15462.htm

CÍMSZÓ: Zilzer Gyula

SZEMÉLYNÉV: Zilzer Gyula

SZÓCIKK: 2..Z. Gyula, festő és grafikus, szül. Budapesten 1898. Z. Antal festő unokaöccse. A budapesti műegyetemen gépészmérnöknek indult, de tanulmányait abbahagyva festeni kezdett. Előbb a Képzőművészeti Főiskolán, aztán Münchenben tanult. 1924-ben Párisban telepedett le. Kiállított Párisban, Londonban, Zürichben, Moszkvában a nemzetközi kiállításon, itt az orosz állam nyolc festményét megvette. Előbb grafikával foglalkozott. Ilyenekkel szerepelt Budapesten a Kut 1927-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban. Kaleidoszkóp c. litografiai mappát adott ki irodalmi hatások alatt keletkezett szimbolikus kompozíciókkal, azután rézkarcsorozatot (Bretagnei halászok)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5462. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15462.htm

CÍMSZÓ: Zilzer Gyula

SZEMÉLYNÉV: Zilzer Gyula

SZÓCIKK: 2..Z. Gyula, festő és grafikus, szül. Budapesten 1898. Z. Antal festő unokaöccse. A budapesti műegyetemen gépészmérnöknek indult, de tanulmányait abbahagyva festeni kezdett. Előbb a Képzőművészeti Főiskolán, aztán Münchenben tanult. 1924-ben Párisban telepedett le. Kiállított Párisban, Londonban, Zürichben, Moszkvában a nemzetközi kiállításon, itt az orosz állam nyolc festményét megvette. Előbb grafikával foglalkozott. Ilyenekkel szerepelt Budapesten a Kut 1927-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban. Kaleidoszkóp c. litografiai mappát adott ki irodalmi hatások alatt keletkezett szimbolikus kompozíciókkal, azután rézkarcsorozatot Bretagnei halászok

15462.ht

CÍMSZÓ Zilze Gyul

SZEMÉLYNÉV Zilze Gyul

SZÓCIKK 2..Z Gyula fest é grafikus szül Budapeste 1898 Z Anta fest unokaöccse budapest műegyeteme gépészmérnökne indult d tanulmányai abbahagyv festen kezdett Előb Képzőművészet Főiskolán aztá Münchenbe tanult 1924-be Párisba telepedet le Kiállítot Párisban Londonban Zürichben Moszkvába nemzetköz kiállításon it a oros álla nyol festményé megvette Előb grafikáva foglalkozott Ilyenekke szerepel Budapeste Ku 1927-ik kiállításá Nemzet Szalonban Kaleidoszkó c litografia mappá adot k irodalm hatáso alat keletkezet szimboliku kompozíciókkal azutá rézkarcsorozato Bretagne halászo

15462.h

CÍMSZ Zilz Gyu

SZEMÉLYNÉ Zilz Gyu

SZÓCIK 2.. Gyul fes grafiku szü Budapest 189 Ant fes unokaöccs budapes műegyetem gépészmérnökn indul tanulmánya abbahagy feste kezdet Elő Képzőművésze Főiskolá azt Münchenb tanul 1924-b Párisb telepede l Kiállíto Párisba Londonba Zürichbe Moszkváb nemzetkö kiállításo i oro áll nyo festmény megvett Elő grafikáv foglalkozot Ilyenekk szerepe Budapest K 1927-i kiállítás Nemze Szalonba Kaleidoszk litografi mapp ado irodal hatás ala keletkeze szimbolik kompozíciókka azut rézkarcsorozat Bretagn halász

15462.

CÍMS Zil Gy

SZEMÉLYN Zil Gy

SZÓCI 2. Gyu fe grafik sz Budapes 18 An fe unokaöcc budape műegyete gépészmérnök indu tanulmány abbahag fest kezde El Képzőművész Főiskol az München tanu 1924- Páris teleped Kiállít Párisb Londonb Zürichb Moszkvá nemzetk kiállítás or ál ny festmén megvet El grafiká foglalkozo Ilyenek szerep Budapes 1927- kiállítá Nemz Szalonb Kaleidosz litograf map ad iroda hatá al keletkez szimboli kompozíciókk azu rézkarcsoroza Bretag halás

15462

CÍM Zi G

SZEMÉLY Zi G

SZÓC 2 Gy f grafi s Budape 1 A f unokaöc budap műegyet gépészmérnö ind tanulmán abbaha fes kezd E Képzőművés Főisko a Münche tan 1924 Pári telepe Kiállí Páris London Zürich Moszkv nemzet kiállítá o á n festmé megve E grafik foglalkoz Ilyene szere Budape 1927 kiállít Nem Szalon Kaleidos litogra ma a irod hat a keletke szimbol kompozíciók az rézkarcsoroz Breta halá

1546

CÍ Z

SZEMÉL Z

SZÓ G graf Budap unokaö buda műegye gépészmérn in tanulmá abbah fe kez Képzőművé Főisk Münch ta 192 Pár telep Kiáll Pári Londo Züric Moszk nemze kiállít festm megv grafi foglalko Ilyen szer Budap 192 kiállí Ne Szalo Kaleido litogr m iro ha keletk szimbo kompozíció a rézkarcsoro Bret hal