15442.htm

CÍMSZÓ: Zalin

SZEMÉLYNÉV: Zalin Élia

SZÓCIKK: "Zalin Élia, rabbi, szül. Prvicsevben, megh. Bátorkeszin 1786 körüL Előbb Breslauban volt a talmudiskola vezetője, majd Nagyváradon működött, de már 1775. Bátorkeszin volt rabbi. Több héber munkát írt, így: Maané Elijáhu (Zolkiev 1758); Hadrasz Élijáhu (Prag 1785); Melechesz machsevesz (Frankfurt 1766); Mocher Mechoruc (Zolkiev 1772); Tesuvósz Ha-Geónim (Turka 1766)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5442. címszó a lexikon => 969. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15442.htm

CÍMSZÓ: Zalin

SZEMÉLYNÉV: Zalin Élia

SZÓCIKK: Zalin Élia, rabbi, szül. Prvicsevben, megh. Bátorkeszin 1786 körüL Előbb Breslauban volt a talmudiskola vezetője, majd Nagyváradon működött, de már 1775. Bátorkeszin volt rabbi. Több héber munkát írt, így: Maané Elijáhu Zolkiev 1758 ; Hadrasz Élijáhu Prag 1785 ; Melechesz machsevesz Frankfurt 1766 ; Mocher Mechoruc Zolkiev 1772 ; Tesuvósz Ha-Geónim Turka 1766 .

15442.ht

CÍMSZÓ Zali

SZEMÉLYNÉV Zali Éli

SZÓCIKK Zali Élia rabbi szül Prvicsevben megh Bátorkeszi 178 körü Előb Breslauba vol talmudiskol vezetője maj Nagyvárado működött d má 1775 Bátorkeszi vol rabbi Töb hébe munká írt így Maan Elijáh Zolkie 175 Hadras Élijáh Pra 178 Meleches machseves Frankfur 176 Moche Mechoru Zolkie 177 Tesuvós Ha-Geóni Turk 176

15442.h

CÍMSZ Zal

SZEMÉLYNÉ Zal Él

SZÓCIK Zal Éli rabb szü Prvicsevbe meg Bátorkesz 17 kör Elő Breslaub vo talmudisko vezetőj ma Nagyvárad működöt m 177 Bátorkesz vo rabb Tö héb munk ír íg Maa Elijá Zolki 17 Hadra Élijá Pr 17 Meleche machseve Frankfu 17 Moch Mechor Zolki 17 Tesuvó Ha-Geón Tur 17

15442.

CÍMS Za

SZEMÉLYN Za É

SZÓCI Za Él rab sz Prvicsevb me Bátorkes 1 kö El Breslau v talmudisk vezető m Nagyvára működö 17 Bátorkes v rab T hé mun í í Ma Elij Zolk 1 Hadr Élij P 1 Melech machsev Frankf 1 Moc Mecho Zolk 1 Tesuv Ha-Geó Tu 1

15442

CÍM Z

SZEMÉLY Z

SZÓC Z É ra s Prvicsev m Bátorke k E Bresla talmudis vezet Nagyvár működ 1 Bátorke ra h mu M Eli Zol Had Éli Melec machse Frank Mo Mech Zol Tesu Ha-Ge T

1544SZEMÉL

SZÓ r Prvicse Bátork Bresl talmudi veze Nagyvá műkö Bátork r m El Zo Ha Él Mele machs Fran M Mec Zo Tes Ha-G