Garasország ma - a terror megítélése

Nem való a témakörömbe, mondogatom magamban és mégis írom tovább. Miért is? Mert mindent, így országunkat is átitatja a terrortól való félelem és ez önmagában is befolyásoló tényező. Rontja az amúgy sem optimista hangulatot, fékező erő. Nagyobb veszélyt jelent azonban a Magyarországon eredendően erős rasszizmusra gyakorolt hatása, mélyíti a fajgyűlöletet, az idegenekkel szembeni ellenérzést. Rontja integrálódó képességünket, ezzel tovább erősíti a fékező hatásokat.

Megkísérlem a vonatkozó híreket csatasorba állítani és menetközben elmondani - nem először -  a terrorizmusról kialakult véleményem és a terrorizmus elleni (ahogy ma folyik, reménytelen) harcról. 

 

Egy bevezető gondolatsor:

A terrorizmus világszerte reneszánszát éli. Túléltük a középkort, a gyarmatosítási hullámot, a világháborúkat, két nagy diktátor, Hitler és Sztálin őrjöngését, számtalan kis vezér (Franco, Pinochet) öldöklését, azt lehetett volna hinni, kezdtük is hinni, hogy már csak békésebb korszakok jöhetnek. Nem és nem. Ismét felerősödött az állami terrorizmus, elsősorban az USA-nak köszönhetően, de több más országban is tombol. Gondoljunk Oroszországra, például. Futótűzként terjed a védekező terrorizmus, az állami terrorizmussal szemben hasonlóan kegyetlen, embertelen módszereket alkalmazó kegyetlenkedés. És újra erőre kapnak a kultúrák és vallások (egyházak?) ütközéséből kipattanó szikrák. 

Kipécézek egyetlen helyszínt: rohamosan erősödik Irakban a terror - szólnak a hírek. Rögtön megkérdezem: melyik változatáról beszélünk? A honvédelemről, önvédelemről? Vagy a vallásháborúvá, polgárháborúvá szélesedett terrorról? A megszűntetése szempontjából mindegy! Újra, sokadszor megismétlem a véleményem: a terrort nem lehet terrorral megfékezni. Volt iskolatársamnak írtam mesét erről, sajnos töröltem. A lényege: a királyok, császárok, generalisszimuszok, nagyurak, nemesek, nagyongazdagék rémülettel tapasztalják, hogy mind több sárkány, tűzokádó szörnyeteg születik a világra és háborgatja békés uralmukat. Döntenek: készüljön még több csontdaráló, sárkányevő gép, kegyetlenül gázolni tudó Góliát, kaparjanak ki minden nem igazoltan árja/keresztény/seggnyaló/imamalom nőt... A sárkányok, tűzokádók még gyorsabban szaporodnak...  Még több gyilkolómasinát bevetni... Az egyik udvari bolondnak eszébe jut: meg kéne már nézni, kik szülik ezt a sok szörnyet. Kiderül, hogy szinte minden sárkányszülő anyát megerőszakoltak, éltek velük az első éjszaka jogával, rabszolganők, éheztetett szolgák, hadiárvák, hadiözvegyek, lágerlakók... Nem mondom tovább, minek is? A gyógymódokat is sorolhatnám: egyenlőség népek, nemzetek, etnikumok, vallások, fajok, országok között, az erőszak alkalmazása csak nemzetközi egyetértésben, minél nagyobb nemzetközösségek létrehozása, a gazdasági, politikai, katonai monopolhelyzet kialakulásának megakadályozása és a létezők felszámolása, az állami terrorizmus elitélése, megszüntetése, a világméretű kizsákmányolás megfékezése (nem véletlen a 'világméretű' szó (!!), nem az egyszerű 'ember ember általi kizsákmányolás' az egyetlen, amin enyhíteni kell, hanem az embercsoportok, etnikumok, fajok, szegény országok mérhetetlen és kegyetlen kizsákmányolása ellen kell fellépni, mint a terrorizmus legfőbb szülőanyja ellen. Máskülönben minden megölt terrorista helyébe tíz lép!) Megírtam már másutt is. Sebaj, nem árt ismételni!

Végre értelmes interjút is lehetett hallani az arab világról, a terrorizmusról a NapTV-ben. Először hallottam magyaroktól, hogy a terrorizmus egyik lehetséges oka az arab világ (tessék megkapaszkodni) rossz gazdasági helyzete, fokozatos pozícióvesztése is lehet. Talán elkezd a világ gondolkodni?

Ugyancsak bevezetőként röviden egy érdekes írásról (TIME, 2004 július 26, 66.old.): "The Monster in the Mirror" (A szörny a tükörben)

Két szerző, Ian Buruma, neves Ázsia-szakértő és Avishai Margalit, a jeruzsálemi Hebrew University filozófia professzora 'Occidentalism: A Short History of Anti-Westernism' című munkájában arra a következtetésre jut, hogy azok az eszmék, amelyek Osama bin Ladenre és általában a terroristák gondolkodására hatnak, eredetileg Nyugaton születtek. Elemzik - ha jól értem - azokat a korábbi megállapításokat, amelyek szerint a nyugatiak (én hozzátenném, hogy általában a 'fehér faj') régóta használt sztereotípiái, amelyekkel a nem-nyugatiakat irracionálisaknak, gyermetegnek bélyegzik, váltották ki az elsősorban iráni, egyiptomi és pakisztáni nem-nyugati gondolkodók reakcióját, akik-amik a amerikaiakat és európaiakat anyagiasnak, elpuhultnak, elnőiesedettnek, a szabad szerelem űzőinek és dekadensnek festik le, ezzel adva okot az iszlám terrorizmusnak. A szerzők szerint nem ez az igazi ok. Amikor a terroristák ezeket a bélyegzőket rásütik a nyugatiakra, akkor Nyugaton született gondolatokat, eszméket visszhangoznak. A szerzők romantikus költőket, Wordsworth-ot és Blake-et említenek és főként Marxot, mint aki a kapitalizmust a munkások könyörtelen kizsákmányolásával vádolta. Nem vallások, nem világok ütköznek össze, hanem a 'rossz eszmék keresztbe-fertőzése' a bajok okozója. 

