Az Erdélyi Irodalmi Szemle repertóriuma

1924-1929


Összeállította: Diószegi Mária

TARTALOM

Bevezetés
A folyóirat indulása, tematikája
A folyóirat szellemisége
A folyóirat utóélete
Könyvészeti és terjesztési adatok
Az évfolyamok és füzetek terjedelme, rovatbeosztása:
Irodalom

A repertóriumról
Szerkezet
Szerzői betűrendes rész
Tárgyszóindex
Bokrosított tárgyszójegyzék

Szerzői betűrendes rész

Albrecht Ferenc
Alszeghy Zsolt
Babeş, Victor
Bajza József
Balás Károly
Balázs András
Balogh Artúr
Balogh Ernő
Banner János
Bányai János
Bárány Gerő
Bélteky László
Bianu, Ioan
Bíró Vencel
Bitay Árpád
Blédy Géza
Borbély István
Boros Fortunát
Buday Árpád
Császár Elemér
Császár Károly
Csutak Vilmos
Csűry Bálint
Dékáni Kálmán
Demeter János
Dózsa Endre
Drăganu, Nicolae
Erdélyi Lajos
Farkas Gyula
Feleky László
Ferencz József
Ferenczi Miklós
Ferenczi Sándor
Firneisz György
Gál Kelemen
Gampe József
Gombos Albin
Gyalui Farkas
Gyárfás Elemér
György Endre
György Lajos
Herepei János
Hirschler József
Jancsó Elemér
Jánossy Béla, P.
Jehlicska Rezső
Juhász Kálmán
Kántor Lajos
Kapi Béla
Karácsonyi János
Karl Béla
Kauntzné Engel Ella
Kekel Béla
Kelemen Lajos
Keresztúry Sándor
Kész Antal
Kiss Elek
Kiss Ernő
Kovács Ferenc
Kovács László
Köblössy Béla
Köpeczi Sebestyén József
Kristóf György
Kuncz Aladár
Magyar Bálint
Makkai Sándor
Márki Sándor
Márkos Albert
Mátéffi Zs.
Melich János
Moldován Gergely
Nagy László, S.
Nagy Sándor
Nemes József
Olasz Péter
Opra Benedek
Orient Gyula
Orosz Endre
Pakocs Károly
Pálffi Márton
Papp Viktor
Pârvan, Vasile
Patay József
Perényi József
Pop, Sever
Prikler Lajos
Rajka László
Rass Károly
Reischel Artur
Reményik Sándor
Rónay Elemér
Roska Márton
S.
Schneller Vilmos
Siklóssy László
Steuer János
Sulyok István
Szabó T. Attila
Szász Károly (1865-1950)
Széll Kálmán
Szent-Iványi József
Szokolai Béla
Tavaszy Sándor
Tompek József
Török Imre
Török Pál
Tulogdy János
Ujvári Gyula
Valentiny Antal
Várady Aurél
Varga Béla
Vásárhelyi János
Veress Endre
Veress Miklós
Vita Zsigmond
Wildt József
X
Xántus János
Zarándi

Tárgyszóindex

Aderca, Felix
Ady Endre (1877-1919)
Agostini, Alberto M. de
Ajtay Miklós (1899-1987)
Alkímia
Alkotmányjog
Állameszme
Államnyelv
Állattenyésztés
Alsórákos (Racoş) Nagy-Küküllő vm. most Brassó m.
Andrieşescu, Ioan (1888-1944)
Anekdóta
Angyal Dávid (1857-1943)
Anonymus (12-13. sz.)
Antik irodalom
Anuarul Institutului de Istorie Naţională (évkönyv)
Apáczai Csere János (1625-1659)
Apafi-család
Apulum (Nagyenyed)
Aquinói szent Tamás (1225?-1274)
Aranka György (1737-1817)
Arany János (1817-1882)
Argyas (Arghişu) Hunyad vm.
Árpád-házi királyok kora
Asszimiláció
Asztalos Miklós (1899-1986)
Athenaeum (folyóirat)
Atomfizika
Attila (400 körül-453) hun király
Babits Mihály (1883-1941)
Bács (Baciu) Kolozs m.
Badics Ferenc (1854-1939)
Bajza József (1885-1938)
Bakics Péter (16. sz.) földesúr
Balassi Bálint (1554-1594)
Balassi Menyhért (1510 körül-1568)
Balázs András (1869-1956)
Balázsfalvi gyűlések
Balogh Artúr (1866-1951)
Balogh Endre (1881-1925)
Bán Aladár (1871-1960)
Bánát
Bánffy Ferenc (1869-1938) publicista, mecénás
Bányászat
Barankai Lajos (1882-1965)
Bárány Gerő (1878-1939)
Baranyai Zoltán (1888-1948)
Bárd Oszkár (1893-1942)
Bărnuţiu, Simon (1808-1864)
Báróczi Sándor (1735-1809) erdélyi származású író
Bârseanu, Andrei (1858-1922)
Bartók Béla (1881-1945)
Bartók György (1882-1970)
Báthori Anna (1594-1636 után)
Báthori István (1533-1586)
Bátky Zsigmond (1874-1939)
Bayer József (1851-1919) tanár, színháztörténész
Becse-Gergely nemzetség
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Béldy Kelemen (+1625) földesúr
Bene Lajos (1876-?)
Benedek Marcell (1885-1969)
Benedek, szent
Benedek-rend
Benyovszky Károly (1886-1945 után)
Beöthy Zsolt (1848-1922)
Berde Mária (1889-1949)
Berkuce, Joannes Baptista (1635. v. 1636-1697 után)
Berzeviczy Albert (1853-1936)
Beszterce (Bistriţa)
Bethlen Elek gr. (1777-1841)
Bethlen Gábor (1580-1629)
Bethlen Miklós (1468-1520)
Bethlen Miklós (1642-1716)
Bethlen-család, bethleni
Bezdechi, Ştefan (1888-1958)
Biblia, román nyelvű
Bibliográfia
Biró Vencel (1885-1962)
Bitay Árpád (1896-1937)
Blaga, Lucian (1895-1961)
Bod Péter (1712-1769)
Bodó János
Bogdan-Duică, Gheorghe (1865-1934)
Bólyai Farkas (1775-1856) és Bólyai János (1802-1860)
Borbély István (1886-1932)
Boros Fortunát (1895-1953)
Boros György (1855-1941)
Botanika
Bourget, Paul (1852-1935)
Böhm Károly (1846-1911)
Brassai Sámuel (1800-1897)
Brassó (Braşov)
Brisits Frigyes (1890-1969)
Brunetiere, Ferdinand (1849-1906)
Brunswick-család
Budapesti Szemle (folyóirat)
Buday Árpád (1879-1937)
Bukovina
Carpenter, Estlin Joseph
Cele trei Crişuri (folyóirat)
Centenárium
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Cibinium
Címer
Codru-Drăguşanu, Ion (1818-1884) erdélyi román útleíró
Cogitator
Cornea, George
Coşbuc, George (1866-1918)
Crăciun, Ioachim
Croce, Benedetto (1866-1952)
Csáky István (1603-1662)
Csanád-nemzetség birtoka
Csanádi egyházmegye
Csángó népköltészet
Csángó nyelvemlék
Csángók
Császár Elemér (1874-1940)
Császár Károly (1887-1968)
Csathó Kálmán (1881-1964)
Csengery Antal (1822-1880)
Csengery János (1856-1945)
Csengery Loránt (1856-1924)
Csermák Antal (1771-1822) hegedűművész
Csernák Béla (1875-1967)
Csík megye
Csiksomlyó (Şumuleu) Csík vm.
Csiky Gergely (1842-1891)
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Csöbörcsök (Ciburcui, Kubierzi)
Csutak Vilmos (1874-1936)
Csűry Bálint (1886-1941)
Cultura Creştină (folyóirat)
Czakó Elemér (1876-1945)
Czakó Zsigmond (1820-1847) színész, drámairó
Dacia i.e. 10-7. sz.
Dacoromania (évkönyv)
Dákoromán elmélet
Dános Árpád (1882-1933)
Darkó Jenő (1880-1940)
Dávid Lajos (1881-1962)
Deák Albert (1864-1924)
Debrecen
Deffoux, Léon
Deutsche illustrierte Rundschau (folyóirat)
Dézsi Lajos (1868-1932)
Diplomácia, 16-18. sz.
Domokos Pál Péter (1901-1992)
Dömötör Sándor (1908-1986)
Drăganu, Nicolae (1884-1939)
Dráma
Drámatörténet
Dualizmuskori magyar irodalom
Dunántúl
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Eckhart mester (1260-1327) német misztikus
Egészségügy
Egyetemes Philologiai Közlöny (folyóirat)
Egyetemi Nyomda
Egyház és állam kapcsolata
Egyház, görög katolikus
Egyház, református
Egyház, római katolikus
Egyház, unitárius
Egyházi irodalom
Egyháztörténet
Elbeszélő forrás
Elek Oszkár (1880-1945)
Életmű
Életrajz
Ellenzék (napilap)
Emigráció, gazdasági
Eminescu, Mihai (1850-1889)
Emlékirat
Endrődi Sándor (1850-1920)
Eötvös József (1813-1871)
Építészet
Erdély és Magyarország uniójának eszméje
Erdélyi fejedelemség
Erdélyi Irodalmi Szemle (folyóirat)
Erdélyi Irodalmi Társaság
Erdélyi Lajos (1871-1932)
Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság (1793-1801)
Erdélyi magyarság története
Erdélyi medence
Erdélyi Múzeum Egyesület
Erdélyi országgyűlés, 1706-1707
Erdélyi országgyűlés, 1791
Erdélyi románság
Eszmetörténet
Eszterházy Miklós (1765-1833)
Esztétika
Ethnographia – Népélet (folyóirat)
Etika, orvosi
Etimológia
Etnográfia
Ezernyolcszáznegyvennyolcas szabadságharc
Fadrusz János (1858-1903)
Familia (folyóirat)
Farkas Gyula (1894-1958)
Farkas Lajos (1841-1921) római jogász
Fehér Dezső (1869-1935)
Fejedelmi szertartás
Fekete József
Felekezetközti viszony
Felső Oltszoros
Felsőoktatás
Felvidék
Felvilágosodáskori magyar irodalom
Fényquantum elmélet
Ferenc-rend
Ferencz József (1835-1928) unitárius püspök
Ferenczi János (1789-1868) néprajzi író
Ferenczi Zoltán (1857-1927)
Fessler Ignác Aurél (1756-1839) történetíró
Filmzene
Filológia, román
Filozófia
Finnország
Finta Gerő (1889-1981)
Fischer Vilmos (1904-?)
Fizika
Flechtenmacher, Christian (1785-1843)
Folberth, Otto (1896-?)
Folklór
Folyóiratkatalógus
Forgách Zsuzsánna (17. sz.)
Forráselemzés
Forráskiadás
Forráskritika
Földbirtok
Földessy Gyula (1874-1964)
Földrajz
Földrajzi Közlemények (folyóirat)
Földrajzi nevek etimológiája
Földtan
Francia irodalom
Francia Tudományos Akadémia
Fráter György (1482-1551)
Freisingi Otto (1111 után-1158) püspök, krónikaíró
Függetlenségi Párt
Gál Kelemen (1869-1945)
Galamb Sándor (1886-1972)
Gálos Rezső (1885-1954)
Gândirea (folyóirat)
Gárdonyi Géza (1863-1923)
Gáspár Pál
Gazdaság
Gazdasági emigráció
Geleji Katona István (1589-1649)
Gellért-legenda
Genealógia
Genovéva-legenda
Geológia
Georgescu, Ioan
Gergely Sámuel (1845-1935)
Gide, André (1869-1951)
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Gogánváralja (Gogan-Varolea) Kis-Küküllő vm. most Maros m.
Gombocz Zoltán (1877-1935)
Gozsdu Emanuel (1802-1870)
Görög katolikus egyház
Gragger Róbert (1887-1926) irodalomtörténész
Grai şi Suflet (folyóirat)
Gulácsy Irén, P. (1894-1945)
Gulyás Pál (1881-1963)
Gyallay Domokos (1880-1970)
Gyalókay Jenő (1874-1945)
Gyalui Farkas (1866-1952)
Gyárfás Elemér (1884-1945)
Gyógyszerészettörténet
Gyöngyösi István (1629-1704)
Győrffy István (1884-1939)
György Lajos (1890-1950)
Gyulafehérvár (Alba Iulia)
Gyulafehérvári püspöki levéltár
Gyulafehérvári-fogarasi görög kat. egyházmegye
Gyulai Pál (1826-1909)
Habsburg-birodalom
Hadtörténet
Hajnal László (1902-1944)
Halász Gábor (1901-1945)
Halici, Mihail (1643-1712) erdélyi román szótárkészítő, tanár
Hám János (1781-1857) esztergomi prímás
Hanglejtés
Hangtan
Hankiss János (1893-1950)
Háromszék megye
Havasalföld
Házi Jenő (1892-1986)
Hegedüs Sámuel (1781-1844)
Heim Pál (1875-1929)
Heltai Gáspár, ifj. (16. sz.-1618)
Helyesírás, magyar
Helyesírás, német
Helytörténet
Heraldika
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Herderische Verlagshandlung
Hermányi Dienes József (1699-1763)
Hettner, Alfred
Hevesy Vilmos
Hirschler József (1874-1936)
Hóman Bálint (1885-1953)
Homoród vidéke
Honfoglaláskori Magyarország
Horea-Cloşca felkelés (1784)
Horváth Cirill (1856-1941)
Horváth János (1878-1961)
Horváth Jenő (1881-1950)
Hunyadi-ház címerei
Huszadik századi magyar irodalom
Huszita mozgalom
Hytier, Jean
Iaşi
Igaz Kálmán (1620-1667)
Imets Béla (1896-1944)
Imre József (1884-1945)
Imre Lajos (1888-1974)
Imre Sándor (1877-1945)
Iorga, Nicolae (1871-1940)
Íráskultúra
Irodalmi élet
Irodalom, egyházi
Irodalom, nemzeti
Irodalom, nemzetiségi
Irodalomtörténet
Irodalomtörténet (folyóirat)
Irodalomtörténet, 20. századi
Irodalomtörténet, abszolutizmus kori
Irodalomtörténet, angol
Irodalomtörténet, dualizmus kori
Irodalomtörténet, felvilágosodás kori
Irodalomtörténet, finn
Irodalomtörténet, francia
Irodalomtörténet, horvát
Irodalomtörténet, magyar ősköltészet
Irodalomtörténet, német
Irodalomtörténet, olasz
Irodalomtörténet, összefoglaló
Irodalomtörténet, reformkori
Irodalomtörténet, régi magyar
Irodalomtörténet, román
Irodalomtörténet, szerb
Irodalomtörténeti Füzetek
Irodalomtörténeti Közlemények
Iskoladráma
István, III. (Nagy) román fejedelem (uralk.: 1457-1504)
Iványi Béla (1878-1964)
Jakabffy Elemér (1881-1963)
Jakubovich Emil (1883-1935)
Jávorka Sándor (1883-1961)
Jedlik Ányos (1800-1895)
Jezsuita-rend
Jog, egyházi
Jog, nemzetiségi
Jogtörténet
Jókai Mór (1825-1904)
Jósika Miklós (1794-1865)
Jövevényszó
Jövő Útjain (folyóirat)
Juhász Géza (1894-1968)
Juhász Kálmán (1892-1966)
Kádár Imre (1894-1972)
Kájoni János (1629-1687)
Kalotaszeg
Kálti Márk (14. sz.)
Kanada
Kant, Immanuel (1724-1804)
Kapcsolat az anyanemzettel
Kapcsolat, amerikai-magyar
Kapcsolat, angol-magyar
Kapcsolat, francia-magyar
Kapcsolat, interetnikus
Kapcsolat, irodalmi
Kapcsolat, kulturális
Kapcsolat, német-magyar
Kapcsolat, román-magyar
Kapcsolat, svájci-magyar
Kapcsolat, történelmi
Kapcsolat, tudományos
Kapcsolat, vallási
Karácsonyi János (1858-1929) történetíró
Karakterológia
Karánsebes (Caransebeş) Temes vm.
Karl János (1891-?)
Károli Gáspár (1529 körül-1591)
Kárpáti Aurél (1884-1963)
Katolikus egyház
Kazinczi Ferenc (1759-1831)
Kéky Lajos (1879-1946)
Kelemen Lajos (1877-1963)
Kemény János (1607-1662) fejedelem
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Kémia
Kendeffy Ádám (1795-1834) erdélyi főúr
Kenderesy Mihály (1758-1824)
Kenyeres Elemér (1891-1933)
Képzőművészet
Keresd (Criş) Nagyküküllő vm. most Maros m.
Kereszténység
Keresztury Dezső (1904-1996)
Kertész Manó (1881-1942)
Kéziratkatalógus
Kéziratos könyvek
Királyhágómelléki Református egyházkerület
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kisch, Gustav (1869-?)
Kisebbségi kérdés
Kisebbségvédelem
Kisfaludy Károly (1788-1830)
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
Kisfaludy Társaság
Kiss Géza, Hegyaljai (1893-1966)
Kiss István, Rugonfalvi (1881-1957)
Kiss József (1843-1921) költő
Kiváltságlevél
Kivándorlás
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Klingsor (folyóirat)
Kniezsa István (1898-1965)
Kódex
Kolosváry Bálint (1875-1954)
Kolozsvár (Napoca, Cluj, Cluj-Napoca)
Kolozsvári Egyetem Történeti Intézete
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
Kolozsvári ref. Kollégium könyvtára
Konkordátum, román (1927)
Kornis Gyula (1885-1958)
Korunk (folyóirat)
Kós Károly (1883-1977)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Kovács Dezső (1866-1935)
Kovács Dezsőné (1865-1937)
Kovács Gábor
Kozma Ferenc (1844-1923), történetíró
Költészet
Könyvnyomtatás
Könyvtáralapítás, 17-18. sz.
Körösi Csoma Sándor (1784-1842)
Kőrösi Csoma-Archív
Közigazgatási törvény
Közoktatáspolitika
Krassó folyónevek
Krassó vármegye
Kratochwil Károly (1869-1946)
Kristóf György (1878-1965)
Krisztics Sándor (1890-1966)
Kritika
Kríza János (1811-1875)
Krónikások
Krüzselyi Erzsébet (1874-1953)
Kundt Ernő (1879-?)
Kuthy Lajos (1813-1864)
Küküllő (folyó)
Lao-ce (i.e. 6-5. sz.) kínai filozófus
Lăpedatu, Alexandru (1876-1954)
Lázár Béla (1869-1950)
Lázár László, Cs.
Laziczius Gyula (1896-1957)
Legenda
Lélektan
Lexikon
Liebhart, Otto
Ligeti Ernő (1891-1944)
Líra
Liszt Ferenc (1811-1886)
Littke Aurél (1872-1945)
Logika
Ludwig, Emil (1881-1948)
Lukács György (1865-1950)
Lukinich Imre (1880-1950)
Lupaş, Ioan (1880-?)
Madách Imre (1823-1864)
Magyar Bálint (1886-1957)
Magyar Bibliofil Szemle (folyóirat)
Magyar Illés (14. sz.) ferencrendi szerzetes
Magyar Kisebbség (folyóirat)
Magyar Könyvszemle (folyóirat)
Magyar nemzeti mozgalom
Magyar nemzetiség
Magyar Nyelv (folyóirat)
Magyar őstörténet
Magyar Pedagógia (folyóirat)
Magyar Tudományos Akadémia
Magyary Zoltán (1888-1945)
Majláth-család
Major Ervin
Makkai Sándor (1890-1951)
Malonyay Dezső (1866-1916)
Manuilă, Sabin
Marinescu, Constantin
Márki Sándor (1853-1925)
Martinuzzi György
Marxizmus bírálata
Matematika
Mécs László (1895-1978)
Medgyes (Mediaş) Nagy-Küküllő vm. most Szeben m.
Melich János (1872-1963)
Méltatás
Mester János (1879-1954)
Mezőgazdaság
Micu-Clain, Samoil (1745-1806)
Mikó Imre (1805-1876)
Mindszenty Gedeon (1829-1877)
Minerva (folyóirat)
Miskolczy Gyula (1892-1962)
Mitrovics Gyula (1871-1965)
Moldva
Moličre (1622-1673)
Molnár Ferenc (1878-1951) író, drámaíró
Molter Károly (1890-1981)
Monostor
Moravcsik Gyula (1892-1972)
Morfológia
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Muzsika (folyóirat)
Műemlék
Műfordítás
Műgyűjtemény, 16-18. sz.
Művelődés
Művelődéstörténet
Művelődéstörténet, román
Művészettörténet
Nagy István (Ştefan cel Mare) román fejedelem
Nagy Iván (1898-1977)
Nagy József
Nagy Sándor (1875-1940)
Nagybányai Festők Társasága
Nagyszeben (Cibinium, Sibiu)
Napoca
Napóleoni háborúk
Negyvennyolcas Párt
Nemesi felkelés, 1809
Német helyesírás
Német nemzetiség
Németh Antal (1903-1968)
Németh Gyula (1890-1976)
Nemzeti identitás
Nemzeti mozgalom, magyar
Nemzetiség, horvát
Nemzetiség, magyar
Nemzetiség, német
Nemzetiség, román
Nemzetiségi kérdés
Nemzetiségi követelés, román
Nemzetiségi nyelvhasználat
Nemzetiségi politika
Nemzetiségkutatás
Nemzetközi Esztétikai Kongresszus, 1927. Halle
Nemzetközi Tanító Egyesület (Internationale Vereinigung der Lehrerverbände)
Neonacionalizmus
Népköltészet
Népköltészet, román
Néprajz
Néprajz, szellemi
Néprajz, tárgyi
Népszínmű
Néptánc
Népzene
Neveléstan
Nosz Gusztáv
Nouvelles Litteraires (folyóirat)
Novella
Nőmozgalom
Növénytan
Nyelvemlék, csángó
Nyelvemlék, magyar
Nyelvemlék, román
Nyelvészet
Nyelvészet, román
Nyelvjárás, magyar
Nyelvjárás, székely
Nyelvjáráskutatás
Nyelvművelés
Nyelvtan, román
Nyelvtörténet
Nyelvtörténet, román
Nyírő József (1889-1953)
Nyomdászat
Odobescu, Alexandru (1834-1895)
Oker-Blom Miksa
Oklevélhamisítás
Ókor
Oktatás
Oktatás, nemzetiségi
Oktatási törvény
Oláh Gábor (1881-1942)
Oláh Miklós (1493-1568) román származása
Olosz Lajos (1891-1977)
Olt folyó
Oltszoros, Felső
Onciul, Dimitrie (1856-1923)
Orbán Balázs (1830-1890)
Orient Gyula (1869-1940)
Orosz-török háború, 1877-1878
Országgyűlés
Osvát Kálmán (1880-1953)
Ószentiván (Csongrád m.)
Őslakók a Dunamedencében
Őslénytan
Összehasonlító irodalomtörténet
Összehasonlító nyelvészet
Őstörténet
Pacifizmus
Padányi-Frank Antal
Paget, John (1808-1892)
Pais Dezső (1886-1973)
Paizs Ödön
Pakocs Károly (1892-1966)
Pálfy Márton
Pály Ede (1849-1925) róm. kat. plébános, költő
Panaitescu, Emil
Papp Ferenc (1871-1943)
Papp Zoltán
Pârvan, Vasile (1882-1927)
Pásztortűz-almanach
Pataki Emilia (1827-1856)
Pauler Ákos (1876-1933)
Pedagógia
Pénz- és hitelügy
Perényi József
Petelei István (1852-1910) író, újságíró
Petőfi Sándor (1823-1849)
Petőfi Társaság
Petranu, Coriolan
Petz Gedeon (1863-1943)
Pieron, Henri
Pintér Jenő (1881-1940)
Pitroff Pál (1884-1965)
Pius pápa, X. (1835-1914)
Piványi Jenő (1873-1946)
Politikatörténet
Politológia
Ponori Thewrewk József (1793-1870)
Pontificio Accademia dei Lincei
Poór Ferenc (1871-1936)
Posch Árpád
Posonyi Erzsébet, K. (1897-1971)
Pozsony (Bratislava)
Prinz Gyula (1882-1973)
Proust, Marcel (1871-1922)
Pszichológia
Publicisztika
Pukánszky Béla (1895-1950)
Puşcario, Sextil (1877-1948)
Quinet, Edgar (1803-1875) francia költő, politikus
Racoviţă, Emil G. (1868-1947)
Rácz Lajos (1864-1934
Rákóczi Ferenc, II. (1676-1735)
Rákóczi György, I. (1593-1648)
Rákóczi György, II. (1621-1660)
Rákóczi-szabadságharc
Rákosi Jenő (1842-1929)
Ranschburg Pál (1870-1945)
Rásonyi-Nagy László
Raţiu, Ion (1828-1902)
Református egyház
Reformkori magyar irodalom
Regény
Regény, életrajzi
Regény, kisebbségi
Regény, pszichológiai
Regény, román-magyar kapcsolat
Regény, romantikus
Regény, társadalmi
Regény, történeti
Regényelmélet
Régészet
Régészet, bronzkor
Régészet, honfoglaláskori
Régészet, klasszikus
Régészet, kőkor
Régészet, középkor
Régi magyar irodalom
Reinbold Ignác (1774-1851?) osztrák származású katonaorvos
Reményik Sándor (1890-1941)
Retorika
Revue de Geneve (folyóirat)
Revue de Hongrie (folyóirat)
Revue de la Societe Hongroise de Statistique (folyóirat)
Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes (folyóirat)
Réz Mihály (1878-1921)
Riedl Frigyes (1856-1921)
Rivera, Giuseppe (1846-1924) olasz történetíró
Rocheblave, Samuel-Elie
Rodostó (Tekirdag) Törökország
Róheim Géza (1891-1953)
Róma
Római katolikus egyház
Román nemzetiség
Román nemzetiségi követelés
Román nyelvű biblia
Román őstörténet
Román Tudományos Akadémia
Roska Márton (1880-1961)
Rosnyai Dávid (1641-1718)
Rubinyi Mózes (1881-1965)
Ruzitska Mária (1890-1959)
Sabatini, Euclide
Sajtó (folyóirat)
Sajtótörténet
Salamon Ferenc (1825-1892) történetíró
Sarolt, Szt. István kir. anyja
Savage, Minot Judson
Scheffler János (1887-1952)
Schmidt József (1868-1933)
Schuller, Rudolf
Sebestyén Károly (1872-1945)
Sée, Edmond
Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe)
Serestély Béla (1883-1968)
Sibiu
Sigerius, Emil
Siklóssy László (1881-1951)
Silvagni, Angelus
Sincai, George (1753-1816)
Síremlék
Sírfelirat
Solymossy Sándor (1864-1945)
Sonday, Paul
Speneder Andor (Solt Andor) (1904-1978)
Spengler, Oswald (1880-1936)
Spinoza, Baruch (1632-1677)
Statisztika, nemzetiségi
Stilisztika
Studi Rumeni (folyóirat)
Supplex Libellus
Surányi Miklós (1882-1936)
Sütő Nagy László
Szabadságharc, 1703-1711
Szabadságharc, 1848-1849
Szabó Jenő (1867-1934)
Szabó Károly (1824-1890) történetíró
Szabó Mária, Szentmihályiné (1888-1982)
Szabolcsi Bence (1899-1973)
Szabolcska László (1897-1957)
Szabolcska Mihály (1861-1930)
Szádeczky Kardoss Lajos (1859-1935)
Szamoshát
Szamosközy István (1570-1612)
Szász Károly (1829-1905)
Szász Károly (1865-1950)
Szász nyelv magyar elemei
Szászok
Szászok története
Szászváros (Orăştie)
Szatmár megye
Századok (folyóirat)
Széchényi Ferenc (1754-1820)
Széchenyi István (1791-1860)
Székely hadosztály (1918-1919)
Székely légió, 1877
Székely Nemzeti Múzeum
Székely Oklevéltár
Székely rovásírás
Székelyek eredete
Székelyek története
Székelyföld
Szekfü Gyula (1883-1955)
Széll Kálmán (1884-1952)
Személynevek etimológiája
Szemere Samu (1881-1978)
Szent Benedek, nursiai (480 körül – 550 körül)
Szent István Társaság
Szent László-legenda
Szentgyörgyi István (1842-1931) színész
Szentkirályi Ákos (1851-1933)
Szentmártoni Bodó János (1600 körül-1648)
Szépirodalom
Szerb Antal (1901-1945)
Szerkesztőségi közlemény
Szerzetesrend
Sziklay Ferenc (1883-1943)
Szilády Áron (1837-1922)
Szilágyi Ferenc (1797-1876)
Szilágyi M. Dózsa
Szilágyi Sándor (1827-1899) történetíró
Színjátszás
Szinnyei Ferenc (1875-1947)
Szinnyei József (1857-1943)
Szombati Szabó István (1887-1934) költő, ref. lelkész
Szondy György (1889-1961)
Szontagh Sámuel (1806-1855)
Szótár
Tabéry Géza (1890-1958)
Taine, Hippolite Adolphe (1828-1893)
Tájszó
Tájszótár
Takáts Sándor (1860-1932)
Tamás Lajos (1904-1984)
Tánctörténet
Tankönyv, tansegédeszköz
Târgu-Ocna (Aknavásárhely) Moldva
Társadalmi gondolkodás
Társadalmi mozgalmak
Társadalomtudomány
Tavaszy Sándor (1888-1951)
Technikatörténet
Teleki Domokos (1773-1798)
Teleki László (1811-1861)
Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellár
Telepátia
Temesköz
Temesváry János
Templomerőd
Teológia
Természettudomány
Természettudományi Közlöny (folyóirat)
Természettudományi szemle
Tétény nemzetség
Teutsch, Friedrich
Timár Kálmán (1884-1960)
Tinódi Lantos Sebestyén (1505-10 között-1565)
Tolnai Vilmos (1870-1937)
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910)
Tormay Cecil (1876-1937)
Torockó (Rimetea) Torda vm.
Tóth Béla
Tóth György (1871-1942)
Törökország
Történetfilozófia
Történeti földrajz
Történetírás
Törvény, közigazgatási
Törvény, oktatási
Törvénytár
Transzilvanizmus
Trencsény Károly
Trócsányi Zoltán (1886-1971)
Trója i.e. 10-7. sz.
Tudományos élet
Tudománypolitika
Tudománytörténet
Tulogdi János (1891-1979)
Turóczi-Trostler József (1888-1962)
Tűzföld
Újfalvi Sándor (1792-1866) földbirtokos
Ungarische Jahrbücher (folyóirat)
Unitárius egyház
Unitárius Könyvtár (könyvsorozat)
Unitárius Szószék (folyóirat)
Utibeszámoló
Ürmösy Sándor 19.sz. unit. lelkész, népmesegyűjtő
Vajda János (1827-1897)
Vajdakamarási Lőrinc (16. sz.) unitárius prédikátor
Valéry, Paul (1871-1945)
Vallástudomány
Váradi József
Várak
Várdai Béla (1879-1953)
Varga Béla (1886-1942)
Varga Sándor, Kibédi (1902-?)
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Városföldrajz
Városok
Vass Béla
Vatikán
Veress Endre (1868-1953)
Verne, Jules (1828-1905)
Viola József (1770-1849) orvos
Virág Benedek (1754-1830)
Viski Károly (1883-1945)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Wagner, Richard (1813-1883)
Waldapfel János (1866-1935)
Waldapfel József (1904-1968)
Walter Gyula (1892-1965)
Wein Zoltán
Wesselényi Istvánné, Jósika Ágnes
Wesselényi Miklós (1796-1850)
Windelband, Wilhelm
Wlassics Gyula (1884-1962)
Wünscher Frigyes (1892-1946)
Zelovich Kornél (1869-1935)
Zenetörténet
Zilahy Lajos (1891-1974)
Zolnai Béla (1890-1969)
Zoltai Lajos (1861-1939)
Zöld Péter (1727-1795)
Zsigmond Ferenc (1883-1949)
Zweig, Stefan (1881-1942)

