15474.htm

CÍMSZÓ: Zöldi

SZEMÉLYNÉV: Zöldi Márton

SZÓCIKK: "Zöldi Márton, író és hírlapíró, szül. Békés­csabán 1854., rnegh. Budapesten 1919. A budapesti műegyetemen tanult. Csakhamar azonban színész lett és vidéki színtársulatoknál működött. Egyideig a Nemzeti Színház másodtitkára, majd a budapesti városligeti Dalos Színház igazgatója is volt. Sok tréfás rajzot és elbeszélést írt. Színmüvei :Nana; Az Eiffel torony kisasszonya; Pápa. Elbeszélő kötetei: Thália pongyolában; Színészhistóriák; Bűnös emberek; Komédiák; Bohémia; Egy primadonna házassága; A nádasok királya; A nagy bonvivant; A pápai gróf; Világjáró; Lábas Péter."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5474. címszó a lexikon => 977. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15474.htm

CÍMSZÓ: Zöldi

SZEMÉLYNÉV: Zöldi Márton

SZÓCIKK: Zöldi Márton, író és hírlapíró, szül. Békés­csabán 1854., rnegh. Budapesten 1919. A budapesti műegyetemen tanult. Csakhamar azonban színész lett és vidéki színtársulatoknál működött. Egyideig a Nemzeti Színház másodtitkára, majd a budapesti városligeti Dalos Színház igazgatója is volt. Sok tréfás rajzot és elbeszélést írt. Színmüvei :Nana; Az Eiffel torony kisasszonya; Pápa. Elbeszélő kötetei: Thália pongyolában; Színészhistóriák; Bűnös emberek; Komédiák; Bohémia; Egy primadonna házassága; A nádasok királya; A nagy bonvivant; A pápai gróf; Világjáró; Lábas Péter.

15474.ht

CÍMSZÓ Zöld

SZEMÉLYNÉV Zöld Márto

SZÓCIKK Zöld Márton ír é hírlapíró szül Békés­csabá 1854. rnegh Budapeste 1919 budapest műegyeteme tanult Csakhama azonba színés let é vidék színtársulatokná működött Egyidei Nemzet Színhá másodtitkára maj budapest városliget Dalo Színhá igazgatój i volt So tréfá rajzo é elbeszélés írt Színmüve :Nana A Eiffe toron kisasszonya Pápa Elbeszél kötetei Tháli pongyolában Színészhistóriák Bűnö emberek Komédiák Bohémia Eg primadonn házassága nádaso királya nag bonvivant pápa gróf Világjáró Lába Péter

15474.h

CÍMSZ Zöl

SZEMÉLYNÉ Zöl Márt

SZÓCIK Zöl Márto í hírlapír szü Békés­csab 1854 rneg Budapest 191 budapes műegyetem tanul Csakham azonb színé le vidé színtársulatokn működöt Egyide Nemze Szính másodtitkár ma budapes városlige Dal Szính igazgató vol S tréf rajz elbeszélé ír Színmüv :Nan Eiff toro kisasszony Páp Elbeszé kötete Thál pongyolába Színészhistóriá Bűn embere Komédiá Bohémi E primadon házasság nádas király na bonvivan páp gró Világjár Láb Péte

15474.

CÍMS Zö

SZEMÉLYN Zö Már

SZÓCI Zö Márt hírlapí sz Békés­csa 185 rne Budapes 19 budape műegyete tanu Csakha azon szín l vid színtársulatok működö Egyid Nemz Szín másodtitká m budape városlig Da Szín igazgat vo tré raj elbeszél í Színmü :Na Eif tor kisasszon Pá Elbesz kötet Thá pongyoláb Színészhistóri Bű ember Komédi Bohém primado házassá náda királ n bonviva pá gr Világjá Lá Pét

15474

CÍM Z

SZEMÉLY Z Má

SZÓC Z Már hírlap s Békés­cs 18 rn Budape 1 budap műegyet tan Csakh azo szí vi színtársulato működ Egyi Nem Szí másodtitk budap városli D Szí igazga v tr ra elbeszé Színm :N Ei to kisasszo P Elbes köte Th pongyolá Színészhistór B embe Koméd Bohé primad házass nád kirá bonviv p g Világj L Pé

1547SZEMÉL M

SZÓ Má hírla Békés­c 1 r Budap buda műegye ta Csak az sz v színtársulat műkö Egy Ne Sz másodtit buda városl Sz igazg t r elbesz Szín : E t kisassz Elbe köt T pongyol Színészhistó emb Komé Boh prima házas ná kir bonvi Világ P