15518.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Csór (Marich birt.), Cece (Szluha, Forster birt.), Bogárd és Tinódpuszták (Huszár, Mészöly, Pázmándy birt), Lovasberény (Cziráky birt.), Felcsút (Pázmándy birt.), Kajaszószentpéter (Andrássy, Szentpéteri, Szeless birt). Győr vm.: Beri (Gyapaly, Zmeskál birt.), Enese (Enesey birt.), Győrsziget (Győri püspöki birt.), Gyömörő (Esterházy birt.), Felpéc (Tóth, Bozzay birt.), Téth (Bézsán, Noszlopy, Kisfaludy birt.), Asszonyfa (Hollóssy, Sidó birt.). Komárom vm.: Bagotta (Ordódy birt.), Csúz (Vég, Halasy birt.), Ács (Lichtenstein, szentmártoni főapát birt.). Mosón vm. Boldogasszony (Esterházy birt.), Köpcsény (Esterházy birt.) Oroszvár (Zichy birt), Gátha (Esterházy birt.). Somogy vm.: Nemesvid (Festetich birt.), Toponár (religio fundus), Bajom (Széchenyi birt.), Szili (Hunyady birt. , Tab (Lengyel, Mérey birt.), Szigetvár (Czindery birt.), Gige (Somssich birt). Sopron vm.: Kabold (Esterházy birt.), Németkeresztúr (u. a.), Nagymarton (u. a.), Lakompak (u. a.), Beled (Cziráky, Esterházy, Potyondy birt.), Farád (csornai prépost birt.). Tolna vm.: Paks (Rudnyánszky, Korniss, Vigyázó birt.), Bölcske (Tahy birt.), Fadd (Festetich birt.), Hőgyész (Apponyi birt.), Gyönk (Magyari, Kossá, Vizsolyi birt.), Bonyhád (Perczel birt.), Tevel (Dőry birt.). Vas vm.: Rohonc (Batthyány birt.), Szalónak (u. a.), Németújvár (u. a.), Muraszombat (u. a., Szapáry birt.), Hidvég (Bertha, Varga birt), Körmend (Batthyány birt.), Vasvár (Festetich birt.), Jánosháza (Zichy birt.). Veszprém vm.: Palota (Zichy birt.), Veszprém (püspöki város), Szilasbalhás (Kenesey, Pázmándy birt), Csajág (vallási kincstár), Balatonkajár (Zichy, Révay, Batthyány birt.), Király-Szabadja (nemes falu), Pápa (Esterházy, Károlyi birt.), Csögle (Barcza, Pethő birt.), Noszlop (Noszlopy birt.). Zala vm.: Kővágóörs (közbirtokosok), Csabrendek (közbirtokosok), Keszthely (Festetich birt.), Szentgrót (Batthyány birt.), Mihályi a (Dóczy, Forintos birt.), Nagykanizsa (Batthyány birt.), Pacsa (Festetich, Inkey birt.), Zalaegerszeg (szombathelyi püspöki birt.), Zalalövő (közbirtokosok), Csáktornya (Festetich birt.). Árva vm.: Námesztó (árvai uradalom), Turdossin (u. a.), Alsókubin (u. a.). Bács vm.: Szabadka (kir. város), Újvidék (kir. város), Zombor (kir. város), Baja (Grassalkovich birt.), Bezdán (kamara birt.), Jankovác (Orczy birt.), Zenta (kamara birt.), Ada (u. a.), Petrovoszello (u. a). Esztergom vm.: Uny (Simonsich, Miskey birt.), Báttaszék (Pálffy birt.), Esztergom (kir. város). Liptó vm.: Liptószentmiklós (Pongrác birt.). Nógrád vm.: Szécsény (Forgács, Losonczy, Szemere birt.), Becske (Prónay birt.), Csécse (Gyürky, Plathy, Almássy birt.), Balassagyarmat (Balassa, Zichy birt.), Alsópetény (Szurcsányi, Somogyi birt.), Penc (Prónay, Podmanitzky birt.), Szügy (Prónay, Szerémy birt.). Nyitra vm.: Szakolca (kir. város), Egbell (kir. birt), Holics (u. a.) Sándorfa (u. a.), Sasvár (u. a.), Szénásfalu (Nyáry, Amade birt.), Popudin (kir. birt), Verbőc (berencsi uradalom), Brezova (Révay, Mednyánszky, Zay, Csáky birt.), Csejte (u. a.), Galgóc (Erdődy birt.), Kosztolán (csejtei uradalom), Miava (u. a.), Pöstyén (Erdődy birt.), Vágújhely (csejtei uradalom), Verbo (u. a.), Vittenc (Erdődy birt.), Nagytapolcsány (Traun birt.), Nagyjác (több birtokos), Zsámbokrét (Simonyi birt.), Bosány (Bossányi birt), Nyitra (püspöki város), Ürmény (Hunyady, Forgács birt.), Báb (Zichy birt.), Cabaj (nyitrai püspöki birt.), Emőke (közbirtokosok), Kiskér (esztergomi érsek), Párutca (közbirtokosok), Szelőce (Hunyady birt.), Vecse (közbirtokosok). Pozsony vm.: Bazin (sz. kir. város), Pozsony (sz. kir. város), Pozsony-Váralja (Pálffy birt.), Cseszte (u. a.), Cajla (u. a.), Rété (közbirtokosok), Ciffer (Zichy birt.) Nádas (Motesitzky birt.), Galantha (Esterházy birt.), Szered (u. a.), Jóka (Farkas, Udvarnoky birt.), Nagymagyar (Esterházy birt.), Tejfalu (Liesznovszky birt.), Szerdahely (pozsonyi várkapitányság, Bacsák, Petényi birt.), Gajár (Pálffy birt.), Szentjános (Batthyány birt), Stomfa (Pálffy birt), Burszentmiklós (kir. birt.), Detrekő (Pálffy birt.), Konyha (u. a.), Kukló (kir. birt.), Szekula (Batthyány birt.). Turóc vm.: Szucsán (Nyáry birt.). Trencsén vm.: Trencsén (sz. kir. város), Csáca (Esterházy birt.), Varin (Pongrácz birt), Vágbeszterce (Balassa, Szapáry birt.), Bittse (Esterházy birt.), Rajec (Perényi, Révay Thurzó birt.), Hlinik (közbirtokosok), Kotassó (Esterházy birt.), Marikova (Szapáry birt.), Vrch Tepla (Balassa, Szapáry birt.), Dezsér (Bakó birt.) Beckó (Révay, Mednyánszky birt.), Illava (Königsegg birt.), Puchó (Erdődy, Marczibányi birt.), Bolesso (Vietorisz birt.), Luki (Marczibányi birt), Bosác (Révay, Mednyánszky birt.), Baán (Sinai birt.), Ozor (Ottlik birt.), Liesznova (Révay birt.). Pest vm.: Buda (sz. kir. város), Pest (sz. kir. város), Ó-Buda (koronauradalom, előbb Zichy birt.), Zsámbék (koronaurad.), Tétény (Paksy birt.), Tinnye (Simonsich, Fribeysz, Miskey birt.), Vörösvár (Majtényi birt.), Aszód (Podmanitzky birt.), Domony (Mátyus, Onódy, Bernáth, Perger birt.), Pécel (Ráday, Fáy, Szemere birt.), Alberti (Almássy birt.), Szügyi (Bánffy, Vay birt.), Dabas (Halász, Sigray, Kovasóczy birt.), Gyón (Halász, Zlinszky birt.), Irsa (Irsay birt.), Maglód (Lipthay, Fáy birt.), Abony (Ürményi, Tallián, Gál, Vigyázó, Benitzky birt.), Nagykőrös (Sigray, Beretvás, Halász, Szilassy birt.), Kecskemét (Coburg birt.), Bicske (Beleznay birt.), Tápiószele (Dubravitzky birt.), Izsák (Kubinyi, Okolicsányi birt.), Apostag (Fáy, Szilassy birt.), Tass (Bernáth, Földváry, Madarassy birt.). Abaúj vm.: Rozgony (Károlyi, Menczer, Dessewffy birt.), Zsadány (Péchy, Orbán birt.), Iskáros (Bónis, Csorna birt.), Zujta (Balog, Korniss birt.), Nagyida (Csáky, Perényi birt.), Szinna (Patay, Marjássy, Óváry birt.), Szikszó (Csáky, Perényi birt.), Méra (Vitéz, Fáy birt.). Gönc (Csáky birt), Szántó (Bretzenheim birt.), Erdőhorváti (u. a.), Korlát (közbirtokosok), Kovácsvágás (u. azok), Göncruszka (Zombori, Bárczay birt.). Bereg vm.: Munkács (Schönborn birt.), Beregszász (u. a.), Alsó-Verecke (u. a.), Mezőkaszony (Dolinay, Lónyay birt.). Borsod vm.: Miskolc (privil. koronaváros), Csaba (munkácsi püspöki birt.), Felsőábrány (közbirtokosok), Daróc (Okolicsányi, Braskovich birt.), Ernőd (Erdődy birt.), Nagy-Mihály (Tybold birt.), Szentpéter (Erdődy, Szirmay birt.), Kazinc (Radvánszky, Kubinyi, Molnár birt.), Szendrő (Csáky birt.