Bokrosított tárgyszójegyzék

Bevezetés


A folyóirat indulása, tematikája

A kisebbségi helyzetbe került erdélyi magyar irodalmi- és tudományos élet rögtön a trianoni békekötés után, a 20-as évek elejétől kereste a lehetőséget tevékenysége folytatásához. Korábban nem különült el az erdélyi és a magyarországi irodalom. A világháború előtti erdélyi írók és költők (Ady Endre, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Szabó Dezső és mások) az egyetemes magyar irodalmi életen belül, leginkább a fővárosban tevékenykedtek. Erdély Romániához csatolásával az írók és költők anyaországgal való kapcsolata megszűnt, vagy erősen lecsökkent. A publikáláshoz új kiadványok kellettek és ilyenek sorra meg is jelentek. A folyóiratok, a körülményekből adódóan, hosszabb-rövidebb ideig éltek. Tiszavirág-életű volt Tabéri Géza Nagyváradon indított Magyar Szó-ja, hasonlóképp az ugyanitt megjelentetett Tavasz c. folyóirat. Osvát Kálmán Marosvásárhelyen kiadott Zord Idő-je szintén nem tudott sokáig fennmaradni. Az 1920-ban Kolozsváron indított Napkelet csupán három évfolyamban jelenhetett meg. Tartósabbnak bizonyult a Pásztortűz (1921), az Erdélyi Irodalmi Szemle (1924), a Korunk (1926), az Erdélyi Helikon (1928), valamint az Erdélyi Múzeum új folyama (1930), a kevésbé jelentős folyóiratokat itt most nem említve.

Az "erdélyi irodalom" születése magán viselte korának ismertető jegyeit. Nem voltak állandó kiadók, intézmények, amelyek szellemi és anyagi bázist nyújthattak volna, és az olvasóközönség is szétszóródott. Dilettánsok és elhivatottak egyaránt igényelték, hogy legyen erdélyi magyar irodalom, ami szellemi támaszt nyújthat a kisebbségi sorsban. Az irodalmi kritika hallgatag jóindulattal szemlélte a próbálkozásokat. Az irodalomban öt esztendőn át a kritikátlanság szelleme uralkodott.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle – e hiányt pótolandó – hangsúlyozottan kritikai folyóiratnak indult. Első száma 1924 januárjában jelent meg Kolozsváron, és 1929 végéig hat évfolyamban állt olvasói rendelkezésére. Az első és második évfolyam (1924-1925) évi tíz számban látott napvilágot, alcíme "Havi folyóirat" volt. A harmadik évfolyamtól végig évi négy számos a megjelenés. Az előző évfolyamokban – s az utóbbiakban is – sok az összevont szám. A folyóirat eredetileg a "Keresztény Magvető" c. unitárius folyóirat irodalmi mellékleteként indult. A lapot Borbély István szerkesztette.

Borbély István (Torockó, 1886. nov. 23. – Kolozsvár, 1932. márc. 20.) irodalomtörténész, a kolozsvári unitárius kollégium tanára, később igazgatója, 1928 novemberétől a kolozsvári unitárius teológia hit- és erkölcstan tanszékének tanára. Fáradhatatlan volt irodalomszervezői tevékenységében és tudományos munkát végzett az irodalomtörténet-, vallástudomány és helytörténetírás területén. Szerkesztői beköszöntőjében így fogalmazta meg az induló folyóirat feladatait: Ideje, hogy "a romániai szépirodalomról és tudományosságról a rendszeres szakszerű és független kritika megszólaljon. Ha mi Romániában a történelmileg kialakult magyar közművelődésnek ápolói és továbbfejlesztői, ezáltal országunk kultúrájának múltunkhoz méltó munkatársai akarunk lenni, akkor az egyetemes magyar szépirodalom és tudományosság színvonalát kell elérnünk." A folyóirat első számai ennek megfelelően ezért elsősorban a szépirodalmi- és tudományos művekről közölnek kritikát vagy ismertetést az erdélyi és magyarországi friss kiadványokról, csakúgy mint a jelentősebbnek ítélt román, esetenként erdélyi szász könyvekről. E számokban rendszeresen megjelentek Alszeghy Zsolt és Császár Elemér összefoglaló cikkei a magyarországi irodalmi és tudományos életről.

Noha az Erdélyi Irodalmi Szemle egy unitárius folyóirat irodalmi mellékleteként indult, szerzői gárdájában valamennyi romániai magyar felekezet képviseltette magát. A római katolikusok részéről ott volt Bitay Árpád, az Erdélyi Római Katolikus Státus tanügyi referense, majd a gyulafehérvári római katolikus teológia tanára, Bíró Vencel történetíró a kolozsvári katolikus főgimnázium igazgatója, az erdélyi piarista rendtartomány későbbi főnöke, Hirschler József plébános, a Marianum (neves római katolikus leánynevelő intézet, gimnázium és liceum) alapítója és igazgatója. A reformátusokat Tavaszy Sándor, a kolozsvári református teológia tanára, majd igazgatója, Kristóf György, a kolozsvári román egyetem akkoriban egyetlen magyar tanára, aki a magyar nyelv és irodalom előadója volt, továbbá Csűry Bálint nyelvész, a kolozsvári református gimnázium majd később a debreceni egyetem tanára képviselte. Az unitáriusok részéről Borbély István mellett Kiss Ernő irodalomtörténész, a kolozsvári unitárius gimnázium tanára érdemel említést. A folyóirat életében a romániai magyar egyházak együttes közreműködése igen jelentősnek bizonyult. A felekezetek szerepe a kisebbségi sorban ugyanis mind a közoktatás, mind a közművelődés területén jelentősen megnövekedett. Az egyházak anyagi támogatásukkal és nívós szerzői gárdájukkal a nemzeti identitás megtartásának letéteményeseivé váltak és a kisebbségi életbe való beilleszkedésben is sokat segítettek. Ezt célozták többek között azok a folyóiratban megjelent írások, amelyek a román-magyar történelmi és irodalmi kapcsolatok feltárásával foglalkoztak. A folyóirat nem zárkózott el román szerzők írásainak megjelentetésétől sem. Szerzői között ott volt Moldovan Gergely, Victor Babeş, Sever Pop, valamint Vasilie Pârvan és Nicolae Drâganu is.

A szerkesztőség már az első évfolyam utolsó számában hírt adott a folyóirat tárgykörének kibővítéséről. "Olvasóink azt kívánják, hogy folyóiratunk elvi magaslaton álló tanulmányokban szóljon hozzá a romániai magyarság életének minden irányú dolgához, hogy ezáltal hű tükre legyen mindazon dolgoknak, amelyek magyar sorsunkat itt Romániában érintik... Tanulmányai révén fenntartója, ápolója és terjesztője legyen annak a magyar kultúrának, amely drága kincsünk volt a múltban, s hisszük, egyik legbecsesebb tényezője mai hazánk, Románia egyetemes államelméletében is." Ennek megfelelően a második évfolyamtól kezdődően társadalomtudományi, kisebbséget érintő közoktatáspolitikai, majd természettudományi tanulmányok is megjelentek a folyóirat hasábjain.

A harmadik évfolyamtól (1926) György Lajos lett a folyóirat felelős szerkesztője. György Lajos (Marosvásárhely, 1890. április 3. – Kolozsvár, 1950. december 30.) irodalomtörténész, az erdélyi magyar szellemi élet egyik vezető személyisége, 1928-tól a kolozsvári magyar tanárképző intézet tanulmányi igazgatója, később az egyetem nyilvános rendes tanára. 1945-ben tevékeny részese az újraalakuló magyar egyetemnek, mint prorektor és ny. r. tanár. 1947-ben koholt vádak alapján eltávolították tanszékéről. 1949-ig a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Szerkesztői munkájának kezdetén a folyóirat alcímét "Tudományos és kritikai folyóirat"-ra változtatta. Az éves terjedelmet megtartva évi tíz füzet helyett negyedévenként kívánta megjelentetni a folyóiratot. Arra törekedett, hogy a folyóirat enciklopédikus tartalmával pótolja a szakfolyóiratok hiányát, lehetőség szerint egyben tartsa az erdélyi magyar tudományos életet, és hogy érdemi bírálatokat közöljön a megjelent munkákról. Programját így fogalmazta meg: "Erdély egyetlen tudományos folyóirata, a mai körülmények között az erdélyi magyar tudományosság egyedüli megnyilatkozása. Feladatát elsősorban a magyar tudományos szellem fönntartásában, az erdélyi életünkkel kapcsolatos szellemi tudományok művelésében, múltunk szellemtörténeti szempontból jelentős adatainak feltárásában, a magyar és külföldi tudományosság eredményeinek ismertetésében, a román és az erdélyi német tudományos irodalom magyar vonatkozásainak figyelemmel kísérésében, illetőleg a magyar tudományossághoz való közvetítésében, s végül az erdélyi magyar szellemi élet kritikai és bibliográfiai számontartásában látja. Erdély jelzője nem elkülönülést jelent a magyar tudományosságtól, csupán azt a törekvést fejezi ki, hogy főképpen azoknak a feladatoknak a megoldására törekszik, amelyek a magyar tudományosság speciális erdélyi feladatai." Az utolsó két esztendőben valamennyi folyóiratszám hátlapján rajta volt ez a szerkesztői hitvallás.

Az irodalmi életben megnyilvánuló viták, ellentétek 1926-ra lecsendesedtek, és lezárult az u.n. erdélyi irodalom születésének korszaka. Ennek is tudható be, hogy György Lajos szerkesztése idején a szépirodalmi alkotások elemzése, ismertetése háttérbe szorult. A szerzői gárda kiszélesedett és a folyóiratban a tudományágak sokaságát felölelve jelentek meg hosszabb tanulmányok és kisebb közlemények. A legtöbb tanulmány történeti, művelődéstörténeti jellegű és valamilyen formában Erdély múltjával kapcsolatos. Az irodalomtörténeti, eszmetörténeti, filozófiai, művészettörténeti, régészeti témák mellett a pedagógia és a természettudományok – főként a geológiai – tárgyköréből írt tanulmányok kaptak helyet a folyóirat hasábjain. A nyelvészeti cikkek a korábbinál ritkábban fordultak elő. A nemzetiségeket érintő aktuális kérdések közül a közigazgatási, közoktatási és felsőoktatási törvények kisebbségekre gyakorolt hátrányos hatásával foglalkoztak a tanulmányok szerzői.

A szerkesztő nagy súlyt fektetett arra, hogy a Szemle rovatban a magyarországi művek, valamint az anyaországi folyóiratok egyes számai ismertetésre kerüljenek. Ez kényszerű szükségesség volt akkor. Szerkesztőségi közleményben olvasható, hogy "szoros szellemi zár alatt tengődik az Erdélyben élő magyar tudós: nem olvashatja a Magyarországon megjelent tudományos kiadványokat, folyóiratokat, könyveket. Az erre vonatkozó rendszabályokat – különösen az utóbbi időben – olyan tökéletesre sikerült szorítani, hogy még a matematikai, kémiai, vagy geológiai szakfolyóiratoknak sincs a határon szabad bejövetele." (6:1-2/1929/165. p.) Az utolsó időben az átlagosan évi 100-150 rövid ismertetés e hiány pótlását célozta.

A folyóirat az első években György Lajos, később Ferenczi Miklós összeállításában rendszeresen közölte az erdélyi magyar irodalom bibliográfiáját. Ugyancsak György Lajos tette közzé a romániai magyar időszaki sajtó 1919-1923 közötti megjelenéseit. Különösen értékes ez az összeállítás, mivel Erdély Romániához csatolásának első éveiben a magyarság időszaki sajtója a kialakulatlan volt. A megjelent újságok és folyóiratok jelentős része rövid életű volt. A köteles példányokkal kapcsolatos rendelkezés vagy késett, vagy nem tartották be, ezért még a nagy könyvtárak sem rendelkeznek a kiadványok valamennyi megjelent számával. A közzétett összeállítás ma is támpontot nyújthat a kiadványok megkereséséhez. A magyar irodalmi bibliográfia pedig azért értékes, mert az Erdélyben megjelent szépirodalmi és tudományos művek mellett mindennemű magyar megjelenést tartalmaz: az iskolai tankönyveket és értesítőket, a naptárakat, egyházi kiadványokat, egyesületek jegyzőkönyveit és jelentéseit, valamint a törvényeket is.

A szerkesztő az Adattár rovatban forrásközléseknek is helyet adott. A forrásközlések főként művelődéstörténeti szempontból jelentősek.

A folyóirat évfolyamaiban vita bontakozott ki az "Erdély" névről, valamint a székelyek eredetéről.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle két alkalommal adott ki emlékszámot: Az elsőt Márki Sándor (1853-1925) történész, a kolozsvári egyetem tanára tiszteletére. Az emlékszám (4:2/1929/129-282. p.) tíz történelmi tanulmányt és Márki Sándor irodalmi munkásságának jegyzékét tartalmazza. A folyóirat jelentette meg Márki Sándor utolsó írását is, amelyben a szerző egykori professzorára, Salamon Ferencre emlékezett. A másik Karácsonyi János (1858-1929) történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja emlékére készült (6:1-2/1929/3-191.p.). Karácsonyi János a folyóirat rendszeres szerzői közé tartozott.

A folyóirat megjelenése a hatodik évfolyam 3-4. számával zárult. György Lajost az Erdélyi Múzeum Egyesület 1930 februárjában főtitkárrá választotta. A Wass Otilia-féle hagyatékból lehetőség nyílott arra, hogy a korábbi nagymúltú Erdélyi Múzeum új folyamát megindíthassák. György Lajos vállalta a szerkesztői megbízatást és az Erdélyi Irodalmi Szemle munkatársai 1930-tól az Erdélyi Múzeumban jelentették meg írásaikat.


A folyóirat szellemisége

A szerzői gárda jelentős része az Erdélyi Irodalmi Társaság szelleméhez igazodott. A Társaság 1888-ban alakult Kolozsváron, az 1918 utáni kétéves kényszerű szünet után 1920-ban szervezték újjá. Akadémikus jellegű szervezeti szabályai szerint a taglétszám nem haladhatta meg a hatvanat. Alapító tagnak számított, aki a Társaság számára egyösszegű 2000 leit befizetett; a pártoló tag három évig évente 100 leit fizetett. A tagság elnyeréséhez székfoglaló értekezés megtartását írták elő. A havonkénti rendszeres üléseken a Társaság tagjai munkáikat olvasták fel. Az Erdélyi Irodalmi Társaság újjászervezése alkalmával Borbély István, az Erdélyi Irodalmi Szemle későbbi első főszerkesztője lett a főtitkár. Ez is jelezte a Társaság és a lap közötti szoros kapcsolatot. A folyóirat a konzervatív hagyományokat ápolta, a múlt irodalmi alkotásaihoz, úgyszintén a kortárs írói és költői alkotásokhoz keresztény-nemzeti szellemben közeledett. Gyulai Pál és Jókai Mór munkásságáról tanulmányok jelentek meg, de a kortárs Nyugat köréhez tartozó írók és költők műveit nem érdemesítették kritikára, az erdélyi modern művekről pedig elmarasztaló bírálatokat közöltek.

A kortárs költők közül leginkább Reményik Sándor munkásságát ismerték el. Ars poeticaja "Aki költő, legyen király és pap és próféta és semmi más" – a lapban egyetértésre és visszhangra talált. Reményik próféta lélekkel végzi az átépítés munkáját a költőben és az emberben egyaránt. – Nemzeti költő, rajta van a sújtás és az erdélyi patina. – Erdély Kölcseyje, akinek költészete az erdélyi magyarok számára Himnusz lesz mindenkor, – írták a róla szóló tanulmányban.

Adyról valószínűleg nem készült volna tanulmány, ha a konzervatívok és modernek között nem robban ki vita Makkai Sándor: "Magyar fa sorsa" című művéről. Rass Károlynak a folyóiratban megjelent tanulmánya is ehhez a vitához kapcsolódott. Irodalomtörténeti értékét megkérdőjelezve pártkritikának és irodalmi szépelgésnek tartja Makkai könyvét. Ady költészetét dekadensnek minősíti. Dekadenciáját a kor betegségének tulajdonítja, amit ő nyugatról hozott. Rass szerint Ady hazafias költészete tele van gyalázkodással, bár világháborús versei "új, tragikusan szép szemlélete a magyar történelemnek." Mégis "Ady internacionalistának, fajából kinőtt magyarnak vallja magát. Együtt volt a radikálisokkal, fenyegetőzött és lázított Népszaváékkal, mindennél többre becsülte a szocialisták szimpátiáját, vánszorgó hangokkal is, de ott volt az őszirózsások szomorúan operett forradalmán. ,Ez az én forradalmam' mondotta; egész életét az u.n. 'nem kívánatos elemek' közt töltötte" Rass Károly Ady vallásos- és szerelmi költészetéről is elmarasztalólag írt. Csak a fiatalkori Ady költészetéről ismeri el a vallásosságot, későbbi verseiben "gúnyolódik" Istennel. Szerelmi- és halálról szóló költészetét patológiába tartozónak véli. "...annak az übermensch szerelemnek szimptómái, nemkülönben a szadista allűrök is mind egy abnormis, vagy mondjuk, beteg temperamentumnak jelentkezései, amelyek orvosi felvilágosítást igényelnek." Makkai Sándorral polemizálva a tanulmány szerzője mégis kénytelen volt elismerni Ady költői nagyságát. A könyv "csak jótékony célú hangverseny Ady fölsegélyezésére. Ady pedig nem szorul rá. Mert Ady nagy költő Makkai bókjai nélkül is. Horváth helyesen mondja, hogy a konzervatív kritika nagyot hibázott, amikor olyan mereven viselkedett Ady költészetével szemben. Egy irodalmi ízlést, vagy stílusbeli újítást nem szabad ab ovo elutasítani. Objektív elemzés lett volna a kritika feladata, s akkor másképp alakult volna Ady kapcsolata a magyar élettel és irodalommal."

A konzervatív eszmeiség inspirálta a modern lírával foglalkozó tanulmányt is (1:9-10/1924/347-351.p.). "Nagy általánosságban modernnek mondhatnám a gondolat, hangulatábrázolásának új módját... A modern líra elnevezés a dekadencia bölcsőjében ring... Nem vesztegetem a szót, hogy ismételjem azt, amit már bölcsebb emberek elmondtak a dekadens irány erkölcsi és szociális oldaláról. A 'dekadencia' nem ismeri az emberiség fejlődésének egyik létfeltételét, hogy a tömeget minden eszközzel a magasabbrendűség irányába kell vezetnünk... Mi józan, egészséges, életrevaló nemzedéket akarunk adni fajunknak, nem hisztériás pesszimistákat."

A pesszimizmus térnyerésétől való félelmet a folyóirat szerzői a kisebbségi létből eredeztetik, egyetemes viszonylatban pedig a világháború utáni politikai és nemzetközi változásokkal hozzák összefüggésbe. Borbély István "A magyarországi szociális mozgalmak kifejlődése s a tanulságok" c. írásában azt állítja, hogy az 1848-49-es szabadságharc bukásával vette kezdetét az a történelmi folyamat, amely Trianonhoz vezetett. Véleménye szerint az eszméiben csalódott korszakok után a kiábrándulások következnek. 1849-et okolja, hogy a magyarországi dolgozó lakosság körében meghonosodott és elterjedt az internacionalizmus, a szocializmus és az agrárszocializmus eszméje. Az uralkodó rétegek között pedig a tőke az alkotmányos rendet saját érdekének vetette alá. "A nemzeti eszmét a széthúzás morzsolta fel; egy részük a dualista rendet védte, másrészük alkotmányos függetlenségre törekedett, harmadrészük a hármasszövetségtől való elszakadást és új szövetségeseket akart. Az egységes magyar nemzet így vesztette el nemzeti jellemét, s ezért ami bekövetkezett, szükségszerűen kellett elkövetkeznie."

A folyóirat történetszemléletére jellemző az az írás, amely a Korunk c. folyóirat indulásakor jelent meg. (3:1/1926/119-121.p.). "A világnak mai állapota nem az egészséges fejlődésnek egy foka, hanem beteges tünet, láz, amely föltartóztatja a világot azon az úton, amelyet megjelölt neki Isten." Bár elismeri, hogy az új folyóirat gazdag tartalommal jelentkezett, véleményét mégis abban foglalja össze, hogy "az erdélyi magyarságnak jelenlegi kisebbségi helyzetében erre a forradalomuszító, lelket ködösítő, megnyugtató és irányító gondolatokat nem adó szellemre semmi szüksége nincs. Itt építő, a mi sajátos problémáinkkal törődő törekvések kellenek. A Korunk, ha a megkezdett úton halad, rozsda lesz a kultúránkon, dinamit a meggyőződéseink fala tövénél és kereszténységet elmállasztó törekvés."

Szólni kell még az erdélyi szellemiséget erősen foglalkoztató transzilvanizmus gondolatáról. A folyóirat programjában leszögezte, hogy nem óhajt elkülönülni az egyetemes magyar irodalomtól és tudományosságtól. A transzilvanizmus eszmeisége általában nincs is jelen a tanulmányokban. Mibenlétének meghatározása, az erdélyi magyar kisebbségi szellemre és irodalomra gyakorolt pozitív hatásának kimutatása viszont e folyóirat hasábjain jelent meg először. (3:3-4/1926/277-304.p.)


A folyóirat utóélete

Az Erdélyi Irodalmi Szemle korabeli és az utókor általi megítélésében az elismerés és a méltánylás áll előtérben.

György Lajos "Az erdélyi magyarság szellemi élete" c. 1926-ban készült művében írja, hogy "bátor fellépése és hangja nagy ellenhatást váltott ki, úgy hogy följajdult rá az egész erdélyi irodalom, főképpen a napi sajtó. Néhány heves polémia őrzi ennek az emlékét."

A Pásztortűz c. folyóirat azért dicséri meg a folyóiratot, mert "eredeti tudományos eredményeket hoz, de népszerű formában." Írásai "mindig Erdélyhez kapcsolódnak, az erdélyi magyarság szellemi szükségletét és kulturális igényét szolgálja. (1926. 2.sz.).

Szentimrei Jenő szerint "az Erdélyi Irodalmi Szemle a maga módján intenzív kritikus munkát végzett, de ennél jóval értékesebbek folyóiratszemléi és a szerkesztő bibliográfiai tevékenysége. (Korunk, 21. évf. 1927. 87-91. p.).

Jordáky Lajos szerint "határozottan ,liberális' konzervativizmus szellemében szerkesztik nagyrészt teológusok és egyházakhoz kötődött tudósok, s ezt mondhatjuk 1930-tól az Erdélyi Múzeum évfolyamairól is. (Korunk Évkönyv, 1974. Kolozsvár, 1975. 24. p.).

Nagy Géza elismeréssel szól arról, hogy a folyóirat az évszázados magyar-román gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokról forrásértékű tanulmányokat, közleményeket jelentetett meg. Konzervatív volta miatt az egyes írói csoportok ugyan erősen bírálták, "de a nemzetiségi tudományos élet megindítása, hazai bibliográfiánk megteremtése, az időszaki sajtónak és a meginduló tankönyvkiadásnak a figyelemmel kísérése ösztönzőleg hatott az új történelmi helyzetbe került magyar értelmiségre, köztük a pedagógusokra." (Korunk Évkönyv, 1974. Kolozsvár, 1975. 180.p.).

