15519.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Heves vm.: Gyöngyös (Esterházy, Grassalkovich, Forgács, Wimpffen birt., Pásztó (Draskovich, Gyürky S.-né birt.), Heves (Szapáry, Szepessy, Bernáth birt.), Verpelét (Sztáray, Gosztonyi, Bárczy birt.), Dévaványa (Baldachy, Ocskay, Orczy birt.), Tiszafüred (Pankotay, Gyulay, Farkas birt.), Tiszabeö (közbirtokosok), Csépa (u. a.),Igar(u.a.). Sáros vm.: Bártfa (sz. kir. város), Berzevice (Berzeviczy birt.), Péchújfalu (Péchy birt.), Zboró (Erdődy, Szirmay birt.), Ladamér (u. azok). Szepes vm.: Hunsdorf-Hanuszfalva (Okolicsányi, Szirmay, Matyasovszky birt). (Ung vm. : Szobránc (Buttler, Szemere, Viczmándy birt.),Eőr (közbirtokosok), Jenke (Pongrác birt.), Szerednye (Mailáth, Ghillányi, Serényi birt.), Minay (Minay, Lüley birt.), Ungvár (kamara birt.). Zemplén vm.: Bodrogkeresztúr (Erdődy birt.), Liszka (szepesi püspöki birt.), Mád (Erdődy birt.), Sárospatak (Bretzenheim birt.), Tállya (u. a.), Tarcal (kamara birt.), Tolcsva (Szirmay birt.), Zombor (Andrássy, Erdődy, Orczy birt.), Monok (Andrássy birt.), Gálszécs (Fischer, Szemere, Puky birt.), Sátoraljaújhely (Bretzenheim birt.), Barancs (Barkóczy, Szikszay birt.), Csörgő (Bretzenheim birt.), Homonna (Csáky birt.), Nagymihály (Sztáray birt.), Bánóc (Bánóczy birt.), Dobra (Haller birt.), Sztropkó (Pethő birt.), Varannó (Haller, Barkóczy, Pethő birt.). Arad vm.: Ó-Arad (sz. kir. város), Simánd (közbirtokosok). Békés vm.: Szentandrás (Horváth, Kürthy, Rudnyánszky birt.), Csaba (Beliczay, Simay birt.). Bihar vm.: Nagyvárad (püspöki város), Mezőtelegd (Haller, Korniss, Ugray birt.), Álmosd (Zsombory, Kölcsey, Chernél, Kazinczy birt.), Berettyóújfalu (Esterházy birt.), Sámson (Budaházy, Revitzky birt.), Vértes (Papszász, Derzsi, Magyari birt.). Csanád vm.: Makó (csanádi püspöki birt.). Csongrád vm.: Szeged (sz. kir. város), Szentes (Károlyi birt.). Krassó vm.: Lugos (kamara birt.). Máramaros vm.: Ökörmező (kamara birt), Hidegpatak (Teleki, Perényi birt.), Priszlop (Pogány, Ilosvay birt.), Bedő (közbirtokosok), Herincse (u. azok), Szeklince (u. azok), Urmező (u. azok), Nagysziget (korona birt.), Kabalapatak (kincstári birt), Karácsonyfalva (Pogány birt.), Szaplonca (Szaplonczay birt.), Barcánfalu (Barcán, Pap birt.), Bártfalu (Kodra, Bátyus birt.), Mojszen (közbirtokosok), Rozavlya (u. azok), Felsővisó (kincstári birt.). Szabolcs vm.: Kisvárda (Esterházy birt.), Gemzse (Károlyi, Dőry birt.), Tass (Esterházy birt.), Nagykálló (Kállay birt.), Nádudvar (Vay, Perényi birt.), Újfehértó (Margittay birt.), Balkány (több birtokos), Bércei (u. azok), Buly (u. azok), Dada (u. azok), Keresztút (Ibrányi, Vay birt), Nyirbátor (Károlyi birt.), Máriapócs (több birtokos). Szatmár vm.: Nagykároly (Károlyi birt.), Mátészalka (több birtokos), Gebe (Teleki birt.), Hodász (Eördögh, Ibrányi birt.), Nyirmedgyes (Teleki birt.), Csenger (Teleki, Károlyi birt.), Mikola (Mikolay, Mándy birt.), Aranyosmedgyes (Teleki, Wesselényi birt), Szinérváralja (Korniss, Vécsey birt.), Apa (u. azok), Felsőfalu (u. azok), Sárközújlak (közbirtokosok). Temes vm.: Nagybecskerek (kamara birt.), Csóka (Marczibányi birt.), Nagykikinda (szabad kerület), Nagyszentmiklós (Nákó birt.). Ugocsa vm.: Nagyszőlős (Perényi birt.), Fancsika (Megyery, Bessenyei birt.), Halmi (Perényi, Haller birt.).Az egyházi birtokok zsidósága. Az egyházi birtokokon is laktak zsidók, helyenként 500-1000 lélekszámban is. Megyék szerint az alábbi egyházi birtokok adtak hajlékot a zsidóknak: Fejér vm.: Füle (veszprémi káptalan), Pákozd (fejérvári káptalan), Nagyperkáta (u. a.). Etyek (u. a.), Sóskút (u. a.). Győr vm.: Bajcs (győri káptalan), Cakóháza (u. a.), Koroncsó (u. a.), Győrsziget (győri püspök), Kajár (szt. Benedek-rend), Ravaszd (szentmártoni főapát). Komárom vm.: Kolos (szentmartoni főapát), Ács (u. a.), Párkány (u. a.), Imől (primás), Marton (u. a.), Udvard (u. a.), Piszke (u. a.). Mosón vm.: Vinden (ciszterciták). Somogy vm.: Szob (esztergomi káptalan), Mernye (piaristák), Toponár (religio fundus), Csepel (veszprémi püspök), Koppány (u. a.), Ácsa (u. a.), Bár (u. a.), Berény (u. a.), Attala (piaristák), Gölle (u. a.), Kiliti (veszprémi káptalan), Ságvár (u. a.), Csököly (veszprémi püspök), Görgeteg (u. a.), Benedek (raposfői prépost). Sopron vm.: Szany (győri püspök), Farad (csornai prépost), Vásárfalu (u. a.), Csorna (u. a.), Keresztur (u. a.). Tolna vm.: Szántód (veszprémi püspök). Vas vm.: Szombathely (szabad püspöki város), Ó-Perént (szombathelyi püspök), Pápóc (szombathelyi káptalan), Szentpéter (u. a.), Szentmiklósfa (győri püspök). Veszprém vm.: Veszprém (püspöki város), Hajmáskér (veszprémi püspök), Kislőd (u. a.), Városlőd (u. a.), Siófok (veszprémi káptalan), Fokszabadi (u. a.), Rátót (u. a.), Nagytevel (a zirci apát), Vanyola (szombathelyi szeminárium), Somhegypuszta (Szt. Benedekrend), Tüskevár (győri püspök), Kis-Jenő (u. a.). Zala vm.: Sümeg (veszprémi püspök), Tapolca (u. a.), Apáti (u. a.), Barsi (u. a.), Kálla (u. a), Prága (u. a.), Tagyon (u. a.), Páhok (u. a.), Alsódörgicse (piaristák), Kékkút (u. a.), Lovas (veszprémi káptalan), Merenye (u. a.), Zalaegerszeg (szombathelyi püspök), Nova (u. a.). Bács vm.: Bács (kalocsai érsek). Esztergom vm.: Párkány (esztergomi érsek), Nagyölyved (primás). Liptó vm.: Szent-Mária (besztercei káptalan). Nógrád vm.: Bércei (váci káptalan). Nyitra vm.: Lehota (nyitrai káptalan), Pereszlény (budai prépost), Szili (nyitrai püspök), Cabaj (u. a.), Zalka u. a.), Cétény (esztergomi érsek), Kiskér (u. a.), Nyitra (püspöki város). Pozsony vm.: Szerdahely esztergomi érsek). Abaúj vm.: Apáti (egri káptalan), Idrány (jászói prépost), Nyésta (u. a.), Prépost (u. a.). Borsod vm.: Csaba (munkácsi püspök). Szepes vm.: Ófalu (eperjesi g. k. püspök), Királyhelmec (leleszi prépost), Szt.-Mária (kassai püspök), Kolbászé (eperjesi püspök). Bihar vm.: Nagyvárad (püspöki város), Belényes (nagyváradi görög kat. püspök). Csanád vm.: Makó (csanádi püspök).Népszámlálás. Az első rendszeres népszámlálást 1869. hajtották végre és azt minden tízedik évben azóta törvényes rendelkezés alapján megismételték. E sorozatos népszámlálások szerint 1869: 553.641, 1880: 638.314, 1890: 730.342, 1900: 846.254, 1910: 938.458, Nagy-Magyarországon, a mai területen ugyanez évben 471.355, 1920:473.310, 1925: 477.003 zsidó lakosa volt az országnak. A részletes kimutatások az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek. (A statisztikai részt l. bővebben Magyarországnál). V. ő. Kohn S., «A zsidók története Magyar országon». Venetianer, «A magyar zsidóság története».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5519. címszó a lexikon => 1005. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15519.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Heves vm.: Gyöngyös Esterházy, Grassalkovich, Forgács, Wimpffen birt., Pásztó Draskovich, Gyürky S.-né birt. , Heves Szapáry, Szepessy, Bernáth birt. , Verpelét Sztáray, Gosztonyi, Bárczy birt. , Dévaványa Baldachy, Ocskay, Orczy birt. , Tiszafüred Pankotay, Gyulay, Farkas birt. , Tiszabeö közbirtokosok , Csépa u. a. ,Igar u.a. . Sáros vm.: Bártfa sz. kir. város , Berzevice Berzeviczy birt. , Péchújfalu Péchy birt. , Zboró Erdődy, Szirmay birt. , Ladamér u. azok . Szepes vm.: Hunsdorf-Hanuszfalva Okolicsányi, Szirmay, Matyasovszky birt . Ung vm. : Szobránc Buttler, Szemere, Viczmándy birt. ,Eőr közbirtokosok , Jenke Pongrác birt. , Szerednye Mailáth, Ghillányi, Serényi birt. , Minay Minay, Lüley birt. , Ungvár kamara birt. . Zemplén vm.: Bodrogkeresztúr Erdődy birt. , Liszka szepesi püspöki birt. , Mád Erdődy birt. , Sárospatak Bretzenheim birt. , Tállya u. a. , Tarcal kamara birt. , Tolcsva Szirmay birt. , Zombor Andrássy, Erdődy, Orczy birt. , Monok Andrássy birt. , Gálszécs Fischer, Szemere, Puky birt. , Sátoraljaújhely Bretzenheim birt. , Barancs Barkóczy, Szikszay birt. , Csörgő Bretzenheim birt. , Homonna Csáky birt. , Nagymihály Sztáray birt. , Bánóc Bánóczy birt. , Dobra Haller birt. , Sztropkó Pethő birt. , Varannó Haller, Barkóczy, Pethő birt. . Arad vm.: Ó-Arad sz. kir. város , Simánd közbirtokosok . Békés vm.: Szentandrás Horváth, Kürthy, Rudnyánszky birt. , Csaba Beliczay, Simay birt. . Bihar vm.: Nagyvárad püspöki város , Mezőtelegd Haller, Korniss, Ugray birt. , Álmosd Zsombory, Kölcsey, Chernél, Kazinczy birt. , Berettyóújfalu Esterházy birt. , Sámson Budaházy, Revitzky birt. , Vértes Papszász, Derzsi, Magyari birt. . Csanád vm.: Makó csanádi püspöki birt. . Csongrád vm.: Szeged sz. kir. város , Szentes Károlyi birt. . Krassó vm.: Lugos kamara birt. . Máramaros vm.: Ökörmező kamara birt , Hidegpatak Teleki, Perényi birt. , Priszlop Pogány, Ilosvay birt. , Bedő közbirtokosok , Herincse u. azok , Szeklince u. azok , Urmező u. azok , Nagysziget korona birt. , Kabalapatak kincstári birt , Karácsonyfalva Pogány birt. , Szaplonca Szaplonczay birt. , Barcánfalu Barcán, Pap birt. , Bártfalu Kodra, Bátyus birt. , Mojszen közbirtokosok , Rozavlya u. azok , Felsővisó kincstári birt. . Szabolcs vm.: Kisvárda Esterházy birt. , Gemzse Károlyi, Dőry birt. , Tass Esterházy birt. , Nagykálló Kállay birt. , Nádudvar Vay, Perényi birt. , Újfehértó Margittay birt. , Balkány több birtokos , Bércei u. azok , Buly u. azok , Dada u. azok , Keresztút Ibrányi, Vay birt , Nyirbátor Károlyi birt. , Máriapócs több birtokos . Szatmár vm.: Nagykároly Károlyi birt. , Mátészalka több birtokos , Gebe Teleki birt. , Hodász Eördögh, Ibrányi birt. , Nyirmedgyes Teleki birt. , Csenger Teleki, Károlyi birt. , Mikola Mikolay, Mándy birt. , Aranyosmedgyes Teleki, Wesselényi birt , Szinérváralja Korniss, Vécsey birt. , Apa u. azok , Felsőfalu u. azok , Sárközújlak közbirtokosok . Temes vm.: Nagybecskerek kamara birt. , Csóka Marczibányi birt. , Nagykikinda szabad kerület , Nagyszentmiklós Nákó birt. . Ugocsa vm.: Nagyszőlős Perényi birt. , Fancsika Megyery, Bessenyei birt. , Halmi Perényi, Haller birt. .Az egyházi birtokok zsidósága. Az egyházi birtokokon is laktak zsidók, helyenként 500-1000 lélekszámban is. Megyék szerint az alábbi egyházi birtokok adtak hajlékot a zsidóknak: Fejér vm.: Füle veszprémi káptalan , Pákozd fejérvári káptalan , Nagyperkáta u. a. . Etyek u. a. , Sóskút u. a. . Győr vm.: Bajcs győri káptalan , Cakóháza u. a. , Koroncsó u. a. , Győrsziget győri püspök , Kajár szt. Benedek-rend , Ravaszd szentmártoni főapát . Komárom vm.: Kolos szentmartoni főapát , Ács u. a. , Párkány u. a. , Imől primás , Marton u. a. , Udvard u. a. , Piszke u. a. . Mosón vm.: Vinden ciszterciták . Somogy vm.: Szob esztergomi káptalan , Mernye piaristák , Toponár religio fundus , Csepel veszprémi püspök , Koppány u. a. , Ácsa u. a. , Bár u. a. , Berény u. a. , Attala piaristák , Gölle u. a. , Kiliti veszprémi káptalan , Ságvár u. a. , Csököly veszprémi püspök , Görgeteg u. a. , Benedek raposfői prépost . Sopron vm.: Szany győri püspök , Farad csornai prépost , Vásárfalu u. a. , Csorna u. a. , Keresztur u. a. . Tolna vm.: Szántód veszprémi püspök . Vas vm.: Szombathely szabad püspöki város , Ó-Perént szombathelyi püspök , Pápóc szombathelyi káptalan , Szentpéter u. a. , Szentmiklósfa győri püspök . Veszprém vm.: Veszprém püspöki város , Hajmáskér veszprémi püspök , Kislőd u. a. , Városlőd u. a. , Siófok veszprémi káptalan , Fokszabadi u. a. , Rátót u. a. , Nagytevel a zirci apát , Vanyola szombathelyi szeminárium , Somhegypuszta Szt. Benedekrend , Tüskevár győri püspök , Kis-Jenő u. a. . Zala vm.: Sümeg veszprémi püspök , Tapolca u. a. , Apáti u. a. , Barsi u. a. , Kálla u. a , Prága u. a. , Tagyon u. a. , Páhok u. a. , Alsódörgicse piaristák , Kékkút u. a. , Lovas veszprémi káptalan , Merenye u. a. , Zalaegerszeg szombathelyi püspök , Nova u. a. . Bács vm.: Bács kalocsai érsek . Esztergom vm.: Párkány esztergomi érsek , Nagyölyved primás . Liptó vm.: Szent-Mária besztercei káptalan . Nógrád vm.: Bércei váci káptalan . Nyitra vm.: Lehota nyitrai káptalan , Pereszlény budai prépost , Szili nyitrai püspök , Cabaj u. a. , Zalka u. a. , Cétény esztergomi érsek , Kiskér u. a. , Nyitra püspöki város . Pozsony vm.: Szerdahely esztergomi érsek . Abaúj vm.: Apáti egri káptalan , Idrány jászói prépost , Nyésta u. a. , Prépost u. a. . Borsod vm.: Csaba munkácsi püspök . Szepes vm.: Ófalu eperjesi g. k. püspök , Királyhelmec leleszi prépost , Szt.-Mária kassai püspök , Kolbászé eperjesi püspök . Bihar vm.: Nagyvárad püspöki város , Belényes nagyváradi görög kat. püspök . Csanád vm.: Makó csanádi püspök .Népszámlálás. Az első rendszeres népszámlálást 1869. hajtották végre és azt minden tízedik évben azóta törvényes rendelkezés alapján megismételték. E sorozatos népszámlálások szerint 1869: 553.641, 1880: 638.314, 1890: 730.342, 1900: 846.254, 1910: 938.458, Nagy-Magyarországon, a mai területen ugyanez évben 471.355, 1920:473.310, 1925: 477.003 zsidó lakosa volt az országnak. A részletes kimutatások az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek. A statisztikai részt l. bővebben Magyarországnál . V. ő. Kohn S., A zsidók története Magyar országon . Venetianer, A magyar zsidóság története .

