15507.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: "rovására, de az alapeszmének mélyében találkoznak. Az utolsó szefira Koszorú vagy Uralom, az alsóbb lények összekötő kapcsa. E tanokban az arisztotelesi realisztikus és platói idealisztikus filozófia összeütközését kell észlelnünk. A Kabbala egyre több hívet hódított és köztük találjuk a nagy tudománya bibliamagyarázót, Nachmani-t is (1195-1270) és Abulafia olasz-zsidó filozófust (1240. szül.), aki III. Miklós pápát is a Kabbalának akarta megnyerni és emiatt halálra ítéltetett, de a pápa hirtelen halála következtében megmenekült. A német misztikusoknál szefirót elmélete háttérbe szorul az Istennév jelentőségének tana mögött. Később 10 szefirótban csak jó tulajdonságokat látnak és ezek ellentéteiképp a 10 Kolifot (hüvely) létezését is tanítják, mint az alsóbbrendű világ kategóriáit. A világoknak egész nagy láncolata áll fönn tehát, melyek egymásba fűződnek és külön rétegeződnek. Isten és az ember közötti végtelen réteghalmaz áttörhető bűnbánat, imádság és jócselekedet által. Az Istentől eltávolodott, bűnös lélek alantasabb világba kerül, ahol bűnét levezekli, ellenben a hozzá emelkedő a világrendjét is megváltoztathatja: csodát művelhet. Mindezen tanokat a Kabbala irodalma a Bibliának «rejtett» értelméből véli levonhatni és támogatásul felhasználja a Talmudnak szórványos tanításait az angyalokról, a túlvilágról, démonokról. Valójában azonban a Talmud befejezése után virágzott gáoni irodalom a bölcsője ezen idegenszerű fantazmagóriáknak. Nevezetesebb termékei e kor kabbalisztikus irodalmának : R. Akiba alfabetje, mely a héber abc minden egyes betűjére alapít misztikus tanításokat a világ jövendőjéről, a Tóráról stb. Ez már sokat szól az emberből lett (Henoch) Metatron angyalról, de a tiszta valláserkölcsiség körében mozog és talán tankönyvül is volt szánva. Messze elkalandozik e tanoktól a «Siur Kóma» c. névtelenül ránk maradt könyv, mely Isten lényének geometriai méreteiről szól oly anyagias felfogásban, melyen joggal ütközött meg a későbbi irodalom és Serira gáón egy hozzá intézett kérdésre csak e választ adhatta: «Isten őrizzen feltennünk, hogy csak ugyan E. Jismáeltől eredne c. tanítása. Hiszen «kihez akarnátok hasonlítani Istent és micsoda alakot tulajdonítanátok neki» mondja a próféta. A zsidó vallásos szemlélet e megtévelyedését csak mohamedán iskolák befolyásának feltevése alapján érthetjük meg. A kabbalisztikus irodalom legfőbb tekintélyű műve a Zóhár (Fény), melyet az olasz Leon Mózes-nek tulajdonít a tudomány, ki 1250-1305. Spanyolországban tartózkodott, nagyelméjű ismerője a kabbalának. A mű maga azonban Rabbi Simon ben Jochájra vezeti vissza magát. Biblia-kommentár alakját ölti a régibb Midrások módjára és ennek tulajdonítható, hogy misztikus körökben valóságos kánonná avatódott, mely a Talmudot is háttérbe szorította. Értelmezése fölötte nehéz, mivel tanait nem vezeti le ismert tényekből, hanem éppúgy, mint a Talmud már közismerteknek tételezi föl, homályát fokozza még az arám idióma. Bölcselete gyermekiesen anthropocentrikus, úgy hogy a világ minden alakulatára átviszi a kétszerűséget, mely fölött az egységes közvetítő princípium lebeg. A hímnemű princípium (szeretet) alkotó természetű, a nőnemű (törvény) ebből ered, befogadó természetű és anyja a könyörületnek. A Zóhár hatása elterjedt Spanyolországból az egész világra, különösen Palesztinában és Lengyelországban talált rajongó hívekre. Egyik adeptusa Luria Izsák (1533-1572) vitte bele a Zohár tanulását a vallásgyakorlatba és ennek köszönhető, hogy álmessiások, mint Sabbataj Cevi, a vallásgyakorlat megváltoztatásának varázshatásával kábították el az elméket. L. Biblia, Zsoltárok, Talmud, Toszefta, Midrás, Tannak, Amorák, Szaboreusok, Tanchuma, Akiba, Meir, Szirach, Philo, Josephus Flavius, Gáonok, Toszafisták, Responsumok, Rambam, Rasi, Kabbala, Zóhár, Biuristák, Zsidó történetírás, Mendelssohn. P. M. Irodalom. Karpeles, Geschichte d. jüdischen Literatur (Berlin 