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5518. címszó a lexikon => 1004. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15518.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Csór Marich birt. , Cece Szluha, Forster birt. , Bogárd és Tinódpuszták Huszár, Mészöly, Pázmándy birt , Lovasberény Cziráky birt. , Felcsút Pázmándy birt. , Kajaszószentpéter Andrássy, Szentpéteri, Szeless birt . Győr vm.: Beri Gyapaly, Zmeskál birt. , Enese Enesey birt. , Győrsziget Győri püspöki birt. , Gyömörő Esterházy birt. , Felpéc Tóth, Bozzay birt. , Téth Bézsán, Noszlopy, Kisfaludy birt. , Asszonyfa Hollóssy, Sidó birt. . Komárom vm.: Bagotta Ordódy birt. , Csúz Vég, Halasy birt. , Ács Lichtenstein, szentmártoni főapát birt. . Mosón vm. Boldogasszony Esterházy birt. , Köpcsény Esterházy birt. Oroszvár Zichy birt , Gátha Esterházy birt. . Somogy vm.: Nemesvid Festetich birt. , Toponár religio fundus , Bajom Széchenyi birt. , Szili Hunyady birt. , Tab Lengyel, Mérey birt. , Szigetvár Czindery birt. , Gige Somssich birt . Sopron vm.: Kabold Esterházy birt. , Németkeresztúr u. a. , Nagymarton u. a. , Lakompak u. a. , Beled Cziráky, Esterházy, Potyondy birt. , Farád csornai prépost birt. . Tolna vm.: Paks Rudnyánszky, Korniss, Vigyázó birt. , Bölcske Tahy birt. , Fadd Festetich birt. , Hőgyész Apponyi birt. , Gyönk Magyari, Kossá, Vizsolyi birt. , Bonyhád Perczel birt. , Tevel Dőry birt. . Vas vm.: Rohonc Batthyány birt. , Szalónak u. a. , Németújvár u. a. , Muraszombat u. a., Szapáry birt. , Hidvég Bertha, Varga birt , Körmend Batthyány birt. , Vasvár Festetich birt. , Jánosháza Zichy birt. . Veszprém vm.: Palota Zichy birt. , Veszprém püspöki város , Szilasbalhás Kenesey, Pázmándy birt , Csajág vallási kincstár , Balatonkajár Zichy, Révay, Batthyány birt. , Király-Szabadja nemes falu , Pápa Esterházy, Károlyi birt. , Csögle Barcza, Pethő birt. , Noszlop Noszlopy birt. . Zala vm.: Kővágóörs közbirtokosok , Csabrendek közbirtokosok , Keszthely Festetich birt. , Szentgrót Batthyány birt. , Mihályi a Dóczy, Forintos birt. , Nagykanizsa Batthyány birt. , Pacsa Festetich, Inkey birt. , Zalaegerszeg szombathelyi püspöki birt. , Zalalövő közbirtokosok , Csáktornya Festetich birt. . Árva vm.: Námesztó árvai uradalom , Turdossin u. a. , Alsókubin u. a. . Bács vm.: Szabadka kir. város , Újvidék kir. város , Zombor kir. város , Baja Grassalkovich birt. , Bezdán kamara birt. , Jankovác Orczy birt. , Zenta kamara birt. , Ada u. a. , Petrovoszello u. a . Esztergom vm.: Uny Simonsich, Miskey birt. , Báttaszék Pálffy birt. , Esztergom kir. város . Liptó vm.: Liptószentmiklós Pongrác birt. . Nógrád vm.: Szécsény Forgács, Losonczy, Szemere birt. , Becske Prónay birt. , Csécse Gyürky, Plathy, Almássy birt. , Balassagyarmat Balassa, Zichy birt. , Alsópetény Szurcsányi, Somogyi birt. , Penc Prónay, Podmanitzky birt. , Szügy Prónay, Szerémy birt. . Nyitra vm.: Szakolca kir. város , Egbell kir. birt , Holics u. a. Sándorfa u. a. , Sasvár u. a. , Szénásfalu Nyáry, Amade birt. , Popudin kir. birt , Verbőc berencsi uradalom , Brezova Révay, Mednyánszky, Zay, Csáky birt. , Csejte u. a. , Galgóc Erdődy birt. , Kosztolán