15419.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Benjámin

SZÓCIKK: Wolf, 1. Benjámin Zév, erdélyi országos főrabbi. 1764 és 1777 közt töltötte be ezt a tisztsé­get, mint Gyulafehérvár rabbija. Krakkói szüle­tésű volt. Valószínűleg azonos W. nagymagyari rabbival, aki szintén Krakkóból származott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5419. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15419.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Benjámin

SZÓCIKK: Wolf, 1. Benjámin Zév, erdélyi országos főrabbi. 1764 és 1777 közt töltötte be ezt a tisztsé­get, mint Gyulafehérvár rabbija. Krakkói szüle­tésű volt. Valószínűleg azonos W. nagymagyari rabbival, aki szintén Krakkóból származott.

15419.ht

CÍMSZÓ Wol

SZEMÉLYNÉV Wol Benjámi

SZÓCIKK Wolf 1 Benjámi Zév erdély országo főrabbi 176 é 177 köz töltött b ez tisztsé­get min Gyulafehérvá rabbija Krakkó szüle­tés volt Valószínűle azono W nagymagyar rabbival ak szinté Krakkóbó származott

15419.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Benjám

SZÓCIK Wol Benjám Zé erdél ország főrabb 17 17 kö töltöt e tisztsé­ge mi Gyulafehérv rabbij Krakk szüle­té vol Valószínűl azon nagymagya rabbiva a szint Krakkób származot

15419.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Benjá

SZÓCI Wo Benjá Z erdé orszá főrab 1 1 k töltö tisztsé­g m Gyulafehér rabbi Krak szüle­t vo Valószínű azo nagymagy rabbiv szin Krakkó származo

15419

CÍM

SZEMÉLY Benj

SZÓC W Benj erd orsz főra tölt tisztsé­ Gyulafehé rabb Kra szüle­ v Valószín az nagymag rabbi szi Krakk származ

1541SZEMÉL Ben

SZÓ Ben er ors főr töl tiszts Gyulafeh rab Kr szül Valószí a nagyma rabb sz Krak szárma