A Napkelet repertóriuma

1920-1922Összeállította: Csikai Valéria
TARTALOM

A repertóriumról
Szerkezet
Szerzői betűrendes rész
Tárgyszóindex

Szerzői betűrendes rész

Ady Endre
Ambrus Balázs
Ámon Ottó
Anday Károly
Antal János
Antalffy Endre
Áprily Lajos
Aradi Viktor
Aranyossy Pál
Argay György

Babits Mihály
Bakkai Béla
Bakóczi Károly
Balás Ernő
Balázs Béla
Balázs Ferenc
Bálint Zoltán
Barabás Béla
Bárány Pál
Bárd Oszkár
Bárd Oszkár Róbert
Bardócz Árpád
Bárdos László
Barta Lajos
Barta Sándor
Bartalis János
Bartók Béla
Baudelaire, Charles
Becski Andor
Becski Irén
Benamy Sándor
Benedek Elek
Benedek László
Berde Mária
Bernárdy György
Blaga, Lucian
Blankenberg Nándor
Bodor Pál
Borbély István
Botez, Demostene
Bölöni Györgyné Márkus Ottilia
Bródy Miklós
Bródy Pál
Bródy Sándor
Brügel, Fritz

Čapek, Karel
Csallóközi János
Csiki Endre
Cziffra Géza

Daday Loránd
Darvas Simon
Delly Szabó Géza
Dénes Zsófia
Déry Tibor
Dettre János
Dienes László
Dóczyné Berde Amál
Dorosevics, Vlasz Mihajlovics
Dózsa Endre
Droste, Anette von
Dujardin, Edouard

Eftimin, Victor
Ehrenstein, Albert
Elekes Miklós
Eminescu, Mihai
Emőd Tamás
Endre Károly
Erdélyi Anna
Erdélyi József
Erdélyi Kálmán
Erdélyi Viktor ld. Aradi Viktor
Falu Tamás
Faludi Iván
Farkas Antal
Farkas Mózes
Fáskerti Tibor
Feleky Géza
Finta Zoltán
Fóthy Jenő
Földi Mihály
France, Anatole
Franyó Zoltán
Fülöp René
Füst Milán

Gara Ákos
Garda Kálmán
Geisswein Sándor
Gelei József
Goga, Octavian
Gorkij, Makszim
Götz Irén, D.
Gulácsy Irén, P.
Gyallay Domokos
Gyárfás Elemér
Győri Ernő

Hajek, Egon
Hajnal László
Halász Gyula
Halmágyi Antal
Hardt, Ernst
Hatvany Lajos
Hegedüs Nándor
Hofbauer Aurél
Hollós József
Honti Tibor

Ignotus Pál
Imre Sándor
Isac, Emil

Jacobsen, Jens Peter
Jakabffy Elemér
Jaklovszky Dénes
James, Francis
Janovics Jenő
Járosy Dezső
Jászi Oszkár
Juhász Árpád
Juhász Gyula

Kaczér Illés
Kádár György
Kádár Imre
Kallós Ernő
Karácsony Benő
Kázmér Ernő
Kelemen Lajos
Kemény Gábor
Keresztury Sándor
Kertész Jenő
Király György
Kiss Ernő
Kiss Ida
Kolosváry Bálint
Komlós Aladár
Kós Károly
Kovács Kálmán
Kőhalmi Béla
Kristóf György
Krizsán P. Pál
Kuncz Aladár
Kuti Dénes
Láday István
Lakatos István Imre
Lányi Ernő, ifj.
Lányi Sarolta
Lesznai Anna
Ligeti Ernő

Mácza János
Major Dezső
Makkai Sándor
Mallarmé, Stéphane
Márai Sándor
Márkus Ottilia ld. Bölöni Györgyné
Marót Károly
Marót Sándor
Marschalkó Lia
Martinovich Sándor
Marton Manó
Mihályi Ödön
Mohácsi Jenő
Molnár Imre
Molter Károly
Murányi Győző

Nagy Andor
Nagy Dániel
Nagy Emma
Nagy Lajos
Nagy László, S.
Nagy Oszkár
Naláczi József
Nemes Jenő
Német Mihály
Németh Andor
Nietzsche, Friedrich
Nukata, hercegnő (8. század)
Nyírő József

Oláh Béla
Olajos Domokos
Ormos Ede
Ormos Iván
Osvát Kálmán
Oszkár Károly
Otomo no Yakamochi

Paál Árpád
Pálffyné Gulácsy Irén ld. Gulácsy Irén P.
Pap Domokos
Pap József
Papp Aurél
Papp Dezső
Papp József
Paukerow, Leonard
Perec, Jichak Lejb
Petres Kálmán
Polányi Károly
Prattinger Ferenc

Rădulescu-Motru, Constantin
Radványiné Ruttkai Emma
Raţiu, Dominic
Rédey József
Relle Pál
Reményik Sándor
Révai Károly
Révész Béla
Rilke, Rainer-Maria
Rolland, Romain
Róna Imre
Rudnyánszky Endre
Sakonoue no Iratsume
Sándor Imre
Sándor József
Sas László
Schönberger Ferenc
Seprődi János
Serestély Béla
Serestyén Béla
Shakespeare, William
Silbermann Jenő
Sinkó Ervin
Sipos Domokos
Sombati-Szabó István
Somló Lipót
Somlyó Zoltán
Stern Vilmos
Streinu, Vladimir
Supka Géza
Sütő Nagy László

Szabó Imre
Szabó Jenő
Szabó Lőrinc
Szeghő Imre
Székely Béla
Székely János
Székely József
Szende Pál
Szentgyörgyi István
Szentimrei Jenő
Szép Ernő
Szígyártó Gábor
Szombathy István
Szombati-Szabó István
Szucsich Mária

Tabéri Géza
Tabéry Géza
Tagore, Rabindranath
Tárainé Molnár Margit
Táray Ferencné
Tarnowsky Mór
Teodorescu, D. N.
Tompa László
Tóth Árpád
Turnowsky Mór
Turnowsky Sándor

Uitz Béla
Újvári László
Ürmösi József

Verlaine, Paul
Vlahuţa, Alexandru
Vozári Dezső

Walter Gyula
Wégerné Földes Anna
Weiss Sándor
Werfel, Franz
Wildgans, Anton

Yamanoue no Okura

Zágoni István
Zsolt Béla

Tárgyszóindex

A Tűz (folyóirat)
Adóügy
Ady Endre (1877-1919)
Agrárpolitika
Agrárreform, 1921
Aktivista kiáltvány
Állam és kisebbségek
Általános választójog
Amerikai irodalom
Anarchizmus
Andrejev, Leonyid Nyikolajevics (1871-1919) orosz író
Angell, Norman
Anglia
Anszki, Slojme (1863-1920)
Anyanyelv
Apponyi Albert (1846-1933)
Áprily Lajos
Arad
Arhiva pentru ştiinta şi reforma socială (folyóirat)
Arisztokrácia
Asquith, Emma Alice Margaret (1864-1945)
Asszimiláció
Ausztria
Ausztria-Magyarország
Avantgárd, erdélyi
Avantgárd, magyarországi
Avantgárd, nyugati
Avantgárd, kelet-európai

Babits Mihály (1883-1941)
Balázs Béla
Bánát
Barabás Márton (1893- )
Barbusse, Henri (1873-1935)
Bárd Oszkár (1893-1942) költő, drámaíró
Barta Sándor (1897-1938)
Bartók Béla (1881-1945)
Batthyány Tivadar (1859-1931)
Baudelaire, Charles (1821-1867)
Bauer, Otto
Bécs
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Bega völgye
Behrendt, Walter Curt
Békemozgalom
Beköszöntő
Belles Lettres (folyóirat)
Belpolitika
Bencze Miklós
Benedek Elek (1859-1929)
Bergson, Henri Louis (1859-1941)
Berlin
Bernády György (1864-1938)
Bernhard, Georg (1875-1944) német gazdasági szakíró
Biológia
Bíró Vencel
Blaga, Lucian (1895-1961)
Blok, Alekszandr Alekszandrovics (1880-1921)
Bordeaux Géza (1868-) zenetanár
Brassó (Braşov)
Bródy Miklós (1877-1949) zeneszerző
Budapest
Buddhizmus
Bukarest

Cele Trei Crişuri (folyóirat)
Cenzúra
Cholnoky Jenő (1870-1950) földrajztudós, egyetemi tanár
Cionizmus
Cogălniceanu, Mihail (1817-1891)
Coşbuc, George (1866-1918)
Csicserin, Georgij Vasziljevics (1872-1936)

D'Annunzio, Gabriele (1869-1938)
Dadaizmus
Dante, Alighieri (1265-1321)
Deák Ferenc (1803-1876)
Demokrácia
Deri, Max
Dés
Dezső Miklós festő
Dicsőszentmárton (Târnăveni)
Dienes Jenő
Diplomácia
Divat
Dohnányi Ernő (1877-1960)
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881)
Dózsa Endre (1857-1944)
Dömötör Gizella (1897 - ?)
Drámatörténet

Egyház, református
Egyházak
Ehnlich, Paul (1854 - 1915), Nobel-díjas orvos
Einstein, Albert (1879-1955)
Elbeszélés
Elekes György
Életmódtörténet
Életrajz
Ellenreformáció
Előadóművészet
Előre (folyóirat)
Első Nemzetközi Dadavásár
Emich Gusztáv (1814-1869)
Emigráció
Eminescu, Mihai (1850-1889)
Endre Károly
Energia
Építőművészet
Epstein, Jean
Erdély
Erdélyi fejedelemség
Erdélyi Kárpát Egyesület
Erdélyi magyar irodalom születése
Eszmetörténet
Eszperantó mozgalom
Esztétika
Evangélikus egyház, német
Evoluţia (folyóirat)
Expresszionizmus

Fehérterror, 1919
Fényes Samu
Festőművészet
Filmművészet
Filológia
Filozófia
Finta Sándor (1881-1958)
Fizika
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Folyóiratismertetés
Földessy Gyula (1874-1964)
Földi Mihály
Földrajzi nevek etimológiája
France, Anatole (1844-1924)
Francia forradalom (1789-1799)
Francia irodalom
Francia Tudományos Akadémia
Franciaország
Frappa, J. J.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Friedrich István (1883-1951)
Futurizmus
Függetlenségi mozgalom, India
Galsworthy, John (1867-1933)
Gandhi, Mahátma (1869-1948)
Gândirea (folyóirat)
Garnier, Tony (1869-1948) építőművész
Gazdasági élet
Gazdaságpolitika
Genius (folyóirat)
Genovai konferencia (1922. ápr.-máj.)
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Gorkij, Makszim (1868-1936)
Grafika
Grandpierre Emil (1874 - 1938)
Grosz, George (1893 - 1959)
Gyallay Domokos
Gyárfás Elemér (1884-1945)
Gyógyászat

Habsburg-dinasztia
Haeckel Ernő
Hagyományőrzés
Hajnal László
Hamsun, Knut (1859-1952) norvég író
Hatvany Lajos
Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
Heilborn, Ernst
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Holland irodalom
Horthy-rendszer
Horváth János (1878-1961)
Hutchinson, M.

Ifjúsági szervezet, kisebbségi
Igazságszolgáltatás
Ignotus Pál (1869 - 1949)
Impresszionizmus
India
Indig Ottó
Iorga, Nicolae (1871-1940)
Iparművészet
Író és társadalom
Irodalmi élet
Irodalmi élet, kisebbségi
Irodalmi élet, német
Irodalmi Nobel-díjak, 1920
Irodalom és olvasóközönség
Irodalom, amerikai
Irodalom, szovjet
Irodalomtanítás
Irodalomtörténet, francia
Irodalomtörténet, középkori
Irodalomtörténet, magyar
Irodalomtörténet, német
Irodalomtörténet, orosz
Irodalomtörténet, svéd
Irredentizmus

Jászi Oszkár (1875-1957)
Jeddy Sándor (1890-?) iparművész
Jog, nemzetközi
Jog, szerzői
Jogtudomány
Jókai Mór (1825-1904)
Jósika Sámuel, br. (1848-1923)

Kaczér Illés
Kaiser, Georg (1878-1945)
Kant, Immanuel (1724-1804)
Karcolat
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Károlyi Mihály, gr. (1875-1955)
Kassa
Kassák Lajos (1887-1967)
Kecskeméthy István (1864-1938)
Kecskeméti Lipót
Keleti Újság
Kemoterápia
Képzőművészet
Kereskedelem
Keresztényszocializmus
Kerzsencev, Platon Mihajlovics (1881-1940)
Keyserling, Hermann
Kiállítás
Királypuccs, 1921.
Kirgizek
Kisantant és a kisebbségi kérdés
Kisebbség, szász
Kisebbségek nemzetközi közössége
Kisebbségi kultúrpolitika
Kisebbségi politikai szervezetek
Kisebbségi politikusok
Kisebbségi társadalmi szervezetek
Kisebbségi törekvések
Kisebbségpolitika
Kisebbségvédelem
Kiss Géza
Kiss József (1843-1921) költő
Kitchener, Horatio Herbert Lord (1850-1916)
Kolozsvár
Kolozsvár (Cluj)
Komlós Aladár (1892-1980)
Kórusművészet
Kós Károly 1883-1977
Kosztolányi Dezső 1885-1936
Kovácsné Páll Rózsa
Kölcsey Egyesület
Költészet
Könyvkiadás
Környezetvédelem
Kőrösfői Kriesch Aladár (1863-1920)
Közgazdaság
Közlekedéspolitika
Közoktatás
Közvéleménykutatás
Kratochwill Károly (1869-1946)
Kritika
Kropotkin, Pjotr Alekszejevics (1842-1921)
Kubizmus
Kultúra
Kultúrkapcsolat, angol-német
Kultúrkapcsolat, román-magyar
Kultúrpolitika
Kung Fu-cse (i. e. 551-478)
Kuntze, Friedrich
L'esprit Nouveau (folyóirat)
Lázár László, Cs.
Le Corbusier (1887-1965) építőművész
Le Goffic, Charles
Le Rossignol
Lesznai Anna (1885-1966)
Ligeti Ernő (1891-1945)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Lord Esher
Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics (1875-1933)

Ma (folyóirat)
Madách Imre (1823-1864)
Magyar Bibliophil Társaság
Magyar irodalom
Magyar Nemzeti Párt
Magyar Nemzeti Tanács, 1918
Magyar Néppárt
Magyar Szövetség
Majakovszkij, Vlagyimir (1893-1930)
Mallarmé, Stéphane (1842-1898)
Marc, Franz (1880-1916)
Marosvásárhely (Târgu Mureş)
Marx, Karl (1818-1883)
Mattis-Teutsch János (Hans) (1884-1960) festőművész
Mauclair, Camille
Mazuel, Dupny
Mennoniták
Merezskovszkij, Dmitrij Szergejevics
Mese
Miklós I. montenegrói uralkodó (1841-1921)
Militarizmus
Misztérium
Modern hazafiság
Modern művészet
Modern nyugati irodalom
Molière (1622-1673)
Molnár Sándor
Montenegro
Mund Hugó (1892-1962)
Munkásmozgalom
Műballada
Műgyűjtés
Művelődéstörténet
Művészek felelőssége
Művészet
Művészeti élet, erdélyi
Művészeti élet, magyar
Művészeti élet, német
Művészeti élet, szovjet
Művészeti irányzat
Művészetpolitika
Művészetszociológia
Művészettörténet

Nacionalizmus
Nacionalizmus, francia
Nadányi Zoltán
Nagy Emma
Nagy Károly (1868-1926) erdélyi ref. püspök
Nagybánya (Baia Mare)
Nagyenyed (Aind)
Nagyvárad
Naláczi József, id., báró (1748-1822) földbirtokos, testőr
Napkelet (folyóirat)
Naturalizmus
Németország
Nemzetek Szövetsége
Nemzeti autonómia
Nemzeti belviszályok, román
Nemzeti identitás
Nemzeti kultúra ápolása
Nemzetiségek együttélése
Nemzetiségi kérdés
Nemzetiségi politika ld. Kisebbségi politika
Népköltészet
Népművészet
Népzene
Neumann, Karl Eugen
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900)
Norvég irodalom
Nőmozgalom

Oktatáspolitika
Olasz irodalom
Olaszország
Ormos Ede
Orosz irodalom
Országos Reformkör
Ostland (folyóirat)
Összehasonlító irodalomtörténet

Paál Árpád (1880-1944)
Pacifizmus
Pahner, Frederik
Pángermanizmus
Pantomim
Papp Aurél (1879-1960) festőművész
Párizs környéki békeszerződések következményei
Pásztortűz (folyóirat)
Pauler Ákos (1876-1933)
Pázmány Péter (1570-1637)
Pedagógia
Pénz- és hitelügy
Perec, Jichak Lejb (1851-1915)
Pèrochon, Ernest (1895-1942)
Perret, Auguste (1871-1954) építőművész
Petelei István (1852-1910)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Petrovits Mihály
Picard, Max
Pikler Gyula (1864-1937) jogbölcsész, egyetemi tanár
Plister, Kurt
Pogány József
Poincaré, Raymond (1860-1934)
Polgári radikalizmus
Politológia
Pornográfia
Pszichológia
Publicisztika, irodalmi
Publicisztika, kisebbségpolitikai
Publicisztika, politikai
Rachilde, Marguerite (1860-1953) francia irónő
Rácz Pál
Rákosi Jenő (1842-1929)
Rapallói egyezmény (1922. ápr.)
Rathenau, Walther (1867-1922)
Reinhardt, Max (1873-1943)
Relativitáselmélet
Relativitáselmélet és művészet
Revue de France (folyóirat)
Revue Littéraire Persane (folyóirat)
Revue Mondiale (folyóirat)
Richepin, Jean
Rodin, Augusta (1840-1917)
Rolland, Romain (1866-1944)
Román irodalom
Román Nemzeti Komité, 1918
Román Nemzeti Párt
Román őstörténetkutatás
Rostand, Edmond
Rostand, Jean
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Sajtópolitika
Sakk
Salmon, André
Salzburgi Ünnepi Játékok
Sándor József (1859-1945)
Sárosy Károly
Serestély Béla
Shakespeare, William (1564-1616)
Sinclair, Upton (1878-1968)
Sixtus pármai herceg (1886-1934)
Somló Bódog (1873-1920) jogtudós
Sovinizmus
Strindberg, Johan August (1849-1912)

Szabó Dezső (1879-1945)
Szabó Imre
Szabó László
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Szabolcska Mihály (1861-1930)
Szana Zsigmond (1870-1929)
Székely Jenő
Székelyek
Szendrey Júlia (1828-1868)
Szent György Céh, a műgyűjtők egyesülete
Szép Ernő (1884-1935)
Színdarab
Színházi élet
Színháztörténet
Színművészet
Színművészet, német
Színművészet, orosz
Szobrászat
Szociáldemokrácia
Szociális- és egészségügy
Szocializáció
Szocializmus
Szociológia
Szolovjev, Vlagyimir (1853-1900) orosz filozófus
Szombati-Szabó István
Szopos Sándor (1881-1954) festőművész
Szovjetunió
Szózat (folyóirat)
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergejevics (1863-1938)

Tabéry Géza
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Társadalmi gondolkodás
Társadalomtörténet
Teleki-könyvtár (Marosvásárhely)
Telepítések a 19. sz. végén
Temesvári Bank- és Kereskedelmi Részvénytársaság
Természettudomány
Tessitori Nóra (1894?-1969) előadóművész
Tisza István (1861-1918)
Toller, Ernst (1893-1939)
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910)
Tompa László
Tóth István (1892-1964) grafikus
Törvényjavaslat, nemzetiségi (1861)
Transzilvanizmus
Tudománytörténet

Uitz Béla (1887-1972)

Viaţa Românească (folyóirat)
Világ (folyóirat)
Világháború
Világháború következményei
Világirodalom
Vlahuţa, Alexandru (1858-1919) román költő, író

Wagner, Richard (1813-1883)
Wedekind, Frank (1864-1918)
Weiner Leó (1885-1960)
Wells, Herbert George (1866-1946)
Worringer, Wilhelm
Wölfling, Leopold
Wundt, Wilhelm (1832-1920) filozófus, fiziológus

Zágoni István
Zenei élet
Zenei Szemle folyóirat
Zeneművészet
Zenetanítás
Zenetörténet
Zola, Emile (1840-1902)
Zord Idő folyóirat

Zsidó irodalomtörténet
Zsidókérdés
Zsolt Béla (1895-1949) 


A repertóriumról


Szerkezet

A repertórium a Dippold Péter összeállításában 1988-ban megjelent "Történelmi Szemle repertóriuma" felépítését követi. A számítógépes programot Horváth Ádám, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa készítette.

A repertórium két részből áll:

1. Szerzői betűrendes rész
2. Tárgyszóindex

A szerzői betűrendes részben és a tárgyszóindexben a szerzők, illetve tárgyszavak után minden esetben teljes bibliográfiai leírás következik: szerző, cím, (ha van, alcím is) évfolyam, szám (zárójelben év és hónap), lapszám. A bibliográfiai leírást esetenként [ ] zárójelben néhány szavas annotáció követi, amely vagy a közlemény tartalmára, vagy annak megjelenési körülményeire vonatkozik. Az annotációban történt közlés a tárgyszóindexben nem szerepel.

A szerzői betűrendes részben és a tárgyszóindexben a "Jegyzetek" rovatcímet "J" rövidítéssel jelöltük.


Szerzői betűrendes rész

A szerzők alfabetikus sorrendben követik egymást. Ehhez a folyóiratban megjelent művek címei csatlakoznak. A szerzőség minősége: - írta, - közli, - ismerteti, - összeállította, külön említést nyer. E kategóriákon belül a közlemények a megjelenés időrendjében követik egymást. Ha egy szerző írásához a folyóiratban hozzászólás, kiegészítés, vagy vitacikk kapcsolódott, az a szóbanforgó közlemény után kurzív szedéssel kap helyet.

A folyóiratban szereplő szerzői szignók és álnevek feloldása a lehetőség szerint megtörtént. Ahol a szerző kilétét nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, ott a szignó illetve az álnév került az alfabetikus rendbe. Társszerzős közlemények esetén minden egyes szerzőnél szerepel a megjelenés, a társszerzőket is feltüntetve.


Tárgyszóindex

A kiemelt tárgyszavak a repertórium második részében szoros betűrendben követik egymást. A tárgyszavak alatt a hozzá kapcsolódó közlemények a megjelenés időrendjében következnek. Egy-egy közlemény tartalmától függően több tárgyszó alatt került leírásra, ezért a tárgyszóindex a repertórium legterjedelmesebb része.

A tárgyszavak kiválasztásánál a tartalom volt a legfontosabb szempont. A közlemények címe - főként tudományos jellegű írásoknál - a tartalomra is utal. Ilyenkor a címben szereplő releváns szó tárgyszóként jelenik meg az indexben. Ez a módszer azonban nem volt alkalmazható a szépirodalmi művek esetében, hasonlóképp a szaktudományi jellegű tanulmányok egy részénél. Ezért a közlemény tartalmára utaló tárgyszót választottuk, irodalmi műveknél, kritikáknál viszont az alkotások műfaját (líra, novella, dráma, stb.) soroltuk tárgyszóindexbe.

A tartalom mellett szükségesnek mutatkozott a földrajzi nevek tárgyszóként való megjelenítése is. A tárgyszóindexbe felvett földrajzi nevek nyelvészeti, régészeti, helytörténeti, illetve művelődéstörténeti vonatkozásban kerültek felsorolásra.

A folyóiratban szereplő testületekről, intézményekről szóló tanulmányok, ismertetések szükségessé tették a testületek és intézmények tárgyszavakkénti kezelését. Ugyanígy jártunk el a folyóiratszámok ismertetésénél, amikor a folyóirat címét tekintettük tárgyszónak. Az indexbe minden esetben a testületek teljes neve került.

A közlemények egyrésze olyan személyiségekkel foglalkozik, akik szépírói, történelmi, művelődéstörténeti, tudománytörténeti szempontból jelentősek. A tárgyszóindexben ezen személyiségek neve a betűrendben megtalálható. A régi időkből sok olyan név is előkerült, amely nem közismert, ezért a szóbokrokban a perszonális tárgyszavak is helyet kaptak. A tárgyszóindexben minden esetben közöljük a születési és halálozási évet, szükség esetén a személyiség kilétét.

A fentebbi tárgyszótípusok a közlemény tartalmának jelölésére szolgáltak. A megjelenések formája felőli közelítés formai tárgyszavak indexbe sorolását is szükségessé tette

Az ismertetések teljes bibliográfiai leírása a szerzői betűrendes részben az ismertetést közlő szerző neve (születési és halálozási éve), a tárgyszóindexben pedig az ismertetett mű szerzője, valamint tartalma szerint került besorolásra. A szerzők tárgyszóindexben való megjelenése jelzi, hogy a folyóirat mely honi és külföldi szerzők munkásságát kísérte figyelemmel.

Az ismertetett munkák könyvészeti leírása a folyóiratban sok esetben hiányos. Egységesítés céljából kiegészítéseket eszközöltünk a címleírás pontossá, illetve teljessé tételéért. Esetenként, ha a magyarországi könyvtárakban a mű, vagy folyóirat nem volt megtalálható, erre nem került sor. A repertóriumban a kiegészítések jelölésétől eltekintettünk.

Mind a tartalomra, mind a formára vonatkozó tárgyszavaknál szükségesnek látszott az utalórendszer bevezetése. A szinonimák és rokonértelmű tárgyszavak esetében az utalás csökkenti a repertórium terjedelmét és a keresést megkönnyíti

 


 


Szerzői betűrendes rész


Ady Endre

Egy elvetélt Ady-vers: Intermezzo / Ady Endre. - [Intermezzo címen egy állítólagos Ady-verset közöl a szerkesztőség, amely vers máig sincs az Ady-összes versek között]. - 2:1/2 (1921) 117.

Ady Endre Petőfi Sándorról. - [Illusztráció: Kós Károly Petőfi arcképe; A Gyárfás-porta és kertje, valamint Petőfi körtefájának fotója Székelykeresztúron]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 11-14.


Ambrus Balázs

Chanson d'automne / Ambrus Balázs. - 2:2/18 (1921) 1036.

Dal / Ambrus Balázs. - 2:2/18 (1921) 1037.

Pri.e.re: Sully-Prudhomme / Ambrus Balázs. - 2:2/18 (1921) 1037.

Sors / Ambrus Balázs. - 3:8 (1922. máj. 1.) 5.

Szonett / Ambrus Balázs. - 3:8 (1922. máj. 1.) 5.


Ámon Ottó

Esperanto a világirodalomban / Ámon Ottó. - 1:1/2 (1920) 121-22. J.

ismerteti

Jimmie Higgins: Regény / Upton Sinclair ; ford.: Franyó Zoltán. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921. - 280 p.

Ism: Egy ember a háborúban / Eszperantóból: Ámon Ottó

2:2/16 (1921) 952-54. J.


Anday Károly

Földindulás / Anday Károly. - 2:1/12 (1921) 653-58.


Antal János

Ciklus / Antal János. - 2:2/20 (1921) 1170-71.

Mielőtt... / Antal János. - 2:2/20 (1921) 1171-72.

Minden határ / Antal János. - 2:2/20 (1921) 1172-73.


Antalffy Endre

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Antalffy Endre. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző marosvásárhelyi tanár]. - 2:2/24 (1921) 1467-68.


Áprily Lajos

A rím / Áprily Lajos. - 1:1/1 (1920) 25.

Mély tekintet / Anton Wildgans ; ford.: Áprily Lajos. - 1:1/6 (1920) 347.

Októberi vers / Áprily Lajos. - 3:1 (1922. jan. 15.) 29.

Tündér határon: Nagy Emmának / Áprily Lajos. - 3:1 (1922. jan. 15.) 29-30.

Nostalgia / Áprily Lajos. - 3:9 (1922. máj. 15.) 2.

Faust ünnepén / Áprily Lajos. - 3:9 (1922. máj. 15.) 2.


Aradi Viktor

Találkozásom Gorky Maximmal / Erdélyi Viktor. - 1:1/1 (1920) 61-63. J.

Mese a meséről / V. M. Dorosevics ; oroszból ford.: Erdélyi Viktor. - 1:1/2 (1920) 95-99.

A számadás / Vlahuţa Sándor ; ford.: Erdélyi Viktor. - 1:1/6 (1920) 357-58.

Mi az anarkizmus? / Erdélyi Viktor. - 2:1/2 (1921) 121-23. J.

Az ázsiai határról: Széljegyzetek a nemzetiségi kérdéshez / Erdélyi Viktor. - 2:1/3 (1921) 143-53.

ismerteti

Visszaemlékezés Lev Nikolajevics Tolsztojra / Makszim Gorkij ; ford.: Erdélyi Viktor. - Petrograd: 1920. - [A Péterváron megjelent orosz nyelvű könyvből szemelvényeket fordított és közöl a szerző]

Ism: Gorkij Maxim Tolsztojról / Erdélyi Viktor

1:1/5 (1920) 314-16. J.


Aranyossy Pál

Újság / Aranyossy Pál. - [L'Humanité]. - 2:2/17 (1921) 994.


Argay György

Falusi pap Erdélyben 1922-ben / Argay György. - [Nyírő József: Erdély nem találja meg önmagát c. cikkére reflexió (3:3 (1922. febr. 15.) 129-133.)]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 362-65. J.

Argay György

Válasz egy "jó pásztor" levelére / Molnár Imre. - Reflexió Argay György írására (3:6 (1922. ápr. 1.) 362-365.). - 3:6 (1922) 365-67. J.


Babits Mihály

Arckép: Egy regényből / Babits Mihály. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/2 (1921) 68-71.

Költészet és valóság: Élettöredék / Babits Mihály. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/5-6 (1921) 269-72.

A jobbak elmaradnak / Babits Mihály. - 3:8 (1922. máj. 1.) 1.


Bakkai Béla

Tüdőbeteg / Bakkai Béla. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 416.

A tükör / Bakkai Béla. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 416.


Bakóczi Károly

Az utolsó kálvária / Bakóczi Károly. - 1:1/6 (1920) 326-30.


Balás Ernő

"A magyarság szervezési alapjai" / Balás Ernő. - [Reflexió Kolosváry Bálint cikkére, 1:1/4 (1920) 244-46.]. - 1:1/5 (1920) 313-14. J.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Balás Ernő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a "Világosság" szövetkezet igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1473.


Balázs Béla

Nurmahal rózsája: Mozi-mese / Balázs Béla. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/5-6 (1921) 273-79.

Árnyékból: (Táncjáték) / Balázs Béla. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 516-19.

Isten tenyerén: Regény / Balázs Béla. - [18 folytatásban]. 2:2/13.(1921) - 3:6(1922).

Tudom Uram, mi történt / Balázs Béla. - 2:2/16 (1921) 903.

Tavaszi áradás elébe / Balázs Béla. - 2:2/16 (1921) 903-904.

Három piros rózsa / Balázs Béla. - 2:2/16 (1921) 904.

Önéletrajz: (A magyar zeneművészet európai hírű büszkesége adja itt életének és művészetének döntő eseményeit) / Balázs Béla. - 2:2/18 (1921) 1073-75. J.

Mese az álomköntösről / Balázs Béla. - 2:2/24 (1921) 1454-55.

Óda egy vezérhez / Balázs Béla. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 390.

Szüret / Balázs Béla. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 391.

ismerteti

Új könyvek / Balázs Béla. - 2:1/7-8 (1921) 447-78. J.


Balázs Ferenc

Született másolók és az alkotás vágya / Balázs Ferenc. - 2:1/4 (1921) 248-49. J.

Mikor a kritikus "belemagyaráz" / Balázs Ferenc. - 2:1/7-8 (1921) 444-46. J.

Mikor én szolgálni voltam: Eredeti székely népmese Kuti Dénestől (1919) / feljegyezte: Balázs Ferenc. - 2:1/9 (1921) 473-75.

Átnevelődés / Balázs Ferenc. - 2:2/19 (1921) 1149-51. J.

Frázis / Balázs Ferenc. - 2:2/20 (1921) 1197-1201. J.

Az ifjúság és a Reformkor / Balázs Ferenc. - 3:6 (1922) 369-71. J.


Bálint Zoltán

Mattis Teutsch Bukarestben / Bálint Zoltán. - 1:1/6 (1920) 379-80. J.


Barabás Béla

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Barabás Béla. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző volt főispán]. - 2:2/24 (1921) 1481-82.


Bárány Pál

Anyám / Bárány Pál. - 2:1/2 (1921) 97.

Fájdalom / Bárány Pál. - 2:1/5-6 (1921) 316.


Bárd Oszkár

Ben Taryi boy sorsa: (Sorsmisztérium egy felvonásban) / Bárd Oszkár. - 1:1/1 (1920) 4-14.

Memento mori! / Bárd Oszkár. - 1:1/4 (1920) 203-4.

Ontogenézis: Haeckel Ernőnek csodálattal / Bárd Oszkár. - 1:1/7 (1920) 433-35.

Problémák szirtjei között: Bevezető vers: Archimedes / Bárd Oszkár. - [Hibaigazítás: 3:3 (1922. febr. 15.) 189 p.]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 82-85.

Problémák szirtjei között: Két test, két lélek / Bárd Oszkár. - 3:5 (1922. márc. 15.) 272-74.

Vallomások a versműhelyből: Alchimia. - Ahogy a vers a testemből kizökken. - Daimonion / Bárd Oszkár. - 3:9 (1922. máj. 15.) 11-12.

ismerteti

Asszony: Novellák / Ligeti Ernő. - Târgu-Mureş-Marosvásárhely: Kosmos, 1920. - 100 p. - (Új könyvtár: 25-28.)

Ism: Bárd Oszkár

1:1/1 (1920) 63. J.


Bárd Oszkár Róbert

Arad kulturális életéből: A Kölcsey Egyesület két hónapja ; Bárd Oszkár Róbert. - [Hibás lapszám: 217.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 249-50. J.

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 376-78. J.

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 426-27. J.

A siker titka / Bárd Oszkár Róbert. - 3:11 (1922. jun. 15.) 3-5.


Bardócz Árpád

Német költők verseiből: Theodor Däubler: Eső: Richard Schaukal: Késő éjjel / ford.: Bardócz Árpád. - 2:1/4 (1921) 224.


Bárdos László

Kallódok / Bárdos László. - 2:1/5-6 (1921) 341.

Távolság nincs / Bárdos László. - 2:2/16 (1921) 920.

Földi vágyak vágyaim / Bárdos László. - 2:2/16 (1921) 922.

Pillangó / Bárdos László. - 3:1 (1922. jan. 15.) 18.

Sötét nap / Bárdos László. - 3:1 (1922. jan. 15.) 18.


Barta Lajos

A levegőtlenek / Barta Lajos. - [A Napkelet számára készült elbeszélés]. - 2:1/3 (1921) 135-42.

Új világ, új ember, új művészet / Barta Lajos. - 2:1/7-8 (1921) 385-90.

Találkozás Peteleivel: Jegyzetek egy kevéssé ismert magyar íróval / Barta Lajos. - 2:2/13 (1921) 749-52. J.

Ballada / Barta Lajos. - 2:2/15 (1921) 854-57.

Senki / Barta Lajos. - 2:2/23 (1921) 1358-61.


Barta Sándor

Mese / Barta Sándor. - 2:1/5-6 (1921) 318-21.


Bartalis János

Jöjjetek / Bartalis János. - 1:1/1 (1920) 45.

A vörös éjtszakából / Bartalis János. - 1:1/5 (1920) 311-12. M.

Az új művészet elé / Bartalis János. - 1:1/6 (1920) 321-25. P.

Nikita beteg / Bartalis János. - 1:1/6 (1920) 377-78. J.

Egészen kicsi, apróka Mihály... / Bartalis János. - 1:1/7 (1920) 441-42.

Guillaume Apollinaire: A kubizmus / Bartalis János. - 2:1/2 (1921) 123-24. J.

Óda egy újszülötthöz 1920-ban / Bartalis János. - 2:1/5-6 (1921) 309.

Nincstelenek dala / Bartalis János. - 2:1/5-6 (1921) 310.

Sírnak a katonák / Bartalis János. - 2:1/5-6 (1921) 310.

Február végén / Bartalis János. - 2:1/5-6 (1921) 311.

Karlsbadi levelek / Bartalis János. - 2:2/13 (1921) 734-36.

Varjak / Bartalis János. - [A Napkelet verspályázatán első díjat nyert költemény.]. - 2:2/16 (1921) 915.

Az erdőről hazatérő favágók / Bartalis János. - 3:2 (1922. febr. 1.) 99.

Miért vagyok bús? / Bartalis János. - 3:2 (1922. febr. 1.) 99.

ismerteti

Pár szó egy képkiállításhoz / Bartalis János. - 1:1/1 (1920) 63-64. J.

Bartalis János

A művészet elé,: amely nem "új" és nem "régi" és nem "nemzeti" és nem "szocialista", hanem egyszerűen művészet / Kádár Imre. - [Bartalis János: Új művészet elé c. írásához (1:1/6 (1920) 321-25.)]. - 2:1/2 (1921) 65-67. P.


Bartók Béla

Zene-folklór / Bartók Béla. - [A bécsi "Musikblätten des Anbruch"-ból átvett közlemény]. - 1:1/2 (1920) 100-4.

Részlet a "Gyermekeknek" c. kötetből / Bartók Béla. - 3:4 (1922. márc. 1.) 200.

Részlet a Bagatellekből / Bartók Béla. - 3:4 (1922. márc. 1.) 201.


Baudelaire, Charles

Baudelaire verseiből / Franyó Zoltán. - [Köd és eső; Esti szürkület]. - 2:2/13 (1921) 721-24.

A balkón / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1372.

A szépség / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1373.

A művészek halála / Charles Baudelaire ; Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1373.

Theodore de Banvillenak / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1374.


Becski Andor

Az élet elé köszönök Anyámnak / Becski Andor. - 1:1/1 (1920) 43-44.

A szellem diktatúrája ellen / Becski Andor. - 2:1/2 (1921) 118-19. J.

Esti ima anyámhoz / Becski Andor. - 2:2/14 (1921) 779.

A vers anarchiája / Becski Andor. - 2:2/19 (1921) 1112.

Ima, haldokló kedvesem felett / Becski Andor. - 3:8 (1922. máj. 1.) 13.

ismerteti

Mesék a kacagó emberről: Három elbeszélés / Szabó Lőrinc. - Budapest: Táltos, 1919. - 134 p.

Ism: Becski Andor

1:1/3 (1920) 189-191. J.


Becski Irén

Versek: I. Alea iacta est, II. Ki jön el megsiratni, III. [cím nélkül], IV. Atlas éneke, V. [cím nélkül], VI. Szavak gyönge sátra. / Becski Irén. - 1:1/2 (1920) 91-94.

Veronika-kendő / Becsky Irén. - 2:1/2 (1921) 71.

Az út: Az új évben, vándorutamon, énekeltem / Becski Irén. - 2:1/12 (1921) 651.

Testvérem / Becski Irén. - 2:1/12 (1921) 652.

Barázda sorok / Becski Irén. - 2:1/12 (1921) 652.

Új boszorkányok / Becski Irén. - 2:2/18 (1921) 1049-51.