1886); u. a., Ein Blick in die jüdische Literatur (Prag 1895); M. Steinschneider, Jewish Literature (London 1857); u. a., Jüd. Literatur, az Esch-Gruber-féle Encyclopediában; H. L. Strack, Bibliographischer Abriss d. neuhebräischen Literatur (1884); Winter-Wünsche, Dia jüdische Literatur; Zunz, Gesammelte Schriften; Hebrew Literature, Comprising Talmudic Treatises, Hebrew Melodies and the Kabbalah Unveiled, with Introduction by E. Wilson (The Worlds Great Classics gyűjteményben, London-New-York 1901); Hebrew Literature, with Introduction by Harris (Washington-London 1901, az Universal Classic Library gyűjteményben); Abrahams, Chapters on Jewish Literature (Philadelphia 1899) ; Cassel, Lehrbuch. d. jüdischen Geschichte u. Literatur (2. kiad. Frankfurt 1896); N. Schlousz, La Renaissance de la Litterature Hebräique, 1743-1885 (Paris 1903); S. Bernfeld, Dór Chacham (héb. Warschau 1896): J. Fürst, Bibliotheca Judaica (Leipzig 1848-63). Ez utóbbi 18,000 héber könyvet és kb. 86,000 Judaicát sorol fel; M. Steinschneider, Bibliographisches Handbuch (Leipzig 1859) ; M. Schwab, Les Incunables Hébreux (Paris 1881) ; J. Zedner, Catalogue of the Hebrew Books in the Library of the British Museum (London 1867) ; Bartolocci, Bibliotheca Magna Rabbinica (Roma 1675-94); J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea (4 k. Hamburg 1715-1733); Köcher, Nova Bibliotheca Hebraica (Jena 1783-84) ; J. D. Azulai, Sém ha-Gedolim (Livorno 1786-96); Annales Hebraeo-Typographici 1501-1540 (Parma 1799); Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana (Oxford); Neubauer, Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library (u. o. 1886); M. Steinschneider, Hebräische Bibliographie (1858. és köv.); Zeitschrift f. hebräische Bibliographie (1898. és köv.) ; W. Zeitlin, Bibliotheca Hebraica Post-Mendelssohniana (Leipzig 1891-95); De Rossi, Bibliotheca Judaica Antichristiana (Parma 1800). a vonatkozó címszavak irodalmát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5507. címszó a lexikon => 997. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15507.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: rovására, de az alapeszmének mélyében találkoznak. Az utolsó szefira Koszorú vagy Uralom, az alsóbb lények összekötő kapcsa. E tanokban az arisztotelesi realisztikus és platói idealisztikus filozófia összeütközését kell észlelnünk. A Kabbala egyre több hívet hódított és köztük találjuk a nagy tudománya bibliamagyarázót, Nachmani-t is 1195-1270 és Abulafia olasz-zsidó filozófust 1240. szül. , aki III. Miklós pápát is a Kabbalának akarta megnyerni és emiatt halálra ítéltetett, de a pápa hirtelen halála következtében megmenekült. A német misztikusoknál szefirót elmélete háttérbe szorul az Istennév jelentőségének tana mögött. Később 10 szefirótban csak jó tulajdonságokat látnak és ezek ellentéteiképp a 10 Kolifot hüvely létezését is tanítják, mint az alsóbbrendű világ kategóriáit. A világoknak egész nagy láncolata áll fönn tehát, melyek egymásba fűződnek és külön rétegeződnek. Isten és az ember közötti végtelen réteghalmaz áttörhető bűnbánat, imádság és jócselekedet által. Az Istentől eltávolodott, bűnös lélek alantasabb világba kerül, ahol bűnét levezekli, ellenben a hozzá emelkedő a világrendjét is megváltoztathatja: csodát művelhet. Mindezen tanokat a Kabbala irodalma a Bibliának rejtett értelméből véli levonhatni és támogatásul felhasználja a Talmudnak szórványos tanításait az angyalokról, a túlvilágról, démonokról. Valójában azonban a Talmud befejezése után virágzott gáoni irodalom a bölcsője ezen idegenszerű fantazmagóriáknak. Nevezetesebb termékei e kor kabbalisztikus irodalmának : R. Akiba alfabetje, mely a héber abc minden egyes betűjére alapít misztikus tanításokat a világ jövendőjéről, a Tóráról stb. Ez már sokat szól az emberből lett Henoch Metatron angyalról, de a tiszta valláserkölcsiség körében mozog és talán tankönyvül is volt szánva. Messze elkalandozik e tanoktól a Siur Kóma