15439.htm

CÍMSZÓ: Zalaszentgrót

SZÓCIKK: "Zalaszentgrót, nagyk. Zala vm. 2168 lak., ebből 113 családban 315 zsidó. A (kongresszusi) hitközség adófizetőinek száma 127. Foglalkozás szerint: 43 kereskedő, 10 iparos, 10 gazdálkodó, 1 nagybirtokos, 3 gyáros, 5 malomtulajdonos, 1 ügyvéd, 3 orvos, 6 magántisztviselő, 2 mérnök, 1 magánzó, 1 tanító, a többi más foglalkozási ágakban. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak : Kisszentgrót, Zalaudvarnok, Csáford, Aranyod, Tüskeszentpéter, Tekenye, Zalaszentlászló, Gyülevész, Kustány, Kehida, Barátsziget, Kallos, Bezeréd, Padár, Zalakoppány, Gyürüs, Vándorszöllős, Zalaistvánd,Kemend, Pókafa,Szepetk,Pakod, Zalabér, Batyk, Zalavég és Türje községek. A kis hitközség tagjainak tevékenysége kiterjed a mezőgazdaságra és ipari vállalkozásra is. Országos hírnévre tett szert gelsei és belistyei báró Guttmann László mintaszerűen vezetett zalabéri birtoka (3000 hold) és a türjei 400 holdas bérlet, amelyen Keszler Mór és Böhm Ferenc gazdálkodnak. Az ipar szolgálatában állnak Keszler Mór tüskeszentpéteri, Keszler Bernát zalabéri, Keszler Márton bátyki gőz-és műhengermalmai, továbbá Kod Zsigmond pokodi és Rosenthal József türjei vizimalmai. A hitközség alapítása 1670-re tehető, bár szervezett keretek nélkül már azelőtt is működhetett, ami abból állapítható meg, hogy temetőjében 300 évnél régibb feliratú sírkövek vannak. A XIX. sz.-ig való fejlődéséről csak abból következtethetünk, hogy a zsinagógájukat ez időben megnagyobbították, még pedig a földesúr, gróf Batthyán Ferenc engedelmével, aki ekkor a következő adománylevelet adta a hitközségnek: «Ich Franz, Graf v. Batthyán Erbherr zu Güssing und wirklicher Grundherr,und Besitzer der Herrschaft Szent-Grott, Kaiser. Königl. Kämmerer (tit.) urkunde für mich, und meine Erben, dass nachdem in Namen der gesammten Szent-Grotter Juden Gemeinde, Salomon Politzer, der Zeit Richter, Salomon Steiner, Jakob Reich, Benedek Kraus, Leopold Tritscher, Isak Singer, Isak Hamburger, Moises Schreiber, Jakob Schirer und Gezel Leeb Geschworene mir durch eine besondere Bittschrift unterthänigst vorgestellett haben; dass in der in hierortigen Markt Szent-Grott befindliche Synagog oder Tempel der Dachsthul dem Einsturz drohet und dass der Tempel für die durch die Zeit nahmhaft vermehrte Judenzahl zu klein, eine Vergrösserug nothwendig erheischet, ich die Reparation und Vergrösserung des Tempels entweder selbsten vorzunehmen,sodas das Tempelgebäude zur nothwendigen Reformation und Vergrösserung ihnen Juden käuflich zu überlassen, und in Fall dieser gnädigen Bewilligung auch für den.freyen Kascha-Wein-Schank, sogenannte Schabes-Stangen, und gewöbnliche Schild-KrotenrGabe einmal für allemal eine gewisse Tax oder jährliche .Zahlung zu bestimmen die Gnade haben wolle, ich diese gemeinschaftlich gehorsame Bitte in Erwägung genohmen und in Betracht; dass obenerwähnte Juden-Gemeinde das Tempel-Gebäude nach ihrer eigenen Art einzurichten zu reformiren und nach Möglichkeit und Umst1a1nde der Zeit, auch zu vergrösseren wünschet, jenes dermalen stehende Tempel-Geb1a1ude (dem Grund selbsten dahin nicht