Tétel adatlapja
CÍMLAP

A feladatra készülni kell
A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár


TARTALOM, FÜLSZÖVEG, ISMERTETŐTartalom

Előszó

Landauer Attila:
Utak és problémák a magyarországi cigánykutatásban

Landauer Attila:
Peremhelyzetben, avagy Budapesti XVI. kerület és Kerepes

Nagy Attila:
"Azért vagyunk, hogy közvetítsünk".
Kezdeményezések Budapest VIII. és XIII. kerületéből

Szilágyi Irén:
Cigányoknak mécsvilága

Vraukóné Lukács Ilona:
Cigányság a végeken

Péterfi Rita:
Könyvtár és Tanoda Ózdon

Harmat József:
A remény egy szigete. Alsószentmárton

Péterfi Rita - Szűcs Hajnalka:
A beilleszkedés egyik lehetséges útja.
Az uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel

Kardos Ferenc:
Romák a könyvtárban - könyvtár a magyarországi roma kultúrában

Összegzés
Summary
Felhasznált irodalom és dokumentumfilmek jegyzéke
A kötet szerzőiFülszöveg

A cigányságnak joga van a korszerű műveltséghez, következésképp szükség van az olvasni tudásra, mint mindenféle tudás megszerzésének alapfeltételére. Ma még az iskolák nehezen vagy alig teszik olvasóvá a cigány gyermekek többségét. Épp ezért örvendetes a figyelem, amellyel a könyvtáros szakma e fontos feladat felé fordul. Dicséretes tehát a kötet, mert országszerte mozgósíthatja a pedagógusok, könyvtárosok, szociális munkások fantáziáját, ambícióját a feladatra, amely igen sok örömet tartogat a számukra.

Diósi ÁgnesIsmertető

Évszázados fák vastag törzsének évgyűrűihez hasonlatosan épül egymásra a cigányság hihetetlenül gazdag, titkok hordozójaként élő, fölfedezésre váró világa. Ezt a kultúrát, a mesékben, képzőművészetben és népművészeti alkotásokban tárgyiasuló szürrealisztikus képi világot lehetetlenség megérteni a fakéreg rétegeinek fölfejtése nélkül. Erre a páratlanul érdekes és értékes munkára vállalkoztak a kötet szerzői. Fontos könyvet tart hát kezében az olvasó, aki egy képzeletbeli utazás nélkülözhetetlen kalauzaként olvashatja a kötetet, annak ellenére, hogy ez a bédekker nem egy valóságos ország határain belül vezeti, hiszen a roma társadalom nem alkot önálló, autonóm államot, nemzetet. A tanulmányok a teljesség igénye nélkül, a szociológia eszközeivel, statisztikai dokumentációval és a mélyinterjúk hitelességével, ám gyakorta vitathatatlanul szépirodalmi igénnyel tárják föl választott témájuk szegmenseit, főként a cigányság kulturális beilleszkedésének folyamatáról és a közkönyvtárhoz kötődő pontokról kap "szociofotót" az olvasó. A szerkesztők Nagy Attila és Péterfi Rita, az OSZK Könyvtári Intézet munkatársai célja szerint a munka elsősorban a cigánysággal napi kontaktusban élő pedagógusok, könyvtárosok, művelődésszervezők, szociális munkások érdeklődésére tarthat számot. Ám engedtessék meg e gyűjteményes kötet ajánlójának, hogy a gazdag irodalomjegyzékkel, a szerzők életrajzi szócikkeivel kiegészült, a téma alapvető "kézikönyveként" forgatható műre a fentieknél is szélesebb olvasói réteg figyelmét hívja föl.

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbvíve mindazon értékeket, melyeket az elődnek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtári és könyvtár-informatikai vonatkozású műveknek tékája, azaz tárolóhelye, melyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferenciaelőadások közrebocsátása mellett a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet kutatásához.