Végül Katona Ádám írja a folyóiratokról: György Lajos "1926-1929 között – ,a történeti erdélyi közszellem' néha poros, máskor provinciális orgánumát, amely többnyire konzervatív eszmei alapról kifejtett kritikáival keltett eddig érdeklődést – a romániai magyar tudományosság rangos fórumává fejlesztette." (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 28. évf. 1984. 2. sz. 109. p.).


Könyvészeti és terjesztési adatok

A folyóirat, mint fentebb szóltunk róla, 1924-ben a "Keresztény Magvető" irodalmi mellékleteként indult. Önálló évfolyamjelzése ekkor nem is volt. A Keresztény Magvető LVI. évfolyamának 1. számú mellékleteként jelent meg. A 2. számon alcím: Havi folyóirat. Megjelenik minden hónapban július és augusztus kivételével. A 7. szám címoldalán jelenik meg először évfolyamjelzése: LVI/1/. A szerkesztő Borbély István nevének feltüntetése mellett a szerkesztőségnek és kiadóhivatalnak a kolozsvári Unitárius Kollégiumot jelölték meg. Az előfizetési díjak címzettje Kovács Kálmán tanár, az unitárius egyház püspöki titkára. A folyóirat évi előfizetési díja belföldre 150 lei, külföldre 200 lei.

A 2. évfolyam (1925) 3. számú füzetéről elmaradt a Keresztény Magvető évfolyamjelzése, s ettől kezdve az Erdélyi Irodalmi Szemle, mint önálló folyóirat jelent meg. A szerkesztőség címe továbbra és az Unitárius Kollégium, de a kiadóhivatal a Minerva RT (Cím: Kolozsvár, Baron Pop u. 5.). Az évi előfizetési díj 250 lei, külföldre 300 lei.

A 3. évfolyam (1926) első számától György Lajos lett a felelős szerkesztő. Havi folyóirat alcím helyett a füzetek címlapjára "Tudományos és kritikai folyóirat" alcím kerül. "Megjelenik negyedévenként: márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben." A folyóiratszámok feltüntetik: Alapította Borbély István és Kovács Kálmán. A szerkesztőség és a kiadóhivatal együttesen: Minerva RT. (Cím u.a.). Az évi előfizetési díj 250 lei, Magyarországra 100.000 magyar korona.

A 4. évfolyam (1927) impresszuma megegyezik az előző évivel, az előfizetési díj azonban év közben emelkedik. A 3-4. számtól 300 leire, illetve 12 pengőre.

Az 5. és 6. évfolyam (1928, 1929) címoldala újra változik. Elhagyták az alapítók címlapon szereplő neveit. A szerkesztőség címe: Kolozsvár, Egyetem u. 10. I. em. 7. Kiadja a Kolozsvári Lapkiadó Nyomdai Műintézet RT. A kiadóhivatal igazgatója: Kovács Kálmán. Az évi előfizetési díj újból emelkedett, de az összeg az utolsó két esztendőben többé nem változott. A hazai előfizetőknek évi 400 lei-be, Magyarországon 18 pengőbe került a lap.


Az évfolyamok és füzetek terjedelme, rovatbeosztása:

1:1/1924. jan./1-68. p.

Rovatok:

1-2.p. Szerkesztői előszó

3-22.p.Szépirodalmi szemle

23-53.p.Tudományok szemléje

54-62.p.Román irodalmi szemle

63-67.p.Különfélék

1:2/1924.febr./69-164.p.

Rovatok:

69-70.p. Szerkesztői bevezető

71-92.p. Szépirodalmi szemle

93-129.p.Tudományok szemléje

130-145.p.Román szemle

146-159.p.Egyesületi élet

160-164.p.Különfélék

1:3-4/1924.márc./165-240.p.

Rovatok:

165-166.p. Köszöntő

167-189.p. Szépirodalmi szemle

190-221.p. Tudományos szemle

222-235.p. Román szemle

236-240.p. Különfélék

1:5-6/1924.ápr.-máj./141-260.p.

Rovatok:

141-176.p. Szépirodalmi szemle

177-223.p. Tudományos szemle

224-234.p. Román szemle

235-254.p. Külföldi szemle

255-260.p. Különfélék

1:7/1924. jún./161-268.p.

A hibás számozás valószínű tudatosan történt, feltehetően engedélyezési okok, vagy adóügy miatt.

Rovatok:

161-202.p. Szépirodalmi szemle

203-257.p. Tudományos szemle

258-260.p. Román szemle

261-268.p. Különfélék

1:8/1924. szept.-okt./269-304.p.

Rovatok:

269-304.p. Szépirodalmi és tudományos szemle

305-311.p. Román szemle

312-333.p. Kisebb közlemények

334-336.p. Különfélék

1:9-10/1924. nov.-dec./337-436.p.

Rovatok:

337-394.p. Szépirodalmi és tudományos szemle

395-405.p. Román szemle

406-431.p. Kisebb közlemények

432-436.p. Különfélék

A hibás számozás valószínű tudatosan történt, feltehetően engedélyezési okok, vagy adóügy miatt.

2:1-2/1925. jan.-febr./1-96.p.

Rovatok:

1-59. p. Tanulmányok

60-85.p. Irodalom

86-95.p. Román szemle

96.p. Különfélék

2:3/1925. márc./97-144.p.

Rovatok:

97-127.p. Tanulmányok

127-140.p.Irodalom

141-144.p.Különfélék

2:4/1925. ápr./145-192.p.

Rovatok:

145-180.p. Tanulmányok

181-184.p. Különfélék

185-192.p. Bibliográfia

2:5/1925. máj./193-240.p.

Rovatok:

193-224.p. Tanulmányok

224-240.p. Irodalom

2:6/1925. jún./241-296.p.

Rovatok:

241-290.p. Tanulmányok

290-296.p. Bibliográfia

2:7/1925. szept./297-352.p.

Rovatok:

297-332.p. Tanulmányok

333-336.p. Irodalom

337-352.p. Bibliográfia

2:8/1925. okt./353-392.p.

Rovatok:

353-389.p. Tanulmányok

389-392.p. Irodalom

2:9-10/1925. nov.-dec./393-476.p.

Rovatok:

393-452.p. Tanulmányok

453-476.p. Bibliográfia

3:1/1926. jan.-márc./1-128.p.

Rovatok:

1-68.p. Tanulmányok

69-90.p. Kisebb közlemények

90-108.p. Kritikai szemle

109-121.p. Folyóirat szemle

122-128.p. Adattár

3:2/1926. ápr.-jún./129-240.p.

Rovatok:

129-185.p. Tanulmányok

186-195.p. Kisebb közlemények

196-216.p. Kritikai szemle

216-231.p. Folyóirat szemle

232-237.p. Adattár

238-240.p. Repertórium

3:3-4./1926. júl.-dec./241-467.p.

Rovatok:

241-371.p. Tanulmányok

372-401.p. Könyvszemle

402-424.p. Folyóiratszemle

425-450.p. Bibliográfia

451-457.p. Kritikai szemle

458-467.p. Adattár

4:1/1927. jan.-márc./1-128.p.

Rovatok:

1-59.p. Tanulmányok

60-69.p.Kisebb közlemények

70-81.p. Kritikai szemle

82-101.p.Könyvszemle

102-117.p.Folyóiratszemle

118-124.p.Adattár

125-128.p.Rezümé

4:2 (1927. ápr-jún.) A borítón fekete keretben: "Márki Sándor emlékének." Az első számozatlan táblán Márki Sándor fotója. – 129-282. p., 1 t.

Rovatok:

129-264.p. Tanulmányok

265-276.p. Márki Sándor munkáinak bibliográfiája

277-282.p. Rezümé

4:3-4/1927. júl.-dec./283-432.p.

Rovatok:

283-378.p. Tanulmányok

379-387.p. Kisebb közlemények

388-399.p. Kritikai szemle

400-413.p. Könyvszemle

414-426.p. Folyóiratszemle

427-432.p. Rezümé

5:1-4/1928/1-182. p., 5 t.

Rovatok:

3-116.p. Tanulmányok

117-122.p. Kisebb közlemények

123-139.p. Külföldi szemle

140-161.p. Könyvszemle

162-182.p. Bibliográfia

6:1-2/1929/ A borítón: "Karácsonyi János emlékének." 1-191.p., 1 t.

Rovatok:

3-95.p. Tanulmányok

96-106.p. Kisebb közlemények

107-138.p. Kritikai szemle

139-156.p. Könyv- és folyóiratszemle

157-163.p. Szemle

164-164.p. Hírek

166-184.p. Bibliográfia

185-191.p. Rezümé

6:3-4/1929/193-435.p.

Rovatok:

193-327.p. Tanulmányok

328-343.p. Szemle

344-352.p. Kisebb közlemények

353-378.p. Könyv- és folyóiratszemle

379-399.p. Kritikai szemle

400-432.p. Bibliográfia

433-435.p. Rezümé


Irodalom

György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Budapest, 1926. Pallas. 77 p. (Irodalomtörténeti füzetek, 12.)

Jancsó Elemér: Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig. Budapest, 1935. Klny. a Nyugat c. folyóiratból.

György Lajos: Borbély István életrajza és irodalmi munkássága, 1886-1932. Erdélyi Múzeum, 3:4-6. (1932).

Katona Ádám: Az elfelejtett György Lajos. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 28:2 (1984).

A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. (A Bólyai Egyetem szervezésének dokumentumai.) Bevezető tanulmány és utószó: Joó Rudolf. Budapest, 1990. Magyarságkutató Intézet. 174 p. (A Magyarságkutatás könyvtára, 2.)

Világosság (Kolozsvár), 1947. június 27. és 29.

Balogh Edgár: Férfimunka. Budapest, 1986. Magvető. (Tények és tanúk).

Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság alapszabálya, ügyrendje és tagjainak névsora. Közzéteszi Borbély István. Kolozsvár, 1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet. 26 p.

Korunk Évkönyv, 1974. Kolozsvár, 1975.

Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. I-III. Bukarest, 1981-1994. Kriterion.

Erdélyi Lexikon. Szerk.: Osvát Kálmán. Nagyvárad, 1929. 320.p.

 


A repertóriumról


Szerkezet

Jelen repertórium az Országos Középtávú kutatási Fejlesztési Terv (TS-4) kutatási program finanszírozásában, a Magyarságkutatás programjának részeként, a határainkon túli magyarság időszaki sajtójának feldolgozása program keretében készült.

A repertórium a Dippold Péter összeállításában 1988-ban megjelent "Történelmi Szemle repertóriuma" felépítését követi. A számítógépes programot Horváth Ádám, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa készítette.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle jellegének és terjedelmének, részint a tudományágak sokfélesége, részint a közlemények nem túl nagy száma folytán leginkább megfelelőnek az alábbi szerkezet tűnt.

A repertórium három részből áll:

1. Szerzői betűrendes rész

2. Tárgyszóindex

3. Bokrosított tárgyszójegyzék

Az első és második egységben (Szerzői betűrendes rész, Tárgyszóindex) a szerzők, illetve tárgyszavak után minden esetben teljes bibliográfiai leírás következik: szerző, cím, (ha van, alcím is) évfolyam, szám (zárójelben év és hónap), lapszám. A folyóirat utolsó két évfolyamának jelzésében elmaradt a hónapok közlése, ezért ilyen esetben az a repertóriumban sem szerepel. A bibliográfiai leírást esetenként [ ] zárójelben néhány szavas annotáció követi, amely vagy a közlemény tartalmára, vagy annak megjelenési körülményeire vonatkozik. Az annotációban történt közlés a tárgyszóindexben nem szerepel.


Szerzői betűrendes rész

A szerzők alfabetikus sorrendben követik egymást. Ehhez a folyóiratban megjelent művek címei csatlakoznak. A szerzőség minősége: – írta, – közli, – ismerteti, – összeállította, külön említést nyer. E kategóriákon belül a közlemények a megjelenés időrendjében követik egymást. Ha egy szerző írásához a folyóiratban hozzászólás, kiegészítés, vagy vitacikk kapcsolódott, az a szóban forgó közlemény után kurzív szedéssel kap helyet.

A folyóiratban szereplő szerzői szignók és álnevek feloldása a lehetőség szerint megtörtént. Ahol a szerző kilétét nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, ott a szignó illetve az álnév került az alfabetikus rendbe. Társszerzős közlemények esetén minden egyes szerzőnél szerepel a megjelenés, a társszerzőket is feltüntetve.


Tárgyszóindex

A kiemelt tárgyszavak a repertórium második részében szoros betűrendben követik egymást. A tárgyszavak alatt a hozzá kapcsolódó közlemények a megjelenés időrendjében következnek. Egy-egy közlemény tartalmától függően több tárgyszó alatt került leírásra, ezért a tárgyszóindex a repertórium legterjedelmesebb része.

A tárgyszavak kiválasztásánál a tartalom volt a legfontosabb szempont. A közlemények címe – főként tudományos jellegű írásoknál – a tartalomra is utal. Ilyenkor a címben szereplő releváns szó tárgyszóként jelenik meg az indexben. Ez a módszer azonban nem volt alkalmazható a szépirodalmi művek esetében, hasonlóképp a szaktudományi jellegű tanulmányok egy részénél. Ezért a közlemény tartalmára utaló tárgyszót választottuk, irodalmi műveknél, kritikáknál viszont az alkotások műfaját (líra, novella, dráma, stb.) soroltuk tárgyszóindexbe.

A tartalom mellett szükségesnek mutatkozott a földrajzi nevek tárgyszóként való megjelenítése is. A tárgyszóindexbe felvett földrajzi nevek nyelvészeti, régészeti, helytörténeti, illetve művelődéstörténeti vonatkozásban kerültek felsorolásra. Erdélynek földrajzi névként való megjelenítése is csak fenti esetben történt, hiszen csaknem valamennyi közlemény valamilyen módon Erdélyhez, vagy Magyarországhoz kapcsolódik.

A folyóiratban szereplő testületekről, intézményekről szóló tanulmányok, ismertetések szükségessé tették a testületek és intézmények tárgyszavakkénti kezelését. Ugyanígy jártunk el a folyóiratszámok ismertetésénél, amikor a folyóirat címét tekintettük tárgyszónak. Az indexbe minden esetben a testületek teljes neve került.

A közlemények egy része olyan személyiségekkel foglalkozik, akik szépírói, történelmi, művelődéstörténeti, tudománytörténeti szempontból jelentősek. A tárgyszóindexben ezen személyiségek neve a betűrendben megtalálható. A régi időkből sok olyan név is előkerült, amely nem közismert, ezért a szóbokrokban a perszonális tárgyszavak is helyet kaptak. A tárgyszóindexben minden esetben közöljük a születési és halálozási évet, szükség esetén a személyiség kilétét.

A fentebbi tárgyszótípusok a közlemény tartalmának jelölésére szolgáltak. A megjelenések formája felőli közelítés formai tárgyszavak indexbe sorolását is szükségessé tette. Ilyenek: bibliográfia, forráselemzés, forráskiadás, forrásközlés, méltatás, nekrológ, statisztika, vers, vita. A "forráskiadás" tárgyszó alatt a már megjelent forráskiadványról van szó. A "forrásközlés" a folyóiratban közölt forrásokra, dokumentumokra utal. Hasonló megkülönböztetést jelent a "líra" és a "vers" tárgyszó. Az előbbi a közlemény tartalmára (pl. verseskötet ismertetése) az utóbbi a folyóiratban megjelent versre vonatkozik. A "vita" tárgyszó alatt a folyóiratban megjelent viták sorakoznak.

Mint arról már szó volt, a folyóiratban sok ismertetés jelent meg. Az ismertetések teljes bibliográfiai leírása a szerzői betűrendes részben az ismertetést közlő szerző neve (születési és halálozási éve), a tárgyszóindexben pedig az ismertetett mű szerzője, valamint tartalma szerint került besorolásra. A szerzők tárgyszóindexben való megjelenése jelzi, hogy az Erdélyi Irodalmi Szemle mely honi és külföldi szerzők munkásságát kísérte figyelemmel.

Az ismertetett munkák könyvészeti leírása a folyóiratban sok esetben hiányos. Egységesítés céljából kiegészítéseket eszközöltünk a címleírás pontossá, illetve teljessé tételéért. Esetenként, ha a magyarországi könyvtárakban a mű, vagy folyóirat nem volt megtalálható, erre nem került sor. A repertóriumban a kiegészítések jelölésétől eltekintettünk.

Mind a tartalomra, mind a formára vonatkozó tárgyszavaknál szükségesnek látszott az utalórendszer bevezetése. A szinonimák és rokonértelmű tárgyszavak esetében az utalás csökkenti a repertórium terjedelmét és a keresést megkönnyíti. A "forráskiadás" tárgyszó magába foglalja az okmánytárak, az elbeszélő források és egyéb forrásmunkák kiadását. A lélektan és a pszichológia azonos tartalmat jelent, ezért pl. a lélektannál utalás történt a pszichológiára. Egyes tárgyszavak az összes lehetséges kapcsolással fordulnak elő (egyház, görög katolikus, református, római katolikus, stb.), így együttesen is áttekinthetők. Hasonlóan jártunk el az irodalomtörténet, a kapcsolat, nyelvemlék, stb. tárgyszavak esetében, és mindenkor a jelzős szerkezettel utalást is eszközöltünk. (Pl. Görög katolikus egyház, felvilágosodáskori irodalomtörténet, román nyelvemlék, stb.).


Bokrosított tárgyszójegyzék

A repertórium harmadik része tulajdonképpen eligazítást nyújt a tárgyszóindex használatához. A tárgyszóindex betűrendes sorolása a szoros, vagy rokon témaköröket szétszórja, így a keresés nehézkessé válna. Mivel a folyóirat nem szorítkozott egy tudományág művelésére, a bokrosított tárgyszójegyzék igen nagy szerepet kap. A szóbokrok a repertóriumban található tárgyszavak tartalmi kapcsolatait tárják fel különféle megközelítésből, s így eligazítást nyújtanak az egyes tudományágakhoz tartozó írások kereséséhez. Egy tárgyszó értelemszerűen több bokorban is helyet kapott.

Befejezésül meg kell jegyeznünk, hogy sem a tárgyszóindex, sem a bokrosított tárgyszójegyzék használata nem pótolhatja a folyóiratban való alapos elmélyülést

 


Szerzői betűrendes rész


Albrecht Ferenc

Újabb szempontok a politikai tudományban / Albrecht Ferenc. – 2:8 (1925. okt.) 365-369.

ismerteti

A történelmi realizmus rendszere / Réz Mihály; irodalmi hagyatékából [kiad.] a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Studium, 1923. – 209 p.

Ism: Albrecht Ferenc

1:8 (1924. szept.-okt.) 331-333.


Alszeghy Zsolt

A magyarországi széppróza friss termése / Alszeghy Zsolt. – 1:1 (1924. jan.) 6-9.

A magyarországi kritikai irodalom új termékei: (1919-1923) / Alszeghy Zsolt. – 1:2 (1924. febr.) 93-96.

A magyarországi líra friss hajtásai / Alszeghy Zsolt

1:1 (1924. jan.) 3-5.


Babeş, Victor

Járványos betegségek Erdélyben 1921-ben / Babeş Viktor. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 366-373.


Bajza József

Kritika kell közöttünk / Bajza József. – 1:2 (1924. febr.) 71-73.


Balás Károly

Nyelvében él a nemzet / Balás Károly. – 2:3 (1925. márc.) 103-107.


Balázs András

Jókai / Balázs András. – 2:3 (1925. márc.) 97-99.


Balogh Artúr

Széchenyi emlékezete / Balogh Arthur. – [Felolvasó ülésen elhangzott előadás.] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 393-410.

A kisebbségi jogok kérdése a román jogi irodalomban / Balogh Arthur. – 6:3-4 (1929) 225-229.

ismerteti

A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve / Baranyai Zoltán. – Második, átdolg. kiad. – Berlin: Voggenreiter, 1925. – 318 p.

Ism: Balogh Arthur

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 389-390.


Balogh Ernő

Kvarc az erdélyi medence felső mediterrán gipszeiben / Balogh Ernő. – [illusztrált] – 3:3-4 (1926. júl.dec.) 352-371.

ismerteti

Erdély geológiája / Tulogdy János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 62 p. – (Minerva Könyvtár: 2)

Ism: Balogh Ernő

3:1 (1926. jan.-márc.) 104-105.

Magyar flóra: Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve = Flora Hungarica / Jávorka Sándor. – Budapest: Studium rt., 1925. – CII, 1307 p. (2 db): 1 tp., illuszt.

Ism: Balogh Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 206-208.

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Banner János

Kampóskeresztes edények egy változata / Banner János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 159-164.


Bányai János

Az alsórákosi bazalt erupciók és az Olt-áttörés kora / Bányai János. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 187-190.

Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben / Bányai János. – [illusztrált: 322-323. p., német rezümé: 325-327. p.] – 6:3-4 (1929) 320-327.


Bárány Gerő

Tragikus misztérium / Bárány Gerő. – 5:1-4 (1928) 21-27.


Bélteky László

ismerteti

Az elszakított országrészek szerepe irodalmunkban / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 31-43.

Ism: Bélteky László

6:1-2 (1929) 141.


Bianu, Ioan

A Román Akadémia elnökségének levele az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztőjéhez / I. Bianu. – 1:3-4 (1924. márc.) 165-166.


Bíró Vencel

Szabó Károly mint történetíró: Születésének századik évfordulójára / Bíró Vencel. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 17-21.

Márki Sándor / Biró Vencel. – [A tanulmány előtt számozatlan tábla, Márki Sándor fotójával.] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 129-158.

Az erdélyi fejedelmek temetkezése / Biró Vencel. – 6:1-2 (1929) 74-91.

Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus / Biró Vencel. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 253-273.

ismerteti

1918 óta Erdélyben megjelent magyar nyelvű eredeti történeti művek / Biró Vencel. – 1:1 (1924. jan.) 32-36.

Az unitárius egyház rendszabályai: 1626-1850 / Tóth György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – XVI, 226 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 34-35.

Erdély középkori püspökei / Temesváry János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – 476 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 35-36.

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.

Bethlen Miklós kancellár: 1642-1716 / Gyárfás Elemér. – Dicsőszentmárton: Erzsébet ny., 1924. – 226 p.

Ism: Gyárfás Elemér legújabb könyve / Bíró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 41-45.

Tibiscum: Adatok múltjáról és buzdítás emlékei felkutatásához / Jakabffy Elemér. – Lugos: Husvéth-Hoffer ny., 1924. – 29 p.

Ism: Biró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 62.

A görögkatholikus magyarok eredete / Karácsonyi János. – Budapest: Stephanaeum, 1924. – 24 p.

Ism: Biró Vencel

2:3 (1925. márc.) 136-138.

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből / Scheffler János. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 93 p. + 1 mell. – (A Szent István Akadémia hittud. bölcsészeti oszt. felolvasásai: II. 1.). – [Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában.]

Ism: Biró Vencel

6:1-2 (1929) 154.

Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez: 1919-1929 / Balázs András. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1929. – 265 p.

Ism: Biró Vencel

6:3-4 (1929) 395-397.


Bitay Árpád

Viola József: A moldvai fejedelem udvari orvosa, mint a moldvai magyar népköltés gyűjtője / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 59-61.

Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből / Bitay Árpád. – [Az iskoladráma Ştefan cel Mare moldvai fejedelemről szól.] – 1:1 (1924. jan.) 61.

Angol-magyar-román irodalmi kapcsolat a XVII. századból / Bitay Árpád. – [Kézdivásárhelyi Matkó István és Joan din Vinţi román pópa egyházi kapcsolata.] – 1:1 (1924. jan.) 61-62.

Bütürmesz (Bütürmez) / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 66.

Gróf Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában / Bitay Árpád. – [Ch. Flechtenmacher szász író által.] – 1:2 (1924. febr.) 136-141.

Szontagh Sámuel (1806-1855) magyar gyógyszerész Havasalföldön / Bitay Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 161-162.

Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez / Bitay Árpád. – 1:9-10 (1924. nov-dec.) 436.

Anton Kurz contra D. Cantemir / Bitay Árpád. – [Anton Kurz (1799-1849) művében cáfolja Dimitrie Cantemir (1673-1723) "természettudományi" állítását.] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

Kemény Zsigmond egyik regényalakjáról / Bitay Árpád. – [A fiatal Gyulai Pál volt a regényalak] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 434.

Hogy született meg Petőfi lelkében "A székelyek" c. költemény? / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszaemlékezése alapján] – 1:3-4 (1924. márc.) 238-239.

Czakó Zsigmond pályájához / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszamelékezése alapján.] – 1:3-4 (1924. márc.) 239-240.

Adalékok a román irodalomhoz és történelemhez / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 230-233.

Kenderesy Mihály emlékezete: 1758-1824 / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 256-257.

Moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924 ápr.-máj.) 259.

Gozsdu Emánuel magyar versei: 1826 / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 263.

Ponori Thewrewk József: A román közmondások első magyar fordítója / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 263-264.

Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál, 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-ból / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 264-266.

Endrődi Sándor egyik költeménye Coşbucnál / Bitay Árpád. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335.

Virág Benedek és a román irodalomtörténet / Bitay Árpád. – 2:4 (1925. ápr.) 178-180.

A XVII. századbeli erdélyi református püspökök ezen címéről: "orthodoxus oláhok püspöke" / Bitay Árpád. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 452.

A moldvai magyarság. Történeti áttekintés / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 129-151.

A "Supplex Libellus" kifejezésről / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.

A román filológusok idei kongresszusa / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 195.

Zöld Péter egyénisége / Bitay Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172.

Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből / Bitay Árpád. – [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.] – 5:1-4 (1928) 84-98.

A Székhelyi gr. Majláth család előnevéről / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117.

Moldvai magyar kath. egyházfőgondnokság létesítése terve 1700 tájt / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117-118.

A csángó név első értelmezője / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 118.

Még egy bizonyíték a Supplex Libellus kifejezés igazi értelme mellett / Bitay Árpád. – [V. ö.: 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.] – 5:1-4 (1928) 118-119.

Magyarizmusok egy 1701-ből való román levélben / Bitay Árpád. – [Kiegészítés hozzá: 6:1-2 (1929) 106. p.] – 5:1-4 (1928) 119-120.

Szent István király és a román köznép / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 103.

Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 106-107.

Elkészült az angol nyelv nagy szótára / Bitay Árpád. – 6:3-4 (1929) 350.

A görög nyelv nagy szótára / Bitay Árpád. – 6:3-4 (1929) 350.

közli

Új kutatások a metapszichika, az emberi test rádio-aktivitása és az agykéreg rezgései körül / -y. -d. – [Mirahorian, L. román ideggyógyász előadásáról.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 86-87.

Tanulságos adat az erdélyi magyar neveléstörténethez: Adalék báró Kemény Zsigmond életrajzához / Bitay Árpád. – [Levél 1827-ből] – 6:1-2 (1929) 102-103.

ismerteti

Latinita e cristianesimo nell'evoluzione storica del popolo romeno: Latinság és kereszténység a román nép történeti fejlődésében / Emil Panaitescu. – Roma: Publ. Instituto per l'Europa Orientale, 1923. – 36 p.

Ism: Bitay Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 234-235.

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.