c. névtelenül ránk maradt könyv, mely Isten lényének geometriai méreteiről szól oly anyagias felfogásban, melyen joggal ütközött meg a későbbi irodalom és Serira gáón egy hozzá intézett kérdésre csak e választ adhatta: Isten őrizzen feltennünk, hogy csak ugyan E. Jismáeltől eredne c. tanítása. Hiszen kihez akarnátok hasonlítani Istent és micsoda alakot tulajdonítanátok neki mondja a próféta. A zsidó vallásos szemlélet e megtévelyedését csak mohamedán iskolák befolyásának feltevése alapján érthetjük meg. A kabbalisztikus irodalom legfőbb tekintélyű műve a Zóhár Fény , melyet az olasz Leon Mózes-nek tulajdonít a tudomány, ki 1250-1305. Spanyolországban tartózkodott, nagyelméjű ismerője a kabbalának. A mű maga azonban Rabbi Simon ben Jochájra vezeti vissza magát. Biblia-kommentár alakját ölti a régibb Midrások módjára és ennek tulajdonítható, hogy misztikus körökben valóságos kánonná avatódott, mely a Talmudot is háttérbe szorította. Értelmezése fölötte nehéz, mivel tanait nem vezeti le ismert tényekből, hanem éppúgy, mint a Talmud már közismerteknek tételezi föl, homályát fokozza még az arám idióma. Bölcselete gyermekiesen anthropocentrikus, úgy hogy a világ minden alakulatára átviszi a kétszerűséget, mely fölött az egységes közvetítő princípium lebeg. A hímnemű princípium szeretet alkotó természetű, a nőnemű törvény ebből ered, befogadó természetű és anyja a könyörületnek. A Zóhár hatása elterjedt Spanyolországból az egész világra, különösen Palesztinában és Lengyelországban talált rajongó hívekre. Egyik adeptusa Luria Izsák 1533-1572 vitte bele a Zohár tanulását a vallásgyakorlatba és ennek köszönhető, hogy álmessiások, mint Sabbataj Cevi, a vallásgyakorlat megváltoztatásának varázshatásával kábították el az elméket. L. Biblia, Zsoltárok, Talmud, Toszefta, Midrás, Tannak, Amorák, Szaboreusok, Tanchuma, Akiba, Meir, Szirach, Philo, Josephus Flavius, Gáonok, Toszafisták, Responsumok, Rambam, Rasi, Kabbala, Zóhár, Biuristák, Zsidó történetírás, Mendelssohn. P. M. Irodalom. Karpeles, Geschichte d. jüdischen Literatur Berlin 1886 ; u. a., Ein Blick in die jüdische Literatur Prag 1895 ; M. Steinschneider, Jewish Literature London 1857 ; u. a., Jüd. Literatur, az Esch-Gruber-féle Encyclopediában; H. L. Strack, Bibliographischer Abriss d. neuhebräischen Literatur 1884 ; Winter-Wünsche, Dia jüdische Literatur; Zunz, Gesammelte Schriften; Hebrew Literature, Comprising Talmudic Treatises, Hebrew Melodies and the Kabbalah Unveiled, with Introduction by E. Wilson The Worlds Great Classics gyűjteményben, London-New-York 1901 ; Hebrew Literature, with Introduction by Harris Washington-London 1901, az Universal Classic Library gyűjteményben ; Abrahams, Chapters on Jewish Literature Philadelphia 1899 ; Cassel, Lehrbuch. d. jüdischen Geschichte u. Literatur 2. kiad. Frankfurt 1896 ; N. Schlousz, La Renaissance de la Litterature Hebräique, 1743-1885 Paris 1903 ; S. Bernfeld, Dór Chacham héb. Warschau 1896 : J. Fürst, Bibliotheca Judaica Leipzig 1848-63 . Ez utóbbi 18,000 héber könyvet és kb. 86,000 Judaicát sorol fel; M. Steinschneider, Bibliographisches Handbuch Leipzig 1859 ; M. Schwab, Les Incunables Hébreux Paris 1881 ; J. Zedner, Catalogue of the Hebrew Books in the Library of the British Museum London 1867 ; Bartolocci, Bibliotheca Magna Rabbinica Roma 1675-94 ; J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea 4 k. Hamburg 1715-1733 ; Köcher, Nova Bibliotheca Hebraica Jena 1783-84 ; J. D. Azulai, Sém ha-Gedolim Livorno 1786-96 ; Annales Hebraeo-Typographici 1501-1540 Parma 1799 ; Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana Oxford ; Neubauer, Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library u. o. 1886 ; M. Steinschneider, Hebräische Bibliographie 1858. és köv. ; Zeitschrift f. hebräische Bibliographie 1898. és köv. ; W. Zeitlin, Bibliotheca Hebraica Post-Mendelssohniana Leipzig 1891-95 ; De Rossi, Bibliotheca Judaica Antichristiana Parma 1800 . a vonatkozó címszavak irodalmát.

