15561.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárok a liturgiában.

SZÓCIKK: szenvedésben. 89. Isten dicsőítése, Dávid házának hanyatlása. 90. Isten örökkévalósága és az ember gyarlósága. Szombat és ünnepnap sachariszában mondják, meg hosánó rabbókor. 91. Aki Istenben bízik, nem csalatkozik. Szombat és ünnepnap és hosanó rabbó sachariszakor, szombat kimenetelénél és temetések alkalmával mondják, ha utána 6 munkanap következik. 92. Isten igazságosságának dicsőítése. Szombati Zsoltár, szombat beköszöntésekor, szombat, ünnepnap és hosanó rabbó sachariszában mondják. 93. Isten a világ királya. Pénteki Zsoltár. Szombat beköszöntésekor, szombat, ünnepnap és hosánó rabbó sachariszában mondják. 94. Isten igazságszolgáltatása és kegyessége. Szerdai Zsoltár. 95. Jertek, ujjongjunk az Örökkévalónak. Szombat beköszöntésekor mondják. 96. Új éneket az Örökkévaló tiszteletére. Szombat beköszöntésekor mondják. 97. Isten á világ királya. Szombat beköszöntésekor mondják. 98. u. a., mint 96. 99. U. a., mint 97. 100. Szolgáljátok az Örökkévalót. Köznap reggel mondják, kivéve a jom kippurt és peszachot megelőző napot, valamint peszach fél-ünnepnapjait. 101. Fáraó király jámbor fogadalma. 102. Könyörgés a sújtott Izraelért. A jom kippur kótón imában mondják. 103. Isten atyai jóságának dicsőítése. 104. Isten fensége a természetben. Újhold reggelén és a téli szombat délutánokon mondják. 105. Isten jósága Izrael történetében. 106. Izrael bűnbánata. 107. Négyféle hálaadó. A chásszid rítusban péntek délután mondják, 108. u. a., mint 57. és 60. 109. Könyörgés nagy üldöztetésben. 110. Isten kegyes kijelentése a királynak. 111. Isten dicsőítése. Szombat délután a Tóra-olvasás után mondják. 112. Az istenfélelem áldása. 113. Dicsőítsétek Istent. Hallel-zsoltár (l. Hallel). 114. Az egyiptomi kivonulás nagy eseménye. Hallel-zsoltár. 115. Bízzatok az Örökkévalóban. Hallel-zsoltár. 116. Megmentettnek hálája. Hallel-zsoltár. 117. Dicsőítsétek az Örökkévalót. Hallel-zsoltár. 118. Ha Isten velem van, nem félek. Hallel-zsoltár. 119. Isten tanának dicsérete. Sok helyütt a köznapi maariv ima után mondják. 120. Könyörgés a gyűlölködők ellen. Nyári szombat délutánokon mondják. 121. Nem alszik Izrael őrzője. L. 120. 122. Zarándok boldog üdvözlete Jeruzsálemnek. L. 120. 