Moartea unei Republici roşii = Egy vörös köztársaság halála / F. Aderca. – Bucureşti: Ancora, 1924. – 208 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.

Nebunia lumii = A világ őrültsége / George Cornea. – Bucureşti: Poporul, 1924. – 165 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.

Legrégibb Biblia fordításunk / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1926. – 40 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 9. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 376-377.

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.

Anuarul Institutului de Istorie Naţională. – 3: (1924-1925) 1046. – Cluj, 1926

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 392-395.

Magyar Anonymus: Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről / ford., bev., jegyz.: Pais Dezső. – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1926. – 15 p.: 1 tp. – (Napkelet Könyvtára: 14. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 395-396.

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.

Studi Rumeni. – 1:1 (1927)

Ism: Bitay Árpád

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 410-413.

Egyetemes Philologiai Közlöny. – 41:1-6 (1927)

Ism: Bitay Árpád

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 422.

Kemény Zsigmond / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 46 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 21. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.

Gyulai Pál és Pataki Emilia / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 22 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 26. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.

Valacho-Turcica / Ladislaus Rázsonyi Nagy. – Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927. – 29 p. – [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet. – Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.]

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 153-154.

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.

Jósika Miklós / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 39 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 22. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.

Bitay Árpád

Bütürmesz (bütürmez) / Cs. B. – 1:1 (1924. jan.) 66.

"Székely" és "csángó" / Steuer János. – [Reflexió Bitay Árpád írására, 5:1928 117. p.] – 6:1-2 (1929) 101-102.


Blédy Géza

A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen: (1921/22-1929/30): Az erdélyi magyar tanárképzés problémája / Blédy Géza. – 6:3-4 (1929) 338-343.

ismerteti

Az urali és török nyelvek ősi kapcsolata / Németh Gyula. In: Nyelvtudományi Közlemények. – 47:1 (1928) 62-84.

Ism: Blédy Géza

6:1-2 (1929) 145.

Poggio- és Arlotto-elemek a magyar anekdota-irodalomban / György Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 56-90.

Ism: B.

6:3-4 (1929) 360-361.

Szellemi fegyverek / Hankiss János. – [A magyar kultúra és tudomány eredményeit idegennyelvű kiadványban kell propagálni külföldön.] In: Debreceni Szemle. – 3:3 (1929. márc.) 126-132.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.

A fordítás nyomorúsága / Hankiss János. In: Debreceni Szemle. – 3:7 (1929. szept.) 333-336.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.

Francia-magyar történelmi kapcsolatok / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 212:615 (1929) 161-173.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 368.

Erdély zenéjének ismertetése 1814-ből / Major Ervin. In: Muzsika: Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. – 1:2 (1929. ápr.) 41-51.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 370.

Muzsika: Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. – 1:1-5 (1929)

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 370.

Wagner a magyar lírában / Pukánszky Béla. In: Muzsika. – 1: (1929. jún.) 30-33.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 373.


Borbély István

Előszó / A szerkesztő

1:1 (1924. jan.) 1-2.

A történeti regényről / Borbély István. – 1:1 (1924. jan.) 14-22.

Nyírő József mint novellaíró és "Rapsonné rózsája" / Borbély István. – [Az "Ellenzék" c. lap 1923-ban meghirdetett pályázatának pályadíjas munkája.] – 1:2 (1924. febr.) 73-81.

A Román Tudományos Akadémiának munkássága 1918. nov. 23-tól kezdve: (1918. XI. 23.-1919) / Borbély István. – 1:2 (1924. febr.) 146-151.

Erdélyi magyar novellaírók és novellák / Borbély István. – 1:3-4 (1924. márc.) 176-187.

"Erdély" neve / Borbély István. – [Erdély-Ardeal-Transilvania-Dacia-Siebenbürgen-Septem Castra.] – 1:5-6. (1924. ápr.-máj.) 177-186.

Szombati Szabó István költeményei / Borbély István. – 1:7 (1924. jún.) 176-186.

"A XIX. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra": Egy ismét aktuális könyvről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 269-274.

Újabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 305-311.

Kuthy Lajos: Született 1813. jan. 13. Érdmihályfalván, Biharmegyében – Meghalt 1864. aug. 27-én, Nagyváradon / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 353-356.

Adalékok a balkánfélszigeti románok északra vándorlásának történetéhez / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 395-401.

Az erdélyi huszita mozgalmak hatása a román irodalomra / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 433-434.

Gróf Széchenyi István: Az 1825-ik év eseményeinek centenáriuma alkalmából / Borbély István. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 1-5.

Egy magyar nábob: A kolozsvári Magyar Színház 1925. febr. 28-án tartott ifjúsági előadásának bevezető beszéde / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 100-103.

A magyar tánc és zene kifejlődése / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 118-122.

Balogh Endre / Borbély István. – 2:4 (1925. ápr.) 152-154.

A magyarországi szociális mozgalmak kifejlődése, s a tanulságok: Részlet egy nagyobb tanulmányból / Borbély István. – 2:6 (1925. jún.) 241-249.

Osváth Kálmán és Kádár Imre / Borbély István. – 2:7 (1925. szept.) 299-304.

Moliere emlékezete / Borbély István. – [Székfoglaló előadás] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 432-448.

ismerteti

Új hangok az erdélyi magyar lírában / -rb-. – [Kövér Erzsébet, Molnár János és Bárd Oszkár verseinek elemzése.] – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 22-28.

Catechismul luteran-românesc / Andreiu Bârseanu. – Bucureşti: Acad. Română, 1923. – 8 p. – (Memoriile secţiunii literare: Seria III. Tom. I. mem. 3.)

Ism: Borbély István

1:1 (1924. jan.) 54-59.

Élet fejedelme: Elbeszélések / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: "Az Út", 1924. – 131 p.

Ism: Borbély István

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 170-172.

Vörösmarty az ember / Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1924. – 52 p.

Ism: bi.

1:7 (1924. jún.) 197.

[Dacoromania] / [Sextil Puscario] – [3 (1923)]

Ism: Szerkesztő

1:7 (1924. jún.) 260.

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Tabéry Géza legújabb regénye / Borbély István

2.7 (1925. szept.) 311-318.

Borbély István

Miért nem hívták a magyarok Erdélyt "hét vár"-nak? / Karácsonyi János. – 1:7 (1924. jún.) 216-218.

A "Siebenbürgen", "székely", "magyar"" és egyéb ősi nevek eredete: I-II. / Steuer János. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 313-316, 413-417.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek / Steuer János. – 2:5 (1925. máj.) 218-220.


Boros Fortunát

A Kajoni-Kódex első írói / Boros Fortunát. – 1:7 (1924. jún.) 261-262.

Magyar misszionárius Keleten a XIV. században / Boros Fortunát O.F.M. – 6:1-2 (1929) 96-97.

közli

Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén / közli Boros Fortunát O.F.M. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 62-69.


Buday Árpád

Az Erdélyi Múzeumegyesület utolsó öt éve: (1919-1923) / Buday Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 151-156.

Az erdélyi műemlékek ügye a román impérium alatt / Buday Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 208-211.

Reinbold Ignác önéletírása / Buday Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 173-186.

ismerteti

X. Pius pápa síremléke / Hirschler József. In: Erdélyi Magyar Lányok: Ifjúsági folyóirat. – 3-4 (1922/23-1923/24)

Ism: Buday Árpád

1:1 (1924. jan.) 36-38.

Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen / Emil Sigerius. – V. vál. kiad. – Hermannstadt: Kunstverlag J. Drotleff, 1923. – 16 p. 52 t.

Ism: Buday Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 219-221.

Erdély juhai: Erdély juhtenyésztése: A múlt, a jelen, a jövő / Szentkirályi Ákos. – Cluj-Kolozsvár: Providenţia, 1923. – 132 p. – (Erdélyi Gazd. Egylet: 60.)

Ism: Buday Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 220-221.


Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Öt év a magyarországi dráma életéből: (1919-1923) / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924 ápr.-máj.) 143-254.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.

Egy negyedév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:7 (1924. jún.) 161-176.

Egy félév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 337-346.

Három hónap magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 6-16.

ismerteti

A magyar irodalom története: A legrégibb időktől 1825-ig: Jegyzetekkel ellátott kiadás a művelt közönség számára / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 414 p.

Ism: Császár Elemér

1:8 (1924. szept.-okt.) 322-328.


Császár Károly

Gyulai Pál / Császár Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 1-13.

ismerteti

Jézusfaragó ember: Elbeszélések / Nyírő József. – Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 165 p.

Ism: Császár Károly

1:7 (1924. jún.) 187-190.


Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.


Csűry Bálint

Lej vagy leu? / Csűry Bálint. – 1:1 (1924. jan.) 65.

Bütürmesz (bütürmez) / Cs. B. – 1:1 (1924. jan.) 66.

A magyar népköltészet forrásaihoz / Csűry Bálint. – 1:2 (1924. febr.) 90-92.

Vörösmarty "Petikéje" / Csűry Bálint

1:2 (1924. febr.) 160.

Petőfinek "Egy telem Debreczenben" című verséhez / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

Érdekes fölfedezések / Csűry Bálint. – [1.) A gothai könyvtárban előkerült Bornemissza Péter elveszettnek hitt Elektra-fordítása 2.) A bécsi levéltárban magyar nyelvemlékek vannak.] – 1:3-4 (1924. márc.) 236-238.

Székely tájszótár nyoma 1833-ból / Csűry Bálint. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 316-317.

Régi magyar bejegyzések egy XVI. századbeli könyvben / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 410-412.

Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben / Csűry Bálint. – 2:4 (1925. ápr.) 159-162.

Unitárius Könyvtár / Cs. B. – [A könyvsorozat beindításáról] – 2:4 (1925. ápr.) 183-184.

Apáczai Csere János / Csűry Bálint. – 2:5 (1925. máj.) 193-195.

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái II.: A szerző jegyzetei a fenti bírálathoz / Csűry Bálint. – 2:6 (1925. jún.) 285-286.

Az "éneklő" hanglejtés kérdéséhez: Válaszul Pálffi Mártonnak / Csűry Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 327-332.

Kemény Zsigmond regényforrásaihoz / Csűry Bálint. – [A Ködképek a kedély láthatárán c. regény főalakját a szerző Dujardin József 18. sz.-i erdélyi báróról mintázta.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 71-78.

Bod Péter Szent Hiláriusának forrása / Csűry Bálint. – [Heidfeld, Johann Gottfried (16-17. sz.) műve] – 5:1-4 (1928) 99-116.

Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához / Csűry Bálint. – 6:1-2 (1929) 98-101.

ismerteti

Szokásmondások: Nyelvünk művelődéstörténeti elemei / Kertész Manó. – Budapest: Révai ny., 1922. –

Ism: Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 38-43.

A magyar helyesírás szabályai: Újabban átvizsgálta, 1922. május 29-i összes ülésén elfogadta és kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Hornyánszky ny., 1922. – 97 p.

Ism: A magyar akadémiai új helyesírás / Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 63-65.

A székely puccs 1877-ben: Székely légió szervezése az orosz-török háborúban / Szádeczky K. Lajos. – Budapest: Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, Terminus ny., 1920. – 151 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 213-215.

A nyelv és a nyelvek: Bevezetés a nyelvtudományba / Schmidt József. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 238 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 215-218.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 1:1-2, 3-4 (1923). – Paris

Ism: Csűry Bálint

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 216-220.

Erloschenes Magyarentum im Siebenbürger Sachsenlande / Gustav Kisch. In: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. – Hermannstadt. – 42:1 (1924) 135-160.

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 229-230.

Ungarische Jahrbücher. – 1-4 (1921-1924)

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 233-239.

Magyar Nyelv. – 20:1-10 (1924)

Ism: Magyar Nyelv 1924 (XX.) évfolyam / Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 63-65.

A honfoglaláskori Magyarország / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1925. – 434 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 74-76.

Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:1 (1924)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 79-80.

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.

Budapesti Szemle. – 201:581, 582 (1926. jan., febr.)

Ism: Cs. B.

3:1 (1926. jan.-márc.) 110-112.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:2-3 (1924)

Ism: Csűry Bálint

3:1 (1926. jan.-márc.) 114.

Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből / Galamb Sándor. – Budapest: Pallas, 1926. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 3. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 197-198.

Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra / Melich János. In: Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére: Születésének ötvenedik évfordulóján. – Budapest: Rákosi Jenő Bp-i Hirlap rt., 1925. – p. 163-167.

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr-jún.) 199-200.

Grai şi Suflet: Revista "Instititului de Filologie şi Folklor" = Nyelv és Lélek. – 2:2 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 220-221.

Irodalomtörténet: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. – 15:1 (1926)

Ism: Cs. B.

3:2 (1926. ápr.-jún.) 223.

Magyar Nyelv: Közérdekű folyóirat a művelt közönség számára. – 21:1-10 (1926)

Ism: Magyar Nyelv 1925. évfolyama / Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 223-225.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:4 (1924)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 225-227.

Magyar nyelvi tanulmányok: I. kötet / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, Kókai, 1926. – 157 p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 377-378.

Magyar etymologiai szótár: VIII. füzet: Csobontos-Drau / Gombocz Zoltán. – Budapest: Akadémia, 1926. – 1121-1280. p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 378-379.

A magyar történeti nyelvtan vázlata: IV. Jelentéstan. – Pécs: Danubia, 1926. – 114 p. – (Tudományos Gyűjtemény: 16. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 379-380.

A honfoglaláskori Magyarország: 1. rész, 2. / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1926. – 81-160 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 380-381.

Budapesti Szemle. – 201:584-585 (1926)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 402-403.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 3:3-4 (1926)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 412-414.

Arany János képzelete / Császár Elemér. – Debrecen: Studium, 1927. – 30 p. – (A debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. kiadványai: II. 6.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 89.

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 93-94.

Az erdélyi magyarság szellemi élete / György Lajos. – Budapest: Pallas, 1926. – 77 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 12.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 94.

A látható nyelv / Zolnai Béla. – Budapest: Dunántúl ny., 1926. – 56 p. – (Minerva-könyvtár: 3.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 94-95.

List of the translations of Jókai's works into foreign languages = A Jókai fordítások jegyzéke / Zoltán Ferenczi. – Budapest: Grill, 1926. – 43 p. – (Bibliofil könyvtár: 1.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.

Ungarische Jahrbücher. – 7:1 (1927). – [Gragger Róbertről fotó, valamint publikációinak jegyzéke az Ung. Jahrbücherben.]

Ism: Gragger Róbert emlékezete / Csűry B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 102-103.

Irodalomtörténet: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. – 15:3-4 (1926)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 106-107.

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 22:1-10 (1926)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 107-108.

Magyar Könyvszemle: A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának közlönye. – U. f. 32:1-4 (1925)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 108-109.

Magyar Bibliofil Szemle. – 2:4 (1925)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 109-110.

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára: Szinnyei-emlékkönyv. – 23 (1927). – [A kötet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.

Ungarische Jahrbücher. – 7:2 (1927). – [A füzet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.

Budapesti Szemle. – 206:596 (1927)

Ism: Cs. B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 419-422.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 4:1-4 (1926), 5:1-2 (1927)

Ism: Csűry Bálint

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 423-426.

Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836 / Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher. – 8 (1928) 52-86.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 150.

Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen I. / L. Treml. In: Ungarische Jahrbücher. – 8:1 (1928) 25-51.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 155.

Magyar nyelvi tanulmányok / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, 1929. – 128 p.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 141-142.

Mi a mondattan? / Gombocz Zoltán. In: Magyar Nyelv. – 25:1-2 (1929. jan.-febr.) 1-7.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 142.

A magyar helyesírás a tatárjárásig / Kniezsa István. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6, 7-8, 9-10 (1928) 188-197, 257-265, 318-327.25:1-2 (1929) 27-34.

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 143.

Erdély ősi földrajzi neveinek eredetéhez / Melich János. – [Vita N. Iorga véleményével, mely szerint Déva ősi dák eredetű helynév.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6 (1928. máj.-jún.) 161-164.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Elnöki megnyitó beszéd: A Magyar Nyelvtud. Társaság 1928. jan. 24-én tartott közgyűlésén / Melich János. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számra. – 24:1-2 (1928. jan.-febr.) 1-10.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Tinódi zenéje: Tinódi dallamok hasonmásával és átirataival / Szabolcsi Bence. – Budapest: Tipográfiai Műintézet ny., 1929. – 20 p. – (Magyar zenei dolgozatok: 6. sz.)

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 156.

A soproni virágének / Vitéz Házi Jenő. – [Gugelweit János városi jegyzőtől származik a 15. sz. végéről.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 88-91.

Ism: -nt.

6:3-4 (1929) 364.

Szabirok és magyarok / Németh Gyula. In: Magyar Nyelv. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 81-88.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372.

A Grimm-féle helyesírás / Petz Gedeon. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929) 91-97.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372-373.

Csűry Bálint

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái III.: A bíráló válasza / Pálffi Márton. – 2:6 (1925. jún.) 287-290.

Anekdóta a megvesztegetett bíróról / György Lajos. – [Csűry Bálint írásához észrevétel, 5 (1928) 115. p.] – 6:1-2 (1929) 102.


Dékáni Kálmán

1920 óta Romániában megjelent magyar nyelvű történeti tankönyveink / Dékáni Kálmán. – 1:2, 3-4 (1924. febr., márc.) 110-117, 202-207.

ismerteti

A két Bólyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest: Németh, 1923. – X, 202 p.: 2 t.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 418-419.

A magyar nemzet őstörténete 896-ig / Karácsonyi János. – Nagyvárad: Szent-László ny., 1924. – 100 p.: 3 tp.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 423-425.


Demeter János

ismerteti

A főiskolai hallgatók az 1927/28. tanévben. In: Magyar Statisztikai Szemle. – 7:4 (1929) 349-355.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 353.

A Magyarországon megjelenő időszaki sajtótermékek újabb adatai. In: Magyar Statisztikai Szemle. – 7:3 (1929) 334-335.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 353.

A kisebbségi kérdés / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 213:619 (1929) 331-343.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 368-369.


Dózsa Endre

Megjegyzések a romániai új közigazgatási törvényjavaslatra / Dózsa Endre. – 2:3 (1925. márc.) 112-117.


Drăganu, Nicolae

Marţian román nyelvű röpiratai "Erdély" nevének eredetéről / Drăganu Miklós. – 2:7 (1925. szept.) 319-326.


Erdélyi Lajos

Székely tájszók egybevetése magyarországi megfelelőjükkel / Erdélyi Lajos. – 2:3 (1925. márc.) 107-111.

Erdélyi Lajos

Székely nyelv és székely eredet / Steuer János. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 449-451.


Farkas Gyula

Berlini irodalmi levél / Farkas Gyula. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 406-409.


Feleky László

közli

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája / Feleky László. – 2:5 (1925. máj.) 196-199.


Ferencz József

A történelmi materializmusról / Ferencz József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 35-41.


Ferenczi Miklós

ismerteti

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 59:1-3, 4-6 (1925)

Ism: Ferenczi Miklós

3:2 (1926. ápr.-jún.) 227-229.

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 59:7-8, 9-10 (1925)

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 419-422.

Revue de la Societe Hongroise de Statistique. – 6:1-2 (1926)

Ism: Ferenczi Miklós

4:1 (1927. jan.-márc.) 112.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 60:1-3 (1926)

Ism: Ferenczi Miklós

4:1 (1927. jan.-márc.) 113-114.

A budapesti könyvtárakba 1928. évben járó folyóiratok címjegyzéke. – Budapest: Kir. M. Egyetemi Nyomda, 1928. – 94 p. – (Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ: A. sorozat, 2. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 140.

Gróf Széchenyi István görög tanulmányai / Darkó Jenő. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928) 349-367.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 141.

Csonka Magyarország sajtója: I. rész / Wünscher Frigyes. – Budapest: Csáth Ferenc RT., 1927. – 101 p. – (A Sajtó Könyvtára: 3. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 148.

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés / Asztalos Miklós. – Budapest: Collegium Transilvanicum; Pécs: Haladás ny. RT., 1928. – 205 [3] p. – ("Híd" könyvtára: 1. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 150-151.

Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus / Asztalos Miklós. – Pécs: Karl könyvesbolt, 1927. – 62 p. – (Symposion Könyvek: 5. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 151.

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.

A tűzérség története Magyarországon kezdetétől 1711-ig: 1-12. közlemény / Iványi Béla. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 27-29 (1926-1928)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.

Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban: I-II. közlemény / R. Kiss István. In: Századok. – 62:7-8, 9-10 (1928) 733-765, 849-868.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.

Teleki László életéhez / Lukinich Imre. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928. dec.) 321-348.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.

A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben: 1849. június 13 – augusztus 27.: I-II. közlemény / Paget János feljegyzései; közli: Horváth Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:3, 4 (1928) 349-362, 482-496.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 154.

összeállította

Márki Sándor irodalmi munkássága: Folytatásul és kiegészítésül Szinnyei: Magyar írók élete és munkái VIII. kötetéhez / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 265-276.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1926. év / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 5:1-4 (1928) 162-182.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1927. év / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 6:1-2 (1929) 166-184.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1928. év: Pótlásokkal az 1919-1928. évekről / összeáll.: Ferenczi Miklós. – [A 10 esztendő megjelenéseinek statisztikai táblázatával (402-403. p.)] – 6:3-4 (1929) 400-432.


Ferenczi Sándor

A dákok Trójában / Pârvan Bázil; ford.: Ferenczi Sándor. – [Illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 47-56.

ismerteti

Consideraţiuni asupra tezaurului dela Vâlci-Trân lângâ Plevna (Bulgaria) / Andrieşescu, Ioan; kieg. jegyz. ellátta: V. Părvan. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 42 p. + 1 mell.

Ism: Ferenczi Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 209-210.

Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről / összeáll.: Zoltai Lajos. – Debrecen: Városi ny., 1927. – 37 p.: 3 t. – (Debrecen sz. kir. város múzeumának kiadványa: 21.)

Ism: Ferenczi Sándor

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 406-407.


Firneisz György

ismerteti

Jedlik Ányos az elektrotechnika magyar úttörője / Zelovich Kornél. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 1-30.

Ism: Firneisz György

6:1-2 (1929) 149.


Gál Kelemen

Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből / Gál Kelemen. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 14-46.

Tarlózások az oktatásügyi törvények mezején / Gál Kelemen. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 152-164.

Az 1926. évi bakkalaureátusi vizsgálatok / Gál Kelemen. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 305-315.

Pedagógia és pszichológia / Gál Kelemen. – [Székfoglaló értekezés az Erdélyi Irodalmi Társaság 1927. febr. 27-i ülésén.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 33-45.

Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen / Gál Kelemen. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 283-317.

Az 1791. évi erdélyi országgyűlés közoktatásügyi bizottsága / Gál Kelemen. – 6:1-2 (1929) 43-48.

ismerteti

Erdély statisztikája / Jakabffy Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1923. – VII, 143 p.

Ism: g. k.

1:7 (1924. jún.) 223-225.

Kozma Ferenc l. tag emlékezete / Márki Sándor. – Budapest: Akadémia, 1923. – 10 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 3.)

Ism: Kozma Ferenc emlékezete / Gál Kelemen

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 426-427.

"Zörgessetek és megnyittatik néktek": Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések stb. / Makkai Sándor. – Kolozsvár: Az Út, 1925. -332 p.

Ism: Gál Kelemen

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 65-73.

Filozofia stilului / Lucian Blaga. – Bucureşti: Cultura Natională, 1924. – 83 p.

Ism: Gál Kelemen

2:3 (1925. márc.) 127-133.

Apáczai Csere János személyisége és világnézete: Születésének háromszázadik évfordulójára / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56 p. – (Minerva Könyvtár: 1)

Ism: Gál Kelemen

2:8 (1925. okt.) 389-391.

A Jövő Útjain: Pedagógiai folyóirat. – 1:1 (1926)

Ism: Gál Kelemen

3:1 (1926. jan.-márc.) 109-110.

Klingsor: Siebenbürgische Zeitschrift. – 3:6-10 (1926)

Ism: Gál Kelemen

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 406-409.

Magyar Pedagogia. – 36:1-2 (1926)

Ism: Gál Kelemen

4:1 (1927. jan.-márc.) 110-112.

Unitárius Szószék. – 20:1-4 (1926)

Ism: Gál Kelemen

4:1 (1927. jan.-márc.) 116-117.

A kereszténység fejlődéstörténete / M. J. Savage; ford.: Kovács Lajos. – Odorheu-Székelyudvarhely: Globus, 1927. – 156, 4 p.

Ism: g. k.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 407-408.

A Jövő Útjain. – 2:1-2 (1927)

Ism: Gál Kelemen

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 414-419.

Neveléstan: Bevezetés az iskolai nevelés munkájába / Imre Sándor. – Budapest: Studium, 1928. – 336 p.

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 125-127.

A subsistentia fajai: (Adatok a hyparchológiához) / Varga Béla. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 80 p. – (Értekezések a filozófia és társadalmi tudományok köréből: III. kötet, 4. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 128-129.

A családi nevelés fő kérdései: Bevezetés a szülői gondolkodásba / Imre Sándor. – Budapest: Studium, [1926] – 154 p. – (Szülők Könyvtára: 1-3.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 130-131.

A gyermekek táplálkozása / Heim Pál. – Budapest: Studium, [1926] – 55 p. – (Szülők Könyvtára: 4.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 131-132.

A gyermek szemének gondozása. A fül, orr, torok bajai és gondozása. A gyermek bőrének gondozása / Imre József, ifj., Wein Zoltán, Poór Ferenc. – Budapest: Studium, [1926] – 54 p. – (Szülők Könyvtára: 5.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

A gyermek beszédének fejlődése: Képeskönyv, mese, idegennyelv / Kenyeres Elemér. – Budapest: Studium, [1928] – 118 p. – (Szülők Könyvtára: 6-8.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

A gólya-mese helyett / Oker-Blom Miksa; ford.: Pálfy Márton. – Budapest: Studium, [1928] – 63 p. – (Szülők Könyvtára: 9-10.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

Jó gyermekek – rossz gyermekek / Frank Antal. – Budapest: Studium, [1929] – 51 p. – (Szülők Könyvtára: 11.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Gampe József

ismerteti

A líra halála / Halász Gábor. In: Napkelet. – 13. 11 (1929) 833-839.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 362.

A modern ember lelke / Pauler Ákos. In: Napkelet. – 13:10 (1929) 721-726.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 372.

Bevezetés a néptudományba: (Beköszöntő előadás az újonnan szervezett Néptani Tanszéken): Szeged, 1929. szept. 20. / Solymossy Sándor. In: Napkelet. – 14:21 (1929) 584-590.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 374.

Fonofilm és színházkultúra / Surányi Miklós. In: Napkelet. – 13:12 (1929) 918-922.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.

Magyar preromantika / Szerb Antal. – [Önállóan megjelent: Minerva Könyvtár, 18. sz.] In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 3-69.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.

Körmondat és tiráda / Zolnai Béla. In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 92-116.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 377-378.


Gombos Albin

Freisingi Ottó világszemlélete / Gombos Albin. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 199-211.


Gyalui Farkas

ismerteti

Egy asszonyért: Regény / Petelei István. – Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1924. – 98 p.

Ism: Gyalui Farkas

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 173-174.

Emlékezések: I-III. kötet / Rákosi Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – (Rákosi Jenő Művei: 1-3.)

Ism: Rákosi Jenő emlékezései / Gyalui Farkas

6:1-2 (1929) 133-136.


Gyárfás Elemér

A leu árfolyama 1919-1924-ben / Gyárfás Elemér. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 287-296.

A Supplex Libellus Valachorum / Gyárfás Elemér. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. febr. 17-én Kolozsvárt] – 6:1-2 (1929) 3-15.