csejtei uradalom , Miava u. a. , Pöstyén Erdődy birt. , Vágújhely csejtei uradalom , Verbo u. a. , Vittenc Erdődy birt. , Nagytapolcsány Traun birt. , Nagyjác több birtokos , Zsámbokrét Simonyi birt. , Bosány Bossányi birt , Nyitra püspöki város , Ürmény Hunyady, Forgács birt. , Báb Zichy birt. , Cabaj nyitrai püspöki birt. , Emőke közbirtokosok , Kiskér esztergomi érsek , Párutca közbirtokosok , Szelőce Hunyady birt. , Vecse közbirtokosok . Pozsony vm.: Bazin sz. kir. város , Pozsony sz. kir. város , Pozsony-Váralja Pálffy birt. , Cseszte u. a. , Cajla u. a. , Rété közbirtokosok , Ciffer Zichy birt. Nádas Motesitzky birt. , Galantha Esterházy birt. , Szered u. a. , Jóka Farkas, Udvarnoky birt. , Nagymagyar Esterházy birt. , Tejfalu Liesznovszky birt. , Szerdahely pozsonyi várkapitányság, Bacsák, Petényi birt. , Gajár Pálffy birt. , Szentjános Batthyány birt , Stomfa Pálffy birt , Burszentmiklós kir. birt. , Detrekő Pálffy birt. , Konyha u. a. , Kukló kir. birt. , Szekula Batthyány birt. . Turóc vm.: Szucsán Nyáry birt. . Trencsén vm.: Trencsén sz. kir. város , Csáca Esterházy birt. , Varin Pongrácz birt , Vágbeszterce Balassa, Szapáry birt. , Bittse Esterházy birt. , Rajec Perényi, Révay Thurzó birt. , Hlinik közbirtokosok , Kotassó Esterházy birt. , Marikova Szapáry birt. , Vrch Tepla Balassa, Szapáry birt. , Dezsér Bakó birt. Beckó Révay, Mednyánszky birt. , Illava Königsegg birt. , Puchó Erdődy, Marczibányi birt. , Bolesso Vietorisz birt. , Luki Marczibányi birt , Bosác Révay, Mednyánszky birt. , Baán Sinai birt. , Ozor Ottlik birt. , Liesznova Révay birt. . Pest vm.: Buda sz. kir. város , Pest sz. kir. város , Ó-Buda koronauradalom, előbb Zichy birt. , Zsámbék koronaurad. , Tétény Paksy birt. , Tinnye Simonsich, Fribeysz, Miskey birt. , Vörösvár Majtényi birt. , Aszód Podmanitzky birt. , Domony Mátyus, Onódy, Bernáth, Perger birt. , Pécel Ráday, Fáy, Szemere birt. , Alberti Almássy birt. , Szügyi Bánffy, Vay birt. , Dabas Halász, Sigray, Kovasóczy birt. , Gyón Halász, Zlinszky birt. , Irsa Irsay birt. , Maglód Lipthay, Fáy birt. , Abony Ürményi, Tallián, Gál, Vigyázó, Benitzky birt. , Nagykőrös Sigray, Beretvás, Halász, Szilassy birt. , Kecskemét Coburg birt. , Bicske Beleznay birt. , Tápiószele Dubravitzky birt. , Izsák Kubinyi, Okolicsányi birt. , Apostag Fáy, Szilassy birt. , Tass Bernáth, Földváry, Madarassy birt. . Abaúj vm.: Rozgony Károlyi, Menczer, Dessewffy birt. , Zsadány Péchy, Orbán birt. , Iskáros Bónis, Csorna birt. , Zujta Balog, Korniss birt. , Nagyida Csáky, Perényi birt. , Szinna Patay, Marjássy, Óváry birt. , Szikszó Csáky, Perényi birt. , Méra Vitéz, Fáy birt. . Gönc Csáky birt , Szántó Bretzenheim birt. , Erdőhorváti u. a. , Korlát közbirtokosok , Kovácsvágás u. azok , Göncruszka Zombori, Bárczay birt. . Bereg vm.: Munkács Schönborn birt. , Beregszász u. a. , Alsó-Verecke u. a. , Mezőkaszony Dolinay, Lónyay birt. . Borsod vm.: Miskolc privil. koronaváros , Csaba munkácsi püspöki birt. , Felsőábrány közbirtokosok , Daróc Okolicsányi, Braskovich birt. , Ernőd Erdődy birt. , Nagy-Mihály Tybold birt. , Szentpéter Erdődy, Szirmay birt. , Kazinc Radvánszky, Kubinyi, Molnár birt. , Szendrő Csáky birt.

