15476.htm

CÍMSZÓ: Zord

SZEMÉLYNÉV: Zord Arnold

SZÓCIKK: "Zord Arnold, festő, szül. Budapesten 1887. Művészeti tanulmányait Márk Lajos festőiskolájában és a képzőművészeti főiskola esti tanfolyamán végezte. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán állított ki először (Mályvarózsák, Templomrészlet). A Művészházban pedig ugyanez évben gyűjteményes kiállítást rendezett. Festett figurális képeket, tájképeket (Fák a tengerparton) és néhány bibliai kompozíciót is (Ádám és Éva menekülnek az Úr haragja elől; Káin és Ábel)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5476. címszó a lexikon => 978. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15476.htm

CÍMSZÓ: Zord

SZEMÉLYNÉV: Zord Arnold

SZÓCIKK: Zord Arnold, festő, szül. Budapesten 1887. Művészeti tanulmányait Márk Lajos festőiskolájában és a képzőművészeti főiskola esti tanfolyamán végezte. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán állított ki először Mályvarózsák, Templomrészlet . A Művészházban pedig ugyanez évben gyűjteményes kiállítást rendezett. Festett figurális képeket, tájképeket Fák a tengerparton és néhány bibliai kompozíciót is Ádám és Éva menekülnek az Úr haragja elől; Káin és Ábel .

15476.ht

CÍMSZÓ Zor

SZEMÉLYNÉV Zor Arnol

SZÓCIKK Zor Arnold festő szül Budapeste 1887 Művészet tanulmányai Már Lajo festőiskolájába é képzőművészet főiskol est tanfolyamá végezte Műcsarno 1910-ik kiállításá állítot k előszö Mályvarózsák Templomrészle Művészházba pedi ugyane évbe gyűjteménye kiállítás rendezett Festet figuráli képeket tájképeke Fá tengerparto é néhán biblia kompozíció i Ádá é Év menekülne a Ú haragj elől Kái é Ábe

15476.h

CÍMSZ Zo

SZEMÉLYNÉ Zo Arno

SZÓCIK Zo Arnol fest szü Budapest 188 Művésze tanulmánya Má Laj festőiskolájáb képzőművésze főisko es tanfolyam végezt Műcsarn 1910-i kiállítás állíto elősz Mályvarózsá Templomrészl Művészházb ped ugyan évb gyűjtemény kiállítá rendezet Feste figurál képeke tájképek F tengerpart néhá bibli kompozíci Ád É meneküln harag elő Ká Áb

15476.

CÍMS Z

SZEMÉLYN Z Arn

SZÓCI Z Arno fes sz Budapes 18 Művész tanulmány M La festőiskolájá képzőművész főisk e tanfolya végez Műcsar 1910- kiállítá állít elős Mályvarózs Templomrész Művészház pe ugya év gyűjtemén kiállít rendeze Fest figurá képek tájképe tengerpar néh bibl kompozíc Á menekül hara el K Á

15476

CÍM

SZEMÉLY Ar

SZÓC Arn fe s Budape 1 Művés tanulmán L festőiskoláj képzőművés főis tanfoly vége Műcsa 1910 kiállít állí elő Mályvaróz Templomrés Művészhá p ugy é gyűjtemé kiállí rendez Fes figur képe tájkép tengerpa né bib kompozí menekü har e

1547SZEMÉL A

SZÓ Ar f Budap Művé tanulmá festőiskolá képzőművé fői tanfol vég Műcs 191 kiállí áll el Mályvaró Templomré Művészh ug gyűjtem kiáll rende Fe figu kép tájké tengerp n bi kompoz menek ha