Asszony / Becski Irén. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8.

Hűtlenség vágya / Becski Irén. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8.

Velem az égig / Becski Irén. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8.

ismerteti

A farkasok: Forradalmi dráma / Romain Rolland ; ford.: Teleki Jenő. - Budapest: Thalia, 1919. - 112 p.

Ism: Becski Irén /

3:2 (1922. febr. 1.) 121-23. J.

Isten tenyerén / Balázs Béla. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó, 1921. - 212 p.

Ism: Becski Irén

3:7 (1922. ápr. 15.) 424-26. J.


Benamy Sándor

Levél, háború után: Chauvin márkiné Lafayette vikomtnéhoz Lyonba: Paris, 1919... / Ben Ami. - 1:1/6 (1920) 336-39.

Életbe-ágyazódás / Ben Ami. - 2:2/15 (1921) 863-64.

Konferánsz: (A szemem) / Ben Ami. - 3:3 (1922. febr. 15.) 178-79. J.


Benedek Elek

Kié a jövendő: Ifjúkori emlék / Benedek Elek. -

ismerteti

Magduska meséskönyve: Jó kislányoknak és fiuknak / Ikafalvi Diénes Jenő. - Kézdivásárhely: Könyvnyomda Rt., 1921. - 159 p.

Ism: Benedek Elek

2:2/24 (1921) 1524-25. J.


Benedek László

Egy szemlélődő naplójából / Prof. Benedek László. - 1:1/2 (1920) 120-21. J.


Berde Mária

Pókocska hess... / Berde Mária. - 1:1/5 (1920) 278.

Fehér ének / Berde Mária. - 1:1/7 (1920) 450-51.

Rina kincse / Berde Mária. - 2:1/2 (1921) 81-97.

A fűben / Anette von Droste ; ford.: Berde Mária. - 2:1/5-6 (1921) 317.

A hős / Berde Mária. - 2:1/10 (1921) 520.

Az életnek nyújtott koszorú szalagjára / Berde Mária. - 2:1/10 (1921) 520.

Tavaszi csók / Berde Mária. - 2:2/15 (1921) 839.

Ismerlek, álom... / Berde Mária. - 3:3 (1922. febr. 15.) 158.

Rajz / Berde Mária. - 3:3 (1922. febr. 15.) 158.

Nyarad / Berde Mária. - 3:3 (1922. febr. 15.) 159.

Vipera / Berde Mária. - 3:10 (1922. jun. 1.) 3-6.

ismerteti

Örökmécs: Versek / Kovácsné Páll Rózsa. - Budapest: Globus, [1922]. - 80 p.

Ism: Berde Mária

3:6 (1922) 371-73. J.


Bernárdy György

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Bernárdy György. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző volt főispán]. - 2:2/24 (1921) 1473.


Blaga, Lucian

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Lucian Blaga. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző író]. - 2:2/24 (1921) 1464.


Blankenberg Nándor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Blankenberg Nándor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző iparügyi vezérfelügyelő]. - 2:2/24 (1921) 1476.


Bodor Pál

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Bodor Pál. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az Agrárbank vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1468-69.


Borbély István

Nietzsche / Borbély István. - 2:1/5-6 (1921) 312-16.

Kiss József / Borbély István. - 2:2/22 (1921) 1312-15.

Az erdélyi magyar szépirodalom / Borbély István. - 3:3 (1922. febr. 15.) 177-78. J.

ismerteti

Ősi rögön: Elbeszélések / Gyallay Domokos. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 112 p.

Ism: A modern magyar elbeszélés / Borbély István

2:1/12 (1921) 692-97. J.


Botez, Demostene

Az idő / Demostene Botez. - [Modern román líra.- Egy készülő költői antológiából]. - 2:2/21 (1921) 1234-35.

Sivár éjszaka / Demostene Botez. - [Modern román líra. - Egy készülő költői antológiából]. - 2:2/21 (1921) 1235-36.


Bölöni Györgyné Márkus Ottilia

Rodin látogatása Anatole France-nál / Kémeri Sándor. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 538-45.

Olasz földön Anatole France-szal, az idei Nobel-díj nyertesével / Kémeri Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 1-4.


Bródy Miklós

Sakk / Bródy Miklós. - [Egy-egy feladványt és egy-egy lejátszott sakkjátszmát közöl a rovatban a szerző]. - 3:9.,10.,11.,12-13.,14-15 (1922. máj. 15.-szept. 1.) 17.,18.,16.,21.,17. S.


Bródy Pál

Kassák Lajos újabb verseiről / Bolyai Pál. - 2:2/15 (1921) 884-85. J.

Jedermann: Dramaturgiai jegyzetek a salzburgi ünnepi előadáshoz / Bolyai Pál. - [H. Hofmannsthal: Jedermann előadásáról]. - 2:2/17 (1921) 1009-11. J.

ismerteti

L'éducation sentimentale = Egy fiatalember története / Gustave Flaubert ; Lustig Géza. - Békéscsaba: Tevan, 41918. - 677 p.

Ism: Gustave Flaubert két nagy regénye magyarul / Bolyai Pál

2:2/18 (1921) 1085-87. J.

Bouvard et Pécuchet = Bouvard és Pécuchet / Gustave Flaubert ; ford.: Tóth Árpád. - Budapest: Genius, 1921. - XVI, 359 p. - (Nagy írók-Nagy írások: I. 10.)

Ism: Gustave Flaubert két regénye magyarul / Bolyai Pál

2:2/18 (1921) 1085-87. J.


Bródy Sándor

Cleopatra / Bródy Sándor. - 1:1/3 (1920) 161-68.


Brügel, Fritz

Persephone / Fritz Brügel ; ford.: Franyó Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 5.

Hegedűvel és zongorával / Fritz Brügel ; ford.: Franyó Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 5.


Čapek, Karel

Hárman / Karel Čapek. - 2:2/18 (1921) 1030-35.


Csallóközi János

A kurzus és az utódállamok magyarsága / Csallóközi János. - 2:2/21 (1921) 1265-66. J.


Csiki Endre

Előtanulmányok az új esztétikához: I. Bevezető megfontolások / Csiki Endre. - 1:1/1 (1920) 35-42.

Előtanulmányok az új esztétikához: II. Filozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/3 (1920) 154-60.

Előtanulmányok az új esztétikához: III. Természetfilozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/6 (1920) 340-46.

Appassionata / Csiki Endre. - 1:1/7 (1920) 490-92. M.

Árnyékom élete és halála: (A professzor emlékirataiból) / Csiki Endre. - 2:2/18 (1921) 1038-48.

Számadás, konfesszió, episztola, meditáció / Csiki Endre. - 3:4 (1922. márc. 1.) 222-24.


Cziffra Géza

Halott versem felett / Cziffra Géza. - 1:1/6 (1920) 359. M.

Rainer-Maria Rilke verseiből: Uram; Altató; Zongoránál; A kedves halála / ford.: Cziffra Géza. - 2:1/4 (1921) 230-31.

Zongoránál: Rainer-Maria Rilke / Cziffra Géza. - 2:1/7-8 (1921) 409.

Rabindranath Tagore verseiből / ford.: Cziffra Géza. - 2:1/10 (1921) 536-37.

Görög szonett / Cziffra Géza. - 3:1 (1922. jan. 15.) 19.

Barabás Márton kiállítása / Cziffra Géza. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6. K.


Daday Loránd

A keresztyénség és a társadalmi kérdés / Daday Loránd. - 2:1/10 (1921) 521-27.

Művészet-politikánk / Daday Lóránd. - 2:2/23 (1921) 1362-65.

Az erdélyi művészetpolitika legközelebbi feladata: Az interpretálás élete / Daday Loránd. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 385-89.


Darvas Simon

Adóközösségek / Darvas Simon. - [G. Bernhard adóreform tervezete]. - 2:2/23 (1921) 1393-96. J.

A nagy átalakulás - Egy ember küzdelmei: Ernst Toller és az expresszionista dráma / Darvas Simon. - 3:2 (1922. febr. 1.) 86-91.

Konferenciák helyett spiritiszta szeanszokat / Darvas Simon. - [Guncser rajzaival illusztrált]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15. H.

Megölték az antikrisztust / Darvas Simon. - 3:10 (1922. jun. 1.) 14. H.

ismerteti

Egy szellemlátó álmai = (Die Träume eines Geistersehers) / Immanuel Kant ; ford.: K. Fried Jolán. - Wien: Europa, 1922. - 91 p. - (Europa ismeretterjesztő könyvtár: 6-7.)

Ism: Mit olvassunk? / (d. s.)

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Delly Szabó Géza

Bartók Béla Kolozsváron / Delly Szabó Géza. - 3:4 (1922. márc. 1.) 197-99.

Thamara / Delly Szabó Géza. - [Bródy Miklós szerzeménye]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 374-75. J.


Dénes Zsófia

A cápa / Dénes Zsófia. - 2:2/17 (1921) 991-94.


Déry Tibor

Dadaizmus / Déry Tibor. 2:1/7-8 (1921) 397-402.

A toronyőr: Regény / Déry Tibor. [4 folytatásban]. - 2:1/7 - 2:2/11 (1921).

Utolsó pillanatban / Déry Tibor. - 2:2/15 (1921) 842-46.

Előszó / Déry Tibor. - 2:2/22 (1921) 1287.

Barátom nálam aludt / Déry Tibor. - 2:2/22 (1921) 1288.

A csúnyaság dícsérete / Déry Tibor. - 2:2/22 (1921) 1289.

Rendetlenség / Déry Tibor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 401-15.


Dettre János

A demokrácia internacionáléja / Dettre János. - 2:2/21 (1921) 1266-68. J.

A kisebbségi jogok védelme / Dettre János. - 2:2/23 (1921) 1391-93. J.


Dienes László

Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon / Dienes László. - [Az 1921. febr. 23-án Kolozsvárt megnyílt kiállításról]. - 2:1/4 (1921) 236-39.

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/4 (1921) 249-54.

Egy magyar művész Bécsben / Dienes László. - [Uitz Béla bécsi kiállítása]. - 2:1/5-6 (1921) 323-26.

Nyugati szemle: A német evangélikus egyház szerepe a német köztársaságban / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 364-66. J.

Nyugati szemle: Természettudomány a művészet módszerével / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 367-68. J.

Nyugati szemle: Orosz kultúra otthon és külföldön / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 368-69. J.

Nyugati szemle: A francia akadémia, ahogy a nagyközönség látná / Dienes László. - [A Belles Lettres c. folyóirat olvasóközönségének próbaválasztása a francia akadémikusok körében]. - 2:1/7-8 (1921) 443-44. J.

Faj és kultúra / Dienes László. - [Szabó Imre 2:1/4 (1921) 213-219. p.-n megjelent cikkéhez]. - 2:1/7-8 (1921) 446-47. J.

Elnémult a világ / Dienes László. - 2:1/9 (1921) 456-62.

A freudizmus és az angol cenzúra / Dienes László. - [S. Freud: A young girl's diary c. művének terjesztését erkölcsi okokra hivatkozva Angliában betiltották]. - 2:1/9 (1921) 509-10. J.

Nyugati szemle: Új képzőművészeti kiadványok / Dienes László. - 2:1/10 (1921) 575-76. J.

Nyugati szemle: Wagner és a franciák / Dienes László. - [Jean Mornold: Le cas Wagner c. könyve alapján]. - 2:1/11 (1921) 639-40. J.

Ázsiai hatások Európa szellemi életében / Dienes László. - 2:1/12 (1921) 641-44.

Iparművészeti megnyilatkozások a kolozsvári mintavásáron / Dienes László. - 2:2/15 (1921) 891-92. J.

Nyugati szemle: Az orosz miszticizmus politikája / Dienes László. - 2:2/16 (1921) 954-56. J.

Nyugati szemle: A film jövője / Dienes László. - 2:2/16 (1921) 956-58. J.

Nyugati szemle: Kritikusok iskolája / Dienes László. - [Műkritikusokat képező főiskola alapításának terve Németországban]. - 2:2/16 (1921) 958-59. J.

Nyugati szemle: Flaubert és az Akadémia / Dienes László. - [Flaubert születése 100 éves fordulójának megünnepléséről]. - 2:2/16 (1921) 959-60. J.

Koldus a lámpa alatt / Dienes László. - 2:2/18 (1921) 1058-1061.

Nyugati szemle: Henriette Roland Holst / Dienes László. - 2:2/22 (1921) 1337-40. J.

A százesztendős Flaubert / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1437-44.

Nyugati szemle: Új poétika / Dienes László. - [Ivan Gollnak a Neue Rundschau 1921. okt.-i számában megjelent tanulmányáról]. - 2:2/24 (1921) 1515-17. J.

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Mund Hugó és Dömötör Gizella gyüjteményes kiállítása / Dienes László. - 3:3 (1922. febr. 15.) 185-86. J.

Nyugati szemle: A modern város / Dienes László. - [Hibás lapszám: 213., 216.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 245-48. J.

ismerteti

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.

The autobiography / Margot Asquith. - London: Butterworth, [1921]. - [Herbert Henry Asquith brit államférfi feleségének önéletrajza]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 362-64. J.

Nyugati szemle: Újabb Goethe-irodalom / Dienes László. - 2:1/11 (1921) 636-39. J.

Bevezetés a filozófiába / Pauler Ákos. - Budapest: Pantheon, 1920. - XV, 319 p. - (A Pantheon Ismerettára)

Ism: Dienes László

2:1/10 (1921) 565-68. J.

Bimala / Rabindranath Tagore ; ford.: Kelen Ferenc. - Budapest: Világirodalom, 1921. - 324 p.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 571-74. J.

Frank Wedekind, der Menschen und das Werk / Paul Fechter. - Jena: Lichtenstein, 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 574-75. J.

Le tableau de la littérature contemporaine en France / Charles Le Goffic. - Paris: Larousse

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/11 (1921) 640. J.

Potei d'moggi / összeáll.: Popini-Pancrazi. - Firenze: Vallechi. - [Olasz költők antológiája]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 361-62. J.

L'offre de paix séparée de l'Autriche (5. décembre 1916-12 octobre 1917.) / par le prince Sixte de Bourbon. - Paris: Plon, 1920. - 434 p., 5 t.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 366-67. J.

Russia in the Shadows / H. G. Wells. - , 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 441-42. J.

La loi des riches = A gazdagok törvénye / Jean Rostand. - Paris: Grasset, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 442-43. J.

Künstlerische Zeitfragen = Korunk művészi kérdései / Wilhelm Worringer. - : Hugo Bruckmann

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 506-7. J.

Vom Geist der Erde = A Föld szelleme / Ernst Heilborn. - Berlin, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 507-8. J.

Die Technik der geistigen Arbeit = A szellemi munka technikája. - Heidelberg, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 508-9. J.

La Revue de France. - 1:1 (1921). - Paris

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 510.

Die Malerei im XIX. Jahrhundert: Entwicklungsgeschichtliche Darstellung auf psychologischer Grundlage 1-2. Bd. / Max Déri. - Berlin: Paul Cassire, 1920

Ism: Nyugati szemle. A művészi forma keletkezése és felborulása / Dienes László

2:2/18 (1921) 1079-83. J.

Die Reden Buddhas aus der Mittleren Sammlung: I-III. = Buddha beszédei / ford.: Eugen Neumann. - Berlin: Piper

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1518. J.

Der letzte Mensch = Az utolsó ember / Max Picard. - Leipzig: Thal-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1518-19. J.

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.

Harc a stílusért az iparművészetben és építészetben / Walter Curt Behrendt. - Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlagsanstalt, 1920. - (Das Weltbild der Gegenwart: 3.). - [Az eredeti német cím ismeretlen.]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1520. J.

L'art vivant = Korunk francia képzőművészete / André Salmon. - Paris: Crés

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.

Deutsche Graphiker der Gegenwart: Mit 23 Künstler-Originalbeiträgen und 8 Reproduktionen = A mai német grafika / Plister, Kurt. - Leipzig: Klinkhard

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.

Anna: Ein ländisches Liebesgedicht / Gerhart Hauptmann. - Berlin: Fischer, 1921. - 140 p.

Ism: Dienes László

3:6 (1922. ápr. 1.) 375-76. J.

összeállította

Kiáltvány Budapesten a tömegek új kultúrájáért / Dienes László. - [Palasovszky Ödön és Hevesi Iván röpirata]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 113-19. J.


Dóczyné Berde Amál

Dezső Miklós nagyenyedi képkiállítása / Dóczyné Berde Amál. - 3:2 (1922. febr. 1.) 123-24. J.


Dorosevics, Vlasz Mihajlovics

Mese a meséről / V. M. Dorosevics ; oroszból ford.: Erdélyi Viktor. - 1:1/2 (1920) 95-99.


Dózsa Endre

A tavasz / Dózsa Endre. - 2:1/9 (1921) 466-69.

Jókainak szobrot emeltek / Dózsa Endre. - 2:1/11 (1921) 629-30. J.

Világeszmény / Dózsa Endre. - 2:2/23 (1921) 1370-71.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Dózsa Endre. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1473-75.

Nagyon kis ember koromban találkozásom nagyon nagy emberekkel / Dózsa Endre. - 2:2/24 (1921) 1513-15. J.

Magyar és zsidóság / Dózsa Endre. - [Megjegyzés Weiss Sándor (3:1 (1922. jan. 15.) 6-9.) cikkéhez]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 95-96. V.


Droste, Anette von

A fűben / Anette von Droste ; ford.: Berde Mária. - 2:1/5-6 (1921) 317.


Dujardin, Edouard

A német néphez / Edouard Dujardin ; ford.: Székely Béla. - 3:9 (1922. máj. 15.) 2.


Eftimin, Victor

Prometeus / Victor Eftimin ; ford.: Kádár Imre. - [A tragédia ötödik felvonása]. - 2:2/19 (1921) 1126-31.


Ehrenstein, Albert

Élmény / Albert Ehrenstein ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996.

Elhagytak / Albert Ehrenstein ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996.


Elekes Miklós

Disputa: Néhány szó a faji érzés kérdéséhez / Elekes Miklós. - [Paál Árpád: A faji érzések igazoltsága c. cikkhez reflexió (2:1/3 (1921) 129-133.)]. - 2:1/4 (1921) 255-56. J.

ismerteti

Tolstoj und Dostojewski / Dimitri Sergejewitsch Mereschkovski. - Berlin: Karl Voegels Verlag, 1919

Ism: Tolsztoj és Dosztojevszki / Elekes Miklós

1:1/6 (1920) 375-77. J.


Eminescu, Mihai

Éjjek / Mihai Eminescu ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1062.


Emőd Tamás

Cleopatra / Bródy Sándor. - 1:1/3 (1920) 161-68.

Berzsenyi: (1808) / Emőd Tamás. - 1:1/5 (1920) 263-64.

És úgy magam maradtam... / Emőd Tamás. - 1:1/5 (1920) 264.

A nevető bacchos / Emőd Tamás. - 2:2/23 (1921) 1357.

Ádám / Emőd Tamás. - 3:4 (1922. márc. 1.) 225.

Rímek egy régi fiókból / Emőd Tamás. - 3:4 (1922. márc. 1.) 225-26.

Virágének egy régi leveleskönyvből / Emőd Tamás. - 3:4 (1922. márc. 1.) 226.


Endre Károly

Az ember a csillagok alatt: Introductiv I-III. / Endre Károly. - 1:1/2 (1920) 105-6.

Szerelmes dal / Endre Károly. - 2:1/7-8 (1921) 415.

Egy fiatal leány halálára / Endre Károly. - 2:1/9 (1921) 488.

Emlékezés egy görzi halottra / Endre Károly. - 2:1/9 (1921) 488-89.

Egy elköltözött / Endre Károly. - 2:1/9 (1921) 489.

Az ifjú halál / Endre Károly. - 2:2/13 (1921) 709.

A vízesés / Endre Károly. - 2:2/16 (1921) 929.

Női sors / Endre Károly. - 3:3 (1922. febr. 15.) 133.

Az ember, aki járva jár / Endre Károly. - 3:10 (1922. jun. 1.) 6.


Erdélyi Anna

Látogatás Papp Aurél műtermében / Erdélyi Anna. - [Papp Aurél fotójával illusztrálva]. - 3:12-13 (1922. júl. 20.) 10-11.


Erdélyi József

Adósság / Erdélyi József. - 3:5 (1922. márc. 15.) 262.

Dal a világ végén / Erdélyi József. - 3:5 (1922. márc. 15.) 263-64.

Kesergő / Erdélyi József. - 3:5 (1922. márc. 15.) 264.


Erdélyi Kálmán

Az erdélyi munkásmozgalom válsága / Erdélyi Kálmán. - 2:2/21 (1921) 1969-70. J.

A szocializmus útja / Bauer Ottó ; ford.: Somogyi Béla. - Budapest: Népszava, 1919. - 64 p. - (Munkáskönyvtár: 28.)

Ism: Erdélyi Kálmán

2:2/20 (1921) 1203-5. J.

ismerteti

Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat? / Szabó László. - Budapest: Athenaeum, 1922

Ism: Erdélyi Kálmán

3:5 (1922. márc. 15.) 313-14. J.


Erdélyi Viktor ld. Aradi Viktor


Falu Tamás

Úgy hívtam: boldogság / Falu Tamás. - 2:2/15 (1921) 865.

Évfordulóm / Falu Tamás. - 2:2/15 (1921) 865.

Hátha mégis... / Falu Tamás. - 2:2/19 (1921) 1102.

Fáradt molnár / Falu Tamás. - 2:2/19 (1921) 1102.

Végállomás / Falu Tamás. - 2:2/19 (1921) 1103.

Vándorbot / Falu Tamás. - 3:11 (1922. jún. 15.) 12.

Hol van? / Falu Tamás. - 3:11 (1922. jún. 15.) 12.


Faludi Iván

Az új orosz regény / Faludi Iván. - 2:1/11 (1921) 609-12.

A XX. századi orosz színpad / Faludi Iván. - 2:2/14 (1921) 790-93.

Andrejev posthumus könyve / Faludi Iván. - [A "Sátán naplója" c. műről]. - 2:2/14 (1921) 827-28. J.

Az orosz színpad forradalma / Faludi Iván. - 2:2/18 (1921) 1052-56.

Találkozások Maxim Gorkijjal / Faludi Iván. - 2:2/23 (1921) 1396-98. J.


Farkas Antal

A Gábor-gyerekek anyja / Farkas Antal. - 1:1/7 (1920) 476-79.


Farkas Mózes

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Farkas Mózes. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző vezérigazgató]. - 2:2/24 (1921) 1475-76.


Fáskerti Tibor

Kropotkin üzent / Fáskerti Tibor. - 1:1/2 (1920) 118-19. J.

Az aradi Kölcsey egyesület karácsonyi tárlata / Fáskerti Tibor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52-53. J.

Arad kulturális életéből / Fáskerti Tibor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 250-51. J.

Román irodalmi est Aradon / Fáskerti Tibor. - [Hibás lapszám: 220-221.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 252-53. J.


Feleky Géza

Einstein / Feleky Géza. - [A Világ 1920 szept. 21-i számából átvett közlemény]. - 1:1/3 (1920) 185-87. J.


Finta Zoltán

Emlékezés a garabonciásra / Finta Zoltán. - 2:1/3 (1921) 133.

Én és az árnyék / Finta Zoltán. - 2:1/11 (1921) 606.

Nihil / Finta Zoltán. - 2:1/11 (1921) 607.

Kincs-keresés / Finta Zoltán. - 2:1/11 (1921) 608.

Új harcok tavaszán / Finta Zoltán. - 2:2/15 (1921) 840-41.

Nyártól búcsúzó fürge szél / Finta Zoltán. - 2:2/21 (1921) 1251.

Szerelem / Finta Zoltán. - 2:2/21 (1921) 1152.

Éjfél felé / Finta Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 39.

Nyár előtt / Finta Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 39-40.


Fóthy Jenő

Az álmok összetörnek / Fóthy Jenő. - 2:1/5-6 (1921) 322.


Földi Mihály

A revolver / Földi Mihály. - 2:2/14 (1921) 811-21.


France, Anatole

A szarvak / Anatole France ; ford.: Komlós Aladár. - 2:2/16 (1921) 923-24.


Franyó Zoltán

Baudelaire verseiből / Franyó Zoltán. - [Köd és eső; Esti szürkület]. - 2:2/13 (1921) 721-24.

Ara pacis / Romain Rolland ; ford.: Franyó Zoltán. - 2:2/21 (1921) 1220-22. J.

Persephone / Fritz Brügel ; ford.: Franyó Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 5.

Hegedűvel és zongorával / Fritz Brügel ; ford.: Franyó Zoltán. - 3:1 (1922. jan. 15.) 5.


Fülöp René

Bécs titkairól / Fülöp René. - 1:1/6 (1920) 351-55.

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.

Georg Kaiser felolvas / Fülöp René. - [Georg Kaiser arcképe a 37. oldalon]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 37-38.

Erőszak nélkül / Fülöp René. - 3:4 (1922. márc. 1.) 209-12.

A pszichoanalitikus mozgalom Európában: Bécs a pszichoanalízis bölcsője / Fülöp René. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 11-12.


Füst Milán

Öregség: Studium / Füst Milán. - 2:2/13 (1921) 710-16.


Gara Ákos

Charles Baudelaire verseiből:: A megrepedt harang: Gyötrődés / ford.: Gara Ákos. - 2:1/9 (1921) 481.


Garda Kálmán

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Garda Kálmán. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a nagyenyedi Hangya igazgatóságának alelnöke]. - 2:2/24 (1921) 1476-78.


Geisswein Sándor

A népek szövetségének feladata / Geisswein Sándor. - [A Napkelet számára készült írás. - Illusztráció: Geisswein Sándor arcképe]. - 2:2/21 (1921) 1217-19.


Gelei József

Biológiai gondolatok a szociológiában / Gelei József. - 2:1/2 (1921) 72-80.

Az egyéniség szociális fölbecslése / Gelei József. - 2:2/15 (1921) 897-902.


Goga, Octavian

Éjszaka / Goga Octavian ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1062-64.


Gorkij, Makszim

ismerteti

Visszaemlékezés Lev Nikolajevics Tolsztojra / Makszim Gorkij ; ford.: Erdélyi Viktor. - Petrograd: 1920. - [A Péterváron megjelent orosz nyelvű könyvből szemelvényeket fordított és közöl a szerző]

Ism: Gorkij Maxim Tolsztojról / Erdélyi Viktor

1:1/5 (1920) 314-16. J.


Götz Irén, D.

Tudomány harca a világnézetért / D. Götz Irén. - 2:1/4 (1921) 193-201.


Gulácsy Irén, P.

Horgon / Pálffyné Gulácsy Irén. - 1:1/5 (1920) 287-90.

Haladoznak a tudományok / Pálffyné Gulácsy Irén. - 2:1/4 (1921) 204-12.

Ne bőgj Pörke! / Pálffyné Gulácsy Irén. - 2:1/12 (1921) 665-71.

Kölcsönkenyér visszajár / Pálffyné Gulácsy Irén. - 2:2/19 (1921) 1121-25.

Hétközben / Pálffyné Gulácsy Irén. - 2:2/24 (1921) 1447-53.


Gyallay Domokos

Taktika / Gyallay Domokos. - 1:1/4 (1920) 212-15.

A Kölönte sípja / Gyallay Domokos. - 2:1/1 (1921) 12-17.


Gyárfás Elemér

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Gyárfás Elemér. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző volt főispán] . - 2:2/24 (1921) 1466-67.


Győri Ernő

Emlékezés völgyében: Követelem most; válaszolj! / Győri Ernő. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14.

Kritikák soha meg nem jelenő könyvekről / Győri Ernő. - 3:10 (1922. jun. 1.) 8-9.

Lacrimae Christi / Győri Ernő. - 3:11 (1922. jun. 15.) 13-15.

ismerteti

A véres költő / Kosztolányi Dezső. - (Budapest): Genius, [1922]. - 257 p. - (A regényírás művészei: 7.). - [Hibás lapszám: 216-217.]

Ism: Győri Ernő

3:4 (1922. márc. 1.) 248-49. J.


Hajek, Egon

Német irodalom Nagyromániában / Egon Hajek. - 2:2/16 (1921) 945-48. J.


Hajnal László

Most / Hajnal László. - 2:1/1 (1921) 29.

Sziklára estem... / Hajnal László. - 2:1/5-6 (1921) 327.

Kócos / Hajnal László. - 2:1/12 (1921) 674-85.

Vérem... / Hajnal László. - [Hibás lapszám: 209.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 241.


Halász Gyula

Fehér faluban megmoccan az idő / Halász Gyula. - 1:1/1 (1920) 34.

Berlini levél: A Napkelet munkatársától: 1921. január / Halász Gyula. - 2:1/2 (1921) 104-9.

A tavasz kiebrudaltja / Halász Gyula. - 2:1/5-6 (1921) 321.

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.

Reinhardt színháza: Berlini levél / Halász Gyula. - 2:2/19 (1921) 1113-20.


Halmágyi Antal

Harcok a halott Ady körül / Halmágyi Antal. - 3:2 (1922. febr. 1.) 96-98. V.

ismerteti

Habsburger unter sich freimütige Aufzeichnungen eines ehemaligen Erzherzogs / Leopold Wölfling. - Berlin: O. Goldschmidt, 1921. - 179 p., 4 t.

Ism: Habsburg-mémoireok / Halmágyi Antal 2:2/18 (1921) 1087-88. J.


Hardt, Ernst

Tantris, a bolond = Tantris, der Narr / Ernst Hardt ; ford.: Zsolt Béla. - [Az első felvonás zárójelenetét közli a folyóirat]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 15-16.


Hatvany Lajos

Ady / Hatvany Lajos. - [Részlet a "Das verwundete Land" c. regényből] . - 2:1/7-8 (1921) 449-55.


Hegedüs Nándor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Hegedüs Nándor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Nagyvárad c. lap főszerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1473.


Hofbauer Aurél

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Hofbauer Aurél. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző Marosvásárhely volt polgármestere]. - 2:2/24 (1921) 1479-80.


Hollós József

Kísérlet egy világváros tüdővész mentesítésére / Hollós József. - 2:2/22 (1921) 1294-99.


Honti Tibor

Meg fogok öregedni / Honti Tibor. - 1:1/3 (1920) 169.

Evolúció / Honti Tibor. - 1:1/3 (1920) 169-70.

A Mindenség dícsérése / Honti Tibor. - 2:1/3 (1921) 154-55.

Messzeségek leányához / Honti Tibor. - 2:1/7-8 (1921) 418.

Halál / Honti Tibor. - 2:2/16 (1921) 930-31.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Honti Tibor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző író]. - 2:2/24 (1921) 1478-79.


Ignotus Pál

Igazság a művészetben / Ignotus Pál. - 2:2/18 (1921) 1083-84.

Discite / Ignotus. - [A Napkelet számára írt cikk]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 1-2.


Imre Sándor

A színpadi rendezés művészete / Imre Sándor. - 2:1/12 (1921) 645-50.


Isac, Emil

A kulturák közössége / Emil Isac. - [E. Isac román író válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46-47.

A legújabb román irodalomról / Emil Isac. - 2:1/1 (1921) 40-42.

Nehéz munkából jön a falu népe / Emil Isac ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1064.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Emil Isac. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az erdélyi színházak felügyelője]. - 2:2/24 (1921) 1464-65.


Jacobsen, Jens Peter

Panasz / Jacobsen ; Dánból ford.: Juhász Árpád. - 2:2/15 (1921) 853.


Jakabffy Elemér

A telepfosztás erkölcsi alapja / Jakabffy Elemér. - [A 71. oldalon statisztika: a 19. századvégi telepítések népesedési hatása a Bega völgyében]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 65-73.


Jaklovszky Dénes

Tolsztoj a botbüntetésről / Jaklovszky Dénes. - 2:1/2 (1921) 119-20. J.


James, Francis

Ima, a szamarakkal menni föl a mennyek országába / Francis James ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 995-96.


Janovics Jenő

A magyar színészet jövője Erdélyben / Janovics Jenő. - 1:1/1 (1920) 14-19.

Shakespeare: I-II. közlemény / Janovics Jenő. - 1:1/4 (1920) 193-202.; 1:1/5 (1920) 291-301.

Madách Imre / Janovics Jenő. - 2:1/2 (1921) 98-102.

Strindberg / Janovics Jenő. - 2:1/5-6 (1921) 280-87.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Janovics Jenő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Magyar Színészegyesület elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1469-71.


Járosy Dezső

A vidéki opera sorsa / Járosy Dezső. - 1:1/5 (1920) 316-18. J.

Beethoven szelleme: Százötvenedik születési évfordulója alkalmából / Járosy Dezső. - 2:1/1 (1921) 1-8.

A dalegyesületek kultúrája / Járosy Dezső. - 2:1/2 (1921) 125-26. J.

Liszt Ferenc kultusza / Járosy Dezső. - 2:1/7-8 (1921) 410-15.

A hang és a szín közös esztétikája / Járosy Dezső. - 3:5 (1922. márc. 15.) 310-12. J.

A nemzetközi művészetek problémája / Járosy Dezső. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 417-19.


Jászi Oszkár

Visszaemlékezés a román Nemzeti Komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra / Jászi Oszkár. - [Napkelet számára készült írás]. - 2:2/23 (1921) 1345-56.


Juhász Árpád

Panasz / Jacobsen ; Dánból ford.: Juhász Árpád. - 2:2/15 (1921) 853.


Juhász Gyula

Tristia / Juhász Gyula. - 2:2/24 (1921) 1425.

Tömörkény asztalánál / Juhász Gyula. - 2:2/24 (1921) 1425-26.

Bartók Bélának / Juhász Gyula. - 2:2/24 (1921) 1426.

Jól van / Juhász Gyula. - 2:2/24 (1921) 1427.


Kaczér Illés

Megjött a Messiás / Kaczér Illés. - [Részlet a háromfelvonásos chászid-drámából]. - 2:1/9 (1921) 491-95.

Mit látott Ronofru Nincs-tovább országban: Mese mindenkinek / Kaczér Illés. - 2:2/21 (1921) 1237-50.

Aztán, Erre és Nahát: Mese a meséről Mesemeketéből / Kaczér Illés. - 3:5 (1922. márc. 15.) 288-94.

Óriáslátó: Mese / Kaczér Illés. - [Kaczér Illés arcképe Benjamin aláírással. 3:9 (1922. máj. 15.) 13. p.]. - 3:8,9 (1922. máj. 1.,15.) 8-9., 13-16.


Kádár György

Vér / Kádár György. - 2:1/4 (1921) 232-35.


Kádár Imre

Piros játékok / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 33.

Az olaszországi szocializálás / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 57-58. J.

A harmadik út / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 65-70. P.

A Csoda / Kádár Imre. - [Bárd Oszkár: Csoda c. darabjának előadása a kolozsvári színházban]. - 1:1/3 (1920) 191-92. J.

A vers / Kádár Imre. - 1:1/4 (1920) 237-38. M.

Vagyok, aki vagyok / Kádár Imre. - 1:1/5 (1920) 302.

A politikai aktivitás problémájához / Kádár Imre. - 1:1/6 (1920) 370-72. J.

Vlahuţa Sándor / Kádár Imre. - 1:1/6 (1920) 378-79. J.

Halálos hajnal / Kádár Imre. - 1:1/7 (1920) 401-3.

N. Tessitori Nóra szavalóestélye / Kádár Imre. - 2:1/1 (1921) 64. J.

A művészet elé,: amely nem "új" és nem "régi" és nem "nemzeti" és nem "szocialista", hanem egyszerűen művészet / Kádár Imre. - [Bartalis János: Új művészet elé c. írásához (1:1/6 (1920) 321-25.)]. - 2:1/2 (1921) 65-67. P.

Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Hiába minden c. verseskötete alkalmából]. - 2:1/7-8 (1921) 419-25.

Az emigráció feladata / Kádár Imre. - 2:2/13 (1921) 753-56. J.

Az igaz komédiás: A távozó Nagy Gyulának / Kádár Imre. - 2:2/14 (1921) 823-25. J.

Piave / Kádár Imre. - 2:2/16 (1921) 905-8.

Prometeus / Victor Eftimin ; ford.: Kádár Imre. - [A tragédia ötödik felvonása]. - 2:2/19 (1921) 1126-31.

Gólem ember akar lenni / Kádár Imre. - [Kaczér Illés darabjának a kolozsvári Magyar Színházban történt bemutatójáról]. - 2:2/21 (1921) 1274-75. J.

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára: Ellenlátogatás a tábornagynál / Kádár Imre. - 2:2/24 (1921) 1526-27. J.

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára: Fésű / Kádár Imre. - 2:2/24 (1921) 1527. J.

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára: Színházi Élet / Kádár Imre. - 2:2/24 (1921) 1528. J.

Az idegen katona: Játék és pszichoanalízis egy felvonásban / Kádár Imre. - 3:3 (1922. febr. 15.) 137-48.

"Károlyi Mihályék Erdélyben" / Kádár Imre. - [A budapesti Szózat c. politikai lap támadása a Napkelet ellen]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 193-96.

Szociális érzés és csoportöntudatok / Kádár Imre. - [Vita Reményik Sándor: Biológiai tény? c. Pásztortűzben megjelent írásával]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 242-44.

Vers a versről egy kételkedő költőnek: (Becski Irénnek küldöm) / Kádár Imre. - 3:5 (1922. márc. 15.) 279-80.

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára / Kádár Imre. - 3:5 (1922. márc. 15.) 312-13. J.

Az erdélyi magyar demokrácia válsága / Kádár Imre. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 321-24.

Arcok és harcok: Miért kell erdélyi akadémia Szabolcska Mihálynak? / Kádár Imre. - [Válasz Szabolcska Mihály Pásztortűzben megjelent, a Napkeletet támadó írására]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10.

Arcok és harcok: Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Zsolt Béla Világ c. lapjának húsvéti számában közölt versének utánközlése]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10-11.

Szobatudomány és reálpolitika / Kádár Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 11.

Miért izgassam fel magamat? / Kádár Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15. H.f.

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.

Arcok és harcok: Főtárgyalás a kuglizóban / Kádár Imre. - [A brassói Magyar Szövetség a Napkelet nemzetietlenséggel vádoló cikkére írt válasz]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 12.

A százegyedik / Kádár Imre. - 3:10.,11.,12-13.,14-15 (1922. jun.-szept.) 16-17.,17-19.,18-19.,18-21. p.

Ecce homo / Kádár Imre. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 9.

Kapunyitás idején / (K. I.). - [A magyar színházak fennmaradásáért színpártoló egyletek alakítása szükséges]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 16-17.

ismerteti

Román folyóiratok szemléje / Kádár Imre. - 2:2/20 (1921) 1216. J.

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.

Megjött a messiás: Dráma / Kaczér Illés. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1921. - 100 p. - [Bemutatta a Kolozsvári Magyar Színház]

Ism: Kádár Imre

2:1/11 (1921) 630-32. J.

Magyar kálvária, magyar feltámadás / Jászi Oszkár. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921

Ism: Magyar múlt és jövő / Kádár Imre

2:1/12 (1921) 690-92. J.

