15504.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: "zsidóság haladásának célját, ő magában a zsidóságban látta a célpontot és e tekintetben az első zsidó nacionalistának mondható; a vallási intézmények szerinte nem elavultak, mert azok is életben tartják a zsidó nemzeti érzést, azok képezik a «kanócot, mely magában véve értéktelen, de mely nélkül a lámpa nem világit». Volt bátorsága a cioni vonatkozású imák fenntartását követelni akkor, mikor a német reformirány asszimilációs okokból mellőzni akarta. (Manapság az orthodox irány fordul a cionizmus ellen, de fenntartja a cioni imákat konzervatizmusból, a reformirány pedig a cionizmusra való tekintettel). Az orthodox tanok és szokások maradéknélküli fenntartásáért szállt síkra a különben modern filozófián nevelkedett nagykultúrája Hirsch Sámson Rafael német ékesszólással megírt műveiben. A Mendelssohni korszak német szépirodalmi írói között, kik saját nemzetük irodalmában is számot tesznek, kiválók: Kuh Efrajim Mózes (1731-90), költeményei, epigrammái megjelentek Rammler Múzeumában, később önállóan is. Falkensohn Iszachár Beér (1746) Lengyelországból került Németországba. Nagy tudományra és műveltségre tett szert, úgy hogy Lessing is barátságára méltatta. Egy lengyel zsidó költeményei c. kötete Goethe kritikai ismertetése által is lett híressé. Frankl Lajos Ágost (1810-94) Habsburglied-je feltűnést keltett. A Kelet mondái; Ráchel; A pusztulás után; Tragikus királyok stb. költeményei közül néhányat Arany János magyarra is átültetett (Az utolsó főpap stb.) Stein Leopold a Hasmoneusok c. drámájában bizonyult alakító tehetségnek. Heine Henrik ma már a világirodalomé. Bucharachi rabbi c. regénye, mely a spanyol zsidó fénykorban játszik, töredék marad. Auerbach Berthold (1812- 1882) Spinoza életé-t írta meg regény alakjában. Költő és kereskedő-ben Kuh költőt teszi hősévé. Philippsohn Lajos Saron-ja és Sepphoris és Róma; Jákob Tirado; A folyamok mellett, három évezreden át c. novellái és regényei soká képezték széles körök kedvelt olvasmányát és még ma is hatással vannak ifjabb lelkekre. Kompert Lipót (1822-1886) a Neuzeit szerkesztője írt regényeket: Geschichten aus dem Ghetto-ja nagy feltűnést keltett. Cseh zsidók, Az ekevas mellett, Újabb ghettőtörténetek, Egy utca története, Romok között, Franci és Heini c. könyveit több nyelvre lefordították és igen sok barátot szereztek a zsidótörténet alakjainak. Bernstein A. Mendel Gibbor és Vögeleder Maggid-jában a korfestés hűsége kedvéért jargon nyelven is szólaltatja meg alakjait, Kohn Salamon (1824) Gabriel-je és a Szippurim gyűjteményben, de azokon kívül is megjelent prágai ghetto-képei, valamint Fejedelmi kegy c. regénye korának legjelesebb irodalmi termékéhez tartoznak. Franzos Károly Emil (1848) Félázsiából, a Barnovi zsidók, Pármai Moskó, Trachtenberg Judit c. művei lengyel zsidók gondolatvilágába vezet be és sok keresztény olvasóra is tettek szert. Keleten a zsidóság sokáig ösztönszerűleg borzadt a felvilágosítási irodalomtól és még a héber nyelvnek nyelvtani alapon való tanítását is kárhoztatta, mert az volt a felfogása, hogy a nyelvtan a talmudi törvényfejtegetések alapját ássa alá. De a felvilágosodás rohamát már nem lehetett feltartóztatni és az orosz kormányok is általa akarták a zsidóságot elszigeteltségéből és erkölcsiségének elmaradottságából kiemelni. Csakhamar nagy irodalma sarjad ki a felvilágosodásnak (Haszkala), mely a vallásos szigorú fegyelem mögött meghúzódó alantasabb erkölcsi gondolkodásról rántja le a leplet és a zsidóság erkölcsi emelése körül érdemeket szerzett. (Lebensohn: Emeth ve-emuna c. drámája.) Gordon Juda Léb (1830-92), Schiller hatása alatt álló filozófus költő Dávid és Michal szerelme, Dávid és Barzilái költeményeiben a mezei életet és a földművelés előnyeit magasztalja. De nem csak ily pozitív irányban igyekszik az új kor követelményeit népével megértetni, hanem egyenesen harcra hevíti a régi kor hagyományai ellen. Cidkijáhu a fogházban c. versében a próféták jámborsága ellenében a világi hatalmat szomjúhozó király pártjára áll, aki munkásnépet akar, mely szabadságát meg tudja védeni, nem pedig imádkozó chásszideusokat csupán. Még érdekesebb a kifakadása a talmudi