15444.htm

CÍMSZÓ: Zecher caddik livróchó

SZÓCIKK: Zecher caddik lívróchó (h.). Áldassék az igazságos emlékezete. A vallásos zsidó kegyeletének kifejezése, mikor halottat említ, különösen tudóst, vagy olyant, aki szentéletű volt. Használják még az Ólov hasólóm (nyugodjék békében) kifejezést is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5444. címszó a lexikon => 971. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15444.htm

CÍMSZÓ: Zecher caddik livróchó

SZÓCIKK: Zecher caddik lívróchó h. . Áldassék az igazságos emlékezete. A vallásos zsidó kegyeletének kifejezése, mikor halottat említ, különösen tudóst, vagy olyant, aki szentéletű volt. Használják még az Ólov hasólóm nyugodjék békében kifejezést is.

15444.ht

CÍMSZÓ Zeche caddi livróch

SZÓCIKK Zeche caddi lívróch h Áldassé a igazságo emlékezete valláso zsid kegyeleténe kifejezése miko halotta említ különöse tudóst vag olyant ak szentélet volt Használjá mé a Ólo hasóló nyugodjé békébe kifejezés is

15444.h

CÍMSZ Zech cadd livróc

SZÓCIK Zech cadd lívróc Áldass igazság emlékezet vallás zsi kegyeletén kifejezés mik halott emlí különös tudós va olyan a szentéle vol Használj m Ól hasól nyugodj békéb kifejezé i

15444.

CÍMS Zec cad livró

SZÓCI Zec cad lívró Áldas igazsá emlékeze vallá zs kegyeleté kifejezé mi halot eml különö tudó v olya szentél vo Használ Ó hasó nyugod béké kifejez

15444

CÍM Ze ca livr

SZÓC Ze ca lívr Álda igazs emlékez vall z kegyelet kifejez m halo em külön tud oly szenté v Haszná has nyugo bék kifeje

1544

CÍ Z c liv

SZÓ Z c lív Áld igaz emléke val kegyele kifeje hal e külö tu ol szent Haszn ha nyug bé kifej