verstanden) der Bittstellenden-Juden-Gemeinde um Zwey Tausend Gulden käuflich übertragen, und als ihr Eigenthum übergeben habe ; so gestalten zwar; dass sie dem Tempel nach ihren Gutachten herstellen, reformiren, und nach Erforderniss auch erweiteren, und vergrösseren können mit der bedingten Versprechen; dass die Grundherrschaft bey ereignenden Vergrösserungsfall nach der vorgemachten Anzeige der dazu erforderlichen Grund gratis und ohne weitere Bezahlung überzueignen haben solle. 1809 anfangend anmit gnädigst dass die Gemeinde für obangesuchte Beneficien, als freyen Kascha-Wein-Schank, Schabes- Stangen, und übliche Schild-Kroten-Tax ohne weiteren Steigerung in künftigen Zeiten jährlichen Ein Hunder Gulden bestimmt zu allen haben sollen, wird aber hiemit ausdrücklich vorbehalten: dass jenes Gebäude zu keiner Zeit zu einen anderen als Tempel-Gebrauch auf was immer Art und Ursache abkommen sollte der Grund der Herschaftlichen Obrigkeit allezeit wiederum und gratis zurück fallen müsse. Zu allzeitigen Sicber heitder Juden-Gemeinden ist diese Urkunde mit meinem Adelichen Insigl und Handschrift bekräftigt worden. Geschehen in Markt und Schloss Szent-Grott den Ersten Jäner, im Jahre Ein Tausend Acht Hundert und Neune. Franz graf von Batthyan (P. H.). Ad mandátum In mi Dei Comitis Extradat per Josephum Eklér mp. Bonorum Directorem ect. In Coltus de Zala Tabula judic Assorem. Ez az okirat a még ma is fennálló zsinagógára vonatkozik, amely a hazai zsidóság egyik legnevezetesebb műemléke. Az épület 168 éves. Eredetileg a török hódoltság idejében vár volt. Mikor a törökök az országból kitakarodtak, a várból granárium lett és körülbelül 168 évvel ezelőtt került a hitközség tulajdonába, mely azt zsinagógának rendezte be. A Batthyán-féle adománylevélben felsorolt elöljárókon kívül sem a régebbi elöljárók, sem az alapítók nem ismeretesek. A Chevra Kadisa alapítási ideje is ismeretlen, de valószínű, hogy olyan régi, mint maga a hitközség. Évszázados múltra tekinthet vissza a hitközségi iskola története is. Századokon át fenntartott iskolájában már az 1880-as évek elején magyarul oktattak. E nagymultú intézmény azonban 1899., mikor a község összes iskoláit államosították, megszünt. Azóta csak a hitélet adminisztrációja köti le a hitközség gondjait. E célra 1928-ban 4365 P-t fordított. 1860-ban Ferenc József császár gyönyörű domborművű ezüst plakettet küldött a hitközségnek, hazafias szolgálatainak elismeréséül, amiről az érem szövege tanuskodik. A világháborúban 25 tagja vett részt és 15 elesett. A hitközség vezetősége: Hirtenstein Adolf kerületi rabbi, Keszler Mór malomtulajdonos, elnök, Stern Sándor alelnök, Politzer Mór templomgondnok, Stern Ferenc pénztáros, Hamburger Ernő cedókó pénztáros, Barta Albert titkár ; választmányi tagok : Fleiner Vilmos, Korein Jenő, Korein Miksa, Neumann Mór, Stern István, Weisz Sándor. A Chevra Kadisa elnöke Korein Miksa, társelnökei Neumann Mór és Korein Dávid. A régi alapítású Nőegylet Szálai Ignácné vezetése alatt áll."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5439. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15439.htm

