15417.htm

CÍMSZÓ: Wohl

SZEMÉLYNÉV: Wohl Stefánia

SZÓCIKK: "2. W. Stefánia*, írónő, 1. W. Janka húga, szül. Pesten 1848., megh. Budapesten 1889. Versek­el kezdte, mint nővére, igazi figyelmet csak 1865. kiadott Regekönyvével keltett, amely több kiadást ért. Sok tárcája, elbeszélése és finoman cizellált regénye jelent meg, amelyeket maga ültetett át francia és angol nyelvre. Fontosabb önálló művei: Beszélyek és tárcák (W. Jankával együtt, 1877); Egy szerelem életrajza (regény, 1883); Aranyfüst (regény, 1887, majd 1888 és 1907); Éva (elbeszélések, 1888); W. S. hátrahagyott iratai (1891)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5417. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15417.htm

CÍMSZÓ: Wohl

SZEMÉLYNÉV: Wohl Stefánia

SZÓCIKK: 2. W. Stefánia*, írónő, 1. W. Janka húga, szül. Pesten 1848., megh. Budapesten 1889. Versek­el kezdte, mint nővére, igazi figyelmet csak 1865. kiadott Regekönyvével keltett, amely több kiadást ért. Sok tárcája, elbeszélése és finoman cizellált regénye jelent meg, amelyeket maga ültetett át francia és angol nyelvre. Fontosabb önálló művei: Beszélyek és tárcák W. Jankával együtt, 1877 ; Egy szerelem életrajza regény, 1883 ; Aranyfüst regény, 1887, majd 1888 és 1907 ; Éva elbeszélések, 1888 ; W. S. hátrahagyott iratai 1891 .

15417.ht

CÍMSZÓ Woh

SZEMÉLYNÉV Woh Stefáni

SZÓCIKK 2 W Stefánia* írónő 1 W Jank húga szül Peste 1848. megh Budapeste 1889 Versek­e kezdte min nővére igaz figyelme csa 1865 kiadot Regekönyvéve keltett amel töb kiadás ért So tárcája elbeszélés é finoma cizellál regény jelen meg amelyeke mag ültetet á franci é ango nyelvre Fontosab önáll művei Beszélye é tárcá W Jankáva együtt 187 Eg szerele életrajz regény 188 Aranyfüs regény 1887 maj 188 é 190 Év elbeszélések 188 W S hátrahagyot irata 189

15417.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Stefán

SZÓCIK Stefánia írón Jan húg szü Pest 1848 meg Budapest 188 Versek­ kezdt mi nővér iga figyelm cs 186 kiado Regekönyvév keltet ame tö kiadá ér S tárcáj elbeszélé finom cizellá regén jele me amelyek ma ültete franc ang nyelvr Fontosa önál műve Beszély tárc Jankáv együt 18 E szerel életraj regén 18 Aranyfü regén 188 ma 18 19 É elbeszélése 18 hátrahagyo irat 18

15417.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Stefá

SZÓCI Stefáni író Ja hú sz Pes 184 me Budapes 18 Verse kezd m nővé ig figyel c 18 kiad Regekönyvé kelte am t kiad é tárcá elbeszél fino cizell regé jel m amelye m ültet fran an nyelv Fontos öná műv Beszél tár Janká együ 1 szere életra regé 1 Aranyf regé 18 m 1 1 elbeszélés 1 hátrahagy ira 1

15417

CÍM

SZEMÉLY Stef

SZÓC Stefán ír J h s Pe 18 m Budape 1 Vers kez nőv i figye 1 kia Regekönyv kelt a kia tárc elbeszé fin cizel reg je amely ülte fra a nyel Fonto ön mű Beszé tá Jank egy szer életr reg Arany reg 1 elbeszélé hátrahag ir

1541SZEMÉL Ste

SZÓ Stefá í P 1 Budap Ver ke nő figy ki Regeköny kel ki tár elbesz fi cize re j amel ült fr nye Font ö m Besz t Jan eg sze élet re Aran re elbeszél hátraha i