15420.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf József

SZÓCIKK: 2.  W. I. József, kalocsai rabbi, megh. Kalocsán 1880., ahol húsz évig működött. Gedulasz Mordecháj címen hébernyelvű gyászbeszédei jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5420. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15420.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf József

SZÓCIKK: 2. W. I. József, kalocsai rabbi, megh. Kalocsán 1880., ahol húsz évig működött. Gedulasz Mordecháj címen hébernyelvű gyászbeszédei jelentek meg.

15420.ht

CÍMSZÓ Wol

SZEMÉLYNÉV Wol Józse

SZÓCIKK 2 W I József kalocsa rabbi megh Kalocsá 1880. aho hús évi működött Gedulas Mordechá címe hébernyelv gyászbeszéde jelente meg

15420.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Józs

SZÓCIK Józse kalocs rabb meg Kalocs 1880 ah hú év működöt Gedula Mordech cím hébernyel gyászbeszéd jelent me

15420.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Józ

SZÓCI Józs kaloc rab me Kaloc 188 a h é működö Gedul Mordec cí hébernye gyászbeszé jelen m

15420

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ kalo ra m Kalo 18 működ Gedu Morde c héberny gyászbesz jele

1542SZEMÉL J

SZÓ Jó kal r Kal 1 műkö Ged Mord hébern gyászbes jel