CÍMSZÓ: Zalaszentgrót

SZÓCIKK: Zalaszentgrót, nagyk. Zala vm. 2168 lak., ebből 113 családban 315 zsidó. A kongresszusi hitközség adófizetőinek száma 127. Foglalkozás szerint: 43 kereskedő, 10 iparos, 10 gazdálkodó, 1 nagybirtokos, 3 gyáros, 5 malomtulajdonos, 1 ügyvéd, 3 orvos, 6 magántisztviselő, 2 mérnök, 1 magánzó, 1 tanító, a többi más foglalkozási ágakban. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak : Kisszentgrót, Zalaudvarnok, Csáford, Aranyod, Tüskeszentpéter, Tekenye, Zalaszentlászló, Gyülevész, Kustány, Kehida, Barátsziget, Kallos, Bezeréd, Padár, Zalakoppány, Gyürüs, Vándorszöllős, Zalaistvánd,Kemend, Pókafa,Szepetk,Pakod, Zalabér, Batyk, Zalavég és Türje községek. A kis hitközség tagjainak tevékenysége kiterjed a mezőgazdaságra és ipari vállalkozásra is. Országos hírnévre tett szert gelsei és belistyei báró Guttmann László mintaszerűen vezetett zalabéri birtoka 3000 hold és a türjei 400 holdas bérlet, amelyen Keszler Mór és Böhm Ferenc gazdálkodnak. Az ipar szolgálatában állnak Keszler Mór tüskeszentpéteri, Keszler Bernát zalabéri, Keszler Márton bátyki gőz-és műhengermalmai, továbbá Kod Zsigmond pokodi és Rosenthal József türjei vizimalmai. A hitközség alapítása 1670-re tehető, bár szervezett keretek nélkül már azelőtt is működhetett, ami abból állapítható meg, hogy temetőjében 300 évnél régibb feliratú sírkövek vannak. A XIX. sz.-ig való fejlődéséről csak abból következtethetünk, hogy a zsinagógájukat ez időben megnagyobbították, még pedig a földesúr, gróf Batthyán Ferenc engedelmével, aki ekkor a következő adománylevelet adta a hitközségnek: Ich Franz, Graf v. Batthyán Erbherr zu Güssing und wirklicher Grundherr,und Besitzer der Herrschaft Szent-Grott, Kaiser. Königl. Kämmerer tit. urkunde für mich, und meine Erben, dass nachdem in Namen der gesammten Szent-Grotter Juden Gemeinde, Salomon Politzer, der Zeit Richter, Salomon Steiner, Jakob Reich, Benedek Kraus, Leopold Tritscher, Isak Singer, Isak Hamburger, Moises Schreiber, Jakob Schirer und Gezel Leeb Geschworene mir durch eine besondere Bittschrift unterthänigst vorgestellett haben; dass in der in hierortigen Markt Szent-Grott befindliche Synagog oder Tempel der Dachsthul dem Einsturz drohet und dass der Tempel für die durch die Zeit nahmhaft vermehrte Judenzahl zu klein, eine Vergrösserug nothwendig erheischet, ich die Reparation und Vergrösserung des Tempels entweder selbsten vorzunehmen,sodas das Tempelgebäude zur nothwendigen Reformation und Vergrösserung ihnen Juden käuflich zu überlassen, und in Fall dieser gnädigen Bewilligung auch für den.freyen Kascha-Wein-Schank, sogenannte Schabes-Stangen, und gewöbnliche Schild-KrotenrGabe einmal für allemal eine gewisse Tax oder jährliche .Zahlung zu bestimmen die Gnade haben wolle, ich diese gemeinschaftlich gehorsame Bitte in Erwägung genohmen und in Betracht; dass obenerwähnte Juden-Gemeinde das Tempel-Gebäude nach ihrer eigenen Art einzurichten zu reformiren und nach Möglichkeit und Umst1a1nde der Zeit, auch zu vergrösseren wünschet, jenes dermalen stehende Tempel-Geb1a1ude dem Grund selbsten dahin nicht verstanden der Bittstellenden-Juden-Gemeinde um Zwey Tausend Gulden käuflich übertragen, und als ihr Eigenthum übergeben habe ; so gestalten zwar; dass sie dem Tempel nach ihren Gutachten herstellen, reformiren, und nach Erforderniss auch erweiteren, und vergrösseren können mit der bedingten Versprechen; dass die Grundherrschaft bey ereignenden Vergrösserungsfall nach der vorgemachten Anzeige der dazu erforderlichen Grund gratis und ohne weitere Bezahlung überzueignen haben solle. 1809 anfangend anmit gnädigst dass die Gemeinde für obangesuchte Beneficien, als freyen Kascha-Wein-Schank, Schabes- Stangen, und übliche Schild-Kroten-Tax ohne weiteren Steigerung in künftigen Zeiten jährlichen Ein Hunder Gulden bestimmt zu allen haben sollen, wird aber hiemit ausdrücklich vorbehalten: dass jenes Gebäude zu keiner Zeit zu einen anderen als Tempel-Gebrauch auf was immer Art und Ursache abkommen sollte der Grund der Herschaftlichen Obrigkeit allezeit wiederum und gratis zurück fallen müsse. Zu allzeitigen Sicber heitder Juden-Gemeinden ist diese Urkunde mit meinem Adelichen Insigl und Handschrift bekräftigt worden. Geschehen in Markt und Schloss Szent-Grott den Ersten Jäner, im Jahre Ein Tausend Acht Hundert und Neune. Franz graf von Batthyan P. H. . Ad mandátum In mi Dei Comitis Extradat per Josephum Eklér mp. Bonorum Directorem ect. In Coltus de Zala Tabula judic Assorem. Ez az okirat a még ma is fennálló zsinagógára vonatkozik, amely a hazai zsidóság egyik legnevezetesebb műemléke. Az épület 168 éves. Eredetileg a török hódoltság idejében vár volt. Mikor a törökök az országból kitakarodtak, a várból granárium lett és körülbelül 168 évvel ezelőtt került a hitközség tulajdonába, mely azt zsinagógának rendezte be. A Batthyán-féle adománylevélben felsorolt elöljárókon kívül sem a régebbi elöljárók, sem az alapítók nem ismeretesek. A Chevra Kadisa alapítási ideje is ismeretlen, de valószínű, hogy olyan régi, mint maga a hitközség. Évszázados múltra tekinthet vissza a hitközségi iskola története is. Századokon át fenntartott iskolájában már az 1880-as évek elején magyarul oktattak. E nagymultú intézmény azonban 1899., mikor a község összes iskoláit államosították, megszünt. Azóta csak a hitélet adminisztrációja köti le a hitközség gondjait. E célra 1928-ban 4365 P-t fordított. 1860-ban Ferenc József császár gyönyörű domborművű ezüst plakettet küldött a hitközségnek, hazafias szolgálatainak elismeréséül, amiről az érem szövege tanuskodik. A világháborúban 25 tagja vett részt és 15 elesett. A hitközség vezetősége: Hirtenstein Adolf kerületi rabbi, Keszler Mór malomtulajdonos, elnök, Stern Sándor alelnök, Politzer Mór templomgondnok, Stern Ferenc pénztáros, Hamburger Ernő cedókó pénztáros, Barta Albert titkár ; választmányi tagok : Fleiner Vilmos, Korein Jenő, Korein Miksa, Neumann Mór, Stern István, Weisz Sándor. A Chevra Kadisa elnöke Korein Miksa, társelnökei Neumann Mór és Korein Dávid. A régi alapítású Nőegylet Szálai Ignácné vezetése alatt áll.