obszervancia túlzásai ellen az Egy kicsiségért (Patai magyar fordításában: Két árpaszem) c. költeményében, melyben egy zsidó iparos családja belepusztul abba, hogy peszachkor árpaszemet találtak a levesben és a rabbi semmi körülmények között nem volt hajlandó a Sulchan Áruch rovására engedményt tenni. Számos ifjúsági költeményében a zsidóföldhöz és múlthoz érzett melegsége a zsidó nép nevelőjévé avatta. Meséiben (Misié Jehuda) a tiszta esztétikai gyönyörködtetés célja vezeti, de az Oroszlán fogai között c. mesterművében Jeruzsálem másodszori pusztulását ecsetelve, a békepártot és főalakját Jochánán C. Zakkajt állítja pellengérre, amiért a nemzeti eszmét vallásos meggondolásoknak rendelte alá. Bialik a jesiva neveltje és annak értékei iránt megértéssel viseltetik, sőt át akarja menteni az új kultúrába. A nyugati egyetemeken a klasszikus szellem annyira megejtette az orosz zsidó ifjak lelkét, hogy a zsidóságból a vallásos szellemet: a jámborságot, békevágyat, idealizmust száműzni akarták. Úgy látták, hogy ez a népet testileg lelkileg elsorvasztotta, a vallásos kötelességtudás állandóan lenyűgözve tartotta a lelkületét és kiapasztotta a lélek minden egyéb erejét. Nem csupán az orthodox kinövéseket akarták tehát lenyesegetni, hanem a zsidó pszichét akarták megvénhedtségéből megifjítani és kórosságából alapjában kigyógyítani. Nietzsche hatása alá kerülve, ismét vissza akarják ültetni trónjára a természetimádó görög szellemet a maga ifjonti pajzánságával, játszi életkedvével. Ennek egyik nagy népszerűségre szert tett apostola Csernichovszky Saul (1876), számos idillben mesterien írja le a zsidó népmulatságot. A Brisz milá címűt Klausner egyenesen Goethe Dorotheája mellé állítja); de fájdalommal nélkülözi a zsidó néplélekben a tiszta szép kultuszát. Apolló szobra előtt c. költeményében hódolatát fejezi ki a zsidóságtól fel nem ismert szépség istensége előtt. Csernichovszky egyébként Heine óta az első dalköltö a zsidóságban, aki reflexió- és célzatmentes tiszta érzelmi költészetet nyújt klasszikus formában."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5504. címszó a lexikon => 994. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15504.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: zsidóság haladásának célját, ő magában a zsidóságban látta a célpontot és e tekintetben az első zsidó nacionalistának mondható; a vallási intézmények szerinte nem elavultak, mert azok is életben tartják a zsidó nemzeti érzést, azok képezik a kanócot, mely magában véve értéktelen, de mely nélkül a lámpa nem világit . Volt bátorsága a cioni vonatkozású imák fenntartását követelni akkor, mikor a német reformirány asszimilációs okokból mellőzni akarta. Manapság az orthodox irány fordul a cionizmus ellen, de fenntartja a cioni imákat konzervatizmusból, a reformirány pedig a cionizmusra való tekintettel . Az orthodox tanok és szokások maradéknélküli fenntartásáért szállt síkra a különben modern filozófián nevelkedett nagykultúrája Hirsch Sámson Rafael német ékesszólással megírt műveiben. A Mendelssohni korszak német szépirodalmi írói között, kik saját nemzetük irodalmában is számot tesznek, kiválók: Kuh Efrajim Mózes 1731-90 , költeményei, epigrammái megjelentek Rammler Múzeumában, később önállóan is. Falkensohn Iszachár Beér 1746 Lengyelországból került Németországba. Nagy tudományra és műveltségre tett szert, úgy hogy Lessing is barátságára méltatta. Egy lengyel zsidó költeményei c. kötete Goethe kritikai ismertetése által is lett híressé. Frankl Lajos Ágost 1810-94 Habsburglied-je feltűnést keltett. A Kelet mondái; Ráchel; A pusztulás után; Tragikus királyok stb. költeményei közül néhányat Arany János magyarra is átültetett Az utolsó főpap stb. Stein Leopold a Hasmoneusok c. drámájában bizonyult alakító tehetségnek. Heine Henrik ma már a világirodalomé. Bucharachi rabbi c. regénye, mely a spanyol zsidó fénykorban játszik, töredék marad. Auerbach Berthold 1812- 1882 Spinoza életé-t írta meg regény alakjában. Költő és kereskedő-ben Kuh költőt teszi hősévé. Philippsohn Lajos Saron-ja és Sepphoris és Róma; Jákob Tirado; A folyamok mellett, három évezreden át c. novellái és regényei soká képezték széles körök kedvelt