15544.htm

CÍMSZÓ: Zsidó történetírás

SZÓCIKK: "Umberto Cassuto, Storia dei Giudei in Firenze (1920). A. Berliner. Gesch. d. Juden in Rom (2 k 1893). Vogelstein u. Rieger, Gesch. d. Juden in Rom, (2. k. 1895-96). *Rodocanachi, Les Juifs et le Saint-Siégi (1892). *Frs. B. e G. Lagumina, Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia (3 k. 1884-1909). M. Hoffmann, Der Geldhandel d. deutschen Juden während des Mittelalters (1910). Brann, Gesch. d. Juden in Schlesien. M. Stern, Urkundliche Beiträge z. Stellung d Päpste zu den Juden (2 k. 1893-95). *Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter Christi (4. kiad. 1901-11, 3 köt.). *Juster, Les Juifs dans l'Empire Romain, leur condition juridique, économique et sociale (2 k 1914). *Scherer Beiträge z. Gesch. d. Judenrechtes im Mittelalter. I. Rechtsverhältnisse d. Juden im deutsch österreichischen Ländern (1901). *Stobbe, Die Juden in Deutschland während d. Mittelalters in politischer, socialer u. rechtlicher Beziehung (1866). Th. Reinach, Textes d'Auteurs Grécs et Romains relatifs au Judaisme (1895). u. a., Histoire des Israélites (2. kiad. (1903). u. a., Juifs (Dict. des Antiquités). J. Aronius, Regesten z. Gesch. d. Juden im frankischen u. deutschen Reiche (1887-1902). Bondy u. Dworsky, Z. Gesch. d. Juden in Böhmen, Mähren u. Schlesien von 906-1620 (1906). M. Phillippson, Neuere Gesch. d. Juden (2 k. 1907-12). Steinberg, Gesch. d. Juden i. d. Schweiz während d. Mittelalters (1902). Sternberg, Gesch. d. Juden in Polen (1878). Müller, Urkunden z. Gesch. d. mährischen Juden (1903). Fürst, Urkunden z. Gesch. d. Juden (1844). u. a., Quellen z. Gesch. d. Juden in Deutschland (1888). Wertheimer, Die Juden in Oestereich (1842). Wolf, Judentaufen in Oesterreich (1863). Markens, The Hebrews in America (1888). Wolf, The American Jew as Patriot, Soldier a. Citizen (1895). *Milman, History of the Jews (1863). Palmer, Hist. of the Jewish Nation (1874). Cazes, Hist. d Israélites de Tunisie (1888). *Frégier, Les Juifs Algériens (1865). *Abbott, Israel in Europe(1905). *Leroy-Beaulien, Israél chez les Nations (1895). Ezeken kívül nagyszámú zsidó várostörténelmi monográfiát írtak főkép osztrák, német, francia, angol, amerikai és spanyol területekre vonatkozólag. Kiváló monográfiákat tartalmaznak a köv. folyóiratok és enciklopédiák: *British Encyclopedia; Jewish Encyclopedia I.-XII.; *Ersch-Gruber,Encyclopedie; Monatsschrift f. Gesch. u. Wissenschaft d. Judentums; Zeitschrift f. Gesch. d. Juden in Deustchland; Jewish Quart. Review; Revue d. Études Juifs; *Boletin de la Real Academia de la Historia ; Publications of the American Jewish Historical Society; Transactions of the Jewish Historical Society in England: Rivista Israelitica; Fontes Rerum Judaicarum de la Société des Études Juifs; Jahrb. f. jüd. Geschichte u. Literatur stb. kiadványok.- L. Judaizmus, Messiás, Álmessiások, Exilarcha, Gáoni korszak. Gettó, Mártírok, Inkvizíció és Reformzsidóság irodalmát, továbbá Josephus, Bacher Vilmos, Kaufmannn Dávid, Büchler Adolf, Krauss Sámuel, Gross Heinrich, Kohut Georges, Kayserling M. és Történettudomány címszókat. A magyarok közül fontosabbak: Bergl, Gesch. d. ungarischen Juden (1879). Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon. Kaufmann Dávid, A zsidók utolsó kiűzése Budáról.,.Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban. Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten. Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története ; A zsidók szervezete az európai államokban. Bernstein Béla, A zsidók az 1848-iki szabadságharcban. Kecskeméti Ármin, A zsidók története; A zsidó irodalom története. Frisch Ármin, Oklevéltár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5544. címszó a lexikon => 1020. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15544.htm

