15496.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-bor

SZÓCIKK: Zsidó-bor. A vallásos szertartások céljaira a hagyományos módon készített bort nevezte így a keresztény közvélemény a középkorban. A különféle zsidó adók között külön adót vetettek ki Pozsonyban a borra is. Ezt az adót vagy tíz esztendeig fizették még azután, hogy a Nagy Lajos által való száműzetésből visszatértek az országba (1. Kiűzetés). 1371 körül aztán megtagadták a boradó fizetését, mire Pozsony város bírája és a tanács panaszára Lajos rendelettel utasította Pozsony zsidóságát, hogy az adót tovább fizesse. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5496. címszó a lexikon => 987. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15496.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-bor

SZÓCIKK: Zsidó-bor. A vallásos szertartások céljaira a hagyományos módon készített bort nevezte így a keresztény közvélemény a középkorban. A különféle zsidó adók között külön adót vetettek ki Pozsonyban a borra is. Ezt az adót vagy tíz esztendeig fizették még azután, hogy a Nagy Lajos által való száműzetésből visszatértek az országba 1. Kiűzetés . 1371 körül aztán megtagadták a boradó fizetését, mire Pozsony város bírája és a tanács panaszára Lajos rendelettel utasította Pozsony zsidóságát, hogy az adót tovább fizesse.

15496.ht

CÍMSZÓ Zsidó-bo

SZÓCIKK Zsidó-bor valláso szertartáso céljair hagyományo módo készítet bor nevezt íg keresztén közvélemén középkorban különfél zsid adó közöt külö adó vetette k Pozsonyba borr is Ez a adó vag tí esztendei fizetté mé azután hog Nag Lajo álta val száműzetésbő visszatérte a országb 1 Kiűzeté 137 körü aztá megtagadtá borad fizetését mir Pozson váro bíráj é tanác panaszár Lajo rendelette utasított Pozson zsidóságát hog a adó továb fizesse

15496.h

CÍMSZ Zsidó-b

SZÓCIK Zsidó-bo vallás szertartás céljai hagyomány mód készíte bo nevez í kereszté közvélemé középkorba különfé zsi ad közö kül ad vetett Pozsonyb bor i E ad va t esztende fizett m azutá ho Na Laj ált va száműzetésb visszatért ország Kiűzet 13 kör azt megtagadt bora fizetésé mi Pozso vár bírá taná panaszá Laj rendelett utasítot Pozso zsidóságá ho ad tová fizess

15496.

CÍMS Zsidó-

SZÓCI Zsidó-b vallá szertartá célja hagyomán mó készít b neve kereszt közvélem középkorb különf zs a köz kü a vetet Pozsony bo a v esztend fizet azut h N La ál v száműzetés visszatér orszá Kiűze 1 kö az megtagad bor fizetés m Pozs vá bír tan panasz La rendelet utasíto Pozs zsidóság h a tov fizes

15496

CÍM Zsidó

SZÓC Zsidó- vall szertart célj hagyomá m készí nev keresz közvéle középkor külön z kö k vete Pozson b eszten fize azu L á száműzeté visszaté orsz Kiűz k a megtaga bo fizeté Poz v bí ta panas L rendele utasít Poz zsidósá to fize

1549

CÍ Zsid

SZÓ Zsidó val szertar cél hagyom kész ne keres közvél középko külö k vet Pozso eszte fiz az száműzet visszat ors Kiű megtag b fizet Po b t pana rendel utasí Po zsidós t fiz