15477.htm

CÍMSZÓ: Zuckerkandel

SZEMÉLYNÉV: Zuckerkandel Emil

SZÓCIKK: "Zuckerkandel, 1. Emil, anatómus, szül. Győrben 1849., megh. u. o. 1910 máj. 28. Előbb Utrechtben, majd Grácban, végül Bécsben volt rendes egyetemi tanár és szakmájában elismert elsőrendű szaktekintély. Főművei: Zur Morphologie des Gesichtsschädels (1877); Über eine bischer nicht beschriebene Drüse (1879); Über das Riehczentrum (1887); Normale und pathologische Anatomie d. Nasenhöhle (1892); Anatomie der Mundhöhle (1891); Anleitungen für den Seziersaal (1891). Testvére Z. Paul szintén a berni egyetemen volt a kórbonctan tanára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5477. címszó a lexikon => 978. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15477.htm

CÍMSZÓ: Zuckerkandel

SZEMÉLYNÉV: Zuckerkandel Emil

SZÓCIKK: Zuckerkandel, 1. Emil, anatómus, szül. Győrben 1849., megh. u. o. 1910 máj. 28. Előbb Utrechtben, majd Grácban, végül Bécsben volt rendes egyetemi tanár és szakmájában elismert elsőrendű szaktekintély. Főművei: Zur Morphologie des Gesichtsschädels 1877 ; Über eine bischer nicht beschriebene Drüse 1879 ; Über das Riehczentrum 1887 ; Normale und pathologische Anatomie d. Nasenhöhle 1892 ; Anatomie der Mundhöhle 1891 ; Anleitungen für den Seziersaal 1891 . Testvére Z. Paul szintén a berni egyetemen volt a kórbonctan tanára.

15477.ht

CÍMSZÓ Zuckerkande

SZEMÉLYNÉV Zuckerkande Emi

SZÓCIKK Zuckerkandel 1 Emil anatómus szül Győrbe 1849. megh u o 191 máj 28 Előb Utrechtben maj Grácban végü Bécsbe vol rende egyetem taná é szakmájába elismer elsőrend szaktekintély Főművei Zu Morphologi de Gesichtsschädel 187 Übe ein bische nich beschrieben Drüs 187 Übe da Riehczentru 188 Normal un pathologisch Anatomi d Nasenhöhl 189 Anatomi de Mundhöhl 189 Anleitunge fü de Seziersaa 189 Testvér Z Pau szinté bern egyeteme vol kórboncta tanára

15477.h

CÍMSZ Zuckerkand

SZEMÉLYNÉ Zuckerkand Em

SZÓCIK Zuckerkande Emi anatómu szü Győrb 1849 meg 19 má 2 Elő Utrechtbe ma Grácba vég Bécsb vo rend egyete tan szakmájáb elisme elsőren szaktekintél Főműve Z Morpholog d Gesichtsschäde 18 Üb ei bisch nic beschriebe Drü 18 Üb d Riehczentr 18 Norma u pathologisc Anatom Nasenhöh 18 Anatom d Mundhöh 18 Anleitung f d Seziersa 18 Testvé Pa szint ber egyetem vo kórbonct tanár

15477.

CÍMS Zuckerkan

SZEMÉLYN Zuckerkan E

SZÓCI Zuckerkand Em anatóm sz Győr 184 me 1 m El Utrechtb m Grácb vé Bécs v ren egyet ta szakmájá elism elsőre szaktekinté Főműv Morpholo Gesichtsschäd 1 Ü e bisc ni beschrieb Dr 1 Ü Riehczent 1 Norm pathologis Anato Nasenhö 1 Anato Mundhö 1 Anleitun Seziers 1 Testv P szin be egyete v kórbonc taná

15477

CÍM Zuckerka

SZEMÉLY Zuckerka

SZÓC Zuckerkan E anató s Győ 18 m E Utrecht Grác v Béc re egye t szakmáj elis elsőr szaktekint Főmű Morphol Gesichtsschä bis n beschrie D Riehczen Nor pathologi Anat Nasenh Anat Mundh Anleitu Sezier Test szi b egyet kórbon tan

1547

CÍ Zuckerk

SZEMÉL Zuckerk

SZÓ Zuckerka anat Gy 1 Utrech Grá Bé r egy szakmá eli első szaktekin Főm Morpho Gesichtssch bi beschri Riehcze No patholog Ana Nasen Ana Mund Anleit Sezie Tes sz egye kórbo ta