15518.ht

CÍMSZÓ Zsid községe

SZÓCIKK Csó Maric birt Cec Szluha Forste birt Bogár é Tinódpusztá Huszár Mészöly Pázmánd bir Lovasberén Czirák birt Felcsú Pázmánd birt Kajaszószentpéte Andrássy Szentpéteri Szeles bir Győ vm. Ber Gyapaly Zmeská birt Enes Enese birt Győrszige Győr püspök birt Gyömör Esterház birt Felpé Tóth Bozza birt Tét Bézsán Noszlopy Kisfalud birt Asszonyf Hollóssy Sid birt Komáro vm. Bagott Ordód birt Csú Vég Halas birt Ác Lichtenstein szentmárton főapá birt Mosó vm Boldogasszon Esterház birt Köpcsén Esterház birt Oroszvá Zich bir Gáth Esterház birt Somog vm. Nemesvi Festetic birt Toponá religi fundu Bajo Szécheny birt Szil Hunyad birt Ta Lengyel Mére birt Szigetvá Czinder birt Gig Somssic bir Sopro vm. Kabol Esterház birt Németkeresztú u a Nagymarto u a Lakompa u a Bele Cziráky Esterházy Potyond birt Fará csorna prépos birt Toln vm. Pak Rudnyánszky Korniss Vigyáz birt Bölcsk Tah birt Fad Festetic birt Hőgyés Appony birt Gyön Magyari Kossá Vizsoly birt Bonyhá Percze birt Teve Dőr birt Va vm. Rohon Batthyán birt Szalóna u a Németújvá u a Muraszomba u a. Szapár birt Hidvé Bertha Varg bir Körmen Batthyán birt Vasvá Festetic birt Jánosház Zich birt Veszpré vm. Palot Zich birt Veszpré püspök váro Szilasbalhá Kenesey Pázmánd bir Csajá vallás kincstá Balatonkajá Zichy Révay Batthyán birt Király-Szabadj neme fal Páp Esterházy Károly birt Csögl Barcza Peth birt Noszlo Noszlop birt Zal vm. Kővágóör közbirtokoso Csabrende közbirtokoso Keszthel Festetic birt Szentgró Batthyán birt Mihály Dóczy Forinto birt Nagykanizs Batthyán birt Pacs Festetich Inke birt Zalaegersze szombathely püspök birt Zalalöv közbirtokoso Csáktorny Festetic birt Árv vm. Námeszt árva uradalo Turdossi u a Alsókubi u a Bác vm. Szabadk kir váro Újvidé kir váro Zombo kir váro Baj Grassalkovic birt Bezdá kamar birt Janková Orcz birt Zent kamar birt Ad u a Petrovoszell u Esztergo vm. Un Simonsich Miske birt Báttaszé Pálff birt Esztergo kir váro Lipt vm. Liptószentmikló Pongrá birt Nógrá vm. Szécsén Forgács Losonczy Szemer birt Becsk Próna birt Csécs Gyürky Plathy Almáss birt Balassagyarma Balassa Zich birt Alsópetén Szurcsányi Somogy birt Pen Prónay Podmanitzk birt Szüg Prónay Szerém birt Nyitr vm. Szakolc kir váro Egbel kir bir Holic u a Sándorf u a Sasvá u a Szénásfal Nyáry Amad birt Popudi kir bir Verbő berencs uradalo Brezov Révay Mednyánszky Zay Csák birt Csejt u a Galgó Erdőd birt Kosztolá csejte uradalo Miav u a Pöstyé Erdőd birt Vágújhel csejte uradalo Verb u a Vitten Erdőd birt Nagytapolcsán Trau birt Nagyjá töb birtoko Zsámbokré Simony birt Bosán Bossány bir Nyitr püspök váro Ürmén Hunyady Forgác birt Bá Zich birt Caba nyitra püspök birt Emők közbirtokoso Kiské esztergom érse Párutc közbirtokoso Szelőc Hunyad birt Vecs közbirtokoso Pozson vm. Bazi sz kir váro Pozson sz kir váro Pozsony-Váralj Pálff birt Cseszt u a Cajl u a Rét közbirtokoso Ciffe Zich birt Náda Motesitzk birt Galanth Esterház birt Szere u a Jók Farkas Udvarnok birt Nagymagya Esterház birt Tejfal Liesznovszk birt Szerdahel pozsony várkapitányság Bacsák Petény birt Gajá Pálff birt Szentjáno Batthyán bir Stomf Pálff bir Burszentmikló kir birt Detrek Pálff birt Konyh u a Kukl kir birt Szekul Batthyán birt Turó vm. Szucsá Nyár birt Trencsé vm. Trencsé sz kir váro Csác Esterház birt Vari Pongrác bir Vágbeszterc Balassa Szapár birt Bitts Esterház birt Raje Perényi Réva Thurz birt Hlini közbirtokoso Kotass Esterház birt Marikov Szapár birt Vrc Tepl Balassa Szapár birt Dezsé Bak birt Beck Révay Mednyánszk birt Illav Königseg birt Puch Erdődy Marczibány birt Boless Vietoris birt Luk Marczibány bir Bosá Révay Mednyánszk birt Baá Sina birt Ozo Ottli birt Liesznov Réva birt Pes vm. Bud sz kir váro Pes sz kir váro Ó-Bud koronauradalom előb Zich birt Zsámbé koronaurad Tétén Paks birt Tinny Simonsich Fribeysz Miske birt Vörösvá Majtény birt Aszó Podmanitzk birt Domon Mátyus Onódy Bernáth Perge birt Péce Ráday Fáy Szemer birt Albert Almáss birt Szügy Bánffy Va birt Daba Halász Sigray Kovasócz birt Gyó Halász Zlinszk birt Irs Irsa birt Magló Lipthay Fá birt Abon Ürményi Tallián Gál Vigyázó Benitzk birt Nagykőrö Sigray Beretvás Halász Szilass birt Kecskemé Cobur birt Bicsk Belezna birt Tápiószel Dubravitzk birt Izsá Kubinyi Okolicsány birt Aposta Fáy Szilass birt Tas Bernáth Földváry Madarass birt Abaú vm. Rozgon Károlyi Menczer Dessewff birt Zsadán Péchy Orbá birt Iskáro Bónis Csorn birt Zujt Balog Kornis birt Nagyid Csáky Perény birt Szinn Patay Marjássy Óvár birt Sziksz Csáky Perény birt Mér Vitéz Fá birt Gön Csák bir Szánt Bretzenhei birt Erdőhorvát u a Korlá közbirtokoso Kovácsvágá u azo Göncruszk Zombori Bárcza birt Bere vm. Munkác Schönbor birt Beregszás u a Alsó-Vereck u a Mezőkaszon Dolinay Lónya birt Borso vm. Miskol privil koronaváro Csab munkács püspök birt Felsőábrán közbirtokoso Daró Okolicsányi Braskovic birt Ernő Erdőd birt Nagy-Mihál Tybol birt Szentpéte Erdődy Szirma birt Kazin Radvánszky Kubinyi Molná birt Szendr Csák birt

