15447.htm

CÍMSZÓ: Zechór berisz

SZÓCIKK: Zechór berisz. Magyarul: Emlékezzél meg a szövetségről. Rós-hasónó előnapján mondott szelichósz. E napot is ezért így nevezik vulgárisan. Ugyanezen imát mondják, ha szelichószos napon templomi cirkumciziót tartanak, az is az isteni szövetség jele. A költemény szerzője: Rabénu. Gérsóni, aki a X. sz.-ban élt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5447. címszó a lexikon => 971. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15447.htm

CÍMSZÓ: Zechór berisz

SZÓCIKK: Zechór berisz. Magyarul: Emlékezzél meg a szövetségről. Rós-hasónó előnapján mondott szelichósz. E napot is ezért így nevezik vulgárisan. Ugyanezen imát mondják, ha szelichószos napon templomi cirkumciziót tartanak, az is az isteni szövetség jele. A költemény szerzője: Rabénu. Gérsóni, aki a X. sz.-ban élt.

15447.ht

CÍMSZÓ Zechó beris

SZÓCIKK Zechó berisz Magyarul Emlékezzé me szövetségről Rós-hasón előnapjá mondot szelichósz napo i ezér íg nevezi vulgárisan Ugyaneze imá mondják h szelichószo napo templom cirkumcizió tartanak a i a isten szövetsé jele költemén szerzője Rabénu Gérsóni ak X sz.-ba élt

15447.h

CÍMSZ Zech beri

SZÓCIK Zech beris Magyaru Emlékezz m szövetségrő Rós-hasó előnapj mondo szelichós nap ezé í nevez vulgárisa Ugyanez im mondjá szelichósz nap templo cirkumcizi tartana iste szövets jel költemé szerzőj Rabén Gérsón a sz.-b él

15447.

CÍMS Zec ber

SZÓCI Zec beri Magyar Emlékez szövetségr Rós-has előnap mond szelichó na ez neve vulgáris Ugyane i mondj szelichós na templ cirkumciz tartan ist szövet je költem szerző Rabé Gérsó sz.- é

15447

CÍM Ze be

SZÓC Ze ber Magya Emléke szövetség Rós-ha előna mon szelich n e nev vulgári Ugyan mond szelichó n temp cirkumci tarta is szöve j költe szerz Rab Gérs sz.

1544

CÍ Z b

SZÓ Z be Magy Emlék szövetsé Rós-h előn mo szelic ne vulgár Ugya mon szelich tem cirkumc tart i szöv költ szer Ra Gér sz