123. Könyörgés az üldözők ellen, l. 120. 124. Hála a megmenekülésért, l. 120. 125. Aki Istenben bízik, nem csalatkozik. 126. Cion sorsának fordulásán, mintha álmodtunk volna, l.120., azonkívül szombat és ünnepnapokon az asztali áldás előtt. 127. Istennél az áldás, l. 120. 128. Isten áldása, 1.120. 129 Izráel hálája, l.120, 130. A mélységből szólítalak, örökkévaló, l.120., azonkívül a zsinagógai év első tíz napján a reggeli imában és sírkőállítások alkalmával. 131. Nem volt gőgös a szívem, l. 120.132. Ima a Dávid háza megerősödéséért, l. 120.133. Testvéri egyetértés, l. 120. 134. Éjjeli dicsőítés a templomban, l. 120., azonkívül köznapi maariv ima előtt. 135. Felszólítás Isten nagyságának dicsőítésére. Szombat, ünnepnap és hosánó rabbó reggeli imájában mondják. 136. A nagy Hallel. Szombat, ünnepnap és hosánó rabbó reggeli imájában és a Haggadában (l. o.) mondják. 137. Bábel folyóinál. Az asztali áldás előtt tamuz 17-ike és av 9-ike között mondják. 138. Hálaének Isten jóságáért. 139. Csodálatos az, Isten és műve: az ember. 140. Könyörgés gonoszok bántalmazása ellen. 141. Könyörgés isteni támogatásért és védelemért. 142. Te vagy mindenségem az élők országában. 143. Könyörgés isten, kegyelemért és védelemért. 144. Isten dicsőítése. Szombat kimenetelekor mondják. 145. Isten nagyságának és jóságának dicsőítése. Napjában háromszor mondják (l. Asré). 146. Istenen, ne, emberben bizakodjatok. Reggeli ima. 147. Dicsőítsétek Isten jóságát. Reggeli ima. 148. Dicsőítse Istent az ég és a föld. Reggeli ima. 149. Dicsőítse Istent Izrael. Reggeli ima. 150. Minden lélek dicsőítse az Örökkévalót. Reggeli ima. A Zsoltárok formailag általában kéttagú gondolatritmusú versekből állnak, e tagozódás lehet: párhuzamos, ellentétes vagy fokozódó. A versek első szavai néha, ezeknek első betűi a héber alfabétum sorozatát adják. A Zsoltárokat az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat bibliájában Perls Ármin, a Frenkel-féle bibliában Frenkel Bernát fordította. A zsoltárszöveg egyes szám első személyű alakjaiban nem csupán a zsoltáros, ha nem egész Izrael szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5561. címszó a lexikon => 1028. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15561.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárok a liturgiában.