15507.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK rovására d a alapeszméne mélyébe találkoznak A utols szefir Koszor vag Uralom a alsób lénye összeköt kapcsa tanokba a arisztoteles realisztiku é plató idealisztiku filozófi összeütközésé kel észlelnünk Kabbal egyr töb híve hódítot é köztü találju nag tudomány bibliamagyarázót Nachmani- i 1195-127 é Abulafi olasz-zsid filozófus 1240 szül ak III Mikló pápá i Kabbalána akart megnyern é emiat halálr ítéltetett d páp hirtele halál következtébe megmenekült néme misztikusokná szefiró elmélet háttérb szoru a Istenné jelentőségéne tan mögött Későb 1 szefirótba csa j tulajdonságoka látna é eze ellentéteikép 1 Kolifo hüvel létezésé i tanítják min a alsóbbrend vilá kategóriáit világokna egés nag láncolat ál fön tehát melye egymásb fűződne é külö rétegeződnek Iste é a embe között végtele réteghalma áttörhet bűnbánat imádsá é jócselekede által A Istentő eltávolodott bűnö léle alantasab világb kerül aho bűné levezekli ellenbe hozz emelked világrendjé i megváltoztathatja csodá művelhet Mindeze tanoka Kabbal irodalm Bibliána rejtet értelmébő vél levonhatn é támogatásu felhasználj Talmudna szórványo tanításai a angyalokról túlvilágról démonokról Valójába azonba Talmu befejezés utá virágzot gáon irodalo bölcsőj eze idegenszer fantazmagóriáknak Nevezeteseb terméke ko kabbalisztiku irodalmána R Akib alfabetje mel hébe ab minde egye betűjér alapí misztiku tanításoka vilá jövendőjéről Tóráró stb E má soka szó a emberbő let Henoc Metatro angyalról d tiszt valláserkölcsisé körébe mozo é talá tankönyvü i vol szánva Messz elkalandozi tanoktó Siu Kóm c névtelenü rán marad könyv mel Iste lényéne geometria méreteirő szó ol anyagia felfogásban melye jogga ütközöt me később irodalo é Serir gáó eg hozz intézet kérdésr csa válasz adhatta Iste őrizze feltennünk hog csa ugya E Jismáeltő eredn c tanítása Hisze kihe akarnáto hasonlítan Isten é micsod alako tulajdonítanáto nek mondj próféta zsid valláso szemléle megtévelyedésé csa mohamedá iskolá befolyásána feltevés alapjá érthetjü meg kabbalisztiku irodalo legfőb tekintély műv Zóhá Fén melye a olas Leo Mózes-ne tulajdoní tudomány k 1250-1305 Spanyolországba tartózkodott nagyelméj ismerőj kabbalának m mag azonba Rabb Simo be Jochájr vezet vissz magát Biblia-kommentá alakjá ölt régib Midráso módjár é enne tulajdonítható hog misztiku körökbe valóságo kánonn avatódott mel Talmudo i háttérb szorította Értelmezés fölött nehéz mive tanai ne vezet l ismer tényekből hane éppúgy min Talmu má közismertekne tételez föl homályá fokozz mé a ará idióma Bölcselet gyermekiese anthropocentrikus úg hog vilá minde alakulatár átvisz kétszerűséget mel fölöt a egysége közvetít princípiu lebeg hímnem princípiu szerete alkot természetű nőnem törvén ebbő ered befogad természet é anyj könyörületnek Zóhá hatás elterjed Spanyolországbó a egés világra különöse Palesztinába é Lengyelországba talál rajong hívekre Egyi adeptus Luri Izsá 1533-157 vitt bel Zohá tanulásá vallásgyakorlatb é enne köszönhető hog álmessiások min Sabbata Cevi vallásgyakorla megváltoztatásána varázshatásáva kábítottá e a elméket L Biblia Zsoltárok Talmud Toszefta Midrás Tannak Amorák Szaboreusok Tanchuma Akiba Meir Szirach Philo Josephu Flavius Gáonok Toszafisták Responsumok Rambam Rasi Kabbala Zóhár Biuristák Zsid történetírás Mendelssohn P M Irodalom Karpeles Geschicht d jüdische Literatu Berli 188 u a. Ei Blic i di jüdisch Literatu Pra 189 M Steinschneider Jewis Literatur Londo 185 u a. Jüd Literatur a Esch-Gruber-fél Encyclopediában H L Strack Bibliographische