15446.htm

CÍMSZÓ: Zechijó

SZÓCIKK: "Zechijó (h.J. Érdem; a nép nyelvén ahhoz, hogy az ember valamilyen szerencsét érhessen meg. Korrumpáltan: szchije. Az ige alakja a jiddis nyelvben: zóche sein: Kiérdemelni."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5446. címszó a lexikon => 971. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15446.htm

CÍMSZÓ: Zechijó

SZÓCIKK: Zechijó h.J. Érdem; a nép nyelvén ahhoz, hogy az ember valamilyen szerencsét érhessen meg. Korrumpáltan: szchije. Az ige alakja a jiddis nyelvben: zóche sein: Kiérdemelni.

15446.ht

CÍMSZÓ Zechij

SZÓCIKK Zechij h.J Érdem né nyelvé ahhoz hog a embe valamilye szerencsé érhesse meg Korrumpáltan szchije A ig alakj jiddi nyelvben zóch sein Kiérdemelni

15446.h

CÍMSZ Zechi

SZÓCIK Zechi h. Érde n nyelv ahho ho emb valamily szerencs érhess me Korrumpálta szchij i alak jidd nyelvbe zóc sei Kiérdemeln

15446.

CÍMS Zech

SZÓCI Zech h Érd nyel ahh h em valamil szerenc érhes m Korrumpált szchi ala jid nyelvb zó se Kiérdemel

15446

CÍM Zec

SZÓC Zec Ér nye ah e valami szeren érhe Korrumpál szch al ji nyelv z s Kiérdeme

1544

CÍ Ze

SZÓ Ze É ny a valam szere érh Korrumpá szc a j nyel Kiérdem