CÍMSZÓ: Zsidó történetírás

SZÓCIKK: Umberto Cassuto, Storia dei Giudei in Firenze 1920 . A. Berliner. Gesch. d. Juden in Rom 2 k 1893 . Vogelstein u. Rieger, Gesch. d. Juden in Rom, 2. k. 1895-96 . *Rodocanachi, Les Juifs et le Saint-Siégi 1892 . *Frs. B. e G. Lagumina, Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia 3 k. 1884-1909 . M. Hoffmann, Der Geldhandel d. deutschen Juden während des Mittelalters 1910 . Brann, Gesch. d. Juden in Schlesien. M. Stern, Urkundliche Beiträge z. Stellung d Päpste zu den Juden 2 k. 1893-95 . *Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter Christi 4. kiad. 1901-11, 3 köt. . *Juster, Les Juifs dans l'Empire Romain, leur condition juridique, économique et sociale 2 k 1914 . *Scherer Beiträge z. Gesch. d. Judenrechtes im Mittelalter. I. Rechtsverhältnisse d. Juden im deutsch österreichischen Ländern 1901 . *Stobbe, Die Juden in Deutschland während d. Mittelalters in politischer, socialer u. rechtlicher Beziehung 1866 . Th. Reinach, Textes d'Auteurs Grécs et Romains relatifs au Judaisme 1895 . u. a., Histoire des Israélites 2. kiad. 1903 . u. a., Juifs Dict. des Antiquités . J. Aronius, Regesten z. Gesch. d. Juden im frankischen u. deutschen Reiche 1887-1902 . Bondy u. Dworsky, Z. Gesch. d. Juden in Böhmen, Mähren u. Schlesien von 906-1620 1906 . M. Phillippson, Neuere Gesch. d. Juden 2 k. 1907-12 . Steinberg, Gesch. d. Juden i. d. Schweiz während d. Mittelalters 1902 . Sternberg, Gesch. d. Juden in Polen 1878 . Müller, Urkunden z. Gesch. d. mährischen Juden 1903 . Fürst, Urkunden z. Gesch. d. Juden 1844 . u. a., Quellen z. Gesch. d. Juden in Deutschland 1888 . Wertheimer, Die Juden in Oestereich 1842 . Wolf, Judentaufen in Oesterreich 1863 . Markens, The Hebrews in America 1888 . Wolf, The American Jew as Patriot, Soldier a. Citizen 1895 . *Milman, History of the Jews 1863 . Palmer, Hist. of the Jewish Nation 1874 . Cazes, Hist. d Israélites de Tunisie 1888 . *Frégier, Les Juifs Algériens 1865 . *Abbott, Israel in Europe 1905 . *Leroy-Beaulien, Israél chez les Nations 1895 . Ezeken kívül nagyszámú zsidó várostörténelmi monográfiát írtak főkép osztrák, német, francia, angol, amerikai és spanyol területekre vonatkozólag. Kiváló monográfiákat tartalmaznak a köv. folyóiratok és enciklopédiák: *British Encyclopedia; Jewish Encyclopedia I.-XII.; *Ersch-Gruber,Encyclopedie; Monatsschrift f. Gesch. u. Wissenschaft d. Judentums; Zeitschrift f. Gesch. d. Juden in Deustchland; Jewish Quart. Review; Revue d. Études Juifs; *Boletin de la Real Academia de la Historia ; Publications of the American Jewish Historical Society; Transactions of the Jewish Historical Society in England: Rivista Israelitica; Fontes Rerum Judaicarum de la Société des Études Juifs; Jahrb. f. jüd. Geschichte u. Literatur stb. kiadványok.- L. Judaizmus, Messiás, Álmessiások, Exilarcha, Gáoni korszak. Gettó, Mártírok, Inkvizíció és Reformzsidóság irodalmát, továbbá Josephus, Bacher Vilmos, Kaufmannn Dávid, Büchler Adolf, Krauss Sámuel, Gross Heinrich, Kohut Georges, Kayserling M. és Történettudomány címszókat. A magyarok közül fontosabbak: Bergl, Gesch. d. ungarischen Juden 1879 . Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon. Kaufmann Dávid, A zsidók utolsó kiűzése Budáról.,.Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban. Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten. Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története ; A zsidók szervezete az európai államokban. Bernstein Béla, A zsidók az 1848-iki szabadságharcban. Kecskeméti Ármin, A zsidók története; A zsidó irodalom története. Frisch Ármin, Oklevéltár.

