15555.htm

CÍMSZÓ: Zsoldosok

SZÓCIKK: Zsoldosok. Fizetett és a szolgálatukba állított fegyvereseket tartottak a zsidók közvetlenül a mohácsi vész előtt. Történelmi feljegyzések szerint Budán 1525. a véres pogrom idején (l. Budai pogrom) ilyen zsoldosokkal álltak ellen. Ugyan csak a zsoldosok védelme alá helyezték magukat nemsokára ezután, mikor Szulejmán török serege elfoglalta Budát. Fennmaradt tudósítások szerint a zsidók csapatai a ghettó falainál szembe szálltak a törökkel (l. Gettó), ez azonban nem felel meg a tényeknek. V. ö. Kohn Sámuel: «A zsidók története Magyarországon»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5555. címszó a lexikon => 1024. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15555.htm

CÍMSZÓ: Zsoldosok

SZÓCIKK: Zsoldosok. Fizetett és a szolgálatukba állított fegyvereseket tartottak a zsidók közvetlenül a mohácsi vész előtt. Történelmi feljegyzések szerint Budán 1525. a véres pogrom idején l. Budai pogrom ilyen zsoldosokkal álltak ellen. Ugyan csak a zsoldosok védelme alá helyezték magukat nemsokára ezután, mikor Szulejmán török serege elfoglalta Budát. Fennmaradt tudósítások szerint a zsidók csapatai a ghettó falainál szembe szálltak a törökkel l. Gettó , ez azonban nem felel meg a tényeknek. V. ö. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon .

15555.ht

CÍMSZÓ Zsoldoso

SZÓCIKK Zsoldosok Fizetet é szolgálatukb állítot fegyvereseke tartotta zsidó közvetlenü mohács vés előtt Történelm feljegyzése szerin Budá 1525 vére pogro idejé l Buda pogro ilye zsoldosokka állta ellen Ugya csa zsoldoso védelm al helyezté maguka nemsokár ezután miko Szulejmá törö sereg elfoglalt Budát Fennmarad tudósításo szerin zsidó csapata ghett falainá szemb szállta törökke l Gett e azonba ne fele me tényeknek V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15555.h

CÍMSZ Zsoldos

SZÓCIK Zsoldoso Fizete szolgálatuk állíto fegyveresek tartott zsid közvetlen mohác vé előt Történel feljegyzés szeri Bud 152 vér pogr idej Bud pogr ily zsoldosokk állt elle Ugy cs zsoldos védel a helyezt maguk nemsoká ezutá mik Szulejm tör sere elfoglal Budá Fennmara tudósítás szeri zsid csapat ghet falain szem szállt törökk Get azonb n fel m tényekne Ko Sámue zsid történe Magyarország

15555.

CÍMS Zsoldo

SZÓCI Zsoldos Fizet szolgálatu állít fegyverese tartot zsi közvetle mohá v elő Történe feljegyzé szer Bu 15 vé pog ide Bu pog il zsoldosok áll ell Ug c zsoldo véde helyez magu nemsok ezut mi Szulej tö ser elfogla Bud Fennmar tudósítá szer zsi csapa ghe falai sze száll török Ge azon fe tényekn K Sámu zsi történ Magyarorszá

15555

CÍM Zsold

SZÓC Zsoldo Fize szolgálat állí fegyveres tarto zs közvetl moh el Történ feljegyz sze B 1 v po id B po i zsoldoso ál el U zsold véd helye mag nemso ezu m Szule t se elfogl Bu Fennma tudósít sze zs csap gh fala sz szál törö G azo f tények Sám zs törté Magyarorsz

1555

CÍ Zsol

SZÓ Zsold Fiz szolgála áll fegyvere tart z közvet mo e Törté feljegy sz p i p zsoldos á e zsol vé hely ma nems ez Szul s elfog B Fennm tudósí sz z csa g fal s szá tör az ténye Sá z tört Magyarors