SZÓCIKK: szenvedésben. 89. Isten dicsőítése, Dávid házának hanyatlása. 90. Isten örökkévalósága és az ember gyarlósága. Szombat és ünnepnap sachariszában mondják, meg hosánó rabbókor. 91. Aki Istenben bízik, nem csalatkozik. Szombat és ünnepnap és hosanó rabbó sachariszakor, szombat kimenetelénél és temetések alkalmával mondják, ha utána 6 munkanap következik. 92. Isten igazságosságának dicsőítése. Szombati Zsoltár, szombat beköszöntésekor, szombat, ünnepnap és hosanó rabbó sachariszában mondják. 93. Isten a világ királya. Pénteki Zsoltár. Szombat beköszöntésekor, szombat, ünnepnap és hosánó rabbó sachariszában mondják. 94. Isten igazságszolgáltatása és kegyessége. Szerdai Zsoltár. 95. Jertek, ujjongjunk az Örökkévalónak. Szombat beköszöntésekor mondják. 96. Új éneket az Örökkévaló tiszteletére. Szombat beköszöntésekor mondják. 97. Isten á világ királya. Szombat beköszöntésekor mondják. 98. u. a., mint 96. 99. U. a., mint 97. 100. Szolgáljátok az Örökkévalót. Köznap reggel mondják, kivéve a jom kippurt és peszachot megelőző napot, valamint peszach fél-ünnepnapjait. 101. Fáraó király jámbor fogadalma. 102. Könyörgés a sújtott Izraelért. A jom kippur kótón imában mondják. 103. Isten atyai jóságának dicsőítése. 104. Isten fensége a természetben. Újhold reggelén és a téli szombat délutánokon mondják. 105. Isten jósága Izrael történetében. 106. Izrael bűnbánata. 107. Négyféle hálaadó. A chásszid rítusban péntek délután mondják, 108. u. a., mint 57. és 60. 109. Könyörgés nagy üldöztetésben. 110. Isten kegyes kijelentése a királynak. 111. Isten dicsőítése. Szombat délután a Tóra-olvasás után mondják. 112. Az istenfélelem áldása. 113. Dicsőítsétek Istent. Hallel-zsoltár l. Hallel . 114. Az egyiptomi kivonulás nagy eseménye. Hallel-zsoltár. 115. Bízzatok az Örökkévalóban. Hallel-zsoltár. 116. Megmentettnek hálája. Hallel-zsoltár. 117. Dicsőítsétek az Örökkévalót. Hallel-zsoltár. 118. Ha Isten velem van, nem félek. Hallel-zsoltár. 119. Isten tanának dicsérete. Sok helyütt a köznapi maariv ima után mondják. 120. Könyörgés a gyűlölködők ellen. Nyári szombat délutánokon mondják. 121. Nem alszik Izrael őrzője. L. 120. 122. Zarándok boldog üdvözlete Jeruzsálemnek. L. 120. 123. Könyörgés az üldözők ellen, l. 120. 124. Hála a megmenekülésért, l. 120. 125. Aki Istenben bízik, nem csalatkozik. 126. Cion sorsának fordulásán, mintha álmodtunk volna, l.120., azonkívül szombat és ünnepnapokon az asztali áldás előtt. 127. Istennél az áldás, l. 120. 128. Isten áldása, 1.120. 129 Izráel hálája, l.120, 130. A mélységből szólítalak, örökkévaló, l.120., azonkívül a zsinagógai év első tíz napján a reggeli imában és sírkőállítások alkalmával. 131. Nem volt gőgös a szívem, l. 120.132. Ima a Dávid háza megerősödéséért, l. 120.133. Testvéri egyetértés, l. 120. 134. Éjjeli dicsőítés a templomban, l. 120., azonkívül köznapi maariv ima előtt. 135. Felszólítás Isten nagyságának dicsőítésére. Szombat, ünnepnap és hosánó rabbó reggeli imájában mondják. 136. A nagy Hallel. Szombat, ünnepnap és hosánó rabbó reggeli imájában és a Haggadában l. o. mondják. 137. Bábel folyóinál. Az asztali áldás előtt tamuz 17-ike és av 9-ike között mondják. 138. Hálaének Isten jóságáért. 139. Csodálatos az, Isten és műve: az ember. 140. Könyörgés gonoszok bántalmazása ellen. 141. Könyörgés isteni támogatásért és védelemért. 142. Te vagy mindenségem az élők országában. 143. Könyörgés isten, kegyelemért és védelemért. 144. Isten dicsőítése. Szombat kimenetelekor mondják. 145. Isten nagyságának és jóságának dicsőítése. Napjában háromszor mondják l. Asré . 146. Istenen, ne, emberben bizakodjatok. Reggeli ima. 147. Dicsőítsétek Isten jóságát. Reggeli ima. 148. Dicsőítse Istent az ég és a föld. Reggeli ima. 149. Dicsőítse Istent Izrael. Reggeli ima. 150. Minden lélek dicsőítse az Örökkévalót. Reggeli ima. A Zsoltárok formailag általában kéttagú gondolatritmusú versekből állnak, e tagozódás lehet: párhuzamos, ellentétes vagy fokozódó. A versek első szavai néha, ezeknek első betűi a héber alfabétum sorozatát adják. A Zsoltárokat az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat bibliájában Perls Ármin, a Frenkel-féle bibliában Frenkel Bernát fordította. A zsoltárszöveg egyes szám első személyű alakjaiban nem csupán a zsoltáros, ha nem egész Izrael szól.