olvasmányát és még ma is hatással vannak ifjabb lelkekre. Kompert Lipót 1822-1886 a Neuzeit szerkesztője írt regényeket: Geschichten aus dem Ghetto-ja nagy feltűnést keltett. Cseh zsidók, Az ekevas mellett, Újabb ghettőtörténetek, Egy utca története, Romok között, Franci és Heini c. könyveit több nyelvre lefordították és igen sok barátot szereztek a zsidótörténet alakjainak. Bernstein A. Mendel Gibbor és Vögeleder Maggid-jában a korfestés hűsége kedvéért jargon nyelven is szólaltatja meg alakjait, Kohn Salamon 1824 Gabriel-je és a Szippurim gyűjteményben, de azokon kívül is megjelent prágai ghetto-képei, valamint Fejedelmi kegy c. regénye korának legjelesebb irodalmi termékéhez tartoznak. Franzos Károly Emil 1848 Félázsiából, a Barnovi zsidók, Pármai Moskó, Trachtenberg Judit c. művei lengyel zsidók gondolatvilágába vezet be és sok keresztény olvasóra is tettek szert. Keleten a zsidóság sokáig ösztönszerűleg borzadt a felvilágosítási irodalomtól és még a héber nyelvnek nyelvtani alapon való tanítását is kárhoztatta, mert az volt a felfogása, hogy a nyelvtan a talmudi törvényfejtegetések alapját ássa alá. De a felvilágosodás rohamát már nem lehetett feltartóztatni és az orosz kormányok is általa akarták a zsidóságot elszigeteltségéből és erkölcsiségének elmaradottságából kiemelni. Csakhamar nagy irodalma sarjad ki a felvilágosodásnak Haszkala , mely a vallásos szigorú fegyelem mögött meghúzódó alantasabb erkölcsi gondolkodásról rántja le a leplet és a zsidóság erkölcsi emelése körül érdemeket szerzett. Lebensohn: Emeth ve-emuna c. drámája. Gordon Juda Léb 1830-92 , Schiller hatása alatt álló filozófus költő Dávid és Michal szerelme, Dávid és Barzilái költeményeiben a mezei életet és a földművelés előnyeit magasztalja. De nem csak ily pozitív irányban igyekszik az új kor követelményeit népével megértetni, hanem egyenesen harcra hevíti a régi kor hagyományai ellen. Cidkijáhu a fogházban c. versében a próféták jámborsága ellenében a világi hatalmat szomjúhozó király pártjára áll, aki munkásnépet akar, mely szabadságát meg tudja védeni, nem pedig imádkozó chásszideusokat csupán. Még érdekesebb a kifakadása a talmudi obszervancia túlzásai ellen az Egy kicsiségért Patai magyar fordításában: Két árpaszem c. költeményében, melyben egy zsidó iparos családja belepusztul abba, hogy peszachkor árpaszemet találtak a levesben és a rabbi semmi körülmények között nem volt hajlandó a Sulchan Áruch rovására engedményt tenni. Számos ifjúsági költeményében a zsidóföldhöz és múlthoz érzett melegsége a zsidó nép nevelőjévé avatta. Meséiben Misié Jehuda a tiszta esztétikai gyönyörködtetés célja vezeti, de az Oroszlán fogai között c. mesterművében Jeruzsálem másodszori pusztulását ecsetelve, a békepártot és főalakját Jochánán C. Zakkajt állítja pellengérre, amiért a nemzeti eszmét vallásos meggondolásoknak rendelte alá. Bialik a jesiva neveltje és annak értékei iránt megértéssel viseltetik, sőt át akarja menteni az új kultúrába. A nyugati egyetemeken a klasszikus szellem annyira megejtette az orosz zsidó ifjak lelkét, hogy a zsidóságból a vallásos szellemet: a jámborságot, békevágyat, idealizmust száműzni akarták. Úgy látták, hogy ez a népet testileg lelkileg elsorvasztotta, a vallásos kötelességtudás állandóan lenyűgözve tartotta a lelkületét és kiapasztotta a lélek minden egyéb erejét. Nem csupán az orthodox kinövéseket akarták tehát lenyesegetni, hanem a zsidó pszichét akarták megvénhedtségéből megifjítani és kórosságából alapjában kigyógyítani. Nietzsche hatása alá kerülve, ismét vissza akarják ültetni trónjára a természetimádó görög szellemet a maga ifjonti pajzánságával, játszi életkedvével. Ennek egyik nagy népszerűségre szert tett apostola Csernichovszky Saul 1876 , számos idillben mesterien írja le a zsidó népmulatságot. A Brisz milá címűt Klausner egyenesen Goethe Dorotheája mellé állítja ; de fájdalommal nélkülözi a zsidó néplélekben a tiszta szép kultuszát. Apolló szobra előtt c. költeményében hódolatát fejezi ki a zsidóságtól fel nem ismert szépség istensége előtt. Csernichovszky egyébként Heine óta az első dalköltö a zsidóságban, aki reflexió- és célzatmentes tiszta érzelmi költészetet nyújt klasszikus formában.