15439.ht

CÍMSZÓ Zalaszentgró

SZÓCIKK Zalaszentgrót nagyk Zal vm 216 lak. ebbő 11 családba 31 zsidó kongresszus hitközsé adófizetőine szám 127 Foglalkozá szerint 4 kereskedő 1 iparos 1 gazdálkodó nagybirtokos gyáros malomtulajdonos ügyvéd orvos magántisztviselő mérnök magánzó tanító több má foglalkozás ágakban hitközsé anyakönyv területéhe tartozna Kisszentgrót Zalaudvarnok Csáford Aranyod Tüskeszentpéter Tekenye Zalaszentlászló Gyülevész Kustány Kehida Barátsziget Kallos Bezeréd Padár Zalakoppány Gyürüs Vándorszöllős Zalaistvánd,Kemend Pókafa,Szepetk,Pakod Zalabér Batyk Zalavé é Türj községek ki hitközsé tagjaina tevékenység kiterje mezőgazdaságr é ipar vállalkozásr is Országo hírnévr tet szer gelse é belistye bár Guttman Lászl mintaszerűe vezetet zalabér birtok 300 hol é türje 40 holda bérlet amelye Keszle Mó é Böh Feren gazdálkodnak A ipa szolgálatába állna Keszle Mó tüskeszentpéteri Keszle Berná zalabéri Keszle Márto bátyk gőz-é műhengermalmai tovább Ko Zsigmon pokod é Rosentha Józse türje vizimalmai hitközsé alapítás 1670-r tehető bá szervezet kerete nélkü má azelőt i működhetett am abbó állapíthat meg hog temetőjébe 30 évné régib felirat sírköve vannak XIX sz.-i val fejlődésérő csa abbó következtethetünk hog zsinagógájuka e időbe megnagyobbították mé pedi földesúr gró Batthyá Feren engedelmével ak ekko következ adománylevele adt hitközségnek Ic Franz Gra v Batthyá Erbher z Güssin un wirkliche Grundherr,un Besitze de Herrschaf Szent-Grott Kaiser Königl Kämmere tit urkund fü mich un mein Erben das nachde i Name de gesammte Szent-Grotte Jude Gemeinde Salomo Politzer de Zei Richter Salomo Steiner Jako Reich Benede Kraus Leopol Tritscher Isa Singer Isa Hamburger Moise Schreiber Jako Schire un Geze Lee Geschworen mi durc ein besonder Bittschrif unterthänigs vorgestellet haben das i de i hierortige Mark Szent-Grot befindlich Synago ode Tempe de Dachsthu de Einstur drohe un das de Tempe fü di durc di Zei nahmhaf vermehrt Judenzah z klein ein Vergrösseru nothwendi erheischet ic di Reparatio un Vergrösserun de Tempel entwede selbste vorzunehmen,soda da Tempelgebäud zu nothwendige Reformatio un Vergrösserun ihne Jude käuflic z überlassen un i Fal diese gnädige Bewilligun auc fü den.freye Kascha-Wein-Schank sogenannt Schabes-Stangen un gewöbnlich Schild-KrotenrGab einma fü allema ein gewiss Ta ode jährlich .Zahlun z bestimme di Gnad habe wolle ic dies gemeinschaftlic gehorsam Bitt i Erwägun genohme un i Betracht das obenerwähnt Juden-Gemeind da Tempel-Gebäud nac ihre eigene Ar einzurichte z reformire un nac Möglichkei un Umst1a1nd de Zeit auc z vergrössere wünschet jene dermale stehend Tempel-Geb1a1ud de Grun selbste dahi nich verstande de Bittstellenden-Juden-Gemeind u Zwe Tausen Gulde käuflic übertragen un al ih Eigenthu übergebe hab s gestalte zwar das si de Tempe nac ihre Gutachte herstellen reformiren un nac Erfordernis auc erweiteren un vergrössere könne mi de bedingte Versprechen das di Grundherrschaf be ereignende Vergrösserungsfal nac de vorgemachte Anzeig de daz erforderliche Grun grati un ohn weiter Bezahlun überzueigne habe solle 180 anfangen anmi gnädigs das di Gemeind fü obangesucht Beneficien al freye Kascha-Wein-Schank Schabes Stangen un üblich Schild-Kroten-Ta ohn weitere Steigerun i künftige Zeite jährliche Ei Hunde Gulde bestimm z alle habe sollen wir abe hiemi ausdrücklic vorbehalten das jene Gebäud z keine Zei z eine andere al Tempel-Gebrauc au wa imme Ar un Ursach abkomme sollt de Grun de Herschaftliche Obrigkei allezei wiederu un grati zurüc falle müsse Z allzeitige Sicbe heitde Juden-Gemeinde is dies Urkund mi meine Adeliche Insig un Handschrif bekräftig worden Geschehe i Mark un Schlos Szent-Grot de Erste Jäner i Jahr Ei Tausen Ach Hunder un Neune Fran gra vo Batthya P H A mandátu I m De Comiti Extrada pe Josephu Eklé mp Bonoru Directore ect I Coltu d Zal Tabul judi Assorem E a okira mé m i fennáll zsinagógár vonatkozik amel haza zsidósá egyi legnevezeteseb műemléke A épüle 16 éves Eredetile törö hódoltsá idejébe vá volt Miko törökö a országbó kitakarodtak várbó granáriu let é körülbelü 16 évve ezelőt kerül hitközsé tulajdonába mel az zsinagógána rendezt be Batthyán-fél adománylevélbe felsorol elöljáróko kívü se régebb elöljárók se a alapító ne ismeretesek Chevr Kadis alapítás idej i ismeretlen d valószínű hog olya régi min mag hitközség Évszázado múltr tekinthe vissz hitközség iskol történet is Századoko á fenntartot iskolájába má a 1880-a éve elejé magyaru oktattak nagymult intézmén azonba 1899. miko közsé össze iskolái államosították megszünt Azót csa hitéle adminisztrációj köt l hitközsé gondjait célr 1928-ba 436 P- fordított 1860-ba Feren Józse császá gyönyör domborműv ezüs plakette küldöt hitközségnek hazafia szolgálataina elismeréséül amirő a ére szöveg tanuskodik világháborúba 2 tagj vet rész é 1 elesett hitközsé vezetősége Hirtenstei Adol kerület rabbi Keszle Mó malomtulajdonos elnök Ster Sándo alelnök Politze Mó templomgondnok Ster Feren pénztáros Hamburge Ern cedók pénztáros Bart Alber titká választmány tago Fleine Vilmos Korei Jenő Korei Miksa Neuman Mór Ster István Weis Sándor Chevr Kadis elnök Korei Miksa társelnöke Neuman Mó é Korei Dávid rég alapítás Nőegyle Szála Ignácn vezetés alat áll