A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög-katolikus egyházmegyében / Gyárfás Elemér. – 6:3-4 (1929) 193-224.


György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.


György Lajos

A magyarországi széppróza erdélyi múltjából / György Lajos. – [18. század.] – 1:1 (1924. jan.) 10-14.

Azoknak, akik félnek a kritikától / György Lajos. – [Hibaigazítás 1:3-4 (1924. márc.) 240.] – 1:3-4 (1924. márc.) 172-175.

Az erdélyi magyar dráma öt esztendei termése: 1919-1924 / György Lajos. – [Hibaigazítás 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 260.] – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 155-166.

A romániai könyv- és könyvnyomdák statisztikája / György Lajos. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 87.

Két dialógus régi magyar irodalomunkban / György Lajos. – [A 44-45. p. között tábla: az EME könyvtárában őrzött 17. sz.-i dialógus címlapja. -"Julius dialógus" (1513), "Krisztus urunk beszélgetése Szent Péterrel" (1560)] – 5:1-4 (1928) 28-68.

A berlini első internacionális pedagógiai kongresszus / György Lajos. – 5:1-4 (1928) 123-139.

Egy régi híres könyvreklám: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban / György Lajos. – [R. Dodsley: The Oeconomy of Human Life c. mű magyar fordítása 1777-ben] – 6:1-2 (1929) 62-73.

Futó ellenségnek arany híd / György Lajos. – 6:1-2 (1929) 97-98.

Anekdóta a megvesztegetett bíróról / György Lajos. – [Csűry Bálint írásához észrevétel, 5 (1928) 115. p.] – 6:1-2 (1929) 102.

Báróczi Sándor "Amália" c. regényének forrása / György Lajos. – [J. F. Marmontel regénye] – 6:1-2 (1929) 103-105.

A weinsbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 347-348.

Petrarca két anekdótája irodalmunkban / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 348-349.

közli

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

ismerteti

A magyar tudománypolitika alapvetése / szerk.: Magyary Zoltán. – Budapest: Kir. Magyar Egyetemi ny., 1927. – 628 p.

Ism: György Lajos

(1927. jan.-márc.) 82-86.

Az ember tragédiája / Madách Imre. – Cluj-Kolozsvár: Lepage-könyvker. 1923.- 215 p.

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Toldi: 1847 / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Bernát ny., 1923. – 48 p. – (Klasszikus olvasmányok: I.)

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Minden munkái / Balassa Bálint; Bev. jegyz.: Dézsi Lajos. – Budapest: Génius, 1923. – 796 p. – (Nagy írók – nagy írások)

Ism: Balassa Bálint minden munkái / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 125-126.

Toldi Estéje / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Bernát ny., 1924. – 48 p. – (Klasszikus olvasmányok: könyvsorozat II.)

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Toldi: Költői elbeszélés / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt, 1924. – 79 p.

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Magyar irodalomtörténet: Zsebkiadás a művelt közönség számára / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1924. – 232 p.

Ism: György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 211-212.

Magyar Bibliofil Szemle: Évnegyedes folyóirat. – 1.1 (1924. jan.-márc.)

Ism: Magyar bibliofilia / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 212-213.

A regény: A belső világ rajza a regényben / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1926. – 107 p. – (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XXIV. k. 9. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 372-373.

Magyar kormányzati bibliográfia az 1924-ik évi törvények, kormányrendeletek... alapján: Társadalomtudományi bibliográfia Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei alapján / szerk.: Krisztics Sándor. – Budapest: Pfeifer, 1926. – VIII, 375, 946 hasáb. – (Magyar Sociographiai Intézet kiadványa: 1-2. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 399-400.

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Magyar népballadák / bev., jegyz.: Gragger Róbert; [A kiadást a szerző hagyatékából gondozta Gálos Rezső] – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1927. – 212 p. – (A Napkelet Könyvtára: 19.)

Ism: György Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 403.

A székely helynevek és a politika / Karácsonyi János. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1927. – 15 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405.

Athenaeum. – Ú. f. 13:1-2 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 419.

A Sajtó. – 1:1-3 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 419.

Kőrösi Csoma-Archiv: Zeitschrift für türkische Philologie und verwandte Gebiete. – 2:3 (1926)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 422-423.

Minerva. – 6:1-3 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 423.

A nemzeti közszellem pedagógiája / Barankay Lajos. – Pécs: Egyetemi ny., é. n. – 296 p. – [Az MTA által Halmos-díjjal jutalmazott pályamunka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 140.

A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 26 p. – (Minerva Könyvtár: 10. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

A duális létbölcselet és theológiája / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 76 p. – (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára: 4. k.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre / Gál Kelemen. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 34 p. – (Minerva Könyvtár: 11. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141-142.

A modern nevelési rendszerek kritikája / Imre Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 37 p. – (Minerva Könyvtár: 12. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142.

Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt / Kristóf György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 149 p. – (Minerva Könyvtár: 14-15. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142-143.

A mai közszellem pszichologiája / Varga Béla. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 43 p. – (Minerva Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 144-145.

Kölcsey Ferenc / Angyal Dávid. – Budapest: Pallas, 1927. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 16. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában / Badics Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 23 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Horvát eposz Kálmán királyról / Bajza József. – [Akadémiai székfoglaló.] In: Budapesti Szemle. – 211:611 (1928) p. 11-50.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

A pozsonyi magyar színészet története 1867-ig / Benyovszky Károly. – Bratislava-Pozsony: Steiner Zsigmond kiad., 1928. – 287 p. – [Az MTA által jutalmazott munka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146-147.

Dr. Karácsonyi János / Biró Vencel. In: Erdélyi Helikon. – 1:6, 7 (1928) 443-456, 518-525.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Műfordítások román költőkből / Bitay Árpád. – Cluj-Kolozsvár: EIT, Minerva rt., 1928. – 136 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Ferencz József unitárius püspök emlékezete / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 15.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1928. – 30 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 29. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.

A jelenkori nyelvújítás / Császár Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p. – (Minerva Könyvtár: 13. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.

Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete / Farkas Gyula. – Budapest: Pallas, 1928. – 45 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 23. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148-149.

A Kisfaludy-Társaság története a szabadságharcig / Fischer Vilmos. – Budapest: Egyetemi ny, Pécs, 1928. – 71 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.

A "Zord Idő" mint opera-libretto / Galamb Sándor. In: Budapesti Szemle. – 211:612 (1928) 285-290.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.

Szent-László legendáink eredetéről / Horváth Cirill. – Budapest: Pallas, 1928. – 57 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 31. sz.). – [Akadémiai székfoglaló előadás]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 150.

Vajda János / Kéky Lajos. – Budapest: Pallas, 1927. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 24. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 151.

Csokonai / Oláh Gábor. – Budapest: Pallas, 1928. – 27 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 30. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.

Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz / közli: Gyalui Farkas. In: Erdélyi Helikon. – 1:3 (1928) 350-364.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.

A magyar Simplicissimus szerzője / Siklóssy László. – [Bucholz György, id. (1643-1724) szepesi prédikátor] In: Budapesti Szemle. – 210:608 (1928) 117-127.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.

Csiky Gergely a regényíró / Speneder Andor. – Budapest: Pallas, 1928. – 20 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 32. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.

A magyar újromantikus dráma / Szerb Antal. – Budapest: Pallas, 1927. – 31 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 17. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.

Kisfaludy Károly / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 19. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154-155.

Arany János és az eposzi közvagyon / Trencsény Károly. – Budapest: Pallas, 1928. – 50 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 25. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 155.

Erdély Széchenyi Istvánja / Takáts Sándor. – [Kendeffy Ádám gr.] In: Budapesti Szemle. – 211-612 (1928) 172-186.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159.

Teleki Mihály levelezése: Nyolcadik kötet 1678-1679 / szerk.: Gergely Sámuel. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 576 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159-160.

A bronzkapuk mögött / Hirschler József. – Cluj-Kolozsvár: Lengyel S. Ny., 1928. – 231 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

A lakóház művészete / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p.: 16 t.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

Magyar népművészet / Visky Károly, Bátky Zsigmond, Győrffy István. – Budapest: Egyetemi ny., 1928. – XXIII, 240 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 161.

A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke / összeáll.: Brisits Frigyes. – [Budapest]: Magyar Tudományos Akadémia, 1928. – 396 p.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 140.

Irodalmunk nemzeti jelleme / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 213:617 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 141.

Farkas Lajos l. tag emlékezete / Kolosváry Bálint. – Budapest: MTA, 1928. – 16 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 20. 5.)

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 144.

Ki volt Orbán Balázs?: Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján: 1829. február 3-1929. február 3. – Odorheu-Székelyudvarhely: Globus ny.; Székelykeresztúr: Kaszinó, 1929. – 64 p. – [A születési év a lexikonokban 1830. febr. 3.]

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 145-146.

A "Boldogasszony Anyánk" kora és szerzője / Perényi József. – [Szentmihályi Mihály egri kanonok a szerző, a 18. sz. végén] In: Katholikus Szemle. – 43:4 (1929. ápr.) 316-325.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 146.

Szent Benedek emlékkönyv: 529-1929. – [A kiadványban 13 tábla: Szt. Benedek, Monte Cassino, Pannonhalma fotói.] In: Pannonhalmi Szemle. – 4:1 (1929) 1-339.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 147.

A Kérők mintája / Waldapfel József. – [Bartsai László 1793-ban megjelent: "A jártos költes vőlegény" alapján írta Kisfaludy K.] In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:1 (1929) 48-56.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 148.

A kisebbségi történetírás feladatai és módszerei / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1929] – 24 p. – Klny. a Magyar Kisebbség VIII. évf.-ból

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 353-354.

Az erdélyi állam iskolapolitikája: 1556-1690 / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 34 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 354.

A szatmárvidéki asszimiláció: Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 81,3 p. – Klny: Magyar Kisebbség VII. évf.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 355.

Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében / Dézsi Lajos. – [Johannes Sambucus irodalmi hatását véli felfedezni a tanulmány Shakespeare-nél] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 235-242.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357.

A csikcsobotfalvi kézirat / Domokos Pál Péter. In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:2 (1929) 209-214.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357-358.

Cigányadomák / Dömötör Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 82-106.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

Bethlen Gábor és egy francia költő / Elek Oszkár. – [François de Bois-Robert (1592-1662) francia költő ódájában Bethlen Gábort névszerint megénekli.] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 245-246.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

Erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt / Román források alapján kiadja a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., é. n. – 65 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358-359.

Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty / Julius Farkas. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 359.

A pedagógiai pacifizmus / Gáspár Pál. In: Magyar Pedagógia. – 38:3-6 (1929) 125-134.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.

Bethlen Gábor mint hadvezér: I-II. közlemény / Gyalókay Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3, 4 (1929) 288-330, 417-463.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.

Balázs püspök, a csanádi egyházmegye újraalapítója: 1243-1254 / Juhász Kálmán. In: Katholikus Szemle. – 43:7 (1929) 608-614.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez / Karl János. – [Cserey Farkas (1773-1842) és Ercsey József (1792-1868) kéziratos botanikai munkáiról.] In: Debreceni Szemle. – 3:4 (1929. ápr.) 173-175.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Károli Gáspár új életrajzához / Hegyaljai Kiss Géza. In: Protestáns Szemle. – 38:5 (1929) 326-330.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 366.

Emlékezés a székely hadosztályról: (1918-1919) / Kratochwil Károly. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3 (1929) 354-365.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.

Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön / Kristóf György. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 141-149.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.

Báthory István lengyel történetírója / Laziczius Gyula. – [Joannes Lasitius (1534-1599 után) protestáns teológus.] In: Magyar Könyvszemle. – 35:1-4 (1928. jan.-dec.) 67-72.

6:3-4 (1929) 368.

Mindszenty Gedeon / Magyar Bálint. In: Katholikus Szemle. – 43:8 (1929) 700-701.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 369.

Európa kisebbségei: Nemzetiségi statisztikai vázlat / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 53 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 370-371.

Az európai kisebbségi intézetek / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 39 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 371.

Psychologia és philosophia / Pauler Ákos. In: Magyar Psychologiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 42-51.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 372.

A "lisztlopó" anekdóta és a passió-játékok / K. Posonyi Erzsébet. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 74-81.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373.

Pszichológia és természettudomány / Ranschburg Pál. In: Magyar Pszichológiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 9-41.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373-374.

Negyven év után: Elnöki megnyitó beszéd / Solymossy Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 65-68.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 374.

Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején / Szinnyei Ferenc. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1929. – 132 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 375-376.

Egy mikházi ferences misztérium / Timár Kálmán. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 176-177.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 376.

összeállította

Új könyvek és folyóiratok / Gy. L. – 1:2 (1924. febr.) 163-164.

A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje: 1919-1923 / György Lajos. – 1:7 (1924. jún.) 239-257.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924 / Összeáll.:György Lajos. – 2:4 (1925. ápr.) 185-192.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924: III. közlemény / összeáll.: György Lajos. – 2:6 (1925. jún.) 290-296.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924: IV. közlemény / összeáll.: György Lajos. – 2:7 (1925. szept.) 337-352.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: V. közlemény / György Lajos. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 453-476.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1925. év / György Lajos. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 425-450.


Herepei János

Kolozsvári Igaz Kálmán ref. kollégiumi tanár: (1620-1667) / Herepei János. – 2:3,4 (1925. márc., ápr.) 141-144, 173-177.

A kolozsvári ref. leánygimnázium és paplak alapozásakor előkerült neolitkori és XVI-XVII. századbeli leletek / Herepei János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 212-223.

ismerteti

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Hirschler József

A Vatikánban működő tudományos akadémiának munkássága / Hirschler József. – 1:2 (1924. febr.) 157-158.

A Francia Tudományos Akadémia által 1923-ban megjutalmazott művek / dr. H. J. – 1:2 (1924. febr.) 158-159.

Rivera Giuseppe herceg halála / H. J. – 1:2 (1924. febr.) 160-161.

Paul Bourget az irodalom jelentőségéről / H. J. – 1:2 (1924. febr.) 161.

Aquinói szent Tamás: Jubiláris gondolatok / Hirschler József. – 1:3-4. (1924. márc.) 190-199.

A Herder-könyvkiadócég jubileuma / Hirschler József. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 257-259.

ismerteti

Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig / Karácsonyi János. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1923. – – [A mű első kötetéről.]

Ism: Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 23-31.

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores / összeáll.: Angelus Silvagni. – Roma: Befani

Ism: Az "Inscriptiones Christianae Urbis Romae" újabb sorozata / Dr. H. J.

1:1 (1924. jan.) 51-52.

Roma e dintorni / Euclide Sabatini

Ism: Róma őstörténetéről / Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 52-53.

Nel centenario della nascita del Petőfi / Berzeviczy Albert. In: Nuova Antologia: Di lettere, scienze ed arti. – Roma, 1923

Ism: Berzeviczy Albertnek olasz nyelvű tanulmánya Petőfiről / Hirschler József

1:2 (1924. febr.) 128-129.


Jancsó Elemér

Egykorú román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről / J-cs. – [Gh. Bariţiu tanulmánya a Transilvania 1874. 4-10. sz.-ban.] – 6:1-2 (1929) 105.

Kritikai harcok a romanticizmus százéves fordulója körül / Jancsó Elemér. – 6:1-2 (1929) 113-122.

ismerteti

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.

Esztétikai imperializmus / Ajtay Miklós. – Paris: Les Presses Universitaires de France, é. n. – 59 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 140.

Kelet nagy gondolkodói / Mester János. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 59. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143.

A magyar esztétikai irodalom története / Mitrovics Gyula. – Budapest: Csáthy Ferenc, 1928. – 446 [8] p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143-144.

Két filozófus / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 174 p. – (Kultúra és Tudomány: 57. sz.). – [Platon és Kant]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 144.

"Ha hív az acélhegyű ördög": --Újságírói és publicisztikai írásai / Ady Endre; összeáll. és kortörténeti ismeretekkel bev.: Fehér Dezső. – [Nagyvárad: Szent László ny.], 1927. – 256 p.: 1 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 145.

A francia irodalom / Benedek Marcell. – Budapest: Athenaeum, 1928. – 363 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 146.

Válogatott kritikai tanulmányai / Brunetiere Ferdinand; ford.: Gulyás Pál. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – 159 p. – (Kultúra és Tudomány: 58. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 147-148.

Újabb Ady-tanulmányok / Földessy Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1927. – 190 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 149.

Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága / Horváth Cirill. – Budapest: Budapesti Hirlap ny., 1928. – 79 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.

A kétkedő kritikus / Kárpáti Aurél. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 203 p. – (Kultúra és Tudomány: 61. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.

Az angol regény mesterei / Kundt Ernő. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 374 p. – (Kultúra és Tudomány: 60. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Goethe: Egy ember élete / Ludwig Emil; ford.: Turóczi József. – Budapest: Dick Manó, [1928] – 587 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Ady Endre költészete / Nagy Sándor. – Budapest: Szerző, 1927. – 129 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Magyar irodalomtörténet: I-II. kötet / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 389, 330 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 152-153.

Le roman français des Origines a nos jours / Vass Béla; bev.: S. Rocheblave. – Paris: Académie La Fontaine, 1927. – 192 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.

Az Ady-kérdés története: (Idézetek) / Zsigmond Ferenc. – Mezőtúr: Török, 1928. – 143 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.

Három mester / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 54. sz.). – [Honoré de Balzac (1799-1850), Charles Dickens (1812-1870), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881)]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156-157.

Tolsztoj / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 164 p. – (Kultúra és Tudomány: 63. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.

Familia lui Nicolae Olahus / Ştefan Bezdecki. – Cluj: Ardealul, 1927. – Extras din Anuarul institutului de istorie naţională

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157-158.

Magyarország közoktatásügye a világháború óta / Kornis Gyula. – Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 1927. – 555 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 158.

Magyarok Kanadában / Paizs Ödön. – Budapest: Athenaeum, é. n. – 218 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.

Edgar Quinet és a magyarok / Tóth Béla. In: Debreceni Szemle. – 2:5 (1928) 303-312.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla. – Budapest: Athenaeum, [1923] – 207 p.: 47 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

A magyar nép művészete: I-III. kötet / Malonyai Dezső. – Új kiadás. – Budapest: Athenaeum, é. n.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Magyar néphit és népszokások / Róheim Géza. – Budapest: Athenaeum, [1925] – 342 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Psychologie experimentule / Pieron. – Paris: Armand Colin, 1927. – 220 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.

Spinoza levelei / ford., bev. jegyz.: Posch Árpád. – Budapest: Franklin Társulat, [1926] – 327 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sorozat [5])

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.

Tormay Cecile / Hankiss János. – Budapest: Studium, [1928] – 48 p.: 1 t. – (Kortársaink: 5.). – [bibliográfiával]

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Móricz Zsigmond / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – 46 p.: 1 t. – (Kortársaink: 4.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 143.

Babits Mihály / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – IV, 47 p.: 1 t. – (Kortársaink: 1.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Petőfi Sándor és szülei / Kovács Dezsőné. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1928. – 68 p. – (A "Magyar Nép" Könyvtára: 30. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 144.

Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok / Papp Zoltán. – Pécs: Dunántúl ny., é. n. – 87 p. – (Eötvös-füzetek: 10.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 146.

Zilahy Lajos / Ruzitska Mária. – Budapest: Studium, é. n. – 45 p.: 1 t. – (Kortársaink: 6. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Csathó Kálmán / Szondy György. – Budapest: Studium, [1929] – 39 p.: 1 t. – (Kortársaink: 2. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Herczeg Ferenc / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Studium, é. n. – 44 p.: 1 t. – (Kortársaink: 3. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 148-149.

Le theâtre français contemporain / Edmond Sée. – Paris: Armand Colin, 1928. – 202 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.

André Gide / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 125 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149.

Paul Valéry / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 144 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.

Marcel Proust / Paul Sonday. – Paris. – – (106 p.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149-150.

Munda, Magyar, Maori: An indian link between the antipodes: News tracks of Hungarian origins / F. A. Uxbond. – London: Luzac, 1928. – XII, 432 [8] p.: 8 t. – [A szerző álnév alatt megjelent kiadványa szerint a magyar nyelv az austric nyelvcsaládból való.]

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 150.

Dr. Ion Raţiu: 1828-1902: 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni / Ioan Georgescu. – Sibiu: Tip. "Foaia poporului", 1928. – 217 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.

Românii şi Ungurii în trecut: Relaţiunile lor politici în desvoltarea statului român şi a românilor de perte munţi / Dimitrie Onciul. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1928. – 36 p. – (Memoiriile Sectiunii Istorice: Seria III. Tom. IX. Mem. 3.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.

Le naturalisme / Léon Deffoux. – Paris: "Les Oeuvres representatives", 1929. – 284 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 357.

La vie intellectuelle des hongrois de Transylvanie: (1919-1925) / György Lajos. – Paris: Champion, 1928. – 24 p. – Klny. a Revue des Etudes Hongroises 2-3. sz.-ból

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 361.

Les romans de l'individu / Jean Hytier. – Paris: Les art et le livre, 1928. – 336 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 365.

Zece ani de viaţă literară a ungurimii din Ardeal / George Kristóf. In: Transilvanîa, Banatul, Crîşana, Maramureşul: 1918-1928: II. k. – Bucureşti: Cultură Naţională. – p. 1153-1174.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 367-368.

A modern magyar irodalom / Várkonyi Nándor. – Pécs: Danubia, 1929. – 466 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 376.

összeállította

Magyarországi kritikák erdélyi magyar írókról: 1921-23-ban / Jancsó Elemér. – 1:7 (1924. jún.) 267-268.

Magyarországi kritikák erdélyi magyar írókról: 1924-26 / összeáll.: Jancsó Elemér. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 238-240


Jánossy Béla, P.

Drámai előadások a kolozsvári magyar színházban / P. Jánossy Béla. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 357-359.

ismerteti

Az Erdélyi Római Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai / közli: Igazgatótanács. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 46 p.

Ism: P. Jánossy Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 387-389.


Jehlicska Rezső

Az örök béke / Jehlicska Rezső. – 2:7 (1925. szept.) 297-299.


Juhász Kálmán

Középkori művelődési központok a Maros-Tisza-Temes-közben / Juhász Kálmán. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 190-194.

A Temesköz felvirágzása a tatárjárás után / Juhász Kálmán. – [16-17. p. között számozatlan tp.: A Csanád-nemzetség birtokai 1256-ban.] – 6:1-2 (1929) 16-24.

A Gellért-legenda / Juhász Kálmán. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 305-319.


Kántor Lajos

Odobescu Sándor magyar vonatkozású levelezése / Kántor Lajos. – 6:3-4 (1929) 274-280.

ismerteti

Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei / Bene Lajos; bev.: Bodó János. – Budapest: Centrum ny., 1926. – 52 p. – (A Falu könyvtára: 32. sz.)

Ism: Kántor Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 98-99.

Attilas Tod in Geschichte und Sage / Julius Moravcsik. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 36 p.

Ism: Kántor Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 404-405.


Kapi Béla

Az olvasás művészete / Kapi Béla. – 2:8 (1925. okt.) 369-382.


Karácsonyi János

Kakuktojás / Karácsonyi János. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 196-203.

Miért nem hívták a magyarok Erdélyt "hét vár"-nak? / Karácsonyi János. – 1:7 (1924. jún.) 216-218.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" és "Székely" szavak eredetéhez / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 167-169.

Az argyasi püspökség / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 182-183.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 221-222.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Fennmaradt-e a régi magyar nyelvben a gepida név nyoma? / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 222-224.

A három nemzetiségű székelyek / Karácsonyi János. – 2:8 (1925. okt.) 353-357.

Nyilasok voltak-e a székelyek ősei? / Karácsonyi János. – 2:8 (1925. okt.) 387-389.

Új adatok és új szempontok a székelyek régi történetéhez / Karácsonyi János. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 224-250.

Karácsonyi János

A "Siebenbürgen", "székely", "magyar"" és egyéb ősi nevek eredete: I-II. / Steuer János. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 313-316, 413-417.

A székely-kérdés válaszútján: I. A magyar ethnológia nagy tévedései / II. A gepida-eredet kérdése / Steuer János. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 318-334.

A székely-kérdés válaszútján: Második közlemény / Steuer János. – Karácsonyi János 4:2 (1927) 224-250. cikkére reflexió.] – 6:3-4 (1929) 241-252.


Karl Béla

összeállította

1919-től 1924-ig Romániában magyar nyelven megjelent román nyelvtanok, szótárak és iratmintagyűjtemények / Karl Béla. – 2:3 (1925. márc.) 123-127.


Kauntzné Engel Ella

ismerteti

Le bacha de Bude / Zoltán Baranyai. – [Victor de Gingius de Moiry 18. sz.-i svájci író regényéről, amelyet 1791-ben Aranka György fordított magyarra.] In: Biblioteque Universelle et Revue Suisse. – 1922 júl.

Ism: "Le bacha Bude". A budai basa / Kauntzné Engel Ella

1:7 (1924. jún.) 228-229.

Revue de Geneve. – 1924. jún.-okt.

Ism: Kauntzné Engel Ella

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 429-431.

Gertrud Bäumer: A lelki krízis

Ism.: Kauntzné Engel Ella

2:5 (1925. máj.) 230-232.


Kekel Béla

ismerteti

Szerb költők magyarul / Bajza József. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 340-372.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 354-355.

Egy ismeretlen Bánkbán dráma / Gálos Rezső. – [Szerzője feltehetően Horváth Elek József. A magyar irodalomban ez a harmadik Bánk bán-feldolgozás.] In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 44-54.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 360.

A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne: Első közlemény / Hankiss János. In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 54-86.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 362.

Csathó Kálmán / Kéky Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 452-462.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 365-366.

Misztikus elemek Arany János költészetében / Trencsény Károly. In: Budapesti Szemle. – 214:621 (1929) 161-180.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 376.

Charakterológia / Waldapfel János. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 373-412.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 377.


Kelemen Lajos

A gogánváraljai mennyezetfestmény készíttetője és kora / Kelemen Lajos. – [illusztrált] – 5:1-4 (1928) 13-20.

Vajdakamarási Lőrinc pap / Kelemen Lajos. – 6:1-2 (1929) 92-95.

Szentmártoni Bodó János halála ideje / Kelemen Lajos. – 6:3-4 (1929) 344-346.

ismerteti

Magyar írók élete és munkái: Új sorozat, I. köt. 3. füzet: Aixinger-Altmann / Gulyás Pál. – Budapest: Lantos rt., 1925. – 257-384. hasáb

Ism: Kelemen Lajos

3:1 (1926. jan.-márc.) 107-108.

Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok: 1854 / Mezőkövesdi Ujfalvi Sándor; bev.: Gyalui Farkas. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1927. – XVI, 86 p. – (Minerva-könyvtár: 8.)

Ism: Kelemen Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 97-98.


Keresztúry Sándor

ismerteti

Cele trei Crişuri: Revista cultură. – 7:1-5 (1926). – Oradea

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 217-219.

Gândirea. – 5:1-3 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 219-220.

Cultura Creştină: Revista lunară. – 15:1-3 (1926). – Blaj

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 220.

Cele trei Crişuri: Revistă de cultură. – 7:6-9 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 415-417.

Familia. – 1:1-5 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 417-419.


Kész Antal

ismerteti

Etikai világrend / Bárány Gerő. In: Széphalom. – 3:5-6 (1929) 153-166.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 355.

Mécs László / Farkas Gyula. – Budapest: Studium, 1929. – 63 p.: 1 t. – (Kortársaink: 7. sz.)

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 359.