Mimikri: Három felvonásos tragikomédia: Bemutatta a kolozsvári magyar Nemzeti Színház, 1921. márc. 4. / Tabéry Géza

Ism: Kádár Imre /

2:1/5-6 (1921) 381-82. J.

A jog és a szociológia viszonya / Kiss Géza. In: Arhiva pentru ştiinţa şi reforma sociala. - 3:1 (1921. ápr.)

Ism: Kádár Imre

2:2/19 (1921) 1152. J.

Az ember, aki járva jár / Endre Károly. - Budapest: Athenaeum, 1922. - 61 p. - (Modern könyvtár: 689-690. sz.). - [Illusztráció: Endre Károly fotója és aláírása]

Ism: Mit olvassunk? / K. I.

3:10 (1922. jun. 1.) 12.

Előre 1., 2. (1922. jan. 15.- febr. 1.). - Cluj-Kolozsvár

Ism: Folyóiratok szemléje / Kádár Imre

3:3 (1922. febr. 15.) 186. J.

Papírkosár / Indig Ottó. - Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1922. - 82 p.

Ism: Mit olvassunk? / (k. i.)

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Kallós Ernő

A szovjeturalom tartósságának okairól / Kallós Ernő. - [Gorovjev, volt pétervári egyetemi tanárnak a Mercure de France c. lapban megjelent cikke nyomán]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.


Karácsony Benő

Dinnyebefőtt / Karácsony Benő. - 1:1/2 (1920) 86-90.


Kázmér Ernő

Pesszimizmus / Kázmér Ernő. - 2:2/15 (1921) 888-89. J.

Barbusse novellái / Kázmér Ernő. - 2:2/17 (1921) 1022-24. J.

ismerteti

Voltam poéta én is: Egy félbemaradt költő versei és vallomásai / Komlós Aladár. - Rimaszombat: Lévai, 1921. - 53 p.

Ism: Szlovenszkói magyar írók / Kázmér Ernő

2:2/13 (1921) 765-66. J.

Bouvard és Pécuchet: (Gustave Flaubert félbeszakadt regénye) / Gustave Flaubert ; ford.: Tóth Árpád. - Budapest: Genius, 1921. - XVI, 359 p. - (Nagy írók - Nagy írások: I. 10.)

Ism: Kázmér Ernő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.


Kelemen Lajos

közli

Emlékirat / Báró Naláczi József ; bev. ellátta: Kelemen Lajos. - 1:1/7 (1920) 480-89; 2:1 (1921) 30-34.


Kemény Gábor

Új magyar tanítók / Kemény Gábor. - 1:1/1 (1920) 48-51. J.

Rousseau redivivus / Kemény Gábor. - 1:1/2 (1920) 81-85.

A szerelmes Rousseau / Kemény Gábor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 13-17.


Keresztury Sándor

Új virágvasárnapi induló / Keresztury Sándor. - 2:1/2 (1921) 109.

Eminescu szonetteiből / ford.: Keresztury Sándor. - 2:1/7-8 (1921) 396.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [A Gândirea 1921. évi karácsonyi száma]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 187-89. J.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.

Román könyvek és folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:5 (1922. márc. 15.) 314-16. J.

Román folyóirat / Keresztury Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 378-80. J.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 428-29. J.

Magyar költők készülő román fordítása / Keresztury Sándor. - [Iustin Iliesiu erdélyi román költő műfordítása]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 12.

Lelki egység / (K-y S.). - [Az erdélyi románok és a regátiak közti politikai nézetkülönbségekről román folyóiratok alapján]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15-16.

Cele trei Crişuri. 1-2 (1920-1921)

Ism: Keresztury Sándor

2:2/23 (1921) 1404-6. J.

Cultură şi cunoştinţă = Kultúra és ismeret / Lucian Blaga. - Cluj: Ardealul, 1922. - 85 p.

Ism: Mit olvassunk? / Keresztury Sándor

3:11 (1922. jun. 15.) 15-16.

ismerteti

Eltévedt litániák / Lesznai Anna. - Bécs-Wien: Libelli-Verlag, 1922. - 148 p.

Ism: Keresztury Sándor

3:5 (1922. márc. 15.) 308-10. J.


Kertész Jenő

Genua / Kertész Jenő. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 422-23.


Király György

Babits Mihály az örök nyugtalanság költője: Dialógus / Király György. - 2:2/20 (1921) 1153-58.


Kiss Ernő

Stilisztika, retorika, poétika / Kiss Ernő. - 2:2/22 (1921) 1329-32. J.


Kiss Ida

Meghalt a kedvesem / Kiss Ida. - 1:1/6 (1920) 348-50.

Szálltam a hegy felé: Karcolat egy szomorú őszi éjszakából / Kiss Ida. - 2:1/10 (1921) 528-31.


Kolosváry Bálint

A magyarság szervezési alapjai / Kolosváry Bálint. - 1:1/4 (1920) 244-46. J.

Kolosváry Bálint

"A magyarság szervezési alapjai" / Balás Ernő. - [Reflexió Kolosváry Bálint cikkére, 1:1/4 (1920) 244-46.]. - 1:1/5 (1920) 313-14. J.


Komlós Aladár

A szarvak / Anatole France ; ford.: Komlós Aladár. - 2:2/16 (1921) 923-24.

Forradalmak után / Komlós Aladár. - 2:2/18 (1921) 1084-85. J.

A háború fetisizmusa / Komlós Aladár. - 2:2/19 (1921) 1144-49. J.


Kós Károly

Beszélnek Erdély kövei is / Kós Károly. - [A szerző illusztrációjával: 15-18. századi erdélyi falusi templomok]. - 1:1/3 (1920) 135-41.

Kőrösfői Kriesch Aladár / Kós Károly. - [Illusztrált Kőrösfői Kriesch A. rajzaival]. - 1:1/5 (1920) 273-77.

Magyar képzőművészet Erdélyben / Kós Károly. - [Illusztráció: Szopos Sándor, Jeddy Sándor és Tóth István művei]. - 1:1/7 (1920) 390-400.

Collegium artificum transylvanicorum / Kós Károly. - [Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon kiállításáról]. - 2:1/5-6 (1921) 377-79. J.

Az erdélyi népművészet forrásai: Supka Géza cikkéhez / Kós Károly. - [2:2/16 (1921) 939-43. p.]. - 2:2/16 (1921) 943-45. J.


Kovács Kálmán

Készülő előadás: "Dantons Tod" - Műhely megfigyelések / Kovács Kálmán. - 2:2/13 (1921) 739-40.

ismerteti

Tisztelt Hullaház!: Kiáltványok és novellák / Barta Sándor. - Wien: Ma kiadó, [1922]. - [16] lev.

Ism: Barta Sándorról új könyve alkalmából / Kovács Kálmán

2:2/24 (1921) 1525-26. J.


Kőhalmi Béla

Egy katalógus margójára: A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, Budapesten 1921. / Kőhalmi Béla. - 2:2/15 (1921) 890-91. J.

Másfélév magyar könyvtermése: Pillanatfelvételek / Kőhalmi Béla. - 2:2/17 (1921) 1014-18. J.


Kristóf György

A művészet szabadsága - a kritika joga / Kristóf György. - 2:1/12 (1921) 659-64.


Krizsán P. Pál

Jubiláris tárlat Nagybányán / Krizsán P. Pál. - 2:2/23 (1921) 1401-3.


Kuncz Aladár

Százhúsz lépcső / Kuncz Aladár. - 2:2/20 (1921) 1175-80.

Expresszionizmus és dadaizmus / Kuncz Aladár. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 7-8.


Kuti Dénes

Mikor én szolgálni voltam: Eredeti székely népmese Kuti Dénestől (1919) / feljegyezte: Balázs Ferenc. - 2:1/9 (1921) 473-75.


Láday István

A lezüllött jogélet: Jog és háború / Láday István. - 3:2 (1922. febr. 1.) 78-81.


Lakatos István Imre

Bartók-Dohnányi-Vándor / Lakatos István Imre. - [A közlemény Bartók és Dohnányi mellett Weiner Leóval és nem Vándorral foglalkozik]. - 1:1/5 (1920) 318-19. J.

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 1:1/6 (1920) 384. J.

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 2:1/1 (1921) 62-64. J.

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 2:1/4 (1921) 254-55. J.

Az előadóművészet tragikuma a zenében / Lakatos István Imre. - 2:2/17 (1921) 1018-20. J.


Lányi Ernő, ifj.

Add a kezed... / Szép Ernő ; megzenésítette: ifj. Lányi Ernő. - 2:2/24 (1921) 1506-7.


Lányi Sarolta

Üzenet / Lányi Sarolta. - 2:2/14 (1921) 785.

Ki talál meg? / Lányi Sarolta. - 3:12-13 (1922. jul. 20.)


Lesznai Anna

A vád litániája / Lesznai Anna. - 2:2/17 (1921) 969-71.

Gyermekrejtvény / Lesznai Anna. - 2:2/17 (1921) 971-74.

Októberi rózsafüzér / Lesznai Anna. - 2:2/24 (1921) 1508-12.


Ligeti Ernő

Levél egy prágai professzorhoz / Ligeti Ernő. - [Képzelt levél Fr. Brábek (1848-1926) cseh professzornak, aki a magyar irodalmat fordította cseh nyelvre]. - 1:1/1 (1920) 54-56. J.

Az erősebb: (Vidéki vázlat) / Ligeti Ernő. - 1:1/1 (1920) 71-80.

"Az elsodort falu" / Ligeti Ernő. - 1:1/2 (1920) 117-18. J.

Ahogy minket látnak / Ligeti Ernő. - 1:1/2 (1920) 123. J.

Kerülgetem a verset / Ligeti Ernő. - 1:1/4 (1920) 238. M.

"Rachilde Rache steht" / Ligeti Ernő. - 1:1/4 (1920) 249-50. J.

Szabó Dezső útja / Ligeti Ernő. - 1:1/5 (1920) 257-62. P.

Az írás szociális útja / Ligeti Ernő. - 1:1/7 (1920) 492-95. M.

Dal arról, ki bennem az életet tartja és ez a jóság / Ligeti Ernő. - 2:1/1 (1921) 9-11.

Képkiállítások / Ligeti Ernő. - 2:1/1 (1921) 61-62. J.

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.

Hajótörött / Ligeti Ernő. - 2:1/4 (1921) 212.

Tavaszi szél / Ligeti Ernő. - 2:1/5-6 (1921) 266.

Dilettantizmustól a sokoldaluságig / Ligeti Ernő. - 2:1/5-6 (1921) 369-73. J.

A dal / Ligeti Ernő. - 2:1/7-8 (1921) 416-18.

A százesztendős Baudelaire / Ligeti Ernő. - 2:1/9 (1921) 476-80.

Egyszerű beszéd / Ligeti Ernő. - 2:2/13 (1921) 752-53. J.

Húsz év multán / Ligeti Ernő. - 2:2/16 (1921) 912-14.

Játsszunk kereskedelmi kamarát / Ligeti Ernő. - 2:2/21 (1921) 1970-72. J.

Nyílt levél a kolozsvári polgármesterhez / Ligeti Ernő. - 2:2/22 (1921) 1328-29. J.

Verda Standerdo / Ligeti Ernő. - 2:2/22 (1921) 1336-37. J.

Zsidó memoárok: Megjegyzések Bíró Lajos: A zsidók útja.- Koral Álmos: Zsidók a válaszúton című könyvéhez / Ligeti Ernő. - 2:2/23 (1921) 1375-78.

Disputa: Levél az erdélyi visszavonásról / Ligeti Ernő. - [Az Ellenzék c. napilap kritikáira reagálás]. - 2:2/24 (1921) 1528-29. J.

Kolozsvári képkiállítások / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 49-50. J.

Könyvespolc / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 53-54. J.

Bernády György / Ligeti Ernő. - [Bernády Gy. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 149-52. E. f.

Gyárfás Elemér / Ligeti Ernő. - [Gyárfás E. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 152-54. E. f.

Grandpierre Emil / Ligeti Ernő. - [Az arckép Hosszú Márton műve]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 202-6. E. f.

Sándor József / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 281-83. E.f.

Báró Jósika Sámuel / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 284-87. E.f.

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.

Paál Árpád / Ligeti Ernő. - [Az arcképrajz Hosszú Márton munkája]. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 392-95.

Dózsa Endre / Ligeti Ernő. - 3:8 (1922. máj. 1.) 11-12. E.f.

Szana Zsigmond / (l. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16. K.

Csicserin cilindere, Bülowtól Rathenauig: Az igazság petróleum fáklyája és egyéb közgazdasági jelenségek / l. e. - [Csicserint és Rathenaut ábrazoló karikatúrával illusztrált]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 16-18.

Negosanu képkiállítása a Vármegyeházán / l. e. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11-12.

Mindvégig egy húron / Ligeti Ernő. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 1-11.

ismerteti

Külföldi szemle / Ligeti Ernő. - 1:1/6 (1920) 380-82. J.

Írók, könyvek és kiadók: Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 1-2. köt. / Révay Mór János. - Budapest: Révay, 1920

Ism: A magyar könyv / Ligeti Ernő

2:1/11 (1921) 632-34. J.

Falusi elégia: Versek / Áprily Lajos. - Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1921. - 91 p.

Ism: Ligeti Ernő

2:1/3 (1921) 192. J.

Egy természettörvény és az emberiség jövője: 2. könyv. / Cs. Lázár László. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 77 p. - [A szerző Lapusnyak (Hunyad vm.) községben gazdálkodó nemes.]

Ism: Jegyzetek egy lapusnyaki könyvhöz / Ligeti Ernő

2:2/15 (1921) 885-88. J.


Mácza János

Kassa és az expresszionizmus / Mácza János. - 2:2/13 (1921) 761-63. J.

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

Írók a mai Oroszországban / Mácza János. - 2:2/15 (1921) 847-52.

Az irodalmi munkások árszabálya Szovjetoroszországban / M. J. - [Szerzői honoráriumok felsorolása]. - 2:2/15 (1921) 894. J.

A zenitizmus / Mácza János. - [A Zágrábban megjelenő Zenit c. lap szerzői az irodalmi mozgalom tagjai. A cikkben közlésre kerül a zenitista A. Sperber: 1919 július c. költeménye]. - 2:2/17 (1921) 1011-14. J.

Majakovszkij: Miszterijabuff / Mácza János. - 2:2/18 (1921) 1075-78. J.

Alekszandr Blok / Mácza János. - 2:2/19 (1921) 1151-52. J.


Major Dezső

Forradalmi elemek Dostojewskíj regényeiben / Major Dezső. - 2:2/14 (1921) 825-27. J.

Zola naturalizmusa és a szocializmus / Major Dezső. - 2:2/16; 20 (1921) 950-52; 1201-09. J.


Makkai Sándor

A bíró / Makkai Sándor. - 1:1/7 (1920) 417-32.


Mallarmé, Stéphane

Tavasz / St. Mallarmé ; ford.: Szabó Lőrinc. - 2:2/20 (1921) 1163.


Márai Sándor

Hamsun / Márai Sándor. - [1920-ban írói Nobel-díjat kapott]. - 2:1/9 (1921) 510-12. J.

A zsoké / Márai Sándor. - 2:2/13 (1921) 732-33.

Forradalom / Márai Sándor. - 2:2/14 (1921) 787-89.

A jósnő / Márai Sándor. - 2:2/16 (1921) 921-22.

Ima, a szamarakkal menni föl a mennyek országába / Francis James ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 995-96.

Élmény / Albert Ehrenstein ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996.

Elhagytak / Albert Ehrenstein ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996.

Az olvasóhoz / Franz Werfel ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996-97.

Koldusok / Márai Sándor. - 2:2/20 (1921) 1174.

A kalandor / Márai Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 345-52.

A hősnő / Márai Sándor. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 6-9.


Márkus Ottilia ld. Bölöni Györgyné


Marót Károly

Néhány szó a népköltészet perében / Marót Károly. - 1:1/4 (1920) 222-25.

Apologia / Marót Károly. - 1:1/7 (1920) 464-75.

A tudatalatti jelentőségéről / Marót Károly. - 2:1/3 (1921) 182-87. J.

A "Mea-ciklusból" (1917): I. Távol Meától: II. Halottak könyve CXXV. fejezet / Marót Károly. - [Hibaigazítás: 2:1/7-8 (1921) 512. p.]. - 2:1/5-6 (1921) 297-98.

Ady Endre első verskötete: A költői zsengék kérdéséhez. - [Az Amicus vállalat újra kiadta Ady 1899-ben Debrecenben megjelent Versek c. kötetét.]. - 2:1/5-6 (1921) 346-49. M.

Ady-filológia: I. Földessy Gyula / Marót Károly. - [Reagálás Földessy Gyula: Ady-tanulmányok c. kötetére]. - 2:1/11 (1921) 616-22. M.

Ady-filológia: II. Horváth János / Marót Károly. - [Horváth János: Aranytól Adyig, irodalmunk és közönsége c. műve reflexei]. - 2:1/12 (1921) 686-89. M.


Marót Sándor

Koporsóban / Marót Sándor. - 1:1/3 (1920) 142-48.

Bolondok szigete / Marót Sándor. - 2:1/3 (1921) 156-65.

Teherben / Marót Sándor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 217-21.


Marschalkó Lia

Anyámról mesélek... / Marschalkó Lia. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 400.

Menj bujaság... / Marschalkó Lia. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 400.


Martinovich Sándor

Jezsuita páter a keresztény kurzusról / Martinovich Sándor. - 2:2/21 (1921) 1968-69. J.


Marton Manó

Hazajött az ember: Falusi história / Marton Manó. - 2:1/1 (1921) 20-27.


Mihályi Ödön

Zsoltár / Mihályi Ödön. - 2:2/14 (1921) 778.

Berlini magyar művészek kiállítása Kassán / Mihályi Ödön. - 2:2/21 (1921) 1973-74. J.


Mohácsi Jenő

Ady Endre a világirodalomban / Mohácsi Jenő. - 2:2/13 (1921) 760-61. J.

Tépelődés / Mohácsi Jenő. - 2:2/14 (1921) 822-23. J.

Öreg Mari / Mohácsi Jenő. - 2:2/22 (1921) 1290-92.


Molnár Imre

Válasz egy "jó pásztor" levelére / Molnár Imre. - Reflexió Argay György írására (3:6 (1922. ápr. 1.) 362-365.). - 3:6 (1922) 365-67. J.


Molter Károly

Kéménykongresszus / Molter Károly. - 1:1/7 (1920) 508-9. J.

Propeller / Molter Károly. - 2:1/5-6 (1921) 376-77. J.

Elkeveredem a néppel / Molter Károly. - 2:1/7-8 (1921) 440-41. J.

Érzékeny példa a paraszt Ikaroszról / Molter Károly. - 2:2/13 (1921) 759-60. J.

Circe / Molter Károly. - 3:1 (1922. jan. 15.) 10-12.

Karácsonyi tárlat Marosvásárhelyt / Molter Károly. - 3:1 (1922. jan. 15.) 51-52. J.

Korunk a bélyegen / Molter Károly. - 3:6 (1922) 368-69. J.

Népiség / Molter Károly. - 3:11 (1922. jun. 15.) 5-6.

ismerteti

A hazug király: Regény / Székely Jenő. - Budapest: Kultura, 1921. - 292 p.

Ism: Molter Károly /

3:1 (1922. jan. 15.) 59. J.


Murányi Győző

Iskolák Pató Páljai / Murányi Győző. - 1:1/2 (1920) 115-16. J.

Somló Bódog és a természettudományos felfogás / Murányi Győző. - 1:1/3 (1920) 149-53.

Erdélyi kultúra és kulturérték: (Hozzászólás a" Napkelet" programmjához) / Murányi Győző. - 1:1/4 (1920) 253-55. J.

Bibliai történet / Murányi Győző. - 1:1/7 (1920) 509-10. J.

Az erősebb / Murányi Győző. - 2:1/2 (1921) 119. J.

Einstein teóriái Franciaországban / Murányi Győző. - 2:2/13 (1921) 768. J.

Revue Littéraire Persane / Murányi Győző. - [Nyugaton a magyar irodalmat nem is ismerhetik meg, mert nincs idegen nyelvű megjelentetése]. - 2:2/17 (1921) 1024. J.

Nietzsche és az angolok / Murányi Győző. - 2:2/18 (1921) 1088. J.

A becsületes iskola / Murányi Győző. - 2:2/22 (1921) 1332-36. J.

ismerteti

Po.è.sie durant la guerre / Jean Richepin. - Paris, 1919. - [Háborús költészet]

Ism: Murányi Győző

2:1/5-6 (1921) 373-76. J.

Princes de l'esprit / Camille Mauclair. - Paris, 1930. - [Tanulmányok E. Poe, G. Flaubert, St. Mallarmé, P. Adam és Villiers de l'Isle-Adam írókról]

Ism: Murányi Győző

2:2/15 (1921) 893. J.


Nagy Andor

Bankett / Nagy Andor. - 2:2/14 (1921) 774-77.

Ez a kutya milyen szenzációs! / Nagy Andor. - 3:3 (1922. febr. 15.) 155-57.


Nagy Dániel

Lajcsi huszár / Nagy Dániel. - 1:1/5 (1920) 265-72.

Annuska menyasszony lett / Nagy Dániel. - [A Napkelet és a Keleti Újság irodalmi pályázatának díjnyertes elbeszélése]. - 1:1/7 (1920) 452-62.

Éjfél után: Jelenet / Nagy Dániel. - 2:1/4 (1921) 220-24.

Az igazság / Nagy Dániel. - 2:1/11 (1921) 598-605.

Egy egészen kicsi novella: Hét fejezetben / Nagy Dániel. - 2:2/14 (1921) 794-96.

Panasz a jó Istenhez / Nagy Dániel. - 2:2/22 (1921) 1300-7.

Zsolka / Nagy Dániel. - 2:2/24 (1921) 1428-36.

Gondolatok egy szamárról / Nagy Dániel. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 5-6.


Nagy Emma

Beh szép!... / Nagy Emma. - 1:1/3 (1920) 134.

Kis faluk útján / Nagy Emma. - 2:1/5-6 (1921) 288.

Nehéz órában / Nagy Emma. - 2:1/5-6 (1921) 288.

Április / Nagy Emma. - 2:1/10 (1921) 527.


Nagy Lajos

Kávéházi történet / Nagy Lajos. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 9-10.


Nagy László, S.

Színpártoló egyesületek / S. Nagy László. - 2:2/24 (1921) 1523-24. J.


Nagy Oszkár

Négyes kiállítás az aradi Kultúrpalotában / Nagy Oszkár. - [Liteczky Endre, Iritz Sándor, Tóth István és Zsolnai festőművészek tárlata]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52. J.


Naláczi József

közli

Emlékirat / Báró Naláczi József ; bev. ellátta: Kelemen Lajos. - 1:1/7 (1920) 480-89; 2:1 (1921) 30-34.


Nemes Jenő

Aranyborjú / Nemes Jenő. - 3:11 (1922. jun. 15.) 11-12.


Német Mihály

Esti énekek: Prológus: Epilógus / Német Mihály. - 3:4 (1922. márc. 1.) 213-16.


Németh Andor

Qualis artiflex parev / Németh Andor. - 2:1/1 (1921) 11.

ismerteti

La poésie d'aujourd'hui un nouvel état d'intelligence / Jean Epstein. - Paris: Sirene, 1921

Ism: Az őrültek és a dadaisták / Németh Andor

2:2/13 (1921) 766-68. J.


Nietzsche, Friedrich

Öreg anyóka / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 220.

Az új Columbus / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 221.

Fa az erdőben / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 221.

Lehanyatlás / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1924) 221.


Nukata, hercegnő (8. század)

Tavasz és ősz / Nukata hercegnő ; ford.: Szombati-Szabó István. - [Régi japán költők a Manyöshü-gyűjteményből]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6.


Nyírő József

Földig le székely: Elbeszélés / Nyírő József. - 1:1/4 (1920) 205-8.

Értelek virág: Elbeszélés / Nyírő József. - [A Napkelet és a Keleti Újság irodalmi pályázatának díjnyertes elbeszélése]. - 1:1/7 (1920) 444-49.

A magyar irodalom hazajáró kísértete / Nyírő József. - 2:1/3 (1921) 166-70. M.

Hull immár a fenyőtoboz: Elbeszélés / Nyírő József. - 2:1/5-6 (1921) 328-34.

Törvénylátás: Elbeszélés / Nyírő József. - 2:1/10 (1921) 532-35.

A Jézusfaragó ember / Nyírő József. - 2:2/13 (1921) 725-31.

Fejedelem háta megett: Elbeszélés / Nyírő József. - 2:2/15 (1921) 866-68.

Csudálókő: Barlangmisztérium / Nyírő József. - 2:2/17 (1921) 975-83.

Tedd le a nevedet, Gidró Péter: Átkozó levél az utolsó árcsói baráthoz / Nyirő József. - 2:2/20 (1921) 1159-62.

Az igric / Nyírő József. - 3:1 (1922. jan. 15.) 31-35.

Erdély nem találja meg önmagát / Nyírő József. - 3:3 (1922. febr. 15.) 129-33.

A virág jussa: Novella / Nyírő József. - 3:8 (1922. máj. 1.) 3-4.

Nyírő József

Falusi pap Erdélyben 1922-ben / Argay György. - [Nyírő József: Erdély nem találja meg önmagát c. cikkére reflexió (3:3 (1922. febr. 15.) 129-133.)]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 362-65. J.


Oláh Béla

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben / Oláh Béla. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a nagyváradi iparkamara elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1462-63.


Olajos Domokos

Az erdélyi magyarság politikai módszerei / Olajos Domokos. - 3:5 (1922. márc. 15.) 305-7.


Ormos Ede

A jog: kenyér / Ormos Ede. - 2:2/20 (1921) 1196-97. J.

Grófok a politikában: A visszajáró múlt tanulságai / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 24-28.

Az elcsapott Pikler / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 54-56. J.

A hatvanéves Strindberg ismeretlen szerelme / (o. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16.

A francia forradalom. 1-2. kötet / Kropotkin Péter ; ford.: Szamos-Kóródi Antal. - Wien: Fischer, 1922

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:10 (1922. jun. 1.) 12.

Feleségek felesége: Petőfi, mint vőlegény / Hatvany Lajos. - Budapest: Pallas Rt., 1919

Ism: Ormos Ede

3:6 (1922. ápr. 1.) 337-39.

ismerteti

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.

Olvasás közben: Újságcikkek 1913 és 1921. között: Új folyam) / Ignotus. - Wien: Julius Fischer, 1922. - 126 p.

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:11 (1922. jun. 15.) 15.

Szegény, grófnőről álmodott / Szép Ernő. - Bécs: Hellas Verlag, 1921. - 66 p.: 4 t. - [Erich Schütz akvarelljeivel]

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:14-15 (1922. szept. 1.) 13.

A tőke. 1-2. köt.: A közgazdaságtan bírálata: Első kötet / Karl Marx ; ford.: Guth Antal. - Wien: Julius Fischer, 1921. - (Szociológia. Társ. tud. művek gyűjteménye.: 1-2.)

Ism: A magyar Marx / Ormos Ede

3:3 (1922. febr. 15.) 182-85. J.

Jidli első változása / Fényes Samu. - Wien: Halm-Goldmann, 1922. - 130 p.

Ism: Ormos Ede

3:7 (1922. ápr. 15.) 427. J.


Ormos Iván

Szivem nyújtom a csillagoknak / Ormos Iván. - 2:2/14 (1921) 780.


Osvát Kálmán

Conférence / Osvát Kálmán. - 2:1/10 (1921) 563-65. J.


Oszkár Károly

Toloncok / Oszkár Károly. - 2:1/7-8 (1921) 403-9.

Victor Eftimin: Prometeus: Verses tragédia öt felvonásban / Oszkár Károly. - [A kolozsvári Magyar Színház bemutató előadásáról]. - 2:2/20 (1921) 1208-10. J.

ismerteti

Kócos: Színjáték / Hajnal László. - Cluj-Kolozsvár: Radiv, 1921. - 120 p.

Ism: Oszkár Károly

3:1 (1922. jan. 15.) 58. J.


Otomo no Yakamochi

Virágok vigasztalása / Jakamochi ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers Manyöshü-gyűjteményéből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 134-35.


Paál Árpád

És fölkél a nap / Paál Árpád. - 1:1/1 (1920) 1-3.

Turáni álmok / Paál Árpád. - 1:1/2 (1920) 126-27. J.

A magyarság világnézete / Paál Árpád. - 1:1/7 (1920) 385-89.

Hitről, hazáról / Paál Árpád. - [Bartalis István 1:1/6 (1920) 321-325. megjelent cikkeihez]. - 2:1/1 (1921) 49-52. J.

A faji érzések igazoltsága / Paál Árpád. - 2:1/3 (1921) 129-33.

Társadalmi osztályok válsága / Paál Árpád. - 2:1/5-6 (1921) 257-65.

Népgazdasági átalakulás / Paál Árpád. - 2:1/11 (1921) 577-89.

Népkisebbségi politika az utódállamokban / Paál Árpád. - 2:2/14 (1921) 769-73.

Nők az élet alkotmányában / Paál Árpád. - [Köszöntő a Bécsben megtartott női békekongresszushoz]. - 2:2/15 (1921) 879-82. J.

Osztozás a földön és az égen / Paál Árpád. - 2:2/17 (1921) 961-68.

Üzenet Berlinbe / Paál Árpád. - 2:2/20 (1921) 1212-14. J.

Székely és magyar / Paál Árpád. - [Koholmány az a nézet, hogy a székely és a magyar nem azonos etnikum]. - 2:2/21 (1921) 1226-32.

A magyarság pártalakulásai / Paál Árpád. - 2:2/22 (1921) 1340-43. J.

Márciustól októberig / Paál Árpád. - 3:5 (1922. márc. 15.) 257-61.

Az örökkévaló kenyérkeresés / Paál Árpád. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 325-29.

Május elején / Paál Árpád. - 3:8 (1922. máj. 1.) 1-2.

Az asszonyok új világot teremtenek / Paál Árpád. - 3:9 (1922. máj. 15.) 1-2.

Az anyanyelv és az anyák nyelve / Paál Árpád. - 3:10 (1922. jun. 1.) 1-2.

Nemzetek asszonya, asszonyok nemzete / Paál Árpád. - 3:11 (1922. jun. 15.) 1-2.

A Magyar Szövetség történelmi fordulat előtt / Paál Árpád. - [A Magyar Szövetség betiltásáról és lehetséges következményeiről]. - 3:12 (1922. jul. 20.) 1-4.

Paál Árpád

Disputa: Néhány szó a faji érzés kérdéséhez / Elekes Miklós. - [Paál Árpád: A faji érzések igazoltsága c. cikkhez reflexió (2:1/3 (1921) 129-133.)]. - 2:1/4 (1921) 255-56. J.


Pálffyné Gulácsy Irén ld. Gulácsy Irén P.


Pap Domokos

Tóth István festőművész kiállítása / P. D. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14. K.


Pap József

Jegyzetek a pornográfiáról / Pap József. - 2:1/3 (1921) 191. J.

Maria funebre sulla morte d'un eroe / Pap József. - 2:1/4 (1921) 219.

Szerelem / Pap József. - 2:2/16 (1921) 925-29.

Ahogy tetszik / Pap József. - 2:2/20 (1921) 1181.

Beszéltem a halállal / Pap József. - 2:2/20 (1921) 1181-82.

Lidércnyomás / Pap József. - 2:2/20 (1921) 1183.


Papp Aurél

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Papp Aurél. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző festőművész]. - 2:2/24 (1921) 1480-81.


Papp Dezső

Dante: Halálának hatszázados évfordulójára / Papp Dezső. - 2:2/15 (1921) 833-38.

Barbusse felolvas / Papp Dezső. - 2:2/22 (1921) 1308-11.


Papp József

A széthulló lélek / Papp József. - 2:1/5-6 (1921) 299-308.


Paukerow, Leonard

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Leonard Paukerow. - [Válasz a napkelet körkérdésére. A szerző a Gazeta Ardealului és a Román Távirati Iroda igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1465-66.


Perec, Jichak Lejb

Remeték jesivája / Juda Léb Perec. - 3:3 (1922. febr. 15.) 162-68.


Petres Kálmán

Hazajöttem / Petres Kálmán. - 2:1/1 (1921) 28.


Polányi Károly

Hívő és hitetlen politika / Polányi Károly. - [Oroszországban nem szocialista társadalom készül; a tan hamis!]. - 2:2/17 (1921) 984-990.


Prattinger Ferenc

ismerteti

The Tragedy of Kitchener = Kitchener tragédiája / Lord Esher

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

The Folly of Nations = A nemzetek őrülete / Frederik Pahner

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

If Winter Comes = Ha megjő a tél / M. Hutchinson

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / : Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

What is Socialism? = Mi a szocializmus? / Le Rossignol

Ism: Mit olvassunk? Az angol könypiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Rădulescu-Motru, Constantin

A kulturák közössége / C. Motru Rădulescu. - [Rădulescu-Motru bukaresti egyetemi tanár válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46.


Radványiné Ruttkai Emma

Éjjeli órán / Radványiné Ruttkay Emma. - 2:2/18 (1921) 1057.


Raţiu, Dominic

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Domitic Raţiu. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Banca Agrara vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1463-64.


Rédey József

Einstein és a politika / Rédei József. - [Vitacikk Felix Saltennek a Neue Freie Presse-ben Einsteinről írt vezércikkével]. - 2:1/9 (1921) 501-4. J.

Egy hatvan esztendős törvényjavaslat / Rédey József. - 2:2/18 (1921) 1025-29.


Relle Pál

Pesti színház / Relle Pál. - 2:2/13 (1921) 763-65. J.

Előszó / Relle Pál. - 3:4 (1922. márc. 1.) 227-30.

Kellem Egmont / Relle Pál. - 3:9 (1922. máj. 15.) 3-4.


Reményik Sándor

Spectrum / Reményik Sándor. - 1:1/1 (1920) 24.


Révai Károly

Éjjek / Mihai Eminescu ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1062.

Éjszaka / Goga Octavian ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1062-64.

Nehéz munkából jön a falu népe / Emil Isac ; ford.: Révai Károly. - 2:2/18 (1921) 1064.


Révész Béla

Csengettyű / Révész Béla. - 2:1/9 (1921) 463-65.

Miniatűrök: Orchidea / Révész Béla. - 2:2/15 (1921) 858-59.

A rengetegben / Révész Béla. - 2:2/19 (1921) 1089-101.


Rilke, Rainer-Maria

Rainer-Maria Rilke verseiből: Uram; Altató; Zongoránál; A kedves halála / ford.: Cziffra Géza. - 2:1/4 (1921) 230-31.


Rolland, Romain

Ara pacis / Romain Rolland ; ford.: Franyó Zoltán. - 2:2/21 (1921) 1220-22. J.


Róna Imre

Berlini levél: Kék madár kabaré / Róna Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 5.


Rudnyánszky Endre

Utolsó üzenet / Rudnyánszky Endre. - 2:2/19 (1921) 1104-107.


Sakonoue no Iratsume

Anyai szeretet / Szakanouhe ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 134.


Sándor Imre

Történet / Sándor Imre. - 2:1/7-8 (1921) 391-96.


Sándor József

Visszaemlékezés az Erdélyi Kárpát Egyesület megalakítására / Sándor József. - 1:1/4 (1920) 216-19.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Sándor József. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az EMKE alelnöke]. - 2:2/24 (1921) 1482-83.


Sas László

Szimfónia / Sas László. - 2:1/5-6 (1921) 335-36.

Marianna / Sas László. - 3:2 (1922. febr. 1.) 75-77.


Schönberger Ferenc

Narcizmus: Pszichoanalitikai kritika / Schönberger Ferenc. - 2:1/10 (1921) 568-71. J.


Seprődi János

A magyar klasszikus zene problémája: Bordeaux Géza hangversenye alkalmából / Seprődi János. - 2:2/14 (1921) 828-30. J.

Szinpadi krónika: Hoffmann meséi / Seprődi János. - [Kolbai Ildikó és Sugár Frigyes művészek fellépéséről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 13-14.

Szinpadi krónika: Sándor Erzsi: Hoffmann meséinek szereposztása / Seprődi János. - 3:11 (1922. jun. 15.) 9-10.

Színpadi krónika: Ernani / Seprődi János. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.


Serestély Béla

Pergő szavak gyöngye / Serestély Béla. - 2:1/1 (1921) 39.

Toll és kenyér / Serestély Béla. - 2:1/12 (1921) 701-3. J.


Serestyén Béla

Ma fölkinálom szivemet, uram... / Serestyén Béla. - 3:1 (1922. jan. 15.) 36.


Shakespeare, William

Shakespeare szonettjeiből / ford.: Szabó Lőrinc. - 2:1/2 (1921) 103.


Silbermann Jenő

Wundt Vilmos / Silbermann Jenő. - 1:1/3 (1920) 182-85. J.


Sinkó Ervin

A másik anyámnak / Sinkó Ervin. - ["Egy kristianista költő a Kimondhatatlan énekből"]. - 2:2/15 (1921) 860-61.

Üdvözlégy Mária! / Sinkó Ervin. - ["Egy krisztianista költő a Kimondhatatlan énekből"]. - 2:2/15 (1921) 862.


Sipos Domokos

Régi emlék / Sipos Domokos. - 1:1/5 (1920) 279-86.

A vízkórságos halála / Sipos Domokos. - 2:2/21 (1921) 1223-25.

Hazafelé / Sipos Domokos. - 3:1 (1922. jan. 15.) 20-23.

"Édes jó Istenem - hol vagy?" / Sipos Domokos. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 14-16.


Sombati-Szabó István

Dühös féltékenység / ford.: Szombati-Szabó István. - [Ismeretlen költő verse a japán Manyöshü-gyűjteményből]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6.


Somló Lipót

Új esztendőre / Somló Lipót. - 3:1 (1922. jan. 15.) 56-58. J.


Somlyó Zoltán

Öngyilkosság / Somlyó Zoltán. - 3:10 (1922. jun. 1.) 7-8.


Stern Vilmos

A gyógyítás művészetének új irányai: (Chemotherapia) / Stern Vilmos. - 2:1/1 (1921) 57-60. J.


Streinu, Vladimir

Ókút / Vladimir Streinu. - [Modern román líra.- Egy készülő költői anatológiából]. - 2:2/21 (1921) 1235.


Supka Géza

A kultúra jogfolytonossága / Supka Géza. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 513-15.

Az erdélyi népművészet forrásai / Supka Géza. - 2:2/16 (1921) 939-43. J.

Supka Géza

Az erdélyi népművészet forrásai: Supka Géza cikkéhez / Kós Károly. - [2:2/16 (1921) 939-43. p.]. - 2:2/16 (1921) 943-45. J.


Sütő Nagy László

Erdély hagyományai / S. Nagy László. - 2:1/5-6 (1921) 382-84. J.


Szabó Imre

Az új zsidó irodalomról / Szabó Imre. - 2:1/4 (1921) 213-19.

Az új zsidó irodalomból: J. L. Perec és S. Anski / Szabó Imre. - 3:2 (1922. febr. 1.) 100-4.

Remeték jesivája / Juda Léb Perec. - 3:3 (1922. febr. 15.) 162-68.

