15416.htm

CÍMSZÓ: Wohl

SZEMÉLYNÉV: Wohl Janka

SZÓCIKK: Wohl, 1. Janka*, írónő, szül. Pesten 1846., megh. Budapesten 1901.1861., adta ki első verseskönyvét (Költemények), amely Arany János jóindulatú méltánylásában részesült. Nővérével, Stefániával együtt új divatlap típust teremtett A divat(1870-72), a Nők munkaköre (1872-73) és a Magyar Bazár (1873-1901) c. lapokkal. Széleskörű szépirodalmi tevékenységet fejtett ki és sok eredeti meg fordított verse, elbeszélése, regénye jelent meg a fővárosi lapokban. Irodalmi szalónja Budapest társadalmi életében jelentős szerepet játszott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5416. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15416.htm

CÍMSZÓ: Wohl

SZEMÉLYNÉV: Wohl Janka

SZÓCIKK: Wohl, 1. Janka*, írónő, szül. Pesten 1846., megh. Budapesten 1901.1861., adta ki első verseskönyvét Költemények , amely Arany János jóindulatú méltánylásában részesült. Nővérével, Stefániával együtt új divatlap típust teremtett A divat 1870-72 , a Nők munkaköre 1872-73 és a Magyar Bazár 1873-1901 c. lapokkal. Széleskörű szépirodalmi tevékenységet fejtett ki és sok eredeti meg fordított verse, elbeszélése, regénye jelent meg a fővárosi lapokban. Irodalmi szalónja Budapest társadalmi életében jelentős szerepet játszott.

15416.ht

CÍMSZÓ Woh

SZEMÉLYNÉV Woh Jank

SZÓCIKK Wohl 1 Janka* írónő szül Peste 1846. megh Budapeste 1901.1861. adt k els verseskönyvé Költeménye amel Aran Jáno jóindulat méltánylásába részesült Nővérével Stefániáva együt ú divatla típus teremtet diva 1870-7 Nő munkakör 1872-7 é Magya Bazá 1873-190 c lapokkal Széleskör szépirodalm tevékenysége fejtet k é so eredet me fordítot verse elbeszélése regény jelen me főváros lapokban Irodalm szalónj Budapes társadalm életébe jelentő szerepe játszott

15416.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Jan

SZÓCIK Woh Janka írón szü Pest 1846 meg Budapest 1901.1861 ad el verseskönyv Költemény ame Ara Ján jóindula méltánylásáb részesül Nővéréve Stefániáv együ divatl típu teremte div 1870- N munkakö 1872- Magy Baz 1873-19 lapokka Széleskö szépirodal tevékenység fejte s erede m fordíto vers elbeszélés regén jele m főváro lapokba Irodal szalón Budape társadal életéb jelent szerep játszot

15416.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Ja

SZÓCI Wo Jank író sz Pes 184 me Budapes 1901.186 a e versesköny Költemén am Ar Já jóindul méltánylásá részesü Nővérév Stefániá egy divat típ teremt di 1870 munkak 1872 Mag Ba 1873-1 lapokk Szélesk szépiroda tevékenysé fejt ered fordít ver elbeszélé regé jel fővár lapokb Iroda szaló Budap társada életé jelen szere játszo

15416

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC W Jan ír s Pe 18 m Budape 1901.18 verseskön Költemé a A J jóindu méltánylás részes Nővéré Stefáni eg diva tí terem d 187 munka 187 Ma B 1873- lapok Széles szépirod tevékenys fej ere fordí ve elbeszél reg je fővá lapok Irod szal Buda társad élet jele szer játsz

1541SZEMÉL

SZÓ Ja í P 1 Budap 1901.1 verseskö Költem jóind méltánylá része Nővér Stefán e div t tere 18 munk 18 M 1873 lapo Széle szépiro tevékeny fe er ford v elbeszé re j főv lapo Iro sza Bud társa éle jel sze játs