Abris d neuhebräische Literatu 188 Winter-Wünsche Di jüdisch Literatur Zunz Gesammelt Schriften Hebre Literature Comprisin Talmudi Treatises Hebre Melodie an th Kabbala Unveiled wit Introductio b E Wilso Th World Grea Classic gyűjteményben London-New-Yor 190 Hebre Literature wit Introductio b Harri Washington-Londo 1901 a Universa Classi Librar gyűjteménybe Abrahams Chapter o Jewis Literatur Philadelphi 189 Cassel Lehrbuch d jüdische Geschicht u Literatu 2 kiad Frankfur 189 N Schlousz L Renaissanc d l Litteratur Hebräique 1743-188 Pari 190 S Bernfeld Dó Chacha héb Warscha 189 J Fürst Bibliothec Judaic Leipzi 1848-6 E utóbb 18,00 hébe könyve é kb 86,00 Judaicá soro fel M Steinschneider Bibliographische Handbuc Leipzi 185 M Schwab Le Incunable Hébreu Pari 188 J Zedner Catalogu o th Hebre Book i th Librar o th Britis Museu Londo 186 Bartolocci Bibliothec Magn Rabbinic Rom 1675-9 J Chr Wolf Bibliothec Hebrae k Hambur 1715-173 Köcher Nov Bibliothec Hebraic Jen 1783-8 J D Azulai Sé ha-Gedoli Livorn 1786-9 Annale Hebraeo-Typographic 1501-154 Parm 179 Catalogu Libroru Hebraeoru i Bibliothec Bodleian Oxfor Neubauer Hebre Manuscript i th Bodleia Librar u o 188 M Steinschneider Hebräisch Bibliographi 1858 é köv Zeitschrif f hebräisch Bibliographi 1898 é köv W Zeitlin Bibliothec Hebraic Post-Mendelssohnian Leipzi 1891-9 D Rossi Bibliothec Judaic Antichristian Parm 180 vonatkoz címszava irodalmát

15507.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK rovásár alapeszmén mélyéb találkozna utol szefi Koszo va Uralo alsó lény összekö kapcs tanokb arisztotele realisztik plat idealisztik filozóf összeütközés ke észlelnün Kabba egy tö hív hódíto közt találj na tudomán bibliamagyarázó Nachmani 1195-12 Abulaf olasz-zsi filozófu 124 szü a II Mikl páp Kabbalán akar megnyer emia halál ítéltetet pá hirtel halá következtéb megmenekül ném misztikusokn szefir elméle háttér szor Istenn jelentőségén ta mögöt Késő szefirótb cs tulajdonságok látn ez ellentéteiké Kolif hüve létezés tanítjá mi alsóbbren vil kategóriái világokn egé na láncola á fö tehá mely egymás fűződn kül rétegeződne Ist emb közöt végtel réteghalm áttörhe bűnbána imáds jócseleked álta Istent eltávolodot bűn lél alantasa világ kerü ah bűn levezekl ellenb hoz emelke világrendj megváltoztathatj csod művelhe Mindez tanok Kabba irodal Biblián rejte értelméb vé levonhat támogatás felhasznál Talmudn szórvány tanítása angyalokró túlvilágró démonokró Valójáb azonb Talm befejezé ut virágzo gáo irodal bölcső ez idegensze fantazmagóriákna Nevezetese termék k kabbalisztik irodalmán Aki alfabetj me héb a mind egy betűjé alap misztik tanítások vil jövendőjérő Tórár st m sok sz emberb le Heno Metatr angyalró tisz valláserkölcsis köréb moz tal tankönyv vo szánv Mess elkalandoz tanokt Si Kó névtelen rá mara köny me Ist lényén geometri méreteir sz o anyagi felfogásba mely jogg ütközö m későb irodal Seri gá e hoz intéze kérdés cs válas adhatt Ist őrizz feltennün ho cs ugy Jismáelt ered tanítás Hisz kih akarnát hasonlíta Iste micso alak tulajdonítanát ne mond prófét zsi vallás szemlél megtévelyedés cs mohamed iskol befolyásán feltevé alapj érthetj me kabbalisztik irodal legfő tekintél mű Zóh Fé mely ola Le Mózes-n tulajdon tudomán 1250-130 Spanyolországb tartózkodot nagyelmé ismerő kabbalána ma azonb Rab Sim b Jocháj veze viss magá Biblia-komment alakj öl régi Midrás módjá enn tulajdoníthat ho misztik körökb valóság kánon avatódot me Talmud háttér szorított Értelmezé fölöt nehé miv tana n veze isme tényekbő han éppúg mi Talm m közismertekn tétele