Miért próbáltam összefoglalni a mű mondandóját? Mert egyetlen - de nagyon lényeges - pontban egyetértek a szerzőkkel, nevezetesen abban, hogy nem vallások, fajok, nemzetek, világok ütköznek, hanem eszmék, politikai és gazdasági okok által kiváltott ellenszenv, gyűlölet. Nem értem viszont, hogy lehet a fennálló (volt, jelen) fehér-kapitalizmust kritizáló akár költőket, akár az alapokat mindeddig legjobban feltáró Marxot okolni és nem a mérhetetlen, sokrétű és máig változatlan erővel működő kizsákmányolást, elnyomást, legázolást, a legnagyobb tőkés társadalmakból eredő aljasságot elemezni és hibáztatni? (2004.07.25)

Jöjjenek a mai kor eseményei, elvei:

A TIME egyetlen, 2004.07.20.-i számában három elborzasztó hír:

 1.   2.   3.1 3.2.  

(a képekre klikkelve olvasható méretet kap)

- Az 1. hír - 'His Own Abu Ghraib' - szerint Afganisztánban magán-börtönt fenntartó amcsira akadtak, aki éppen három fejjel lefelé kikötött afgánnal foglalkozott. További öt veréssel megkínzott foglyot tartott a börtönben. Anti-terroristának adta ki magát, az USA hivatalos körei gyorsan elhatárolták magukat a 47 éves Jonathan (Jack) Idema-tól. Ki tudja? Piszkos bandita, de nincs egyedül, a 'hivatalos' amerikai haderők is kínoztak már halálra embereket Afganisztánban. (A szkennelés két kísérletre is hibás, elnézést. A lényeg olvasható.) Megjegyzem, utoljára ilyen magán-börtönt , legalábbis ismereteim szerint a Szovjetunió szétesése előtt (vagy folytatólagosan) az Üzbég (Szocialista Szovjet) Köztársaság pártvezére tartott fenn: más eszmék, más duma, mindegy: a hatalom és annak szele tébolyít. Egyébként a cikk melletti oszlop apró híreit is érdemes böngészni.

- A 2. cikk - 'Judgment Days' - a háború megindításának indokai vizsgáló bizottságok megállapításaival foglalkozik. A bekeretezett rész teljesen egyértelművé teszi, hogy a politika-formálók 'elképzeléseinek' alátámasztására adott utasítást a CIA legmagasabb beosztású 'elemzője' (hölgy) valahogy így: "Írjanak 'feltételezett' (eredetiben: speculative) történetet, amelyik messze előre vezet, a maximumig széthúzva a tényeket, a vezető politika-formálók érdekeinek megfelelve, miszerint kapcsolat van az al-Kaida és Szaddam között.' Háború-gyártó banditák!

- A kis, eldugott 3. hír (két részletben tudom csak adni) arról  tájékoztat bennünket, hogy felbukkant az a libanoni származású amerikai katona, akinek a lefejezését hetekkel ezelőtt kürtölték világgá a hírcsatornák. Vizsgálják őt magát is és a feltételezést, hogy az egész sztori fabrikált. Kinek lehetett érdeke, tessék kitalálni! Biztos nem az araboknak.

Akinek még kételyei volnának, miről szól az iraki agresszió, forduljon elmegyógyászhoz.

Meddig hajlamos elmenni a világcsendőr? A végtelen aljasságig. A hír először így került a szemem elé: az USA valami gyalázatot gyakorol, amit 'extraordinary rendition'-nak hívnak: az elfogott terroristákat átküldik olyan országokba, ahol a kínzás általános gyakorlat. Ott kiveretik a belüket, aztán vissza. A tisztességes igazságszolgáltatás aljas megkerülése ? Az első fecske hírt aztán számtalan követte. Ha nem naiv valaki, meg kell, hogy értse: a hírek valós tényről szólnak: az USA felhasználja erre vállalkozó csatlósait, hogy a legnehezebb eseteket 'kihelyezve' kínoztatja félhalottá.

Guantánamo (Népszabadság-Online) - "A Guantánamon fogva tartott, terrorizmussal gyanúsított foglyok olykor hónapokig várnak rá, hogy valaki kihallgassa őket. Eközben válogatott kínzásoknak vannak kitéve. Akiket végül szabadon engednek, testileg-lelkileg összetört emberek, akik talán soha nem épülnek fel." - nyilatkozta Roger Willemsen német újságíró, aki öt volt fogollyal folytatott interjút tett közzé könyvében. Sűrűsödnek a haláltábor léte, az ott alkalmazott módszerek elleni tiltakozások.

A TIME 2006 márc. 13.-i száma (19.-21.old.) részletesen foglalkozik egyetlen guantánamoi fogoly, a 063 számú al-Qahtani sorsával, kínzásával. Az ügyvédje állítja, hogy amikor nem tört meg a kínzások alatt, személyesen Donald Rumsfeld hadügyminiszter adott felhatalmazást kíméletlenebb módszerek alkalmazására vele szemben!

Guantánamo: Recenzió egy könyvről, amely feltárja egyrészt, hogy alapvetően vétlen embereket 'gyűjtöttek be' oda, másrészt, hogy a jogtalanság tökéletes a táborban! Amerika, első demokrácia, pirulhatsz! (05.08....)

Cheney lobbizik, hogy a terroristákat ne kelljen emberként kezelni. Készül a diktatúra! A TIME nov. 14.-i száma (18. old.) felsorol néhány módszert, amit egy Kabul melletti titkos börtönből menekültek mondtak el: hideg, földalatti cellák, háromnaponkénti étkezés, vizes, meztelen testtel egész éjszakákra a börtön falához láncolás. 

Közben megszállja az őrület az USA törvényhozását. Valamelyik bölcs szenátor nyilatkozik: ha terroristák újra akcióznának nálunk - mondja -, akkor nekünk meg a szenthelyeiket, például Mekkát kell (atom)bombáznunk. Életveszély az egész világ számára! És még van, aki elhiszi, hogy az USA jelenlegi képtelen vezetői nem vallásháborúként kezelik a terrorizmus elleni 'háborút'. Vakság! (05.07.27)

Pillantsunk be a terroristák kiképzésébe:

Másodszor olvasok meglepő cikket az iraki terroristák kiképzőiről. Ezúttal 'Professor of Death' (A halál professzora, a TIME október 24.-i száma, 30-33. old.) címmel Al-Tamimivel (álnév), egy kamikázékat szervező, kiképző ellenállóval készített riportot a folyóirat munkatársa. A cikk alátámasztja a véleményem, hogy fegyverekkel nem lehet véget vetni az ellenállásnak. A vallási fanatizmus nagyban segíti a kiképzőket, akik szinte válogatnak a jelentkezők között. Fontosabb tényező azonban a megszállókkal szembeni gyűlölet. Toborozni nem kell, férfiakon kívül nők és fiatal gyerekek is jelentkeznek mártírnak, oly mértékű a gyűlölet. Maga Al-Tamimi az amerikai konvojok elleni harccal kezdte, majd elfogták és Abu Ghraibban átesett mindazokon a kínzásokon, megaláztatásokon, amiket a híres fotókon láthatunk. Kiszabadulását követően állt be az öngyilkos terroristák egyik szervezetébe és foglalkozik a merénylők felkészítésével. Tudatában van annak, hogy a ma Irakban harcoló dzsihádisták az amerikaiak kiűzése után iszlám állam létrehozását fogják követelni és az ő 'lefegyverzésük' a fegyveres harc újabb szakaszát fogja jelenteni. A főcél - az ország szabadsága - érdekében azonban együttműködik velük. A képlet hihetetlen! Az USA a terrorizmus legfőbb katalizátora ma a Földön. 