15439.h

CÍMSZ Zalaszentgr

SZÓCIK Zalaszentgró nagy Za v 21 lak ebb 1 családb 3 zsid kongresszu hitközs adófizetőin szá 12 Foglalkoz szerin keresked iparo gazdálkod nagybirtoko gyáro malomtulajdono ügyvé orvo magántisztvisel mérnö magánz tanít töb m foglalkozá ágakba hitközs anyaköny területéh tartozn Kisszentgró Zalaudvarno Csáfor Aranyo Tüskeszentpéte Tekeny Zalaszentlászl Gyülevés Kustán Kehid Barátszige Kallo Bezeré Padá Zalakoppán Gyürü Vándorszöllő Zalaistvánd,Kemen Pókafa,Szepetk,Pako Zalabé Baty Zalav Tür községe k hitközs tagjain tevékenysé kiterj mezőgazdaság ipa vállalkozás i Ország hírnév te sze gels belisty bá Guttma Lász mintaszerű vezete zalabé birto 30 ho türj 4 hold bérle amely Keszl M Bö Fere gazdálkodna ip szolgálatáb álln Keszl M tüskeszentpéter Keszl Bern zalabér Keszl Márt báty gőz- műhengermalma továb K Zsigmo poko Rosenth Józs türj vizimalma hitközs alapítá 1670- tehet b szerveze keret nélk m azelő működhetet a abb állapítha me ho temetőjéb 3 évn régi felira sírköv vanna XI sz.- va fejlődésér cs abb következtethetün ho zsinagógájuk időb megnagyobbítottá m ped földesú gr Batthy Fere engedelméve a ekk követke adománylevel ad hitközségne I Fran Gr Batthy Erbhe Güssi u wirklich Grundherr,u Besitz d Herrscha Szent-Grot Kaise König Kämmer ti urkun f mic u mei Erbe da nachd Nam d gesammt Szent-Grott Jud Gemeind Salom Politze d Ze Richte Salom Steine Jak Reic Bened Krau Leopo Tritsche Is Singe Is Hamburge Mois Schreibe Jak Schir u Gez Le Geschwore m dur ei besonde Bittschri unterthänig vorgestelle habe da d hierortig Mar Szent-Gro befindlic Synag od Temp d Dachsth d Einstu droh u da d Temp f d dur d Ze nahmha vermehr Judenza klei ei Vergrösser nothwend erheische i d Reparati u Vergrösseru d Tempe entwed selbst vorzunehmen,sod d Tempelgebäu z nothwendig Reformati u Vergrösseru ihn Jud käufli überlasse u Fa dies gnädig Bewilligu au f den.frey Kascha-Wein-Schan sogenann Schabes-Stange u gewöbnlic Schild-KrotenrGa einm f allem ei gewis T od jährlic .Zahlu bestimm d Gna hab woll i die gemeinschaftli gehorsa Bit Erwägu genohm u Betrach da obenerwähn Juden-Gemein d Tempel-Gebäu na ihr eigen A einzuricht reformir u na Möglichke u Umst1a1n d Zei au vergrösser wünsche jen dermal stehen Tempel-Geb1a1u d Gru selbst dah nic verstand d Bittstellenden-Juden-Gemein Zw Tause Guld käufli übertrage u a i Eigenth übergeb ha gestalt zwa da s d Temp na ihr Gutacht herstelle reformire u na Erforderni au erweitere u vergrösser könn m d bedingt Verspreche da d Grundherrscha b ereignend Vergrösserungsfa na d vorgemacht Anzei d da erforderlich Gru grat u oh weite Bezahlu überzueign hab soll 18 anfange anm gnädig da d Gemein f obangesuch Beneficie a frey Kascha-Wein-Schan Schabe Stange u üblic Schild-Kroten-T oh weiter Steigeru künftig Zeit jährlich E Hund Guld bestim all hab solle wi ab hiem ausdrückli vorbehalte da jen Gebäu kein Ze ein ander a Tempel-Gebrau a w imm A u Ursac abkomm soll d Gru d Herschaftlich Obrigke alleze wieder u grat zurü fall müss allzeitig Sicb heitd Juden-Gemeind i die Urkun m mein Adelich Insi u Handschri bekräfti worde Gescheh Mar u Schlo Szent-Gro d Erst Jäne Jah E Tause Ac Hunde u Neun Fra gr v Batthy mandát D Comit Extrad p Joseph Ekl m Bonor Director ec Colt Za Tabu jud Assore okir m fennál zsinagógá vonatkozi ame haz zsidós egy legnevezetese műemlék épül 1 éve Eredetil tör hódolts idejéb v vol Mik török országb kitakarodta várb granári le körülbel 1 évv ezelő kerü hitközs tulajdonáb me a zsinagógán rendez b Batthyán-fé adománylevélb felsoro elöljárók kív s régeb elöljáró s alapít n ismeretese Chev Kadi alapítá ide ismeretle valószín ho oly rég mi ma hitközsé Évszázad múlt tekinth viss hitközsé isko történe i Századok fenntarto iskolájáb m 1880- év elej magyar oktatta nagymul intézmé azonb 1899 mik közs össz iskolá államosítottá megszün Azó cs hitél adminisztráció kö hitközs gondjai cél 1928-b 43 P fordítot 1860-b Fere Józs csász gyönyö dombormű ezü plakett küldö hitközségne hazafi szolgálatain elismeréséü amir ér szöve tanuskodi világháborúb tag ve rés eleset hitközs vezetőség Hirtenste Ado kerüle rabb Keszl M malomtulajdono elnö Ste Sánd alelnö Politz M templomgondno Ste Fere pénztáro Hamburg Er cedó pénztáro Bar Albe titk választmán tag Flein Vilmo Kore Jen Kore Miks Neuma Mó Ste Istvá Wei Sándo Chev Kadi elnö Kore Miks társelnök Neuma M Kore Dávi ré alapítá Nőegyl Szál Ignác vezeté ala ál