A színjátszás esztétikájának vázlata / Németh Antal. In: Budapesti Szemle. – 213:617, 618 (1929) 75-101, 281-305.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 371.


Kiss Elek

ismerteti

Egy természettörvény és az emberiség jövője / Cs. Lázár László. – II. bőv. kiad. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 145 p.

Ism: Kiss Elek

4:1 (1927. jan.-márc.) 86-88.


Kiss Ernő

Köpeci dr. Deák Albert: 1864-1924 / Kiss Ernő. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 312-313.

ismerteti

Taine / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, 1922. – 186 p. – (Ember és természet: 1. sz.)

Ism: Kiss Ernő

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 213-216.

Európa városai / Prinz Gyula. – Pécs: Danubia ny., 1923. – 92 p.

Ism: Kiss Ernő

1:7 (1924. jún.) 225-228.

Ifj. Heltai Gáspár Három Nyelvű Szótára 1587-ből / Bev., sajtó alá rend.: Csűry Bálint. – Kolozsvár: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. – 29 p. – (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből 1.)

Ism: Kiss Ernő

1:8 (1924. szept.-okt.) 328-329.

Felfelé!: Regény / Szabó Mária; illusztr.: Kós Károly. – Budapest: Egyetemi ny., 1925. – 413 p. – (A Napkelet Könyvtára: 10-11)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 165-170.

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; illusztr.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 170-175.

Hamueső / P. Gulácsy Irén. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 161 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 1.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 175-185.

Förgeteg: Regény / P. Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 248 p. – (Pásztortűz Könyvtár: 1-2)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 316-326.

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 327-330.

A szent szégyen / R. Berde Mária. – Târgu-Mureş – Marosvásárhely: Révész, 1925. – 180 p. – (Erdélyi könyvbarátok társasága: 1)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 331-333.

Blick és kisebb döblingi iratok: III. kötet / Széchenyi István; szerk., bev.: Tolnai Vilmos. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1925. – XII, 933 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 384-386.

Minerva. – 5:1-5 (1926)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 409-412.

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 70-74.

Varju-nemzetség: Krónika / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 224 p: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 3.). – [A szerző illusztrációjával.]

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 74-75.

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 75-77.

Vaskenyéren: Történeti regény / Gyallay Domokos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 181 p. – (Pásztortűz-Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 78-79.

Széchenyi vallomásai és tanításai: Széchenyi-antológia / összeáll.: Fekete József – Váradi József. – Budapest: Studium, 1927. – 507 p.: 1 t.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 88.

Brassai Sámuel élete / Boros György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 372 p.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 96-97.

Egyetemes Philologiai Közlöny. – 50:1-3 (1926)

Ism: Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 104-105.

Bayer József r. t. emlékezete / Császár Elemér. – Budapest: Akadémia, 1926. – 57 p. – (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 19. k. 7. sz.)

Ism: Kiss Ernő

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400-401.


Kovács Ferenc

Az "Ellenzék" történeti novella-pályázata / Kovács Ferenc. – [Az Ellenzék c. lap 1924-ben meghirdetett pályázatának díjnyertesei: Berde Mária, Sipos Domokos.] – 2:8 (1925. okt.) 383-387.

ismerteti

Hangzatka: Regény / Sziklay Ferenc. – Berlin: Ludwig Voggenreiter Verlag, 1924. – 88 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:7 (1924. jún.) 192-196.

Erdély lelke: Gyűjtemény élő erdélyi novellisták műveiből / összeáll. és előszóval ellátta: Kristóf György. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1924. – 148 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 419-421.

Jókai szerelmei / S. Nagy László. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56, 8 p.

Ism: Kovács Ferenc

2:7 (1925. szept.) 335-336.


Kovács László

ismerteti

Özvegyország: Vígjáték 3 felvonásban / Molter Károly. – Târgu-Mureş-Marosvásárhely: Révész Ernő kiad., Bólyai ny., 1926. – 99 p.

Ism: Kovács László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 196-197.


Köblössy Béla

ismerteti

Revendicările artistice ale Transilvaniei = Az erdélyi művészeti emlékek visszakövetelése / Coriolan Petranu. – Arad, 1925

Ism: Köblössy Béla

3:2 (1926. ápr.-jún.) 214-216.


Köpeczi Sebestyén József

A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 13-32.

A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált, + 3 számozatlan tábla.] – 5:1-4 (1928) 69-83.


Kristóf György

Hegedüs Sámuel síremléke / Kristóf György. – 1:7 (1924. jún.) 262.

Gyöngyösi István népszerűsége / Kristóf György. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335-336.

Kríza János / Kristóf György. – 2:4 (1925. ápr.) 145-151.

Az Erdély Aranykora színpadon / Kristóf György. – [A regényt dramatizálta Haray Viktor.] – 2:4 (1925. ápr.) 181-182.

"Erdély története" / -f. -y. – [Pályázati felhívás] – 2:4 (1925. ápr.) 183.

Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület / Kristóf György. – [illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 78-86.

Transilvanizmus / Kristóf György. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 277-304.

Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában: A Kolozsvárt megjelenő hírlapok / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 25-42.

Az esztétika nemzetközi problémái / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 107-113.

Erdély Széchenyi Istvánja / Kristóf György. – [Vita Takáts Sándor: Erdély Széchenyi Istvánja (Budapesti Szemle, 1928. 612. sz. 172-186.) c. tanulmánnyal.] – 6:3-4 (1929) 328-337.

Szigligeti Szökött katonája románul / Kristóf György. – [A román színielőadás Brassóban, 1847. máj. 13-án volt.] – 6:3-4 (1929) 346-347.

ismerteti

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.

A műhelyből: Versek / Reményik Sándor. – Budapest: Studium, 1924. – 88 p.

Ism: Kristóf György

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 174-176.

Irodalomtörténeti Közlemények. – 29-33 (1921-1923)

Ism: Az Irodalomtörténeti Közlemények 1919-1923. évfolyama / -f.

1:7 (1924. jún.) 231-232.

Magyar elemek a világirodalomban / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 48 p.

Ism: Kristóf György

1:8 (1924. szept.-okt.) 329-330.

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Kristóf György

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 60-62.

Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1925. – 292 p.

Ism: Kristóf György

3:1 (1926. jan.-márc.) 95-96.

A Zalán futása / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1926. – 23 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 4.)

Ism: Kristóf György

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198.

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarical aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.

Irodalomtörténeti Füzetek: 1-7. sz. – Budapest: Pallas, 1926

Ism: Kristóf György

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 373-376.

A magyar hún-hagyomány és hún-monda: A MTA Rökk Szilárd jutalmával kitüntetett pályamunka / Hóman Bálint. – Budapest: Studium, 1925. – 107 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 382-384.

A magyar hún-mondák kérdésének mai állása / Császár Elemér. – Második kiadás. – Budapest: Pallas, 1925. – 31 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926.júl.-dec.) 382-384.

Fekete vőlegények: Regény: I-III. kötet / P. Gulácsy Irén. – Budapest: Singer és Wolfner, 1927. – 221, 281, 236 p.

Ism: Erdélyi regények / Kristóf György

4:1 (1927. jan.-márc.) 79-81.

Kiss József élete és munkássága / Rubinyi Mózes. – Budapest: Singer és Wolfner, 1926. – 160 p.

Ism: Kristóf György

4:1 (1927. jan-márc.) 92-93.

Mihail Halici: Contribuţie la istorie culturală românească din sec. XVII. / N. Drăganu. In: Dacoromânie. – 4 (1926) p. 77-168.

Ism: Kristóf György

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 408-410.

Mi a filozófia? / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 68 p.

Ism: -f. -y.

5:1-4 (1928) 144.

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada: Az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédek és előadások. – Budapest: MTA, Franklin Társulat, 1926. – 461 p.

Ism: -f -y.

5:1-4 (1928) 158-159.

Erdélyi Lexikon / szerk.: Osvát Kálmán. – Oradea-Nagyvárad: Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó, 1928. – 318 p.

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 137-138.

A világirodalomban a XVIII. század közepétől napjainkig kialakult egyes költői irányok és azoknak főbb képviselői: I. kötet / Nosz Gusztáv. – Nagyvárad: Szent László nyomda, 1928. – 174 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.

Karácsonyi János, a történetíró / Némethy Gyula. – Nagyvárad: Szent László ny., 1929. – 8 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.

Irodalmunk "nemzetietlen korának" okai / Rácz Lajos. – Debrecen: Studium, 1928. – 39 p.

Ism: -f-y.

6:1-2 (1929) 146-147.

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.

Melanges d'histoire Générale / publ. par Constantin Marinescu. – Cluj: Cartea Românească, 1927. – 381 p. – [A kolozsvári egyetem Egyetemes Történettudományi Intézetének tanulmánykötete.]

Ism: A. P.

6:1-2 (1929) 155-156.

Cronica lui Szamosközy: 1566-1608: Insemnări privitoare la Istoria Românilor / Ioachim Crăciun. – Cluj: Ardealul, 1928. – 214 p.

Ism: A. P.

6:3-4 (1929) 356.

Az erdélyi királyhágómelléki református egyházkerületek együttmunkálkodása a történelem folyamán / Csernák Béla. – Nagyvárad: ny. n., 1929. – 23 p.

Ism: -f -y

6:3-4 (1929) 356.

A középkori magyar vers ritmusa / Horváth János. – Berlin: Voggenreiter, 1928. – 159 p.

Ism: Kristóf György

6:3-4 (1929) 364.


Kuncz Aladár

ismerteti

"A Valuta": P. Gulácsy Irén pályadíjnyertes színdarabja / Kuncz Aladár. – 2:4 (1925. ápr.) 155-158.


Magyar Bálint

Pály Ede: 1849-1925 / Magyar Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 304-310.


Makkai Sándor

Kant: Születésének 200 éves évfordulójára / Makkai Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 203-207.

ismerteti

Örök igazságok a XX. században: Egyházi beszédek / Szilágyi M. Dózsa. – Arad: Vasárnap, 1924. – XVI, 178 p. – (A Vasárnap Könyvtára: 1)

Ism: Makkai Sándor

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 427-429.

Erdélyi költők: Gyűjtemény erdélyi lírikusok műveiből: 1918-1924 / Szerk.: Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 124 p.

Ism: Makkai Sándor

2:3 (1925. márc.) 133-136.


Márki Sándor

Följegyzések Salamon Ferencről I-II. / Márki Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 212-216., 2:6 (1925. jún.) 250-255.


Márkos Albert

ismerteti

A római irodalom kistükre / Sebestyén Károly. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 159 p.

Ism: Márkos Albert

1:3-4 (1924. márc.) 218-219.

Havasaljai csokrosrózsa: Kis regény / Imets Béla. – Gheorgheni-Gyergyószentmiklós: Szerző, 1923. – 120 p.

Ism: Márkos Albert

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 166-168.

Förgeteg: Regény / Pálffyné Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 248 p. – (Pásztortűz könyvtár: 1-2)

Ism: Márkos Albert

2:5 (1925. máj.) 224-226.


Mátéffi Zs.

ismerteti

Meister Eckehart und Laotse / Otto Folberth. – Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1925

Ism: Mátéffi Zs.

3:1 (1926. jan.-márc.) 102-103.


Melich János

"Küküllő" / Melich János. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 359-366.

Krassó / Melich János. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 29-34.

Sarolt / Melich János. – 2:6 (1925. jún.) 256-262.

Néhány megjegyzés a székely írásról / Melich János. – 2:8 (1925. okt.) 357-364.


Moldován Gergely

Liszt Ferenc Iaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.

Eminescu Mihály kálváriája / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 130-136.

A népszínmű: Nyilt levél Szentgyörgyi István színművész úrhoz / Moldován Gergely. – [Moldován Gergely: A templom küszöbén c. népszínművének bemutatója alkalmából.] – 1:7 (1924. jún.) 197-202.

ismerteti

Istoria literaturii române moderne: Intăii poeţi Munteni / G. Bogdan-Duică. – Cluj: Ardealul, 1923. – VI, 318 p. – (Biblioteca Dacoromânieii: 1)

Ism: G. Bogdan-Duică könyve / Moldován Gergely

1:3-4 (1924. márc.) 222-230.

Coşbuc / Octavian Goga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1923. – 53 p. – (Acad. Română. Dîscursuli de recepţiune: 54.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Goga Octavian Coşbuc Györgyről / Moldován Gergely

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 224-230.

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Nagy László, S.

ismerteti

Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története / Orient Gyula. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1926. – 263 p.

Ism: S. Nagy László

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.


Nagy Sándor

Arany "Toldi"-jának egy szerkezeti sajátossága / Nagy Sándor. – 2:4 (1925. ápr.) 163-166.


Nemes József

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" / Nemes József. – [Hibaigazítás: 2:5 (1925. máj.) 221.] – 2:4 (1925. ápr.) 169-173.

Nemes József

Adalékok Erdély régi történetéhez: Mégegyszer "Siebenbürgen" / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 221-222.


Olasz Péter

ismerteti

Természettudományi szemle: A komoly és megbízható természettudományos folyóiratok legújabb tudósításai / Olasz Péter, P.S.J. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 117-119.

Természettudományi szemle: Új könyvek: Folyóiratok újdonságai / P. Olasz Péter S. J. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 230-231.

Természettudományi szemle: Világproblémák a legújabb természettudományos könyvekben és folyóiratokban / P. Olasz Péter S. J. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 422-424.


Opra Benedek

ismerteti

Magyar grófnő és francia tudós százéves levelezése / Buday Árpád. – [br. Jósika Jánosné = gr. Csáky Rozália és Felix Lajard francia akadémikus, régész levelezéséből.] In: Napkelet. – 14:19 (1929) 403-410.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 355.

Fráter György francia életírója / Hankiss János. – [A. Béchet francia kanonoknak 1715-ben megjelent monográfiájáról.] In: Történeti Szemle. – 13:1-4 (1928) 79-112.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 362-363.

Nemzeti megújhodás: I-II. közlemény / Kornis Gyula. In: Napkelet. – 13:7, 8 (1929) 481-494, 561-576.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 366-367.


Orient Gyula

Erdélyi alchimisták / Orient Gyula. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 335-378.


Orosz Endre

Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában / Orosz Endre. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 69-71.


Pakocs Károly

ismerteti

Rabszolgák énekelnek / Mécs László. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1925. – 151, 5 p.

Ism: Pakocs Károly

2:3 (1925. márc.) 138-140.

Korunk: Havi szemle. – 1:1-2 (1926)

Ism: PK.

3:1 (1926. jan.-márc.) 119-121.


Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái III.: A bíráló válasza / Pálffi Márton. – 2:6 (1925. jún.) 287-290.

ismerteti

Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint / G. Kristóf. In: Dacoromania: Buletinul "Muzeului limbei române". – 3 (1922-1923) 550-560.

Ism: Pálffi Márton

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 212-213.

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társ., 1925. – 44 p. – (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Közleményei: 22)

Ism: Pálffi Márton

2:6 (1925. jún.) 281-284.

Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái II.: A szerző jegyzetei a fenti bírálathoz / Csűry Bálint. – 2:6 (1925. jún.) 285-286.

Az "éneklő" hanglejtés kérdéséhez: Válaszul Pálffi Mártonnak / Csűry Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 327-332.


Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Pârvan, Vasile

A dákok Trójában / Pârvan Bázil; ford.: Ferenczi Sándor. – [Illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 47-56.


Patay József

Szilágyi Sándor: 1827-1899 / Patay József. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 251-257.

ismerteti

Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig / Piványi Jenő. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 55 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Magyar-amerikai kapcsolatok / Patay József

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405-406.


Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.

ismerteti

Preludiumok / Windelband Vilmos; sajtó alá rend., ford.: Szemere Samu. – Budapest: Franklin, 1925. – 214 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sor. IV.)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 101-102.

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusban / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 103-104.

A magyar népdal / Bartók Béla. – Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1926. – 142 p.

Ism: Perényi József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 200-201.


Pop, Sever

ismerteti

Dacoromania: Buletinul Muzeului limbei române. – 1: (1920-21), 2: (1921-22). – Cluj. – VI, 608 p., VIII, 490 p.

Ism: Pop Sever

1:2 (1924. febr.) 141-145.

Locul limbii române între limbile romanice = A román nyelv helye a román nyelvek között / Sextil Puşcario. – Bucureşti, 1920. – 54 p. – (Acad. Română discursuri de recepţiune: 49)

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 230-232.

Cea mai veche Rákócziană: Studii, texte şi glosar = A legrégibb Rákóczi-könyv / N. Drăganu. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj pe 1921-22. – , 1922. – p. 161-278.

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 232-234.

Grai şi suflet. – 1:1 (1923). – Bucureşti. – 168 p.

Ism: Pop Sever

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 233-234.

Dacoromania / condus: Sextil Puşcario. – 3 (1923)

Ism: Pop Sever

1:7 (1924. jún.) 258-260.

Anuarul Institutului de istorie naţională / publ.: Alex. Lăpedatu, Ioan Lupaş. – 1 (1921-1922), 2 (1923). – Cluj: Ardealul; Bucureşti: Cartea Românească, 1922, 1924. – XV, 434, XV, 544 p.

Ism: Pop Sever

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 401-405.

Tüzetes román alaktan: Nyelvtani példatár Cheresteşiu Viktor román-magyar és magyar-román kézi- és zsebszótárához. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1924. – XXIII, 186 p.

Ism: Pop Szevér

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 83-85.


Prikler Lajos

ismerteti

Pindaros / magyarul tolmácsolta: Csengery János. – Budapest: Globus Nyomdai Műintézet, 1929. – 439 p. – (Görög és római remekírók)

Ism: Prikler Lajos

6:1-2 (1929) 146.


Rajka László

ismerteti

Irodalmi olvasókönyv: Prózai irodalom. Retorika: A középiskolák V. osztálya számára / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1924. – 254 p.

Ism: Retorika / Rajka László

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 209-212.

Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart / Fr. Teutsch. – 2. bőv. kiad. – Hermannstadt: W. Krafft Verlag, 1924. – VII, 367 p.

Ism: Az erdélyi szászok legújabb "története" / Rajka László

1:8 (1924. szept.-okt.) 274-287.

A taposómalom: Komédia / Bárd Oszkár. – Berlin: Voggenreiter; Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 139, 5 p.

Ism: Rajka László

2:7 (1925. szept.) 333-334.

Klingsor: Siebenbürgische Zeitschrift. – 3:1-3 (1926)

Ism: Rajka László

3:1 (1926. jan.-márc.) 112-113.

Aus der Vergangenheit Klausenburgs / Rudolf Schuller. – Cluj-Kolozsvár: Viaşa, 1924-25

Ism: Rajka László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 211-214.

Deutsche illustrierte Rundschau. – 5-6 (1926) 121-188.

Ism: Deutsche illustrierte Rundschau magyar száma / Rajka László

3:2 (1926) ápr.-jún.) 221-223.

Horologium turcicum / Rosnyai Dávid; bev. és jegyz. ell.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – 260 p. – (Régi Magyar Könyvtár: 38)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 89-90.

Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez / Szilády Áron; sajtó alá rend.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – p. 321-426. – (Régi Magyar Költők Tára: 7.)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 90-91.

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.

Goethes Herz ein Kieselstein / Josef Turóczi-Trostler. – Budapest: Verfasser, 1928. – 24 p. – (Geist und Literatur: 1.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.

Entwicklungsgang der ungarischen Literatur: I. / Turóczi-Trostler József. – Budapest: Verfasser, 1928. – 36 p. – (Geist und Literatur: 2.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.

A Genovéve-legenda és népkönyv története / György Lajos. – Budapest: Pallas Rt., 1929. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 34. sz.)

Ism: Rajka László

6:3-4 (1929) 361-362.

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Rass Károly

Reményik Sándor / Rass Károly. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 411-424.

A párisi irodalom 1925-ben / Rass Károly. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 334-351.

ismerteti

A legújabb francia irodalom hatása külföldön: Nouvelles litteraires / Rass Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 114-117.

Apostolok és csavargók: Elbeszélések / Kovács Dezső. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1924. – 126 p.

Ism: Rass Károly

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 169-170.

Forró szavak: Versek / Pakocs Károly. – Satu Mare. Szatmár: Katholikus Élet, 1924. – 96 p.

Ism: Rass Károly

1:7 (1924. jún.) 190-192.

Hangtalan lírán: Új versek / Krüzselyi Erzsébet. – Máramarossziget: Hermes, 1924. – 78 p.

Ism: Rass Károly

1:8 (1924. szept.-okt.) 318-321.

Én jót akartam / Ligeti Ernő. – Satu Mare – Szatmár: Szabadsajtó, 1924. – 112 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 347-351.

Ilyen vagyok: Versek / Hajnal László. – Cluj-Kolozsvár: Szilágyi, Corvin ny., 1924. – 94 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 351-353.

Föld népe: Elbeszélések / Gyallay Domokos. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 81 p.

Ism: Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 421-423.

Zeniten: Versek / Serestély Béla. – Déva: Laufer, 1924. – 74, 2 p.: 1 t.

Ism: Rass Károly

2:1 (1925. jan.-febr.) 80-83.

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; ill.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépműves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4.)

Ism: Rass Károly

3:1 (1926. jan.-márc.) 91-93.

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Rass Károly

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 451-457.

Magyar fa sorsa: A vádlott Ady költészete / Makkai Sándor; illusztr.: Bánffy Miklós. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1927. – 144 p: 5 t.

Ism: Rass Károly

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 388-399.


Reischel Artur

ismerteti

A finn nemzeti irodalom története / Bán Aladár. – Budapest: Szent István Társulat, 1926. – 160 p. – (Szent István Könyvek: 39)

Ism: Reischel Artur

3:1 (1926. jan.-márc.) 96-97.

Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / Brisits Frigyes. – Budapest: Pallas, 1926. – 155 p.: 1 t.

Ism: Reischel Artur

4:1 (1927. jan.-márc.) 91-92.


Reményik Sándor

Szabolcska Mihály / Reményik Sándor. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 141-142.

ismerteti

Gladiátorarc / Olosz Lajos. – (Kolozsvár): Minerva ny., 1923. – 132 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

A fák / Finta Gerő. – (Székelyudvarhely): Globus ny., 1923. – 75 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

A vágyaim: Versek / Walter Gyula. – Székelyudvarhely: Globus ny., 1923. – 94 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

Virágok a Golgotáról: Versek: (1919-1923) / Szabó Jenő. – Kézdivásárhely: Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt., 1923. – 130 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Rónay Elemér

Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye / Rónay Elemér. – 6:1-2 (1929) 49-61.


Roska Márton

Adatok a magyarság erdélyi honfoglalásához / Roska Márton. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 258-264.

ismerteti

Ethnographia – Népélet: A Magyar Néprajzi Társaság közleményei. – 37:1 (1926)

Ism: Roska Márton

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 405-406.


S.

ismerteti

Anekdóták forrásai / György Lajos. In: Irodalomtörténet. – 18:3-4 (1929) 98-100.

Ism: S.

6:1-2 (1929) 142-143.


Schneller Vilmos

A régészet és művészettörténelem utóbbi öt éve Magyarországon / Schneller Vilmos. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 189-196.


Siklóssy László

A régi Erdély amatőrjei / Siklóssy László. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 57-68.


Steuer János

A "Siebenbürgen", "székely", "magyar"" és egyéb ősi nevek eredete: I-II. / Steuer János. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 313-316, 413-417.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek / Steuer János. – 2:5 (1925. máj.) 218-220.

Székely nyelv és székely eredet / Steuer János. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 449-451.

A székely-kérdés válaszútján: I. A magyar ethnológia nagy tévedései / II. A gepida-eredet kérdése / Steuer János. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 318-334.

"Székely" és "csángó" / Steuer János. – [Reflexió Bitay Árpád írására, 5:1928 117. p.] – 6:1-2 (1929) 101-102.

A székely-kérdés válaszútján: Második közlemény / Steuer János. – [Első rész: 4:3-4 (1927) 318-334.- Karácsonyi János 4:2 (1927) 224-250. cikkére reflexió.] – 6:3-4 (1929) 241-252.

ismerteti

Érintkezésen alapuló átvitel / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929. – 57 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Steuer János

6:3-4 (1929) 356-357.

Steuer János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" és "Székely" szavak eredetéhez / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 167-169.


Sulyok István

közli

Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között / Sulyok István. – [M. Constantinescu és N. Iorga, valamint Székely János és Melich János vitája.] – 6:1-2 (1929) 157-163.

ismerteti

A kisebbségek nemzetközi védelme: A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján / Balogh Arthur. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1928. – 329 p.

Ism: Sulyok István

6:3-4 (1929) 394-395.


Szabó T. Attila

ismerteti

A százéves Manzoni-regény / Várdai Béla. – Budapest: Szent István Akadémia, 1927. – 27 p. – [Manzoni, Alessandro: I promessi sposi = A jegyesek c. romantikus regényről]

Ism: Sz.

6:1-2 (1929) 148.

Romános – romántos – romantikus / Farkas Gyula. – Budapest: [Dunántúl ny.], 1929. – 30 p. – (Minerva Könyvtár: 22.)

Ism: Sz.

6:3-4 (1929) 359.

összeállította

Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei / Szabó T. Attila. – 6:3-4 (1929) 281-304.


Szász Károly (1865-1950)

összeállította

Madách kiadatlan levelei az "Ember tragédiájá"-ról / Szász Károly. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 252-254.


Széll Kálmán

Az anyag atomos összetétele és az atomok szerkezete I-II. / Széll Kálmán. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 296-304, 385-394.

Mi a fény? / Széll Kálmán. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 425-431.


Szent-Iványi József

Üzemtani problémák az agrár-reform után / Szent-Iványi József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 46-51.


Szokolai Béla

A nagybányai művésztelep / Szokolay Béla. – [bibliográfia: 259-260.] – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 241-260.


Tavaszy Sándor

Az erdélyi magyar kálvinizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban / Tavaszy Sándor. – 1:1 (1924. jan.) 45-50.

A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében: I-IV. rész / Tavaszy Sándor. – 1:2, 3-4, 5-6, 7 (1924. febr.-jún.) 118-122, 207-211, 203-207, 218-223.

A tudományok rendszere: I-II. rész / Tavaszy Sándor. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 373-384, 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 52-59.

Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése / Tavaszy Sándor. – 5:1-4 (1928) 3-12.

ismerteti

A logikai érték problémája és kialakulásának története / Varga Béla. – Budapest: MTA, 1922. – 149 p. – (Értekezések a philos és társadalomtud. köréből: II. köt. 5.)

Ism: Tavaszy Sándor

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 221-223.

Kant / Bartók György. – Torda: "Az Út", 1925. – 121 p.

Ism: Tavaszy Sándor

3:1 (1926. jan.-márc.) 100-101.

Böhm Károly / Bartók György. – Budapest: Franklin-Társulat, 1928. – 166 p. – (Kultúra és Tudomány)

Ism: Tavaszy Sándor

5:1-4 (1928) 140-141.

Az ember világa: Philosophiai kutatások: V. rész. Az erkölcsi érték tana / Böhm Károly; sajtó alá rend. és bev.: Bartók György. – Budapest: Luther Társ.; Békéscsaba: Körös ny., 1928. – XXIII, 278 p. – (A Luther Társaság kiadványai: Új sor. 6.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 123-125.

Valóság és érték: Az ismeretlen élet és értékelmélet alapproblémája / Varga Sándor. – Szeged: M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Barátainak Egyesülete, 1928. – 90 p. – (Acta Litterarum ac Sci. Regiae Univ. Francisco-Josephinae: Sectio: Philosophica. Tom III.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 139-140.