A TIME okt. 31.-i száma újabb adalékkal szolgál 'The Enemy Within' (A belső ellenség, 24-31. old.) c. cikkében a szélsőséges iszlám elvek terjedéséről. Ezúttal az Európában élő iszlám hívőkről van szó, akik mindinkább elidegenednek a környezetüktől és az Internet, valamint az Irak elleni amerikai háború hatására szélsőségesekké válnak. Hol és mikor kezdődött a gyűlölet-spirál, lehet vitatkozni, de hogy az USA hatalmas lökést adott a terrorizmus elterjedéséhez, nem lehet vitás! 

Az elszabadult pokol formájában megjelenő terror: 

A feltételezett kiváltó okoktól függetlenül mélységesen elítélendő! De az okokat vizsgálni kell, ellenkező esetben emelkedő spirálhoz vezet a vak bosszú.

A vizsgált időszak alatt a figyelmemet három akció kötötte le, három borzalom-sorozat. Az emlékeiktől nem lehet szabadulni. Ez az elsősorban és azonnal üldözendő terror, amikor ártatlan embereken áll bosszút az, aki az állami terror, elnyomás, gyarmatosítás ellen kelt fel. 

1. Tizenkét nepáli szakácsot végzett ki egy terrorista csoport Irakban. Leírom a nevüket: 'The Army of Ansar Alsunnah' ('al-Sunna'-nak is írják). Megnéztem - először és utoljára ilyen rettenetesen barbár tettet - a kivégzésről készített videót (és elmentettem, hátha kellhet még), majdnem hánytam. Barbár, primitív állatok: (1) ártatlan, szegény, nyomorult fiatalokat végeztek ki, semmi összefüggést nem látok köztük és az állami terror között; (2) a kivégzést a lehető legkegyetlenebb módon hajtották végre: az egyik áldozatot késsel fejezték le, de azt is úgy tették, hogy félúton megálltak, hadd szenvedjen a kivérzés alatt; tizenegyet pedig úgy, hogy hármasával lökték őket a földre és lőtték őket egyenként tarkón, ha mellé sikerült (vagy direkt mellé lőttek?) meghosszabbították a kegyetlen szenvedést; (3) csak a világ irtózatát növelik és indokot adnak Amerikának, hogy folytassa a megszállást; az épp folyó konvención már tombol a legújabb jelszó - 'The Force of Freedom' -, amivel Busht erősítik a választás előtt. Állatok, állatok, mintha a fasiszta gépezet kivégző-osztagait látná az ember. Ha az iraki ellenállók meg akarnak maradni azoknak a világ szeme előtt, le kell fogni az ilyen megveszekedett őrültek kezét!

2. Oroszország: két  repülőgép zuhant le szinte percre ugyanakkor (valószínűleg terrorista cselekmények) és két robbantást hajtottak végre Moszkvában. A hírek szerint csecsen 'fekete özvegyek' a végrehajtók. Vérbosszú a megölt férjekért, családtagokért. Ősi csecsen törvény (igaz, tulajdonképpen férfiaktól várja el e vérbosszút)! Mégis mélységesen elítélendő, mivel a célpont rossz, nem az állami terroron áll bosszút, hanem ártatlan embereken. A gyűlölet és terror eszkalációját szolgálja!

3. Hosszasabban fogok foglalkozni az beszláni (Észak-Oszétia) borzalmakkal, hangosan kell gondolkodnom:

É-Oszétiában, a csecsenek szomszédságában egy iskolát foglaltak el csecsen terroristák, több nő, mint férfi, fedetlen arccal, tehát a halálra felkészülten. Borzalom, borzalom, már nem csak ártatlan felnőtteket, hanem gyerekeket is célbavesz a megtaposottak terror-válasza. Őrületet szül a népek rabláncon tartásának őrülete. Beláthatatlan spirál. Oroszok, menjetek a fenébe Chechnyából! (04.09.03)

Az áldozatok számáról eltérő hírek érkeztek, a legvalószínűbb, hogy 150-200 halott esett áldozatul és több mint hatszázan sebesültek meg. A többségük gyerek!

Több szempontból érthetetlen, megmagyarázhatatlan:

- Nem tudom felfogni, milyen agy és szív tud arra vetemedni, hogy gyerekeket is bevonjon a bosszú átkozott körébe. Végtelenül embertelen és ostoba. Akkor is érthetetlen az ilyen kegyetlenség, ha tudjuk, hogy a kiváltó ok, ez esetben alapvetően az orosz elnyomás, a csecsenek ötszörös sárbataposása is az.  És csakis az elnyomókat szolgálja, azoknak nyújt alibit a terror eszkalációjához.

- Nem tudom felfogni, hogy az orosz központi hatalom, amelyik - ha már a cár atyuska megszállta a kaukázusi népeket - felelősséggel tartozik az ottani békéért, stabilitásért, hogy volt képes távolmaradni, miért nem küldte oda a legjobb terror-ellenes dandárját, miért hagyta, hogy helyi és elképesztően ügyetlen katonák kezében legyen a helyzet megoldása.

- Nem tudom felfogni, hogyan lehetséges, hogy a kommentátorok többsége az okok ismeretének leghalványabb jele nélkül nyilatkozik, azt hangsúlyozza, hogy a nemzetközi terrorizmus terjeszti ki szárnyait az egész világra... és hasonlók, ahelyett, hogy a konfliktusok helyi elemeit próbálná vizsgálni és megérteni. Élen járt a még pártvezér és külügyminiszter Kovács László, aki - nyilván a saját megbukott Irak-politikáját igazolandó - a kórus élére állva szajkózta ezt a 'nemzetközi terrorizmust', egy szót sem említve a helyi problémakörről. Még a CNN is okosabb nála, mert ott elmondták, hogy csak a 90-es évek óta folyó orosz katonai beavatkozás csecsen áldozatainak a száma meghaladja a 150 000-t. Ez is irtózat a javából!