Szabó Imre

Faj és kultúra / Dienes László. - [Szabó Imre 2:1/4 (1921) 213-219. p.-n megjelent cikkéhez]. - 2:1/7-8 (1921) 446-47. J.


Szabó Jenő

A Napkelet hírei / Szabó Jenő. - 1:1/5 (1920) 319-20. J.


Szabó Lőrinc

Shakespeare szonettjeiből / ford.: Szabó Lőrinc. - 2:1/2 (1921) 103.

Tavasz / St. Mallarmé ; ford.: Szabó Lőrinc. - 2:2/20 (1921) 1163.

Charleroi / P. Verlaine ; ford.: Szabó Lőrinc. - 2:2/20 (1921) 1163-64.


Szeghő Imre

A szerzői jog anarkiája Erdélyben / Szeghő Imre. - 2:2/19 (1921) 1140-43. J.

A sóhajok hídjáról: (Szimfónia): 1., Chanson triste. 2., Doloroso. 3., Con brio. 4., Apassionata / Szeghő Imre. - 3:4 (1922. márc. 1.) 231-32.


Székely Béla

Pasziansz / Székely Béla. - 1:1/7 (1920) 442.

Emberi sors: (Konfudzse 551-478. Kr. e.) / ford.: Székely Béla. - 2:1/3 (1921) 153.

Halott szavak / Székely Béla. - 2:2/15 (1921) 839.

A német néphez / Edouard Dujardin ; ford.: Székely Béla. - 3:9 (1922. máj. 15.) 2.

Az új amerikai költészet: I-II. / Székely Béla. - 3:5 (1922. márc. 15.) 265-68.

3:7 (1922. ápr. 15.) 396-99.

ismerteti

Román folyóirat szemle / Székely Béla

Der weisse Terror in Ungarn / Josef Pogány. - Wien: Neue Erde, 1920. - 192 p.

Ism: Népbiztosok könyve / Székely Béla

1:1/1 (1920) 58-59. J.

Szahara: Regény két kötetben. - Budapest: Nyugat, 1920

Ism: Székely Béla

2:1/5-6 (1921) 379-81. J.

Genius. - : Kurt Wolff Verlag. - [Német irodalmi és művészeti félévenként megjelenő folyóirat]

Ism: Mit olvassunk? / Székely Béla

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Székely János

Közgazdasági feljegyzések / Székely János. - 3:3 (1922. febr. 15.) 179-82. J.


Székely József

Megértés / Székely József. - 2:2/16 (1921) 960. J.

ismerteti

Lázár: Elbeszélés / Andrejev Leonid ; ford.: Zsatkovics Kálmán. - Békéscsaba: Tevan, 1917. - 32 p. - (Tevan-könyvtár: 139.)

Ism: Székely József

2:1/12 (1921) 703-4. J.


Szende Pál

A gazdasági politika jövője / Szende Pál. - 2:2/13 (1921) 717-20.

A világpolitika jövő alakulása / Szende Pál. - 2:2/22 (1921) 1281-86.

Jóslás és előrelátás a politikában / Szende Pál. - 2:2/24 (1921) 1419-24.


Szentgyörgyi István

A Farkas-uccai öreg színház / Szentgyörgyi István. - 2:1/5-6 (1921) 267-68.

A kutya, vagy: hogy' lettem mozi színész / Szentgyörgyi István. - 2:2/24 (1921) 1457-61.


Szentimrei Jenő

Hídvégi koldus énekel / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 22-23.

Futó tekintet - hátra / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 53-54. J.

Pánturáni tudós professzor Cholnoky / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 60-61. J.

Kratochwill, a "renegát" / Szentimrei Jenő. - 1:1/2 (1920) 124-25. J.

Magyar kötelesség / Szentimrei Jenő. - 1:1/3 (1920) 129-33. P.

Rákosi Jenő jubileumára / Szentimrei Jenő. - 1:1/3 (1920) 187-189. J.

A megszólalt harangok: Berde Máriának / Szentimrei Jenő. - 1:1/4 (1920) 250-51. J.

Bécs / Szentimrei Jenő. - ["Városok" című versciklusból]. - 1:1/6 (1920) 356.

Az élő vers / Szentimrei Jenő. - 1:1/6 (1920) 359-62. M.

Mi az igazi magyar irodalom?: A Napkelet körkérdése / (Sz. J.). - [Közli a beérkezett válaszokat. Rákóczi Károly, Balázs Ernő, Bartalis János, Borbély István, Endre Károly, Erdélyi László, Erdélyi Viktor, Halász Gyula, ifj. Halász Gyula, Honti Tibor, Lakatos István Imre, Marót Károly, Márki Sándor, Nagy Emma, Nagy Dániel és Sándor József válaszai]. - 1:1/7 (1920) 404-16.

A vers vagyok / Szentimrei Jenő. - 1:1/7 (1920) 463.

Félszeg apoteozis / Szentimrei Jenő. - 2:1/2 (1921) 115-17. M.

Nagy idő / Szentimrei Jenő. - 2:1/5-6 (1921) 337-41.

Valéry / Szentimrei Jenő. - 2:1/9 (1921) 482-87.

/ Transzilvánizmus az irodalomban / Szentimrei Jenő. - 2:1/10 (1921) 550-53. M.

A horizont fölött / Szentimrei Jenő. - 2:1/11 (1921) 613-15.

Jegyzetek egy képkiállításhoz. - 2:1/11 (1921) 634-36. J.

Erdély hivatása / Szentimrei Jenő. - 2:2/13 (1921) 756-59. J.

Tóth István linoleumos mappája / Szentimrei Jenő. - 2:2/15 (1921) 892-93. J.

Nyári délután Egeresen / Szentimrei Jenő. - 2:2/16 (1921) 909-11.

Régi látszatigazság reviziója / Szentimrei Jenő. - 2:2/16 (1921) 948-50. J.

Erdélyi írók tervei / Szentimrei Jenő. - 2:2/17 (1921) 1020-22. J.

Beszámoló a Napkelet első esztendejéről / Szentimrei Jenő. - 2:2/20 (1921) 1214-16. J.

Az erdélyi kultúra betegágyánál / Szentimrei Jenő. - 2:2/21 (1921) 1275-78. J.

A mindenek dala / Szentimrei Jenő. - 2:2/24 (1921) 1445-46.

Zöld levélen / Szentimrei Jenő. - 2:2/24 (1921) 1446.

Csillagok / Szentimrei Jenő. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 330.

Himnusz a holdhoz / Szenrimrei Jenő. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 331.

Kulturák hídján / Szentimrei Jenő. - 3:9 (1922. máj. 15.) 7-10.

Kulturák hídján: A Tűz / Szentimrei Jenő. - [A Tűz c. pozsonyi folyóirat Napkeletről írt soraira reflexió]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 6-7.

ismerteti

A verseim... / Nagy Emma. - Marosvásárhely: Zord Idő, 1920. - 76 p.

Ism: Szentimrei Jenő

1:1/4 (1920) 255-56. J.

Gyilkosok: Novellák / Karinthy Frigyes. - Budapest: Dick Manó, é. n. - 178, 6 p.

Ism: Karinthy Frigyes új könyve / Szentimrei Jenő

2:1/1 (1921) 60-61. J.

A civilizáció és a franciák: Élményeim és tapasztalataim franciaországi tartózkodásom és internálásomból / Petrovits Mihály. - Budapest: Franklin, 1920. - 95 p.

Ism: Civilizáció és a franciák / Szentimrei Jenő

2:1/12 (1921) 697-699. J.

Silvio lovag: Dráma három felvonásban / Bárd Oszkár ; Kádár Imre előszavával. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó ny., 1921. - IV, 78 p. - (Napkelet-könyvtár: 1. sz.)

Ism: Szentimrei Jenő

2:1/3 (1921) 177-82. J.

Belvedere / Ligeti Ernő. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1921. - 114 p.

Ism: Szentimrei Jenő

2:2/15 (1921) 877-79. J.

A rongyszedő és más elbeszélések / Rácz Pál. - Ungvár: Földesi ny., 1921. - 94 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1210-12. J.

Erős akarattal: Elbeszélések / Sárosy Károly. - Székelyudvarhely: Könyvnyomda rt., 1921. - 101 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-9. J.

Vágyak szigetén: Versek / Molnár Sándor. - Petrozsény, 1921

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.

Szibériában pergő homokszemek zenéje: Elekes György. - Kézdivásárhely, 1921

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.

Piros volt a hó: Versek / Bencze Miklós. - Brassó: Mercur ny., 1921. - 62 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.

Zsidócskák: Elbeszélések / Szabó Imre. - Cluj-Kolozsvár: Radio, 1921. - 81 p.

Ism: Szentimrei Jenő

2:2/21 (1921) 1972-73. J.

Mi okozta Magyarország szétbomlását? / Ormos Ede ; Jászi Oszkár előszavával. - Wien: Fischer Verlag, 1921. - 124 p.

Ism: Széljegyzet egy tanulságos könyvhöz / Szentimrei Jenő

2:2/23 (1921) 1398-1401. J.

Életem: Versek / Szombati-Szabó István. - Kolozsvár: Kaláka ; Lugos: Husvéth és Hoffer, 1922. - 83 p.

Ism: Mit olvassunk? / (sz.)

3:14-15 (1922. szept. 1.) 13-14.

Szentimrei Jenő

Turáni álmok / Paál Árpád. - 1:1/2 (1920) 126-27. J.


Szép Ernő

Egy régi jávai mese / Szép Ernő. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/11 (1921) 590-97.

Add a kezed... / Szép Ernő ; megzenésítette: ifj. Lányi Ernő. - 2:2/24 (1921) 1506-7.


Szígyártó Gábor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Szígyártó Gábor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a marosvásárhelyi iskola igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1483-84.


Szombathy István

Az utolsó pogány / Szombathy István. - 1:1/1 (1920) 25-32.


Szombati-Szabó István

Megáldom Széfa a csókjaidat / Szombati-Szabó István. - 1:1/4 (1920) 209.

Együgyű szerelmi vallomás / Szombati-Szabó István. - 1:1/4 (1920) 210-11.

Egy szordinós tavaszi nóta / Szombati-Szabó István. - 2:1/1 (1921) 18-19.

Hiányzol / Szombati-Szabó István. - 2:1/1 (1921) 19.

Angol költőkből / ford.: Szombati-Szabó István. - [Georgette Agnew, Richard Buxton, Ethel Talbot, Thomas Hood és Thomas Moore versei]. - 2:1/5-6 (1921) 342-45.

Szent Gangesz, gyászok szent folyója / Szombati-Szabó István. - 2:2/19 (1921) 1108-10.

Délutáni szieszta / Szombati-Szabó István. - 2:2/19 (1921) 1110.

Újévi köszöntő magyaroknak / Szombati-Szabó István. - 2:2/24 (1921) 1416-17.

Egy induló ember búcsuzkodása / Szombati-Szabó István. - 2:2/24 (1921) 1417-18.

Ének a márciusi teliholdhoz / Szombati-Szabó István. - 2:2/24 (1921) 1418.

Anyai szeretet / Szakanouhe ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 134.

Virágok vigasztalása / Jakamochi ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers Manyöshü-gyűjteményéből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 134-35.

Apai büszkeség / Okura ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 135.

Okurának, a költőnek panasza, fiának: Furubinak korai halála miatt / Okura ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 135-36.

Téli vízió / Szombati-Szabó István. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 340.

Elment: (A Széfa-ciklusból) / Szombati Szabó István. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 341.

Kérdések: (A Széfa-ciklusból) / Szombati-Szabó István . - 3:6 (1922. ápr. 1.) 341-42.

Tavasz és ősz / Nukata hercegnő ; ford.: Szombati-Szabó István. - [Régi japán költők a Manyöshü-gyűjteményből]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6.

Egy elnyűtt seprűre / ford.: Szombati-Szabó István. - [Ismeretlen japán költő gúnyverse]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6.

A félreértett Konfucse / ford.: Szombati-Szabó István. - [Ismeretlen japán költő gúnyverse]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6.

Versek a "Széfa" ciklusból: Stiriában / Szombati-Szabó István. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 6.

Versek a "Széfa" ciklusból: Búcsúzkodás / Szombati-Szabó István. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 6.


Szucsich Mária

Rágondolás szibériai fogoly két szemére / Szucsich Mária. - 2:1/4 (1921) 202.

Hegyek között / Szucsich Mária. - 2:1/4 (1921) 202.

Örök... / Szucsich Mária. - 2:1/4 (1921) 203.

Emlék / Szucsich Mária. - 2:1/4 (1921) 203.


Tabéri Géza

Arad,: 1826. / Tabéri Géza. - 2:2/23 (1921) 1366-69.


Tabéry Géza

Októberi emberek .: Regény / Tabéry Géza. - 1:1/2 (1920) - 2:1/5-6 (1926) [11 folytatásban]

Nagyváradi festők Bukarestben / Tabéry Géza. - 1:1/4 (1920) 251-58. J.

A játékszamár / Tabéry Géza. - 1:1/7 (1920) 436-40.

Így szakadozik / Tabéry Géza. - 2:2/13 (1921) 737-39. M.

A bűvös ablak: (Prológ egy három felvonásos komédiához) / Tabéry Géza. - 2:2/17 (1921) 1006-8.

Anna sodrában / Tabéry Géza. - 2:2/20 (1921) 1165-69.

Szemeim / Tabéry Géza. - 2:2/24 (1921) 1456.

Sorslovag / Tabéry Géza. - 3:2 (1922. febr. 1.) 74.

Hippodrom / Tabéry Géza. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 3-6.

ismerteti

Csodálatos élet: Regény. 1-2. köt. / Szabó Dezső. - Budapest: Táltos, 1921

Ism: Tabéry Géza

2:1/4 (1921) 246-48. J.

Furcsa vendég: Versek / Nadányi Zoltán. - Budapest: Dick Manó, 1921. - 157 p.

Ism: Tabéry Géza

2:2/15 (1921) 882-83. J.


Tagore, Rabindranath

Rabindranath Tagore verseiből / ford.: Cziffra Géza. - 2:1/10 (1921) 536-37.


Tárainé Molnár Margit

ismerteti

Moli.e.re: eRegényes színjáték négy felvonásban / J. J. Frappa. - [A párizsi Odeonban nagy sikerrel játszott színdarab]

Ism: Mit olvassunk? / Tárainé Molnár Margit

3:8 (1922. máj. 1.) 7.

La derni.e.re nuit de Don Juan = Don Juan utolsó éjszakája / Edmond Rostand

Ism: Mit olvassunk / T. M. M.

3:11 (1922. jun. 15.) 16.


Táray Ferencné

Napkeletkor menni kell / Táray Ferencné. - 2:1/1 (1921) 35-39.


Tarnowsky Mór

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Tarnowsky Mór. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző marosvásárhelyi főorvos]. - 2:2/24 (1921) 1485-88.


Teodorescu, D. N.

Ősz / D. N. Teodorescu. - [Modern román líra. - Egy készülő költői antológiából]. - 2:2/21 (1921) 1233.

Új nyár / D. N. Teodorescu. - [Modern román líra. - Egy készülő antológiából]. - 2:2/21 (1921) 1233-34.


Tompa László

A lirikus Nietzsche / T. L. - 1:1/4 (1920) 220.

Öreg anyóka / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 220.

Az új Columbus / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 221.

Fa az erdőben / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1920) 221.

Lehanyatlás / Friedrich Nietzsche ; ford.: Tompa László. - 1:1/4 (1924) 221.

A parton / Tompa László. - 1:1/7 (1920) 443.

Tavaszodás / Tompa László. - 3:10 (1922. jun. 1.) 10.

Költő a pódiumon / Tompa László. - 3:10 (1922. jun. 1.) 10.

Éji szálláson egy vén vártorony alatt / Tompa László. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 2.


Tóth Árpád

Boldogság / Tóth Árpád. - 2:1/3 (1921) 134.

A múmia / Tóth Árpád. - 2:1/3 (1921) 134.

A balkón / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1372.

A szépség / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1373.

A művészek halála / Charles Baudelaire ; Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1373.

Theodore de Banvillenak / Charles Baudelaire ; ford.: Tóth Árpád. - 2:2/23 (1921) 1374.


Turnowsky Mór

Életek sokasága / Turnowsky Mór. - 2:1/4 (1921) 225-29.


Turnowsky Sándor

The peace treaty and the economic Chaos of Europe / Norman Angell. - London: Swarthmore, 1919. - (6), 143 p.

Ism: Az európai zűrzavar / Turnowsky Sándor

2:1/2 (1921) 126-27. J.


Uitz Béla

Az út amely az új művészethez vezet / Uitz Béla. - 2:2/13; 14 (1921) 705-8; 781-84.


Újvári László

Mégis te vagy a gazdag / Újvári László. - 2:1/12 (1921) 672-73.


Ürmösi József

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Ürmösi József. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző unitárius lelkész]. - 2:2/24 (1921) 1484-85.


Verlaine, Paul

Charleroi / P. Verlaine ; ford.: Szabó Lőrinc. - 2:2/20 (1921) 1163-64.


Vlahuţa, Alexandru

A számadás / Vlahuţa Sándor ; ford.: Erdélyi Viktor. - 1:1/6 (1920) 357-58.


Vozári Dezső

Virágének / Vozári Dezső. - 2:2/22 (1921) 1293.


Walter Gyula

Ember! szállj! repülj! / Walter Gyula. - 2:2/14 (1921) 786.


Wégerné Földes Anna

Hitesen, vagy hit nélkül? / Wégerné Földes Anna. - 2:1/10 (1921) 546-49.

Nem adnám a világ sűrű kincséé't sem / Wégerné Földes Anna . - 3:5 (1922. márc. 15.) 275-78.


Weiss Sándor

Asszimiláció és fajvédelem / Weiss Sándor. - 1:1/2 (1920) 119-20. J.

A zsidókérdéshez / Weiss Sándor. - 1:1/4 (1920) 246-49. J.

Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika / Weiss Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 6-9. K. p.

Néppárt, egység és közeli jövendő / Weiss Sándor. - 3:2 (1922. febr. 1.) 92-94. Kp.

Román nemzeti párt, kisebbségek és a bizalom / Weiss Sándor. - 3:3 (1922. febr. 15.) 160-61. K. p.

Érzelmi és értelmi politika és az Országos Reformkör / Weiss Sándor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 207-8. K. p.

Miért kell írni a politikáról: Levél ifj. Péter János fényképész úrnak Zilahra / Weiss Sándor. - 3:5 (1922. márc. 15.) 269-71. K.p.

Kormány, ellenzék és két magyar állásfoglalás / Weiss Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 343-44. K. p.

Bernády beszéde, a külügyminiszter válasza és a Magyar Szövetség / Weiss Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 420-21. K.p.

Kolozsvár, Gyulafehérvár és a különbség közöttük / Weiss Sándor. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6. K.p.

A Világ, a Szózat és egy kis relativitás / Weiss Sándor. - 3:9 (1922. máj. 15.) 7. K.p.

Zsidó, magyar és zsidó-magyar / Weiss Sándor. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11. K.p.

Petőfi, a Magyar Szövetség - és a románság / Weiss Sándor. - [Petőfi születésének centenáriuma a Magyar Szövetség rendezésében Segesvárott]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8. K.p.

Weiss Sándor

Magyar és zsidóság / Dózsa Endre. - [Megjegyzés Weiss Sándor (3:1 (1922. jan. 15.) 6-9.) cikkéhez]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 95-96. V.


Werfel, Franz

Az olvasóhoz / Franz Werfel ; ford.: Márai Sándor. - 2:2/17 (1921) 996-97.


Wildgans, Anton

Mély tekintet / Anton Wildgans ; ford.: Áprily Lajos. - 1:1/6 (1920) 347.


Yamanoue no Okura

Apai büszkeség / Okura ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 135.

Okurának, a költőnek panasza, fiának: Furubinak korai halála miatt / Okura ; Szombati-Szabó István műfordítása. - [A vers a Manyöshü-gyűjteményből való. (Japán antológia a 8. sz.-ból)]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 135-36.


Zágoni István

Fordított világ / Zágoni István. - 1:1/1 (1920) 51-53. J.

Pázmány és Erdély / Zágoni István. - 1:1/3 (1920) 179-82. J.

A passzivitás hajóján / Zágoni István. - 1:1/7 (1920) 503-4. J.

Fábián / Zágoni István. - 2:1/5-6 (1921) 289-96.

Habsburgpuccs ma és négyszáz év előtt / Zágoni István. - 2:1/7-8 (1921) 426-32.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Zágoni István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Keleti Újság szerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1471-72.


Zsolt Béla

Meztelen szív / Zsolt Béla. - 1:1/1 (1920) 20-21.

A vidraprémes bunda / Zsolt Béla. - 1:1/4 (1920) 226-36.

Dalok a fekete sípon / Zsolt Béla. - 1:1/6 (1920) 331-35.

Öled, halálom / Zsolt Béla. - 2:1/3 (1921) 165.

Ősanya / Zsolt Béla. - 2:1/9 (1921) 470.

Aki visszajár: (Étude) / Zsolt Béla. - 2:1/9 (1921) 470-71.

A delfin / Zsolt Béla. - 2:1/9 (1921) 472.

Angyal Hilda, a diagnózis / Zsolt Béla. - 3:9 (1922. máj. 15.) 5.

Tantris, a bolond = Tantris, der Narr / Ernst Hardt ; ford.: Zsolt Béla. - [Az első felvonás zárójelenetét közli a folyóirat]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 15-16

 


 


Tárgyszóindex


A Tűz (folyóirat)

Szentimrei Jenő

Kulturák hídján: A Tűz / Szentimrei Jenő. - [A Tűz c. pozsonyi folyóirat Napkeletről írt soraira reflexió]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 6-7.


Adóügy

Darvas Simon

Adóközösségek / Darvas Simon. - [G. Bernhard adóreform tervezete]. - 2:2/23 (1921) 1393-96. J.


Ady Endre (1877-1919)

Ady franciául. - [A Revue de Genève 1922. áprilisi sz.-ban Ady-verset jelentetett meg franciául Baranyai Zoltán és Eckhardt Sándor fordításában]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 2.

Halmágyi Antal

Harcok a halott Ady körül / Halmágyi Antal. - 3:2 (1922. febr. 1.) 96-98. V.

Hatvany Lajos

Ady / Hatvany Lajos. - [Részlet a "Das verwundete Land" c. regényből] . - 2:1/7-8 (1921) 449-55.

Marót Károly

Apologia / Marót Károly. - 1:1/7 (1920) 464-75.

Ady Endre első verskötete: A költői zsengék kérdéséhez. - [Az Amicus vállalat újra kiadta Ady 1899-ben Debrecenben megjelent Versek c. kötetét.]. - 2:1/5-6 (1921) 346-49. M.

Ady-filológia: II. Horváth János / Marót Károly. - [Horváth János: Aranytól Adyig, irodalmunk és közönsége c. műve reflexei]. - 2:1/12 (1921) 686-89. M.

Mohácsi Jenő

Ady Endre a világirodalomban / Mohácsi Jenő. - 2:2/13 (1921) 760-61. J.

Szentimrei Jenő

Futó tekintet - hátra / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 53-54. J.

Félszeg apoteozis / Szentimrei Jenő. - 2:1/2 (1921) 115-17. M.


Agrárpolitika

Szígyártó Gábor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Szígyártó Gábor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a marosvásárhelyi iskola igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1483-84.

Ürmösi József

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Ürmösi József. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző unitárius lelkész]. - 2:2/24 (1921) 1484-85.


Agrárreform, 1921

Jakabffy Elemér

A telepfosztás erkölcsi alapja / Jakabffy Elemér. - [A 71. oldalon statisztika: a 19. századvégi telepítések népesedési hatása a Bega völgyében]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 65-73.


Aktivista kiáltvány

Dienes László

Kiáltvány Budapesten a tömegek új kultúrájáért / Dienes László. - [Palasovszky Ödön és Hevesi Iván röpirata]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 113-19. J.


Állam és kisebbségek

Aradi Viktor

Az ázsiai határról: Széljegyzetek a nemzetiségi kérdéshez / Erdélyi Viktor. - 2:1/3 (1921) 143-53.


Általános választójog

Ormos Ede

A jog: kenyér / Ormos Ede. - 2:2/20 (1921) 1196-97. J.


Amerikai irodalom

Prattinger Ferenc

The Tragedy of Kitchener = Kitchener tragédiája / Lord Esher

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

The Folly of Nations = A nemzetek őrülete / Frederik Pahner

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

If Winter Comes = Ha megjő a tél / M. Hutchinson

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / : Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Anarchizmus

Aradi Viktor

Mi az anarkizmus? / Erdélyi Viktor. - 2:1/2 (1921) 121-23. J.

Fáskerti Tibor

Kropotkin üzent / Fáskerty Tibor. - 1:1/2 (1920) 118-19. J.


Andrejev, Leonyid Nyikolajevics (1871-1919) orosz író

Faludi Iván

Andrejev posthumus könyve / Faludi Iván. - [A "Sátán naplója" c. műről]. - 2:2/14 (1921) 827-28. J.

Székely József

Lázár: Elbeszélés / Andrejev Leonid ; ford.: Zsatkovics Kálmán. - Békéscsaba: Tevan, 1917. - 32 p. - (Tevan-könyvtár: 139.)

Ism: Székely József

2:1/12 (1921) 703-4. J.


Angell, Norman

Turnowsky Sándor

The peace treaty and the economic Chaos of Europe / Norman Angell. - London: Swarthmore, 1919. - (6), 143 p.

Ism: Az európai zűrzavar / Turnowsky Sándor

2:1/2 (1921) 126-27. J.


Anglia

Dienes László

A freudizmus és az angol cenzura / Dienes László. - [S. Freud: A young girl's diary c. művének terjesztését erkölcsi okokra hivatkozva Angliában betiltották]. - 2:1/9 (1921) 509-10. J.

The autobiography / Margot Asquith. - London: Butterworth, [1921]. - [Herbert Henry Asquith brit államférfi feleségének önéletrajza]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 362-64. J.


Anszki, Slojme (1863-1920)

Szabó Imre

Az új zsidó irodalomból: J. L. Perec és S. Anski / Szabó Imre. - 3:2 (1922. febr. 1.) 100-4.


Anyanyelv

Paál Árpád

Az anyanyelv és az anyák nyelve / Paál Árpád. - 3:10 (1922. jun. 1.) 1-2.


Apponyi Albert (1846-1933)

Weiss Sándor

Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika / Weiss Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 6-9. K. p.


Áprily Lajos

Ligeti Ernő

Falusi elégia: Versek / Áprily Lajos. - Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1921. - 91 p.

Ism: Ligeti Ernő

2:1/3 (1921) 192. J.


Arad

Bárd Oszkár Róbert

Arad kulturális életéből: A Kölcsey Egyesület két hónapja ; Bárd Oszkár Róbert. - [Hibás lapszám: 217.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 249-50. J.

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 376-78. J.

Aradi Kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 426-27. J.

Fáskerti Tibor

Az aradi Kölcsey egyesület karácsonyi tárlata / Fáskerti Tibor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52-53. J.

Arad kulturális életéből / Fáskerti Tibor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 250-51. J.

Román irodalmi est Aradon / Fáskerti Tibor. - [Hibás lapszám: 220-221.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 252-53. J.

Jászi Oszkár

Visszaemlékezés a román Nemzeti Komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra / Jászi Oszkár. - [Napkelet számára készült írás]. - 2:2/23 (1921) 1345-56.

Nagy Oszkár

Négyes kiállítás az aradi Kultúrpalotában / Nagy Oszkár. - [Liteczky Endre, Iritz Sándor, Tóth István és Zsolnai festőművészek tárlata]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52. J.


Arhiva pentru ştiinta şi reforma socială (folyóirat)

Székely Béla

Román folyóirat szemle / Székely Béla


Arisztokrácia

Ormos Ede

Grófok a politikában: A visszajáró múlt tanulságai / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 24-28.


Asquith, Emma Alice Margaret (1864-1945)

Dienes László

The autobiography / Margot Asquith. - London: Butterworth, [1921]. - [Herbert Henry Asquith brit államférfi feleségének önéletrajza]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 362-64. J.


Asszimiláció

Ligeti Ernő

Zsidó memoárok: Megjegyzések Bíró Lajos: A zsidók útja.- Koral Álmos: Zsidók a válaszúton című könyvéhez / Ligeti Ernő. - 2:2/23 (1921) 1375-78.


Ausztria

Ormos Ede

A jog: kenyér / Ormos Ede. - 2:2/20 (1921) 1196-97. J.


Ausztria-Magyarország

Dienes László

L'offre de paix séparée de l'Autriche (5. décembre 1916-12 octobre 1917.) / par le prince Sixte de Bourbon. - Paris: Plon, 1920. - 434 p., 5 t.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 366-67. J.


Avantgárd, erdélyi

Barta Lajos

Új világ, új ember, új művészet / Barta Lajos. - 2:1/7-8 (1921) 385-90.

Bartalis János

Az új művészet elé / Bartalis János. - 1:1/6 (1920) 321-25. P.

Kádár Imre

A művészet elé,: amely nem "új" és nem "régi" és nem "nemzeti" és nem "szocialista", hanem egyszerűen művészet / Kádár Imre. - [Bartalis János: Új művészet elé c. írásához (1:1/6 (1920) 321-25.)]. - 2:1/2 (1921) 65-67. P.

Paál Árpád

Hitről, hazáról / Paál Árpád. - [Bartalis István 1:1/6 (1920) 321-325. megjelent cikkeihez]. - 2:1/1 (1921) 49-52. J.


Avantgárd, magyarországi

Becski Andor

A szellem diktatúrája ellen / Becski Andor. - 2:1/2 (1921) 118-19. J.

Uitz Béla

Az út amely az új művészethez vezet / Uitz Béla. - 2:2/13; 14 (1921) 705-8; 781-84.

Bródy Pál

Kassák Lajos újabb verseiről / Bolyai Pál. - 2:2/15 (1921) 884-85. J.

Dienes László

Kiáltvány Budapesten a tömegek új kultúrájáért / Dienes László. - [Palasovszky Ödön és Hevesi Iván röpirata]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 113-19. J.

Kuncz Aladár

Expresszionizmus és dadaizmus / Kuncz Aladár. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 7-8.


Avantgárd, nyugati

Bartalis János

Guillaume Apollinaire: A kubizmus / Bartalis János. - 2:1/2 (1921) 123-24. J.

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.

Darvas Simon

A nagy átalakulás - Egy ember küzdelmei: Ernst Toller és az expresszionista dráma / Darvas Simon. - 3:2 (1922. febr. 1.) 86-91.

Déry Tibor

Dadaizmus / Déry Tibor. - 2:1/7-8 (1921) 397-402.

Dienes László

Nyugati szemle: Új poétika / Dienes László. - [Ivan Gollnak a Neue Rundschau 1921. okt.-i számában megjelent tanulmányáról]. - 2:2/24 (1921) 1515-17. J.

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Potei d'moggi / összeáll.: Popini-Pancrazi. - Firenze: Vallechi. - [Olasz költők antológiája]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 361-62. J.

Künstlerische Zeitfragen = Korunk művészi kérdései / Wilhelm Worringer. - : Hugo Bruckmann

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 506-7. J.

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.

Németh Andor

La poésie d'aujourd'hui un nouvel état d'intelligence / Jean Epstein. - Paris: Sirene, 1921

Ism: Az őrültek és a dadaisták / Németh Andor

2:2/13 (1921) 766-68. J.


Avantgárd, kelet-európai

Dienes László

Nyugati szemle: Orosz kultúra otthon és külföldön / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 368-69. J.

Faludi Iván

A XX. századi orosz színpad / Faludi Iván. - 2:2/14 (1921) 790-93.

Az orosz színpad forradalma / Faludi Iván. - 2:2/18 (1921) 1052-56.

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.

Mácza János

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

A zenitizmus / Mácza János. - [A Zágrábban megjelenő Zenit c. lap szerzői az irodalmi mozgalom tagjai. A cikkben közlésre kerül a zenitista A. Sperber: 1919 július c. költeménye]. - 2:2/17 (1921) 1011-14. J.

Majakovszkij: Miszterijabuff / Mácza János. - 2:2/18 (1921) 1075-78. J.


Babits Mihály (1883-1941)

Király György

Babits Mihály az örök nyugtalanság költője: Dialógus / Király György. - 2:2/20 (1921) 1153-58.


Balázs Béla

Becski Irén

Isten tenyerén / Balázs Béla. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó, 1921. - 212 p.

Ism: Becski Irén

3:7 (1922. ápr. 15.) 424-26. J.


Bánát

Szana Zsigmond. - [Szana Zsigmond arcképével illusztrált]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.

Ligeti Ernő

Szana Zsigmond / (l. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16. K.


Barabás Márton (1893- )

Cziffra Géza

Barabás Márton kiállítása / Cziffra Géza. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6. K.


Barbusse, Henri (1873-1935)

Kázmér Ernő

Barbusse novellái / Kázmér Ernő. - 2:2/17 (1921) 1022-24. J.

Papp Dezső

Barbusse felolvas / Papp Dezső. - 2:2/22 (1921) 1308-11.


Bárd Oszkár (1893-1942) költő, drámaíró

Kádár Imre

A Csoda / Kádár Imre. - [Bárd Oszkár: Csoda c. darabjának előadása a kolozsvári színházban]. - 1:1/3 (1920) 191-92. J.

Szentimrei Jenő

Silvio lovag: Dráma három felvonásban / Bárd Oszkár ; Kádár Imre előszavával. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó ny., 1921. - IV, 78 p. - (Napkelet-könyvtár: 1. sz.)

Ism: Szentimrei Jenő

2:1/3 (1921) 177-82. J.


Barta Sándor (1897-1938)

Kovács Kálmán

Tisztelt Hullaház!: Kiáltványok és novellák / Barta Sándor. - Wien: Ma kiadó, [1922]. - [16] lev.

Ism: Barta Sándorról új könyve alkalmából / Kovács Kálmán

2:2/24 (1921) 1525-26. J.


Bartók Béla (1881-1945)

Balázs Béla

Önéletrajz: (A magyar zeneművészet európai hírű büszkesége adja itt életének és művészetének döntő eseményeit) / Balázs Béla. - 2:2/18 (1921) 1073-75. J.

Delly Szabó Géza

Bartók Béla Kolozsváron / Delly Szabó Géza. - 3:4 (1922. márc. 1.) 197-99.

Lakatos István Imre

Bartók-Dohnányi-Vándor / Lakatos István Imre. - [A közlemény Bartók és Dohnányi mellett Weiner Leóval és nem Vándorral foglalkozik]. - 1:1/5 (1920) 318-19. J.


Batthyány Tivadar (1859-1931)

Ormos Ede

Grófok a politikában: A visszajáró múlt tanulságai / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 24-28.


Baudelaire, Charles (1821-1867)

Gara Ákos

Charles Baudelaire verseiből:: A megrepedt harang: Gyötrődés / ford.: Gara Ákos. - 2:1/9 (1921) 481.

Ligeti Ernő

A százesztendős Baudelaire / Ligeti Ernő. - 2:1/9 (1921) 476-80.


Bauer, Otto

Erdélyi Kálmán

A szocializmus útja / Bauer Ottó ; ford.: Somogyi Béla. - Budapest: Népszava, 1919. - 64 p. - (Munkáskönyvtár: 28.)

Ism: Erdélyi Kálmán

2:2/20 (1921) 1203-5. J.


Bécs

Dienes László

Egy magyar művész Bécsben / Dienes László. - [Uitz Béla bécsi kiállítása]. - 2:1/5-6 (1921) 323-26.

Fülöp René

Bécs titkairól / Fülöp René. - 1:1/6 (1920) 351-55.

Georg Kaiser felolvas / Fülöp René. - [Georg Kaiser arcképe a 37. oldalon]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 37-38.

A pszichoanalitikus mozgalom Európában: Bécs a pszichoanalizis bölcsője / Fülöp René. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 11-12.

Kádár Imre

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.


Beethoven, Ludwig van (1770-1827)

Járosy Dezső

Beethoven szelleme: Százötvenedik születési évfordulója alkalmából / Járosy Dezső. - 2:1/1 (1921) 1-8.


Bega völgye

Jakabffy Elemér

A telepfosztás erkölcsi alapja / Jakabffy Elemér. - [A 71. oldalon statisztika: a 19. századvégi telepítések népesedési hatása a Bega völgyében]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 65-73.


Behrendt, Walter Curt

Dienes László

Harc a stílusért az iparművészetben és építészetben / Walter Curt Behrendt. - Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlagsanstalt, 1920. - (Das Weltbild der Gegenwart: 3.). - [Az eredeti német cím ismeretlen.]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1520. J.


Békemozgalom

Paál Árpád

Nők az élet alkotmányában / Paál Árpád. - [Köszöntő a Bécsben megtartott női békekongresszushoz]. - 2:2/15 (1921) 879-82. J.

Papp Dezső

Barbusse felolvas / Papp Dezső. - 2:2/22 (1921) 1308-11.


Beköszöntő

Paál Árpád

És fölkél a nap / Paál Árpád. - 1:1/1 (1920) 1-3.


Belles Lettres (folyóirat)

Dienes László

Nyugati szemle: A francia akadémia, ahogy a nagyközönség látná / Dienes László. - [A Belles Lettres c. folyóirat olvasóközönségének próbaválasztása a francia akadémikusok körében]. - 2:1/7-8 (1921) 443-44. J.


Belpolitika

Magyar küldöttségjárás Bukarestben. - [Szerző nélkül, riporter aláírással]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 13-14.

Erdélyi Kálmán

Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat? / Szabó László. - Budapest: Athenaeum, 1922

Ism: Erdélyi Kálmán

3:5 (1922. márc. 15.) 313-14. J.

Keresztury Sándor

Lelki egység / (K-y S.). - [Az erdélyi románok és a regátiak közti politikai nézetkülönbségekről román folyóiratok alapján]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15-16.

Paál Árpád

A Magyar Szövetség történelmi fordulat előtt / Paál Árpád. - [A Magyar Szövetség betiltásáról és lehetséges következményeiről]. - 3:12 (1922. jul. 20.) 1-4.

Paukerow, Leonard

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Leonard Paukerow. - [Válasz a napkelet körkérdésére. A szerző a Gazeta Ardealului és a Román Távirati Iroda igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1465-66.

Turnowsky Sándor

The peace treaty and the economic Chaos of Europe / Norman Angell. - London: Swarthmore, 1919. - (6), 143 p.

Ism: Az európai zűrzavar / Turnowsky Sándor

2:1/2 (1921) 126-27. J.

Ürmösi József

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Ürmösi József. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző unitárius lelkész]. - 2:2/24 (1921) 1484-85.

Weiss Sándor

Román nemzeti párt, kisebbségek és a bizalom / Weiss Sándor. - 3:3 (1922. febr. 15.) 160-61. K. p.

Kormány, ellenzék és két magyar állásfoglalás / Weiss Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 343-44. K. p.

Bernády beszéde, a külügyminiszter válasza és a Magyar Szövetség / Weiss Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 420-21. K.p.

Kolozsvár, Gyulafehérvár és a különbség közöttük / Weiss Sándor. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6. K.p.

Zágoni István

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Zágoni István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Keleti Újság szerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1471-72.


