15451.htm

CÍMSZÓ: Zempléni P.Gyula

SZEMÉLYNÉV: Zempléni Gyula

SZÓCIKK: Zempléni P. Gyula*, író, hírlapíró és műfordító, szül. Tállyán 1856., megh. Budapesten 1902. Miután Kassán elvégezte a gimnáziumot és a jogakadémiát, a hírlapírói pályára lépett. Előbb kassai lapoknak dolgozott. Több évtizeden át a Magyarország külpolitikai rovatát vezette, ezenkívül a Magyar Ifjúság c. lapot is szerkesztette. Sok idegen regényt és színművet fordított. A legértékesebbek Verne- és Maupassant fordításai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5451. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15451.htm

CÍMSZÓ: Zempléni P.Gyula

SZEMÉLYNÉV: Zempléni Gyula

SZÓCIKK: Zempléni P. Gyula*, író, hírlapíró és műfordító, szül. Tállyán 1856., megh. Budapesten 1902. Miután Kassán elvégezte a gimnáziumot és a jogakadémiát, a hírlapírói pályára lépett. Előbb kassai lapoknak dolgozott. Több évtizeden át a Magyarország külpolitikai rovatát vezette, ezenkívül a Magyar Ifjúság c. lapot is szerkesztette. Sok idegen regényt és színművet fordított. A legértékesebbek Verne- és Maupassant fordításai.

15451.ht

CÍMSZÓ Zemplén P.Gyul

SZEMÉLYNÉV Zemplén Gyul

SZÓCIKK Zemplén P Gyula* író hírlapír é műfordító szül Tállyá 1856. megh Budapeste 1902 Miutá Kassá elvégezt gimnáziumo é jogakadémiát hírlapíró pályár lépett Előb kassa lapokna dolgozott Töb évtizede á Magyarorszá külpolitika rovatá vezette ezenkívü Magya Ifjúsá c lapo i szerkesztette So idege regény é színműve fordított legértékesebbe Verne é Maupassan fordításai

15451.h

CÍMSZ Zemplé P.Gyu

SZEMÉLYNÉ Zemplé Gyu

SZÓCIK Zemplé Gyula ír hírlapí műfordít szü Tálly 1856 meg Budapest 190 Miut Kass elvégez gimnázium jogakadémiá hírlapír pályá lépet Elő kass lapokn dolgozot Tö évtized Magyarorsz külpolitik rovat vezett ezenkív Magy Ifjús lap szerkesztett S ideg regén színműv fordítot legértékesebb Vern Maupassa fordítása

15451.

CÍMS Zempl P.Gy

SZEMÉLYN Zempl Gy

SZÓCI Zempl Gyul í hírlap műfordí sz Táll 185 me Budapes 19 Miu Kas elvége gimnáziu jogakadémi hírlapí pály lépe El kas lapok dolgozo T évtize Magyarors külpoliti rova vezet ezenkí Mag Ifjú la szerkesztet ide regé színmű fordíto legértékeseb Ver Maupass fordítás

15451

CÍM Zemp P.G

SZEMÉLY Zemp G

SZÓC Zemp Gyu hírla műford s Tál 18 m Budape 1 Mi Ka elvég gimnázi jogakadém hírlap pál lép E ka lapo dolgoz évtiz Magyaror külpolit rov veze ezenk Ma Ifj l szerkeszte id reg színm fordít legértékese Ve Maupas fordítá

1545

CÍ Zem P.

SZEMÉL Zem

SZÓ Zem Gy hírl műfor Tá 1 Budap M K elvé gimnáz jogakadé hírla pá lé k lap dolgo évti Magyaro külpoli ro vez ezen M If szerkeszt i re szín fordí legértékes V Maupa fordít