15519.ht

CÍMSZÓ Zsid községe

SZÓCIKK Heve vm. Gyöngyö Esterházy Grassalkovich Forgács Wimpffe birt. Pászt Draskovich Gyürk S.-n birt Heve Szapáry Szepessy Bernát birt Verpelé Sztáray Gosztonyi Bárcz birt Dévavány Baldachy Ocskay Orcz birt Tiszafüre Pankotay Gyulay Farka birt Tiszabe közbirtokoso Csép u a ,Iga u.a Sáro vm. Bártf sz kir váro Berzevic Berzevicz birt Péchújfal Péch birt Zbor Erdődy Szirma birt Ladamé u azo Szepe vm. Hunsdorf-Hanuszfalv Okolicsányi Szirmay Matyasovszk bir Un vm Szobrán Buttler Szemere Viczmánd birt ,Eő közbirtokoso Jenk Pongrá birt Szeredny Mailáth Ghillányi Serény birt Mina Minay Lüle birt Ungvá kamar birt Zemplé vm. Bodrogkeresztú Erdőd birt Liszk szepes püspök birt Má Erdőd birt Sárospata Bretzenhei birt Tálly u a Tarca kamar birt Tolcsv Szirma birt Zombo Andrássy Erdődy Orcz birt Mono Andráss birt Gálszéc Fischer Szemere Puk birt Sátoraljaújhel Bretzenhei birt Baranc Barkóczy Sziksza birt Csörg Bretzenhei birt Homonn Csák birt Nagymihál Sztára birt Bánó Bánócz birt Dobr Halle birt Sztropk Peth birt Varann Haller Barkóczy Peth birt Ara vm. Ó-Ara sz kir váro Simán közbirtokoso Béké vm. Szentandrá Horváth Kürthy Rudnyánszk birt Csab Beliczay Sima birt Biha vm. Nagyvára püspök váro Mezőteleg Haller Korniss Ugra birt Álmos Zsombory Kölcsey Chernél Kazincz birt Berettyóújfal Esterház birt Sámso Budaházy Revitzk birt Vérte Papszász Derzsi Magyar birt Csaná vm. Mak csanád püspök birt Csongrá vm. Szege sz kir váro Szente Károly birt Krass vm. Lugo kamar birt Máramaro vm. Ökörmez kamar bir Hidegpata Teleki Perény birt Priszlo Pogány Ilosva birt Bed közbirtokoso Herincs u azo Szeklinc u azo Urmez u azo Nagyszige koron birt Kabalapata kincstár bir Karácsonyfalv Pogán birt Szaplonc Szaploncza birt Barcánfal Barcán Pa birt Bártfal Kodra Bátyu birt Mojsze közbirtokoso Rozavly u azo Felsővis kincstár birt Szabolc vm. Kisvárd Esterház birt Gemzs Károlyi Dőr birt Tas Esterház birt Nagykáll Kálla birt Nádudva Vay Perény birt Újfehért Margitta birt Balkán töb birtoko Bérce u azo Bul u azo Dad u azo Keresztú Ibrányi Va bir Nyirbáto Károly birt Máriapóc töb birtoko Szatmá vm. Nagykárol Károly birt Mátészalk töb birtoko Geb Telek birt Hodás Eördögh Ibrány birt Nyirmedgye Telek birt Csenge Teleki Károly birt Mikol Mikolay Mánd birt Aranyosmedgye Teleki Wesselény bir Szinérváralj Korniss Vécse birt Ap u azo Felsőfal u azo Sárközújla közbirtokoso Teme vm. Nagybecskere kamar birt Csók Marczibány birt Nagykikind szaba kerüle Nagyszentmikló Nák birt Ugocs vm. Nagyszőlő Perény birt Fancsik