- Több orosz szakértő nyilatkozatát viszont megértem, mert én is azonnal úgy gondoltam, hogy Chechnya és Ingusétia után Oszétia (ottani segítség nélkül az iskola elfoglalása elképzelhetetlen!) már azt jelenti egyrészt, hogy az Oroszországgal elégedetlenség, szembenállás a teljes kaukázusi térségre kiterjedt és/vagy felszínre tört, másrészt, hogy a kis kaukázusi népek között is erősödhetnek az ellentétek. Magyarul: a nagyon ostoba orosz nagyhatalmi, erőszakos, agresszív magatartás, amit Nyugaton és Kínában régóta imperializmusnak hívnak, nem képes megemészteni, hogy a fegyverek hatalma nem örök, a szó hatalma erősebb és a szív hatalma tudhatja csak megoldani ezt az egész borzalmat, aminek a legfőbb kiváltó okai ők.

Kiemelem a legjózanabb magyar véleményt: A NapTV műsorában három ember elemezte a terror újabb rettenetes akcióját. TGM (Tamás Gáspár Miklós)  kimondta, hogy - bár az akció a legaljasabb minden eddigi között és a legmélyebb pontot jelenti - nem szabad elfeledkezni arról, hogy Csecsnyában az orosz elnyomó gépezet mocskos háborút folytat! És hangsúlyozta, hogy Putyin most újabb hengert fog alkalmazni bölcs megoldás keresése helyett. A sok lökött nyilatkozat között gyémánt!

Újabb kommentár nélkül ide linkelem a lapom Chechnya oldalát és abból kiemelve a most folyó barbár emberirtás 2002-ig szóló adatait:
illetve annyit azért hozzáteszek, hogy a hírhedt és a megkínzott, megalázott nép számára felejthetetlen sztálini 'áttelepítés' Távol-Keletre előtt cca. egymillió csecsen élt a szülőföldjén, mára majdnem megfeleződtek! Csak 1999 és 2002 között több mint 25000 csecsent mészároltak le az orosz csapatok, majdnem a fele ártatlan polgári személy!!!

Kénytelen vagyok megtoldani a mondandómat néhány gondolattal, mert hozzám közelálló ember is úgy nyilatkozott, hogy a csecsenek megérdemlik, ha most Putyin és bandája odacsap.

1. Nem lehet aljas gazemberek csoportjai miatt népeket büntetni. Mint ahogy nem lehet az Egyesült Államokat most uraló banditák tettei miatt se felelőssé tenni az amerikai népet, Izrael ostoba vezetői és ortodox terroristái, földfoglalói miatt a zsidóságot, az elkeseredett, de többnyire ártatlan emberekre támadó palesztin terroristák miatt a palesztin népet, az orosz vezetők, katonák banditizmusa miatt az orosz népet. Sose hittem volna, hogy ezt ennyire nehéz megérteni. Ha most bármilyen katonai akció indul meg Csecsenföld ellen, az borzalmasabb bűntett lesz, mint amit ezek a terroristák elkövettek. Várható, de az az állami terrorizmus iskolapéldája lesz. Az ártatlan felnőttek tömege mellett ott is lesz számtalan gyermek-áldozat! 

2. Nem lehet véletlen, hogy többszöri csecseföldi látogatásom alatt nem találkoztam olyan emberrel, raktári segédmunkástól kezdve az állam főügyészéig és kormánytisztviselőkig, akik szeretettel, békével beszéltek volna az orosz hatalomról. Gyűlöltek mindenkit, akinek köze volt a cári elnyomástól kezdve a kitelepítésen keresztül a szinte folyamatos atrocitásokig: a cári orosz tábornokoktól kezdve Lermontovon keresztül a bevagonírozást végző és csűröket a hátramaradottakra rágyújtó katonákig mindenkit, mindenkit. Ez a 'névsor' azóta a duplájára nőtt,  minden bizonnyal. Ezt is tessék végiggondolni, ne elveket papolni, bosszútüzeket gyújtogatni.

3. Nem értem persze a terroristákat se, mert a csecsenek is, az arabok is imádják a gyerekeket. Olyan fokot érhetett el a gyűlölet, ami kivetkőztet embereket emberi mivoltukból. De ha válaszcsapás fog következni, az csak a teljes csecsen lakosságot már régen átitatott gyűlöletet fogja növelni, soha nem lesz vége, meg fognak jelenni ebben a térségben is a torokmetszők, hasfelvágók, elevenen elégetők!

Vigyázzatok, oroszok, legyetek egyszer már bölcsek, mert most talán még találtok tárgyalásra készeket. A Putyin által gyorsan beígért 'véres megoldás' után késsel a szájukban fognak a leigázottak megjelenni a bosszú mezején!

- Az EU külügyminisztereinek is több eszük van, mint az oroszoknak vagy nekünk: rászóltak Putyinra, hogy tegye rendbe a csecsen-ügyet (nem fegyverrel!), mielőtt bármiféle akcióba fogna. Már meg is van az orosz ellennyilatkozat, nem kell mondanom, milyen!

Pár külföldről felröppent hír Észak-Oszétiával kapcsolatban:

- Az orosz hatalom vak volt/van/lesz. 

     - Kiderült vagy azt hazudják, hogy a 'nemzetőrség' (vagy ahogy éppen hívják), azaz a civil védelem kezdte a lövöldözést. Hogy lehetett egyáltalán eltűrni a jelenlétüket?

     - Bemutattak a TV-ben egy elfogott vagy annak mondott terroristát, aki mint jól betanított papagáj szajkózza a Putyin-doktrinát: azt mondta a parancsnok, azért kell az iskolát elfoglalnunk, hogy általános kaukázusi háborút robbantsunk ki. Látnokokat festetnek le terroristák helyett valakivel, akinek nem lehet több sütnivalója, mint a vad lövöldözés, robbantgatás. Vagy netán provokáció az egész? 

     - Letartóztatták Csecsenföld vezetőinek teljes rokonságát és két napig embertelen körülmények között tartották fogva őket, bűnözőkként faggatva asszonyokat, gyerekeket. Ez aztán bátorító jövőkép! Mit terveznek még a csecsen nép ellen?