A "Rendszer" filozófiai vizsgálata / Bartók György. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 45 p. – (Értekezések a filozófiai és társadalomtudományok köréből: III. köt. 5. sz.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 397-398.

A fejlődés eszméje / Nagy József. – Budapest: Magyar Filozófiai Társaság, 1929. – 59 p. – (Filozófiai értekezések: 3. sz.)

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 398-399.


Tompek József

A XIII. ikerlégió munkavezetői Apulumban: A Gyulafehérvári Régészeti Múzeum tégláinak feliratai alapján / Tompek József. – 6:3-4 (1929) 351-352.


Török Imre

ismerteti

Orvosi etika: Előadások az orvosi élet helyes folytatásáról / Imre József. – Budapest: Studium rt., 1925. – 290 p.

Ism: Török Imre

3:1 (1926. jan.-márc.) 105-107.


Török Pál

közli

II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye: Pótlék a Nagyenyedi Albumhoz / közli: Török Pál. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 118-124.


Tulogdy János

Kolozsvár környékének pleistocen képződményei / Tulogdy János. – 2:6 (1925. jún.) 274-281.

ismerteti

Az ősrégészet kézikönyve: I. A régibb kőkor / Roska Márton. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 351 p.

Ism: Tulogdy János

3:2 (1926. ápr.-jún.) 208-209.

Földrajzi Közlemények: Magyar Földrajzi Társaság. – 54:1-6 (1926)

Ism: Tulogdy János

4:1 (1927. jan.-márc.) 105.

Természettudományi Közlöny. – 58:1-10 (1926)

Ism: Tulogdy János

4:1 (1927. jan.-márc.) 114-116.


Ujvári Gyula

Hol keressük a Balassi Menyhért árultatásáról írt Comoedia szerzőjét? / Ujvári Gyula. – 5:1-4 (1928) 120-122.


Valentiny Antal

ismerteti

Erdélyi problémák / Gyárfás Elemér. – Cluj-Kolozsvár: E.I.T., 1923. – 268 p.

Ism: "Erdélyi problémák." / Dr. V. A.

1:1 (1924. jan.) 43-45.


Várady Aurél

ismerteti

Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek / Gyárfás Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1924. – 126 p.

Ism: Várady Aurél

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 207-209.


Varga Béla

Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában / Varga Béla. – 2:5, 6 (1925. máj., jún.) 209-218, 263-273.

A fausti és a karamazovi lélek / Varga Béla. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. május 12-én.] – 6:3-4 (1929) 230-240.

ismerteti

A kereszténység helye a világ vallásai között / Carpenter Estlin János; ford.: Kiss Elek. – Székelykeresztur: Unitárius Irodalmi Társaság, 1923. – 70 p.

Ism: Dr. V. B.

1:1 (1924. jan.) 50-51.

Böhm Károly r.t. emlékezete / Pauler Ákos. – Budapest: Akadémia, 1924. – 11 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 17.)

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 226-227.

Világnézeti kérdések / Tavaszy Sándor. – Torda: "Az Út", Füssy ny., 1925. – 185 p.

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 227-230.

Az ethikai világrend útjelzői / Bárány Gerő. – Budapest: Lampel, Franklin ny., 1925. – 207 p.

Ism: Varga Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 397-399.

Keresztény forma és stílus / Pitroff Pál. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 14 p. – [Székfoglaló a Szent István Akadémia III. osztályában.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.

Benedetto Croce újabb esztétikai művei / Várdai Béla. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 41 p.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Vásárhelyi János

ismerteti

Pásztortűz-almanach / szerk.: György Lajos. – Kolozsvár: Minerva, 1925. – 270 p.

Ism: Vásárhelyi János

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 76-79.


Veress Endre

Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez / Veress Endre. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 60-61.


Veress Miklós

Az erdélyi könyv-, zenemű- és papírkereskedők statisztikája / Veress Miklós. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 88-89.


Vita Zsigmond

ismerteti

Magyar régiségek és furcsaságok / Trócsányi Zoltán. – Budapest: Dante, Geniusz, 1925. – 141 p.

Ism: Vita Zsigmond

3.1 (1926. jan.-márc.) 97-98.

Gárdonyi Géza élete és költészete / Szabolcska László. – Temesvár: Helikon, 1926. – 135 p.

Ism: Vita Zsigmond

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198-199.


Wildt József

Erdélyi magyar matematikusok és fizikusok tudományos munkálkodása 1919 óta / Wildt József. – [Sz. Nagy Gyula matematikus és Széll Kálmán fizikus munkásságáról.] – 1:3-4 (1924. márc.) 199-202.

ismerteti

Az anyag szerkezete / Széll Kálmán. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 83 p. – (Minerva Könyvtár: 4. sz.)

Ism: Wildt József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 210-211.


X

ismerteti

Michael Babits, der Lyriker / Dezső Keresztury. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 110-116.

Ism: X

6:3-4 (1929) 365.

Molnár Ferenc mint drámaíró / Szász Károly. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 151-160.

Ism: X

6:3-4 (1929) 375.


Xántus János

ismerteti

A földfelszín formáinak ismerete / Cholnoky Jenő. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1927. – 296 p.: illusztr.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 99-100.

A leíró földrajz alapvonalai: II. Tengerentúli földrészek / Hettner Alfréd; ford.: Littke Aurél. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1926. – 437 p.: illuszt.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100.

Tíz esztendő a Tűzföldön / Alberto M. De Agostini; ford.: Cholnoky Béla. – Budapest: Lampel rt., 1926. – 209 p.: 28 t. + 3 tp. – (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára)

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100-101.


Zarándi

ismerteti

Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem archeológiai Intézetéből. – 2: (1926). – Szeged

Ism: Zarándi

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 403-405.

 


Tárgyszóindex


Aderca, Felix

Bitay Árpád

Moartea unei Republici roşii = Egy vörös köztársaság halála / F. Aderca. – Bucureşti: Ancora, 1924. – 208 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.


Ady Endre (1877-1919)

Jancsó Elemér

"Ha hív az acélhegyű ördög": --Újságírói és publicisztikai írásai / Ady Endre; összeáll. és kortörténeti ismeretekkel bev.: Fehér Dezső. – [Nagyvárad: Szent László ny.], 1927. – 256 p.: 1 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 145.

Újabb Ady-tanulmányok / Földessy Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1927. – 190 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 149.

Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága / Horváth Cirill. – Budapest: Budapesti Hirlap ny., 1928. – 79 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.

Ady Endre költészete / Nagy Sándor. – Budapest: Szerző, 1927. – 129 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Az Ady-kérdés története: (Idézetek) / Zsigmond Ferenc. – Mezőtúr: Török, 1928. – 143 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.

Rass Károly

Magyar fa sorsa: A vádlott Ady költészete / Makkai Sándor; illusztr.: Bánffy Miklós. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1927. – 144 p: 5 t.

Ism: Rass Károly

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 388-399.


Agostini, Alberto M. de

Xántus János

Tíz esztendő a Tűzföldön / Alberto M. De Agostini; ford.: Cholnoky Béla. – Budapest: Lampel rt., 1926. – 209 p.: 28 t. + 3 tp. – (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára)

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100-101.


Ajtay Miklós (1899-1987)

Jancsó Elemér

Esztétikai imperializmus / Ajtay Miklós. – Paris: Les Presses Universitaires de France, é. n. – 59 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 140.


Alkímia

Orient Gyula

Erdélyi alchimisták / Orient Gyula. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 335-378.


Alkotmányjog

Bitay Árpád

A "Supplex Libellus" kifejezésről / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.

Még egy bizonyíték a Supplex Libellus kifejezés igazi értelme mellett / Bitay Árpád. – [V. ö.: 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.] – 5:1-4 (1928) 118-119.


Állameszme

Albrecht Ferenc

A történelmi realizmus rendszere / Réz Mihály; irodalmi hagyatékából [kiad.] a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Studium, 1923. – 209 p.

Ism: Albrecht Ferenc

1:8 (1924. szept.-okt.) 331-333.

Borbély István

"A XIX. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra": Egy ismét aktuális könyvről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 269-274.


Államnyelv

Kristóf György

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarica aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.


Állattenyésztés

Buday Árpád

Erdély juhai: Erdély juhtenyésztése: A múlt, a jelen, a jövő / Szentkirályi Ákos. – Cluj-Kolozsvár: Providenţia, 1923. – 132 p. – (Erdélyi Gazd. Egylet: 60.)

Ism: Buday Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 220-221.


Alsórákos (Racoş) Nagy-Küküllő vm. most Brassó m.

Bányai János

Az alsórákosi bazalt erupciók és az Olt-áttörés kora / Bányai János. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 187-190.


Andrieşescu, Ioan (1888-1944)

Ferenczi Sándor

Consideraţiuni asupra tezaurului dela Vâlci-Trân lângâ Plevna (Bulgaria) / Andrieşescu, Ioan; kieg. jegyz. ellátta: V. Părvan. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 42 p. + 1 mell.

Ism: Ferenczi Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 209-210.


Anekdóta

"Néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani" magyar változatai / György Lajos. In: Ethnographia: (Népélet): A Magyar Néprajzi Társaság közlönye. – 39:3-4 (1928) 183-185.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.

Blédy Géza

Poggio- és Arlotto-elemek a magyar anekdota-irodalomban / György Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 56-90.

Ism: B.

6:3-4 (1929) 360-361.

Csűry Bálint

Petőfinek "Egy telem Debreczenben" című verséhez / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

György Lajos

Futó ellenségnek arany híd / György Lajos. – 6:1-2 (1929) 97-98.

Anekdóta a megvesztegetett bíróról / György Lajos. – [Csűry Bálint írásához észrevétel, 5 (1928) 115. p.] – 6:1-2 (1929) 102.

A weinsbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 347-348.

Petrarca két anekdótája irodalmunkban / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 348-349.

Cigányadomák / Dömötör Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 82-106.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

A "lisztlopó" anekdóta és a passió-játékok / K. Posonyi Erzsébet. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 74-81.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373.

S.

Anekdóták forrásai / György Lajos. In: Irodalomtörténet. – 18:3-4 (1929) 98-100.

Ism: S.

6:1-2 (1929) 142-143.


Angyal Dávid (1857-1943)

György Lajos

Kölcsey Ferenc / Angyal Dávid. – Budapest: Pallas, 1927. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 16. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.


Anonymus (12-13. sz.)

Bitay Árpád

Magyar Anonymus: Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről / ford., bev., jegyz.: Pais Dezső. – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1926. – 15 p.: 1 tp. – (Napkelet Könyvtára: 14. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 395-396.

Csűry Bálint

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.

Karácsonyi János

Kakuktojás / Karácsonyi János. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 196-203.


Antik irodalom

Márkos Albert

A római irodalom kistükre / Sebestyén Károly. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 159 p.

Ism: Márkos Albert

1:3-4 (1924. márc.) 218-219.

Prikler Lajos

Pindaros / magyarul tolmácsolta: Csengery János. – Budapest: Globus Nyomdai Műintézet, 1929. – 439 p. – (Görög és római remekírók)

Ism: Prikler Lajos

6:1-2 (1929) 146.


Anuarul Institutului de Istorie Naţională (évkönyv)

Bitay Árpád

Anuarul Institutului de Istorie Naţională. – 3: (1924-1925) 1046. – Cluj, 1926

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 392-395.

Pop, Sever

Anuarul Institutului de Istorie Naţională / publ.: Alex. Lăpedatu, Ioan Lupaş. – 1 (1921-1922), 2 (1923). – Cluj: Ardealul; Bucureşti: Cartea Românească, 1922, 1924. – XV, 434, XV, 544 p.

Ism: Pop Sever

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 401-405.


Apáczai Csere János (1625-1659)

Csűry Bálint

Apáczai Csere János / Csűry Bálint. – 2:5 (1925. máj.) 193-195.

Gál Kelemen

Apáczai Csere János személyisége és világnézete: Születésének háromszázadik évfordulójára / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56 p. – (Minerva Könyvtár: 1)

Ism: Gál Kelemen

2:8 (1925. okt.) 389-391.


Apafi-család

Köpeczi Sebestyén József

A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált, + 3 számozatlan tábla.] – 5:1-4 (1928) 69-83.


Apulum (Nagyenyed)

Tompek József

A XIII. ikerlégió munkavezetői Apulumban: A Gyulafehérvári Régészeti Múzeum tégláinak feliratai alapján / Tompek József. – 6:3-4 (1929) 351-352.


Aquinói szent Tamás (1225?-1274)

Hirschler József

Aquinói szent Tamás: Jubiláris gondolatok / Hirschler József. – 1:3-4. (1924. márc.) 190-199.


Aranka György (1737-1817)

Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.


Arany János (1817-1882)

Csűry Bálint

Arany János képzelete / Császár Elemér. – Debrecen: Studium, 1927. – 30 p. – (A debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. kiadványai: II. 6.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 89.

György Lajos

Toldi: 1847 / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Bernát ny., 1923. – 48 p. – (Klasszikus olvasmányok: I.)

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Toldi Estéje / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Bernát ny., 1924. – 48 p. – (Klasszikus olvasmányok: könyvsorozat II.)

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Toldi: Költői elbeszélés / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt, 1924. – 79 p.

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Arany János és az eposzi közvagyon / Trencsény Károly. – Budapest: Pallas, 1928. – 50 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 25. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 155.

Kekel Béla

Misztikus elemek Arany János költészetében / Trencsény Károly. In: Budapesti Szemle. – 214:621 (1929) 161-180.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 376.

Nagy Sándor

Arany "Toldi"-jának egy szerkezeti sajátossága / Nagy Sándor. – 2:4 (1925. ápr.) 163-166.


Argyas (Arghişu) Hunyad vm.

Karácsonyi János

Az argyasi püspökség / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 182-183.


Árpád-házi királyok kora

Csűry Bálint

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.

Ferenczi Miklós

Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban: I-II. közlemény / R. Kiss István. In: Századok. – 62:7-8, 9-10 (1928) 733-765, 849-868.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Asszimiláció

György Lajos

A szatmárvidéki asszimiláció: Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 81,3 p. – Klny: Magyar Kisebbség VII. évf.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 355.


Asztalos Miklós (1899-1986)

Ferenczi Miklós

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés / Asztalos Miklós. – Budapest: Collegium Transilvanicum; Pécs: Haladás ny. RT., 1928. – 205 [3] p. – ("Híd" könyvtára: 1. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 150-151.

Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus / Asztalos Miklós. – Pécs: Karl könyvesbolt, 1927. – 62 p. – (Symposion Könyvek: 5. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 151.

György Lajos

A kisebbségi történetírás feladatai és módszerei / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1929] – 24 p. – Klny. a Magyar Kisebbség VIII. évf.-ból

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 353-354.

Az erdélyi állam iskolapolitikája: 1556-1690 / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 34 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 354.


Athenaeum (folyóirat)

György Lajos

Athenaeum. – Ú. f. 13:1-2 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 419.


Atomfizika

Lásd: fizika


Attila (400 körül-453) hun király

Kántor Lajos

Attilas Tod in Geschichte und Sage / Julius Moravcsik. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 36 p.

Ism: Kántor Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 404-405.


Babits Mihály (1883-1941)

Jancsó Elemér

Babits Mihály / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – IV, 47 p.: 1 t. – (Kortársaink: 1.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

X

Michael Babits, der Lyriker / Dezső Keresztury. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 110-116.

Ism: X

6:3-4 (1929) 365.


Bács (Baciu) Kolozs m.

Orosz Endre

Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában / Orosz Endre. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 69-71.


Badics Ferenc (1854-1939)

György Lajos

Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában / Badics Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 23 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.


Bajza József (1885-1938)

György Lajos

Horvát eposz Kálmán királyról / Bajza József. – [Akadémiai székfoglaló.] In: Budapesti Szemle. – 211:611 (1928) p. 11-50.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Kekel Béla

Szerb költők magyarul / Bajza József. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 340-372.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 354-355.


Bakics Péter (16. sz.) földesúr

Gyalui Farkas

Egy asszonyért: Regény / Petelei István. – Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1924. – 98 p.

Ism: Gyalui Farkas

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 173-174.


Balassi Bálint (1554-1594)

Bitay Árpád

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.

Csűry Bálint

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 93-94.

György Lajos

Minden munkái / Balassa Bálint; Bev. jegyz.: Dézsi Lajos. – Budapest: Génius, 1923. – 796 p. – (Nagy írók – nagy írások)

Ism: Balassa Bálint minden munkái / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 125-126.

Pálffi Márton

Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint / G. Kristóf. In: Dacoromania: Buletinul "Muzeului limbei române". – 3 (1922-1923) 550-560.

Ism: Pálffi Márton

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 212-213.


Balassi Menyhért (1510 körül-1568)

Ujvári Gyula

Hol keressük a Balassi Menyhért árultatásáról írt Comoedia szerzőjét? / Ujvári Gyula. – 5:1-4 (1928) 120-122.


Balázs András (1869-1956)

Biró Vencel

Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez: 1919-1929 / Balázs András. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1929. – 265 p.

Ism: Biró Vencel

6:3-4 (1929) 395-397.


Balázsfalvi gyűlések

Moldován Gergely

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Balogh Artúr (1866-1951)

Sulyok István

A kisebbségek nemzetközi védelme: A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján / Balogh Arthur. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1928. – 329 p.

Ism: Sulyok István

6:3-4 (1929) 394-395.


Balogh Endre (1881-1925)

Borbély István

Balogh Endre / Borbély István. – 2:4 (1925. ápr.) 152-154.


Bán Aladár (1871-1960)

Reischel Artur

A finn nemzeti irodalom története / Bán Aladár. – Budapest: Szent István Társulat, 1926. – 160 p. – (Szent István Könyvek: 39)

Ism: Reischel Artur

3:1 (1926. jan.-márc.) 96-97.


Bánát

Bitay Árpád

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.

Nagy László, S.

Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története / Orient Gyula. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1926. – 263 p.

Ism: S. Nagy László

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.


Bánffy Ferenc (1869-1938) publicista, mecénás

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.


Bányászat

Biró Vencel

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Bitay Árpád

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.


Barankai Lajos (1882-1965)

György Lajos

A nemzeti közszellem pedagógiája / Barankay Lajos. – Pécs: Egyetemi ny., é. n. – 296 p. – [Az MTA által Halmos-díjjal jutalmazott pályamunka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 140.


Bárány Gerő (1878-1939)

Kész Antal

Etikai világrend / Bárány Gerő. In: Széphalom. – 3:5-6 (1929) 153-166.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 355.

Varga Béla

Az ethikai világrend útjelzői / Bárány Gerő. – Budapest: Lampel, Franklin ny., 1925. – 207 p.

Ism: Varga Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 397-399.


Baranyai Zoltán (1888-1948)

Balogh Artúr

A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve / Baranyai Zoltán. – Második, átdolg. kiad. – Berlin: Voggenreiter, 1925. – 318 p.

Ism: Balogh Arthur

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 389-390.

Kauntzné Engel Ella

Le bacha de Bude / Zoltán Baranyai. – [Victor de Gingius de Moiry 18. sz.-i svájci író regényéről, amelyet 1791-ben Aranka György fordított magyarra.] In: Biblioteque Universelle et Revue Suisse. – 1922 júl.

Ism: "Le bacha Bude". A budai basa / Kauntzné Engel Ella

1:7 (1924. jún.) 228-229.


Bárd Oszkár (1893-1942)

Rajka László

A taposómalom: Komédia / Bárd Oszkár. – Berlin: Voggenreiter; Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 139, 5 p.

Ism: Rajka László

2:7 (1925. szept.) 333-334.


Bărnuţiu, Simon (1808-1864)

Moldován Gergely

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Báróczi Sándor (1735-1809) erdélyi származású író

György Lajos

Báróczi Sándor "Amália" c. regényének forrása / György Lajos. – [J. F. Marmontel regénye] – 6:1-2 (1929) 103-105.


Bârseanu, Andrei (1858-1922)

Borbély István

Catechismul luteran-românesc / Andreiu Bârseanu. – Bucureşti: Acad. Română, 1923. – 8 p. – (Memoriile secţiunii literare: Seria III. Tom. I. mem. 3.)

Ism: Borbély István

1:1 (1924. jan.) 54-59.


Bartók Béla (1881-1945)

Perényi József

A magyar népdal / Bartók Béla. – Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1926. – 142 p.

Ism: Perényi József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 200-201.


Bartók György (1882-1970)

Tavaszy Sándor

Kant / Bartók György. – Torda: "Az Út", 1925. – 121 p.

Ism: Tavaszy Sándor

3:1 (1926. jan.-márc.) 100-101.

Böhm Károly / Bartók György. – Budapest: Franklin-Társulat, 1928. – 166 p. – (Kultúra és Tudomány)

Ism: Tavaszy Sándor

5:1-4 (1928) 140-141.

Az ember világa: Philosophiai kutatások: V. rész. Az erkölcsi érték tana / Böhm Károly; sajtó alá rend. és bev.: Bartók György. – Budapest: Luther Társ.; Békéscsaba: Körös ny., 1928. – XXIII, 278 p. – (A Luther Társaság kiadványai: Új sor. 6.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 123-125.

A "Rendszer" filozófiai vizsgálata / Bartók György. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 45 p. – (Értekezések a filozófiai és társadalomtudományok köréből: III. köt. 5. sz.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 397-398.


Báthori Anna (1594-1636 után)

Kiss Ernő

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 75-77.

Rass Károly

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Rass Károly

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 451-457.


Báthori István (1533-1586)

György Lajos

Báthory István lengyel történetírója / Laziczius Gyula. – [Joannes Lasitius (1534-1599 után) protestáns teológus.] In: Magyar Könyvszemle. – 35:1-4 (1928. jan.-dec.) 67-72.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 368.


Bátky Zsigmond (1874-1939)

György Lajos

Magyar népművészet / Visky Károly, BátkyZsigmond, Győrffy István. – Budapest: Egyetemi ny., 1928. – XXIII, 240 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 161.


Bayer József (1851-1919) tanár, színháztörténész

Kiss Ernő

Bayer József r. t. emlékezete / Császár Elemér. – Budapest: Akadémia, 1926. – 57 p. – (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 19. k. 7. sz.)

Ism: Kiss Ernő

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400-401.


Becse-Gergely nemzetség

Köpeczi Sebestyén József

A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált, + 3 számozatlan tábla.] – 5:1-4 (1928) 69-83.


Beethoven, Ludwig van (1770-1827)

Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Béldy Kelemen (+1625) földesúr

Bitay Árpád

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.


Bene Lajos (1876-?)

Kántor Lajos

Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei / Bene Lajos; bev.: Bodó János. – Budapest: Centrum ny., 1926. – 52 p. – (A Falu könyvtára: 32. sz.)

Ism: Kántor Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 98-99.


Benedek Marcell (1885-1969)

Jancsó Elemér

A francia irodalom / Benedek Marcell. – Budapest: Athenaeum, 1928. – 363 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 146.


Benedek, szent

Lásd: Szent Benedek, nursiai


Benedek-rend

Lásd: szerzetesrend


Benyovszky Károly (1886-1945 után)

György Lajos

A pozsonyi magyar színészet története 1867-ig / Benyovszky Károly. – Bratislava-Pozsony: Steiner Zsigmond kiad., 1928. – 287 p. – [Az MTA által jutalmazott munka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146-147.


Beöthy Zsolt (1848-1922)

Romemlékek I-II.: Tanulmányok I.: Beszédek II. / Beöthy Zsolt. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 368, 324 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 126-128.


Berde Mária (1889-1949)

Kiss Ernő

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 327-330.

A szent szégyen / R. Berde Mária. – Târgu-Mureş – Marosvásárhely: Révész, 1925. – 180 p. – (Erdélyi könyvbarátok társasága: 1)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 331-333.

Kristóf György

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Kristóf György

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 60-62.


Berkuce, Joannes Baptista (1635. v. 1636-1697 után)

Boros Fortunát

Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén / közli Boros Fortunát O.F.M. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 62-69.


Berzeviczy Albert (1853-1936)

Hirschler József

Nel centenario della nascita del Petőfi / Berzeviczy Albert. In: Nuova Antologia: Di lettere, scienze ed arti. – Roma, 1923

Ism: Berzeviczy Albertnek olasz nyelvű tanulmánya Petőfiről / Hirschler József

1:2 (1924. febr.) 128-129.


Beszterce (Bistriţa)

Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.


Bethlen Elek gr. (1777-1841)

Ferenczi Miklós

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.


Bethlen Gábor (1580-1629)

Biró Vencel

Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus / Biró Vencel. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 253-273.

György Lajos

Bethlen Gábor és egy francia költő / Elek Oszkár. – [François de Bois-Robert (1592-1662) francia költő ódájában Bethlen Gábort névszerint megénekli.] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 245-246.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

Bethlen Gábor mint hadvezér: I-II. közlemény / Gyalókay Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3, 4 (1929) 288-330, 417-463.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.

Orient Gyula

Erdélyi alchimisták / Orient Gyula. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 335-378.

Veress Endre

Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez / Veress Endre. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 60-61.


Bethlen Miklós (1468-1520)

Kelemen Lajos

A gogánváraljai mennyezetfestmény készíttetője és kora / Kelemen Lajos. – [illusztrált] – 5:1-4 (1928) 13-20.


Bethlen Miklós (1642-1716)

Bíró Vencel

Bethlen Miklós kancellár: 1642-1716 / Gyárfás Elemér. – Dicsőszentmárton: Erzsébet ny., 1924. – 226 p.

Ism: Gyárfás Elemér legújabb könyve / Bíró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 41-45.


Bethlen-család, bethleni

Rónay Elemér

Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye / Rónay Elemér. – 6:1-2 (1929) 49-61.

Köpeczi Sebestyén József

A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált, + 3 számozatlan tábla.] – 5:1-4 (1928) 69-83.


Bezdechi, Ştefan (1888-1958)

Jancsó Elemér

Familia lui Nicolae Olahus / Ştefan Bezdecki. – Cluj: Ardealul, 1927. – Extras din Anuarul institutului de istorie naţională

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.


Biblia, román nyelvű

Borbély István

Az erdélyi huszita mozgalmak hatása a román irodalomra / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 433-434.


Bibliográfia

Új könyvek. – 1:3-4 (1924. márc.) 240.

Új könyvek. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 260.

Ferenczi Miklós

Márki Sándor irodalmi munkássága: Folytatásul és kiegészítésül Szinnyei: Magyar írók élete és munkái VIII. kötetéhez / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 265-276.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1926. év / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 5:1-4 (1928) 162-182.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1927. év / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 6:1-2 (1929) 166-184.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1928. év: Pótlásokkal az 1919-1928. évekről / összeáll.: Ferenczi Miklós. – [A 10 esztendő megjelenéseinek statisztikai táblázatával (402-403. p.)] – 6:3-4 (1929) 400-432.

A budapesti könyvtárakba 1928. évben járó folyóiratok címjegyzéke. – Budapest: Kir. M. Egyetemi Nyomda, 1928. – 94 p. – (Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ: A. sorozat, 2. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 140.

Csonka Magyarország sajtója: I. rész / Wünscher Frigyes. – Budapest: Csáth Ferenc RT., 1927. – 101 p. – (A Sajtó Könyvtára: 3. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 148.

György Lajos

Új könyvek és folyóiratok / Gy. L. – 1:2 (1924. febr.) 163-164.

A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje: 1919-1923 / György Lajos. – 1:7 (1924. jún.) 239-257.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924 / Összeáll.:György Lajos. – 2:4 (1925. ápr.) 185-192.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924: III. közlemény / összeáll.: György Lajos. – 2:6 (1925. jún.) 290-296.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1919-1924: IV. közlemény / összeáll.: György Lajos. – 2:7 (1925. szept.) 337-352.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: V. közlemény / György Lajos. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 453-476.

