15421.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf József

SZÓCIKK: 3.  W. II. József, rabbi, szül. Budapesten 1893 aug. 6.1909-1921-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1920-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1922. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Műve: Keleti befolyások Romanos bizánci himnuszköltő műveire (1920). Cikkei a Múlt és Jövőben, a Budapesti Hírlapban, a Reményben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5421. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15421.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf József

SZÓCIKK: 3. W. II. József, rabbi, szül. Budapesten 1893 aug. 6.1909-1921-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1920-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1922. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Műve: Keleti befolyások Romanos bizánci himnuszköltő műveire 1920 . Cikkei a Múlt és Jövőben, a Budapesti Hírlapban, a Reményben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

15421.ht

CÍMSZÓ Wol

SZEMÉLYNÉV Wol Józse

SZÓCIKK 3 W II József rabbi szül Budapeste 189 aug 6.1909-1921-i vol budapest rabbiképz növendéke 1920-ba avattá bölcsészdoktorrá 1922 pedi rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Műve Kelet befolyáso Romano bizánc himnuszkölt műveir 192 Cikke Múl é Jövőben Budapest Hírlapban Reményben Bla Emlékkönyvben Magya Zsid Szemlébe jelente meg

15421.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Józs

SZÓCIK I Józse rabb szü Budapest 18 au 6.1909-1921- vo budapes rabbikép növendék 1920-b avatt bölcsészdoktorr 192 ped rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs vallástanár Műv Kele befolyás Roman bizán himnuszköl művei 19 Cikk Mú Jövőbe Budapes Hírlapba Reménybe Bl Emlékkönyvbe Magy Zsi Szemléb jelent me

15421.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Józ

SZÓCI Józs rab sz Budapes 1 a 6.1909-1921 v budape rabbiké növendé 1920- avat bölcsészdoktor 19 pe rabbi Az Pe Izrael Hitköz vallástaná Mű Kel befolyá Roma bizá himnuszkö műve 1 Cik M Jövőb Budape Hírlapb Reményb B Emlékkönyvb Mag Zs Szemlé jelen m

15421

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ ra s Budape 6.1909-192 budap rabbik növend 1920 ava bölcsészdokto 1 p rabb A P Izrae Hitkö vallástan M Ke befoly Rom biz himnuszk műv Ci Jövő Budap Hírlap Remény Emlékkönyv Ma Z Szeml jele

1542SZEMÉL J

SZÓ Jó r Budap 6.1909-19 buda rabbi növen 192 av bölcsészdokt rab Izra Hitk vallásta K befol Ro bi himnusz mű C Jöv Buda Hírla Remén Emlékköny M Szem jel