Megyery Bessenye birt Halm Perényi Halle birt .A egyház birtoko zsidósága A egyház birtokoko i lakta zsidók helyenkén 500-100 lélekszámba is Megyé szerin a alább egyház birtoko adta hajléko zsidóknak Fejé vm. Fül veszprém káptala Pákoz fejérvár káptala Nagyperkát u a Etye u a Sóskú u a Győ vm. Bajc győr káptala Cakóház u a Koroncs u a Győrszige győr püspö Kajá szt Benedek-ren Ravasz szentmárton főapá Komáro vm. Kolo szentmarton főapá Ác u a Párkán u a Imő primá Marto u a Udvar u a Piszk u a Mosó vm. Vinde cisztercitá Somog vm. Szo esztergom káptala Merny piaristá Toponá religi fundu Csepe veszprém püspö Koppán u a Ács u a Bá u a Berén u a Attal piaristá Göll u a Kilit veszprém káptala Ságvá u a Csököl veszprém püspö Görgete u a Benede raposfő prépos Sopro vm. Szan győr püspö Fara csorna prépos Vásárfal u a Csorn u a Keresztu u a Toln vm. Szántó veszprém püspö Va vm. Szombathel szaba püspök váro Ó-Perén szombathely püspö Pápó szombathely káptala Szentpéte u a Szentmiklósf győr püspö Veszpré vm. Veszpré püspök váro Hajmáské veszprém püspö Kislő u a Városlő u a Siófo veszprém káptala Fokszabad u a Rátó u a Nagyteve zirc apá Vanyol szombathely szemináriu Somhegypuszt Szt Benedekren Tüskevá győr püspö Kis-Jen u a Zal vm. Süme veszprém püspö Tapolc u a Apát u a Bars u a Káll u Prág u a Tagyo u a Páho u a Alsódörgics piaristá Kékkú u a Lova veszprém káptala Mereny u a Zalaegersze szombathely püspö Nov u a Bác vm. Bác kalocsa érse Esztergo vm. Párkán esztergom érse Nagyölyve primá Lipt vm. Szent-Mári beszterce káptala Nógrá vm. Bérce vác káptala Nyitr vm. Lehot nyitra káptala Pereszlén buda prépos Szil nyitra püspö Caba u a Zalk u a Cétén esztergom érse Kiské u a Nyitr püspök váro Pozson vm. Szerdahel esztergom érse Abaú vm. Apát egr káptala Idrán jászó prépos Nyést u a Prépos u a Borso vm. Csab munkács püspö Szepe vm. Ófal eperjes g k püspö Királyhelme lelesz prépos Szt.-Mári kassa püspö Kolbász eperjes püspö Biha vm. Nagyvára püspök váro Belénye nagyvárad görö kat püspö Csaná vm. Mak csanád püspö .Népszámlálás A els rendszere népszámlálás 1869 hajtottá végr é az minde tízedi évbe azót törvénye rendelkezé alapjá megismételték sorozato népszámláláso szerin 1869 553.641 1880 638.314 1890 730.342 1900 846.254 1910 938.458 Nagy-Magyarországon ma területe ugyane évbe 471.355 1920:473.310 1925 477.00 zsid lakos vol a országnak részlete kimutatáso a Országo Statisztika Hivata adata alapjá készültek statisztika rész l bővebbe Magyarországná V ő Koh S. zsidó történet Magya országo Venetianer magya zsidósá történet