Bencze Miklós

Szentimrei Jenő

Piros volt a hó: Versek / Bencze Miklós. - Brassó: Mercur ny., 1921. - 62 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.


Benedek Elek (1859-1929)

Benedek Elek. - [Illusztráció: Kós Károly Benedek Elekről készített linómetszete]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 13.


Bergson, Henri Louis (1859-1941)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/4 (1921) 249-54.


Berlin

Halász Gyula

Berlini levél: A Napkelet munkatársától: 1921. január / Halász Gyula. - 2:1/2 (1921) 104-9.

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.

Róna Imre

Berlini levél: Kék madár kabaré / Róna Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 5.


Bernády György (1864-1938)

Ligeti Ernő

Bernády György / Ligeti Ernő. - [Bernády Gy. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 149-52. E. f.

Weiss Sándor

Bernády beszéde, a külügyminiszter válasza és a Magyar Szövetség / Weiss Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 420-21. K.p.


Bernhard, Georg (1875-1944) német gazdasági szakíró

Darvas Simon

Adóközösségek / Darvas Simon. - [G. Bernhard adóreform tervezete]. - 2:2/23 (1921) 1393-96. J.


Biológia

Gelei József

Biológiai gondolatok a szociológiában / Gelei József. - 2:1/2 (1921) 72-80.


Bíró Vencel

Erdély követei a Portán / Bíró Vencel. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 149 p.

Ism: Walter Gyula

3:2 (1922. febr. 1.) 120-21. J.


Blaga, Lucian (1895-1961)

Keresztury Sándor

Cultură şi cunoştinţă = Kultúra és ismeret / Lucian Blaga. - Cluj: Ardealul, 1922. - 85 p.

Ism: Mit olvassunk? / Keresztury Sándor

3:11 (1922. jun. 15.) 15-16.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 428-29. J.


Blok, Alekszandr Alekszandrovics (1880-1921)

Mácza János

Alekszandr Blok / Mácza János. - 2:2/19 (1921) 1151-52. J.


Bordeaux Géza (1868-) zenetanár

Seprődi János

A magyar klasszikus zene problémája: Bordeaux Géza hangversenye alkalmából / Seprődi János. - 2:2/14 (1921) 828-30. J.


Brassó (Braşov)

Kádár Imre

Arcok és harcok: Főtárgyalás a kuglizóban / Kádár Imre. - [A brassói Magyar Szövetség a Napkelet nemzetietlenséggel vádoló cikkére írt válasz]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 12.


Bródy Miklós (1877-1949) zeneszerző

Delly Szabó Géza

Thamara / Delly Szabó Géza. - [Bródy Miklós szerzeménye]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 374-75. J.


Budapest

Kádár Imre

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.

Nemes Jenő

Aranyborjú / Nemes Jenő. - 3:11 (1922. jun. 15.) 11-12.

Relle Pál

Pesti színház / Relle Pál. - 2:2/13 (1921) 763-65. J.


Buddhizmus

Dienes László

Die Reden Buddhas aus der Mittleren Sammlung: I-III. = Buddha beszédei / ford.: Eugen Neumann. - Berlin: Piper

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1518. J.


Bukarest

Bálint Zoltán

Mattis Teutsch Bukarestben / Bálint Zoltán. - 1:1/6 (1920) 379-80. J.

Kádár Imre

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.

Tabéry Géza

Nagyváradi festők Bukarestben / Tabéry Géza. - 1:1/4 (1920) 251-58. J.


Cele Trei Crişuri (folyóirat)

Kádár Imre

Román folyóiratok szemléje / Kádár Imre. - 2:2/20 (1921) 1216. J.

Keresztury Sándor

Cele trei Crişuri. 1-2 (1920-1921)

Ism: Keresztury Sándor

2:2/23 (1921) 1404-6. J.


Cenzúra

Dienes László

A freudizmus és az angol cenzura / Dienes László. - [S. Freud: A young girl's diary c. művének terjesztését erkölcsi okokra hivatkozva Angliában betiltották]. - 2:1/9 (1921) 509-10. J.


Cholnoky Jenő (1870-1950) földrajztudós, egyetemi tanár

Paál Árpád

Turáni álmok / Paál Árpád. - 1:1/2 (1920) 126-27. J.

Szentimrei Jenő

Pánturáni tudós professzor Cholnoky / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 60-61. J.


Cionizmus

Ligeti Ernő

Zsidó memoárok: Megjegyzések Bíró Lajos: A zsidók útja.- Koral Álmos: Zsidók a válaszúton című könyvéhez / Ligeti Ernő. - 2:2/23 (1921) 1375-78.


Cogălniceanu, Mihail (1817-1891)

Keresztury Sándor

Román könyvek és folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:5 (1922. márc. 15.) 314-16. J.


Coşbuc, George (1866-1918)

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 428-29. J.


Csicserin, Georgij Vasziljevics (1872-1936)

Ligeti Ernő

Csicserin cilindere, Bülowtól Rathenauig: Az igazság petróleum fáklyája és egyéb közgazdasági jelenségek / l. e. - [Csicserint és Rathenaut ábrazoló karikatúrával illusztrált]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 16-18.


D'Annunzio, Gabriele (1869-1938)

Ligeti Ernő

Külföldi szemle / Ligeti Ernő. - 1:1/6 (1920) 380-82. J.


Dadaizmus

Déry Tibor

Dadaizmus / Déry Tibor. - 2:1/7-8 (1921) 397-402.

Dienes László

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.

Kovács Kálmán

Tisztelt Hullaház!: Kiáltványok és novellák / Barta Sándor. - Wien: Ma kiadó, [1922]. - [16] lev.

Ism: Barta Sándorról új könyve alkalmából / Kovács Kálmán

2:2/24 (1921) 1525-26. J.

Kuncz Aladár

Expresszionizmus és dadaizmus / Kuncz Aladár. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 7-8.


Dante, Alighieri (1265-1321)

Papp Dezső

Dante: Halálának hatszázados évfordulójára / Papp Dezső. - 2:2/15 (1921) 833-38.


Deák Ferenc (1803-1876)

Rédey József

Egy hatvan esztendős törvényjavaslat / Rédey József. - 2:2/18 (1921) 1025-29.


Demokrácia

Dettre János

A demokrácia internacionáléja / Dettre János. - 2:2/21 (1921) 1266-68. J.

Molter Károly

Korunk a bélyegen / Molter Károly. - 3:6 (1922) 368-69. J.


Deri, Max

Dienes László

Die Malerei im XIX. Jahrhundert: Entwicklungsgeschichtliche Darstellung auf psychologischer Grundlage 1-2. Bd. / Max Déri. - Berlin: Paul Cassire, 1920

Ism: Nyugati szemle. A művészi forma keletkezése és felborulása / Dienes László

2:2/18 (1921) 1079-83. J.


Dés

Bartalis János

Pár szó egy képkiállításhoz / Bartalis János. - 1:1/1 (1920) 63-64. J.


Dezső Miklós festő

Dóczyné Berde Amál

Dezső Miklós nagyenyedi képkiállítása / Dóczyné Berde Amál. - 3:2 (1922. febr. 1.) 123-24. J.


Dicsőszentmárton (Târnăveni)

Ligeti Ernő

Gyárfás Elemér / Ligeti Ernő. - [Gyárfás E. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 152-54. E. f.


Dienes Jenő

Benedek Elek

Magduska meséskönyve: Jó kislányoknak és fiuknak / Ikafalvi Diénes Jenő. - Kézdivásárhely: Könyvnyomda Rt., 1921. - 159 p.

Ism: Benedek Elek

2:2/24 (1921) 1524-25. J.


Diplomácia

Erdély követei a Portán / Bíró Vencel. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 149 p.

Ism: Walter Gyula

3:2 (1922. febr. 1.) 120-21. J.

Darvas Simon

Konferenciák helyett spiritiszta szeanszokat / Darvas Simon. - [Guncser rajzaival illusztrált]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15. H.

Dienes László

L'offre de paix séparée de l'Autriche (5. décembre 1916-12 octobre 1917.) / par le prince Sixte de Bourbon. - Paris: Plon, 1920. - 434 p., 5 t.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 366-67. J.

Kertész Jenő

Genua / Kertész Jenő. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 422-23.

Ligeti Ernő

Csicserin cilindere, Bülowtól Rathenauig: Az igazság petróleum fáklyája és egyéb közgazdasági jelenségek / l. e. - [Csicserint és Rathenaut ábrazoló karikatúrával illusztrált]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 16-18.

Paál Árpád

Az asszonyok új világot teremtenek / Paál Árpád. - 3:9 (1922. máj. 15.) 1-2.


Divat

Kádár Imre

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára: Színházi Élet / Kádár Imre. - 2:2/24 (1921) 1528. J.


Dohnányi Ernő (1877-1960)

Lakatos István Imre

Bartók-Dohnányi-Vándor / Lakatos István Imre. - [A közlemény Bartók és Dohnányi mellett Weiner Leóval és nem Vándorral foglalkozik]. - 1:1/5 (1920) 318-19. J.


Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/4 (1921) 249-54.

Elekes Miklós

Tolstoj und Dostojewski / Dimitri Sergejewitsch Mereschkovski. - Berlin: Karl Voegels Verlag, 1919

Ism: Tolsztoj és Dosztojevszki / Elekes Miklós

1:1/6 (1920) 375-77. J.

Major Dezső

Forradalmi elemek Dostojewskíj regényeiben / Major Dezső. - 2:2/14 (1921) 825-27. J.


Dózsa Endre (1857-1944)

Kádár Imre

Arcok és harcok: Miért kell erdélyi akadémia Szabolcska Mihálynak? / Kádár Imre. - [Válasz Szabolcska Mihály Pásztortűzben megjelent, a Napkeletet támadó írására]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10.

Ligeti Ernő

Dózsa Endre / Ligeti Ernő. - 3:8 (1922. máj. 1.) 11-12. E.f.


Dömötör Gizella (1897 - ?)

Dienes László

Mund Hugó és Dömötör Gizella gyüjteményes kiállítása / Dienes László. - 3:3 (1922. febr. 15.) 185-86. J.


Drámatörténet

Janovics Jenő

Shakespeare: I-II. közlemény / Janovics Jenő. - 1:1/4 (1920) 193-202.; 1:1/5 (1920) 291-301.

Madách Imre / Janovics Jenő. - 2:1/2 (1921) 98-102.


Egyház, református

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Sulyok István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Királyhágón túli ref. egyház püspöke]

Ligeti Ernő

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.


Egyházak

Balás Ernő

"A magyarság szervezési alapjai" / Balás Ernő. - [Reflexió Kolosváry Bálint cikkére, 1:1/4 (1920) 244-46.]. - 1:1/5 (1920) 313-14. J.

Kolosváry Bálint

A magyarság szervezési alapjai / Kolosváry Bálint. - 1:1/4 (1920) 244-46. J.


Ehnlich, Paul (1854 - 1915), Nobel-díjas orvos

Stern Vilmos

A gyógyítás művészetének új irányai: (Chemotherapia) / Stern Vilmos. - 2:1/1 (1921) 57-60. J.


Einstein, Albert (1879-1955)

Einstein-láz Párizsban. - 3:10 (1922. jun. 1.) 10.

Feleky Géza

Einstein / Feleky Géza. - [A Világ 1920 szept. 21-i számából átvett közlemény]. - 1:1/3 (1920) 185-87. J.

Kahána Mózes

Einstein a kultúra nézőszögéből / Jocl Béla. - 1:1/6 (1920) 372-75. J.

Murányi Győző

Einstein teóriái Franciaországban / Murányi Győző. - 2:2/13 (1921) 768. J.

Rédey József

Einstein és a politika / Rédey József. - [Vitacikk Felix Saltennek a Neue Freie Presse-ben Einsteinről írt vezércikkével]. - 2:1/9 (1921) 501-4. J.


Elbeszélés

Becski Andor

Mesék a kacagó emberről: Három elbeszélés / Szabó Lőrinc. - Budapest: Táltos, 1919. - 134 p.

Ism: Becski Andor

1:1/3 (1920) 189-191. J.

Székely József

Lázár: Elbeszélés / Andrejev Leonid ; ford.: Zsatkovics Kálmán. - Békéscsaba: Tevan, 1917. - 32 p. - (Tevan-könyvtár: 139.)

Ism: Székely József

2:1/12 (1921) 703-4. J.


Elekes György

Szentimrei Jenő

Szibériában pergő homokszemek zenéje: Elekes György. - Kézdivásárhely, 1921

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.


Életmódtörténet

Dózsa Endre

Nagyon kis ember koromban találkozásom nagyon nagy emberekkel / Dózsa Endre. - 2:2/24 (1921) 1513-15. J.


Életrajz

Balázs Béla

Önéletrajz: (A magyar zeneművészet európai hírű büszkesége adja itt életének és művészetének döntő eseményeit) / Balázs Béla. - 2:2/18 (1921) 1073-75. J.

Naláczi József

Emlékirat / Báró Naláczi József ; bev. ellátta: Kelemen Lajos. - 1:1/7 (1920) 480-89; 2:1 (1921) 30-34.


Ellenreformáció

Zágoni István

Pázmány és Erdély / Zágoni István. - 1:1/3 (1920) 179-82. J.


Előadóművészet

Kádár Imre

N. Tessitori Nóra szavalóestélye / Kádár Imre. - 2:1/1 (1921) 64. J.

Lakatos István Imre

Az előadóművészet tragikuma a zenében / Lakatos István Imre. - 2:2/17 (1921) 1018-20. J.

Szentimrei Jenő

Az élő vers / Szentimrei Jenő. - 1:1/6 (1920) 359-62. M.


Előre (folyóirat)

Kádár Imre

Előre 1., 2. (1922. jan. 15.- febr. 1.). - Cluj-Kolozsvár

Ism: Folyóiratok szemléje / Kádár Imre

3:3 (1922. febr. 15.) 186. J.


Első Nemzetközi Dadavásár

Dienes László

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.


Emich Gusztáv (1814-1869)

Petőfi Sándor és kiadói. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 8.


Emigráció

Kádár Imre

Az emigráció feladata / Kádár Imre. - 2:2/13 (1921) 753-56. J.


Eminescu, Mihai (1850-1889)

Keresztury Sándor

Eminescu szonetteiből / ford.: Keresztury Sándor. - 2:1/7-8 (1921) 396.


Endre Károly

Kádár Imre

Az ember, aki járva jár / Endre Károly. - Budapest: Athenaeum, 1922. - 61 p. - (Modern könyvtár: 689-690. sz.). - [Illusztráció: Endre Károly fotója és aláírása]

Ism: Mit olvassunk? / K. I.

3:10 (1922. jun. 1.) 12.


Energia

Földünk természetes erőforrásai / Rácz Gyula. - 2:2/24 (1921) 12521-22. J.


Építőművészet

Dienes László

Nyugati szemle: A modern város / Dienes László. - [Hibás lapszám: 213., 216.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 245-48. J.

Harc a stílusért az iparművészetben és építészetben / Walter Curt Behrendt. - Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlagsanstalt, 1920. - (Das Weltbild der Gegenwart: 3.). - [Az eredeti német cím ismeretlen.]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1520. J.


Epstein, Jean

Németh Andor

La poésie d'aujourd'hui un nouvel état d'intelligence / Jean Epstein. - Paris: Sirene, 1921

Ism: Az őrültek és a dadaisták / Németh Andor

2:2/13 (1921) 766-68. J.


Erdély

Balás Ernő

/ Balás Ernő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a "Világosság" szövetkezet igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1473.

Erdélyi Kálmán

Az erdélyi munkásmozgalom válsága / Erdélyi Kálmán. - 2:2/21 (1921) 1969-70. J.

Isac, Emil

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Emil Isac. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az erdélyi színházak felügyelője]. - 2:2/24 (1921) 1464-65.

Kós Károly

Beszélnek Erdély kövei is / Kós Károly. - [A szerző illusztrációjával: 15-18. századi erdélyi falusi templomok]. - 1:1/3 (1920) 135-41.

Az erdélyi népművészet forrásai: Supka Géza cikkéhez / Kós Károly. - [2:2/16 (1921) 939-43. p.]. - 2:2/16 (1921) 943-45. J.

Oláh Béla

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben / Oláh Béla. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a nagyváradi iparkamara elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1462-63.

Raţiu, Dominic

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Domitic Raţiu. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Banca Agrara vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1463-64.

Supka Géza

Az erdélyi népművészet forrásai / Supka Géza. - 2:2/16 (1921) 939-43. J.

Sütő Nagy László

Erdély hagyományai / S. Nagy László. - 2:1/5-6 (1921) 382-84. J.

Szentimrei Jenő

Erdély hivatása / Szentimrei Jenő. - 2:2/13 (1921) 756-59. J.

Zágoni István

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Zágoni István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Keleti Újság szerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1471-72.


Erdélyi fejedelemség

Walter Gyula

Erdély követei Pontán / Bíró Vencel. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 149 p.

Ism: Walter Gyula

3:2 (1922. febr. 1.) 120-21. J.

Zágoni István

Pázmány és Erdély / Zágoni István. - 1:1/3 (1920) 179-82. J.


Erdélyi Kárpát Egyesület

Sándor József

Visszaemlékezés az Erdélyi Kárpát Egyesület megalakítására / Sándor József. - 1:1/4 (1920) 216-19.


Erdélyi magyar irodalom születése

Válaszok a körkérdésre. - [Mi az igazi magyar irodalom? c. körkérdésre beérkezett újabb írások: Fáskerti Tibor, Pálffi Márton, Sipos Domokos, Tompa László és Walter Gyula válaszai]. - 1:1/7 (1920) 504-8. J.

Borbély István

Az erdélyi magyar szépirodalom / Borbély István. - 3:3 (1922. febr. 15.) 177-78. J.

Daday Loránd

Az erdélyi művészetpolitika legközelebbi feladata: Az interpretálás élete / Daday Loránd. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 385-89.

Kádár Imre

Arcok és harcok: Miért kell erdélyi akadémia Szabolcska Mihálynak? / Kádár Imre. - [Válasz Szabolcska Mihály Pásztortűzben megjelent, a Napkeletet támadó írására]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10.

Ligeti Ernő

Ahogy minket látnak / Ligeti Ernő. - 1:1/2 (1920) 123. J.

Nyírő József

A magyar irodalom hazajáró kísértete / Nyírő József. - 2:1/3 (1921) 166-70. M.

Erdély nem találja meg önmagát / Nyírő József. - 3:3 (1922. febr. 15.) 129-33.

Szentimrei Jenő

Futó tekintet - hátra / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 53-54. J.

Mi az igazi magyar irodalom?: A Napkelet körkérdése / (Sz. J.). - [Közli a beérkezett válaszokat. Rákóczi Károly, Balázs Ernő, Bartalis János, Borbély István, Endre Károly, Erdélyi László, Erdélyi Viktor, Halász Gyula, ifj. Halász Gyula, Honti Tibor, Lakatos István Imre, Marót Károly, Márki Sándor, Nagy Emma, Nagy Dániel és Sándor József válaszai]. - 1:1/7 (1920) 404-16.

/ Transzilvánizmus az irodalomban / Szentimrei Jenő. - 2:1/10 (1921) 550-53. M.

Szentimrei Jenő

Erdélyi írók tervei / Szentimrei Jenő. - 2:2/17 (1921) 1020-22. J.

Kulturák hídján: A Tűz / Szentimrei Jenő. - [A Tűz c. pozsonyi folyóirat Napkeletről írt soraira reflexió]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 6-7.

Zágoni István

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Zágoni István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Keleti Újság szerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1471-72.


Eszmetörténet

Dienes László

Ázsiai hatások Európa szellemi életében / Dienes László. - 2:1/12 (1921) 641-44.

Keresztury Sándor

Cultură şi cunoştinţă = Kultúra és ismeret / Lucian Blaga. - Cluj: Ardealul, 1922. - 85 p.

Ism: Mit olvassunk? / Keresztury Sándor

3:11 (1922. jun. 15.) 15-16.

Paál Árpád

A magyarság világnézete / Paál Árpád. - 1:1/7 (1920) 385-89.

Prattinger Ferenc

What is Socialism? = Mi a szocializmus? / Le Rossignol

Ism: Mit olvassunk? Az angol könypiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Eszperantó mozgalom

Ámon Ottó

Esperanto a világirodalomban / Ámon Ottó. - 1:1/2 (1920) 121-22. J.

Ligeti Ernő

Verda Standerdo / Ligeti Ernő. - 2:2/22 (1921) 1336-37. J.


Esztétika

Philosophie als Kunst = Filozófia mint művészet / Graf Hermann Keyserling. - Darmstadt: Otto Reichl., 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 504-6. J.

Csiki Endre

Előtanulmányok az új esztétikához: I. Bevezető megfontolások / Csiki Endre. - 1:1/1 (1920) 35-42.

Előtanulmányok az új esztétikához: II. Filozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/3 (1920) 154-60.

Előtanulmányok az új esztétikához: III. Természetfilozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/6 (1920) 340-46.

Szentimrei Jenő

Régi látszatigazság reviziója / Szentimrei Jenő. - 2:2/16 (1921) 948-50. J.


Evangélikus egyház, német

Dienes László

Nyugati szemle: A német evangélikus egyház szerepe a német köztársaságban / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 364-66. J.


Evoluţia (folyóirat)

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.


Expresszionizmus

Darvas Simon

A nagy átalakulás - Egy ember küzdelmei: Ernst Toller és az expresszionista dráma / Darvas Simon. - 3:2 (1922. febr. 1.) 86-91.

Dienes László

Künstlerische Zeitfragen = Korunk művészi kérdései / Wilhelm Worringer. - : Hugo Bruckmann

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 506-7. J.

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.

Kuncz Aladár

Expresszionizmus és dadaizmus / Kuncz Aladár. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 7-8.

Mácza János

Kassa és az expresszionizmus / Mácza János. - 2:2/13 (1921) 761-63. J.


Fehérterror, 1919

Székely Béla

Der weisse Terror in Ungarn / Josef Pogány. - Wien: Neue Erde, 1920. - 192 p.

Ism: Népbiztosok könyve / Székely Béla

1:1/1 (1920) 58-59. J.


Fényes Samu

Ormos Ede

Jidli első változása / Fényes Samu. - Wien: Halm-Goldmann, 1922. - 130 p.

Ism: Ormos Ede

3:7 (1922. ápr. 15.) 427. J.


Festőművészet

Erdélyi Anna

Látogatás Papp Aurél műtermében / Erdélyi Anna. - [Papp Aurél fotójával illusztrálva]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 10-11.

Krizsán P. Pál

Jubiláris tárlat Nagybányán / Krizsán P. Pál. - 2:2/23 (1921) 1401-3.

Ligeti Ernő

Kolozsvári képkiállítások / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 49-50. J.

Mácza János

Kassa és az expresszionizmus / Mácza János. - 2:2/13 (1921) 761-63. J.

Uitz Béla

Az út amely az új művészethez vezet / Uitz Béla. - 2:2/13; 14 (1921) 705-8; 781-84.


Filmművészet

Dienes László

Nyugati szemle: A film jövője / Dienes László. - 2:2/16 (1921) 956-58. J.

Ligeti Ernő

Külföldi szemle / Ligeti Ernő. - 1:1/6 (1920) 380-82. J.


Filológia

Marót Károly

Ady-filológia: I. Földessy Gyula / Marót Károly. - [Reagálás Földessy Gyula: Ady-tanulmányok c. kötetére]. - 2:1/11 (1921) 616-22. M.

Ady-filológia: II. Horváth János / Marót Károly. - [Horváth János: Aranytól Adyig, irodalmunk és közönsége c. műve reflexei]. - 2:1/12 (1921) 686-89. M.


Filozófia

Philosophie als Kunst = Filozófia mint művészet / Graf Hermann Keyserling. - Darmstadt: Otto Reichl., 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 504-6. J.

Borbély István

Nietzsche / Borbély István. - 2:1/5-6 (1921) 312-16.

Csiki Endre

Előtanulmányok az új esztétikához: I. Bevezető megfontolások / Csiki Endre. - 1:1/1 (1920) 35-42.

Előtanulmányok az új esztétikához: II. Filozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/3 (1920) 154-60.

Előtanulmányok az új esztétikához: III. Természetfilozófiai tanulságok / Csiki Endre. - 1:1/6 (1920) 340-46.

Darvas Simon

Egy szellemlátó álmai = (Die Träume eines Geistersehers) / Immanuel Kant ; ford.: K. Fried Jolán. - Wien: Europa, 1922. - 91 p. - (Europa ismeretterjesztő könyvtár: 6-7.)

Ism: Mit olvassunk? / (d. s.)

3:8 (1922. máj. 1.) 7.

Dienes László

Nyugati szemle: Az orosz miszticizmus politikája / Dienes László. - 2:2/16 (1921) 954-56. J.

Bevezetés a filozófiába / Pauler Ákos. - Budapest: Pantheon, 1920. - XV, 319 p. - (A Pantheon Ismerettára)

Ism: Dienes László

2:1/10 (1921) 565-68. J.

Vom Geist der Erde = A Föld szelleme / Ernst Heilborn. - Berlin, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 507-8. J.

Keresztury Sándor

Cultură şi cunoştinţă = Kultúra és ismeret / Lucian Blaga. - Cluj: Ardealul, 1922. - 85 p.

Ism: Mit olvassunk? / Keresztury Sándor

3:11 (1922. jun. 15.) 15-16.

Silbermann Jenő

Wundt Vilmos / Silbermann Jenő. - 1:1/3 (1920) 182-85. J.


Finta Sándor (1881-1958)

Finta Sándor új szobrai. - [4 szobor fotójának illusztrációjával]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 10-11.


Fizika

Földünk természetes erőforrásai / Rácz Gyula. - 2:2/24 (1921) 12521-22. J.

Feleky Géza

Einstein / Feleky Géza. - [A Világ 1920 szept. 21-i számából átvett közlemény]. - 1:1/3 (1920) 185-87. J.

Murányi Győző

Einstein teóriái Franciaországban / Murányi Győző. - 2:2/13 (1921) 768. J.


Flaubert, Gustave (1821-1880)

Bródy Pál

L'éducation sentimentale = Egy fiatalember története / Gustave Flaubert ; Lustig Géza. - Békéscsaba: Tevan, 41918. - 677 p.

Ism: Gustave Flaubert két nagy regénye magyarul / Bolyai Pál

2:2/18 (1921) 1085-87. J.

Bouvard et Pécuchet = Bouvard és Pécuchet / Gustave Flaubert ; ford.: Tóth Árpád. - Budapest: Genius, 1921. - XVI, 359 p. - (Nagy írók-Nagy írások: I. 10.)

Ism: Gustave Flaubert két regénye magyarul / Bolyai Pál

2:2/18 (1921) 1085-87. J.

Dienes László

Nyugati szemle: Flaubert és az Akadémia / Dienes László. - [Flaubert születése 100 éves fordulójának megünnepléséről]. - 2:2/16 (1921) 959-60. J.

A százesztendős Flaubert / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1437-44.

Kázmér Ernő

Bouvard és Pécuchet: (Gustave Flaubert félbeszakadt regénye) / Gustave Flaubert ; ford.: Tóth Árpád. - Budapest: Genius, 1921. - XVI, 359 p. - (Nagy írók - Nagy írások: I. 10.)

Ism: Kázmér Ernő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.


Folyóiratismertetés

Ligeti Ernő

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.


Földessy Gyula (1874-1964)

Marót Károly

Ady-filológia: I. Földessy Gyula / Marót Károly. - [Reagálás Földessy Gyula: Ady-tanulmányok c. kötetére]. - 2:1/11 (1921) 616-22. M.


Földi Mihály

Székely Béla

Szahara: Regény két kötetben. - Budapest: Nyugat, 1920

Ism: Székely Béla

2:1/5-6 (1921) 379-81. J.


Földrajzi nevek etimológiája

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.


France, Anatole (1844-1924)

Bölöni Györgyné

Rodin látogatása Anatole France-nál / Kémeri Sándor. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 538-45.

Bölöni Györgyné Márkus Ottilia

Olasz földön Anatole France-szal, az idei Nobel-díj nyertesével / Kémeri Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 1-4.


Francia forradalom (1789-1799)

Ormos Ede

A francia forradalom. 1-2. kötet / Kropotkin Péter ; ford.: Szamos-Kóródi Antal. - Wien: Fischer, 1922

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:10 (1922. jun. 1.) 12.


Francia irodalom

Kázmér Ernő

Barbusse novellái / Kázmér Ernő. - 2:2/17 (1921) 1022-24. J.

Bouvard és Pécuchet: (Gustave Flaubert félbeszakadt regénye) / Gustave Flaubert ; ford.: Tóth Árpád. - Budapest: Genius, 1921. - XVI, 359 p. - (Nagy írók - Nagy írások: I. 10.)

Ism: Kázmér Ernő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.

Murányi Győző

Poèsie durant la guerre / Jean Richepin. - Paris, 1919. - [Háborús költészet]

Ism: Murányi Győző

2:1/5-6 (1921) 373-76. J.


Francia Tudományos Akadémia

Dienes László

Nyugati szemle: A francia akadémia, ahogy a nagyközönség látná / Dienes László. - [A Belles Lettres c. folyóirat olvasóközönségének próbaválasztása a francia akadémikusok körében]. - 2:1/7-8 (1921) 443-44. J.


Franciaország

Dienes László

Nyugati szemle: Wagner és a franciák / Dienes László. - [Jean Mornold: Le cas Wagner c. könyve alapján]. - 2:1/11 (1921) 639-40. J.

Murányi Győző

Einstein teóriái Franciaországban / Murányi Győző. - 2:2/13 (1921) 768. J.

Szentimrei Jenő

A civilizáció és a franciák: Élményeim és tapasztalataim franciaországi tartózkodásom és internálásomból / Petrovits Mihály. - Budapest: Franklin, 1920. - 95 p.

Ism: Civilizáció és a franciák / Szentimrei Jenő

2:1/12 (1921) 697-699. J.


Frappa, J. J.

Tárainé Molnár Margit

Molière: Regényes színjáték négy felvonásban / J. J. Frappa. - [A párizsi Odeonban nagy sikerrel játszott színdarab]

Ism: Mit olvassunk? / Tárainé Molnár Margit

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Freud, Sigmund (1856-1939)

Dienes László

A freudizmus és az angol cenzura / Dienes László. - [S. Freud: A young girl's diary c. művének terjesztését erkölcsi okokra hivatkozva Angliában betiltották]. - 2:1/9 (1921) 509-10. J.

Fülöp René

A pszichoanalitikus mozgalom Európában: Bécs a pszichoanalizis bölcsője / Fülöp René. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 11-12.


Friedrich István (1883-1951)

Kádár Imre

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára / Kádár Imre. - 3:5 (1922. márc. 15.) 312-13. J.


Futurizmus

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.


Függetlenségi mozgalom, India

Fülöp René

Erőszak nélkül / Fülöp René. - 3:4 (1922. márc. 1.) 209-12.


Galsworthy, John (1867-1933)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.


Gandhi, Mahátma (1869-1948)

Fülöp René

Erőszak nélkül / Fülöp René. - 3:4 (1922. márc. 1.) 209-12.


Gândirea (folyóirat)

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [A Gândirea 1921. évi karácsonyi száma]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 187-89. J.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.

Székely Béla

Román folyóirat szemle / Székely Béla


Garnier, Tony (1869-1948) építőművész

Dienes László

Nyugati szemle: A modern város / Dienes László. - [Hibás lapszám: 213., 216.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 245-48. J.


Gazdasági élet

Szana Zsigmond. - [Szana Zsigmond arcképével illusztrált]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.

Ligeti Ernő

Szana Zsigmond / (l. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16. K.


Gazdaságpolitika

Balás Ernő

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Balás Ernő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a "Világosság" szövetkezet igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1473.

Darvas Simon

Adóközösségek / Darvas Simon. - [G. Bernhard adóreform tervezete]. - 2:2/23 (1921) 1393-96. J.

Farkas Mózes

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Farkas Mózes. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző vezérigazgató]. - 2:2/24 (1921) 1475-76.

Kádár Imre

A harmadik út / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 65-70. P.

Ligeti Ernő

Játsszunk kereskedelmi kamarát / Ligeti Ernő. - 2:2/21 (1921) 1970-72. J.

Oláh Béla

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben / Oláh Béla. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a nagyváradi iparkamara elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1462-63.

Paál Árpád

Népgazdasági átalakulás / Paál Árpád. - 2:1/11 (1921) 577-89.

Raţiu, Dominic

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Domitic Raţiu. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Banca Agrara vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1463-64.

Székely János

Közgazdasági feljegyzések / Székely János. - 3:3 (1922. febr. 15.) 179-82. J.

Szende Pál

A gazdasági politika jövője / Szende Pál. - 2:2/13 (1921) 717-20.

Szígyártó Gábor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Szígyártó Gábor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a marosvásárhelyi iskola igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1483-84.


Genius (folyóirat)

Székely Béla

Genius. - Kurt Wolff Verlag. - [Német irodalmi és művészeti félévenként megjelenő folyóirat]

Ism: Mit olvassunk? / Székely Béla

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Genovai konferencia (1922. ápr.-máj.)

Darvas Simon

Konferenciák helyett spiritiszta szeanszokat / Darvas Simon. - [Guncser rajzaival illusztrált]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15. H.

Kertész Jenő

Genua / Kertész Jenő. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 422-23.

Paál Árpád

Az asszonyok új világot teremtenek / Paál Árpád. - 3:9 (1922. máj. 15.) 1-2.


Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Dienes László

Nyugati szemle: Újabb Goethe-irodalom / Dienes László. - 2:1/11 (1921) 636-39. J.


Gorkij, Makszim (1868-1936)

Aradi Viktor

Találkozásom Gorky Maximmal / Erdélyi Viktor. - 1:1/1 (1920) 61-63. J.

Visszaemlékezés Lev Nikolajevics Tolsztojra / Makszim Gorkij ; ford.: Erdélyi Viktor. - Petrograd: 1920. - [A Péterváron megjelent orosz nyelvű könyvből szemelvényeket fordított és közöl a szerző]

Ism: Gorkij Maxim Tolsztojról / Erdélyi Viktor

1:1/5 (1920) 314-16. J.

Faludi Iván

Találkozások Maxim Gorkijjal / Faludi Iván. - 2:2/23 (1921) 1396-98. J.


Grafika

Dienes László

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.

Deutsche Graphiker der Gegenwart: Mit 23 Künstler-Originalbeiträgen und 8 Reproduktionen = A mai német grafika / Plister, Kurt. - Leipzig: Klinkhard

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.

Szentimrei Jenő

Tóth István linoleumos mappája / Szentimrei Jenő. - 2:2/15 (1921) 892-93. J.


Grandpierre Emil (1874 - 1938)

Ligeti Ernő

Grandpierre Emil / Ligeti Ernő. - [Az arckép Hosszú Márton műve]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 202-6. E. f.


Grosz, George (1893 - 1959)

Dienes László

Das Angesicht der herrschenden Klasse = Az uralkodóosztály harca / George Grosz. - Berlin: Malik-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1519. J.


Gyallay Domokos

Borbély István

Ősi rögön: Elbeszélések / Gyallay Domokos. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 112 p.

Ism: A modern magyar elbeszélés / Borbély István

2:1/12 (1921) 692-97. J.


Gyárfás Elemér (1884-1945)

Ligeti Ernő

Gyárfás Elemér / Ligeti Ernő. - [Gyárfás E. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 152-54. E. f.


Gyógyászat

Stern Vilmos

A gyógyítás művészetének új irányai: (Chemotherapia) / Stern Vilmos. - 2:1/1 (1921) 57-60. J.


Habsburg-dinasztia

Halmágyi Antal

Habsburger unter sich freimütige Aufzeichnungen eines ehemaligen Erzherzogs / Leopold Wölfling. - Berlin: O. Goldschmidt, 1921. - 179 p., 4 t.

Ism: Habsburg-mémoireok / Halmágyi Antal

2:2/18 (1921) 1087-88. J.

Zágoni István

Habsburgpuccs ma és négyszáz év előtt / Zágoni István. - 2:1/7-8 (1921) 426-32.


Haeckel Ernő

Bárd Oszkár

Ontogenézis: Haeckel Ernőnek csodálattal / Bárd Oszkár. - 1:1/7 (1920) 433-35.


Hagyományőrzés

Sütő Nagy László

Erdély hagyományai / S. Nagy László. - 2:1/5-6 (1921) 382-84. J.


Hajnal László

Oszkár Károly

Kócos: Színjáték / Hajnal László. - Cluj-Kolozsvár: Radiv, 1921. - 120 p.

Ism: Oszkár Károly

3:1 (1922. jan. 15.) 58. J.


Hamsun, Knut (1859-1952) norvég író

Márai Sándor

Hamsun / Márai Sándor. - [1920-ban írói Nobel-díjat kapott]. - 2:1/9 (1921) 510-12. J.


Hatvany Lajos

Ormos Ede

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.


Hauptmann, Gerhart (1862-1946)

Dienes László

Anna: Ein ländisches Liebesgedicht / Gerhart Hauptmann. - Berlin: Fischer, 1921. - 140 p.

Ism: Dienes László

3:6 (1922. ápr. 1.) 375-76. J.

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.


Heilborn, Ernst

Dienes László

Vom Geist der Erde = A Föld szelleme / Ernst Heilborn. - Berlin, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 507-8. J.


Herczeg Ferenc (1863-1954)

Nemes Jenő

Aranyborjú / Nemes Jenő. - 3:11 (1922. jun. 15.) 11-12.


Holland irodalom

Dienes László

Nyugati szemle: Henriette Roland Holst / Dienes László. - 2:2/22 (1921) 1337-40. J.


Horthy-rendszer

Csallóközi János

A kurzus és az utódállamok magyarsága / Csallóközi János. - 2:2/21 (1921) 1265-66. J.

Martinovich Sándor

Jezsuita páter a keresztény kurzusról / Martinovich Sándor. - 2:2/21 (1921) 1968-69. J.

Ormos Ede

Az elcsapott Pikler / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 54-56. J.

Weiss Sándor

Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika / Weiss Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 6-9. K. p.


Horváth János (1878-1961)

Marót Károly

Ady-filológia: II. Horváth János / Marót Károly. - [Horváth János: Aranytól Adyig, irodalmunk és közönsége c. műve reflexei]. - 2:1/12 (1921) 686-89. M.


Hutchinson, M.

Prattinger Ferenc

If Winter Comes = Ha megjő a tél / M. Hutchinson

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / : Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Ifjúsági szervezet, kisebbségi

Balázs Ferenc

Az ifjúság és a Reformkor / Balázs Ferenc. - 3:6 (1922) 369-71. J.


Igazságszolgáltatás

Dienes László

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Jaklovszky Dénes

Tolsztoj a botbüntetésről / Jaklovszky Dénes. - 2:1/2 (1921) 119-20. J.


Ignotus Pál (1869 - 1949)

Ormos Ede

Olvasás közben: Újságcikkek 1913 és 1921. között: Új folyam) / Ignotus. - Wien: Julius Fischer, 1922. - 126 p.

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:11 (1922. jun. 15.) 15.


Impresszionizmus

Krizsán P. Pál

Jubiláris tárlat Nagybányán / Krizsán P. Pál. - 2:2/23 (1921) 1401-3.


