15455.htm

CÍMSZÓ: Zerkovitz Béla

SZEMÉLYNÉV: Zerkovitz Béla

SZÓCIKK: "Zerkovitz, 1. Béla, zeneszerző, szül. Szege­den 1881 jún. 11. Budapesten végezte a műegyete­met és építészmérnöki oklevelet szerzett. 1925-ben a Városi Színház igazgatója volt, jelenleg a Royal Orfeum művészeti igazgatója. Számos nép­szerűvé vált dalt és operettet írt. Utóbbiak: Arany eső (1911); Katonadolog; Százszorszép; Aranymadár; Árvácska; A nóta vége; Csókos asszony; Die Wundermühle; Finanzgenie; La bombolla de/fu Prateria (1922, előadták Milanó­ban). Félezren felüli zeneszáma jelent meg nyom­tatásban. Magyarország egyik legnépszerűbb dalszerzője volt főként a világháborút megelőző években."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5455. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15455.htm

CÍMSZÓ: Zerkovitz Béla

SZEMÉLYNÉV: Zerkovitz Béla

SZÓCIKK: Zerkovitz, 1. Béla, zeneszerző, szül. Szege­den 1881 jún. 11. Budapesten végezte a műegyete­met és építészmérnöki oklevelet szerzett. 1925-ben a Városi Színház igazgatója volt, jelenleg a Royal Orfeum művészeti igazgatója. Számos nép­szerűvé vált dalt és operettet írt. Utóbbiak: Arany eső 1911 ; Katonadolog; Százszorszép; Aranymadár; Árvácska; A nóta vége; Csókos asszony; Die Wundermühle; Finanzgenie; La bombolla de/fu Prateria 1922, előadták Milanó­ban . Félezren felüli zeneszáma jelent meg nyom­tatásban. Magyarország egyik legnépszerűbb dalszerzője volt főként a világháborút megelőző években.

15455.ht

CÍMSZÓ Zerkovit Bél

SZEMÉLYNÉV Zerkovit Bél

SZÓCIKK Zerkovitz 1 Béla zeneszerző szül Szege­de 188 jún 11 Budapeste végezt műegyete­me é építészmérnök oklevele szerzett 1925-be Város Színhá igazgatój volt jelenle Roya Orfeu művészet igazgatója Számo nép­szerűv vál dal é operette írt Utóbbiak Aran es 191 Katonadolog Százszorszép Aranymadár Árvácska nót vége Csóko asszony Di Wundermühle Finanzgenie L bomboll de/f Prateri 1922 előadtá Milanó­ba Félezre felül zeneszám jelen me nyom­tatásban Magyarorszá egyi legnépszerűb dalszerzőj vol főkén világháború megelőz években

15455.h

CÍMSZ Zerkovi Bé

SZEMÉLYNÉ Zerkovi Bé

SZÓCIK Zerkovit Bél zeneszerz szü Szege­d 18 jú 1 Budapest végez műegyete­m építészmérnö oklevel szerzet 1925-b Váro Szính igazgató vol jelenl Roy Orfe művésze igazgatój Szám nép­szerű vá da operett ír Utóbbia Ara e 19 Katonadolo Százszorszé Aranymadá Árvácsk nó vég Csók asszon D Wundermühl Finanzgeni bombol de/ Prater 192 előadt Milanó­b Félezr felü zeneszá jele m nyom­tatásba Magyarorsz egy legnépszerű dalszerző vo főké világhábor megelő évekbe

15455.

CÍMS Zerkov B

SZEMÉLYN Zerkov B

SZÓCI Zerkovi Bé zeneszer sz Szege­ 1 j Budapes vége műegyete­ építészmérn okleve szerze 1925- Vár Szín igazgat vo jelen Ro Orf művész igazgató Szá nép­szer v d operet í Utóbbi Ar 1 Katonadol Százszorsz Aranymad Árvács n vé Csó asszo Wundermüh Finanzgen bombo de Prate 19 előad Milanó­ Félez fel zenesz jel nyom­tatásb Magyarors eg legnépszer dalszerz v fők világhábo megel évekb

15455

CÍM Zerko

SZEMÉLY Zerko

SZÓC Zerkov B zenesze s Szeg Budape vég műegyet építészmér oklev szerz 1925 Vá Szí igazga v jele R Or művés igazgat Sz nép­sze opere Utóbb A Katonado Százszors Aranyma Árvác v Cs assz Wundermü Finanzge bomb d Prat 1 előa Milan Féle fe zenes je nyom­tatás Magyaror e legnépsze dalszer fő világháb mege évek

1545

CÍ Zerk

SZEMÉL Zerk

SZÓ Zerko zenesz Sze Budap vé műegye építészmé okle szer 192 V Sz igazg jel O művé igazga S nép­sz oper Utób Katonad Százszor Aranym Árvá C ass Wunderm Finanzg bom Pra elő Mila Fél f zene j nyom­tatá Magyaro legnépsz dalsze f világhá meg éve