15519.h

CÍMSZ Zsi község

SZÓCIK Hev vm Gyöngy Esterház Grassalkovic Forgác Wimpff birt Pász Draskovic Gyür S.- bir Hev Szapár Szepess Berná bir Verpel Sztára Gosztony Bárc bir Dévaván Baldach Ocska Orc bir Tiszafür Pankota Gyula Fark bir Tiszab közbirtokos Csé ,Ig u. Sár vm Bárt s ki vár Berzevi Berzevic bir Péchújfa Péc bir Zbo Erdőd Szirm bir Ladam az Szep vm Hunsdorf-Hanuszfal Okolicsány Szirma Matyasovsz bi U v Szobrá Buttle Szemer Viczmán bir ,E közbirtokos Jen Pongr bir Szeredn Mailát Ghillány Serén bir Min Mina Lül bir Ungv kama bir Zempl vm Bodrogkereszt Erdő bir Lisz szepe püspö bir M Erdő bir Sárospat Bretzenhe bir Táll Tarc kama bir Tolcs Szirm bir Zomb Andráss Erdőd Orc bir Mon András bir Gálszé Fische Szemer Pu bir Sátoraljaújhe Bretzenhe bir Baran Barkócz Sziksz bir Csör Bretzenhe bir Homon Csá bir Nagymihá Sztár bir Bán Bánóc bir Dob Hall bir Sztrop Pet bir Varan Halle Barkócz Pet bir Ar vm Ó-Ar s ki vár Simá közbirtokos Bék vm Szentandr Horvát Kürth Rudnyánsz bir Csa Belicza Sim bir Bih vm Nagyvár püspö vár Mezőtele Halle Kornis Ugr bir Álmo Zsombor Kölcse Cherné Kazinc bir Berettyóújfa Esterhá bir Sáms Budaház Revitz bir Vért Papszás Derzs Magya bir Csan vm Ma csaná püspö bir Csongr vm Szeg s ki vár Szent Károl bir Kras vm Lug kama bir Máramar vm Ökörme kama bi Hidegpat Telek Perén bir Priszl Pogán Ilosv bir Be közbirtokos Herinc az Szeklin az Urme az Nagyszig koro bir Kabalapat kincstá bi Karácsonyfal Pogá bir Szaplon Szaploncz bir Barcánfa Barcá P bir Bártfa Kodr Báty bir Mojsz közbirtokos Rozavl az Felsővi kincstá bir Szabol vm Kisvár Esterhá bir Gemz Károly Dő bir Ta Esterhá bir Nagykál Káll bir Nádudv Va Perén bir Újfehér Margitt bir Balká tö birtok Bérc az Bu az Da az Kereszt Ibrány V bi Nyirbát Károl bir Máriapó tö birtok Szatm vm Nagykáro Károl bir Mátészal tö birtok Ge Tele bir Hodá Eördög Ibrán bir Nyirmedgy Tele bir Cseng Telek Károl bir Miko Mikola Mán bir Aranyosmedgy Telek Wesselén bi Szinérváral Kornis Vécs bir A az Felsőfa az Sárközújl közbirtokos Tem vm Nagybecsker kama bir Csó Marczibán bir Nagykikin szab kerül Nagyszentmikl Ná bir Ugoc vm Nagyszől Perén bir Fancsi Megyer Besseny bir Hal Perény Hall bir . egyhá birtok zsidóság egyhá birtokok lakt zsidó helyenké 500-10 lélekszámb i Megy szeri aláb egyhá birtok adt hajlék zsidókna Fej vm Fü veszpré káptal Páko fejérvá káptal Nagyperká Ety Sósk Gy vm Baj győ káptal Cakóhá Koronc Győrszig győ püsp Kaj sz Benedek-re Ravas szentmárto főap Komár vm Kol szentmarto főap Á Párká Im prim Mart Udva Pisz Mos vm Vind cisztercit Somo vm Sz esztergo káptal Mern piarist Topon relig fund Csep veszpré püsp Koppá Ác B Beré Atta piarist Göl Kili veszpré káptal Ságv Csökö veszpré püsp Görget Bened raposf prépo Sopr vm Sza győ püsp Far csorn prépo Vásárfa Csor Kereszt Tol vm Szánt veszpré püsp V vm Szombathe szab püspö vár Ó-Peré szombathel püsp Páp szombathel káptal Szentpét Szentmiklós győ püsp Veszpr vm Veszpr püspö vár Hajmásk veszpré püsp Kisl Városl Sióf veszpré káptal Fokszaba Rát Nagytev zir ap Vanyo szombathel szeminári Somhegypusz Sz Benedekre Tüskev győ püsp Kis-Je Za vm Süm veszpré püsp Tapol Apá Bar Kál Prá Tagy Páh Alsódörgic piarist Kékk Lov veszpré káptal Meren Zalaegersz szombathel püsp No Bá vm Bá kalocs érs Eszterg vm Párká esztergo érs Nagyölyv prim Lip vm Szent-Már beszterc káptal Nógr vm Bérc vá káptal Nyit vm Leho nyitr káptal Pereszlé bud prépo Szi nyitr püsp Cab Zal Cété esztergo érs Kisk Nyit püspö vár Pozso vm Szerdahe esztergo érs Aba vm Apá eg káptal Idrá jász prépo Nyés Prépo Bors vm Csa munkác püsp Szep vm Ófa eperje püsp Királyhelm leles prépo Szt.-Már kass püsp Kolbás eperje püsp Bih vm Nagyvár püspö vár Belény nagyvára gör ka püsp Csan vm Ma csaná püsp .Népszámlálá el rendszer népszámlálá 186 hajtott vég a mind tízed évb azó törvény rendelkez alapj megismételté sorozat népszámlálás szeri 186 553.64 188 638.31 189 730.34 190 846.25 191 938.45 Nagy-Magyarországo m terület ugyan évb 471.35 1920:473.31 192 477.0 zsi lako vo országna részlet kimutatás Ország Statisztik Hivat adat alapj készülte statisztik rés bővebb Magyarországn Ko S zsid történe Magy ország Venetiane magy zsidós történe

15519.

