15412.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Artur

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Artur

SZÓCIKK: 2.W. Artúr, könyvkiadó, szül. Budapesten 1860., megh. u. o. 1921 márc. 3. Fia volt W. Fülöpnek, a nagy nyomda- és könyvkiadóvállalat megalapítójának. Tanulmányai végeztével külföldre ment könyvkereskedelmi és kiadói isme­etek elsajátítása céljából. Hazatérve társtulajdonosa lett a Lampel-könyvkiadó cégnek, melyet különösen az iskolakönyvek kiadásával tett nevezetessé. Összeállította az ezredéves kiállítás tanügyi monográfiáját. - Testvére W. Hugó*, szül. Budapesten 1868 jan. 7., megh. u. o. 1920 dec. 21. Résztvett a W. könyvkiadó-vállalat vezetésében s atyja halála után a Budapest és a Kis Ujság c. napilapok kiadó tulajdonosa lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5412. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15412.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Artur

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Artur

SZÓCIKK: 2.W. Artúr, könyvkiadó, szül. Budapesten 1860., megh. u. o. 1921 márc. 3. Fia volt W. Fülöpnek, a nagy nyomda- és könyvkiadóvállalat megalapítójának. Tanulmányai végeztével külföldre ment könyvkereskedelmi és kiadói isme­etek elsajátítása céljából. Hazatérve társtulajdonosa lett a Lampel-könyvkiadó cégnek, melyet különösen az iskolakönyvek kiadásával tett nevezetessé. Összeállította az ezredéves kiállítás tanügyi monográfiáját. - Testvére W. Hugó*, szül. Budapesten 1868 jan. 7., megh. u. o. 1920 dec. 21. Résztvett a W. könyvkiadó-vállalat vezetésében s atyja halála után a Budapest és a Kis Ujság c. napilapok kiadó tulajdonosa lett.

15412.ht

CÍMSZÓ Wodiane Artu

SZEMÉLYNÉV Wodiane Artu

SZÓCIKK 2.W Artúr könyvkiadó szül Budapeste 1860. megh u o 192 márc 3 Fi vol W Fülöpnek nag nyomda é könyvkiadóvállala megalapítójának Tanulmánya végeztéve külföldr men könyvkereskedelm é kiadó isme­ete elsajátítás céljából Hazatérv társtulajdonos let Lampel-könyvkiad cégnek melye különöse a iskolakönyve kiadásáva tet nevezetessé Összeállított a ezredéve kiállítá tanügy monográfiáját Testvér W Hugó* szül Budapeste 186 jan 7. megh u o 192 dec 21 Résztvet W könyvkiadó-vállala vezetésébe atyj halál utá Budapes é Ki Ujsá c napilapo kiad tulajdonos lett

15412.h

CÍMSZ Wodian Art

SZEMÉLYNÉ Wodian Art

SZÓCIK 2. Artú könyvkiad szü Budapest 1860 meg 19 már F vo Fülöpne na nyomd könyvkiadóvállal megalapítójána Tanulmány végeztév külföld me könyvkereskedel kiad isme­et elsajátítá céljábó Hazatér társtulajdono le Lampel-könyvkia cégne mely különös iskolakönyv kiadásáv te nevezetess Összeállítot ezredév kiállít tanüg monográfiájá Testvé Hugó szü Budapest 18 ja 7 meg 19 de 2 Résztve könyvkiadó-vállal vezetéséb aty halá ut Budape K Ujs napilap kia tulajdono let

15412.

CÍMS Wodia Ar

SZEMÉLYN Wodia Ar

SZÓCI 2 Art könyvkia sz Budapes 186 me 1 má v Fülöpn n nyom könyvkiadóválla megalapítóján Tanulmán végezté külföl m könyvkereskede kia isme­e elsajátít céljáb Hazaté társtulajdon l Lampel-könyvki cégn mel különö iskolaköny kiadásá t nevezetes Összeállíto ezredé kiállí tanü monográfiáj Testv Hug sz Budapes 1 j me 1 d Résztv könyvkiadó-válla vezetésé at hal u Budap Uj napila ki tulajdon le

15412

CÍM Wodi A

SZEMÉLY Wodi A

SZÓC Ar könyvki s Budape 18 m m Fülöp nyo könyvkiadóváll megalapítójá Tanulmá végezt külfö könyvkeresked ki isme­ elsajátí céljá Hazat társtulajdo Lampel-könyvk cég me külön iskolakön kiadás nevezete Összeállít ezred kiáll tan monográfiá Test Hu s Budape m Részt könyvkiadó-váll vezetés a ha Buda U napil k tulajdo l

1541

CÍ Wod

SZEMÉL Wod

SZÓ A könyvk Budap 1 Fülö ny könyvkiadóvál megalapítój Tanulm végez külf könyvkereske k ism elsaját célj Haza társtulajd Lampel-könyv cé m külö iskolakö kiadá nevezet Összeállí ezre kiál ta monográfi Tes H Budap Rész könyvkiadó-vál vezeté h Bud napi tulajd