15485.htm

CÍMSZÓ: Zsiday

SZÓCIKK: Zsiday. A honfoglaló magyarok száznyolc apróbb nemzetségének egyike. A régi hagyomány tartja ezt így, amely nyilvánvalóan a régi magyarok zsidóhitü fegyvertársainak emlékét őrzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5485. címszó a lexikon => 979. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15485.htm

CÍMSZÓ: Zsiday

SZÓCIKK: Zsiday. A honfoglaló magyarok száznyolc apróbb nemzetségének egyike. A régi hagyomány tartja ezt így, amely nyilvánvalóan a régi magyarok zsidóhitü fegyvertársainak emlékét őrzi.

15485.ht

CÍMSZÓ Zsida

SZÓCIKK Zsiday honfoglal magyaro száznyol aprób nemzetségéne egyike rég hagyomán tartj ez így amel nyilvánvalóa rég magyaro zsidóhit fegyvertársaina emléké őrzi

15485.h

CÍMSZ Zsid

SZÓCIK Zsida honfogla magyar száznyo apró nemzetségén egyik ré hagyomá tart e íg ame nyilvánvaló ré magyar zsidóhi fegyvertársain emlék őrz

15485.

CÍMS Zsi

SZÓCI Zsid honfogl magya százny apr nemzetségé egyi r hagyom tar í am nyilvánval r magya zsidóh fegyvertársai emlé őr

15485

CÍM Zs

SZÓC Zsi honfog magy százn ap nemzetség egy hagyo ta a nyilvánva magy zsidó fegyvertársa eml ő

1548

CÍ Z

SZÓ Zs honfo mag száz a nemzetsé eg hagy t nyilvánv mag zsid fegyvertárs em