CÍMS Zs közsé

SZÓCI He v Gyöng Esterhá Grassalkovi Forgá Wimpf bir Pás Draskovi Gyü S. bi He Szapá Szepes Bern bi Verpe Sztár Goszton Bár bi Dévavá Baldac Ocsk Or bi Tiszafü Pankot Gyul Far bi Tisza közbirtoko Cs ,I u Sá v Bár k vá Berzev Berzevi bi Péchújf Pé bi Zb Erdő Szir bi Lada a Sze v Hunsdorf-Hanuszfa Okolicsán Szirm Matyasovs b Szobr Buttl Szeme Viczmá bi , közbirtoko Je Pong bi Szered Mailá Ghillán Seré bi Mi Min Lü bi Ung kam bi Zemp v Bodrogkeresz Erd bi Lis szep püsp bi Erd bi Sárospa Bretzenh bi Tál Tar kam bi Tolc Szir bi Zom András Erdő Or bi Mo Andrá bi Gálsz Fisch Szeme P bi Sátoraljaújh Bretzenh bi Bara Barkóc Sziks bi Csö Bretzenh bi Homo Cs bi Nagymih Sztá bi Bá Bánó bi Do Hal bi Sztro Pe bi Vara Hall Barkóc Pe bi A v Ó-A k vá Sim közbirtoko Bé v Szentand Horvá Kürt Rudnyáns bi Cs Belicz Si bi Bi v Nagyvá püsp vá Mezőtel Hall Korni Ug bi Álm Zsombo Kölcs Chern Kazin bi Berettyóújf Esterh bi Sám Budahá Revit bi Vér Papszá Derz Magy bi Csa v M csan püsp bi Csong v Sze k vá Szen Káro bi Kra v Lu kam bi Márama v Ökörm kam b Hidegpa Tele Peré bi Prisz Pogá Ilos bi B közbirtoko Herin a Szekli a Urm a Nagyszi kor bi Kabalapa kincst b Karácsonyfa Pog bi Szaplo Szaplonc bi Barcánf Barc bi Bártf Kod Bát bi Mojs közbirtoko Rozav a Felsőv kincst bi Szabo v Kisvá Esterh bi Gem Károl D bi T Esterh bi Nagyká Kál bi Nádud V Peré bi Újfehé Margit bi Balk t birto Bér a B a D a Keresz Ibrán b Nyirbá Káro bi Máriap t birto Szat v Nagykár Káro bi Mátésza t birto G Tel bi Hod Eördö Ibrá bi Nyirmedg Tel bi Csen Tele Káro bi Mik Mikol Má bi Aranyosmedg Tele Wesselé b Szinérvára Korni Véc bi a Felsőf a Sárközúj közbirtoko Te v Nagybecske kam bi Cs Marczibá bi Nagykiki sza kerü Nagyszentmik N bi Ugo v Nagysző Peré bi Fancs Megye Bessen bi Ha Perén Hal bi egyh birto zsidósá egyh birtoko lak zsid helyenk 500-1 lélekszám Meg szer alá egyh birto ad hajlé zsidókn Fe v F veszpr kápta Pák fejérv kápta Nagyperk Et Sós G v Ba gy kápta Cakóh Koron Győrszi gy püs Ka s Benedek-r Rava szentmárt főa Komá v Ko szentmart főa Párk I pri Mar Udv Pis Mo v Vin ciszterci Som v S eszterg kápta Mer piaris Topo reli fun Cse veszpr püs Kopp Á Ber Att piaris Gö Kil veszpr kápta Ság Csök veszpr püs Görge Bene rapos prép Sop v Sz gy püs Fa csor prép Vásárf Cso Keresz To v Szán veszpr püs v Szombath sza püsp vá Ó-Per szombathe püs Pá szombathe kápta Szentpé Szentmikló gy püs Veszp v Veszp püsp vá Hajmás veszpr püs Kis Város Sió veszpr kápta Fokszab Rá Nagyte zi a Vany szombathe szeminár Somhegypus S Benedekr Tüske gy püs Kis-J Z v Sü veszpr püs Tapo Ap Ba Ká Pr Tag Pá Alsódörgi piaris Kék Lo veszpr kápta Mere Zalaegers szombathe püs N B v B kaloc ér Eszter v Párk eszterg ér Nagyöly pri Li v Szent-Má beszter kápta Nóg v Bér v kápta Nyi v Leh nyit kápta Pereszl bu prép Sz nyit püs Ca Za Cét eszterg ér Kis Nyi püsp vá Pozs v Szerdah eszterg ér Ab v Ap e kápta Idr jás prép Nyé Prép Bor v Cs munká püs Sze v Óf eperj püs Királyhel lele prép Szt.-Má kas püs Kolbá eperj püs Bi v Nagyvá püsp vá Belén nagyvár gö k püs Csa v M csan püs .Népszámlál e rendsze népszámlál 18 hajtot vé min tíze év az törvén rendelke alap megismételt soroza népszámlálá szer 18 553.6 18 638.3 18 730.3 19 846.2 19 938.4 Nagy-Magyarország terüle ugya év 471.3 1920:473.3 19 477. zs lak v országn részle kimutatá Orszá Statiszti Hiva ada alap készült statiszti ré bőveb Magyarország K zsi történ Mag orszá Venetian mag zsidó történ

