15418.htm

CÍMSZÓ: Wojticzky

SZEMÉLYNÉV: Wojticzky Gyula

SZÓCIKK: Wojticzky Gyula, költő és újságíró, szül. Tisza-Beőn 1887. 1909-ben jelent meg Újak irodalmáról c. essay-kötete. 1909-ben szerkesztette az Ifjú munkás c. szocialista újságot. Ugyanakkor kerületi titkára volt a szociáldemokrata pártnak Budapesten. 1912-ben jelent meg Versek a 30-ik századból c. kötete, amelyhez Ady Endre írt előszót. 1926-ban Iramok hátán c. megjelent verskötete új hangjával és irányával tűnt fel. Kolozsvárott a Vas- és Fémmunkás c. szaklapot szerkesztette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5418. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15418.htm

CÍMSZÓ: Wojticzky

SZEMÉLYNÉV: Wojticzky Gyula

SZÓCIKK: Wojticzky Gyula, költő és újságíró, szül. Tisza-Beőn 1887. 1909-ben jelent meg Újak irodalmáról c. essay-kötete. 1909-ben szerkesztette az Ifjú munkás c. szocialista újságot. Ugyanakkor kerületi titkára volt a szociáldemokrata pártnak Budapesten. 1912-ben jelent meg Versek a 30-ik századból c. kötete, amelyhez Ady Endre írt előszót. 1926-ban Iramok hátán c. megjelent verskötete új hangjával és irányával tűnt fel. Kolozsvárott a Vas- és Fémmunkás c. szaklapot szerkesztette.

15418.ht

CÍMSZÓ Wojticzk

SZEMÉLYNÉV Wojticzk Gyul

SZÓCIKK Wojticzk Gyula költ é újságíró szül Tisza-Beő 1887 1909-be jelen me Úja irodalmáró c essay-kötete 1909-be szerkesztett a Ifj munká c szocialist újságot Ugyanakko kerület titkár vol szociáldemokrat pártna Budapesten 1912-be jelen me Verse 30-i századbó c kötete amelyhe Ad Endr ír előszót 1926-ba Iramo hátá c megjelen verskötet ú hangjáva é irányáva tűn fel Kolozsvárot Vas é Fémmunká c szaklapo szerkesztette

15418.h

CÍMSZ Wojticz

SZEMÉLYNÉ Wojticz Gyu

SZÓCIK Wojticz Gyul köl újságír szü Tisza-Be 188 1909-b jele m Új irodalmár essay-kötet 1909-b szerkesztet If munk szocialis újságo Ugyanakk kerüle titká vo szociáldemokra pártn Budapeste 1912-b jele m Vers 30- századb kötet amelyh A End í előszó 1926-b Iram hát megjele versköte hangjáv irányáv tű fe Kolozsváro Va Fémmunk szaklap szerkesztett

15418.

CÍMS Wojtic

SZEMÉLYN Wojtic Gy

SZÓCI Wojtic Gyu kö újságí sz Tisza-B 18 1909- jel Ú irodalmá essay-köte 1909- szerkeszte I mun szociali újság Ugyanak kerül titk v szociáldemokr párt Budapest 1912- jel Ver 30 század köte amely En elősz 1926- Ira há megjel versköt hangjá irányá t f Kolozsvár V Fémmun szakla szerkesztet

15418

CÍM Wojti

SZEMÉLY Wojti G

SZÓC Wojti Gy k újság s Tisza- 1 1909 je irodalm essay-köt 1909 szerkeszt mu szocial újsá Ugyana kerü tit szociáldemok pár Budapes 1912 je Ve 3 száza köt amel E elős 1926 Ir h megje verskö hangj irány Kolozsvá Fémmu szakl szerkeszte

1541

CÍ Wojt

SZEMÉL Wojt

SZÓ Wojt G újsá Tisza 190 j irodal essay-kö 190 szerkesz m szocia újs Ugyan ker ti szociáldemo pá Budape 191 j V száz kö ame elő 192 I megj versk hang irán Kolozsv Fémm szak szerkeszt