- Az EU külügyminisztereinek többsége alkalmatlannak nyilvánította az orosz biztonsági szerveket és óva intette az oroszokat a várható ostoba ellenlépések megtételétől. (2004.09.08)

- Azonosították 10 terrorista holttestét, kivétel nélkül csecsenek és ingusok. Nyugati megfigyelők szerint dajkamesének tűnik az az azonnal felröppentett orosz vád, hogy 'nemzetközi terrorista alakulat' volt a rettenetes akció végrehajtója és célja a csecsen-orosz konfliktus kiterjesztése lett volna az egész Kaukázusra, kaukázusi háború kirobbantása. Ezeknek az állításoknak a célja elterelni a figyelmet a tíz éve Csecsenföldön folyó tömegmészárlásról. Korai még végső konklúziót levonni, de nagyon kíváncsi vagyok a tíz arab, meg néhány kazak és üzbég terrorista azonosítására. (Egyébként az se lenne fantasztikus, ha az elnyomás és kizsákmányolás globalizációra az elnyomottak megkísérelnének világméretű összefogásra alapozott választ adni. 'A terror globalizációja' lesz a neve?)

- Bemutatott a TV egy helyi lakost, akinek a felesége és két gyermeke pusztult el az iskolában. Bosszút esküdött. Megértem. Lehet, hogy a terroristáknak akarva, nem akarva mégiscsak sikerült kiterjeszteniük a konfliktust?

- Aczél jegyzeteket adott elő a NapTV-ben. Ha eltekintek TGM félmondatos megjegyzésétől arról, hogy Csecsenföldön mocskos háború folyik, ez az első magyar kommentár, amelyik józan értékelést ad a történtekről, kiemelve, hogy Putyin azzal a lózunggal került hatalomra, hogy ő majd rendet tesz Csecsenföldön, ezzel szemben véres eszkalációt hozott: az ő 'kemény' intézkedéseinek eredményeként többtízezer - többségében ártatlan civil - csecsent mészároltak le, az onnan indított bosszúhadjáratok száma és kegyetlensége pedig nőttön nő. Azzal együtt, hogy a civilek elleni csecsen támadásokat is elítélem, az alapokhoz kell visszatérni és megadni a függetlenséget vagy legalább a teljes autonómiát a kaukázusi kis népeknek. Tett még egy bölcs megállapítást, amiről én is hajlamos vagyok elfeledkezni: a csecsen függetlenségi törekvéseknek az égvilágon semmi köze nem volt az iszlámhoz! Putyinnak és csapatának sikerült elérnie, hogy mára viszont lett!

Itt az ideje, hogy Putyint, ezt a kemény, ostoba és kegyetlen, amellett tehetségtelen neokapitalista cárt és társait besorolják a háborús bűnös Bush és csapata, meg Sharon mellé. Nemzetközi bíróság elé kell(ene) állítani valamennyit!

- A Time, 2004 szept. 20.-i számának a 23. oldalán cikket közöl 'The Beslan Negotiations, Communication Breakdown' címmel (A beszláni tárgyalások, a kommunikáció összeomlása). Ha a 10%-a igaz annak, amit tényként közöl az általában objektivitásra törekvő folyóirat, akkor is el kellene azonnal távolítani a Putyin-bandát a hatalom közeléből is! Azt állítja a cikkíró, hogy Putyinéknak módjuk lett volna tárgyalások útján elkerülni a vérontást. És több történt, mint az alkalom elhalasztása! Éspedig: (1) Anna Politkovszkaja (nemrég mészárolták le Moszkvában!) újságíró, aki a moszkvai színház drámánál is közvetített, azonnal repülőre ült, hogy Beszlánban is segítse megtalálni a megoldást és telefonált Londonba Ahmed Zakajevnek - azóta lepuffantották, mint egy kutyát -, aki Aszlan Maszhadov-nak, a volt elnöknek a szóvivője, kérve, hogy Maszhadov is repüljön Beszlánba és akadályozza meg a vérengzést. Zakajev - mivel azonnal világos volt számukra, hogy az ügyükre mérhető legnagyobb csapást jelentené a vérengzés - azonnal elvi beleegyezésükről biztosította, csak Maszhadov személyes biztonságának garantálását kérte. Nem kerülhetett sor a hölgy által kezdeményezett akcióra, mert a repülőgépen megmérgezték, eszméletét vesztette. Moszkvába visszatérve, rossz állapotban úgy nyilatkozott, hogy az orosz biztonsági szervek akadályozták meg, hogy megszervezze a tárgyalásokat. (2) A terroristák azt kérték, hogy négy magas beosztású személyből álló csoport közvetítsen. Egyikőjük Alexander Dzaszokov, Észak-Oszétia elnöke lett volna, aki be is akart menni az iskolába, de - mint ő maga mondta - a Belügyminisztérium (gondolom, központi) magas beosztású tábornoka közölte vele, hogy Putyintól utasítása van, tartóztassa le, ha meg akarná tenni. A továbbiakban a cikk foglalkozik pozitívan értékelhető lépésekről is, de ez a két 'ellenlépés', amit talán egyszerűen presztízs-okokból tettek, elég volt ahhoz, hogy lekéssék a megfelelő pillanatot. Ennek ismerete nélkül is úgy fogalmazott egy kedves ismerősöm, hogy Putyinék ismét 'beáldozták' ártatlan emberek százait néhány terrorista hullája ellenében. Borzasztó a polgári személyek elleni terrorizmus is, de az ellene 'fellépők' gazembersége is! A két szóbanforgó csecsen vezető arca (nem tűnnek barbároknak!): (balról Maszhadov)

Újabb: Putyin már talált arabokat, sőt oroszt és ukránt is a terroristák között. Vigyázzatok, népek, belekeverhetnek akárkit ebbe a nagy kalap izébe!

- Megnéztem Friderikusz Sándor riportját a hihetetlen beszláni szörnyűségekről. Rettenetes, felfoghatatlan barbarizmus. Ha érintett lennék, valószínűleg magam is telítődnék bosszúvággyal, mint azok telítődhettek, akik meglincselték, ugyancsak barbár módon (lefejezés!) kivégezték az elkapott terroristákat. A felháborodás, az érintetteké, enyém kifejezhetetlen. Nem is ezért fogtam tollat, hanem egyrészt a riport egyoldalúsága, másrészt valószínű tévedései miatt. Meg mert nem értem, miért hagyta ki az előzetesben még szereplő részleteket arról, hogy egy helyiségben megerőszakoltak gyermekeket és apákat is kényszerítettek lányaik, fiaik megbecstelenítésére. Érdekelne, hogy valótlannak bizonyultak-e az előzetes információk, vagy akármilyen cenzúra vágatta ki a szörnyűségek legszörnyűbb, legbarbárabb részleteit. Ilyenkor a tiszta és teljes igazság feltárása lehet az egyetlen helyes eljárás.