15504.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK zsidósá haladásána célját magába zsidóságba látt célponto é tekintetbe a els zsid nacionalistána mondható vallás intézménye szerint ne elavultak mer azo i életbe tartjá zsid nemzet érzést azo képezi kanócot mel magába vév értéktelen d mel nélkü lámp ne világi Vol bátorság cion vonatkozás imá fenntartásá követeln akkor miko néme reformirán asszimiláció okokbó mellőzn akarta Manapsá a orthodo irán fordu cionizmu ellen d fenntartj cion imáka konzervatizmusból reformirán pedi cionizmusr val tekintette A orthodo tano é szokáso maradéknélkül fenntartásáér száll síkr különbe moder filozófiá nevelkedet nagykultúráj Hirsc Sámso Rafae néme ékesszólássa megír műveiben Mendelssohn korsza néme szépirodalm író között ki sajá nemzetü irodalmába i számo tesznek kiválók Ku Efraji Móze 1731-9 költeményei epigrammá megjelente Rammle Múzeumában későb önállóa is Falkensoh Iszachá Beé 174 Lengyelországbó kerül Németországba Nag tudományr é műveltségr tet szert úg hog Lessin i barátságár méltatta Eg lengye zsid költeménye c kötet Goeth kritika ismertetés álta i let híressé Frank Lajo Ágos 1810-9 Habsburglied-j feltűnés keltett Kele mondái Ráchel pusztulá után Tragiku királyo stb költeménye közü néhánya Aran Jáno magyarr i átültetet A utols főpa stb Stei Leopol Hasmoneuso c drámájába bizonyul alakít tehetségnek Hein Henri m má világirodalomé Bucharach rabb c regénye mel spanyo zsid fénykorba játszik töredé marad Auerbac Berthol 1812 188 Spinoz életé- írt me regén alakjában Költ é kereskedő-be Ku költő tesz hősévé Philippsoh Lajo Saron-j é Sepphori é Róma Jáko Tirado folyamo mellett háro évezrede á c novellá é regénye sok képezté széle körö kedvel olvasmányá é mé m i hatássa vanna ifjab lelkekre Komper Lipó 1822-188 Neuzei szerkesztőj ír regényeket Geschichte au de Ghetto-j nag feltűnés keltett Cse zsidók A ekeva mellett Újab ghettőtörténetek Eg utc története Romo között Franc é Hein c könyvei töb nyelvr lefordítottá é ige so baráto szerezte zsidótörténe alakjainak Bernstei A Mende Gibbo é Vögelede Maggid-jába korfesté hűség kedvéér jargo nyelve i szólaltatj me alakjait Koh Salamo 182 Gabriel-j é Szippuri gyűjteményben d azoko kívü i megjelen prága ghetto-képei valamin Fejedelm keg c regény korána legjeleseb irodalm termékéhe tartoznak Franzo Károl Emi 184 Félázsiából Barnov zsidók Párma Moskó Trachtenber Judi c műve lengye zsidó gondolatvilágáb veze b é so keresztén olvasór i tette szert Kelete zsidósá sokái ösztönszerűle borzad felvilágosítás irodalomtó é mé hébe nyelvne nyelvtan alapo val tanításá i kárhoztatta mer a vol felfogása hog nyelvta talmud törvényfejtegetése alapjá áss alá D felvilágosodá rohamá má ne lehetet feltartóztatn é a oros kormányo i által akartá zsidóságo elszigeteltségébő é erkölcsiségéne elmaradottságábó kiemelni Csakhama nag irodalm sarja k felvilágosodásna Haszkal mel valláso szigor fegyele mögöt meghúzód alantasab erkölcs gondolkodásró rántj l leple é zsidósá erkölcs emelés körü érdemeke szerzett Lebensohn Emet ve-emun c drámája Gordo Jud Lé 1830-9 Schille hatás alat áll filozófu költ Dávi é Micha szerelme Dávi é Barzilá költeményeibe meze élete é földművelé előnyei magasztalja D ne csa il pozití irányba igyekszi a ú ko követelményei népéve megértetni hane egyenese harcr hevít rég ko hagyománya ellen Cidkijáh fogházba c versébe prófétá jámborság ellenébe világ hatalma szomjúhoz királ pártjár áll ak munkásnépe akar mel szabadságá me tudj védeni ne pedi imádkoz chásszideusoka csupán Mé érdekeseb kifakadás talmud obszervanci túlzása elle a Eg kicsiségér Pata magya fordításában Ké árpasze c költeményében melybe eg zsid iparo családj belepusztu abba hog peszachko árpaszeme találta levesbe é rabb semm körülménye közöt ne