15459.htm

CÍMSZÓ: Ziegler

SZEMÉLYNÉV: Ziegler Ignác

SZÓCIKK: "Ziegler Ignác, főrabbi, szül. Alsókubinban 1861 szept. 29, Tanulmányait a budapesti rabbiszemináriumban és egyetemen végezte, 1905 óta karlsbadi főrabbi. Müvei: Malachiás próféta (1888); Religiöse Disputationen im Mittelalter (1894); Geschichte des Judentums (1900): Die Königsgleichnisseim Midrasch (1903); Die sittliche Welt des Judentums von Abschluss des Kanons bis Saadjah (Leipzig, 1928). Z. híres egyházi szónok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5459. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15459.htm

CÍMSZÓ: Ziegler

SZEMÉLYNÉV: Ziegler Ignác

SZÓCIKK: Ziegler Ignác, főrabbi, szül. Alsókubinban 1861 szept. 29, Tanulmányait a budapesti rabbiszemináriumban és egyetemen végezte, 1905 óta karlsbadi főrabbi. Müvei: Malachiás próféta 1888 ; Religiöse Disputationen im Mittelalter 1894 ; Geschichte des Judentums 1900 : Die Königsgleichnisseim Midrasch 1903 ; Die sittliche Welt des Judentums von Abschluss des Kanons bis Saadjah Leipzig, 1928 . Z. híres egyházi szónok.

15459.ht

CÍMSZÓ Ziegle

SZEMÉLYNÉV Ziegle Igná

SZÓCIKK Ziegle Ignác főrabbi szül Alsókubinba 186 szept 29 Tanulmányai budapest rabbiszemináriumba é egyeteme végezte 190 ót karlsbad főrabbi Müvei Malachiá prófét 188 Religiös Disputatione i Mittelalte 189 Geschicht de Judentum 190 Di Königsgleichnissei Midrasc 190 Di sittlich Wel de Judentum vo Abschlus de Kanon bi Saadja Leipzig 192 Z híre egyház szónok

15459.h

CÍMSZ Ziegl

SZEMÉLYNÉ Ziegl Ign

SZÓCIK Ziegl Igná főrabb szü Alsókubinb 18 szep 2 Tanulmánya budapes rabbiszemináriumb egyetem végezt 19 ó karlsba főrabb Müve Malachi prófé 18 Religiö Disputation Mittelalt 18 Geschich d Judentu 19 D Königsgleichnisse Midras 19 D sittlic We d Judentu v Abschlu d Kano b Saadj Leipzi 19 hír egyhá szóno

15459.

CÍMS Zieg

SZEMÉLYN Zieg Ig

SZÓCI Zieg Ign főrab sz Alsókubin 1 sze Tanulmány budape rabbiszeminárium egyete végez 1 karlsb főrab Müv Malach próf 1 Religi Disputatio Mittelal 1 Geschic Judent 1 Königsgleichniss Midra 1 sittli W Judent Abschl Kan Saad Leipz 1 hí egyh szón

15459

CÍM Zie

SZEMÉLY Zie I

SZÓC Zie Ig főra s Alsókubi sz Tanulmán budap rabbiszemináriu egyet vége karls főra Mü Malac pró Relig Disputati Mittela Geschi Juden Königsgleichnis Midr sittl Juden Absch Ka Saa Leip h egy szó

1545

CÍ Zi

SZEMÉL Zi

SZÓ Zi I főr Alsókub s Tanulmá buda rabbiszeminári egye vég karl főr M Mala pr Reli Disputat Mittel Gesch Jude Königsgleichni Mid sitt Jude Absc K Sa Lei eg sz