15458.htm

CÍMSZÓ: Ziefer

SZEMÉLYNÉV: Ziefer Jechiél

SZÓCIKK: Ziefer Jechiél Michóél, rabbi, Megh. 1844 Először Lengyelországban működött, majd a magyarországi Ciferbe került rabbinak. 1820-ban Wienben jelentek meg talmudi glosszái Chájé Ólom címmel, Derech Chájim kommentárját a kódexhez Pozsonyban adta ki 1837.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5458. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15458.htm

CÍMSZÓ: Ziefer

SZEMÉLYNÉV: Ziefer Jechiél

SZÓCIKK: Ziefer Jechiél Michóél, rabbi, Megh. 1844 Először Lengyelországban működött, majd a magyarországi Ciferbe került rabbinak. 1820-ban Wienben jelentek meg talmudi glosszái Chájé Ólom címmel, Derech Chájim kommentárját a kódexhez Pozsonyban adta ki 1837.

15458.ht

CÍMSZÓ Ziefe

SZEMÉLYNÉV Ziefe Jechié

SZÓCIKK Ziefe Jechié Michóél rabbi Megh 184 Előszö Lengyelországba működött maj magyarország Ciferb kerül rabbinak 1820-ba Wienbe jelente me talmud glosszá Cháj Ólo címmel Derec Cháji kommentárjá kódexhe Pozsonyba adt k 1837

15458.h

CÍMSZ Zief

SZEMÉLYNÉ Zief Jechi

SZÓCIK Zief Jechi Michóé rabb Meg 18 Elősz Lengyelországb működöt ma magyarorszá Cifer kerü rabbina 1820-b Wienb jelent m talmu glossz Chá Ól címme Dere Cháj kommentárj kódexh Pozsonyb ad 183

15458.

CÍMS Zie

SZEMÉLYN Zie Jech

SZÓCI Zie Jech Michó rab Me 1 Elős Lengyelország működö m magyarorsz Cife ker rabbin 1820- Wien jelen talm gloss Ch Ó címm Der Chá kommentár kódex Pozsony a 18

15458

CÍM Zi

SZEMÉLY Zi Jec

SZÓC Zi Jec Mich ra M Elő Lengyelorszá működ magyarors Cif ke rabbi 1820 Wie jele tal glos C cím De Ch kommentá kóde Pozson 1

1545

CÍ Z

SZEMÉL Z Je

SZÓ Z Je Mic r El Lengyelorsz műkö magyaror Ci k rabb 182 Wi jel ta glo cí D C komment kód Pozso