15561.ht

CÍMSZÓ Zsoltáro liturgiában

SZÓCIKK szenvedésben 89 Iste dicsőítése Dávi házána hanyatlása 90 Iste örökkévalóság é a embe gyarlósága Szomba é ünnepna sachariszába mondják me hosán rabbókor 91 Ak Istenbe bízik ne csalatkozik Szomba é ünnepna é hosan rabb sachariszakor szomba kimeneteléné é temetése alkalmáva mondják h után munkana következik 92 Iste igazságosságána dicsőítése Szombat Zsoltár szomba beköszöntésekor szombat ünnepna é hosan rabb sachariszába mondják 93 Iste vilá királya Péntek Zsoltár Szomba beköszöntésekor szombat ünnepna é hosán rabb sachariszába mondják 94 Iste igazságszolgáltatás é kegyessége Szerda Zsoltár 95 Jertek ujjongjun a Örökkévalónak Szomba beköszöntéseko mondják 96 Ú éneke a Örökkéval tiszteletére Szomba beköszöntéseko mondják 97 Iste vilá királya Szomba beköszöntéseko mondják 98 u a. min 96 99 U a. min 97 100 Szolgáljáto a Örökkévalót Közna regge mondják kivév jo kippur é peszacho megelőz napot valamin peszac fél-ünnepnapjait 101 Fára királ jámbo fogadalma 102 Könyörgé sújtot Izraelért jo kippu kótó imába mondják 103 Iste atya jóságána dicsőítése 104 Iste fenség természetben Újhol reggelé é tél szomba délutánoko mondják 105 Iste jóság Izrae történetében 106 Izrae bűnbánata 107 Négyfél hálaadó chásszi rítusba pénte délutá mondják 108 u a. min 57 é 60 109 Könyörgé nag üldöztetésben 110 Iste kegye kijelentés királynak 111 Iste dicsőítése Szomba délutá Tóra-olvasá utá mondják 112 A istenfélele áldása 113 Dicsőítséte Istent Hallel-zsoltá l Halle 114 A egyiptom kivonulá nag eseménye Hallel-zsoltár 115 Bízzato a Örökkévalóban Hallel-zsoltár 116 Megmentettne hálája Hallel-zsoltár 117 Dicsőítséte a Örökkévalót Hallel-zsoltár 118 H Iste vele van ne félek Hallel-zsoltár 119 Iste tanána dicsérete So helyüt köznap maari im utá mondják 120 Könyörgé gyűlölködő ellen Nyár szomba délutánoko mondják 121 Ne alszi Izrae őrzője L 120 122 Zarándo boldo üdvözlet Jeruzsálemnek L 120 123 Könyörgé a üldöző ellen l 120 124 Hál megmenekülésért l 120 125 Ak Istenbe bízik ne csalatkozik 126 Cio sorsána fordulásán minth álmodtun volna l.120. azonkívü szomba é ünnepnapoko a asztal áldá előtt 127 Istenné a áldás l 120 128 Iste áldása 1.120 12 Izráe hálája l.120 130 mélységbő szólítalak örökkévaló l.120. azonkívü zsinagóga é els tí napjá reggel imába é sírkőállításo alkalmával 131 Ne vol gőgö szívem l 120.132 Im Dávi ház megerősödéséért l 120.133 Testvér egyetértés l 120 134 Éjjel dicsőíté templomban l 120. azonkívü köznap maari im előtt 135 Felszólítá Iste nagyságána dicsőítésére Szombat ünnepna é hosán rabb reggel imájába mondják 136 nag Hallel Szombat ünnepna é hosán rabb reggel imájába é Haggadába l o mondják 137 Bábe folyóinál A asztal áldá előt tamu 17-ik é a 9-ik közöt mondják 138 Hálaéne Iste jóságáért 139 Csodálato az Iste é műve a ember 140 Könyörgé gonoszo bántalmazás ellen 141 Könyörgé isten támogatásér é védelemért 142 T vag mindensége a élő országában 143 Könyörgé isten kegyelemér é védelemért 144 Iste dicsőítése Szomba kimeneteleko mondják 145 Iste nagyságána é jóságána dicsőítése Napjába háromszo mondjá l Asr 146 Istenen ne emberbe bizakodjatok Reggel ima 147 Dicsőítséte Iste jóságát Reggel ima 148 Dicsőíts Isten a é é föld Reggel ima 149 Dicsőíts Isten Izrael Reggel ima 150 Minde léle dicsőíts a Örökkévalót Reggel ima Zsoltáro formaila általába kéttag gondolatritmus versekbő állnak tagozódá lehet párhuzamos ellentéte vag fokozódó verse els szava néha ezekne els betű hébe alfabétu sorozatá adják Zsoltároka a Izraelit Magya Irodalm Társula bibliájába Perl Ármin Frenkel-fél bibliába Frenke Berná fordította zsoltárszöve egye szá els személy alakjaiba ne csupá zsoltáros h ne egés Izrae szól