vol hajland Sulcha Áruc rovásár engedmény tenni Számo ifjúság költeményébe zsidóföldhö é múltho érzet melegség zsid né nevelőjév avatta Meséibe Misi Jehud tiszt esztétika gyönyörködteté célj vezeti d a Oroszlá foga közöt c mesterművébe Jeruzsále másodszor pusztulásá ecsetelve békepárto é főalakjá Jocháná C Zakkaj állítj pellengérre amiér nemzet eszmé valláso meggondolásokna rendelt alá Biali jesiv neveltj é anna értéke irán megértésse viseltetik ső á akarj menten a ú kultúrába nyugat egyetemeke klassziku szelle annyir megejtett a oros zsid ifja lelkét hog zsidóságbó valláso szellemet jámborságot békevágyat idealizmus száműzn akarták Úg látták hog e népe testile lelkile elsorvasztotta valláso kötelességtudá állandóa lenyűgözv tartott lelkületé é kiapasztott léle minde egyé erejét Ne csupá a orthodo kinövéseke akartá tehá lenyesegetni hane zsid psziché akartá megvénhedtségébő megifjítan é kórosságábó alapjába kigyógyítani Nietzsch hatás al kerülve ismé vissz akarjá ültetn trónjár természetimád görö szelleme mag ifjont pajzánságával játsz életkedvével Enne egyi nag népszerűségr szer tet apostol Csernichovszk Sau 187 számo idillbe mesterie írj l zsid népmulatságot Bris mil című Klausne egyenese Goeth Dorotheáj mell állítj d fájdalomma nélkülöz zsid néplélekbe tiszt szé kultuszát Apoll szobr előt c költeményébe hódolatá fejez k zsidóságtó fe ne ismer szépsé istenség előtt Csernichovszk egyébkén Hein ót a els dalkölt zsidóságban ak reflexió é célzatmente tiszt érzelm költészete nyúj klassziku formában

15504.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK zsidós haladásán céljá magáb zsidóságb lát célpont tekintetb el zsi nacionalistán mondhat vallá intézmény szerin n elavulta me az életb tartj zsi nemze érzés az képez kanóco me magáb vé értéktele me nélk lám n világ Vo bátorsá cio vonatkozá im fenntartás követel akko mik ném reformirá asszimiláci okokb mellőz akart Manaps orthod irá ford cionizm elle fenntart cio imák konzervatizmusbó reformirá ped cionizmus va tekintett orthod tan szokás maradéknélkü fenntartásáé szál sík különb mode filozófi nevelkede nagykultúrá Hirs Sáms Rafa ném ékesszóláss megí műveibe Mendelssoh korsz ném szépirodal ír közöt k saj nemzet irodalmáb szám teszne kiváló K Efraj Móz 1731- költeménye epigramm megjelent Ramml Múzeumába késő önálló i Falkenso Iszach Be 17 Lengyelországb kerü Németországb Na tudomány műveltség te szer ú ho Lessi barátságá méltatt E lengy zsi költemény köte Goet kritik ismerteté ált le híress Fran Laj Ágo 1810- Habsburglied- feltűné keltet Kel mondá Ráche pusztul utá Tragik király st költemény köz néhány Ara Ján magyar átültete utol főp st Ste Leopo Hasmoneus drámájáb bizonyu alakí tehetségne Hei Henr m világirodalom Bucharac rab regény me spany zsi fénykorb játszi töred mara Auerba Bertho 181 18 Spino életé ír m regé alakjába Köl kereskedő-b K költ tes hősév Philippso Laj Saron- Sepphor Róm Ják Tirad folyam mellet hár évezred novell regény so képezt szél kör kedve olvasmány m hatáss vann ifja lelkekr Kompe Lip 1822-18 Neuze szerkesztő í regényeke Geschicht a d Ghetto- na feltűné keltet Cs zsidó ekev mellet Úja ghettőtörténete E ut történet Rom közöt Fran Hei könyve tö nyelv lefordított ig s barát szerezt zsidótörtén alakjaina Bernste Mend Gibb Vögeled Maggid-jáb korfest hűsé kedvéé jarg nyelv szólaltat m alakjai Ko Salam 18 Gabriel- Szippur gyűjteménybe azok kív megjele prág ghetto-képe valami Fejedel ke regén korán legjelese irodal termékéh tartozna Franz Káro Em 18 Félázsiábó Barno zsidó Párm Mosk Trachtenbe Jud műv lengy zsid gondolatvilágá vez s kereszté olvasó tett szer Kelet zsidós soká ösztönszerűl borza felvilágosítá irodalomt m héb nyelvn nyelvta alap va tanítás kárhoztatt me vo felfogás ho nyelvt talmu törvényfejtegetés