15518.h

CÍMSZ Zsi község

SZÓCIK Cs Mari bir Ce Szluh Forst bir Bogá Tinódpuszt Huszá Mészöl Pázmán bi Lovasberé Czirá bir Felcs Pázmán bir Kajaszószentpét Andráss Szentpéter Szele bi Gy vm Be Gyapal Zmesk bir Ene Enes bir Győrszig Győ püspö bir Gyömö Esterhá bir Felp Tót Bozz bir Té Bézsá Noszlop Kisfalu bir Asszony Hollóss Si bir Komár vm Bagot Ordó bir Cs Vé Hala bir Á Lichtenstei szentmárto főap bir Mos v Boldogasszo Esterhá bir Köpcsé Esterhá bir Oroszv Zic bi Gát Esterhá bir Somo vm Nemesv Festeti bir Topon relig fund Baj Széchen bir Szi Hunya bir T Lengye Mér bir Szigetv Czinde bir Gi Somssi bi Sopr vm Kabo Esterhá bir Németkereszt Nagymart Lakomp Bel Czirák Esterház Potyon bir Far csorn prépo bir Tol vm Pa Rudnyánszk Kornis Vigyá bir Bölcs Ta bir Fa Festeti bir Hőgyé Appon bir Gyö Magyar Koss Vizsol bir Bonyh Percz bir Tev Dő bir V vm Roho Batthyá bir Szalón Németújv Muraszomb a Szapá bir Hidv Berth Var bi Körme Batthyá bir Vasv Festeti bir Jánoshá Zic bir Veszpr vm Palo Zic bir Veszpr püspö vár Szilasbalh Kenese Pázmán bi Csaj vallá kincst Balatonkaj Zich Réva Batthyá bir Király-Szabad nem fa Pá Esterház Károl bir Csög Barcz Pet bir Noszl Noszlo bir Za vm Kővágóö közbirtokos Csabrend közbirtokos Keszthe Festeti bir Szentgr Batthyá bir Mihál Dócz Forint bir Nagykaniz Batthyá bir Pac Festetic Ink bir Zalaegersz szombathel püspö bir Zalalö közbirtokos Csáktorn Festeti bir Ár vm Námesz árv uradal Turdoss Alsókub Bá vm Szabad ki vár Újvid ki vár Zomb ki vár Ba Grassalkovi bir Bezd kama bir Jankov Orc bir Zen kama bir A Petrovoszel Eszterg vm U Simonsic Misk bir Báttasz Pálf bir Eszterg ki vár Lip vm Liptószentmikl Pongr bir Nógr vm Szécsé Forgác Losoncz Szeme bir Becs Prón bir Cséc Gyürk Plath Almás bir Balassagyarm Balass Zic bir Alsópeté Szurcsány Somog bir Pe Próna Podmanitz bir Szü Próna Szeré bir Nyit vm Szakol ki vár Egbe ki bi Holi Sándor Sasv Szénásfa Nyár Ama bir Popud ki bi Verb berenc uradal Brezo Réva Mednyánszk Za Csá bir Csej Galg Erdő bir Kosztol csejt uradal Mia Pösty Erdő bir Vágújhe csejt uradal Ver Vitte Erdő bir Nagytapolcsá Tra bir Nagyj tö birtok Zsámbokr Simon bir Bosá Bossán bi Nyit püspö vár Ürmé Hunyad Forgá bir B Zic bir Cab nyitr püspö bir Emő közbirtokos Kisk esztergo érs Párut közbirtokos Szelő Hunya bir Vec közbirtokos Pozso vm Baz s ki vár Pozso s ki vár Pozsony-Váral Pálf bir Csesz Caj Ré közbirtokos Ciff Zic bir Nád Motesitz bir Galant Esterhá bir Szer Jó Farka Udvarno bir Nagymagy Esterhá bir Tejfa Liesznovsz bir Szerdahe pozson várkapitánysá Bacsá Petén bir Gaj Pálf bir Szentján Batthyá bi Stom Pálf bi Burszentmikl ki bir Detre Pálf bir Kony Kuk ki bir Szeku Batthyá bir Tur vm Szucs Nyá bir Trencs vm Trencs s ki vár Csá Esterhá bir Var Pongrá bi Vágbeszter Balass Szapá bir Bitt Esterhá bir Raj Perény Rév Thur bir Hlin közbirtokos Kotas Esterhá bir Mariko Szapá bir Vr Tep Balass Szapá bir Dezs Ba bir Bec Réva Mednyánsz bir Illa Königse bir Puc Erdőd Marczibán bir Boles Vietori bir Lu Marczibán bi Bos Réva Mednyánsz bir Ba Sin bir Oz Ottl bir Lieszno Rév bir Pe vm Bu s ki vár Pe s ki vár Ó-Bu koronauradalo elő Zic bir Zsámb koronaura Tété Pak bir Tinn Simonsic Fribeys Misk bir Vörösv Majtén bir Asz Podmanitz bir Domo Mátyu Onód Bernát Perg bir Péc Ráda Fá Szeme bir Alber Almás bir Szüg Bánff V bir Dab Halás Sigra Kovasóc bir Gy Halás Zlinsz bir Ir Irs bir Magl Liptha F bir Abo Ürmény Talliá Gá Vigyáz Benitz bir Nagykőr Sigra Beretvá Halás Szilas bir Kecskem Cobu bir Bics Belezn bir Tápiósze Dubravitz bir Izs Kubiny Okolicsán bir Apost Fá Szilas bir Ta Bernát Földvár Madaras bir Aba vm Rozgo Károly Mencze Dessewf bir Zsadá Péch Orb bir Iskár Bóni Csor bir Zuj Balo Korni bir Nagyi Csák Perén bir Szin Pata Marjáss Óvá bir Sziks Csák Perén bir Mé Vité F bir Gö Csá bi Szán Bretzenhe bir Erdőhorvá Korl közbirtokos Kovácsvág az Göncrusz Zombor Bárcz bir Ber vm Munká Schönbo bir Beregszá Alsó-Verec Mezőkaszo Dolina Lóny bir Bors vm Misko privi koronavár Csa munkác püspö bir Felsőábrá közbirtokos Dar Okolicsány Braskovi bir Ern Erdő bir Nagy-Mihá Tybo bir Szentpét Erdőd Szirm bir Kazi Radvánszk Kubiny Moln bir Szend Csá bir

15518.

