15448.htm

CÍMSZÓ: Zechusz ovósz

SZÓCIKK: Zechusz ovósz (h.) Az atyák (ősök) érdeme. A zsidó felfogásban nem tudott meggyökeresedni a negyediziglen bosszuló Isten képzete, hanem ellenkezőleg a megbocsátóé, aki az ősök érdemeit még az utódokban is jutalmazza. A Talmud szerint is az ősök érdeme az utódok javára szolgál. (Sabbat. 55a.) Ezért mondják, mikor elhunyt jámbor embert említenek : Zechuszó jogén olénu. Az ő érdeme nekünk is szolgáljon védelmül, javunkra. Ugyanez jiddisben: Sein Zechisz soll uns beistehn. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5448. címszó a lexikon => 971. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15448.htm

CÍMSZÓ: Zechusz ovósz

SZÓCIKK: Zechusz ovósz h. Az atyák ősök érdeme. A zsidó felfogásban nem tudott meggyökeresedni a negyediziglen bosszuló Isten képzete, hanem ellenkezőleg a megbocsátóé, aki az ősök érdemeit még az utódokban is jutalmazza. A Talmud szerint is az ősök érdeme az utódok javára szolgál. Sabbat. 55a. Ezért mondják, mikor elhunyt jámbor embert említenek : Zechuszó jogén olénu. Az ő érdeme nekünk is szolgáljon védelmül, javunkra. Ugyanez jiddisben: Sein Zechisz soll uns beistehn.

15448.ht

CÍMSZÓ Zechus ovós

SZÓCIKK Zechus ovós h A atyá ősö érdeme zsid felfogásba ne tudot meggyökeresedn negyedizigle bosszul Iste képzete hane ellenkezőle megbocsátóé ak a ősö érdemei mé a utódokba i jutalmazza Talmu szerin i a ősö érdem a utódo javár szolgál Sabbat 55a Ezér mondják miko elhuny jámbo ember említene Zechusz jogé olénu A érdem nekün i szolgáljo védelmül javunkra Ugyane jiddisben Sei Zechis sol un beistehn

15448.h

CÍMSZ Zechu ovó

SZÓCIK Zechu ovó aty ős érdem zsi felfogásb n tudo meggyökeresed negyedizigl bosszu Ist képzet han ellenkezől megbocsátó a ős érdeme m utódokb jutalmazz Talm szeri ős érde utód javá szolgá Sabba 55 Ezé mondjá mik elhun jámb embe említen Zechus jog olén érde nekü szolgálj védelmü javunkr Ugyan jiddisbe Se Zechi so u beisteh

15448.

CÍMS Zech ov

SZÓCI Zech ov at ő érde zs felfogás tud meggyökerese negyedizig bossz Is képze ha ellenkező megbocsát ő érdem utódok jutalmaz Tal szer ő érd utó jav szolg Sabb 5 Ez mondj mi elhu jám emb említe Zechu jo olé érd nek szolgál védelm javunk Ugya jiddisb S Zech s beiste

15448

CÍM Zec o

SZÓC Zec o a érd z felfogá tu meggyökeres negyedizi boss I képz h ellenkez megbocsá érde utódo jutalma Ta sze ér ut ja szol Sab E mond m elh já em említ Zech j ol ér ne szolgá védel javun Ugy jiddis Zec beist

1544

CÍ Ze

SZÓ Ze ér felfog t meggyökere negyediz bos kép ellenke megbocs érd utód jutalm T sz é u j szo Sa mon el j e emlí Zec o é n szolg véde javu Ug jiddi Ze beis