alapj ás al felvilágosod roham m n lehete feltartóztat oro kormány álta akart zsidóság elszigeteltségéb erkölcsiségén elmaradottságáb kiemeln Csakham na irodal sarj felvilágosodásn Haszka me vallás szigo fegyel mögö meghúzó alantasa erkölc gondolkodásr ránt lepl zsidós erkölc emelé kör érdemek szerzet Lebensoh Eme ve-emu drámáj Gord Ju L 1830- Schill hatá ala ál filozóf köl Dáv Mich szerelm Dáv Barzil költeményeib mez élet földművel előnye magasztalj n cs i pozit irányb igyeksz k követelménye népév megértetn han egyenes harc heví ré k hagyomány elle Cidkijá fogházb verséb prófét jámborsá ellenéb vilá hatalm szomjúho kirá pártjá ál a munkásnép aka me szabadság m tud véden n ped imádko chásszideusok csupá M érdekese kifakadá talmu obszervanc túlzás ell E kicsiségé Pat magy fordításába K árpasz költeményébe melyb e zsi ipar család belepuszt abb ho peszachk árpaszem talált levesb rab sem körülmény közö n vo hajlan Sulch Áru rovásá engedmén tenn Szám ifjúsá költeményéb zsidóföldh múlth érze melegsé zsi n nevelőjé avatt Meséib Mis Jehu tisz esztétik gyönyörködtet cél vezet Oroszl fog közö mesterművéb Jeruzsál másodszo pusztulás ecsetelv békepárt főalakj Jochán Zakka állít pellengérr amié nemze eszm vallás meggondolásokn rendel al Bial jesi nevelt ann érték irá megértéss viselteti s akar mente kultúráb nyuga egyetemek klasszik szell annyi megejtet oro zsi ifj lelké ho zsidóságb vallás szelleme jámborságo békevágya idealizmu száműz akartá Ú láttá ho nép testil lelkil elsorvasztott vallás kötelességtud állandó lenyűgöz tartot lelkület kiapasztot lél mind egy erejé N csup orthod kinövések akart teh lenyesegetn han zsi pszich akart megvénhedtségéb megifjíta kórosságáb alapjáb kigyógyítan Nietzsc hatá a kerülv ism viss akarj ültet trónjá természetimá gör szellem ma ifjon pajzánságáva játs életkedvéve Enn egy na népszerűség sze te aposto Csernichovsz Sa 18 szám idillb mesteri ír zsi népmulatságo Bri mi cím Klausn egyenes Goet Dorotheá mel állít fájdalomm nélkülö zsi néplélekb tisz sz kultuszá Apol szob elő költeményéb hódolat feje zsidóságt f n isme széps istensé előt Csernichovsz egyébké Hei ó el dalköl zsidóságba a reflexi célzatment tisz érzel költészet nyú klasszik formába

15504.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI zsidó haladásá célj magá zsidóság lá célpon tekintet e zs nacionalistá mondha vall intézmén szeri elavult m a élet tart zs nemz érzé a képe kanóc m magá v értéktel m nél lá vilá V bátors ci vonatkoz i fenntartá követe akk mi né reformir asszimilác okok mellő akar Manap ortho ir for cioniz ell fenntar ci imá konzervatizmusb reformir pe cionizmu v tekintet ortho ta szoká maradéknélk fenntartásá szá sí külön mod filozóf nevelked nagykultúr Hir Sám Raf né ékesszólás meg műveib Mendelsso kors né szépiroda í közö sa nemze irodalmá szá teszn kivál Efra Mó 1731 költemény epigram megjelen Ramm Múzeumáb kés önáll Falkens Iszac B 1 Lengyelország ker Németország N tudomán műveltsé t sze h Less barátság méltat leng zs költemén köt Goe kriti ismertet ál l híres Fra La Ág 1810 Habsburglied feltűn kelte Ke mond Rách pusztu ut Tragi királ s költemén kö néhán Ar Já magya átültet uto fő s St Leop Hasmoneu drámájá bizony alak tehetségn He Hen világirodalo Buchara ra regén m span zs fénykor játsz töre mar Auerb Berth 18 1 Spin élet í reg alakjáb Kö kereskedő- köl te hősé Philipps La Saron Seppho Ró Já Tira folya melle há évezre novel regén s képez szé kö kedv olvasmán hatás van ifj lelkek Komp Li 1822-1 Neuz szerkeszt regények Geschich Ghetto n feltűn kelte C zsid eke melle Új ghettőtörténet u történe Ro közö Fra He könyv t nyel lefordítot i bará szerez zsidótörté alakjain Bernst Men Gib Vögele Maggid-já korfes hűs kedvé jar nyel szólalta alakja K Sala 1 Gabriel Szippu gyűjteményb azo