India

Fülöp René

Erőszak nélkül / Fülöp René. - 3:4 (1922. márc. 1.) 209-12.


Indig Ottó

Kádár Imre

Papírkosár / Indig Ottó. - Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1922. - 82 p.

Ism: Mit olvassunk? / (k. i.)

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Iorga, Nicolae (1871-1940)

Keresztury Sándor

Román folyóirat / Keresztury Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 378-80. J.


Iparművészet

Dienes László

Iparművészeti megnyilatkozások a kolozsvári mintavásáron / Dienes László. - 2:2/15 (1921) 891-92. J.

Harc a stílusért az iparművészetben és építészetben / Walter Curt Behrendt. - Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlagsanstalt, 1920. - (Das Weltbild der Gegenwart: 3.). - [Az eredeti német cím ismeretlen.]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1520. J.


Író és társadalom

Serestély Béla

Toll és kenyér / Serestély Béla. - 2:1/12 (1921) 701-3. J.


Irodalmi élet

Válaszok a körkérdésre. - [Mi az igazi magyar irodalom? c. körkérdésre beérkezett újabb írások: Fáskerti Tibor, Pálffi Márton, Sipos Domokos, Tompa László és Walter Gyula válaszai]. - 1:1/7 (1920) 504-8. J.

Bárd Oszkár Róbert

Arad kulturális életéből: A Kölcsey Egyesület két hónapja ; Bárd Oszkár Róbert. - [Hibás lapszám: 217.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 249-50. J.

Aradi Kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 426-27. J.

Fáskerti Tibor

Arad kulturális életéből / Fáskerti Tibor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 250-51. J.

Szabó Jenő

A Napkelet hírei / Szabó Jenő. - 1:1/5 (1920) 319-20. J.

Szentimrei Jenő

Mi az igazi magyar irodalom?: A Napkelet körkérdése / (Sz. J.). - [Közli a beérkezett válaszokat. Rákóczi Károly, Balázs Ernő, Bartalis János, Borbély István, Endre Károly, Erdélyi László, Erdélyi Viktor, Halász Gyula, ifj. Halász Gyula, Honti Tibor, Lakatos István Imre, Marót Károly, Márki

Sándor, Nagy Emma, Nagy Dániel és Sándor József válaszai]. - 1:1/7 (1920) 404-16.


Irodalmi élet, kisebbségi

Hajek, Egon

Német irodalom Nagyromániában / Egon Hajek. - 2:2/16 (1921) 945-48. J.


Irodalmi élet, német

Halász Gyula

Berlini levél: A Napkelet munkatársától: 1921. január / Halász Gyula. - 2:1/2 (1921) 104-9.


Irodalmi Nobel-díjak, 1920

Ligeti Ernő

Külföldi szemle / Ligeti Ernő. - 1:1/6 (1920) 380-82. J.


Irodalom és olvasóközönség

Napkelet hírei. - 3:1 (1922. jan. 15.) 60-62. J.

Balázs Ferenc

Frázis / Balázs Ferenc. - 2:2/20 (1921) 1197-1201. J.

Ligeti Ernő

Az írás szociális útja / Ligeti Ernő. - 1:1/7 (1920) 492-95. M.


Irodalom, amerikai

Székely Béla

Az új amerikai költészet: I-II. / Székely Béla. - 3:5 (1922. márc. 15.) 265-68.

3:7 (1922. ápr. 15.) 396-99.


Irodalom, szovjet

Szonettpályázat. - 3:9 (1922. máj. 15.) 5.

Faludy Iván

Az új orosz regény / Faludy Iván. - 2:1/11 (1921) 609-12.

Mácza János

Írók a mai Oroszországban / Mácza János. - 2:2/15 (1921) 847-52.


Irodalomtanítás

Kiss Ernő

Stilisztika, retorika, poétika / Kiss Ernő. - 2:2/22 (1921) 1329-32. J.


Irodalomtörténet, francia

Dienes László

Nyugati szemle: Flaubert és az Akadémia / Dienes László. - [Flaubert születése 100 éves fordulójának megünnepléséről]. - 2:2/16 (1921) 959-60. J.

A százesztendős Flaubert / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1437-44.

Le tableau de la littérature contemporaine en France / Charles Le Goffic. - Paris: Larousse

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/11 (1921) 640. J.

Ligeti Ernő

A százesztendős Baudelaire / Ligeti Ernő. - 2:1/9 (1921) 476-80.

Major Dezső

Zola naturalizmusa és a szocializmus / Major Dezső. - 2:2/16; 20 (1921) 950-52; 1201-09. J.


Irodalomtörténet, középkori

Papp Dezső

Dante: Halálának hatszázados évfordulójára / Papp Dezső. - 2:2/15 (1921) 833-38.


Irodalomtörténet, magyar

Borbély István

Kiss József / Borbély István. - 2:2/22 (1921) 1312-15.

Halmágyi Antal

Harcok a halott Ady körül / Halmágyi Antal. - 3:2 (1922. febr. 1.) 96-98. V.

Marót Károly

Ady Endre első verskötete: A költői zsengék kérdéséhez. - [Az Amicus vállalat újra kiadta Ady 1899-ben Debrecenben megjelent Versek c. kötetét.]. - 2:1/5-6 (1921) 346-49. M.

Ady-filológia: I. Földessy Gyula / Marót Károly. - [Reagálás Földessy Gyula: Ady-tanulmányok c. kötetére]. - 2:1/11 (1921) 616-22. M.

Ady-filológia: II. Horváth János / Marót Károly. - [Horváth János: Aranytól Adyig, irodalmunk és közönsége c. műve reflexei]. - 2:1/12 (1921) 686-89. M.

Ormos Ede

Feleségek felesége: Petőfi, mint vőlegény / Hatvany Lajos. - Budapest: Pallas Rt., 1919

Ism: Ormos Ede

3:6 (1922. ápr. 1.) 337-39.


Irodalomtörténet, német

Dienes László

Nyugati szemle: Újabb Goethe-irodalom / Dienes László. - 2:1/11 (1921) 636-39. J.

Frank Wedekind, der Menschen und das Werk / Paul Fechter. - Jena: Lichtenstein, 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 574-75. J.


Irodalomtörténet, orosz

Faludi Iván

Andrejev posthumus könyve / Faludi Iván. - [A "Sátán naplója" c. műről]. - 2:2/14 (1921) 827-28. J.

Major Dezső

Forradalmi elemek Dostojewskíj regényeiben / Major Dezső. - 2:2/14 (1921) 825-27. J.


Irodalomtörténet, svéd

Janovics Jenő

Strindberg / Janovics Jenő. - 2:1/5-6 (1921) 280-87.


Irredentizmus

Csallóközi János

A kurzus és az utódállamok magyarsága / Csallóközi János. - 2:2/21 (1921) 1265-66. J.

Kádár Imre

"Károlyi Mihályék Erdélyben" / Kádár Imre. - [A budapesti Szózat c. politikai lap támadása a Napkelet ellen]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 193-96.

Paál Árpád

Turáni álmok / Paál Árpád. - 1:1/2 (1920) 126-27. J.

Szentimrei Jenő

Pánturáni tudós professzor Cholnoky / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 60-61. J.


Jászi Oszkár (1875-1957)

Kádár Imre

Szobatudomány és reálpolitika / Kádár Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 11.

Magyar kálvária, magyar feltámadás / Jászi Oszkár. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921

Ism: Magyar múlt és jövő / Kádár Imre

2:1/12 (1921) 690-92. J.


Jeddy Sándor (1890-?) iparművész

Kós Károly

Magyar képzőművészet Erdélyben / Kós Károly. - [Illusztráció: Szopos Sándor, Jeddy Sándor és Tóth István művei]. - 1:1/7 (1920) 390-400.


Jog, nemzetközi

Dettre János

A kisebbségi jogok védelme / Dettre János. - 2:2/23 (1921) 1391-93. J.

Geisswein Sándor

A népek szövetségének feladata / Geisswein Sándor. - [A Napkelet számára készült írás. - Illusztráció: Geisswein Sándor arcképe]. - 2:2/21 (1921) 1217-19.


Jog, szerzői

Szeghő Imre

A szerzői jog anarkiája Erdélyben / Szeghő Imre. - 2:2/19 (1921) 1140-43. J.


Jogtudomány

Kádár Imre

A jog és a szociológia viszonya / Kiss Géza. In: Arhiva pentru ştiinţa şi reforma sociala. - 3:1 (1921. ápr.)

Ism: Kádár Imre

2:2/19 (1921) 1152. J.


Jókai Mór (1825-1904)

Dózsa Endre

Jókainak szobrot emeltek / Dózsa Endre. - 2:1/11 (1921) 629-30. J.


Jósika Sámuel, br. (1848-1923)

Ligeti Ernő

Báró Jósika Sámuel / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 284-87. E.f.


Kaczér Illés

Kádár Imre

Megjött a messiás: Dráma / Kaczér Illés. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1921. - 100 p. - [Bemutatta a Kolozsvári Magyar Színház]

Ism: Kádár Imre

2:1/11 (1921) 630-32. J.


Kaiser, Georg (1878-1945)

Fülöp René

Georg Kaiser felolvas / Fülöp René. - [Georg Kaiser arcképe a 37. oldalon]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 37-38.

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.


Kant, Immanuel (1724-1804)

Darvas Simon

Egy szellemlátó álmai = (Die Träume eines Geistersehers) / Immanuel Kant ; ford.: K. Fried Jolán. - Wien: Europa, 1922. - 91 p. - (Europa ismeretterjesztő könyvtár: 6-7.)

Ism: Mit olvassunk? / (d. s.)

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Karcolat

Nagy Dániel

Gondolatok egy szamárról / Nagy Dániel. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 5-6.


Karinthy Frigyes (1887-1938)

Szentimrei Jenő

Gyilkosok: Novellák / Karinthy Frigyes. - Budapest: Dick Manó, é. n. - 178, 6 p.

Ism: Karinthy Frigyes új könyve / Szentimrei Jenő

2:1/1 (1921) 60-61. J.


Károlyi Mihály, gr. (1875-1955)

Ormos Ede

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.


Kassa

Mácza János

Kassa és az expresszionizmus / Mácza János. - 2:2/13 (1921) 761-63. J.

Mihályi Ödön

Berlini magyar művészek kiállítása Kassán / Mihályi Ödön. - 2:2/21 (1921) 1973-74. J.


Kassák Lajos (1887-1967)

Bródy Pál

Kassák Lajos újabb verseiről / Bolyai Pál. - 2:2/15 (1921) 884-85. J.


Kecskeméthy István (1864-1938)

Ligeti Ernő

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.


Kecskeméti Lipót

Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság: Templomi beszédek / Kecskeméti Lipót. - Nagyvárad: Szerző, Kosmos ny., 1922. - 181 p.

Ism: Mit ovassunk? /

3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.


Keleti Újság

Napkelet hírei. - 1:1/2 (1920) 127-28. J.

Jelentés a Napkelet és a Keleti Újság pályázatáról. - [V.ö. 1:1/2 (1920) 127-28.]. - 1:1/7 (1920) 510-12. J.


Kemoterápia

Stern Vilmos

A gyógyítás művészetének új irányai: (Chemotherapia) / Stern Vilmos. - 2:1/1 (1921) 57-60. J.


Képzőművészet

Bálint Zoltán

Mattis Teutsch Bukarestben / Bálint Zoltán. - 1:1/6 (1920) 379-80. J.

Bartalis János

Pár szó egy képkiállításhoz / Bartalis János. - 1:1/1 (1920) 63-64. J.

Bölöni Györgyné

Rodin látogatása Anatole France-nál / Kémeri Sándor. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 538-45.

Cziffra Géza

Barabás Márton kiállítása / Cziffra Géza. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6. K.

Dienes László

Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon / Dienes László. - [Az 1921. febr. 23-án Kolozsvárt megnyílt kiállításról]. - 2:1/4 (1921) 236-39.

Nyugati szemle: Új képzőművészeti kiadványok / Dienes László. - 2:1/10 (1921) 575-76. J.

Die Malerei im XIX. Jahrhundert: Entwicklungsgeschichtliche Darstellung auf psychologischer Grundlage 1-2. Bd. / Max Déri. - Berlin: Paul Cassire, 1920

Ism: Nyugati szemle. A művészi forma keletkezése és felborulása / Dienes László

2:2/18 (1921) 1079-83. J.

L'art vivant = Korunk francia képzőművészete / André Salmon. - Paris: Crés

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.

Egy magyar művész Bécsben / Dienes László. - [Uitz Béla bécsi kiállítása]. - 2:1/5-6 (1921) 323-26.

Mund Hugó és Dömötör Gizella gyüjteményes kiállítása / Dienes László. - 3:3 (1922. febr. 15.) 185-86. J.

Dóczyné Berde Amál

Dezső Miklós nagyenyedi képkiállítása / Dóczyné Berde Amál. - 3:2 (1922. febr. 1.) 123-24. J.

Erdélyi Anna

Látogatás Papp Aurél műtermében / Erdélyi Anna. - [Papp Aurél fotójával illusztrálva]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 10-11.

Kós Károly

Kőrösfői Kriesch Aladár / Kós Károly. - [Illusztrált Kőrösfői Kriesch A. rajzaival]. - 1:1/5 (1920) 273-77.

Magyar képzőművészet Erdélyben / Kós Károly. - [Illusztráció: Szopos Sándor, Jeddy Sándor és Tóth István művei]. - 1:1/7 (1920) 390-400.

Collegium artificum transylvanicorum / Kós Károly. - [Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon kiállításáról]. - 2:1/5-6 (1921) 377-79. J.

Ligeti Ernő

Képkiállítások / Ligeti Ernő. - 2:1/1 (1921) 61-62. J.

Mácza János

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

Mihályi Ödön

Berlini magyar művészek kiállítása Kassán / Mihályi Ödön. - 2:2/21 (1921) 1973-74. J.

Molter Károly

Karácsonyi tárlat Marosvásárhelyt / Molter Károly. - 3:1 (1922. jan. 15.) 51-52. J.

Pap Domokos

Tóth István festőművész kiállítása / P. D. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14. K.

Szentimrei Jenő

Jegyzetek egy képkiállításhoz. - 2:1/11 (1921) 634-36. J.

Tóth István linoleumos mappája / Szentimrei Jenő. - 2:2/15 (1921) 892-93. J.

Tabéry Géza

Nagyváradi festők Bukarestben / Tabéry Géza. - 1:1/4 (1920) 251-58. J.

Uitz Béla

Az út amely az új művészethez vezet / Uitz Béla. - 2:2/13; 14 (1921) 705-8; 781-84.


Kereskedelem

Ligeti Ernő

Játsszunk kereskedelmi kamarát / Ligeti Ernő. - 2:2/21 (1921) 1970-72. J.


Keresztényszocializmus

Daday Loránd

A keresztyénség és a társadalmi kérdés / Daday Loránd. - 2:1/10 (1921) 521-27.


Kerzsencev, Platon Mihajlovics (1881-1940)

Faludi Iván

Az orosz színpad forradalma / Faludi Iván. - 2:2/18 (1921) 1052-56.


Keyserling, Hermann

Philosophie als Kunst = Filozófia mint művészet / Graf Hermann Keyserling. - Darmstadt: Otto Reichl., 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 504-6. J.


Kiállítás

Bálint Zoltán

Mattis Teutsch Bukarestben / Bálint Zoltán. - 1:1/6 (1920) 379-80. J.

Bartalis János

Pár szó egy képkiállításhoz / Bartalis János. - 1:1/1 (1920) 63-64. J.

Cziffra Géza

Barabás Márton kiállítása / Cziffra Géza. - 3:9 (1922. máj. 15.) 6. K.

Dienes László

Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon / Dienes László. - [Az 1921. febr. 23-án Kolozsvárt megnyílt kiállításról]. - 2:1/4 (1921) 236-39.

Egy magyar művész Bécsben / Dienes László. - [Uitz Béla bécsi kiállítása]. - 2:1/5-6 (1921) 323-26.

Iparművészeti megnyilatkozások a kolozsvári mintavásáron / Dienes László. - 2:2/15 (1921) 891-92. J.

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Mund Hugó és Dömötör Gizella gyüjteményes kiállítása / Dienes László. - 3:3 (1922. febr. 15.) 185-86. J.

Dóczyné Berde Amál

Dezső Miklós nagyenyedi képkiállítása / Dóczyné Berde Amál. - 3:2 (1922. febr. 1.) 123-24. J.

Fáskerti Tibor

Az aradi Kölcsey egyesület karácsonyi tárlata / Fáskerti Tibor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52-53. J.

Kós Károly

Collegium artificum transylvanicorum / Kós Károly. - [Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon kiállításáról]. - 2:1/5-6 (1921) 377-79. J.

Kőhalmi Béla

Egy katalógus margójára: A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, Budapesten 1921. / Kőhalmi Béla. - 2:2/15 (1921) 890-91. J.

Krizsán P. Pál

Jubiláris tárlat Nagybányán / Krizsán P. Pál. - 2:2/23 (1921) 1401-3.

Ligeti Ernő

Képkiállítások / Ligeti Ernő. - 2:1/1 (1921) 61-62. J.

Kolozsvári képkiállítások / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 49-50. J.

Negosanu képkiállítása a Vármegyeházán / l. e. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11-12.

Mácza János

Kassa és az expresszionizmus / Mácza János. - 2:2/13 (1921) 761-63. J.

Mihályi Ödön

Berlini magyar művészek kiállítása Kassán / Mihályi Ödön. - 2:2/21 (1921) 1973-74. J.

Molter Károly

Karácsonyi tárlat Marosvásárhelyt / Molter Károly. - 3:1 (1922. jan. 15.) 51-52. J.

Nagy Oszkár

Négyes kiállítás az aradi Kultúrpalotában / Nagy Oszkár. - [Liteczky Endre, Iritz Sándor, Tóth István és Zsolnai festőművészek tárlata]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 52. J.

Pap Domokos

Tóth István festőművész kiállítása / P. D. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14. K.

Szentimrei Jenő

Jegyzetek egy képkiállításhoz. - 2:1/11 (1921) 634-36. J.

Tabéry Géza

Nagyváradi festők Bukarestben / Tabéry Géza. - 1:1/4 (1920) 251-58. J.


Királypuccs, 1921.

Zágoni István

Habsburgpuccs ma és négyszáz év előtt / Zágoni István. - 2:1/7-8 (1921) 426-32.


Kirgizek

Aradi Viktor

Az ázsiai határról: Széljegyzetek a nemzetiségi kérdéshez / Erdélyi Viktor. - 2:1/3 (1921) 143-53.


Kisantant és a kisebbségi kérdés

Paál Árpád

Nemzetek asszonya, asszonyok nemzete / Paál Árpád. - 3:11 (1922. jun. 15.) 1-2.


Kisebbség, szász

Hajek, Egon

Német irodalom Nagyromániában / Egon Hajek. - 2:2/16 (1921) 945-48. J.


Kisebbségek nemzetközi közössége

Paál Árpád

Üzenet Berlinbe / Paál Árpád. - 2:2/20 (1921) 1212-14. J.


Kisebbségi kultúrpolitika

Balás Ernő

"A magyarság szervezési alapjai" / Balás Ernő. - [Reflexio Kolosváry Bálint cikkére, 1:1/4 (1920) 244-46.]. - 1:1/5 (1920) 313-14. J.

Barabás Béla

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Barabás Béla. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző volt főispán]. - 2:2/24 (1921) 1481-82.

Isac, Emil

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Emil Isac. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az erdélyi színházak felügyelője]. - 2:2/24 (1921) 1464-65.

Janovics Jenő

A magyar színészet jövője Erdélyben / Janovics Jenő. - 1:1/1 (1920) 14-19.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Janovics Jenő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Magyar Színészegyesület elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1469-71.

Kádár Imre

Kapunyitás idején / (K. I.). - [A magyar színházak fennmaradásáért színpártoló egyletek alakítása szükséges]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 16-17.

Kolosváry Bálint

A magyarság szervezési alapjai / Kolosváry Bálint. - 1:1/4 (1920) 244-46. J.

Supka Géza

A kultúra jogfolytonossága / Supka Géza. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 513-15.

Szentimrei Jenő

Az erdélyi kultúra betegágyánál / Szentimrei Jenő. - 2:2/21 (1921) 1275-78. J.

Zágoni István

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Zágoni István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Keleti Újság szerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1471-72.


Kisebbségi politikai szervezetek

Hofbauer Aurél

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Hofbauer Aurél. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző Marosvásárhely volt polgármestere]. - 2:2/24 (1921) 1479-80.

Kádár Imre

Az erdélyi magyar demokrácia válsága / Kádár Imre. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 321-24.

Ligeti Ernő

Arcok és harcok: Főtárgyalás a kuglizóban / Kádár Imre. - [A brassói Magyar Szövetség a Napkelet nemzetietlenséggel vádoló cikkére írt válasz]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 12.

Disputa: Levél az erdélyi visszavonásról / Ligeti Ernő. - [Az Ellenzék c. napilap kritikáira reagálás]. - 2:2/24 (1921) 1528-29. J.

Olajos Domokos

Az erdélyi magyarság politikai módszerei / Olajos Domokos. - 3:5 (1922. márc. 15.) 305-7.

Paál Árpád

A magyarság pártalakulásai / Paál Árpád. - 2:2/22 (1921) 1340-43. J.

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.

Paál Árpád

A magyarság pártalakulásai / Paál Árpád. - 2:2/22 (1921) 1340-43. J.

A Magyar Szövetség történelmi fordulat előtt / Paál Árpád. - [A Magyar Szövetség betiltásáról és lehetséges következményeiről]. - 3:12 (1922. jul. 20.) 1-4.

Weiss Sándor

Néppárt, egység és közeli jövendő / Weiss Sándor. - 3:2 (1922. febr. 1.) 92-94. Kp.

Kormány, ellenzék és két magyar állásfoglalás / Weiss Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 343-44. K. p.

Bernády beszéde, a külügyminiszter válasza és a Magyar Szövetség / Weiss Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 420-21. K.p.

Kolozsvár, Gyulafehérvár és a különbség közöttük / Weiss Sándor. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6. K.p.


Kisebbségi politikusok

Erdély vallatása / Ligeti Ernő. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1922. - 86 p. - [Hosszú Márton és Pap Domokos rajzaival]

3:14-15 (1922. szept. 1.) 12.

Ligeti Ernő

Bernády György / Ligeti Ernő. - [Bernády Gy. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 149-52. E. f.

Gyárfás Elemér / Ligeti Ernő. - [Gyárfás E. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 152-54. E. f.

Grandpierre Emil / Ligeti Ernő. - [Az arckép Hosszú Márton műve]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 202-6. E. f.

Sándor József / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 281-83. E.f.

Báró Jósika Sámuel / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 284-87. E.f.

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.

Paál Árpád / Ligeti Ernő. - [Az arcképrajz Hosszú Márton munkája]. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 392-95.

Dózsa Endre / Ligeti Ernő. - 3:8 (1922. máj. 1.) 11-12. E.f.


Kisebbségi társadalmi szervezetek

A gyüjtő. - [A kolozsvári Szent György céh a műgyűjtők egyesületének megalakulásáról, a magyar exlibrisek történetéről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 9.

Sándor József

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Sándor József. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az EMKE alelnöke]. - 2:2/24 (1921) 1482-83.


Kisebbségi törekvések

Gyárfás Elemér

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Gyárfás Elemér. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző volt főispán] . - 2:2/24 (1921) 1466-67.

Hegedüs Nándor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Hegedüs Nándor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Nagyvárad c. lap főszerkesztője]. - 2:2/24 (1921) 1473.

Kádár Imre

A harmadik út / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 65-70. P.

A politikai aktivitás problémájához / Kádár Imre. - 1:1/6 (1920) 370-72. J.

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.

Ligeti Ernő

Mindvégig egy húron / Ligeti Ernő. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 1-11.

Paál Árpád

A magyarság világnézete / Paál Árpád. - 1:1/7 (1920) 385-89.

Hitről, hazáról / Paál Árpád. - [Bartalis István 1:1/6 (1920) 321-325. megjelent cikkeihez]. - 2:1/1 (1921) 49-52. J.

Népkisebbségi politika az utódállamokban / Paál Árpád. - 2:2/14 (1921) 769-73.

A magyarság pártalakulásai / Paál Árpád. - 2:2/22 (1921) 1340-43. J.

Szentimrei Jenő

Magyar kötelesség / Szentimrei Jenő. - 1:1/3 (1920) 129-33. P.

Weiss Sándor

Petőfi, a Magyar Szövetség - és a románság / Weiss Sándor. - [Petőfi születésének centenáriuma a Magyar Szövetség rendezésében Segesvárott]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8. K.p.

Zágoni István

Fordított világ / Zágoni István. - 1:1/1 (1920) 51-53. J.

A passzivitás hajóján / Zágoni István. - 1:1/7 (1920) 503-4. J.


Kisebbségpolitika

Csallóközi János

A kurzus és az utódállamok magyarsága / Csallóközi János. - 2:2/21 (1921) 1265-66. J.

Kádár Imre

Magyar kálvária, magyar feltámadás / Jászi Oszkár. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921

Ism: Magyar múlt és jövő / Kádár Imre

2:1/12 (1921) 690-92. J.

Zágoni István

A passzivitás hajóján / Zágoni István. - 1:1/7 (1920) 503-4. J.


Kisebbségvédelem

Dettre János

A kisebbségi jogok védelme / Dettre János. - 2:2/23 (1921) 1391-93. J.

Paál Árpád

Nemzetek asszonya, asszonyok nemzete / Paál Árpád. - 3:11 (1922. jun. 15.) 1-2.


Kiss Géza

Kádár Imre

A jog és a szociológia viszonya / Kiss Géza. In: Arhiva pentru ştiinţa şi reforma sociala. - 3:1 (1921. ápr.)

Ism: Kádár Imre

2:2/19 (1921) 1152. J.


Kiss József (1843-1921) költő

Borbély István

Kiss József / Borbély István. - 2:2/22 (1921) 1312-15.

Fáskerti Tibor

Arad kulturális életéből / Fáskerti Tibor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 250-51. J.


Kitchener, Horatio Herbert Lord (1850-1916)

Prattinger Ferenc

The Tragedy of Kitchener = Kitchener tragédiája / Lord Esher

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Kolozsvár

Színház és művészet: Ödipus és Antigoné a kolozsvári sporttelepen.- Megvalósulás előtt a kolozsvári munkásszínpad. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6.

Dienes László

Az Erdélyi Képzőművészeti Szalon / Dienes László. - [Az 1921. febr. 23-án Kolozsvárt megnyílt kiállításról]. - 2:1/4 (1921) 236-39.

Iparművészeti megnyilatkozások a kolozsvári mintavásáron / Dienes László. - 2:2/15 (1921) 891-92. J.

Kádár Imre

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.

Ligeti Ernő

Képkiállítások / Ligeti Ernő. - 2:1/1 (1921) 61-62. J.

Nyílt levél a kolozsvári polgármesterhez / Ligeti Ernő. - 2:2/22 (1921) 1328-29. J.

Szentgyörgyi István

A Farkas-uccai öreg színház / Szentgyörgyi István. - 2:1/5-6 (1921) 267-68.


Kolozsvár (Cluj)

A gyüjtő. - [A kolozsvári Szent György céh a műgyűjtők egyesületének megalakulásáról, a magyar exlibrisek történetéről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 9.

A kolozsvári Magyar Szinház irodalmi munkásciklusa. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 17.

Delly Szabó Géza

Bartók Béla Kolozsváron / Delly Szabó Géza. - 3:4 (1922. márc. 1.) 197-99.

Ligeti Ernő

Kolozsvári képkiállítások / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 49-50. J.

Negosanu képkiállítása a Vármegyeházán / l. e. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11-12.

Pap Domokos

Tóth István festőművész kiállítása / P. D. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14. K.

Seprődi János

Szinpadi krónika: Hoffmann meséi / Seprődi János. - [Kolbai Ildikó és Sugár Frigyes művészek fellépéséről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 13-14.

Szinpadi krónika: Sándor Erzsi: Hoffmann meséinek szereposztása / Seprődi János. - 3:11 (1922. jun. 15.) 9-10.

Színpadi krónika: Ernani / Seprődi János. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.


Komlós Aladár (1892-1980)

Kázmér Ernő

Voltam poéta én is: Egy félbemaradt költő versei és vallomásai / Komlós Aladár. - Rimaszombat: Lévai, 1921. - 53 p.

Ism: Szlovenszkói magyar írók / Kázmér Ernő

2:2/13 (1921) 765-66. J.


Kórusművészet

Járosy Dezső

A dalegyesületek kultúrája / Járosy Dezső. - 2:1/2 (1921) 125-26. J.


Kós Károly 1883-1977

Kádár Imre

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.


Kosztolányi Dezső 1885-1936

Győri Ernő

A véres költő / Kosztolányi Dezső. - (Budapest): Genius, [1922]. - 257 p. - (A regényírás művészei: 7.). - [Hibás lapszám: 216-217.]

Ism: Győri Ernő

3:4 (1922. márc. 1.) 248-49. J.


Kovácsné Páll Rózsa

Berde Mária

Örökmécs: Versek / Kovácsné Páll Rózsa. - Budapest: Globus, [1922]. - 80 p.

Ism: Berde Mária

3:6 (1922) 371-73. J.


Kölcsey Egyesület

Bárd Oszkár Róbert

Arad kulturális életéből: A Kölcsey Egyesület két hónapja ; Bárd Oszkár Róbert. - [Hibás lapszám: 217.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 249-50. J.

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 376-78. J.

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 426-27. J.

Fáskerti Tibor

Arad kulturális életéből / Fáskerti Tibor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 250-51. J.


Költészet

Kádár Imre

Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Hiába minden c. verseskötete alkalmából]. - 2:1/7-8 (1921) 419-25.

Mohácsi Jenő

Ady Endre a világirodalomban / Mohácsi Jenő. - 2:2/13 (1921) 760-61. J.

Murányi Győző

Poèsie durant la guerre / Jean Richepin. - Paris, 1919. - [Háborús költészet]

Ism: Murányi Győző

2:1/5-6 (1921) 373-76. J.

Székely Béla

Az új amerikai költészet: I-II. / Székely Béla. - 3:5 (1922. márc. 15.) 265-68.

3:7 (1922. ápr. 15.) 396-99.


Könyvkiadás

Petőfi Sándor és kiadói. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 8.

Kőhalmi Béla

Egy katalógus margójára: A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, Budapesten 1921. / Kőhalmi Béla. - 2:2/15 (1921) 890-91. J.

Másfélév magyar könyvtermése: Pillanatfelvételek / Kőhalmi Béla. - 2:2/17 (1921) 1014-18. J.

Ligeti Ernő

Könyvespolc / Ligeti Ernő. - 3:1 (1922. jan. 15.) 53-54. J.

Irók, könyvek és kiadók: Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 1-2. köt. / Révay Mór János. - Budapest: Révay, 1920

Ism: A magyar könyv / Ligeti Ernő

2:1/11 (1921) 632-34. J.


Környezetvédelem

Ligeti Ernő

Nyílt levél a kolozsvári polgármesterhez / Ligeti Ernő. - 2:2/22 (1921) 1328-29. J.


Kőrösfői Kriesch Aladár (1863-1920)

Kós Károly

Kőrösfői Kriesch Aladár / Kós Károly. - [Illusztrált Kőrösfői Kriesch A. rajzaival]. - 1:1/5 (1920) 273-77.


Közgazdaság

Ormos Ede

A tőke. 1-2. köt.: A közgazdaságtan bírálata: Első kötet / Karl Marx ; ford.: Guth Antal. - Wien: Julius Fischer, 1921. - (Szociológia. Társ. tud. művek gyűjteménye.: 1-2.)

Ism: A magyar Marx / Ormos Ede

3:3 (1922. febr. 15.) 182-85. J.

Paál Árpád

Népgazdasági átalakulás / Paál Árpád. - 2:1/11 (1921) 577-89.


Közlekedéspolitika

Blankenberg Nándor

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Blankenberg Nándor. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző iparügyi vezérfelügyelő]. - 2:2/24 (1921) 1476.


Közoktatás

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Sulyok István. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Királyhágón túli ref. egyház püspöke]

Kemény Gábor

Új magyar tanítók / Kemény Gábor. - 1:1/1 (1920) 48-51. J.

Kiss Ernő

Stilisztika, retorika, poétika / Kiss Ernő. - 2:2/22 (1921) 1329-32. J.

Murányi Győző

Iskolák Pató Páljai / Murányi Győző. - 1:1/2 (1920) 115-16. J.

A becsületes iskola / Murányi Győző. - 2:2/22 (1921) 1332-36. J.

Weiss Sándor

Zsidó, magyar és zsidó-magyar / Weiss Sándor. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11. K.p.


Közvéleménykutatás

Dienes László

Nyugati szemle: A francia akadémia, ahogy a nagyközönség látná / Dienes László. - [A Belles Lettres c. folyóirat olvasóközönségének próbaválasztása a francia akadémikusok körében]. - 2:1/7-8 (1921) 443-44. J.


Kratochwill Károly (1869-1946)

Szentimrei Jenő

Kratochwill, a "renegát" / Szentimrei Jenő. - 1:1/2 (1920) 124-25. J.


Kritika

Balázs Ferenc

Mikor a kritikus "belemagyaráz" / Balázs ferenc. - 2:1/7-8 (1921) 444-46. J.

Dienes László

Nyugati szemle: Kritikusok iskolája / Dienes László. - [Műkritikusokat képező főiskola alapításának terve Németországban]. - 2:2/16 (1921) 958-59. J.

Kádár Imre

Gólem ember akar lenni / Kádár Imre. - [Kaczér Illés darabjának a kolozsvári Magyar Színházban történt bemutatójáról]. - 2:2/21 (1921) 1274-75. J.

Kristóf György

A művészet szabadsága - a kritika joga / Kristóf György. - 2:1/12 (1921) 659-64.

Oszkár Károly

Victor Eftimin: Prometeus: Verses tragédia öt felvonásban / Oszkár Károly. - [A kolozsvári Magyar Színház bemutató előadásáról]. - 2:2/20 (1921) 1208-10. J.


Kropotkin, Pjotr Alekszejevics (1842-1921)

Fáskerti Tibor

Kropotkin üzent / Fáskerty Tibor. - 1:1/2 (1920) 118-19. J.

Ormos Ede

A francia forradalom. 1-2. kötet / Kropotkin Péter ; ford.: Szamos-Kóródi Antal. - Wien: Fischer, 1922

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:10 (1922. jun. 1.) 12.


Kubizmus

Bartalis János

Guillaume Apollinaire: A kubizmus / Bartalis János. - 2:1/2 (1921) 123-24. J.


Kultúra

Dienes László

Faj és kultúra / Dienes László. - [Szabó Imre 2:1/4 (1921) 213-219. p.-n megjelent cikkéhez]. - 2:1/7-8 (1921) 446-47. J.

Járosy Dezső

A vidéki opera sorsa / Járosy Dezső. - 1:1/5 (1920) 316-18. J.

Szabó Imre

Az új zsidó irodalomról / Szabó Imre. - 2:1/4 (1921) 213-19.


Kultúrkapcsolat, angol-német

Murányi Győző

Nietzsche és az angolok / Murányi Győző. - 2:2/18 (1921) 1088. J.


Kultúrkapcsolat, román-magyar

Isac, Emil

A kulturák közössége / Emil Isac. - [E. Isac román író válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46-47.

Keresztury Sándor

Magyar költők készülő román fordítása / Keresztury Sándor. - [Iustin Iliesiu erdélyi román költő műfordítása]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 12.

Cele trei Crişuri. 1-2 (1920-1921)

Ism: Keresztury Sándor

2:2/23 (1921) 1404-6. J.

Rădulescu-Motru, Constantin

A kulturák közössége / C. Motru Rădulescu. - [Rădulescu-Motru bukaresti egyetemi tanár válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46.

Szeghő Imre

A szerzői jog anarkiája Erdélyben / Szeghő Imre. - 2:2/19 (1921) 1140-43. J.


Kultúrpolitika

Isac, Emil

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Emil Isac. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az erdélyi színházak felügyelője]. - 2:2/24 (1921) 1464-65.

Kádár Imre

A harmadik út / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 65-70. P.

Ligeti Ernő

Levél egy prágai professzorhoz / Ligeti Ernő. - [Képzelt levél Fr. Brábek (1848-1926) cseh professzornak, aki a magyar irodalmat fordította cseh nyelvre]. - 1:1/1 (1920) 54-56. J.

Mácza János

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

Írók a mai Oroszországban / Mácza János. - 2:2/15 (1921) 847-52.

Az irodalmi munkások árszabálya Szovjetoroszországban / M. J. - [Szerzői honoráriumok felsorolása]. - 2:2/15 (1921) 894. J.


Kung Fu-cse (i. e. 551-478)

Székely Béla

Emberi sors: (Konfudzse 551-478. Kr. e.) / ford.: Székely Béla. - 2:1/3 (1921) 153.


Kuntze, Friedrich

Dienes László

Die Technik der geistigen Arbeit = A szellemi munka technikája. - Heidelberg, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 508-9. J.


L'esprit Nouveau (folyóirat)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.


Lázár László, Cs.

Ligeti Ernő

Egy természettörvény és az emberiség jövője: 2. könyv. / Cs. Lázár László. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 77 p. - [A szerző Lapusnyak (Hunyad vm.) községben gazdálkodó nemes.]

Ism: Jegyzetek egy lapusnyaki könyvhöz / Ligeti Ernő

2:2/15 (1921) 885-88. J.


Le Corbusier (1887-1965) építőművész

Dienes László

Nyugati szemle: A modern város / Dienes László. - [Hibás lapszám: 213., 216.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 245-48. J.


Le Goffic, Charles

Dienes László

Le tableau de la littérature contemporaine en France / Charles Le Goffic. - Paris: Larousse

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/11 (1921) 640. J.


Le Rossignol

Prattinger Ferenc

What is Socialism? = Mi a szocializmus? / Le Rossignol

Ism: Mit olvassunk? Az angol könypiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Lesznai Anna (1885-1966)

Keresztury Sándor

Eltévedt litániák / Lesznai Anna. - Bécs-Wien: Libelli-Verlag, 1922. - 148 p.

Ism: Keresztury Sándor

3:5 (1922. márc. 15.) 308-10. J.


Ligeti Ernő (1891-1945)

Erdély vallatása / Ligeti Ernő. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1922. - 86 p. - [Hosszú Márton és Pap Domokos rajzaival]

3:14-15 (1922. szept. 1.) 12.

Bárd Oszkár

Asszony: Novellák / Ligeti Ernő. - Târgu-Mureş-Marosvásárhely: Kosmos, 1920. - 100 p. - (Új könyvtár: 25-28.)

Ism: Bárd Oszkár

1:1/1 (1920) 63. J.

Szentimrei Jenő

Belvedere / Ligeti Ernő. - Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1921. - 114 p.

Ism: Szentimrei Jenő

2:2/15 (1921) 877-79. J.


Liszt Ferenc (1811-1886)

Járosy Dezső

Liszt Ferenc kultusza / Járosy Dezső. - 2:1/7-8 (1921) 410-15.


