15460.htm

CÍMSZÓ: Ziffer

SZEMÉLYNÉV: Ziffer Sándor

SZÓCIKK: Ziffer Sándor*, festő, szül. Egerben 1880. Tanulmányait Budapesten az iparművészeti iskolában kezdte, azután Münchenben, Párisban, majd Nagybányán tanult. Résztvett a MIÉNK, a Művészház (Kereszthegy, Nagybányán, Luxembourg kert) és a Műcsarnok 1914. évi kiállításán (Pihenő modellek). Kisebb gyűjteményes kiállítása .1927. volt az Ernst Múzeumban (Olvasó nők, Önarckép) Ugyanez évben a Kút kiállításán is szerepelt. Legutóbbi képein az egykori naturalista dekoratív hatásokra törekszik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5460. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15460.htm

CÍMSZÓ: Ziffer

SZEMÉLYNÉV: Ziffer Sándor

SZÓCIKK: Ziffer Sándor*, festő, szül. Egerben 1880. Tanulmányait Budapesten az iparművészeti iskolában kezdte, azután Münchenben, Párisban, majd Nagybányán tanult. Résztvett a MIÉNK, a Művészház Kereszthegy, Nagybányán, Luxembourg kert és a Műcsarnok 1914. évi kiállításán Pihenő modellek . Kisebb gyűjteményes kiállítása .1927. volt az Ernst Múzeumban Olvasó nők, Önarckép Ugyanez évben a Kút kiállításán is szerepelt. Legutóbbi képein az egykori naturalista dekoratív hatásokra törekszik.

15460.ht

CÍMSZÓ Ziffe

SZEMÉLYNÉV Ziffe Sándo

SZÓCIKK Ziffe Sándor* festő szül Egerbe 1880 Tanulmányai Budapeste a iparművészet iskolába kezdte azutá Münchenben Párisban maj Nagybányá tanult Résztvet MIÉNK Művészhá Kereszthegy Nagybányán Luxembour ker é Műcsarno 1914 év kiállításá Pihen modelle Kiseb gyűjteménye kiállítás .1927 vol a Erns Múzeumba Olvas nők Önarcké Ugyane évbe Kú kiállításá i szerepelt Legutóbb képei a egykor naturalist dekoratí hatásokr törekszik

15460.h

CÍMSZ Ziff

SZEMÉLYNÉ Ziff Sánd

SZÓCIK Ziff Sándor fest szü Egerb 188 Tanulmánya Budapest iparművésze iskoláb kezdt azut Münchenbe Párisba ma Nagybány tanul Résztve MIÉN Művészh Keresztheg Nagybányá Luxembou ke Műcsarn 191 é kiállítás Pihe modell Kise gyűjtemény kiállítá .192 vo Ern Múzeumb Olva nő Önarck Ugyan évb K kiállítás szerepel Legutób képe egyko naturalis dekorat hatások törekszi

15460.

CÍMS Zif

SZEMÉLYN Zif Sán

SZÓCI Zif Sándo fes sz Eger 18 Tanulmány Budapes iparművész iskolá kezd azu Münchenb Párisb m Nagybán tanu Résztv MIÉ Művész Kereszthe Nagybány Luxembo k Műcsar 19 kiállítá Pih model Kis gyűjtemén kiállít .19 v Er Múzeum Olv n Önarc Ugya év kiállítá szerepe Legutó kép egyk naturali dekora hatáso töreksz

15460

CÍM Zi

SZEMÉLY Zi Sá

SZÓC Zi Sánd fe s Ege 1 Tanulmán Budape iparművés iskol kez az München Páris Nagybá tan Részt MI Művés Kereszth Nagybán Luxemb Műcsa 1 kiállít Pi mode Ki gyűjtemé kiállí .1 E Múzeu Ol Önar Ugy é kiállít szerep Legut ké egy natural dekor hatás töreks

1546

CÍ Z

SZEMÉL Z S

SZÓ Z Sán f Eg Tanulmá Budap iparművé isko ke a Münche Pári Nagyb ta Rész M Művé Kereszt Nagybá Luxem Műcs kiállí P mod K gyűjtem kiáll . Múze O Öna Ug kiállí szere Legu k eg natura deko hatá törek