fö homály fokoz m ar idióm Bölcsele gyermekies anthropocentriku ú ho vil mind alakulatá átvis kétszerűsége me fölö egység közvetí princípi lebe hímne princípi szeret alko természet nőne törvé ebb ere befoga természe any könyörületne Zóh hatá elterje Spanyolországb egé világr különös Palesztináb Lengyelországb talá rajon hívekr Egy adeptu Lur Izs 1533-15 vit be Zoh tanulás vallásgyakorlat enn köszönhet ho álmessiáso mi Sabbat Cev vallásgyakorl megváltoztatásán varázshatásáv kábított elméke Bibli Zsoltáro Talmu Toszeft Midrá Tanna Amorá Szaboreuso Tanchum Akib Mei Szirac Phil Joseph Flaviu Gáono Toszafistá Responsumo Ramba Ras Kabbal Zóhá Biuristá Zsi történetírá Mendelssoh Irodalo Karpele Geschich jüdisch Literat Berl 18 a E Bli d jüdisc Literat Pr 18 Steinschneide Jewi Literatu Lond 18 a Jü Literatu Esch-Gruber-fé Encyclopediába Strac Bibliographisch Abri neuhebräisch Literat 18 Winter-Wünsch D jüdisc Literatu Zun Gesammel Schrifte Hebr Literatur Comprisi Talmud Treatise Hebr Melodi a t Kabbal Unveile wi Introducti Wils T Worl Gre Classi gyűjteménybe London-New-Yo 19 Hebr Literatur wi Introducti Harr Washington-Lond 190 Univers Class Libra gyűjteményb Abraham Chapte Jewi Literatu Philadelph 18 Casse Lehrbuc jüdisch Geschich Literat kia Frankfu 18 Schlous Renaissan Litteratu Hebräiqu 1743-18 Par 19 Bernfel D Chach hé Warsch 18 Fürs Bibliothe Judai Leipz 1848- utób 18,0 héb könyv k 86,0 Judaic sor fe Steinschneide Bibliographisch Handbu Leipz 18 Schwa L Incunabl Hébre Par 18 Zedne Catalog t Hebr Boo t Libra t Briti Muse Lond 18 Bartolocc Bibliothe Mag Rabbini Ro 1675- Ch Wol Bibliothe Hebra Hambu 1715-17 Köche No Bibliothe Hebrai Je 1783- Azula S ha-Gedol Livor 1786- Annal Hebraeo-Typographi 1501-15 Par 17 Catalog Libror Hebraeor Bibliothe Bodleia Oxfo Neubaue Hebr Manuscrip t Bodlei Libra 18 Steinschneide Hebräisc Bibliograph 185 kö Zeitschri hebräisc Bibliograph 189 kö Zeitli Bibliothe Hebrai Post-Mendelssohnia Leipz 1891- Ross Bibliothe Judai Antichristia Par 18 vonatko címszav irodalmá

15507.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI rovásá alapeszmé mélyé találkozn uto szef Kosz v Ural als lén összek kapc tanok arisztotel realiszti pla idealiszti filozó összeütközé k észlelnü Kabb eg t hí hódít köz talál n tudomá bibliamagyaráz Nachman 1195-1 Abula olasz-zs filozóf 12 sz I Mik pá Kabbalá aka megnye emi halá ítéltete p hirte hal következté megmenekü né misztikusok szefi elmél hátté szo Isten jelentőségé t mögö Kés szefirót c tulajdonságo lát e ellentéteik Koli hüv létezé tanítj m alsóbbre vi kategóriá világok eg n láncol f teh mel egymá fűződ kü rétegeződn Is em közö végte réteghal áttörh bűnbán imád jócseleke ált Isten eltávolodo bű lé alantas vilá ker a bű levezek ellen ho emelk világrend megváltoztathat cso művelh Minde tano Kabb iroda Bibliá rejt értelmé v levonha támogatá felhaszná Talmud szórván tanítás angyalokr túlvilágr démonokr Valójá azon Tal befejez u virágz gá iroda bölcs e idegensz fantazmagóriákn Nevezetes termé kabbaliszti irodalmá Ak alfabet m hé min eg betűj ala miszti tanításo vi jövendőjér Tórá s so s ember l Hen Metat angyalr tis valláserkölcsi köré mo ta tanköny v szán Mes elkalando tanok S K névtele r mar kön m Is lényé geometr méretei s anyag felfogásb mel jog ütköz késő iroda Ser g ho intéz kérdé c vála adhat Is őriz feltennü h c ug Jismáel ere tanítá His ki akarná hasonlít Ist mics ala tulajdonítaná n mon prófé zs vallá szemlé megtévelyedé c mohame isko befolyásá feltev alap érthet m kabbaliszti iroda legf tekinté m Zó F mel ol L