Lord Esher

Prattinger Ferenc

The Tragedy of Kitchener = Kitchener tragédiája / Lord Esher

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics (1875-1933)

Mácza János

Írók a mai Oroszországban / Mácza János. - 2:2/15 (1921) 847-52.


Ma (folyóirat)

Becski Andor

A szellem diktatúrája ellen / Becski Andor. - 2:1/2 (1921) 118-19. J.

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.


Madách Imre (1823-1864)

Janovics Jenő

Madách Imre / Janovics Jenő. - 2:1/2 (1921) 98-102.


Magyar Bibliophil Társaság

Kőhalmi Béla

Egy katalógus margójára: A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, Budapesten 1921. / Kőhalmi Béla. - 2:2/15 (1921) 890-91. J.


Magyar irodalom

Válaszok a körkérdésre. - [Mi az igazi magyar irodalom? c. körkérdésre beérkezett újabb írások: Fáskerti Tibor, Pálffi Márton, Sipos Domokos, Tompa László és Walter Gyula válaszai]. - 1:1/7 (1920) 504-8. J.

Bárd Oszkár Róbert

Aradi kultúrélet / Bárd Oszkár Róbert. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 376-78. J.

Bródy Pál

Kassák Lajos újabb verseiről / Bolyai Pál. - 2:2/15 (1921) 884-85. J.

Király György

Babits Mihály az örök nyugtalanság költője: Dialógus / Király György. - 2:2/20 (1921) 1153-58.

Marót Károly

Apologia / Marót Károly. - 1:1/7 (1920) 464-75.

Nyírő József

A magyar irodalom hazajáró kísértete / Nyírő József. - 2:1/3 (1921) 166-70. M.

Szentimrei Jenő

Mi az igazi magyar irodalom?: A Napkelet körkérdése / (Sz. J.). - [Közli a beérkezett válaszokat. Rákóczi Károly, Balázs Ernő, Bartalis János, Borbély István, Endre Károly, Erdélyi László, Erdélyi Viktor, Halász Gyula, ifj. Halász Gyula, Honti Tibor, Lakatos István Imre, Marót Károly, Márki Sándor, Nagy Emma, Nagy Dániel és Sándor József válaszai]. - 1:1/7 (1920) 404-16.


Magyar Nemzeti Párt

Kádár Imre

Az erdélyi magyar demokrácia válsága / Kádár Imre. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 321-24.

Ligeti Ernő

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.

Weiss Sándor

Érzelmi és értelmi politika és az Országos Reformkör / Weiss Sándor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 207-8. K. p.


Magyar Nemzeti Tanács, 1918

Jászi Oszkár

Visszaemlékezés a román Nemzeti Komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra / Jászi Oszkár. - [Napkelet számára készült írás]. - 2:2/23 (1921) 1345-56.


Magyar Néppárt

Kádár Imre

Az erdélyi magyar demokrácia válsága / Kádár Imre. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 321-24.

Ligeti Ernő

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.

Weiss Sándor

Néppárt, egység és közeli jövendő / Weiss Sándor. - 3:2 (1922. febr. 1.) 92-94. Kp.


Magyar Szövetség

Kádár Imre

Az erdélyi magyar demokrácia válsága / Kádár Imre. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 321-24.

Arcok és harcok: Főtárgyalás a kuglizóban / Kádár Imre. - [A brassói Magyar Szövetség a Napkelet nemzetietlenséggel vádoló cikkére írt válasz]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 12.

Olajos Domokos

Az erdélyi magyarság politikai módszerei / Olajos Domokos. - 3:5 (1922. márc. 15.) 305-7.

Paál Árpád

A magyarság pártalakulásai / Paál Árpád. - 2:2/22 (1921) 1340-43. J.

A Magyar Szövetség történelmi fordulat előtt / Paál Árpád. - [A Magyar Szövetség betiltásáról és lehetséges következményeiről]. - 3:12 (1922. jul. 20.) 1-4.

Weiss Sándor

Néppárt, egység és közeli jövendő / Weiss Sándor. - 3:2 (1922. febr. 1.) 92-94. Kp.

Kormány, ellenzék és két magyar állásfoglalás / Weiss Sándor. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 343-44. K. p.

Bernády beszéde, a külügyminiszter válasza és a Magyar Szövetség / Weiss Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 420-21. K.p.

Kolozsvár, Gyulafehérvár és a különbség közöttük / Weiss Sándor. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6. K.p.

Petőfi, a Magyar Szövetség - és a románság / Weiss Sándor. - [Petőfi születésének centenáriuma a Magyar Szövetség rendezésében Segesvárott]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8. K.p.


Majakovszkij, Vlagyimir (1893-1930)

Mácza János

Majakovszkij: Miszterijabuff / Mácza János. - 2:2/18 (1921) 1075-78. J.


Mallarmé, Stéphane (1842-1898)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.


Marc, Franz (1880-1916)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.


Marosvásárhely (Târgu Mureş)

Molter Károly

Karácsonyi tárlat Marosvásárhelyt / Molter Károly. - 3:1 (1922. jan. 15.) 51-52. J.

Ligeti Ernő

Bernády György / Ligeti Ernő. - [Bernády Gy. arcképét Hosszú Márton készítette]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 149-52. E. f.


Marx, Karl (1818-1883)

Ormos Ede

A tőke. 1-2. köt.: A közgazdaságtan bírálata: Első kötet / Karl Marx ; ford.: Guth Antal. - Wien: Julius Fischer, 1921. - (Szociológia. Társ. tud. művek gyűjteménye.: 1-2.)

Ism: A magyar Marx / Ormos Ede

3:3 (1922. febr. 15.) 182-85. J.


Mattis-Teutsch János (Hans) (1884-1960) festőművész

Bálint Zoltán

Mattis Teutsch Bukarestben / Bálint Zoltán. - 1:1/6 (1920) 379-80. J.


Mauclair, Camille

Murányi Győző

Princes de l'esprit / Camille Mauclair. - Paris, 1930. - [Tanulmányok E. Poe, G. Flaubert, St. Mallarmé, P. Adam és Villiers de l'Isle-Adam írókról]

Ism: Murányi Győző

2:2/15 (1921) 893. J.


Mazuel, Dupny

Tárainé Molnár Margit

Molière: Regényes színjáték négy felvonásban / J. J. Frappa. - [A párizsi Odeonban nagy sikerrel játszott színdarab]

Ism: Mit olvassunk? / Tárainé Molnár Margit

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Mennoniták

Aradi Viktor

Az ázsiai határról: Széljegyzetek a nemzetiségi kérdéshez / Erdélyi Viktor. - 2:1/3 (1921) 143-53.


Merezskovszkij, Dmitrij Szergejevics

Elekes Miklós

Tolstoj und Dostojewski / Dimitri Sergejewitsch Mereschkovski. - Berlin: Karl Voegels Verlag, 1919

Ism: Tolsztoj és Dosztojevszki / Elekes Miklós

1:1/6 (1920) 375-77. J.


Mese

Benedek Elek

Magduska meséskönyve: Jó kislányoknak és fiuknak / Ikafalvi Diénes Jenő. - Kézdivásárhely: Könyvnyomda Rt., 1921. - 159 p.

Ism: Benedek Elek

2:2/24 (1921) 1524-25. J.


Miklós I. montenegrói uralkodó (1841-1921)

Bartalis János

Nikita beteg / Bartalis János. - 1:1/6 (1920) 377-78. J.


Militarizmus

Komlós Aladár

A háború fetisizmusa / Komlós Aladár. - 2:2/19 (1921) 1144-49. J.


Misztérium

Bárd Oszkár

Ben Taryi boy sorsa: (sorsmisztérium egy felvonásban) / Bárd Oszkár. - 1:1/1 (1920) 4-14.

Kádár Imre

A Csoda / Kádár Imre. - [Bárd Oszkár: Csoda c. darabjának előadása a kolozsvári színházban]. - 1:1/3 (1920) 191-92. J.


Modern hazafiság

Ligeti Ernő

Egyszerű beszéd / Ligeti Ernő. - 2:2/13 (1921) 752-53. J.


Modern művészet

Szentimrei Jenő

Régi látszatigazság reviziója / Szentimrei Jenő. - 2:2/16 (1921) 948-50. J.


Modern nyugati irodalom

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.

Németh Andor

La poésie d'aujourd'hui un nouvel état d'intelligence / Jean Epstein. - Paris: Sirene, 1921

Ism: Az őrültek és a dadaisták / Németh Andor

2:2/13 (1921) 766-68. J.

Székely Béla

Genius. - Kurt Wolff Verlag. - [Német irodalmi és művészeti félévenként megjelenő folyóirat]

Ism: Mit olvassunk? / Székely Béla

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Molière (1622-1673)

Tárainé Molnár Margit

Molière: Regényes színjáték négy felvonásban / J. J. Frappa. - [A párizsi Odeonban nagy sikerrel játszott színdarab]

Ism: Mit olvassunk? / Tárainé Molnár Margit

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Molnár Sándor

Szentimrei Jenő

Vágyak szigetén: Versek / Molnár Sándor. - Petrozsény, 1921

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-8. J.


Montenegro

Bartalis János

Nikita beteg / Bartalis János. - 1:1/6 (1920) 377-78. J.


Mund Hugó (1892-1962)

Dienes László

Mund Hugó és Dömötör Gizella gyüjteményes kiállítása / Dienes László. - 3:3 (1922. febr. 15.) 185-86. J.


Munkásmozgalom

Erdélyi Kálmán

Az erdélyi munkásmozgalom válsága / Erdélyi Kálmán. - 2:2/21 (1921) 1969-70. J.

Kádár Imre

Az olaszországi szocializálás / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 57-58. J.

Somló Lipót

Új esztendőre / Somló Lipót. - 3:1 (1922. jan. 15.) 56-58. J.


Műballada

Barta Lajos

Ballada / Barta Lajos. - 2:2/15 (1921) 854-57.


Műgyűjtés

A gyüjtő. - [A kolozsvári Szent György céh a műgyűjtők egyesületének megalakulásáról, a magyar exlibrisek történetéről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 9.


Művelődéstörténet

Dienes László

Ázsiai hatások Európa szellemi életében / Dienes László. - 2:1/12 (1921) 641-44.

Kós Károly

Beszélnek Erdély kövei is / Kós Károly. - [A szerző illusztrációjával: 15-18. századi erdélyi falusi templomok]. - 1:1/3 (1920) 135-41.


Művészek felelőssége

Kádár Imre

A művészet elé,: amely nem "új" és nem "régi" és nem "nemzeti" és nem "szocialista", hanem egyszerűen művészet / Kádár Imre. - [Bartalis János: Új művészet elé c. írásához (1:1/6 (1920) 321-25.)]. - 2:1/2 (1921) 65-67. P.


Művészet

Járosy Dezső

A nemzetközi művészetek problémája / Járosy Dezső. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 417-19.

Kristóf György

A művészet szabadsága - a kritika joga / Kristóf György. - 2:1/12 (1921) 659-64.

Sütő Nagy László

Erdély hagyományai / S. Nagy László. - 2:1/5-6 (1921) 382-84. J.


Művészeti élet, erdélyi

Daday Lóránd

Művészet-politikánk / Daday Lóránd. - 2:2/23 (1921) 1362-65.


Művészeti élet, magyar

Kiosztották a pesti Műcsarnok jubiláris díjait. - [Díjnyertesek: Pásztor János, Márton Ferenc, Vastagh György, Orbán Antal]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 7.


Művészeti élet, német

Halász Gyula

Berlini levél: A Napkelet munkatársától: 1921. január / Halász Gyula. - 2:1/2 (1921) 104-9.


Művészeti élet, szovjet

Dienes László

Nyugati szemle: Orosz kultúra otthon és külföldön / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 368-69. J.


Művészeti irányzat

Barta Lajos

Új világ, új ember, új művészet / Barta Lajos. - 2:1/7-8 (1921) 385-90.

Bartalis János

Guillaume Apollinaire: A kubizmus / Bartalis János. - 2:1/2 (1921) 123-24. J.

Déry Tibor

Dadaizmus / Déry Tibor. - 2:1/7-8 (1921) 397-402.

Dienes László

Nyugati szemle: Új poétika / Dienes László. - [Ivan Gollnak a Neue Rundschau 1921. okt.-i számában megjelent tanulmányáról]. - 2:2/24 (1921) 1515-17. J.

Kiáltvány Budapesten a tömegek új kultúrájáért / Dienes László. - [Palasovszky Ödön és Hevesi Iván röpirata]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 113-19. J.

Die Malerei im XIX. Jahrhundert: Entwicklungsgeschichtliche Darstellung auf psychologischer Grundlage 1-2. Bd. / Max Déri. - Berlin: Paul Cassire, 1920

Ism: Nyugati szemle. A művészi forma keletkezése és felborulása / Dienes László

2:2/18 (1921) 1079-83. J.

Ignotus Pál

Igazság a művészetben / Ignotus Pál. - 2:2/18 (1921) 1083-84.

Komlós Aladár

Forradalmak után / Komlós Aladár. - 2:2/18 (1921) 1084-85. J.

Kovács Kálmán

Tisztelt Hullaház!: Kiáltványok és novellák / Barta Sándor. - Wien: Ma kiadó, [1922]. - [16] lev.

Ism: Barta Sándorról új könyve alkalmából / Kovács Kálmán

2:2/24 (1921) 1525-26. J.

Kuncz Aladár

Expresszionizmus és dadaizmus / Kuncz Aladár. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 7-8.

Mácza János

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

A zenitizmus / Mácza János. - [A Zágrábban megjelenő Zenit c. lap szerzői az irodalmi mozgalom tagjai. A cikkben közlésre kerül a zenitista A. Sperber: 1919 július c. költeménye]. - 2:2/17 (1921) 1011-14. J.

Uitz Béla

Az út amely az új művészethez vezet / Uitz Béla. - 2:2/13; 14 (1921) 705-8; 781-84.


Művészetpolitika

Daday Loránd

Az erdélyi művészetpolitika legközelebbi feladata: Az interpretálás élete / Daday Loránd. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 385-89.

Papp Aurél

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Papp Aurél. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző festőművész]. - 2:2/24 (1921) 1480-81.


Művészetszociológia

Dienes László

Künstlerische Zeitfragen = Korunk művészi kérdései / Wilhelm Worringer.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 506-7. J.


Művészettörténet

Dienes László

Vom Geist der Erde = A Föld szelleme / Ernst Heilborn. - Berlin, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 507-8. J.


Nacionalizmus

Elekes Miklós

Disputa: Néhány szó a faji érzés kérdéséhez / Elekes Miklós. - [Paál Árpád: A faji érzések igazoltsága c. cikkhez reflexió (2:1/3 (1921) 129-133.)]. - 2:1/4 (1921) 255-56. J.

Rădulescu-Motru, Constantin

A kulturák közössége / C. Motru Rădulescu. - [Rădulescu-Motru bukaresti egyetemi tanár válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46.

Szentimrei Jenő

Kratochwill, a "renegát" / Szentimrei Jenő. - 1:1/2 (1920) 124-25. J.

Weiss Sándor

Román nemzeti párt, kisebbségek és a bizalom / Weiss Sándor. - 3:3 (1922. febr. 15.) 160-61. K. p.


Nacionalizmus, francia

Dienes László

Nyugati szemle: Wagner és a franciák / Dienes László. - [Jean Mornold: Le cas Wagner c. könyve alapján]. - 2:1/11 (1921) 639-40. J.

Ligeti Ernő

"Rachilde Rache steht" / Ligeti Ernő. - 1:1/4 (1920) 249-50. J.


Nadányi Zoltán

Tabéry Géza

Furcsa vendég: Versek / Nadányi Zoltán. - Budapest: Dick Manó, 1921. - 157 p.

Ism: Tabéry Géza

2:2/15 (1921) 882-83. J.


Nagy Emma

Szentimrei Jenő

A verseim... / Nagy Emma. - Marosvásárhely: Zord Idő, 1920. - 76 p.

Ism: Szentimrei Jenő

1:1/4 (1920) 255-56. J.


Nagy Károly (1868-1926) erdélyi ref. püspök

Ligeti Ernő

Kecskeméthy Istvántól - Nagy Károlyig / Ligeti Ernő. - [Az arcképek Hosszú Márton rajzai]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 332-36. E.f.


Nagybánya (Baia Mare)

Krizsán P. Pál

Jubiláris tárlat Nagybányán / Krizsán P. Pál. - 2:2/23 (1921) 1401-3.


Nagyenyed (Aind)

Dóczyné Berde Amál

Dezső Miklós nagyenyedi képkiállítása / Dóczyné Berde Amál. - 3:2 (1922. febr. 1.) 123-24. J.


Nagyvárad

Tabéry Géza

Nagyváradi festők Bukarestben / Tabéry Géza. - 1:1/4 (1920) 251-58. J.


Naláczi József, id., báró (1748-1822) földbirtokos, testőr

Naláczi József

Emlékirat / Báró Naláczi József ; bev. ellátta: Kelemen Lajos. - 1:1/7 (1920) 480-89; 2:1 (1921) 30-34.


Napkelet (folyóirat)

A Napkelet hírei. - 1:1/1 (1920) 64. J.

Napkelet hírei. - 1:1/2 (1920) 127-28. J.

Napkelet hírei. - 1:1/4 (1920) 256. J.

Napkelet hírei. - 1:1/6 (1920) 384. J.

Válaszok a körkérdésre. - [Mi az igazi magyar irodalom? c. körkérdésre beérkezett újabb írások: Fáskerti Tibor, Pálffi Márton, Sipos Domokos, Tompa László és Walter Gyula válaszai]. - 1:1/7 (1920) 504-8. J.

Jelentés a Napkelet és a Keleti Újság pályázatáról. - [V.ö. 1:1/2 (1920) 127-28.]. - 1:1/7 (1920) 510-12. J.

A Napkelet hírei. - 2:1/1 (1921) 64. J.

A Napkelet új pályázata. - ["A nemzeti autonómiák rendszeréről" címmel]. - 2:1/1 (1921) 64. J.

Napkelet hírei. - [A Napkelet-könyvtár sorozat megindítása]. - 2:1/2 (1921) 128. J.

Napkelet hírei. - 2:1/4 (1921) 256. J.

Napkelet hírei. - 2:1/5-6 (1921) 384. J.

A Napkelet hírei. - 2:1/9 (1921) 512. J.

Napkelet híre. - 2:1/11 (1921) 640.

Napkelet híre. - 2:1/12 (1921) 704.

A Napkelet hírei. - 2:2/13 (1921) 768. J.

Napkelet hírei. - 2:2/14 (1921) 832. J.

A Napkelet pályázatai. - 2:2/15 (1921) 896. J.

A Napkelet hírei. - 2:2/15 (1921) 896. J.

A Napkelet regénypályázata. - 2:2/16 (1921) 960. J.

Napkelet hírei. - 2:2/21 (1921) 1278-79. J.

Napkelet hírei. - 3:1 (1922. jan. 15.) 60-62. J.

Napkelet hírei. - 3:2 (1922. febr. 1.) 124. J.

Napkelet hírei. - 3:5 (1922. márc. 15.) 317. J.

A Napkelet estélyei Szatmáron és Nagykárolyban. - 3:10 (1922. jun. 1.) 12.

Barta Lajos

Új világ, új ember, új művészet / Barta Lajos. - 2:1/7-8 (1921) 385-90.

Kádár Imre

"Károlyi Mihályék Erdélyben" / Kádár Imre. - [A budapesti Szózat c. politikai lap támadása a Napkelet ellen]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 193-96.

Arcok és harcok: Főtárgyalás a kuglizóban / Kádár Imre. - [A brassói Magyar Szövetség a Napkelet nemzetietlenséggel vádoló cikkére írt válasz]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 12.

Paál Árpád

És fölkél a nap / Paál Árpád. - 1:1/1 (1920) 1-3.

Hitről, hazáról / Paál Árpád. - [Bartalis István 1:1/6 (1920) 321-325. megjelent cikkeihez]. - 2:1/1 (1921) 49-52. J.

Szabó Jenő

A Napkelet hírei / Szabó Jenő. - 1:1/5 (1920) 319-20. J.

Szentimrei Jenő

Mi az igazi magyar irodalom?: A Napkelet körkérdése / (Sz. J.). - [Közli a beérkezett válaszokat. Rákóczi Károly, Balázs Ernő, Bartalis János, Borbély István, Endre Károly, Erdélyi László, Erdélyi Viktor, Halász Gyula, ifj. Halász Gyula, Honti Tibor, Lakatos István Imre, Marót Károly, Márki Sándor, Nagy Emma, Nagy Dániel és Sándor József válaszai]. - 1:1/7 (1920) 404-16.

Beszámoló a Napkelet első esztendejéről / Szentimrei Jenő. - 2:2/20 (1921) 1214-16. J.

Kulturák hídján: A Tűz / Szentimrei Jenő. - [A Tűz c. pozsonyi folyóirat Napkeletről írt soraira reflexió]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 6-7.


Naturalizmus

Major Dezső

Zola naturalizmusa és a szocializmus / Major Dezső. - 2:2/16; 20 (1921) 950-52; 1201-09. J.

Paál Árpád

Osztozás a földön és az égen / Paál Árpád. - 2:2/17 (1921) 961-68.


Németország

Darvas Simon

Adóközösségek / Darvas Simon. - [G. Bernhard adóreform tervezete]. - 2:2/23 (1921) 1393-96. J.

A nagy átalakulás - Egy ember küzdelmei: Ernst Toller és az expresszionista dráma / Darvas Simon. - 3:2 (1922. febr. 1.) 86-91.

Dienes László

Nyugati szemle: A német evangélikus egyház szerepe a német köztársaságban / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 364-66. J.

Nyugati szemle: Kritikusok iskolája / Dienes László. - [Műkritikusokat képező főiskola alapításának terve Németországban]. - 2:2/16 (1921) 958-59. J.

Nyugati szemle: Dada a bíróság előtt / Dienes László. - 2:2/24 (1921) 1519-20. J.

Deutsche Graphiker der Gegenwart: Mit 23 Künstler-Originalbeiträgen und 8 Reproduktionen = A mai német grafika / Plister, Kurt. - Leipzig: Klinkhard

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.

Reinhardt színháza: Berlini levél / Halász Gyula. - 2:2/19 (1921) 1113-20.

Kádár Imre

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.


Nemzetek Szövetsége

Geisswein Sándor

A népek szövetségének feladata / Geisswein Sándor. - [A Napkelet számára készült írás. - Illusztráció: Geisswein Sándor arcképe]. - 2:2/21 (1921) 1217-19.

Paál Árpád

Nemzetek asszonya, asszonyok nemzete / Paál Árpád. - 3:11 (1922. jun. 15.) 1-2.


Nemzeti autonómia

Jászi Oszkár

Visszaemlékezés a román Nemzeti Komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra / Jászi Oszkár. - [Napkelet számára készült írás]. - 2:2/23 (1921) 1345-56.

Paál Árpád

A faji érzések igazoltsága / Paál Árpád. - 2:1/3 (1921) 129-33.


Nemzeti belviszályok, román

Keresztury Sándor

Lelki egység / (K-y S.). - [Az erdélyi románok és a regátiak közti politikai nézetkülönbségekről román folyóiratok alapján]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 15-16.


Nemzeti identitás

Argay György

Falusi pap Erdélyben 1922-ben / Argay György. - [Nyírő József: Erdély nem találja meg önmagát c. cikkére reflexió (3:3 (1922. febr. 15.) 129-133.)]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 362-65. J.

Dózsa Endre

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Dózsa Endre. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1473-75.

Molnár Imre

Válasz egy "jó pásztor" levelére / Molnár Imre. - Reflexió Argay György írására (3:6 (1922. ápr. 1.) 362-365.). - 3:6 (1922) 365-67. J.

Nyírő József

Erdély nem találja meg önmagát / Nyírő József. - 3:3 (1922. febr. 15.) 129-33.

Paál Árpád

Székely és magyar / Paál Árpád. - [Koholmány az a nézet, hogy a székely és a magyar nem azonos etnikum]. - 2:2/21 (1921) 1226-32.


Nemzeti kultúra ápolása

Isac, Emil

A kulturák közössége / Emil Isac. - [E. Isac román író válasza a Napkelet körkérdésére]. - 1:1/1 (1920) 46-47.

Murányi Győző

Erdélyi kultúra és kulturérték: (Hozzászólás a" Napkelet" programmjához) / Murányi Győző. - 1:1/4 (1920) 253-55. J.


Nemzetiségek együttélése

Balás Ernő

Mit kell tennünk erdélyieknek, 1922-ben? / Balás Ernő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a "Világosság" szövetkezet igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1473.

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.

Cele trei Crişuri. 1-2 (1920-1921)

Ism: Keresztury Sándor

2:2/23 (1921) 1404-6. J.

Kós Károly

Beszélnek Erdély kövei is / Kós Károly. - [A szerző illusztrációjával: 15-18. századi erdélyi falusi templomok]. - 1:1/3 (1920) 135-41.

Ligeti Ernő

Levél egy prágai professzorhoz / Ligeti Ernő. - [Képzelt levél Fr. Brábek (1848-1926) cseh professzornak, aki a magyar irodalmat fordította cseh nyelvre]. - 1:1/1 (1920) 54-56. J.

Paál Árpád

Üzenet Berlinbe / Paál Árpád. - 2:2/20 (1921) 1212-14. J.

Tarnowsky Mór

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Tarnowsky Mór. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző marosvásárhelyi főorvos]. - 2:2/24 (1921) 1485-88.

Weiss Sándor

Érzelmi és értelmi politika és az Országos Reformkör / Weiss Sándor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 207-8. K. p.


Nemzetiségi kérdés

Aradi Viktor

Az ázsiai határról: Széljegyzetek a nemzetiségi kérdéshez / Erdélyi Viktor. - 2:1/3 (1921) 143-53.

Weiss Sándor

Zsidó, magyar és zsidó-magyar / Weiss Sándor. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11. K.p.


Nemzetiségi politika ld. Kisebbségi politika


Népköltészet

Marót Károly

Néhány szó a népköltészet perében / Marót Károly. - 1:1/4 (1920) 222-25.


Népművészet

Kós Károly

Az erdélyi népművészet forrásai: Supka Géza cikkéhez / Kós Károly. - [2:2/16 (1921) 939-43. p.]. - 2:2/16 (1921) 943-45. J.

Supka Géza

Az erdélyi népművészet forrásai / Supka Géza. - 2:2/16 (1921) 939-43. J.


Népzene

Balázs Béla

Önéletrajz: (A magyar zeneművészet európai hírű büszkesége adja itt életének és művészetének döntő eseményeit) / Balázs Béla. - 2:2/18 (1921) 1073-75. J.

Bartók Béla

Zene-folklór / Bartók Béla. - [A bécsi "Musikblätten des Anbruch"-ból átvett közlemény]. - 1:1/2 (1920) 100-4.

Seprődi János

A magyar klasszikus zene problémája: Bordeaux Géza hangversenye alkalmából / Seprődi János. - 2:2/14 (1921) 828-30. J.


Neumann, Karl Eugen

Dienes László

Die Reden Buddhas aus der Mittleren Sammlung: I-III. = Buddha beszédei / ford.: Eugen Neumann. - Berlin: Piper

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1518. J.


Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900)

Borbély István

Nietzsche / Borbély István. - 2:1/5-6 (1921) 312-16.

Murányi Győző

Nietzsche és az angolok / Murányi Győző. - 2:2/18 (1921) 1088. J.

Tompa László

A lirikus Nietzsche / T. L. - 1:1/4 (1920) 220.


Norvég irodalom

Márai Sándor

Hamsun / Márai Sándor. - [1920-ban írói Nobel-díjat kapott]. - 2:1/9 (1921) 510-12. J.


Nőmozgalom

Paál Árpád

Nők az élet alkotmányában / Paál Árpád. - [Köszöntő a Bécsben megtartott női békekongresszushoz]. - 2:2/15 (1921) 879-82. J.


Oktatáspolitika

Antalffy Endre

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Antalffy Endre. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző marosvásárhelyi tanár]. - 2:2/24 (1921) 1467-68.


Olasz irodalom

Dienes László

Potei d'moggi / összeáll.: Popini-Pancrazi. - Firenze: Vallechi. - [Olasz költők antológiája]

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 361-62. J.


Olaszország

Bölöni Györgyné Márkus Ottilia

Olasz földön Anatole France-szal, az idei Nobel-díj nyertesével / Kémeri Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 1-4.

Fülöp René

A dadaista és futurista művészetek alkonya / Fülöp René. - 2:2/24 (1921) 1522-23. J.

Kádár Imre

Az olaszországi szocializálás / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 57-58. J.


Ormos Ede

Szentimrei Jenő

Mi okozta Magyarország szétbomlását? / Ormos Ede ; Jászi Oszkár előszavával. - Wien: Fischer Verlag, 1921. - 124 p.

Ism: Széljegyzet egy tanulságos könyvhöz / Szentimrei Jenő

2:2/23 (1921) 1398-1401. J.


Orosz irodalom

Elekes Miklós

Tolstoj und Dostojewski / Dimitri Sergejewitsch Mereschkovski. - Berlin: Karl Voegels Verlag, 1919

Ism: Tolsztoj és Dosztojevszki / Elekes Miklós

1:1/6 (1920) 375-77. J.

Mácza János

Majakovszkij: Miszterijabuff / Mácza János. - 2:2/18 (1921) 1075-78. J.

Alekszandr Blok / Mácza János. - 2:2/19 (1921) 1151-52. J.


Országos Reformkör

Balázs Ferenc

Az ifjúság és a Reformkor / Balázs Ferenc. - 3:6 (1922) 369-71. J.

Weiss Sándor

Érzelmi és értelmi politika és az Országos Reformkör / Weiss Sándor. - 3:4 (1922. márc. 1.) 207-8. K. p.


Ostland (folyóirat)

Ligeti Ernő

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.


Összehasonlító irodalomtörténet

Murányi Győző

Princes de l'esprit / Camille Mauclair. - Paris, 1930. - [Tanulmányok E. Poe, G. Flaubert, St. Mallarmé, P. Adam és Villiers de l'Isle-Adam írókról]

Ism: Murányi Győző

2:2/15 (1921) 893. J.


Paál Árpád (1880-1944)

Kádár Imre

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.

Ligeti Ernő

Paál Árpád / Ligeti Ernő. - [Az arcképrajz Hosszú Márton munkája]. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 392-95.


Pacifizmus

Amon Ottó

Jimmie Higgins: Regény / Upton Sinclair ; ford.: Franyó Zoltán. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921. - 280 p.

Ism: Egy ember a háborúban / Eszperantóból: Ámon Ottó

2:2/16 (1921) 952-54. J.

Ormos Ede

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.

Paál Árpád

Osztozás a földön és az égen / Paál Árpád. - 2:2/17 (1921) 961-68.

Rédei József

Einstein és a politika / Rédei József. - [Vitacikk Felix Saltennek a Neue Freie Presse-ben Einsteinről írt vezércikkével]. - 2:1/9 (1921) 501-4. J.

Tarnowsky Mór

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Tarnowsky Mór. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző marosvásárhelyi főorvos]. - 2:2/24 (1921) 1485-88.

Turnowsky Sándor

The peace treaty and the economic Chaos of Europe / Norman Angell. - London: Swarthmore, 1919. - (6), 143 p.

Ism: Az európai zűrzavar / Turnowsky Sándor

2:1/2 (1921) 126-27. J.


Pahner, Frederik

Prattinger Ferenc

The Folly of Nations = A nemzetek őrülete / Frederik Pahner

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Pángermanizmus

Dienes László

Nyugati szemle: A német evangélikus egyház szerepe a német köztársaságban / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 364-66. J.


Pantomim

Balázs Béla

Árnyékból: (Táncjáték) / Balázs Béla. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 516-19.


Papp Aurél (1879-1960) festőművész

Erdélyi Anna

Látogatás Papp Aurél műtermében / Erdélyi Anna. - [Papp Aurél fotójával illusztrálva]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 10-11.


Párizs környéki békeszerződések következményei

Szentimrei Jenő

Mi okozta Magyarország szétbomlását? / Ormos Ede ; Jászi Oszkár előszavával. - Wien: Fischer Verlag, 1921. - 124 p.

Ism: Széljegyzet egy tanulságos könyvhöz / Szentimrei Jenő

2:2/23 (1921) 1398-1401. J.

Turnowsky Sándor

The peace treaty and the economic Chaos of Europe / Norman Angell. - London: Swarthmore, 1919. - (6), 143 p.

Ism: Az európai zűrzavar / Turnowsky Sándor

2:1/2 (1921) 126-27. J.


Pásztortűz (folyóirat)

Pásztortűz 8:4., 5., 6. (1922). - [Vita Reményik Sándor: Fajmagyarság c. cikkével]

Ism: Folyóiratok szemléje / Kádár Imre

3:3 (1922. febr. 15.) 186-87. J.

Kádár Imre

Szociális érzés és csoportöntudatok / Kádár Imre. - [Vita Reményik Sándor: Biológiai tény? c. Pásztortűzben megjelent írásával]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 242-44.

Ligeti Ernő

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.


Pauler Ákos (1876-1933)

Dienes László

Bevezetés a filozófiába / Pauler Ákos. - Budapest: Pantheon, 1920. - XV, 319 p. - (A Pantheon Ismerettára)

Ism: Dienes László

2:1/10 (1921) 565-68. J.


Pázmány Péter (1570-1637)

Zágoni István

Pázmány és Erdély / Zágoni István. - 1:1/3 (1920) 179-82. J.


Pedagógia

Balázs Ferenc

Született másolók és az alkotás vágya / Balázs Ferenc. - 2:1/4 (1921) 248-49. J.

Az ifjúság és a Reformkor / Balázs Ferenc. - 3:6 (1922) 369-71. J.

Kemény Gábor

Rousseau redivivus / Kemény Gábor. - 1:1/2 (1920) 81-85.


Pénz- és hitelügy

Szana Zsigmond. - [Szana Zsigmond arcképével illusztrált]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.

Bodor Pál

Mit kell tennünk erdékyieknek 1922-ben? / Bodor Pál. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző az Agrárbank vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1468-69.

Ligeti Ernő

Szana Zsigmond / (l. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16. K.

Raţiu, Dominic

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Domitic Raţiu. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Banca Agrara vezérigazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1463-64.

Székely János

Közgazdasági feljegyzések / Székely János. - 3:3 (1922. febr. 15.) 179-82. J.


Perec, Jichak Lejb (1851-1915)

Szabó Imre

Az új zsidó irodalomból: J. L. Perec és S. Anski / Szabó Imre. - 3:2 (1922. febr. 1.) 100-4.


Pèrochon, Ernest (1895-1942)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/3 (1921) 187-91. J.


Perret, Auguste (1871-1954) építőművész

Dienes László

Nyugati szemle: A modern város / Dienes László. - [Hibás lapszám: 213., 216.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 245-48. J.


Petelei István (1852-1910)

Barta Lajos

Találkozás Peteleivel: Jegyzetek egy kevéssé ismert magyar íróval / Barta Lajos. - 2:2/13 (1921) 749-52. J.

Szentimrei Jenő

Futó tekintet - hátra / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 53-54. J.


Petőfi Sándor (1823-1849)

Ady Endre

Ady Endre Petőfi Sándorról. - [Illusztráció: Kós Károly Petőfi arcképe; A Gyárfás-porta és kertje, valamint Petőfi körtefájának fotója Székelykereszturon]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 11-14.

Ormos Ede

Feleségek felesége: Petőfi, mint vőlegény / Hatvany Lajos. - Budapest: Pallas Rt., 1919

Ism: Ormos Ede

3:6 (1922. ápr. 1.) 337-39.

Petőfi Sándor és kiadói. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 8.

Weiss Sándor

Petőfi, a Magyar Szövetség - és a románság / Weiss Sándor. - [Petőfi születésének centenáriuma a Magyar Szövetség rendezésében Segesvárott]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 8. K.p.


Petrovits Mihály

Szentimrei Jenő

A civilizáció és a franciák: Élményeim és tapasztalataim franciaországi tartózkodásom és internálásomból / Petrovits Mihály. - Budapest: Franklin, 1920. - 95 p.

Ism: Civilizáció és a franciák / Szentimrei Jenő

2:1/12 (1921) 697-699. J.


Picard, Max

Dienes László

Der letzte Mensch = Az utolsó ember / Max Picard. - Leipzig: Thal-Verlag

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1518-19. J.


Pikler Gyula (1864-1937) jogbölcsész, egyetemi tanár

Ormos Ede

Az elcsapott Pikler / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 54-56. J.


Plister, Kurt

Dienes László

Deutsche Graphiker der Gegenwart: Mit 23 Künstler-Originalbeiträgen und 8 Reproduktionen = A mai német grafika / Plister, Kurt. - Leipzig: Klinkhard

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.


Pogány József

Székely Béla

Der weisse Terror in Ungarn / Josef Pogány. - Wien: Neue Erde, 1920. - 192 p.

Ism: Népbiztosok könyve / Székely Béla

1:1/1 (1920) 58-59. J.


Poincaré, Raymond (1860-1934)

A Goncourtok Poincaréról. - [A Goncourt testvérek Naplójából egy részlet]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 7.


Polgári radikalizmus

Kádár Imre

Magyar kálvária, magyar feltámadás / Jászi Oszkár. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921

Ism: Magyar múlt és jövő / Kádár Imre

2:1/12 (1921) 690-92. J.

Ormos Ede

Az elcsapott Pikler / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 54-56. J.


Politológia

Szende Pál

Jóslás és előrelátás a politikában / Szende Pál. - 2:2/24 (1921) 1419-24.


Pornográfia

Pap József

Jegyzetek a pornográfiáról / Pap József. - 2:1/3 (1921) 191. J.


Pszichológia

Benedek László

Egy szemlélődő naplójából / Prof. Benedek László. - 1:1/2 (1920) 120-21. J.

Dienes László

A freudizmus és az angol cenzura / Dienes László. - [S. Freud: A young girl's diary c. művének terjesztését erkölcsi okokra hivatkozva Angliában betiltották]. - 2:1/9 (1921) 509-10. J.

Fülöp René

A pszichoanalitikus mozgalom Európában: Bécs a pszichoanalizis bölcsője / Fülöp René. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 11-12.

Marót Károly

A tudatalatti jelentőségéről / Marót Károly. - 2:1/3 (1921) 182-87. J.

Schönberger Ferenc

Narcizmus: Pszichoanalitikai kritika / Schönberger Ferenc. - 2:1/10 (1921) 568-71. J.

Silbermann Jenő

Wundt Vilmos / Silbermann Jenő. - 1:1/3 (1920) 182-85. J.

Turnowsky Mór

Életek sokasága / Turnowsky Mór. - 2:1/4 (1921) 225-29.


Publicisztika, irodalmi

Kádár Imre

Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Hiába minden c. verseskötete alkalmából]. - 2:1/7-8 (1921) 419-25.


Publicisztika, kisebbségpolitikai

Paál Árpád

A faji érzések igazoltsága / Paál Árpád. - 2:1/3 (1921) 129-33.


Publicisztika, politikai

Kádár Imre

Széljegyzetek a civilizáció kórtörténetének margójára: Ellenlátogatás a tábornagynál / Kádár Imre. - 2:2/24 (1921) 1526-27. J.