CÍMS Zs közsé

SZÓCI C Mar bi C Szlu Fors bi Bog Tinódpusz Husz Mészö Pázmá b Lovasber Czir bi Felc Pázmá bi Kajaszószentpé András Szentpéte Szel b G v B Gyapa Zmes bi En Ene bi Győrszi Gy püsp bi Gyöm Esterh bi Fel Tó Boz bi T Bézs Noszlo Kisfal bi Asszon Hollós S bi Komá v Bago Ord bi C V Hal bi Lichtenste szentmárt főa bi Mo Boldogassz Esterh bi Köpcs Esterh bi Orosz Zi b Gá Esterh bi Som v Nemes Festet bi Topo reli fun Ba Széche bi Sz Huny bi Lengy Mé bi Sziget Czind bi G Somss b Sop v Kab Esterh bi Németkeresz Nagymar Lakom Be Czirá Esterhá Potyo bi Fa csor prép bi To v P Rudnyánsz Korni Vigy bi Bölc T bi F Festet bi Hőgy Appo bi Gy Magya Kos Vizso bi Bony Perc bi Te D bi v Roh Batthy bi Szaló Németúj Muraszom Szap bi Hid Bert Va b Körm Batthy bi Vas Festet bi Jánosh Zi bi Veszp v Pal Zi bi Veszp püsp vá Szilasbal Kenes Pázmá b Csa vall kincs Balatonka Zic Rév Batthy bi Király-Szaba ne f P Esterhá Káro bi Csö Barc Pe bi Nosz Noszl bi Z v Kővágó közbirtoko Csabren közbirtoko Keszth Festet bi Szentg Batthy bi Mihá Dóc Forin bi Nagykani Batthy bi Pa Festeti In bi Zalaegers szombathe püsp bi Zalal közbirtoko Csáktor Festet bi Á v Námes ár urada Turdos Alsóku B v Szaba k vá Újvi k vá Zom k vá B Grassalkov bi Bez kam bi Janko Or bi Ze kam bi Petrovosze Eszter v Simonsi Mis bi Báttas Pál bi Eszter k vá Li v Liptószentmik Pong bi Nóg v Szécs Forgá Losonc Szem bi Bec Pró bi Csé Gyür Plat Almá bi Balassagyar Balas Zi bi Alsópet Szurcsán Somo bi P Prón Podmanit bi Sz Prón Szer bi Nyi v Szako k vá Egb k b Hol Sándo Sas Szénásf Nyá Am bi Popu k b Ver beren urada Brez Rév Mednyánsz Z Cs bi Cse Gal Erd bi Koszto csej urada Mi Pöst Erd bi Vágújh csej urada Ve Vitt Erd bi Nagytapolcs Tr bi Nagy t birto Zsámbok Simo bi Bos Bossá b Nyi püsp vá Ürm Hunya Forg bi Zi bi Ca nyit püsp bi Em közbirtoko Kis eszterg ér Páru közbirtoko Szel Huny bi Ve közbirtoko Pozs v Ba k vá Pozs k vá Pozsony-Vára Pál bi Cses Ca R közbirtoko Cif Zi bi Ná Motesit bi Galan Esterh bi Sze J Fark Udvarn bi Nagymag Esterh bi Tejf Liesznovs bi Szerdah pozso várkapitánys Bacs Peté bi Ga Pál bi Szentjá Batthy b Sto Pál b Burszentmik k bi Detr Pál bi Kon Ku k bi Szek Batthy bi Tu v Szuc Ny bi Trenc v Trenc k vá Cs Esterh bi Va Pongr b Vágbeszte Balas Szap bi Bit Esterh bi Ra Perén Ré Thu bi Hli közbirtoko Kota Esterh bi Marik Szap bi V Te Balas Szap bi Dez B bi Be Rév Mednyáns bi Ill Königs bi Pu Erdő Marczibá bi Bole Vietor bi L Marczibá b Bo Rév Mednyáns bi B Si bi O Ott bi Lieszn Ré bi P v B k vá P k vá Ó-B koronauradal el Zi bi Zsám koronaur Tét Pa bi Tin Simonsi Fribey Mis bi Vörös Majté bi As Podmanit bi Dom Máty Onó Berná Per bi Pé Rád F Szem bi Albe Almá bi Szü Bánf bi Da Halá Sigr Kovasó bi G Halá Zlins bi I Ir bi Mag Lipth bi Ab Ürmén Talli G Vigyá Benit bi Nagykő Sigr Beretv Halá Szila bi Kecske Cob bi Bic Belez bi Tápiósz Dubravit bi Iz Kubin Okolicsá bi Apos F Szila bi T Berná Földvá Madara bi Ab v Rozg Károl Mencz Dessew bi Zsad Péc Or bi Iská Bón Cso bi Zu Bal Korn bi Nagy Csá Peré bi Szi Pat Marjás Óv bi Szik Csá Peré bi M Vit bi G Cs b Szá Bretzenh bi Erdőhorv Kor közbirtoko Kovácsvá a Göncrus Zombo Bárc bi Be v Munk Schönb bi Beregsz Alsó-Vere Mezőkasz Dolin Lón bi Bor v Misk priv koronavá Cs munká püsp bi Felsőábr közbirtoko Da Okolicsán Braskov bi Er Erd bi Nagy-Mih Tyb bi Szentpé Erdő Szir bi Kaz Radvánsz Kubin Mol bi Szen Cs bi