15544.ht

CÍMSZÓ Zsid történetírá

SZÓCIKK Umbert Cassuto Stori de Giude i Firenz 192 A Berliner Gesch d Jude i Ro 189 Vogelstei u Rieger Gesch d Jude i Rom 2 k 1895-9 *Rodocanachi Le Juif e l Saint-Siég 189 *Frs B G Lagumina Codic Diplomatic de Giude d Sicili k 1884-190 M Hoffmann De Geldhande d deutsche Jude währen de Mittelalter 191 Brann Gesch d Jude i Schlesien M Stern Urkundlich Beiträg z Stellun Päpst z de Jude k 1893-9 *Schürer Gesch d jüd Volke i Zeitalte Christ 4 kiad 1901-11 köt *Juster Le Juif dan l'Empir Romain leu conditio juridique économiqu e social 191 *Schere Beiträg z Gesch d Judenrechte i Mittelalter I Rechtsverhältniss d Jude i deutsc österreichische Länder 190 *Stobbe Di Jude i Deutschlan währen d Mittelalter i politischer sociale u rechtliche Beziehun 186 Th Reinach Texte d'Auteur Gréc e Romain relatif a Judaism 189 u a. Histoir de Israélite 2 kiad 190 u a. Juif Dict de Antiquité J Aronius Regeste z Gesch d Jude i frankische u deutsche Reich 1887-190 Bond u Dworsky Z Gesch d Jude i Böhmen Mähre u Schlesie vo 906-162 190 M Phillippson Neuer Gesch d Jude k 1907-1 Steinberg Gesch d Jude i d Schwei währen d Mittelalter 190 Sternberg Gesch d Jude i Pole 187 Müller Urkunde z Gesch d mährische Jude 190 Fürst Urkunde z Gesch d Jude 184 u a. Quelle z Gesch d Jude i Deutschlan 188 Wertheimer Di Jude i Oestereic 184 Wolf Judentaufe i Oesterreic 186 Markens Th Hebrew i Americ 188 Wolf Th America Je a Patriot Soldie a Citize 189 *Milman Histor o th Jew 186 Palmer Hist o th Jewis Natio 187 Cazes Hist Israélite d Tunisi 188 *Frégier Le Juif Algérien 186 *Abbott Israe i Europ 190 *Leroy-Beaulien Israé che le Nation 189 Ezeke kívü nagyszám zsid várostörténelm monográfiá írta főké osztrák német francia angol amerika é spanyo területekr vonatkozólag Kivál monográfiáka tartalmazna köv folyóirato é enciklopédiák *Britis Encyclopedia Jewis Encyclopedi I.-XII. *Ersch-Gruber,Encyclopedie Monatsschrif f Gesch u Wissenschaf d Judentums Zeitschrif f Gesch d Jude i Deustchland Jewis Quart Review Revu d Étude Juifs *Boleti d l Rea Academi d l Histori Publication o th America Jewis Historica Society Transaction o th Jewis Historica Societ i England Rivist Israelitica Fonte Reru Judaicaru d l Sociét de Étude Juifs Jahrb f jüd Geschicht u Literatu stb kiadványok. L Judaizmus Messiás Álmessiások Exilarcha Gáon korszak Gettó Mártírok Inkvizíci é Reformzsidósá irodalmát tovább Josephus Bache Vilmos Kaufmann Dávid Büchle Adolf Kraus Sámuel Gros Heinrich Kohu Georges Kayserlin M é Történettudomán címszókat magyaro közü fontosabbak Bergl Gesch d ungarische Jude 187 Koh Sámuel zsidó történet Magyarországon Kaufman Dávid zsidó utols kiűzés Budáról.,.Pollá Miksa zsidó történet Sopronban Büchle Sándor zsidó történet Budapesten Venetiane Lajos magya zsidósá történet zsidó szervezet a európa államokban Bernstei Béla zsidó a 1848-ik szabadságharcban Kecskemét Ármin zsidó története zsid irodalo története Frisc Ármin Oklevéltár