Rachilde, Marguerite (1860-1953) francia irónő

Ligeti Ernő

"Rachilde Rache steht" / Ligeti Ernő. - 1:1/4 (1920) 249-50. J.


Rácz Pál

Szentimrei Jenő

A rongyszedő és más elbeszélések / Rácz Pál. - Ungvár: Földesi ny., 1921. - 94 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1210-12. J.


Rákosi Jenő (1842-1929)

Szentimrei Jenő

Rákosi Jenő jubileumára / Szentimrei Jenő. - 1:1/3 (1920) 187-189. J.


Rapallói egyezmény (1922. ápr.)

Ligeti Ernő

Csicserin cilindere, Bülowtól Rathenauig: Az igazság petróleum fáklyája és egyéb közgazdasági jelenségek / l. e. - [Csicserint és Rathenaut ábrazoló karikatúrával illusztrált]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 16-18.


Rathenau, Walther (1867-1922)

Ligeti Ernő

Csicserin cilindere, Bülowtól Rathenauig: Az igazság petróleum fáklyája és egyéb közgazdasági jelenségek / l. e. - [Csicserint és Rathenaut ábrazoló karikatúrával illusztrált]. - 3:9 (1922. máj. 15.) 16-18.


Reinhardt, Max (1873-1943)

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.

Reinhardt színháza: Berlini levél / Halász Gyula. - 2:2/19 (1921) 1113-20.


Relativitáselmélet

Feleky Géza

Einstein / Feleky Géza. - [A Világ 1920 szept. 21-i számából átvett közlemény]. - 1:1/3 (1920) 185-87. J.


Relativitáselmélet és művészet

Kahána Mózes

Einstein a kultúra nézőszögéből / Jocl Béla. - 1:1/6 (1920) 372-75. J.

Révay Mór János

Ligeti Ernő

Írók, könyvek és kiadók: Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. 1-2. köt. / Révay Mór János. - Budapest: Révay, 1920

Ism: A magyar könyv / Ligeti Ernő

2:1/11 (1921) 632-34. J.


Revue de France (folyóirat)

Dienes László

La Revue de France. - 1:1 (1921). - Paris

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 510.


Revue Littéraire Persane (folyóirat)

Murányi Győző

Revue Littéraire Persane / Murányi Győző. - [Nyugaton a magyar irodalmat nem is ismerhetik meg, mert nincs idegen nyelvű megjelentetése]. - 2:2/17 (1921) 1024. J.


Revue Mondiale (folyóirat)

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/4 (1921) 249-54.


Richepin, Jean

Murányi Győző

Poèsie durant la guerre / Jean Richepin. - Paris, 1919. - [Háborús költészet]

Ism: Murányi Győző

2:1/5-6 (1921) 373-76. J.


Rodin, Augusta (1840-1917)

Bölöni Györgyné

Rodin látogatása Anatole France-nál / Kémeri Sándor. - [A Napkelet számára készült írás]. - 2:1/10 (1921) 538-45.


Rolland, Romain (1866-1944)

Becski Irén

A farkasok: Forradalmi dráma / Romain Rolland ; ford.: Teleki Jenő. - Budapest: Thalia, 1919. - 112 p.

Ism: Becski Irén /

3:2 (1922. febr. 1.) 121-23. J.

Dienes László

Nyugati szemle / Dienes László. - 2:1/4 (1921) 249-54.


Román irodalom

Fáskerti Tibor

Román irodalmi est Aradon / Fáskerti Tibor. - [Hibás lapszám: 220-221.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 252-53. J.

Isac, Emil

A legújabb román irodalomról / Emil Isac. - 2:1/1 (1921) 40-42.

Kádár Imre

Vlahuţa Sándor / Kádár Imre. - 1:1/6 (1920) 378-79. J.

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [A Gândirea 1921. évi karácsonyi száma]. - 3:3 (1922. febr. 15.) 187-89. J.

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - 3:7 (1922. ápr. 15.) 428-29. J.

Oszkár Károly

Victor Eftimin: Prometeus: Verses tragédia öt felvonásban / Oszkár Károly. - [A kolozsvári Magyar Színház bemutató előadásáról]. - 2:2/20 (1921) 1208-10. J.


Román Nemzeti Komité, 1918

Jászi Oszkár

Visszaemlékezés a román Nemzeti Komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra / Jászi Oszkár. - [Napkelet számára készült írás]. - 2:2/23 (1921) 1345-56.


Román Nemzeti Párt

Weiss Sándor

Román nemzeti párt, kisebbségek és a bizalom / Weiss Sándor. - 3:3 (1922. febr. 15.) 160-61. K. p.


Román őstörténetkutatás

Keresztury Sándor

Román folyóiratokból / Keresztury Sándor. - [Hibás lapszám: 220.]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 251-52. J.


Rostand, Edmond

T. M. M.

La dernière nuit de Don Juan = Don Juan utolsó éjszakája / Edmond Rostand

Ism: Mit olvassunk / T. M. M.

3:11 (1922. jun. 15.) 16.


Rostand, Jean

Dienes László

La loi des riches = A gazdagok törvénye / Jean Rostand. - Paris: Grasset, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 442-43. J.


Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Kemény Gábor

Rousseau redivivus / Kemény Gábor. - 1:1/2 (1920) 81-85.

A szerelmes Rousseau / Kemény Gábor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 13-17.


Sajtópolitika

Paukerow, Leonard

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Leonard Paukerow. - [Válasz a napkelet körkérdésére. A szerző a Gazeta Ardealului és a Román Távirati Iroda igazgatója]. - 2:2/24 (1921) 1465-66.


Sakk

Bródy Miklós

Sakk / Bródy Miklós. - [Egy-egy feladványt és egy-egy lejátszott sakkjátszmát közöl a rovatban a szerző]. - 3:9.,10.,11.,12-13.,14-15 (1922. máj. 15.-szept. 1.) 17.,18.,16.,21.,17. S.


Salmon, André

Dienes László

L'art vivant = Korunk francia képzőművészete / André Salmon. - Paris: Crés

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:2/24 (1921) 1521. J.


Salzburgi Ünnepi Játékok

Bródy Pál

Jedermann: Dramaturgiai jegyzetek a salzburgi ünnepi előadáshoz / Bolyai Pál. - [H. Hofmannsthal: Jedermann előadásáról]. - 2:2/17 (1921) 1009-11. J.


Sándor József (1859-1945)

Ligeti Ernő

Sándor József / Ligeti Ernő. - [Az arcképet Hosszú Márton készítette]. - 3:5 (1922. márc. 15.) 281-83. E.f.


Sárosy Károly

Szentimrei Jenő

Erős akarattal: Elbeszélések / Sárosy Károly. - Székelyudvarhely: Könyvnyomda rt., 1921. - 101 p.

Ism: Kis könyvek / Szentimrei Jenő

2:2/20 (1921) 1205-9. J.


Serestély Béla

Az örök rejtély / Serestély Béla. - Déva: Hirsch Adolf ny., é. n. [1922]. - 140 p.

Ism: Mit olvassunk? /

3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.


Shakespeare, William (1564-1616)

Janovics Jenő

Shakespeare: I-II. közlemény / Janovics Jenő. - 1:1/4 (1920) 193-202.; 1:1/5 (1920) 291-301.


Sinclair, Upton (1878-1968)

Amon Ottó

Jimmie Higgins: Regény / Upton Sinclair ; ford.: Franyó Zoltán. - Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1921. - 280 p.

Ism: Egy ember a háborúban / Eszperantóból: Ámon Ottó

2:2/16 (1921) 952-54. J.


Sixtus pármai herceg (1886-1934)

Dienes László

L'offre de paix séparée de l'Autriche (5. décembre 1916-12 octobre 1917.) / par le prince Sixte de Bourbon. - Paris: Plon, 1920. - 434 p., 5 t.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 366-67. J.


Somló Bódog (1873-1920) jogtudós

Murányi Győző

Somló Bódog és a természettudományos felfogás / Murányi Győző. - 1:1/3 (1920) 149-53.


Sovinizmus

Elekes Miklós

Disputa: Néhány szó a faji érzés kérdéséhez / Elekes Miklós. - [Paál Árpád: A faji érzések igazoltsága c. cikkhez reflexió (2:1/3 (1921) 129-133.)]. - 2:1/4 (1921) 255-56. J.


Strindberg, Johan August (1849-1912)

Janovics Jenő

Strindberg / Janovics Jenő. - 2:1/5-6 (1921) 280-87.

Ormos Ede

A hatvanéves Strindberg ismeretlen szerelme / (o. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16.


Szabó Dezső (1879-1945)

Ligeti Ernő

Szabó Dezső útja / Ligeti Ernő. - 1:1/5 (1920) 257-62. P.

Tabéry Géza

Csodálatos élet: Regény. 1-2. köt. / Szabó Dezső. - Budapest: Táltos, 1921

Ism: Tabéry Géza

2:1/4 (1921) 246-48. J.


Szabó Imre

Szentimrei Jenő

Zsidócskák: Elbeszélések / Szabó Imre. - Cluj-Kolozsvár: Radio, 1921. - 81 p.

Ism: Szentimrei Jenő

2:2/21 (1921) 1972-73. J.


Szabó László

Erdélyi Kálmán

Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat? / Szabó László. - Budapest: Athenaeum, 1922

Ism: Erdélyi Kálmán

3:5 (1922. márc. 15.) 313-14. J.


Szabó Lőrinc (1900-1957)

Becski Andor

Mesék a kacagó emberről: Három elbeszélés / Szabó Lőrinc. - Budapest: Táltos, 1919. - 134 p.

Ism: Becski Andor

1:1/3 (1920) 189-191. J.


Szabolcska Mihály (1861-1930)

Kádár Imre

Arcok és harcok: Miért kell erdélyi akadémia Szabolcska Mihálynak? / Kádár Imre. - [Válasz Szabolcska Mihály Pásztortűzben megjelent, a Napkeletet támadó írására]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10.


Szana Zsigmond (1870-1929)

Szana Zsigmond. - [Szana Zsigmond arcképével illusztrált]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.

Ligeti Ernő

Szana Zsigmond / (l. e.). - 3:8 (1922. máj. 1.) 16. K.


Székely Jenő

Molter Károly

A hazug király: Regény / Székely Jenő. - Budapest: Kultura, 1921. - 292 p.

Ism: Molter Károly /

3:1 (1922. jan. 15.) 59. J.


Székelyek

Paál Árpád

Székely és magyar / Paál Árpád. - [Koholmány az a nézet, hogy a székely és a magyar nem azonos etnikum]. - 2:2/21 (1921) 1226-32.


Szendrey Júlia (1828-1868)

Ormos Ede

Feleségek felesége: Petőfi, mint vőlegény / Hatvany Lajos. - Budapest: Pallas Rt., 1919

Ism: Ormos Ede

3:6 (1922. ápr. 1.) 337-39.


Szent György Céh, a műgyűjtők egyesülete

A gyüjtő. - [A kolozsvári Szent György céh a műgyűjtők egyesületének megalakulásáról, a magyar exlibrisek történetéről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 9.


Szép Ernő (1884-1935)

Ormos Ede

Szegény, grófnőről álmodott / Szép Ernő. - Bécs: Hellas Verlag, 1921. - 66 p.: 4 t. - [Erich Schütz akvarelljeivel]

Ism: Mit olvassunk? / o. e.

3:14-15 (1922. szept. 1.) 13.


Színdarab

Bárd Oszkár

Ben Taryi boy sorsa: (sorsmisztérium egy felvonásban) / Bárd Oszkár. - 1:1/1 (1920) 4-14.

Eftimin, Victor

Prometeus / Victor Eftimin ; ford.: Kádár Imre. - [A tragédia ötödik felvonása]. - 2:2/19 (1921) 1126-31.

Kádár Imre

A Csoda / Kádár Imre. - [Bárd Oszkár: Csoda c. darabjának előadása a kolozsvári színházban]. - 1:1/3 (1920) 191-92. J.

Mimikri: Három felvonásos tragikomédia: Bemutatta a kolozsvári magyar Nemzeti Színház, 1921. márc. 4. / Tabéry Géza

Ism: Kádár Imre /

2:1/5-6 (1921) 381-82. J.

Tárainé Molnár Margit

Molière: eRegényes színjáték négy felvonásban / J. J. Frappa. - [A párizsi Odeonban nagy sikerrel játszott színdarab]

Ism: Mit olvassunk? / Tárainé Molnár Margit

3:8 (1922. máj. 1.) 7.


Színházi élet

Színház és művészet: Ödipus és Antigoné a kolozsvári sporttelepen.- Megvalósulás előtt a kolozsvári munkásszínpad. - 3:8 (1922. máj. 1.) 6.

A kolozsvári Magyar Szinház irodalmi munkásciklusa. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 17.

Delly Szabó Géza

Thamara / Delly Szabó Géza. - [Bródy Miklós szerzeménye]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 374-75. J.

Fülöp René

Georg Kaiser felolvas / Fülöp René. - [Georg Kaiser arcképe a 37. oldalon]. - 3:1 (1922. jan. 15.) 37-38.

Janovics Jenő

A magyar színészet jövője Erdélyben / Janovics Jenő. - 1:1/1 (1920) 14-19.

Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? / Janovics Jenő. - [Válasz a Napkelet körkérdésére. A szerző a Magyar Színészegyesület elnöke]. - 2:2/24 (1921) 1469-71.

Járosy Dezső

A vidéki opera sorsa / Járosy Dezső. - 1:1/5 (1920) 316-18. J.

Kádár Imre

Gólem ember akar lenni / Kádár Imre. - [Kaczér Illés darabjának a kolozsvári Magyar Színházban történt bemutatójáról]. - 2:2/21 (1921) 1274-75. J.

Szinpadi krónika / (K. I.). - 3:9 (1922. máj. 15.) 10-11.

Kapunyitás idején / (K. I.). - [A magyar színházak fennmaradásáért színpártoló egyletek alakítása szükséges]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 16-17.

Nagy László, S.

Színpártoló egyesületek / S. Nagy László. - 2:2/24 (1921) 1523-24. J.

Nemes Jenő

Aranyborjú / Nemes Jenő. - 3:11 (1922. jun. 15.) 11-12.

Oszkár Károly

Victor Eftimin: Prometeus: Verses tragédia öt felvonásban / Oszkár Károly. - [A kolozsvári Magyar Színház bemutató előadásáról]. - 2:2/20 (1921) 1208-10. J.

Relle Pál

Pesti színház / Relle Pál. - 2:2/13 (1921) 763-65. J.

Róna Imre

Berlini levél: Kék madár kabaré / Róna Imre. - 3:8 (1922. máj. 1.) 5.

Seprődi János

Szinpadi krónika: Hoffmann meséi / Seprődi János. - [Kolbai Ildikó és Sugár Frigyes művészek fellépéséről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 13-14.

Szinpadi krónika: Sándor Erzsi: Hoffmann meséinek szereposztása / Seprődi János. - 3:11 (1922. jun. 15.) 9-10.

Színpadi krónika: Ernani / Seprődi János. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.


Színháztörténet

Faludi Iván

Az orosz színpad forradalma / Faludi Iván. - 2:2/18 (1921) 1052-56.

Janovics Jenő

Shakespeare: I-II. közlemény / Janovics Jenő. - 1:1/4 (1920) 193-202.; 1:1/5 (1920) 291-301.

Szentgyörgyi István

A Farkas-uccai öreg színház / Szentgyörgyi István. - 2:1/5-6 (1921) 267-68.


Színművészet

Halász Gyula

Reinhardt színháza: Berlini levél / Halász Gyula. - 2:2/19 (1921) 1113-20.

Imre Sándor

A színpadi rendezés művészete / Imre Sándor. - 2:1/12 (1921) 645-50.

Kádár Imre

Az igaz komédiás: A távozó Nagy Gyulának / Kádár Imre. - 2:2/14 (1921) 823-25. J.

Kovács Kálmán

Készülő előadás: "Dantons Tod" - Műhely megfigyelések / Kovács Kálmán. - 2:2/13 (1921) 739-40.


Színművészet, német

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.


Színművészet, orosz

Faludi Iván

A XX. századi orosz színpad / Faludi Iván. - 2:2/14 (1921) 790-93.


Szobrászat

Finta Sándor új szobrai. - [4 szobor fotójának illusztrációjával]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 10-11.


Szociáldemokrácia

Ormos Ede

A jog: kenyér / Ormos Ede. - 2:2/20 (1921) 1196-97. J.


Szociális- és egészségügy

Hollós József

Kísérlet egy világváros tüdővész mentesítésére / Hollós József. - 2:2/22 (1921) 1294-99.


Szocializáció

Kádár Imre

Az olaszországi szocializálás / Kádár Imre. - 1:1/1 (1920) 57-58. J.


Szocializmus

Erdélyi Kálmán

A szocializmus útja / Bauer Ottó ; ford.: Somogyi Béla. - Budapest: Népszava, 1919. - 64 p. - (Munkáskönyvtár: 28.)

Ism: Erdélyi Kálmán

2:2/20 (1921) 1203-5. J.

Kallós Ernő

A szovjeturalom tartósságának okairól / Kallós Ernő. - [Gorovjev, volt pétervári egyetemi tanárnak a Mercure de France c. lapban megjelent cikke nyomán]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.

Polányi Károly

Hívő és hitetlen politika / Polányi Károly. - [Oroszországban nem szocialista társadalom készül; a tan hamis!]. - 2:2/17 (1921) 984-990.

Prattinger Ferenc

What is Socialism? = Mi a szocializmus? / Le Rossignol

Ism: Mit olvassunk? Az angol könypiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.


Szociológia

Gelei József

Biológiai gondolatok a szociológiában / Gelei József. - 2:1/2 (1921) 72-80.

Az egyéniség szociális fölbecslése / Gelei József. - 2:2/15 (1921) 897-902.

Kádár Imre

A jog és a szociológia viszonya / Kiss Géza. In: Arhiva pentru ştiinţa şi reforma sociala. - 3:1 (1921. ápr.)

Ism: Kádár Imre

2:2/19 (1921) 1152. J.

Ligeti Ernő

"Az elsodort falu" / Ligeti Ernő. - 1:1/2 (1920) 117-18. J.

Murányi Győző

Somló Bódog és a természettudományos felfogás / Murányi Győző. - 1:1/3 (1920) 149-53.


Szolovjev, Vlagyimir (1853-1900) orosz filozófus

Dienes László

Nyugati szemle: Az orosz miszticizmus politikája / Dienes László. - 2:2/16 (1921) 954-56. J.


Szombati-Szabó István

Szentimrei Jenő

Életem: Versek / Szombati-Szabó István. - Kolozsvár: Kaláka ; Lugos: Husvéth és Hoffer, 1922. - 83 p.

Ism: Mit olvassunk? / (sz.)

3:14-15 (1922. szept. 1.) 13-14.


Szopos Sándor (1881-1954) festőművész

Kós Károly

Magyar képzőművészet Erdélyben / Kós Károly. - [Illusztráció: Szopos Sándor, Jeddy Sándor és Tóth István művei]. - 1:1/7 (1920) 390-400.

Szentimrei Jenő

Jegyzetek egy képkiállításhoz. - 2:1/11 (1921) 634-36. J.


Szovjetunió

Szonettpályázat. - 3:9 (1922. máj. 15.) 5.

Dienes László

Nyugati szemle: Orosz kultúra otthon és külföldön / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 368-69. J.

Russia in the Shadows / H. G. Wells. - , 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 441-42. J.

Faludi Iván

A XX. századi orosz színpad / Faludi Iván. - 2:2/14 (1921) 790-93.

Az orosz színpad forradalma / Faludi Iván. - 2:2/18 (1921) 1052-56.

Faludy Iván

Az új orosz regény / Faludy Iván. - 2:1/11 (1921) 609-12.

Kallós Ernő

A szovjeturalom tartósságának okairól / Kallós Ernő. - [Gorovjev, volt pétervári egyetemi tanárnak a Mercure de France c. lapban megjelent cikke nyomán]. - 3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.

Mácza János

Képzőművészetek Szovjetoroszországban / Mácza János. - 2:2/14 (1921) 830-32. J.

Írók a mai Oroszországban / Mácza János. - 2:2/15 (1921) 847-52.

Az irodalmi munkások árszabálya Szovjetoroszországban / M. J. - [Szerzői honoráriumok felsorolása]. - 2:2/15 (1921) 894. J.

Polányi Károly

Hívő és hitetlen politika / Polányi Károly. - [Oroszországban nem szocialista társadalom készül; a tan hamis!]. - 2:2/17 (1921) 984-990.


Szózat (folyóirat)

Weiss Sándor

A Világ, a Szózat és egy kis relativitás / Weiss Sándor. - 3:9 (1922. máj. 15.) 7. K.p.


Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergejevics (1863-1938)

Faludi Iván

A XX. századi orosz színpad / Faludi Iván. - 2:2/14 (1921) 790-93.


Tabéry Géza

Kádár Imre

Mimikri: Három felvonásos tragikomédia: Bemutatta a kolozsvári magyar Nemzeti Színház, 1921. márc. 4. / Tabéry Géza

Ism: Kádár Imre /

2:1/5-6 (1921) 381-82. J.


Tagore, Rabindranath (1861-1941)

Dienes László

Bimala / Rabindranath Tagore ; ford.: Kelen Ferenc. - Budapest: Világirodalom, 1921. - 324 p.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 571-74. J.

Halász Gyula

Berlini színházi levél: I-II. / Halász Gyula. - 2:2/14; 16 (1921) 797-802.; 916-22.


Társadalmi gondolkodás

Pásztortűz 8:4., 5., 6. (1922). - [Vita Reményik Sándor: Fajmagyarság c. cikkével]

Ism: Folyóiratok szemléje / Kádár Imre

3:3 (1922. febr. 15.) 186-87. J.

Aradi Viktor

Mi az anarkizmus? / Erdélyi Viktor. - 2:1/2 (1921) 121-23. J.

Daday Loránd

A keresztyénség és a társadalmi kérdés / Daday Loránd. - 2:1/10 (1921) 521-27.

Dettre János

A demokrácia internacionáléja / Dettre János. - 2:2/21 (1921) 1266-68. J.

Dienes László

La loi des riches = A gazdagok törvénye / Jean Rostand. - Paris: Grasset, 1921

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 442-43. J.

Dózsa Endre

A tavasz / Dózsa Endre. - 2:1/9 (1921) 466-69.

Világeszmény / Dózsa Endre. - 2:2/23 (1921) 1370-71.

Erdélyi Kálmán

A szocializmus útja / Bauer Ottó ; ford.: Somogyi Béla. - Budapest: Népszava, 1919. - 64 p. - (Munkáskönyvtár: 28.)

Ism: Erdélyi Kálmán

2:2/20 (1921) 1203-5. J.

Fáskerti Tibor

Kropotkin üzent / Fáskerty Tibor. - 1:1/2 (1920) 118-19. J.

Gelei József

Az egyéniség szociális fölbecslése / Gelei József. - 2:2/15 (1921) 897-902.

Kádár Imre

Szociális érzés és csoportöntudatok / Kádár Imre. - [Vita Reményik Sándor: Biológiai tény? c. Pásztortűzben megjelent írásával]. - 3:4 (1922. márc. 1.) 242-44.

Kemény Gábor

A szerelmes Rousseau / Kemény Gábor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 13-17.

Ligeti Ernő

Egy természettörvény és az emberiség jövője: 2. könyv. / Cs. Lázár László. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 77 p. - [A szerző Lapusnyak (Hunyad vm.) községben gazdálkodó nemes.]

Ism: Jegyzetek egy lapusnyaki könyvhöz / Ligeti Ernő

2:2/15 (1921) 885-88. J.

Major Dezső

Zola naturalizmusa és a szocializmus / Major Dezső. - 2:2/16; 20 (1921) 950-52; 1201-09. J.

Ormos Ede

Az elcsapott Pikler / Ormos Ede. - 3:1 (1922. jan. 15.) 54-56. J.

Paál Árpád

Turáni álmok / Paál Árpád. - 1:1/2 (1920) 126-27. J.

Osztozás a földön és az égen / Paál Árpád. - 2:2/17 (1921) 961-68.

Polányi Károly

Hívő és hitetlen politika / Polányi Károly. - [Oroszországban nem szocialista társadalom készül; a tan hamis!]. - 2:2/17 (1921) 984-990.

Prattinger Ferenc

What is Socialism? = Mi a szocializmus? / Le Rossignol

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

Szentimrei Jenő

Pánturáni tudós professzor Cholnoky / Szentimrei Jenő. - 1:1/1 (1920) 60-61. J.


Társadalomtörténet

Naláczi József

Emlékirat / Báró Naláczi József ; bev. ellátta: Kelemen Lajos. - 1:1/7 (1920) 480-89; 2:1 (1921) 30-34.


Teleki-könyvtár (Marosvásárhely)

Székely József

Megértés / Székely József. - 2:2/16 (1921) 960. J.


Telepítések a 19. sz. végén

Jakabffy Elemér

A telepfosztás erkölcsi alapja / Jakabffy Elemér. - [A 71. oldalon statisztika: a 19. századvégi telepítések népesedési hatása a Bega völgyében]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 65-73.


Temesvári Bank- és Kereskedelmi Részvénytársaság

Szana Zsigmond. - [Szana Zsigmond arcképével illusztrált]. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.


Természettudomány

Dienes László

Nyugati szemle: Természettudomány a művészet módszerével / Dienes László. - 2:1/5-6 (1921) 367-68. J.

Götz Irén, D.

Tudomány harca a világnézetért / D. Götz Irén. - 2:1/4 (1921) 193-201.


Tessitori Nóra (1894?-1969) előadóművész

Kádár Imre

N. Tessitori Nóra szavalóestélye / Kádár Imre. - 2:1/1 (1921) 64. J.


Tisza István (1861-1918)

Ormos Ede

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.


Toller, Ernst (1893-1939)

Darvas Simon

A nagy átalakulás - Egy ember küzdelmei: Ernst Toller és az expresszionista dráma / Darvas Simon. - 3:2 (1922. febr. 1.) 86-91.


Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910)

Aradi Viktor

Visszaemlékezés Lev Nikolajevics Tolsztojra / Makszim Gorkij ; ford.: Erdélyi Viktor. - Petrograd: 1920. - [A Péterváron megjelent orosz nyelvű könyvből szemelvényeket fordított és közöl a szerző]

Ism: Gorkij Maxim Tolsztojról / Erdélyi Viktor

1:1/5 (1920) 314-16. J.

Elekes Miklós

Tolstoj und Dostojewski / Dimitri Sergejewitsch Mereschkovski. - Berlin: Karl Voegels Verlag, 1919

Ism: Tolsztoj és Dosztojevszki / Elekes Miklós

1:1/6 (1920) 375-77. J.

Jaklovszky Dénes

Tolsztoj a botbüntetésről / Jaklovszky Dénes. - 2:1/2 (1921) 119-20. J.


Tompa László

Erdély hegyei közt / Tompa László. - Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1921. - 96 p.

Ism: Molter Károly

3:2 (1922. febr. 1.) 119-20. J.


Tóth István (1892-1964) grafikus

Kós Károly

Magyar képzőművészet Erdélyben / Kós Károly. - [Illusztráció: Szopos Sándor, Jeddy Sándor és Tóth István művei]. - 1:1/7 (1920) 390-400.

Pap Domokos

Tóth István festőművész kiállítása / P. D. - 3:8 (1922. máj. 1.) 14. K.

Szentimrei Jenő

Tóth István linoleumos mappája / Szentimrei Jenő. - 2:2/15 (1921) 892-93. J.


Törvényjavaslat, nemzetiségi (1861)

Rédey József

Egy hatvan esztendős törvényjavaslat / Rédey József. - 2:2/18 (1921) 1025-29.


Transzilvanizmus

Kádár Imre

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.

Kós Károly

Beszélnek Erdély kövei is / Kós Károly. - [A szerző illusztrációjával: 15-18. századi erdélyi falusi templomok]. - 1:1/3 (1920) 135-41.

Szentimrei Jenő

/ Transzilvánizmus az irodalomban / Szentimrei Jenő. - 2:1/10 (1921) 550-53. M.

Erdély hivatása / Szentimrei Jenő. - 2:2/13 (1921) 756-59. J.

Kulturák hídján: A Tűz / Szentimrei Jenő. - [A Tűz c. pozsonyi folyóirat Napkeletről írt soraira reflexió]. - 3:11 (1922. jun. 15.) 6-7.


Tudománytörténet

Feleky Géza

Einstein / Feleky Géza. - [A Világ 1920 szept. 21-i számából átvett közlemény]. - 1:1/3 (1920) 185-87. J.


Uitz Béla (1887-1972)

Dienes László

Egy magyar művész Bécsben / Dienes László. - [Uitz Béla bécsi kiállítása]. - 2:1/5-6 (1921) 323-26.


Viaţa Românească (folyóirat)

Kádár Imre

Román folyóiratok szemléje / Kádár Imre. - 2:2/20 (1921) 1216. J.

Székely Béla

Román folyóirat szemle / Székely Béla


Világ (folyóirat)

Weiss Sándor

A Világ, a Szózat és egy kis relativitás / Weiss Sándor. - 3:9 (1922. máj. 15.) 7. K.p.


Világháború

Dienes László

L'offre de paix séparée de l'Autriche (5. décembre 1916-12 octobre 1917.) / par le prince Sixte de Bourbon. - Paris: Plon, 1920. - 434 p., 5 t.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/5-6 (1921) 366-67. J.

Erdélyi Kálmán

Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat? / Szabó László. - Budapest: Athenaeum, 1922

Ism: Erdélyi Kálmán

3:5 (1922. márc. 15.) 313-14. J.

Komlós Aladár

A háború fetisizmusa / Komlós Aladár. - 2:2/19 (1921) 1144-49. J.

Prattinger Ferenc

The Folly of Nations = A nemzetek őrülete / Frederik Pahner

Ism: Mit olvassunk? Az angol könyvpiac / Újgyulai Prattinger Ferenc

3:12-13 (1922. jul. 20.) 17.

Szentimrei Jenő

A civilizáció és a franciák: Élményeim és tapasztalataim franciaországi tartózkodásom és internálásomból / Petrovits Mihály. - Budapest: Franklin, 1920. - 95 p.

Ism: Civilizáció és a franciák / Szentimrei Jenő

2:1/12 (1921) 697-699. J.


Világháború következményei

Ormos Ede

Das verwundete Land = A megsebzett ország / Ludwig Hatvany. - Leipzig-Wien-Zürich: R. P. Tal., 1921. - VI, 499 p.

Ism: A megsebzett ország / Ormos Ede

2:1/7-8 (1921) 438-40. J.

Szende Pál

A gazdasági politika jövője / Szende Pál. - 2:2/13 (1921) 717-20.


Világirodalom

Dienes László

Faj és kultúra / Dienes László. - [Szabó Imre 2:1/4 (1921) 213-219. p.-n megjelent cikkéhez]. - 2:1/7-8 (1921) 446-47. J.

Bimala / Rabindranath Tagore ; ford.: Kelen Ferenc. - Budapest: Világirodalom, 1921. - 324 p.

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 571-74. J.

Mohácsi Jenő

Ady Endre a világirodalomban / Mohácsi Jenő. - 2:2/13 (1921) 760-61. J.

Szabó Imre

Az új zsidó irodalomról / Szabó Imre. - 2:1/4 (1921) 213-19.


Vlahuţa, Alexandru (1858-1919) román költő, író

Kádár Imre

Vlahuţa Sándor / Kádár Imre. - 1:1/6 (1920) 378-79. J.


Wagner, Richard (1813-1883)

Dienes László

Nyugati szemle: Wagner és a franciák / Dienes László. - [Jean Mornold: Le cas Wagner c. könyve alapján]. - 2:1/11 (1921) 639-40. J.


Wedekind, Frank (1864-1918)

Dienes László

Frank Wedekind, der Menschen und das Werk / Paul Fechter. - Jena: Lichtenstein, 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/10 (1921) 574-75. J.


Weiner Leó (1885-1960)

Lakatos István Imre

Bartók-Dohnányi-Vándor / Lakatos István Imre. - [A közlemény Bartók és Dohnányi mellett Weiner Leóval és nem Vándorral foglalkozik]. - 1:1/5 (1920) 318-19. J.


Wells, Herbert George (1866-1946)

Dienes László

Russia in the Shadows / H. G. Wells. - , 1920

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/7-8 (1921) 441-42. J.


Worringer, Wilhelm

Dienes László

Künstlerische Zeitfragen = Korunk művészi kérdései / Wilhelm Worringer. - : Hugo Bruckmann

Ism: Nyugati szemle / Dienes László

2:1/9 (1921) 506-7. J.


Wölfling, Leopold

Halmágyi Antal

Habsburger unter sich freimütige Aufzeichnungen eines ehemaligen Erzherzogs / Leopold Wölfling. - Berlin: O. Goldschmidt, 1921. - 179 p., 4 t.

Ism: Habsburg-mémoireok / Halmágyi Antal

2:2/18 (1921) 1087-88. J.


Wundt, Wilhelm (1832-1920) filozófus, fiziológus

Silbermann Jenő

Wundt Vilmos / Silbermann Jenő. - 1:1/3 (1920) 182-85. J.


Zágoni István

Kádár Imre

Kiáltó szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere / Kós Károly, Zágoni István, Paál Árpád. - Kolozsvár: Lapkiadó Rt., [1921]. - 48 p.

Ism: A magyar szervezkedés kátéja / Kádár Imre

2:1/1 (1921) 53-57.


Zenei élet

Delly Szabó Géza

Bartók Béla Kolozsváron / Delly Szabó Géza. - 3:4 (1922. márc. 1.) 197-99.

Járosy Dezső

A vidéki opera sorsa / Járosy Dezső. - 1:1/5 (1920) 316-18. J.

A dalegyesületek kultúrája / Járosy Dezső. - 2:1/2 (1921) 125-26. J.

Lakatos István Imre

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 1:1/6 (1920) 384. J.

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 2:1/1 (1921) 62-64. J.

Zenei életünk / Lakatos István Imre. - 2:1/4 (1921) 254-55. J.

Seprődi János

A magyar klasszikus zene problémája: Bordeaux Géza hangversenye alkalmából / Seprődi János. - 2:2/14 (1921) 828-30. J.

Szinpadi krónika: Hoffmann meséi / Seprődi János. - [Kolbai Ildikó és Sugár Frigyes művészek fellépéséről]. - 3:10 (1922. jun. 1.) 13-14.

Szinpadi krónika: Sándor Erzsi: Hoffmann meséinek szereposztása / Seprődi János. - 3:11 (1922. jun. 15.) 9-10.

Színpadi krónika: Ernani / Seprődi János. - 3:12-13 (1922. jul. 20.) 19.


Zenei Szemle folyóirat

Ligeti Ernő

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.


Zeneművészet

Balázs Béla

Önéletrajz: (A magyar zeneművészet európai hírű büszkesége adja itt életének és művészetének döntő eseményeit) / Balázs Béla. - 2:2/18 (1921) 1073-75. J.

Bródy Pál

Jedermann: Dramaturgiai jegyzetek a salzburgi ünnepi előadáshoz / Bolyai Pál. - [H. Hofmannsthal: Jedermann előadásáról]. - 2:2/17 (1921) 1009-11. J.

Delly Szabó Géza

Thamara / Delly Szabó Géza. - [Bródy Miklós szerzeménye]. - 3:6 (1922. ápr. 1.) 374-75. J.

Járosy Dezső

A hang és a szín közös esztétikája / Járosy Dezső. - 3:5 (1922. márc. 15.) 310-12. J.

Lakatos István Imre

Bartók-Dohnányi-Vándor / Lakatos István Imre. - [A közlemény Bartók és Dohnányi mellett Weiner Leóval és nem Vándorral foglalkozik]. - 1:1/5 (1920) 318-19. J.

Az előadóművészet tragikuma a zenében / Lakatos István Imre. - 2:2/17 (1921) 1018-20. J.


Zenetanítás

Seprődi János

A magyar klasszikus zene problémája: Bordeaux Géza hangversenye alkalmából / Seprődi János. - 2:2/14 (1921) 828-30. J.


Zenetörténet

Járosy Dezső

Beethoven szelleme: Százötvenedik születési évfordulója alkalmából / Járosy Dezső. - 2:1/1 (1921) 1-8.

Liszt Ferenc kultusza / Járosy Dezső. - 2:1/7-8 (1921) 410-15.


Zola, Emile (1840-1902)

Major Dezső

Zola naturalizmusa és a szocializmus / Major Dezső. - 2:2/16; 20 (1921) 950-52; 1201-09. J.


Zord Idő folyóirat

Ligeti Ernő

Erdélyi lapszemle / Ligeti Ernő. - [Pásztortűz, Szemle, Zord Idő, Zenei Szemle és az Ostland ismertetése]. - 2:1/2 (1921) 127-28. J.


Zsidó irodalomtörténet

Dienes László

Faj és kultúra / Dienes László. - [Szabó Imre 2:1/4 (1921) 213-219. p.-n megjelent cikkéhez]. - 2:1/7-8 (1921) 446-47. J.

Perec, Jichak Lejb

Remeték jesivája / Juda Léb Perec. - 3:3 (1922. febr. 15.) 162-68.

Szabó Imre

Az új zsidó irodalomról / Szabó Imre. - 2:1/4 (1921) 213-19.

Az új zsidó irodalomból: J. L. Perec és S. Anski / Szabó Imre. - 3:2 (1922. febr. 1.) 100-4.


Zsidókérdés

Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság: Templomi beszédek / Kecskeméti Lipót. - Nagyvárad: Szerző, Kosmos ny., 1922. - 181 p.

Ism: Mit ovassunk? /

3:14-15 (1922. szept. 1.) 14.

Dózsa Endre

Magyar és zsidóság / Dózsa Endre. - [Megjegyzés Weiss Sándor (3:1 (1922. jan. 15.) 6-9.) cikkéhez]. - 3:2 (1922. febr. 1.) 95-96. V.

Ligeti Ernő

Szabó Dezső útja / Ligeti Ernő. - 1:1/5 (1920) 257-62. P.

Zsidó memoárok: Megjegyzések Bíró Lajos: A zsidók útja.- Koral Álmos: Zsidók a válaszúton című könyvéhez / Ligeti Ernő. - 2:2/23 (1921) 1375-78.

Martinovich Sándor

Jezsuita páter a keresztény kurzusról / Martinovich Sándor. - 2:2/21 (1921) 1968-69. J.

Weiss Sándor

Asszimiláció és fajvédelem / Weiss Sándor. - 1:1/2 (1920) 119-20. J.

A zsidókérdéshez / Weiss Sándor. - 1:1/4 (1920) 246-49. J.

Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika / Weiss Sándor. - 3:1 (1922. jan. 15.) 6-9. K. p.

Zsidó, magyar és zsidó-magyar / Weiss Sándor. - 3:10 (1922. jun. 1.) 11. K.p.


Zsolt Béla (1895-1949)

Kádár Imre

Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Hiába minden c. verseskötete alkalmából]. - 2:1/7-8 (1921) 419-25.

Arcok és harcok: Zsolt Béla útja / Kádár Imre. - [Zsolt Béla Világ c. lapjának húsvéti számában közölt versének utánközlése]. - 3:8 (1922. máj. 1.) 10-11.