15518

CÍM Z közs

SZÓC Ma b Szl For b Bo Tinódpus Hus Mész Pázm Lovasbe Czi b Fel Pázm b Kajaszószentp Andrá Szentpét Sze Gyap Zme b E En b Győrsz G püs b Gyö Ester b Fe T Bo b Béz Noszl Kisfa b Asszo Holló b Kom Bag Or b Ha b Lichtenst szentmár fő b M Boldogass Ester b Köpc Ester b Oros Z G Ester b So Neme Feste b Top rel fu B Széch b S Hun b Leng M b Szige Czin b Soms So Ka Ester b Németkeres Nagyma Lako B Czir Esterh Poty b F cso pré b T Rudnyáns Korn Vig b Böl b Feste b Hőg App b G Magy Ko Vizs b Bon Per b T b Ro Batth b Szal Németú Muraszo Sza b Hi Ber V Kör Batth b Va Feste b János Z b Vesz Pa Z b Vesz püs v Szilasba Kene Pázm Cs val kinc Balatonk Zi Ré Batth b Király-Szab n Esterh Kár b Cs Bar P b Nos Nosz b Kővág közbirtok Csabre közbirtok Keszt Feste b Szent Batth b Mih Dó Fori b Nagykan Batth b P Festet I b Zalaeger szombath püs b Zala közbirtok Csákto Feste b Náme á urad Turdo Alsók Szab v Újv v Zo v Grassalko b Be ka b Jank O b Z ka b Petrovosz Eszte Simons Mi b Bátta Pá b Eszte v L Liptószentmi Pon b Nó Széc Forg Loson Sze b Be Pr b Cs Gyü Pla Alm b Balassagya Bala Z b Alsópe Szurcsá Som b Pró Podmani b S Pró Sze b Ny Szak v Eg Ho Sánd Sa Szénás Ny A b Pop Ve bere urad Bre Ré Mednyáns C b Cs Ga Er b Koszt cse urad M Pös Er b Vágúj cse urad V Vit Er b Nagytapolc T b Nag birt Zsámbo Sim b Bo Boss Ny püs v Ür Huny For b Z b C nyi püs b E közbirtok Ki eszter é Pár közbirtok Sze Hun b V közbirtok Poz B v Poz v Pozsony-Vár Pá b Cse C közbirtok Ci Z b N Motesi b Gala Ester b Sz Far Udvar b Nagyma Ester b Tej Liesznov b Szerda pozs várkapitány Bac Pet b G Pá b Szentj Batth St Pá Burszentmi b Det Pá b Ko K b Sze Batth b T Szu N b Tren Tren v C Ester b V Pong Vágbeszt Bala Sza b Bi Ester b R Peré R Th b Hl közbirtok Kot Ester b Mari Sza b T Bala Sza b De b B Ré Mednyán b Il König b P Erd Marczib b Bol Vieto b Marczib B Ré Mednyán b S b Ot b Liesz R b v v Ó- koronaurada e Z b Zsá koronau Té P b Ti Simons Fribe Mi b Vörö Majt b A Podmani b Do Mát On Bern Pe b P Rá Sze b Alb Alm b Sz Bán b D Hal Sig Kovas b Hal Zlin b I b Ma Lipt b A Ürmé Tall Vigy Beni b Nagyk Sig Beret Hal Szil b Kecsk Co b Bi Bele b Tápiós Dubravi b I Kubi Okolics b Apo Szil b Bern Földv Madar b A Roz Káro Menc Desse b Zsa Pé O b Isk Bó Cs b Z Ba Kor b Nag Cs Per b Sz Pa Marjá Ó b Szi Cs Per b Vi b C Sz Bretzen b Erdőhor Ko közbirtok Kovácsv Göncru Zomb Bár b B Mun Schön b Beregs Alsó-Ver Mezőkas Doli Ló b Bo Mis pri koronav C munk püs b Felsőáb közbirtok D Okolicsá Brasko b E Er b Nagy-Mi Ty b Szentp Erd Szi b Ka Radváns Kubi Mo b Sze C b

1551

CÍ köz

SZÓ M Sz Fo B Tinódpu Hu Més Páz Lovasb Cz Fe Páz Kajaszószent Andr Szentpé Sz Gya Zm E Győrs pü Gy Este F B Bé Nosz Kisf Assz Holl Ko Ba O H Lichtens szentmá f Boldogas Este Köp Este Oro Este S Nem Fest To re f Széc Hu Len Szig Czi Som S K Este Németkere Nagym Lak Czi Ester Pot cs pr Rudnyán Kor Vi Bö Fest Hő Ap Mag K Viz Bo Pe R Batt Sza Német Murasz Sz H Be Kö Batt V Fest Jáno Ves P Ves pü Szilasb Ken Páz C va kin Balaton Z R Batt Király-Sza Ester Ká C Ba No Nos Kővá közbirto Csabr közbirto Kesz Fest Szen Batt Mi D For Nagyka Batt Feste Zalaege szombat pü Zal közbirto Csákt Fest Nám ura Turd Alsó Sza Új Z Grassalk B k Jan k Petrovos Eszt Simon M Bátt P Eszt Liptószentm Po N Szé For Loso Sz B P C Gy Pl Al Balassagy Bal Alsóp Szurcs So Pr Podman Pr Sz N Sza E H Sán S Széná N Po V ber ura Br R Mednyán C G E Kosz cs ura Pö E Vágú cs ura Vi E Nagytapol Na bir Zsámb Si B Bos N pü Ü Hun Fo ny pü közbirto K eszte Pá közbirto Sz Hu közbirto Po Po Pozsony-Vá P Cs közbirto C Motes Gal Este S Fa Udva Nagym Este Te Lieszno Szerd poz várkapitán Ba Pe P Szent Batt S P Burszentm De P K Sz Batt Sz Tre Tre Este Pon Vágbesz Bal Sz B Este Per T H közbirto Ko Este Mar Sz Bal Sz D R Mednyá I Köni Er Marczi Bo Viet Marczi R Mednyá O Lies Ó koronaurad Zs korona T T Simon Frib M Vör Maj Podman D Má O Ber P R Sz Al Al S Bá Ha Si Kova Ha Zli M Lip Ürm Tal Vig Ben Nagy Si Bere Ha Szi Kecs C B Bel Tápió Dubrav Kub Okolic Ap Szi Ber Föld Mada Ro Kár Men Dess Zs P Is B C B Ko Na C Pe S P Marj Sz C Pe V S Bretze Erdőho K közbirto Kovács Göncr Zom Bá Mu Schö Bereg Alsó-Ve Mezőka Dol L B Mi pr korona mun pü Felsőá közbirto Okolics Brask E Nagy-M T Szent Er Sz K Radván Kub M Sz