15439.

CÍMS Zalaszentg

SZÓCI Zalaszentgr nag Z 2 la eb család zsi kongressz hitköz adófizetői sz 1 Foglalko szeri kereske ipar gazdálko nagybirtok gyár malomtulajdon ügyv orv magántisztvise mérn magán taní tö foglalkoz ágakb hitköz anyakön területé tartoz Kisszentgr Zalaudvarn Csáfo Arany Tüskeszentpét Teken Zalaszentlász Gyülevé Kustá Kehi Barátszig Kall Bezer Pad Zalakoppá Gyür Vándorszöll Zalaistvánd,Keme Pókafa,Szepetk,Pak Zalab Bat Zala Tü község hitköz tagjai tevékenys kiter mezőgazdasá ip vállalkozá Orszá hírné t sz gel belist b Guttm Lás mintaszer vezet zalab birt 3 h tür hol bérl amel Kesz B Fer gazdálkodn i szolgálatá áll Kesz tüskeszentpéte Kesz Ber zalabé Kesz Már bát gőz műhengermalm tová Zsigm pok Rosent Józ tür vizimalm hitköz alapít 1670 tehe szervez kere nél azel működhete ab állapíth m h temetőjé év rég felir sírkö vann X sz. v fejlődésé c ab következtethetü h zsinagógáju idő megnagyobbított pe földes g Batth Fer engedelmév ek követk adományleve a hitközségn Fra G Batth Erbh Güss wirklic Grundherr, Besit Herrsch Szent-Gro Kais Köni Kämme t urku mi me Erb d nach Na gesamm Szent-Grot Ju Gemein Salo Politz Z Richt Salo Stein Ja Rei Bene Kra Leop Tritsch I Sing I Hamburg Moi Schreib Ja Schi Ge L Geschwor du e besond Bittschr unterthäni vorgestell hab d hierorti Ma Szent-Gr befindli Syna o Tem Dachst Einst dro d Tem du Z nahmh vermeh Judenz kle e Vergrösse nothwen erheisch Reparat Vergrösser Temp entwe selbs vorzunehmen,so Tempelgebä nothwendi Reformat Vergrösser ih Ju käufl überlass F die gnädi Bewillig a den.fre Kascha-Wein-Scha sogenan Schabes-Stang gewöbnli Schild-KrotenrG ein alle e gewi o jährli .Zahl bestim Gn ha wol di gemeinschaftl gehors Bi Erwäg genoh Betrac d obenerwäh Juden-Gemei Tempel-Gebä n ih eige einzurich reformi n Möglichk Umst1a1 Ze a vergrösse wünsch je derma stehe Tempel-Geb1a1 Gr selbs da ni verstan Bittstellenden-Juden-Gemei Z Taus Gul käufl übertrag Eigent überge h gestal zw d Tem n ih Gutach herstell reformir n Erfordern a erweiter vergrösse kön beding Versprech d Grundherrsch ereignen Vergrösserungsf n vorgemach Anze d erforderlic Gr gra o weit Bezahl überzueig ha sol 1 anfang an gnädi d Gemei obangesuc Benefici fre Kascha-Wein-Scha Schab Stang übli Schild-Kroten- o weite Steiger künfti Zei jährlic Hun Gul besti al ha soll w a hie ausdrückl vorbehalt d je Gebä kei Z ei ande Tempel-Gebra im Ursa abkom sol Gr Herschaftlic Obrigk allez wiede gra zur fal müs allzeiti Sic heit Juden-Gemein di Urku mei Adelic Ins Handschr bekräft word Gesche Ma Schl Szent-Gr Ers Jän Ja Taus A Hund Neu Fr g Batth mandá Comi Extra Josep Ek Bono Directo e Col Z Tab ju Assor oki fenná zsinagóg vonatkoz am ha zsidó eg legnevezetes műemlé épü év Eredeti tö hódolt idejé vo Mi törö ország kitakarodt vár granár l körülbe év ezel ker hitköz tulajdoná m zsinagógá rende Batthyán-f adománylevél felsor elöljáró kí rége elöljár alapí ismeretes Che Kad alapít id ismeretl valószí h ol ré m m hitközs Évszáza múl tekint vis hitközs isk történ Százado fenntart iskolájá 1880 é ele magya oktatt nagymu intézm azon 189 mi köz öss iskol államosított megszü Az c hité adminisztráci k hitköz gondja cé 1928- 4 fordíto 1860- Fer Józ csás gyöny domborm ez plaket küld hitközségn hazaf szolgálatai elismerésé ami é szöv tanuskod világháború ta v ré elese hitköz vezetősé Hirtenst Ad kerül rab Kesz malomtulajdon eln St Sán aleln Polit templomgondn St Fer pénztár Hambur E ced pénztár Ba Alb tit választmá ta Flei Vilm Kor Je Kor Mik Neum M St Istv We Sánd Che Kad eln Kor Mik társelnö Neum Kor Dáv r alapít Nőegy Szá Igná vezet al á