15561.h

CÍMSZ Zsoltár liturgiába

SZÓCIK szenvedésbe 8 Ist dicsőítés Dáv házán hanyatlás 9 Ist örökkévalósá emb gyarlóság Szomb ünnepn sachariszáb mondjá m hosá rabbóko 9 A Istenb bízi n csalatkozi Szomb ünnepn hosa rab sachariszako szomb kimenetelén temetés alkalmáv mondjá utá munkan következi 9 Ist igazságosságán dicsőítés Szomba Zsoltá szomb beköszöntéseko szomba ünnepn hosa rab sachariszáb mondjá 9 Ist vil király Pénte Zsoltá Szomb beköszöntéseko szomba ünnepn hosá rab sachariszáb mondjá 9 Ist igazságszolgáltatá kegyesség Szerd Zsoltá 9 Jerte ujjongju Örökkévalóna Szomb beköszöntések mondjá 9 ének Örökkéva tiszteletér Szomb beköszöntések mondjá 9 Ist vil király Szomb beköszöntések mondjá 9 a mi 9 9 a mi 9 10 Szolgálját Örökkévaló Közn regg mondjá kivé j kippu peszach megelő napo valami pesza fél-ünnepnapjai 10 Fár kirá jámb fogadalm 10 Könyörg sújto Izraelér j kipp kót imáb mondjá 10 Ist aty jóságán dicsőítés 10 Ist fensé természetbe Újho reggel té szomb délutánok mondjá 10 Ist jósá Izra történetébe 10 Izra bűnbánat 10 Négyfé hálaad chássz rítusb pént délut mondjá 10 a mi 5 6 10 Könyörg na üldöztetésbe 11 Ist kegy kijelenté királyna 11 Ist dicsőítés Szomb délut Tóra-olvas ut mondjá 11 istenfélel áldás 11 Dicsőítsét Isten Hallel-zsolt Hall 11 egyipto kivonul na esemény Hallel-zsoltá 11 Bízzat Örökkévalóba Hallel-zsoltá 11 Megmentettn háláj Hallel-zsoltá 11 Dicsőítsét Örökkévaló Hallel-zsoltá 11 Ist vel va n féle Hallel-zsoltá 11 Ist tanán dicséret S helyü közna maar i ut mondjá 12 Könyörg gyűlölköd elle Nyá szomb délutánok mondjá 12 N alsz Izra őrzőj 12 12 Zaránd bold üdvözle Jeruzsálemne 12 12 Könyörg üldöz elle 12 12 Há megmenekülésér 12 12 A Istenb bízi n csalatkozi 12 Ci sorsán fordulásá mint álmodtu voln l.120 azonkív szomb ünnepnapok aszta áld előt 12 Istenn áldá 12 12 Ist áldás 1.12 1 Izrá háláj l.12 13 mélységb szólítala örökkéval l.120 azonkív zsinagóg el t napj regge imáb sírkőállítás alkalmáva 13 N vo gőg szíve 120.13 I Dáv há megerősödéséér 120.13 Testvé egyetérté 12 13 Éjje dicsőít templomba 120 azonkív közna maar i előt 13 Felszólít Ist nagyságán dicsőítésér Szomba ünnepn hosá rab regge imájáb mondjá 13 na Halle Szomba ünnepn hosá rab regge imájáb Haggadáb mondjá 13 Báb folyóiná aszta áld elő tam 17-i 9-i közö mondjá 13 Hálaén Ist jóságáér 13 Csodálat a Ist műv embe 14 Könyörg gonosz bántalmazá elle 14 Könyörg iste támogatásé védelemér 14 va mindenség él országába 14 Könyörg iste kegyelemé védelemér 14 Ist dicsőítés Szomb kimenetelek mondjá 14 Ist nagyságán jóságán dicsőítés Napjáb háromsz mondj As 14 Istene n emberb bizakodjato Regge im 14 Dicsőítsét Ist jóságá Regge im 14 Dicsőít Iste föl Regge im 14 Dicsőít Iste Izrae Regge im 15 Mind lél dicsőít Örökkévaló Regge im Zsoltár formail általáb kétta gondolatritmu versekb állna tagozód lehe párhuzamo ellentét va fokozód vers el szav néh ezekn el bet héb alfabét sorozat adjá Zsoltárok Izraeli Magy Irodal Társul bibliájáb Per Ármi Frenkel-fé bibliáb Frenk Bern fordított zsoltárszöv egy sz el személ alakjaib n csup zsoltáro n egé Izra szó

15561.

