15423.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Sándor

SZÓCIKK: 5.   W. Sándor, kismartoni műgyűjtő. Foglalkozása szerint nagykereskedő, ki a XX. sz. elejétől gyűjtötte össze a róla nevezett kismartoni Wolf-múzeum tárgyait, melyek 22 teremben vannak elhelyezve enteriőrszerü elrendezésben. A múzeum a következő osztályokra oszlik: gótikus szoba, egyházi emlékek, céhemlékek (korsók stb.) szobája, empire-szoba az Elsler Fannyra vonatkozó emlékekkel, színháztörténeti, konyhafelszerelések szobája, 2 terem zsidóvonatkozású emlékekkel. Ezeken kívül archaeológiai emlékek, szobrok és képek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5423. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15423.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Sándor

SZÓCIKK: 5. W. Sándor, kismartoni műgyűjtő. Foglalkozása szerint nagykereskedő, ki a XX. sz. elejétől gyűjtötte össze a róla nevezett kismartoni Wolf-múzeum tárgyait, melyek 22 teremben vannak elhelyezve enteriőrszerü elrendezésben. A múzeum a következő osztályokra oszlik: gótikus szoba, egyházi emlékek, céhemlékek korsók stb. szobája, empire-szoba az Elsler Fannyra vonatkozó emlékekkel, színháztörténeti, konyhafelszerelések szobája, 2 terem zsidóvonatkozású emlékekkel. Ezeken kívül archaeológiai emlékek, szobrok és képek.

15423.ht

CÍMSZÓ Wol

SZEMÉLYNÉV Wol Sándo

SZÓCIKK 5 W Sándor kismarton műgyűjtő Foglalkozás szerin nagykereskedő k XX sz elejétő gyűjtött össz ról nevezet kismarton Wolf-múzeu tárgyait melye 2 terembe vanna elhelyezv enteriőrszer elrendezésben múzeu következ osztályokr oszlik gótiku szoba egyház emlékek céhemléke korsó stb szobája empire-szob a Elsle Fannyr vonatkoz emlékekkel színháztörténeti konyhafelszerelése szobája tere zsidóvonatkozás emlékekkel Ezeke kívü archaeológia emlékek szobro é képek

15423.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Sánd

SZÓCIK Sándo kismarto műgyűjt Foglalkozá szeri nagykeresked X s elejét gyűjtöt öss ró neveze kismarto Wolf-múze tárgyai mely teremb vann elhelyez enteriőrsze elrendezésbe múze követke osztályok oszli gótik szob egyhá emléke céhemlék kors st szobáj empire-szo Elsl Fanny vonatko emlékekke színháztörténet konyhafelszerelés szobáj ter zsidóvonatkozá emlékekke Ezek kív archaeológi emléke szobr képe

15423.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Sán

SZÓCI Sánd kismart műgyűj Foglalkoz szer nagykereske elejé gyűjtö ös r nevez kismart Wolf-múz tárgya mel terem van elhelye enteriőrsz elrendezésb múz követk osztályo oszl góti szo egyh emlék céhemlé kor s szobá empire-sz Els Fann vonatk emlékekk színháztörténe konyhafelszerelé szobá te zsidóvonatkoz emlékekk Eze kí archaeológ emlék szob kép

15423

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán kismar műgyű Foglalko sze nagykeresk elej gyűjt ö neve kismar Wolf-mú tárgy me tere va elhely enteriőrs elrendezés mú követ osztály osz gót sz egy emlé céheml ko szob empire-s El Fan vonat emlékek színháztörtén konyhafelszerel szob t zsidóvonatko emlékek Ez k archaeoló emlé szo ké

1542SZEMÉL S

SZÓ Sá kisma műgy Foglalk sz nagykeres ele gyűj nev kisma Wolf-m tárg m ter v elhel enteriőr elrendezé m köve osztál os gó s eg eml céhem k szo empire- E Fa vona emléke színháztörté konyhafelszere szo zsidóvonatk emléke E archaeol eml sz k