kí megjel prá ghetto-kép valam Fejede k regé korá legjeles iroda terméké tartozn Fran Kár E 1 Félázsiáb Barn zsid Pár Mos Trachtenb Ju mű leng zsi gondolatvilág ve kereszt olvas tet sze Kele zsidó sok ösztönszerű borz felvilágosít irodalom hé nyelv nyelvt ala v tanítá kárhoztat m v felfogá h nyelv talm törvényfejtegeté alap á a felvilágoso roha lehet feltartózta or kormán ált akar zsidósá elszigeteltségé erkölcsiségé elmaradottságá kiemel Csakha n iroda sar felvilágosodás Haszk m vallá szig fegye mög meghúz alantas erköl gondolkodás rán lep zsidó erköl emel kö érdeme szerze Lebenso Em ve-em drámá Gor J 1830 Schil hat al á filozó kö Dá Mic szerel Dá Barzi költeményei me éle földműve előny magasztal c pozi irány igyeks követelmény népé megértet ha egyene har hev r hagyomán ell Cidkij fogház versé prófé jámbors ellené vil hatal szomjúh kir pártj á munkásné ak m szabadsá tu véde pe imádk chásszideuso csup érdekes kifakad talm obszervan túlzá el kicsiség Pa mag fordításáb árpas költeményéb mely zs ipa csalá belepusz ab h peszach árpasze talál leves ra se körülmén köz v hajla Sulc Ár rovás engedmé ten Szá ifjús költeményé zsidóföld múlt érz melegs zs nevelőj avat Meséi Mi Jeh tis esztéti gyönyörködte cé veze Orosz fo köz mesterművé Jeruzsá másodsz pusztulá ecsetel békepár főalak Jochá Zakk állí pellengér ami nemz esz vallá meggondolások rende a Bia jes nevel an érté ir megértés viseltet aka ment kultúrá nyug egyeteme klasszi szel anny megejte or zs if lelk h zsidóság vallá szellem jámborság békevágy idealizm számű akart látt h né testi lelki elsorvasztot vallá kötelességtu álland lenyűgö tarto lelküle kiapaszto lé min eg erej csu ortho kinövése akar te lenyeseget ha zs pszic akar megvénhedtségé megifjít kórosságá alapjá kigyógyíta Nietzs hat kerül is vis akar ülte trónj természetim gö szelle m ifjo pajzánságáv ját életkedvév En eg n népszerűsé sz t apost Csernichovs S 1 szá idill mester í zs népmulatság Br m cí Klaus egyene Goe Dorothe me állí fájdalom nélkül zs néplélek tis s kultusz Apo szo el költeményé hódola fej zsidóság ism szép istens elő Csernichovs egyébk He e dalkö zsidóságb reflex célzatmen tis érze költésze ny klasszi formáb

15504

CÍM Z irod

SZÓC zsid haladás cél mag zsidósá l célpo tekinte z nacionalist mondh val intézmé szer elavul éle tar z nem érz kép kanó mag értékte né l vil bátor c vonatko fenntart követ ak m n reformi asszimilá oko mell aka Mana orth i fo cioni el fennta c im konzervatizmus reformi p cionizm tekinte orth t szok maradéknél fenntartás sz s külö mo filozó nevelke nagykultú Hi Sá Ra n ékesszólá me művei Mendelss kor n szépirod köz s nemz irodalm sz tesz kivá Efr M 173 költemén epigra megjele Ram Múzeumá ké önál Falken Isza Lengyelorszá ke Németorszá tudomá művelts sz Les barátsá mélta len z költemé kö Go krit ismerte á híre Fr L Á 181 Habsburglie feltű kelt K mon Rác puszt u Trag kirá költemé k néhá A J magy átülte ut f S Leo Hasmone drámáj bizon ala tehetség H He világirodal Buchar r regé spa z fényko játs tör ma Auer Bert 1 Spi éle re alakjá K kereskedő kö t hős Philipp L Saro Sepph R J Tir foly mell h évezr nove regé képe sz k ked olvasmá hatá va if lelke Kom L 1822- Neu szerkesz regénye Geschic Ghett feltű kelt zsi ek mell Ú ghettőtörténe történ R köz Fr H köny nye lefordíto bar szere zsidótört alakjai Berns Me Gi Vögel Maggid-j korfe hű kedv ja nye szólalt alakj Sal Gabrie Szipp gyűjtemény az k megje pr ghetto-ké vala Fejed reg kor legjele irod termék tartoz Fra Ká Félázsiá Bar zsi Pá Mo Trachten J m len zs gondolatvilá v keresz olva te sz Kel zsid so ösztönszer bor felvilágosí irodalo h nyel nyelv al tanít kárhozta felfog nyel tal törvényfejteget ala felvilágos roh lehe feltartózt o kormá ál aka zsidós elszigeteltség erkölcsiség elmaradottság