15544.h

CÍMSZ Zsi történetír

SZÓCIK Umber Cassut Stor d Giud Firen 19 Berline Gesc Jud R 18 Vogelste Riege Gesc Jud Ro 1895- *Rodocanach L Jui Saint-Sié 18 *Fr Lagumin Codi Diplomati d Giud Sicil 1884-19 Hoffman D Geldhand deutsch Jud währe d Mittelalte 19 Bran Gesc Jud Schlesie Ster Urkundlic Beiträ Stellu Päps d Jud 1893- *Schüre Gesc jü Volk Zeitalt Chris kia 1901-1 kö *Juste L Jui da l'Empi Romai le conditi juridiqu économiq socia 19 *Scher Beiträ Gesc Judenrecht Mittelalte Rechtsverhältnis Jud deuts österreichisch Lände 19 *Stobb D Jud Deutschla währe Mittelalte politische social rechtlich Beziehu 18 T Reinac Text d'Auteu Gré Romai relati Judais 18 a Histoi d Israélit kia 19 a Jui Dic d Antiquit Aroniu Regest Gesc Jud frankisch deutsch Reic 1887-19 Bon Dworsk Gesc Jud Böhme Mähr Schlesi v 906-16 19 Phillippso Neue Gesc Jud 1907- Steinber Gesc Jud Schwe währe Mittelalte 19 Sternber Gesc Jud Pol 18 Mülle Urkund Gesc mährisch Jud 19 Fürs Urkund Gesc Jud 18 a Quell Gesc Jud Deutschla 18 Wertheime D Jud Oesterei 18 Wol Judentauf Oesterrei 18 Marken T Hebre Ameri 18 Wol T Americ J Patrio Soldi Citiz 18 *Milma Histo t Je 18 Palme His t Jewi Nati 18 Caze His Israélit Tunis 18 *Frégie L Jui Algérie 18 *Abbot Isra Euro 19 *Leroy-Beaulie Isra ch l Natio 18 Ezek kív nagyszá zsi várostörténel monográfi írt fők osztrá néme franci ango amerik spany területek vonatkozóla Kivá monográfiák tartalmazn kö folyóirat enciklopédiá *Briti Encyclopedi Jewi Encycloped I.-XII *Ersch-Gruber,Encyclopedi Monatsschri Gesc Wissenscha Judentum Zeitschri Gesc Jud Deustchlan Jewi Quar Revie Rev Étud Juif *Bolet Re Academ Histor Publicatio t Americ Jewi Historic Societ Transactio t Jewi Historic Socie Englan Rivis Israelitic Font Rer Judaicar Socié d Étud Juif Jahr jü Geschich Literat st kiadványok Judaizmu Messiá Álmessiáso Exilarch Gáo korsza Gett Mártíro Inkvizíc Reformzsidós irodalmá továb Josephu Bach Vilmo Kaufman Dávi Büchl Adol Krau Sámue Gro Heinric Koh George Kayserli Történettudomá címszóka magyar köz fontosabba Berg Gesc ungarisch Jud 18 Ko Sámue zsid történe Magyarországo Kaufma Dávi zsid utol kiűzé Budáról.,.Poll Miks zsid történe Sopronba Büchl Sándo zsid történe Budapeste Venetian Lajo magy zsidós történe zsid szerveze európ államokba Bernste Bél zsid 1848-i szabadságharcba Kecskemé Ármi zsid történet zsi irodal történet Fris Ármi Oklevéltá

15544.