Egyoldalúság: Soha nem járunk a végére a szörnyűségeknek, ha nem említjük meg, akármilyen tömören is a kiváltó okokat. Semmi esetre se akarom azt mondani, hogy az efféle barbarizmusra van bocsánat! De nem tombolna ez a terror vagy maguk a csecsenek, ingusok, dagesztániak le tudnák fogni a barbár kezeket, ha a világ végre komolyan foglalkozna azzal, hogy több évszázados állami terror, gyalázatos orosz tömegmészárlás indította el a lavinát. Állig felfegyverkezett banditák (mint az arabokkal szemben is), az orosz katonai és belbiztonsági gépezet gyilkol, rabol, elrabol, megerőszakol ellenállókat is, de ártatlan emberek százezreit is. Ezt nem kimondva elítélni az eseményeket csak egy kanna olaj lehet a tomboló tűzre, a terror-spirálra. Nem ösztönöz másra, mint az (állami) terror fokozására. Pedig így soha nem lesz kibékülés! Bocsánatot kell kérni az elnyomott népektől (nem ezektől a gyalázatos terroristáktól), le kell ülni velük tárgyalóasztalhoz, segíteni kell őket a rombadöntött ország helyreállításában és valamiképp kárpótlást kell nyújtani a kárpótolhatatlan életekért. Akkor lehet remény, hogy az elvakultakat kikapcsolják a folyamatból. Így soha.

Valószínű félreértések: (1) Nem hiszem el a gyermekeiket meggyalázó apák történetét. Nem azért, mintha a terroristákról nem tudnám elképzelni. Az apákról nem hiszem el, hogy ilyen parancsot - akár halálos fenyegetés esetén is - végrehajtottak volna. Az oszétek (a nevekből nyilvánvaló, hogy főként azok és nem oroszok) is büszke nép lehet, nem és nem... (2) Elhangzott valami dajkamesének tűnő történet arról, hogy a terroristák rabszolga-gyerekeket tartottak és menekülés közben megölték őket... Ezt se hiszem el, mert valamennyire ismerem a vidéket, az embereket. Nincs hol, kiknek a segítségével és miért rabszolgákat tartani. Összetéveszti valaki Észak-Kaukázust Indiával! Egyszerűen értelmetlen badarság az egész. Ha el tudtak rabolni 3 mentőkocsit, 30-40 gyereket, azokat túszként vitték magukkal és amint úgy érezték, túl vannak a közvetlen veszélyen, megölték őket (ha elengedték volna szegényeket, már tudna róluk a világ)? Értelmetlen, valószínűtlen. (04.10.11)

Mélységesen meg vagyok rendülve! Ez pokoli torony, a terror megállíthatatlan spirál-tornya, nő az égig! Szerintem változatlanul a kiváltó okok oldaláról kell a megoldás felé közelíteni, mert megdönthetetlen, rettenetes túlerőben lévő fekete hatalmak, terror-gépezetek (USA, Oroszország, Izrael) gyarmatosítanak, fokozzák az elnyomást és az elnyomottaknak nem igen van más fegyverük, mint a megfélemlítés. Az elmebeteg állatok se zárhatók ki addig, amíg a népek, vallások, akik és amik a prés áldozatai, levegőhöz nem jutnak, meg nem békülnek. AZ EGÉSZ VILÁGRENDET KELL MEGREFORMÁLNI és azt csak észretért nagyhatalmakkal lehet. 

Még egyszer Csecsenföldről:

A National Geographic 2005 júliusi száma a 78-91. oldalon részletes és okos cikket közöl Csecsenföldről, a csecsen borzalmakról. Ismerteti mindazt az embertelenséget, amit ennek a kis kaukázusi népnek 1722 (az első cári megszálló csapatok megjelenésétől) kezdve el kellett szenvednie az orosz csizmától. Van ereje az értő szerzőnek, Andrew Meier-nek - az eszeveszett beszláni terror-akcióra (is) utalva - az általános hiedelmekkel, tévhitekkel szembeszállva leírni: ..."De a kétségbeesés, ami mint egy lepel függ e fölött a háború-sebzett, idegen országba ágyazott terület fölött, néhány csecsent - asszonyokat is - elkeseredett, szörnyű cselekedetek elkövetésébe hajtott bele." (But the despair that hangs like a poll over this war-torn enclave has driven some Chechens - including women - to commit desperate, horrific acts.) Valószínűleg néhány adatot és fotót felteszek a fentebb megadott Csecsenfölddel foglalkozó oldalamra, itt csupán egy-két megállapítást idézek: Csecsenföld fővárosa, Groznij a II. világháború óta legtöbb bombatámadást, legborzalmasabb pusztítást elszenvedett város; az 1944 február 23.-i, a teljes csecsen és ingus populációt érintő kitelepítés (Szibériába és Kazahsztánba) történészek véleménye szerint csak az út alatt (marhavagonokban szállították őket télen) többszázezer férfi, nő és gyermek halálát okozta); jegyezzünk meg egy nevet, Gennadij Trosev tábornokét, aki az 1999 Újévén indított és ma is folyó harmadik háború egyszerű stratégiáját így írja le: "Ha lőnek ránk egy házból, leromboljuk a házat, ha egy faluból több helyről lőnek, elpusztítjuk a falut. Így viselkednek a megszálló hatalmak: a nácik mindenütt, nem csak Lidicében, az amcsik Irakban, az oroszok Csecsenföldön, bizony, kedves, fasiszta elveket valló volt iskolatársam!