15439

CÍM Zalaszent

SZÓC Zalaszentg na l e csalá zs kongress hitkö adófizető s Foglalk szer keresk ipa gazdálk nagybirto gyá malomtulajdo ügy or magántisztvis mér magá tan t foglalko ágak hitkö anyakö terület tarto Kisszentg Zalaudvar Csáf Aran Tüskeszentpé Teke Zalaszentlás Gyülev Kust Keh Barátszi Kal Beze Pa Zalakopp Gyü Vándorszöl Zalaistvánd,Kem Pókafa,Szepetk,Pa Zala Ba Zal T közsé hitkö tagja tevékeny kite mezőgazdas i vállalkoz Orsz hírn s ge belis Gutt Lá mintasze veze zala bir tü ho bér ame Kes Fe gazdálkod szolgálat ál Kes tüskeszentpét Kes Be zalab Kes Má bá gő műhengermal tov Zsig po Rosen Jó tü vizimal hitkö alapí 167 teh szerve ker né aze működhet a állapít temetőj é ré feli sírk van sz fejlődés a következtethet zsinagógáj id megnagyobbítot p földe Batt Fe engedelmé e követ adománylev hitközség Fr Batt Erb Güs wirkli Grundherr Besi Herrsc Szent-Gr Kai Kön Kämm urk m m Er nac N gesam Szent-Gro J Gemei Sal Polit Rich Sal Stei J Re Ben Kr Leo Tritsc Sin Hambur Mo Schrei J Sch G Geschwo d beson Bittsch unterthän vorgestel ha hierort M Szent-G befindl Syn Te Dachs Eins dr Te d nahm verme Juden kl Vergröss nothwe erheisc Repara Vergrösse Tem entw selb vorzunehmen,s Tempelgeb nothwend Reforma Vergrösse i J käuf überlas di gnäd Bewilli den.fr Kascha-Wein-Sch sogena Schabes-Stan gewöbnl Schild-Krotenr ei all gew jährl .Zah besti G h wo d gemeinschaft gehor B Erwä geno Betra obenerwä Juden-Geme Tempel-Geb i eig einzuric reform Möglich Umst1a Z vergröss wünsc j derm steh Tempel-Geb1a G selb d n versta Bittstellenden-Juden-Geme Tau Gu käuf übertra Eigen überg gesta z Te i Gutac herstel reformi Erforder erweite vergröss kö bedin Versprec Grundherrsc ereigne Vergrösserungs vorgemac Anz erforderli G gr wei Bezah überzuei h so anfan a gnäd Geme obangesu Benefic fr Kascha-Wein-Sch Scha Stan übl Schild-Kroten weit Steige künft Ze jährli Hu Gu best a h sol hi ausdrück vorbehal j Geb ke e and Tempel-Gebr i Urs abko so G Herschaftli Obrig alle wied gr zu fa mü allzeit Si hei Juden-Gemei d Urk me Adeli In Handsch bekräf wor Gesch M Sch Szent-G Er Jä J Tau Hun Ne F Batt mand Com Extr Jose E Bon Direct Co Ta j Asso ok fenn zsinagó vonatko a h zsid e legnevezete műeml ép é Eredet t hódol idej v M tör orszá kitakarod vá graná körülb é eze ke hitkö tulajdon zsinagóg rend Batthyán- adománylevé felso elöljár k rég elöljá alap ismerete Ch Ka alapí i ismeret valósz o r hitköz Évszáz mú tekin vi hitköz is törté Század fenntar iskoláj 188 el magy oktat nagym intéz azo 18 m kö ös isko államosítot megsz A hit adminisztrác hitkö gondj c 1928 fordít 1860 Fe Jó csá gyön dombor e plake kül hitközség haza szolgálata elismerés am szö tanusko világhábor t r eles hitkö vezetős Hirtens A kerü ra Kes malomtulajdo el S Sá alel Poli templomgond S Fe pénztá Hambu ce pénztá B Al ti választm t Fle Vil Ko J Ko Mi Neu S Ist W Sán Ch Ka el Ko Mi társeln Neu Ko Dá alapí Nőeg Sz Ign veze a