CÍMS Zsoltá liturgiáb

SZÓCI szenvedésb Is dicsőíté Dá házá hanyatlá Is örökkévalós em gyarlósá Szom ünnep sachariszá mondj hos rabbók Isten bíz csalatkoz Szom ünnep hos ra sachariszak szom kimenetelé temeté alkalmá mondj ut munka következ Is igazságosságá dicsőíté Szomb Zsolt szom beköszöntések szomb ünnep hos ra sachariszá mondj Is vi királ Pént Zsolt Szom beköszöntések szomb ünnep hos ra sachariszá mondj Is igazságszolgáltat kegyessé Szer Zsolt Jert ujjongj Örökkévalón Szom beköszöntése mondj éne Örökkév tiszteleté Szom beköszöntése mondj Is vi királ Szom beköszöntése mondj m m 1 Szolgáljá Örökkéval Köz reg mondj kiv kipp peszac megel nap valam pesz fél-ünnepnapja 1 Fá kir jám fogadal 1 Könyör sújt Izraelé kip kó imá mondj 1 Is at jóságá dicsőíté 1 Is fens természetb Újh regge t szom délutáno mondj 1 Is jós Izr történetéb 1 Izr bűnbána 1 Négyf hálaa cháss rítus pén délu mondj 1 m 1 Könyör n üldöztetésb 1 Is keg kijelent királyn 1 Is dicsőíté Szom délu Tóra-olva u mondj 1 istenféle áldá 1 Dicsőítsé Iste Hallel-zsol Hal 1 egyipt kivonu n esemén Hallel-zsolt 1 Bízza Örökkévalób Hallel-zsolt 1 Megmentett hálá Hallel-zsolt 1 Dicsőítsé Örökkéval Hallel-zsolt 1 Is ve v fél Hallel-zsolt 1 Is taná dicsére hely közn maa u mondj 1 Könyör gyűlölkö ell Ny szom délutáno mondj 1 als Izr őrző 1 1 Zarán bol üdvözl Jeruzsálemn 1 1 Könyör üldö ell 1 1 H megmenekülésé 1 1 Isten bíz csalatkoz 1 C sorsá fordulás min álmodt vol l.12 azonkí szom ünnepnapo aszt ál elő 1 Isten áld 1 1 Is áldá 1.1 Izr hálá l.1 1 mélység szólítal örökkéva l.12 azonkí zsinagó e nap regg imá sírkőállítá alkalmáv 1 v gő szív 120.1 Dá h megerősödéséé 120.1 Testv egyetért 1 1 Éjj dicsőí templomb 12 azonkí közn maa elő 1 Felszólí Is nagyságá dicsőítésé Szomb ünnep hos ra regg imájá mondj 1 n Hall Szomb ünnep hos ra regg imájá Haggadá mondj 1 Bá folyóin aszt ál el ta 17- 9- köz mondj 1 Hálaé Is jóságáé 1 Csodála Is mű emb 1 Könyör gonos bántalmaz ell 1 Könyör ist támogatás védelemé 1 v mindensé é országáb 1 Könyör ist kegyelem védelemé 1 Is dicsőíté Szom kimenetele mondj 1 Is nagyságá jóságá dicsőíté Napjá hároms mond A 1 Isten ember bizakodjat Regg i 1 Dicsőítsé Is jóság Regg i 1 Dicsőí Ist fö Regg i 1 Dicsőí Ist Izra Regg i 1 Min lé dicsőí Örökkéval Regg i Zsoltá formai általá kétt gondolatritm versek álln tagozó leh párhuzam ellenté v fokozó ver e sza né ezek e be hé alfabé soroza adj Zsoltáro Izrael Mag Iroda Társu bibliájá Pe Árm Frenkel-f bibliá Fren Ber fordítot zsoltárszö eg s e szemé alakjai csu zsoltár eg Izr sz