CÍMS Zs történetí

SZÓCI Umbe Cassu Sto Giu Fire 1 Berlin Ges Ju 1 Vogelst Rieg Ges Ju R 1895 *Rodocanac Ju Saint-Si 1 *F Lagumi Cod Diplomat Giu Sici 1884-1 Hoffma Geldhan deutsc Ju währ Mittelalt 1 Bra Ges Ju Schlesi Ste Urkundli Beitr Stell Päp Ju 1893 *Schür Ges j Vol Zeital Chri ki 1901- k *Just Ju d l'Emp Roma l condit juridiq économi soci 1 *Sche Beitr Ges Judenrech Mittelalt Rechtsverhältni Ju deut österreichisc Länd 1 *Stob Ju Deutschl währ Mittelalt politisch socia rechtlic Bezieh 1 Reina Tex d'Aute Gr Roma relat Judai 1 Histo Israéli ki 1 Ju Di Antiqui Aroni Reges Ges Ju frankisc deutsc Rei 1887-1 Bo Dwors Ges Ju Böhm Mäh Schles 906-1 1 Phillipps Neu Ges Ju 1907 Steinbe Ges Ju Schw währ Mittelalt 1 Sternbe Ges Ju Po 1 Müll Urkun Ges mährisc Ju 1 Für Urkun Ges Ju 1 Quel Ges Ju Deutschl 1 Wertheim Ju Oestere 1 Wo Judentau Oesterre 1 Marke Hebr Amer 1 Wo Ameri Patri Sold Citi 1 *Milm Hist J 1 Palm Hi Jew Nat 1 Caz Hi Israéli Tuni 1 *Frégi Ju Algéri 1 *Abbo Isr Eur 1 *Leroy-Beauli Isr c Nati 1 Eze kí nagysz zs várostörténe monográf ír fő osztr ném franc ang ameri span területe vonatkozól Kiv monográfiá tartalmaz k folyóira enciklopédi *Brit Encycloped Jew Encyclope I.-XI *Ersch-Gruber,Encycloped Monatsschr Ges Wissensch Judentu Zeitschr Ges Ju Deustchla Jew Qua Revi Re Étu Jui *Bole R Acade Histo Publicati Ameri Jew Histori Socie Transacti Jew Histori Soci Engla Rivi Israeliti Fon Re Judaica Soci Étu Jui Jah j Geschic Litera s kiadványo Judaizm Messi Álmessiás Exilarc Gá korsz Get Mártír Inkvizí Reformzsidó irodalm tová Joseph Bac Vilm Kaufma Dáv Büch Ado Kra Sámu Gr Heinri Ko Georg Kayserl Történettudom címszók magya kö fontosabb Ber Ges ungarisc Ju 1 K Sámu zsi történ Magyarország Kaufm Dáv zsi uto kiűz Budáról.,.Pol Mik zsi történ Sopronb Büch Sánd zsi történ Budapest Venetia Laj mag zsidó történ zsi szervez euró államokb Bernst Bé zsi 1848- szabadságharcb Kecskem Árm zsi történe zs iroda történe Fri Árm Oklevélt