1543

CÍ Zalaszen

SZÓ Zalaszent n csal z kongres hitk adófizet Foglal sze keres ip gazdál nagybirt gy malomtulajd üg o magántisztvi mé mag ta foglalk ága hitk anyak terüle tart Kisszent Zalaudva Csá Ara Tüskeszentp Tek Zalaszentlá Gyüle Kus Ke Barátsz Ka Bez P Zalakop Gy Vándorszö Zalaistvánd,Ke Pókafa,Szepetk,P Zal B Za közs hitk tagj tevéken kit mezőgazda vállalko Ors hír g beli Gut L mintasz vez zal bi t h bé am Ke F gazdálko szolgála á Ke tüskeszentpé Ke B zala Ke M b g műhengerma to Zsi p Rose J t vizima hitk alap 16 te szerv ke n az működhe állapí temető r fel sír va s fejlődé következtethe zsinagógá i megnagyobbíto föld Bat F engedelm köve adományle hitközsé F Bat Er Gü wirkl Grundher Bes Herrs Szent-G Ka Kö Käm ur E na gesa Szent-Gr Geme Sa Poli Ric Sa Ste R Be K Le Trits Si Hambu M Schre Sc Geschw beso Bittsc unterthä vorgeste h hieror Szent- befind Sy T Dach Ein d T nah verm Jude k Vergrös nothw erheis Repar Vergröss Te ent sel vorzunehmen, Tempelge nothwen Reform Vergröss käu überla d gnä Bewill den.f Kascha-Wein-Sc sogen Schabes-Sta gewöbn Schild-Kroten e al ge jähr .Za best w gemeinschaf geho Erw gen Betr obenerw Juden-Gem Tempel-Ge ei einzuri refor Möglic Umst1 vergrös wüns der ste Tempel-Geb1 sel verst Bittstellenden-Juden-Gem Ta G käu übertr Eige über gest T Guta herste reform Erforde erweit vergrös k bedi Verspre Grundherrs ereign Vergrösserung vorgema An erforderl g we Beza überzue s anfa gnä Gem obanges Benefi f Kascha-Wein-Sc Sch Sta üb Schild-Krote wei Steig künf Z jährl H G bes so h ausdrüc vorbeha Ge k an Tempel-Geb Ur abk s Herschaftl Obri all wie g z f m allzei S he Juden-Geme Ur m Adel I Handsc bekrä wo Gesc Sc Szent- E J Ta Hu N Bat man Co Ext Jos Bo Direc C T Ass o fen zsinag vonatk zsi legnevezet műem é Erede hódo ide tö orsz kitakaro v gran körül ez k hitk tulajdo zsinagó ren Batthyán adománylev fels elöljá ré elölj ala ismeret C K alap ismere valós hitkö Évszá m teki v hitkö i tört Száza fennta iskolá 18 e mag okta nagy inté az 1 k ö isk államosíto megs hi adminisztrá hitk gond 192 fordí 186 F J cs gyö dombo plak kü hitközsé haz szolgálat elismeré a sz tanusk világhábo ele hitk vezető Hirten ker r Ke malomtulajd e S ale Pol templomgon F pénzt Hamb c pénzt A t választ Fl Vi K K M Ne Is Sá C K e K M társel Ne K D alap Nőe S Ig vez