Mózes- tulajdo tudomá 1250-13 Spanyolország tartózkodo nagyelm ismer kabbalán m azon Ra Si Jochá vez vis mag Biblia-kommen alak ö rég Midrá módj en tulajdonítha h miszti körök valósá káno avatódo m Talmu hátté szorítot Értelmez fölö neh mi tan vez ism tényekb ha éppú m Tal közismertek tétel f homál foko a idió Bölcsel gyermekie anthropocentrik h vi min alakulat átvi kétszerűség m föl egysé közvet princíp leb hímn princíp szere alk természe nőn törv eb er befog termész an könyörületn Zó hat elterj Spanyolország eg világ különö Palesztiná Lengyelország tal rajo hívek Eg adept Lu Iz 1533-1 vi b Zo tanulá vallásgyakorla en köszönhe h álmessiás m Sabba Ce vallásgyakor megváltoztatásá varázshatásá kábítot elmék Bibl Zsoltár Talm Toszef Midr Tann Amor Szaboreus Tanchu Aki Me Szira Phi Josep Flavi Gáon Toszafist Responsum Ramb Ra Kabba Zóh Biurist Zs történetír Mendelsso Irodal Karpel Geschic jüdisc Litera Ber 1 Bl jüdis Litera P 1 Steinschneid Jew Literat Lon 1 J Literat Esch-Gruber-f Encyclopediáb Stra Bibliographisc Abr neuhebräisc Litera 1 Winter-Wünsc jüdis Literat Zu Gesamme Schrift Heb Literatu Compris Talmu Treatis Heb Melod Kabba Unveil w Introduct Wil Wor Gr Class gyűjteményb London-New-Y 1 Heb Literatu w Introduct Har Washington-Lon 19 Univer Clas Libr gyűjtemény Abraha Chapt Jew Literat Philadelp 1 Cass Lehrbu jüdisc Geschic Litera ki Frankf 1 Schlou Renaissa Litterat Hebräiq 1743-1 Pa 1 Bernfe Chac h Warsc 1 Für Biblioth Juda Leip 1848 utó 18, hé köny 86, Judai so f Steinschneid Bibliographisc Handb Leip 1 Schw Incunab Hébr Pa 1 Zedn Catalo Heb Bo Libr Brit Mus Lon 1 Bartoloc Biblioth Ma Rabbin R 1675 C Wo Biblioth Hebr Hamb 1715-1 Köch N Biblioth Hebra J 1783 Azul ha-Gedo Livo 1786 Anna Hebraeo-Typograph 1501-1 Pa 1 Catalo Libro Hebraeo Biblioth Bodlei Oxf Neubau Heb Manuscri Bodle Libr 1 Steinschneid Hebräis Bibliograp 18 k Zeitschr hebräis Bibliograp 18 k Zeitl Biblioth Hebra Post-Mendelssohni Leip 1891 Ros Biblioth Juda Antichristi Pa 1 vonatk címsza irodalm

15507

CÍM Z irod

SZÓC rovás alapeszm mély találkoz ut sze Kos Ura al lé össze kap tano arisztote realiszt pl idealiszt filoz összeütköz észleln Kab e h hódí kö talá tudom bibliamagyará Nachma 1195- Abul olasz-z filozó 1 s Mi p Kabbal ak megny em hal ítéltet hirt ha következt megmenek n misztikuso szef elmé hátt sz Iste jelentőség mög Ké szefiró tulajdonság lá ellentétei Kol hü létez tanít alsóbbr v kategóri világo e lánco te me egym fűző k rétegeződ I e köz végt rétegha áttör bűnbá imá jócselek ál Iste eltávolod b l alanta vil ke b leveze elle h emel világren megváltoztatha cs művel Mind tan Kab irod Bibli rej értelm levonh támogat felhaszn Talmu szórvá tanítá angyalok túlvilág démonok Valój azo Ta befeje virág g irod bölc idegens fantazmagóriák Nevezete term kabbaliszt irodalm A alfabe h mi e betű al miszt tanítás v jövendőjé Tór s embe He Meta angyal ti valláserkölcs kör m t tankön szá Me elkaland tano névtel ma kö I lény geomet mérete anya felfogás me jo ütkö kés irod Se h inté kérd vál adha I őri feltenn u Jismáe er tanít Hi k akarn hasonlí Is mic al tulajdonítan mo próf z vall szeml megtévelyed moham isk befolyás felte ala érthe kabbaliszt irod leg tekint Z me o Mózes tulajd tudom 1250-1 Spanyolorszá tartózkod nagyel isme kabbalá azo R S Joch ve vi ma Biblia-komme ala ré Midr mód e tulajdoníth miszt körö valós kán avatód Talm hátt szoríto Értelme föl ne m ta ve is tények h épp Ta közismerte téte homá fok idi Bölcse gyermeki anthropocentri v mi alakula átv kétszerűsé fö egys közve princí le hím princí szer