Újabb adalék a kaukázusi népek lázongásairól:

A TIME, október 24.-i számában 'In the Line of Fire' címmel (Tűzvonalban', 28-29. old.) Nalcsikról (Kabardino-Balkaria fővárosa) ad jó összefoglalót. Két megállapításra hívom fel a figyelmet: (1) A terror frontja szélesedik az észak-kaukázusi területeken. És mindinkább bebizonyosodik, hogy a csecsenek ugyan valószínűleg vezetik az akciókat, de a végrehajtók helyiek vagy azok is. Csecsenföldön kívül érinti immár a terror-ellenállás az Ingus Köztársaságot, Észak-Oszétiát és Kabardino-Balkáriát. Aki kicsit is ismerős a vidéken, jól tudja, hogy Dagesztán se marad le az orosz-gyűlöletben Csecsenföld mögött, előbb-utóbb ki fog terjedni a terror erre a mini-köztársaságra is. Nincs elfogadhatatlanabb politikai szféra Oroszországban, mint a kaukázusi népek legázolása. Fel fog robbanni az egész vonulat. (2) Putyin a nalcsiki terroristákra kiadott 'megsemmisíteni' parancsa csak olaj lehet a tűzre. El kellene fogni őket, kiszedni belőlük minden hasznosítható információt a felkelések okairól, majd bíróság elé állítani őket. És tárgyalni, tárgyalni, minimum autonómiát biztosítani ezeknek a területeknek, ellenkező esetben nem lesz vége a terrornak sohasem! Újabb hír röppent fel a világsajtóban, nem hiszek a fülemnek: a nalcsiki akciót szervező terrorista-csoport eredeti célja repülőgépek elrablása és azokkal a moszkvai Kreml és egy atomerőmű megtámadása volt, Szeptember 11-hez hasonlóan. Lehet az orosz állami terrort igazolni próbáló hazugság, de akár igaz is. Borzalmak felé halad a világ, mert az elnyomó hatalmak őrültek és vakok!

 Az állami terror egyik válfajaként értékelem a közösségi terrort is, amivel Pakisztánból érkezett hírekben találkoztam.

A TIME két számban is foglalkozott (2005.03.14.-i számának 11. oldalán, majd egy későbbi számban 'Fighting Feudalism' címen hosszú cikkben) foglalkozik a nők egyik legaljasabb megalázásával, a Pakisztánban széles körben alkalmazott 'büntetéssel', amikor törzsi vezetők 'tanácsa', bíróságként működve a kaszt-korlátok megsértésével vádolt család valamelyik (gondolom legszebb) nőjének csoportos meggyalázásával (mass rape) büntet, áll bosszút. Sok aljasságot láttam a világban, még többről olvastam-hallottam, de ez a gyalázat egyszerűen észbontó. Az egyik meggyalázott asszony, egy gyönyörű, akkor 30-éves hölgy végre felkelt az erőszak ellen és bíróság elé állíttatta a felbujtókat (ítélkezőket) és az elkövetőket. Mukhtar Mai-t nyilvános megbecstelenítésre ítélte Meerwala falucska 'bölcseinek' bírósága 2002-ben, amit négy 'önkéntes' végre is hajtott. Nem vétett senki és semmi ellen, csupán 12-éves öccse sétált magasabb kasztbélivel és őt választották, mint a család vétkéért bűnhődőt. XXI.század, iszlám, ahol elvileg ismeretlen a kasztrendszer! A szokás eddig az volt, hogy az így tönkretett nő vagy elbujdosott vagy öngyilkosságot követett el. Mai megpróbált a jog erejével élni, de majdnem ő járt rosszul: bár első fokon elítélték a bandát, a Legfelsőbb Bíróság szabadlábra helyezett ötöt a hat elítéltből, egynek a büntetését pedig enyhítette. Mai-t pedig a veszélyes bűnözők listájára tették. Az államelnök is sietett takargatni a rémtettet, hogy 'ne ártson az ország imázsának'. Az USA emberi jogvédő szervezetei segítségével szabadult ki a szorult helyzetből és a Legfelsőbb Bíróság a per újrafelvételére kényszerült. Nagyon ismerősen csengő történet, nem? Statisztika: 2004 első hét hónapja alatt 150 pakisztáni asszonyon hajtottak végre csoportos erőszakot és 176-ot öltek meg a '(kaszt)tisztesség' nevében. 

Térjünk át Londonra. Néhány szempontból különlegesek az ott történt terror-támadások. Nem különben a reakciók.

Az egyik (leköszönő?) biztonsági főnökük mondta a közelmúltban, hogy a kérdés nem az, éri-e terrortámadás Londont, hanem az, hogy mikor. Nem lehet kivédeni. Hát megtörtént éspedig ismét 'jól', a G8-ra időzítve. Nem lehet lelegyinteni, disznóság. De az is rettenetes, amit nyilatkoznak róla ott, meg itthon. Idiótánál idiótább szövegek hangzanak el. Odakint, a Bush mögött második háborús bűnös, Blair a civilizációnkról, értékeinkről beszél, lekezelve ezzel az iszlám kultúrát és értékeket, olajat öntve a tűzre. Itthon egy külföldön állomásozó riporter hölgy arról nyilatkozott, milyen aljasság megzavarni a G8-at, ahol épp a szegénység felszámolásával és a környezetvédelemmel foglalkoznak. Nem lát szegény! Nem tudja, hogy a szegénység okozói éppen azok, odafent és hogy kutyakötelességük lenne tényleges reformokat hozni és nem gyöngysorokat osztogatni. Ami meg a környezetvédelmet illeti, az egyes számú háborús bűnös pedig éppen előző nap tartott vérlázító szónoklatot arról, hogy a Kiotó már elavult, új valamit kell kitalálni, ami Kínára meg Indiára is vonatkozik. Mintha nem tudná, hogy az ő országa a világ messze legnagyobb szennyezője és eleve nem akar vele foglalkozni! Az USA köp a világra, Afrikára, arabokra, üvegházra, mindenre, ami nem közvetlen vaskos érdeke! Valaki meg itthon leül a kamerák elé és vallási fanatizmusról (iszlám - Al-Kaida) beszél, ahelyett hogy benőne a feje lágya, ketten meg összevesznek a közönség füle hallatára, hogy fizetnek-e a saját állampolgár túszaikért a nagy országok vagy se. Egyetlen hangot se hallani arról, hogy Bush, legfőbb szövetségesével, Blairrel aljas háborút indított Irak ellen és minden megnyilvánulásukkal keresztesháború-jelleget adnak ennek a rémségnek, agyba-főbe sértegetik az arabokat, az iszlám világot. A terror folytatódni fog mindaddig, amíg észre nem térnek! (05.07.08)