kieme Csakh irod sa felvilágosodá Hasz vall szi fegy mö meghú alanta erkö gondolkodá rá le zsid erkö eme k érdem szerz Lebens E ve-e drám Go 183 Schi ha a filoz k D Mi szere D Barz költeménye m él földműv előn magaszta poz irán igyek követelmén nép megérte h egyen ha he hagyomá el Cidki foghá vers próf jámbor ellen vi hata szomjú ki párt munkásn a szabads t véd p imád chásszideus csu érdeke kifaka tal obszerva túlz e kicsisé P ma fordításá árpa költeményé mel z ip csal belepus a peszac árpasz talá leve r s körülmé kö hajl Sul Á rová engedm te Sz ifjú költemény zsidóföl múl ér meleg z nevelő ava Mesé M Je ti esztét gyönyörködt c vez Oros f kö mesterműv Jeruzs másods pusztul ecsete békepá főala Joch Zak áll pellengé am nem es vall meggondoláso rend Bi je neve a ért i megérté viselte ak men kultúr nyu egyetem klassz sze ann megejt o z i lel zsidósá vall szelle jámborsá békevág idealiz szám akar lát n test lelk elsorvaszto vall kötelességt állan lenyűg tart lelkül kiapaszt l mi e ere cs orth kinövés aka t lenyesege h z pszi aka megvénhedtség megifjí kórosság alapj kigyógyít Nietz ha kerü i vi aka ült trón természeti g szell ifj pajzánságá já életkedvé E e népszerűs s apos Csernichov sz idil meste z népmulatsá B c Klau egyen Go Doroth m áll fájdalo nélkü z népléle ti kultus Ap sz e költemény hódol fe zsidósá is szé isten el Csernichov egyéb H dalk zsidóság refle célzatme ti érz költész n klassz formá

1550

CÍ iro

SZÓ zsi haladá cé ma zsidós célp tekint nacionalis mond va intézm sze elavu él ta ne ér ké kan ma értékt n vi báto vonatk fenntar köve a reform asszimil ok mel ak Man ort f cion e fennt i konzervatizmu reform cioniz tekint ort szo maradékné fenntartá s kül m filoz nevelk nagykult H S R ékesszól m műve Mendels ko szépiro kö nem irodal s tes kiv Ef 17 költemé epigr megjel Ra Múzeum k öná Falke Isz Lengyelorsz k Németorsz tudom művelt s Le baráts mélt le költem k G kri ismert hír F 18 Habsburgli felt kel mo Rá pusz Tra kir költem néh mag átült u Le Hasmon drámá bizo al tehetsé H világiroda Bucha reg sp fényk ját tö m Aue Ber Sp él r alakj keresked k hő Philip Sar Sepp Ti fol mel évez nov reg kép s ke olvasm hat v i lelk Ko 1822 Ne szerkes regény Geschi Ghet felt kel zs e mel ghettőtörtén törté kö F kön ny lefordít ba szer zsidótör alakja Bern M G Vöge Maggid- korf h ked j ny szólal alak Sa Gabri Szip gyűjtemén a megj p ghetto-k val Feje re ko legjel iro termé tarto Fr K Félázsi Ba zs P M Trachte le z gondolatvil keres olv t s Ke zsi s ösztönsze bo felvilágos irodal nye nyel a taní kárhozt felfo nye ta törvényfejtege al felvilágo ro leh feltartóz korm á ak zsidó elszigeteltsé erkölcsisé elmaradottsá kiem Csak iro s felvilágosod Has val sz feg m megh alant erk gondolkod r l zsi erk em érde szer Leben ve- drá G 18 Sch h filo M szer Bar költemény é földmű elő magaszt po irá igye követelmé né megért egye h h hagyom e Cidk fogh ver pró jámbo elle v hat szomj k pár munkás szabad vé imá chásszideu cs érdek kifak ta obszerv túl kicsis m fordítás árp költemény me i csa belepu pesza árpas tal lev körülm k haj Su rov enged t S ifj költemén zsidófö mú é mele nevel av Mes J t eszté gyönyörköd ve Oro k mestermű Jeruz másod pusztu ecset békep főal Joc Za ál pelleng a ne e val meggondolás ren B j nev ér megért viselt a me kultú ny egyete klass sz an megej le zsidós val szell jámbors békevá ideali szá aka lá tes lel elsorvaszt val kötelesség álla lenyű tar lelkü kiapasz m er c ort kinövé ak lenyeseg psz ak megvénhedtsé megifj kórossá alap kigyógyí Niet h ker v ak ül tró természet szel if pajzánság j életkedv népszerű apo Csernicho s idi mest népmulats Kla egye G Dorot ál fájdal nélk néplél t kultu A s költemén hódo f zsidós i sz iste e Csernicho egyé dal zsidósá refl célzatm t ér költés klass form