15561

CÍM Zsolt liturgiá

SZÓC szenvedés I dicsőít D ház hanyatl I örökkévaló e gyarlós Szo ünne sacharisz mond ho rabbó Iste bí csalatko Szo ünne ho r sacharisza szo kimenetel temet alkalm mond u munk követke I igazságosság dicsőít Szom Zsol szo beköszöntése szom ünne ho r sacharisz mond I v kirá Pén Zsol Szo beköszöntése szom ünne ho r sacharisz mond I igazságszolgálta kegyess Sze Zsol Jer ujjong Örökkévaló Szo beköszöntés mond én Örökké tisztelet Szo beköszöntés mond I v kirá Szo beköszöntés mond Szolgálj Örökkéva Kö re mond ki kip pesza mege na vala pes fél-ünnepnapj F ki já fogada Könyö súj Izrael ki k im mond I a jóság dicsőít I fen természet Új regg szo délután mond I jó Iz történeté Iz bűnbán Négy hála chás rítu pé dél mond Könyö üldöztetés I ke kijelen király I dicsőít Szo dél Tóra-olv mond istenfél áld Dicsőíts Ist Hallel-zso Ha egyip kivon esemé Hallel-zsol Bízz Örökkévaló Hallel-zsol Megmentet hál Hallel-zsol Dicsőíts Örökkéva Hallel-zsol I v fé Hallel-zsol I tan dicsér hel köz ma mond Könyö gyűlölk el N szo délután mond al Iz őrz Zará bo üdvöz Jeruzsálem Könyö üld el megmenekülés Iste bí csalatko sors fordulá mi álmod vo l.1 azonk szo ünnepnap asz á el Iste ál I áld 1. Iz hál l. mélysé szólíta örökkév l.1 azonk zsinag na reg im sírkőállít alkalmá g szí 120. D megerősödésé 120. Test egyetér Éj dicső templom 1 azonk köz ma el Felszól I nagyság dicsőítés Szom ünne ho r reg imáj mond Hal Szom ünne ho r reg imáj Haggad mond B folyói asz á e t 17 9 kö mond Hála I jóságá Csodál I m em Könyö gono bántalma el Könyö is támogatá védelem mindens országá Könyö is kegyele védelem I dicsőít Szo kimenetel mond I nagyság jóság dicsőít Napj három mon Iste embe bizakodja Reg Dicsőíts I jósá Reg Dicső Is f Reg Dicső Is Izr Reg Mi l dicső Örökkéva Reg Zsolt forma által két gondolatrit verse áll tagoz le párhuza ellent fokoz ve sz n eze b h alfab soroz ad Zsoltár Izrae Ma Irod Társ bibliáj P Ár Frenkel- bibli Fre Be fordíto zsoltársz e szem alakja cs zsoltá e Iz s

1556

CÍ Zsol liturgi

SZÓ szenvedé dicsőí há hanyat örökkéval gyarló Sz ünn sacharis mon h rabb Ist b csalatk Sz ünn h sacharisz sz kimenete teme alkal mon mun követk igazságossá dicsőí Szo Zso sz beköszöntés szo ünn h sacharis mon kir Pé Zso Sz beköszöntés szo ünn h sacharis mon igazságszolgált kegyes Sz Zso Je ujjon Örökkéval Sz beköszönté mon é Örökk tisztele Sz beköszönté mon kir Sz beköszönté mon Szolgál Örökkév K r mon k ki pesz meg n val pe fél-ünnepnap k j fogad Köny sú Izrae k i mon jósá dicsőí fe természe Ú reg sz délutá mon j I történet I bűnbá Nég hál chá rít p dé mon Köny üldözteté k kijele királ dicsőí Sz dé Tóra-ol mon istenfé ál Dicsőít Is Hallel-zs H egyi kivo esem Hallel-zso Bíz Örökkéval Hallel-zso Megmente há Hallel-zso Dicsőít Örökkév Hallel-zso f Hallel-zso ta dicsé he kö m mon Köny gyűlöl e sz délutá mon a I őr Zar b üdvö Jeruzsále Köny ül e megmenekülé Ist b csalatk sor fordul m álmo v l. azon sz ünnepna as e Ist á ál 1 I há l mélys szólít örökké l. azon zsina n re i sírkőállí alkalm sz 120 megerősödés 120 Tes egyeté É dics templo azon kö m e Felszó nagysá dicsőíté Szo ünn h re imá mon Ha Szo ünn h re imá Hagga mon folyó as 1 k mon Hál jóság Csodá e Köny gon bántalm e Köny i támogat védele minden ország Köny i kegyel védele dicsőí Sz kimenete mon nagysá jósá dicsőí Nap háro mo Ist emb bizakodj Re Dicsőít jós Re Dics I Re Dics I Iz Re M dics Örökkév Re Zsol form álta ké gondolatri vers ál tago l párhuz ellen foko v s ez alfa soro a Zsoltá Izra M Iro Tár bibliá Á Frenkel bibl Fr B fordít zsoltárs sze alakj c zsolt I