15544

CÍM Z történet

SZÓC Umb Cass St Gi Fir Berli Ge J Vogels Rie Ge J 189 *Rodocana J Saint-S * Lagum Co Diploma Gi Sic 1884- Hoffm Geldha deuts J wäh Mittelal Br Ge J Schles St Urkundl Beit Stel Pä J 189 *Schü Ge Vo Zeita Chr k 1901 *Jus J l'Em Rom condi juridi économ soc *Sch Beit Ge Judenrec Mittelal Rechtsverhältn J deu österreichis Län *Sto J Deutsch wäh Mittelal politisc soci rechtli Bezie Rein Te d'Aut G Rom rela Juda Hist Israél k J D Antiqu Aron Rege Ge J frankis deuts Re 1887- B Dwor Ge J Böh Mä Schle 906- Phillipp Ne Ge J 190 Steinb Ge J Sch wäh Mittelal Sternb Ge J P Mül Urku Ge mähris J Fü Urku Ge J Que Ge J Deutsch Werthei J Oester W Judenta Oesterr Mark Heb Ame W Amer Patr Sol Cit *Mil His Pal H Je Na Ca H Israél Tun *Frég J Algér *Abb Is Eu *Leroy-Beaul Is Nat Ez k nagys z várostörtén monográ í f oszt né fran an amer spa terület vonatkozó Ki monográfi tartalma folyóir enciklopéd *Bri Encyclope Je Encyclop I.-X *Ersch-Gruber,Encyclope Monatssch Ge Wissensc Judent Zeitsch Ge J Deustchl Je Qu Rev R Ét Ju *Bol Acad Hist Publicat Amer Je Histor Soci Transact Je Histor Soc Engl Riv Israelit Fo R Judaic Soc Ét Ju Ja Geschi Liter kiadvány Judaiz Mess Álmessiá Exilar G kors Ge Mártí Inkviz Reformzsid irodal tov Josep Ba Vil Kaufm Dá Büc Ad Kr Sám G Heinr K Geor Kayser Történettudo címszó magy k fontosab Be Ge ungaris J Sám zs törté Magyarorszá Kauf Dá zs ut kiű Budáról.,.Po Mi zs törté Sopron Büc Sán zs törté Budapes Veneti La ma zsid törté zs szerve eur államok Berns B zs 1848 szabadságharc Kecske Ár zs történ z irod történ Fr Ár Oklevél

1554

CÍ történe

SZÓ Um Cas S G Fi Berl G Vogel Ri G 18 *Rodocan Saint- Lagu C Diplom G Si 1884 Hoff Geldh deut wä Mittela B G Schle S Urkund Bei Ste P 18 *Sch G V Zeit Ch 190 *Ju l'E Ro cond jurid écono so *Sc Bei G Judenre Mittela Rechtsverhält de österreichi Lä *St Deutsc wä Mittela politis soc rechtl Bezi Rei T d'Au Ro rel Jud His Israé Antiq Aro Reg G franki deut R 1887 Dwo G Bö M Schl 906 Phillip N G 19 Stein G Sc wä Mittela Stern G Mü Urk G mähri F Urk G Qu G Deutsc Werthe Oeste Judent Oester Mar He Am Ame Pat So Ci *Mi Hi Pa J N C Israé Tu *Fré Algé *Ab I E *Leroy-Beau I Na E nagy várostörté monogr osz n fra a ame sp terüle vonatkoz K monográf tartalm folyói enciklopé *Br Encyclop J Encyclo I.- *Ersch-Gruber,Encyclop Monatssc G Wissens Juden Zeitsc G Deustch J Q Re É J *Bo Aca His Publica Ame J Histo Soc Transac J Histo So Eng Ri Israeli F Judai So É J J Gesch Lite kiadván Judai Mes Álmessi Exila kor G Márt Inkvi Reformzsi iroda to Jose B Vi Kauf D Bü A K Sá Hein Geo Kayse Történettud címsz mag fontosa B G ungari Sá z tört Magyarorsz Kau D z u ki Budáról.,.P M z tört Sopro Bü Sá z tört Budape Venet L m zsi tört z szerv eu államo Bern z 184 szabadsághar Kecsk Á z törté iro törté F Á Oklevé