15440.htm

CÍMSZÓ: Zálmóni

SZEMÉLYNÉV: Zálmóni József

SZÓCIKK: Zalmóni József, rabbi. Minden valószínűség szerint a XVI. sz. első negyedében viselte a budai rabbiságot. A század közepe felé már elismert tekintély hírében állott és rá hivatkoztak egy olyan válólevél érvényességének a kérdésében, amelyet elkeseredett vita közepette számos akkori külföldi rabbi támadott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5440. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15440.htm

CÍMSZÓ: Zálmóni

SZEMÉLYNÉV: Zálmóni József

SZÓCIKK: Zalmóni József, rabbi. Minden valószínűség szerint a XVI. sz. első negyedében viselte a budai rabbiságot. A század közepe felé már elismert tekintély hírében állott és rá hivatkoztak egy olyan válólevél érvényességének a kérdésében, amelyet elkeseredett vita közepette számos akkori külföldi rabbi támadott.

15440.ht

CÍMSZÓ Zálmón

SZEMÉLYNÉV Zálmón Józse

SZÓCIKK Zalmón József rabbi Minde valószínűsé szerin XVI sz els negyedébe viselt buda rabbiságot száza közep fel má elismer tekintél hírébe állot é r hivatkozta eg olya válólevé érvényességéne kérdésében amelye elkeseredet vit közepett számo akkor külföld rabb támadott

15440.h

CÍMSZ Zálmó

SZEMÉLYNÉ Zálmó Józs

SZÓCIK Zalmó Józse rabb Mind valószínűs szeri XV s el negyedéb visel bud rabbiságo száz köze fe m elisme tekinté híréb állo hivatkozt e oly válólev érvényességén kérdésébe amely elkeserede vi közepet szám akko külföl rab támadot

15440.

CÍMS Zálm

SZEMÉLYN Zálm Józ

SZÓCI Zalm Józs rab Min valószínű szer X e negyedé vise bu rabbiság szá köz f elism tekint híré áll hivatkoz ol válóle érvényességé kérdéséb amel elkesered v közepe szá akk külfö ra támado

15440

CÍM Zál

SZEMÉLY Zál Jó

SZÓC Zal Józ ra Mi valószín sze negyed vis b rabbisá sz kö elis tekin hír ál hivatko o válól érvényesség kérdésé ame elkesere közep sz ak külf r támad

1544

CÍ Zá

SZEMÉL Zá J

SZÓ Za Jó r M valószí sz negye vi rabbis s k eli teki hí á hivatk váló érvényessé kérdés am elkeser köze s a kül táma