15519

CÍM Z közs

SZÓC H Gyön Esterh Grassalkov Forg Wimp bi Pá Draskov Gy S b H Szap Szepe Ber b Verp Sztá Goszto Bá b Dévav Balda Ocs O b Tiszaf Panko Gyu Fa b Tisz közbirtok C , S Bá v Berze Berzev b Péchúj P b Z Erd Szi b Lad Sz Hunsdorf-Hanuszf Okolicsá Szir Matyasov Szob Butt Szem Viczm b közbirtok J Pon b Szere Mail Ghillá Ser b M Mi L b Un ka b Zem Bodrogkeres Er b Li sze püs b Er b Sárosp Bretzen b Tá Ta ka b Tol Szi b Zo Andrá Erd O b M Andr b Gáls Fisc Szem b Sátoraljaúj Bretzen b Bar Barkó Szik b Cs Bretzen b Hom C b Nagymi Szt b B Bán b D Ha b Sztr P b Var Hal Barkó P b Ó- v Si közbirtok B Szentan Horv Kür Rudnyán b C Belic S b B Nagyv püs v Mezőte Hal Korn U b Ál Zsomb Kölc Cher Kazi b Berettyóúj Ester b Sá Budah Revi b Vé Papsz Der Mag b Cs csa püs b Cson Sz v Sze Kár b Kr L ka b Máram Ökör ka Hidegp Tel Per b Pris Pog Ilo b közbirtok Heri Szekl Ur Nagysz ko b Kabalap kincs Karácsonyf Po b Szapl Szaplon b Barcán Bar b Bárt Ko Bá b Moj közbirtok Roza Felső kincs b Szab Kisv Ester b Ge Káro b Ester b Nagyk Ká b Nádu Per b Újfeh Margi b Bal birt Bé Keres Ibrá Nyirb Kár b Mária birt Sza Nagyká Kár b Mátész birt Te b Ho Eörd Ibr b Nyirmed Te b Cse Tel Kár b Mi Miko M b Aranyosmed Tel Wessel Szinérvár Korn Vé b Felső Sárközú közbirtok T Nagybecsk ka b C Marczib b Nagykik sz ker Nagyszentmi b Ug Nagysz Per b Fanc Megy Besse b H Peré Ha b egy birt zsidós egy birtok la zsi helyen 500- lélekszá Me sze al egy birt a hajl zsidók F veszp kápt Pá fejér kápt Nagyper E Só B g kápt Cakó Koro Győrsz g pü K Benedek- Rav szentmár fő Kom K szentmar fő Pár pr Ma Ud Pi M Vi ciszterc So eszter kápt Me piari Top rel fu Cs veszp pü Kop Be At piari G Ki veszp kápt Sá Csö veszp pü Görg Ben rapo pré So S g pü F cso pré Vásár Cs Keres T Szá veszp pü Szombat sz püs v Ó-Pe szombath pü P szombath kápt Szentp Szentmikl g pü Vesz Vesz püs v Hajmá veszp pü Ki Váro Si veszp kápt Foksza R Nagyt z Van szombath szeminá Somhegypu Benedek Tüsk g pü Kis- S veszp pü Tap A B K P Ta P Alsódörg piari Ké L veszp kápt Mer Zalaeger szombath pü kalo é Eszte Pár eszter é Nagyöl pr L Szent-M beszte kápt Nó Bé kápt Ny Le nyi kápt Peresz b pré S nyi pü C Z Cé eszter é Ki Ny püs v Poz Szerda eszter é A A kápt Id já pré Ny Pré Bo C munk pü Sz Ó eper pü Királyhe lel pré Szt.-M ka pü Kolb eper pü B Nagyv püs v Belé nagyvá g pü Cs csa pü .Népszámlá rendsz népszámlá 1 hajto v mi tíz é a törvé rendelk ala megismétel soroz népszámlál sze 1 553. 1 638. 1 730. 1 846. 1 938. Nagy-Magyarorszá terül ugy é 471. 1920:473. 1 477 z la ország részl kimutat Orsz Statiszt Hiv ad ala készül statiszt r bőve Magyarorszá zs törté Ma orsz Venetia ma zsid törté

1551

CÍ köz

SZÓ Gyö Ester Grassalko For Wim b P Drasko G Sza Szep Be Ver Szt Goszt B Déva Bald Oc Tisza Pank Gy F Tis közbirto B Berz Berze Péchú Er Sz La S Hunsdorf-Hanusz Okolics Szi Matyaso Szo But Sze Vicz közbirto Po Szer Mai Ghill Se M U k Ze Bodrogkere E L sz pü E Sáros Bretze T T k To Sz Z Andr Er And Gál Fis Sze Sátoraljaú Bretze Ba Bark Szi C Bretze Ho Nagym Sz Bá H Szt Va Ha Bark Ó S közbirto Szenta Hor Kü Rudnyá Beli Nagy pü Mezőt Ha Kor Á Zsom Köl Che Kaz Berettyóú Este S Buda Rev V Paps De Ma C cs pü Cso S Sz Ká K k Mára Ökö k Hideg Te Pe Pri Po Il közbirto Her Szek U Nagys k Kabala kinc Karácsony P Szap Szaplo Barcá Ba Bár K B Mo közbirto Roz Fels kinc Sza Kis Este G Kár Este Nagy K Nád Pe Újfe Marg Ba bir B Kere Ibr Nyir Ká Mári bir Sz Nagyk Ká Mátés bir T H Eör Ib Nyirme T Cs Te Ká M Mik Aranyosme Te Wesse Szinérvá Kor V Fels Sárköz közbirto Nagybecs k Marczi Nagyki s ke Nagyszentm U Nagys Pe Fan Meg Bess Per H eg bir zsidó eg birto l zs helye 500 léleksz M sz a eg bir haj zsidó vesz káp P fejé káp Nagype S káp Cak Kor Győrs p Benedek Ra szentmá f Ko szentma f Pá p M U P V ciszter S eszte káp M piar To re f C vesz p Ko B A piar K vesz káp S Cs vesz p Gör Be rap pr S p cs pr Vásá C Kere Sz vesz p Szomba s pü Ó-P szombat p szombat káp Szent Szentmik p Ves Ves pü Hajm vesz p K Vár S vesz káp Foksz Nagy Va szombat szemin Somhegyp Benede Tüs p Kis vesz p Ta T Alsódör piar K vesz káp Me Zalaege szombat p kal Eszt Pá eszte Nagyö p Szent- beszt káp N B káp N L ny káp Peres pr ny p C eszte K N pü Po Szerd eszte káp I j pr N Pr B mun p S epe p Királyh le pr Szt.- k p Kol epe p Nagy pü Bel nagyv p C cs p .Népszáml rends népszáml hajt m tí törv rendel al megisméte soro népszámlá sz 553 638 730 846 938 Nagy-Magyarorsz terü ug 471 1920:473 47 l orszá rész kimuta Ors Statisz Hi a al készü statisz bőv Magyarorsz z tört M ors Veneti m zsi tört