Folytatódott: egy 'sikeres' terrortámadás, majd egy sikertelen. Két héten belül. Aljasságok! De mit tett előtte Blair és hazája? Segített szétlőni Irakot és megölni több mint százezer embert (helyesbítenem kell: mára tudjuk, hogy többszázezret). Teljesen jogtalan háborúban. Aztán előkészített egy törvényt, amelyik számtalan szabadságjogot megszűntet. Meg rendeletileg megfenyegettek mindenkit, hogy aki a terrort nem átkozza, az megnézheti magát. Azóta lelőttek egy ártatlan brazil fiatalembert, mert ugye a bőre, meg furcsán viselkedett. 5-6 Bobby közelről összesen 8 golyót eresztett a koponyájába. Parancsuk van rá: minden gyanús alakot főbe kell lőni, mert ott nem lehet bomba. Ha a testére céloznak, esetleg felrobbantják a bombát. Valamelyik főokos nyilatkozik: 'Mert mi történt volna, ha nem lövik le a fiatalembert és kiderül, hogy terrorista akcióban működik éppen.' Micsoda vas-logika! Tessék mindenkit lelőni, aki nem csecsemő vagy 120 éves vagy nem halottaskocsiban fekszik. Mert mi lenne, ha... Végül Blair nyilatkozik: az Iraki háborúnak semmi köze ezekhez a terror-cselekményekhez. Ánglikánusok, ekkora szerencsétlent hol szedtetek össze? .... Kiderült napokon belül, hogy a londoni metróban lelőtt (kivégzett!) brazil fiatalember kizárólag sötét bőre miatt vált az általános (faj)gyűlölet áldozatául. Nem viselkedett furcsán, nem ugrott át korláton, kapun. Lehet, hogy pár lépést kilépett, hogy elérje a befutó szerelvényt. A kocsiban teperték le és eresztettek 7 vagy 8 golyót a koponyájába. Színesbőrűek, ha a demokrácia fellegváraiba mentek vagy ott éltek, használjatok bőrfehérítőt, mint az indiai asszonyok!

Még hihetetlenebb, vadabb reakció: a londoni metró-robbantások után angolok Görögországban (is) lefogtak és megkínoztak 'gyanús' muszlimokat. Csak tátog az ember! (06.01.02) Ismétlem, sokadszor, tudhatnák: a terror terrort szül!

Egyperces néma felállással emlékezett meg a világ a londoni merénylet áldozatairól. Helyes, én is álltam némán: megint vétlen szerencsétleneken csattant az állami terrorizmusra adott ostoba válasz. Megkérdeztem közben magamtól, miért nem emlékezik meg a világ az (orosz) állami terror legkevesebb félmillió csecsen és az iraki háború legkevesebb 100 000 (újabb adat: 655 000!!!) vétlen áldozatáról, öregekről, asszonyokról, gyerekekről. Ja, mert az elkövetők államok és nagyhatalmak! 

Foglalkozzunk röviden néhány adalékkal az Izrael-Palesztina konfliktussal:

Internet-hír vagy vélemény Izraelről: a kivonulás se vet véget a kétoldalú vérontásnak, belegyökerezett a szembenálló felekbe, hogy vér nélkül nem lehet szót érteni a másikkal. Betekintést ad egy site arra, hogy Izraelben is erős a terrorizmus: Jewish Terrorism in Israel . Én mégis remélem, hogy egyszer kialakul az a szükséges helyzet, hogy mindkét oldalon erős ember és csoport egyszerre érti meg, hogy nincs tovább, békét kell kötni és segíteni egymást.

'Gaza's New Strongmen' (Gaza új erős emberei) a TIME október 24.-i számának 34-35. oldalán közölt cikk címe. 20 000-re teszi azoknak a fegyvereseknek a számát, akik az átadott gazai térségből tovább kívánják folytatni a harcot Izrael ellen. A 60 000 fős palesztin biztonsági erő se tudja megfékezni őket, ha nem jutnak munkához. Erre pedig a palesztin gazdaság képtelen. A hihetetlen mértékű munkanélküliség és nyomor nem nyújt megoldást, a biztonsági erők is képtelenek több fegyverest 'felszívni', a palesztin költségvetés 62 %-át már így is központi bérkiadásokra fordítják. A cikk nem lát megoldást. Nyilván nem is oldható meg a kérdés nemzetközi összefogás nélkül.

Izrael atomtámadásra készül iráni nukleáris célpontok ellen. Nem tévednek, akik Izraelt tartják az első számú veszélynek a világon.

Nem szabad nem foglalkozni néhány rövid hírrel:

- Ha jól értem (fejtem meg) az erősen kódolt hírt, akkor Németországban arabok-lakta házat úgy gyújtottak fel jobboldali fajgyűlölők, hogy több csecsemőt közvetlenül gyújtottak meg, azaz elevenen égették el őket. A hírt nem követte világméretű felháborodás, mint a londoni terrorakciót. Én gondolatban néma főhajtással emlékeztem meg róluk. És elvárom a németektől, részesítsék méltó büntetésben az embertelen banditákat és biztosítsanak harsogó publicitást az ügynek. Ez a terror másik szélső oldala!

- Újabb agyament jelent meg a világpolitika színpadán: Chirac, a botladozó francia elnök. Csatlakozott az eddigi világhatalmi őrültekhez, Bush-hoz és Putyinhoz, akik egymás sarkában nyomakodva jelentették ki, hogy 'fenntartják a megelőző nukleáris csapás jogát, ha...'. Az eddigi ha-khoz hozzávarrt egy még veszélyesebb elvet, mondván, hogy az alkalmazás kiterjedhet 'terrorista országokra és szövetségeseink védelmére'. Terrorista ország alatt most éppen nyilván Iránra gondol, szövetségese meg annyi lehet, amennyit éppen jónak lát. És ilyen vakok vezetik a demokratikus Nyugatot (és a G8-akhoz tartozó rettenetesen 'demokratikus' Oroszországot)! Így, ahogy vannak, nemzetközi bíróság elé kellene állítani őket, mint háborús bűnösöket, mint világveszélyt jelentő fenyegetőzőket!

- A 'terrorizmus elleni háború' sületlenség, mondja az About/Atheism site: ez a háború nem vezet sehová, legalábbis a terroristák motivációinak valamelyes megértése nélkül. ("This 'war' won't go anywhere, though, without some understanding of the motivations of the terrorists.") - Nagy igazság!

- Irak és London, valamint a nukleáris megelőző csapással fenyegetőzők miatt adok egy linket: Hirosima szemtanúinak beszámolói!

- Az már szinte mellékes, hogy megjelent egy általam először olvasott fogalom: Catholofascism (keresztény fasizmus). Ezzel kezdik jellemezni azt a bűntömeget, amit a római katolikus egyház a világgal szemben elkövetett/elkövet.

Kezdőlap