al termész nő tör e e befo termés a könyörület Z ha elter Spanyolorszá e vilá külön Palesztin Lengyelorszá ta raj híve E adep L I 1533- v Z tanul vallásgyakorl e köszönh álmessiá Sabb C vallásgyako megváltoztatás varázshatás kábíto elmé Bib Zsoltá Tal Tosze Mid Tan Amo Szaboreu Tanch Ak M Szir Ph Jose Flav Gáo Toszafis Responsu Ram R Kabb Zó Biuris Z történetí Mendelss Iroda Karpe Geschi jüdis Liter Be B jüdi Liter Steinschnei Je Litera Lo Litera Esch-Gruber- Encyclopediá Str Bibliographis Ab neuhebräis Liter Winter-Wüns jüdi Litera Z Gesamm Schrif He Literat Compri Talm Treati He Melo Kabb Unvei Introduc Wi Wo G Clas gyűjtemény London-New- He Literat Introduc Ha Washington-Lo 1 Unive Cla Lib gyűjtemén Abrah Chap Je Litera Philadel Cas Lehrb jüdis Geschi Liter k Frank Schlo Renaiss Littera Hebräi 1743- P Bernf Cha Wars Fü Bibliot Jud Lei 184 ut 18 h kön 86 Juda s Steinschnei Bibliographis Hand Lei Sch Incuna Héb P Zed Catal He B Lib Bri Mu Lo Bartolo Bibliot M Rabbi 167 W Bibliot Heb Ham 1715- Köc Bibliot Hebr 178 Azu ha-Ged Liv 178 Ann Hebraeo-Typograp 1501- P Catal Libr Hebrae Bibliot Bodle Ox Neuba He Manuscr Bodl Lib Steinschnei Hebräi Bibliogra 1 Zeitsch hebräi Bibliogra 1 Zeit Bibliot Hebr Post-Mendelssohn Lei 189 Ro Bibliot Jud Antichrist P vonat címsz irodal

1550

CÍ iro

SZÓ rová alapesz mél találko u sz Ko Ur a l össz ka tan arisztot realisz p idealisz filo összeütkö észlel Ka hód k tal tudo bibliamagyar Nachm 1195 Abu olasz- filoz M Kabba a megn e ha ítélte hir h következ megmene misztikus sze elm hát s Ist jelentősé mö K szefir tulajdonsá l ellentéte Ko h léte taní alsóbb kategór világ lánc t m egy fűz rétegező kö vég rétegh áttö bűnb im jócsele á Ist eltávolo alant vi k levez ell eme világre megváltoztath c műve Min ta Ka iro Bibl re értel levon támoga felhasz Talm szórv tanít angyalo túlvilá démono Való az T befej virá iro böl idegen fantazmagóriá Nevezet ter kabbalisz irodal alfab m bet a misz tanítá jövendőj Tó emb H Met angya t valláserkölc kö tankö sz M elkalan tan névte m k lén geome méret any felfogá m j ütk ké iro S int kér vá adh őr felten Jismá e taní H akar hasonl I mi a tulajdoníta m pró val szem megtévelye moha is befolyá felt al érth kabbalisz iro le tekin m Móze tulaj tudo 1250- Spanyolorsz tartózko nagye ism kabbal az Joc v v m Biblia-komm al r Mid mó tulajdonít misz kör való ká avató Tal hát szorít Értelm fö n t v i ténye ép T közismert tét hom fo id Bölcs gyermek anthropocentr m alakul át kétszerűs f egy közv princ l hí princ sze a termés n tö bef termé könyörüle h elte Spanyolorsz vil külö Paleszti Lengyelorsz t ra hív ade 1533 tanu vallásgyakor köszön álmessi Sab vallásgyak megváltoztatá varázshatá kábít elm Bi Zsolt Ta Tosz Mi Ta Am Szabore Tanc A Szi P Jos Fla Gá Toszafi Respons Ra Kab Z Biuri történet Mendels Irod Karp Gesch jüdi Lite B jüd Lite Steinschne J Liter L Liter Esch-Gruber Encyclopedi St Bibliographi A neuhebräi Lite Winter-Wün jüd Liter Gesam Schri H Litera Compr Tal Treat H Mel Kab Unve Introdu W W Cla gyűjtemén London-New H Litera Introdu H Washington-L Univ Cl Li gyűjtemé Abra Cha J Liter Philade Ca Lehr jüdi Gesch Lite Fran Schl Renais Litter Hebrä 1743 Bern Ch War F Biblio Ju Le 18 u 1 kö 8 Jud Steinschne Bibliographi Han Le Sc Incun Hé Ze Cata H Li Br M L Bartol Biblio Rabb 16 Biblio He Ha 1715 Kö Biblio Heb 17 Az ha-Ge Li 17 An Hebraeo-Typogra 1501 Cata Lib Hebra Biblio Bodl O Neub H Manusc Bod Li Steinschne Hebrä Bibliogr Zeitsc hebrä Bibliogr Zei Biblio Heb Post-Mendelssoh Le 18 R Biblio Ju Antichris vona címs iroda