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1925. év / György Lajos. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 425-450.

Magyar kormányzati bibliográfia az 1924-ik évi törvények, kormányrendeletek... alapján: Társadalomtudományi bibliográfia Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei alapján / szerk.: Krisztics Sándor. – Budapest: Pfeifer, 1926. – VIII, 375, 946 hasáb. – (Magyar Sociographiai Intézet kiadványa: 1-2. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 399-400.

Jancsó Elemér

Magyarországi kritikák erdélyi magyar írókról: 1924-26 / összeáll.: Jancsó Elemér. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 238-240

Karl Béla

1919-től 1924-ig Romániában magyar nyelven megjelent román nyelvtanok, szótárak és iratmintagyűjtemények / Karl Béla. – 2:3 (1925. márc.) 123-127.

Szabó T. Attila

Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei / Szabó T. Attila. – 6:3-4 (1929) 281-304.


Biró Vencel (1885-1962)

Erdély követei a Portán / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1921. –

Ism: Lukinich Imre

1:1 (1924. jan.) 33-34.

György Lajos

A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 26 p. – (Minerva Könyvtár: 10. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

Dr. Karácsonyi János / Biró Vencel. In: Erdélyi Helikon. – 1:6, 7 (1928) 443-456, 518-525.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.


Bitay Árpád (1896-1937)

György Lajos

Műfordítások román költőkből / Bitay Árpád. – Cluj-Kolozsvár: EIT, Minerva rt., 1928. – 136 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Jancsó Elemér

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.


Blaga, Lucian (1895-1961)

Gál Kelemen

Filozofia stilului / Lucian Blaga. – Bucureşti: Cultura Natională, 1924. – 83 p.

Ism: Gál Kelemen

2:3 (1925. márc.) 127-133.


Bod Péter (1712-1769)

Csűry Bálint

Bod Péter Szent Hiláriusának forrása / Csűry Bálint. – [Heidfeld, Johann Gottfried (16-17. sz.) műve] – 5:1-4 (1928) 99-116.


Bodó János

Kántor Lajos

Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei / Bene Lajos; bev.: Bodó János. – Budapest: Centrum ny., 1926. – 52 p. – (A Falu könyvtára: 32. sz.)

Ism: Kántor Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 98-99.


Bogdan-Duică, Gheorghe (1865-1934)

Moldován Gergely

Istoria literaturii române moderne: Intăii poeţi Munteni / G. Bogdan-Duică. – Cluj: Ardealul, 1923. – VI, 318 p. – (Biblioteca Dacoromânieii: 1)

Ism: G. Bogdan-Duică könyve / Moldován Gergely

1:3-4 (1924. márc.) 222-230.

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Bólyai Farkas (1775-1856) és Bólyai János (1802-1860)

Borbély István

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Tabéry Géza legújabb regénye / Borbély István

2.7 (1925. szept.) 311-318.

Dékáni Kálmán

A két Bólyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest: Németh, 1923. – X, 202 p.: 2 t.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 418-419.

Kiss Ernő

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 70-74.


Borbély István (1886-1932)

Biró Vencel

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Császár Elemér

A magyar irodalom története: A legrégibb időktől 1825-ig: Jegyzetekkel ellátott kiadás a művelt közönség számára / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 414 p.

Ism: Császár Elemér

1:8 (1924. szept.-okt.) 322-328.

György Lajos

A duális létbölcselet és theológiája / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 76 p. – (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára: 4. k.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

Ferencz József unitárius püspök emlékezete / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 15.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.


Boros Fortunát (1895-1953)

Az erdélyi Ferencrendiek / P. Boros Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura, 1927. – 318 p.: illuszt.

Ism: Sz.

6:1-2 (1929) 151-152.

Biró Vencel

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.


Boros György (1855-1941)

Kiss Ernő

Brassai Sámuel élete / Boros György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 372 p.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 96-97.


Botanika

Balogh Ernő

Magyar flóra: Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve = Flora Hungarica / Jávorka Sándor. – Budapest: Studium rt., 1925. – CII, 1307 p. (2 db): 1 tp., illuszt.

Ism: Balogh Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 206-208.

György Lajos

Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez / Karl János. – [Cserey Farkas (1773-1842) és Ercsey József (1792-1868) kéziratos botanikai munkáiról.] In: Debreceni Szemle. – 3:4 (1929. ápr.) 173-175.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Bourget, Paul (1852-1935)

Hirschler József

Paul Bourget az irodalom jelentőségéről / H. J. – 1:2 (1924. febr.) 161.


Böhm Károly (1846-1911)

Tavaszy Sándor

Böhm Károly / Bartók György. – Budapest: Franklin-Társulat, 1928. – 166 p. – (Kultúra és Tudomány)

Ism: Tavaszy Sándor

5:1-4 (1928) 140-141.

Az ember világa: Philosophiai kutatások: V. rész. Az erkölcsi érték tana / Böhm Károly; sajtó alá rend. és bev.: Bartók György. – Budapest: Luther Társ.; Békéscsaba: Körös ny., 1928. – XXIII, 278 p. – (A Luther Társaság kiadványai: Új sor. 6.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 123-125.

Varga Béla

Böhm Károly r.t. emlékezete / Pauler Ákos. – Budapest: Akadémia, 1924. – 11 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 17.)

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 226-227.


Brassai Sámuel (1800-1897)

Gál Kelemen

Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen / Gál Kelemen. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 283-317.

Kiss Ernő

Brassai Sámuel élete / Boros György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 372 p.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 96-97.


Brassó (Braşov)

Köpeczi Sebestyén József

A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 13-32.


Brisits Frigyes (1890-1969)

György Lajos

A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke / összeáll.: Brisits Frigyes. – [Budapest]: Magyar Tudományos Akadémia, 1928. – 396 p.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 140.

Reischel Artur

Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / Brisits Frigyes. – Budapest: Pallas, 1926. – 155 p.: 1 t.

Ism: Reischel Artur

4:1 (1927. jan.-márc.) 91-92.


Brunetiere, Ferdinand (1849-1906)

Jancsó Elemér

Válogatott kritikai tanulmányai / Brunetiere Ferdinand; ford.: Gulyás Pál. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – 159 p. – (Kultúra és Tudomány: 58. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 147-148.


Brunswick-család

Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Budapesti Szemle (folyóirat)

Csűry Bálint

Budapesti Szemle. – 201:581, 582 (1926. jan., febr.)

Ism: Cs. B.

3:1 (1926. jan.-márc.) 110-112.

Budapesti Szemle. – 201:584-585 (1926)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 402-403.

Budapesti Szemle. – 206:596 (1927)

Ism: Cs. B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 419-422.


Buday Árpád (1879-1937)

Opra Benedek

Magyar grófnő és francia tudós százéves levelezése / Buday Árpád. – [br. Jósika Jánosné = gr. Csáky Rozália és Felix Lajard francia akadémikus, régész levelezéséből.] In: Napkelet. – 14:19 (1929) 403-410.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 355.


Bukovina

György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.


Carpenter, Estlin Joseph

Varga Béla

A kereszténység helye a világ vallásai között / Carpenter Estlin János; ford.: Kiss Elek. – Székelykeresztur: Unitárius Irodalmi Társaság, 1923. – 70 p.

Ism: Dr. V. B.

1:1 (1924. jan.) 50-51.


Cele trei Crişuri (folyóirat)

Keresztúry Sándor

Cele trei Crişuri: Revista cultură. – 7:1-5 (1926). – Oradea

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 217-219.

Cele trei Crişuri: Revistă de cultură. – 7:6-9 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 415-417.


Centenárium

Balázs András

Jókai / Balázs András. – 2:3 (1925. márc.) 97-99.

Csűry Bálint

Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben / Csűry Bálint. – 2:4 (1925. ápr.) 159-162.

Hirschler József

Nel centenario della nascita del Petőfi / Berzeviczy Albert. In: Nuova Antologia: Di lettere, scienze ed arti. – Roma, 1923

Ism: Berzeviczy Albertnek olasz nyelvű tanulmánya Petőfiről / Hirschler József

1:2 (1924. febr.) 128-129.

Jancsó Elemér

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.

Kristóf György

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.


Cholnoky Jenő (1870-1950)

Xántus János

A földfelszín formáinak ismerete / Cholnoky Jenő. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1927. – 296 p.: illusztr.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 99-100.


Cibinium

Lásd: Nagyszeben


Címer

Lásd: heraldika


Codru-Drăguşanu, Ion (1818-1884) erdélyi román útleíró

Bitay Árpád

Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 106-107.


Cogitator

György Lajos

A szatmárvidéki asszimiláció: Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 81,3 p. – Klny: Magyar Kisebbség VII. évf.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 355.


Cornea, George

Bitay Árpád

Nebunia lumii = A világ őrültsége / George Cornea. – Bucureşti: Poporul, 1924. – 165 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.


Coşbuc, George (1866-1918)

Bitay Árpád

Endrődi Sándor egyik költeménye Coşbucnál / Bitay Árpád. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335.

Moldován Gergely

Coşbuc / Octavian Goga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1923. – 53 p. – (Acad. Română. Dîscursuli de recepţiune: 54.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Goga Octavian Coşbuc Györgyről / Moldován Gergely

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 224-230.


Crăciun, Ioachim

A. P.

Cronica lui Szamosközy: 1566-1608: Insemnări privitoare la Istoria Românilor / Ioachim Crăciun. – Cluj: Ardealul, 1928. – 214 p.

Ism: A. P.

6:3-4 (1929) 356.


Croce, Benedetto (1866-1952)

Varga Béla

Benedetto Croce újabb esztétikai művei / Várdai Béla. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 41 p.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Csáky István (1603-1662)

Orient Gyula

Erdélyi alchimisták / Orient Gyula. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 335-378.


Csanád-nemzetség birtoka

Juhász Kálmán

A Temesköz felvirágzása a tatárjárás után / Juhász Kálmán. – [16-17. p. között számozatlan tp.: A Csanád-nemzetség birtokai 1256-ban.] – 6:1-2 (1929) 16-24.


Csanádi egyházmegye

György Lajos

Balázs püspök, a csanádi egyházmegye újralapítója: 1243-1254 / Juhász Kálmán. In: Katholikus Szemle. – 43:7 (1929) 608-614.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Juhász Kálmán

Középkori művelődési központok a Maros-Tisza-Temes-közben / Juhász Kálmán. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 190-194.

Rajka László

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.


Csángó népköltészet

Bitay Árpád

Viola József: A moldvai fejedelem udvari orvosa, mint a moldvai magyar népköltés gyűjtője / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 59-61.


Csángó nyelvemlék

Lásd: nyelvemlék, csángó


Csángók

Bitay Árpád

Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál: 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-ból / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 264-266.

A moldvai magyarság: Történeti áttekintés / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 129-151.

Zöld Péter egyénisége / Bitay Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172.

A csángó név első értelmezője / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 118.

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.

Boros Fortunát

Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén / közli Boros Fortunát O.F.M. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 62-69.

György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.


Császár Elemér (1874-1940)

Bélteky László

Az elszakított országrészek szerepe irodalmunkban / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 31-43.

Ism: Bélteky László

6:1-2 (1929) 141.

Csűry Bálint

Arany János képzelete / Császár Elemér. – Debrecen: Studium, 1927. – 30 p. – (A debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. kiadványai: II. 6.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 89.

György Lajos

A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1928. – 30 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 29. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.

Irodalmunk nemzeti jelleme / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 213:617 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 141.

Kiss Ernő

Bayer József r. t. emlékezete / Császár Elemér. – Budapest: Akadémia, 1926. – 57 p. – (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 19. k. 7. sz.)

Ism: Kiss Ernő

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400-401.

Kristóf György

A Zalán futása / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1926. – 23 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 4. sz.)

Ism: Kristóf György

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198.

A magyar hún-mondák kérdésének mai állása / Császár Elemér. – Második kiadás. – Budapest: Pallas, 1925. – 31 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926.júl.-dec.) 382-384.


Császár Károly (1887-1968)

György Lajos

A jelenkori nyelvújítás / Császár Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p. – (Minerva Könyvtár: 13. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.


Csathó Kálmán (1881-1964)

Jancsó Elemér

Csathó Kálmán / Szondy György. – Budapest: Studium, [1929] – 39 p.: 1 t. – (Kortársaink: 2. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Kekel Béla

Csathó Kálmán / Kéky Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 452-462.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 365-366.


Csengery Antal (1822-1880)

Kristóf György

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.


Csengery János (1856-1945)

Prikler Lajos

Pindaros / magyarul tolmácsolta: Csengery János. – Budapest: Globus Nyomdai Műintézet, 1929. – 439 p. – (Görög és római remekírók)

Ism: Prikler Lajos

6:1-2 (1929) 146.


Csengery Loránt (1856-1924)

Kristóf György

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.


Csermák Antal (1771-1822) hegedűművész

Kovács Ferenc

Hangzatka: Regény / Sziklay Ferenc. – Berlin: Ludwig Voggenreiter Verlag, 1924. – 88 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:7 (1924. jún.) 192-196.


Csernák Béla (1875-1967)

Kristóf György

Az erdélyi királyhágómelléki református egyházkerületek együttmunkálkodása a történelem folyamán / Csernák Béla. – Nagyvárad: ny. n., 1929. – 23 p.

Ism: -f -y

6:3-4 (1929) 356.


Csík megye

A Felső Oltszorosok geológiai viszonyai / Bányai János. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 379-387.


Csiksomlyó (Şumuleu) Csík vm.

Biró Vencel

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.

György Lajos

A csikcsobotfalvi kézirat / Domokos Pál Péter. In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:2 (1929) 209-214.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357-358.


Csiky Gergely (1842-1891)

György Lajos

Csiky Gergely a regényíró / Speneder Andor. – Budapest: Pallas, 1928. – 20 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 32. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

György Lajos

Csokonai / Oláh Gábor. – Budapest: Pallas, 1928. – 27 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 30. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.


Csöbörcsök (Ciburcui, Kubierzi)

Bitay Árpád

Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál: 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-ból / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 264-266.


Csutak Vilmos (1874-1936)

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Csűry Bálint (1886-1941)

Kiss Ernő

Ifj. Heltai Gáspár Három Nyelvű Szótára 1587-ből / Bev., sajtó alá rend.: Csűry Bálint. – Kolozsvár: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. – 29 p. – (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből 1.)

Ism: Kiss Ernő

1:8 (1924. szept.-okt.) 328-329.

Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társ., 1925. – 44 p. – (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Közleményei: 22)

Ism: Pálffi Márton

2:6 (1925. jún.) 281-284.

Steuer János

Érintkezésen alapuló átvitel / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929. – 57 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Steuer János

6:3-4 (1929) 356-357.


Cultura Creştină (folyóirat)

Keresztúry Sándor

Cultura Creştină: Revista lunară. – 15:1-3 (1926). – Blaj

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 220.


Czakó Elemér (1876-1945)

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története: 1577-1927 / Czakó Elemér. – Budapest: Egyetemi ny., [1927] – 202 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 157.


Czakó Zsigmond (1820-1847) színész, drámairó

Bitay Árpád

Czakó Zsigmond pályájához / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszamelékezése alapján.] – 1:3-4 (1924. márc.) 239-240.


Dacia i.e. 10-7. sz.

Pârvan, Vasile

A dákok Trójában / Pârvan Bázil; ford.: Ferenczi Sándor. – [Illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 47-56.


Dacoromania (évkönyv)

Borbély István

[Dacoromania] / [Sextil Puscario] – [3 (1923)]

Ism: Szerkesztő

1:7 (1924. jún.) 260.

Pop, Sever

Dacoromania: Buletinul Muzeului limbei române. – 1: (1920-21), 2: (1921-22). – Cluj. – VI, 608 p., VIII, 490 p.

Ism: Pop Sever

1:2 (1924. febr.) 141-145.

Dacoromania / condus: Sextil Puşcario. – 3 (1923)

Ism: Pop Sever

1:7 (1924. jún.) 258-260.


Dákoromán elmélet

Sulyok István

Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között / Sulyok István. – [M. Constantinescu és N. Iorga, valamint Székely János és Melich János vitája.] – 6:1-2 (1929) 157-163.


Dános Árpád (1882-1933)

Jancsó Elemér

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157-158.

Perényi József

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusban / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 103-104.


Darkó Jenő (1880-1940)

Ferenczi Miklós

Gróf Széchenyi István görög tanulmányai / Darkó Jenő. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928) 349-367.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 141.


Dávid Lajos (1881-1962)

Dékáni Kálmán

A két Bólyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest: Németh, 1923. – X, 202 p.: 2 t.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 418-419.


Deák Albert (1864-1924)

Kiss Ernő

Köpeci dr. Deák Albert: 1864-1924 / Kiss Ernő. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 312-313.


Debrecen

Ferenczi Sándor

Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről / összeáll.: Zoltai Lajos. – Debrecen: Városi ny., 1927. – 37 p.: 3 t. – (Debrecen sz. kir. város múzeumának kiadványa: 21.)

Ism: Ferenczi Sándor

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 406-407.


Deffoux, Léon

Jancsó Elemér

Le naturalisme / Léon Deffoux. – Paris: "Les Oeuvres representatives", 1929. – 284 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 357.


Deutsche illustrierte Rundschau (folyóirat)

Rajka László

Deutsche illustrierte Rundschau. – 5-6 (1926) 121-188.

Ism: Deutsche illustrierte Rundschau magyar száma / Rajka László

3:2 (1926) ápr.-jún.) 221-223.


Dézsi Lajos (1868-1932)

György Lajos

Minden munkái / Balassa Bálint; Bev. jegyz.: Dézsi Lajos. – Budapest: Génius, 1923. – 796 p. – (Nagy írók – nagy írások)

Ism: Balassa Bálint minden munkái / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 125-126.

Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében / Dézsi Lajos. – [Johannes Sambucus irodalmi hatását véli felfedezni a tanulmány Shakespeare-nél] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 235-242.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357.

Rajka László

Horologium turcicum / Rosnyai Dávid; bev. és jegyz. ell.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – 260 p. – (Régi Magyar Könyvtár: 38)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 89-90.

Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez / Szilády Áron; sajtó alá rend.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – p. 321-426. – (Régi Magyar Költők Tára: 7.)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 90-91.


Diplomácia, 16-18. sz.

Erdély követei a Portán / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1921. –

Ism: Lukinich Imre

1:1 (1924. jan.) 33-34.


Domokos Pál Péter (1901-1992)

György Lajos

A csikcsobotfalvi kézirat / Domokos Pál Péter. In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:2 (1929) 209-214.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357-358.


Dömötör Sándor (1908-1986)

György Lajos

Cigányadomák / Dömötör Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 82-106.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.


Drăganu, Nicolae (1884-1939)

Kristóf György

Mihail Halici: Contribuţie la istorie culturală românească din sec. XVII. / N. Drăganu. In: Dacoromânie. – 4 (1926) p. 77-168.

Ism: Kristóf György

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 408-410.

Pop, Sever

Cea mai veche Rákócziană: Studii, texte şi glosar = A legrégibb Rákóczi-könyv / N. Drăganu. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj pe 1921-22, 1922. – p. 161-278.

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 232-234.


Dráma

Császár Elemér

Öt év a magyarországi dráma életéből: (1919-1923) / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924 ápr.-máj.) 143-254.

Egy félév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 337-346.

Csűry Bálint

Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből / Galamb Sándor. – Budapest: Pallas, 1926. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 3. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 197-198.

György Lajos

Az erdélyi magyar dráma öt esztendei termése: 1919-1924 / György Lajos. – [Hibaigazítás 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 260.] – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 155-166.

Az ember tragédiája / Madách Imre. – Cluj-Kolozsvár: Lepage-könyvkereskedés, 1923. – 215 p.

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Kekel Béla

Egy ismeretlen Bánkbán dráma / Gálos Rezső. – [Szerzője feltehetően Horváth Elek József. A magyar irodalomban ez a harmadik Bánk bán-feldolgozás.] In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 44-54.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 360.

Kovács László

Özvegyország: Vígjáték 3 felvonásban / Molter Károly. – Târgu-Mureş-Marosvásárhely: Révész Ernő kiad., Bólyai ny., 1926. – 99 p.

Ism: Kovács László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 196-197.

Kuncz Aladár

"A Valuta": P. Gulácsy Irén pályadíjnyertes színdarabja / Kuncz Aladár. – 2:4 (1925. ápr.) 155-158.

Rajka László

A taposómalom: Komédia / Bárd Oszkár. – Berlin: Voggenreiter; Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 139, 5 p.

Ism: Rajka László

2:7 (1925. szept.) 333-334.

X

Molnár Ferenc mint drámaíró / Szász Károly. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 151-160.

Ism: X

6:3-4 (1929) 375.


Drámatörténet

Borbély István

Moliere emlékezete / Borbély István. – [Székfoglaló előadás] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 432-448.

György Lajos

A magyar újromantikus dráma / Szerb Antal. – Budapest: Pallas, 1927. – 31 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 17. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.


Dualizmuskori magyar irodalom

Lásd: irodalomtörténet, dualizmuskori


Dunántúl

György Lajos

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.


Dürer, Albrecht (1471-1528)

Dürer Albert / Várdai Béla. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 24 p. – [Halálának négyszáz éves fordulója alkalmából adta ki a Szent István Akadémia.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 156.


Eckhart mester (1260-1327) német misztikus

Mátéffi Zs.

Meister Eckehart und Laotse / Otto Folberth. – Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1925

Ism: Mátéffi Zs.

3:1 (1926. jan.-márc.) 102-103.


Egészségügy

Babeş, Victor

Járványos betegségek Erdélyben 1921-ben / Babeş Viktor. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 366-373.

Gál Kelemen

A gyermekek táplálkozása / Heim Pál. – Budapest: Studium, [1926] – 55 p. – (Szülők Könyvtára: 4. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 131-132.

A gyermek szemének gondozása. A fül, orr, torok bajai és gondozása. A gyermek bőrének gondozása / Imre József, ifj., Wein Zoltán, Poór Ferenc. – Budapest: Studium, [1926] – 54 p. – (Szülők Könyvtára: 5. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Egyetemes Philologiai Közlöny (folyóirat)

Bitay Árpád

Egyetemes Philologiai Közlöny. – 41:1-6 (1927)

Ism: Bitay Árpád

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 422.

Kiss Ernő

Egyetemes Philologiai Közlöny. – 50:1-3 (1926)

Ism: Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 104-105.


Egyetemi Nyomda

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története: 1577-1927 / Czakó Elemér. – Budapest: Egyetemi ny., [1927] – 202 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 157.


Egyház és állam kapcsolata

Lásd: konkordátum, román (1927)


Egyház, görög katolikus

Biró Vencel

A görögkatholikus magyarok eredete / Karácsonyi János. – Budapest: Stephanaeum, 1924. – 24 p.

Ism: Biró Vencel

2:3 (1925. márc.) 136-138.

Gyárfás Elemér

A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög-katolikus egyházmegyében / Gyárfás Elemér. – 6:3-4 (1929) 193-224.


Egyház, református

Bitay Árpád

A XVII. századbeli erdélyi református püspökök ezen címéről: "orthodoxus oláhok püspöke" / Bitay Árpád. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 452.

Herepei János

Kolozsvári Igaz Kálmán ref. kollégiumi tanár: (1620-1667) / Herepei János. – 2:3,4 (1925. márc., ápr.) 141-144, 173-177.

Kristóf György

Az erdélyi királyhágómelléki református egyházkerületek együttmunkálkodása a történelem folyamán / Csernák Béla. – Nagyvárad: ny. n., 1929. – 23 p.

Ism: -f -y

6:3-4 (1929) 356.

Tavaszy Sándor

Az erdélyi magyar kálvinizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban / Tavaszy Sándor. – 1:1 (1924. jan.) 45-50.


Egyház, római katolikus

Annuae Litterae Societatis Jezu de rebus Transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) / Coll. et ed. Veress Endre. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1921. – XVI, 306 p.: 7 t. – (Erdélyi történelmi források: V.)

Ism: B.

6:3-4 (1929) 377.

Biró Vencel

Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus / Biró Vencel. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 253-273.

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.

Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez: 1919-1929 / Balázs András. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1929. – 265 p.

Ism: Biró Vencel

6:3-4 (1929) 395-397.

Bitay Árpád

A moldvai magyarság: Történeti áttekintés / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 129-151.

Moldvai magyar kath. egyházfőgondnokság létesítése terve 1700 tájt / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117-118.

Boros Fortunát

A Kajoni-Kódex első írói / Boros Fortunát. – 1:7 (1924. jún.) 261-262.

Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén / közli Boros Fortunát O.F.M. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 62-69.

György Lajos

Szent Benedek emlékkönyv: 529-1929. – [A kiadványban 13 tábla: Szt. Benedek, Monte Cassino, Pannonhalma fotói.] In: Pannonhalmi Szemle. – 4:1 (1929) 1-339.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 147.

Jánossy Béla, P.

Az Erdélyi Római Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai / közli: Igazgatótanács. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 46 p.

Ism: P. Jánossy Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 387-389.

Makkai Sándor

Örök igazságok a XX. században: Egyházi beszédek / Szilágyi M. Dózsa. – Arad: Vasárnap, 1924. – XVI, 178 p. – (A Vasárnap Könyvtára: 1)

Ism: Makkai Sándor

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 427-429.


Egyház, unitárius

Biró Vencel

Az unitárius egyház rendszabályai: 1626-1850 / Tóth György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – XVI, 226 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 34-35.

György Lajos

Ferencz József unitárius püspök emlékezete / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 15.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Kelemen Lajos

Vajdakamarási Lőrinc pap / Kelemen Lajos. – 6:1-2 (1929) 92-95.


Egyházi irodalom

Bitay Árpád

Angol-magyar-román irodalmi kapcsolat a XVII. századból / Bitay Árpád. – [Kézdivásárhelyi Matkó István és Joan din Vinţi román pópa egyházi kapcsolata.] – 1:1 (1924. jan.) 61-62.

Gál Kelemen

"Zörgessetek és megnyittatik néktek": Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések stb. / Makkai Sándor. – Kolozsvár: Az Út, 1925. – 332 p.

Ism: Gál Kelemen

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 65-73.

György Lajos

Szent-László legendáink eredetéről / Horváth Cirill. – Budapest: Pallas, 1928. – 57 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 31. sz.). – [Akadémiai székfoglaló előadás]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 150.

A "Boldogasszony Anyánk" kora és szerzője / Perényi József. – [Szentmihályi Mihály egri kanonok a szerző, a 18. sz. végén] In: Katholikus Szemle. – 43:4 (1929. ápr.) 316-325.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 146.

A csikcsobotfalvi kézirat / Domokos Pál Péter. In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:2 (1929) 209-214.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357-358.


Egyháztörténet

Biró Vencel

Az unitárius egyház rendszabályai: 1626-1850 / Tóth György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – XVI, 226 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 34-35.

Erdély középkori püspökei / Temesváry János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – 476 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 35-36.

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.

György Lajos

Balázs püspök, a csanádi egyházmegye újralapítója: 1243-1254 / Juhász Kálmán. In: Katholikus Szemle. – 43:7 (1929) 608-614.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Hirschler József

Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig / Karácsonyi János. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1923. – – [A mű első kötetéről.]

Ism: Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 23-31.

Rajka László

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.

Varga Béla

A kereszténység helye a világ vallásai között / Carpenter Estlin János; ford.: Kiss Elek. – Székelykeresztur: Unitárius Irodalmi Társaság, 1923. – 70 p.

Ism: Dr. V. B.

1:1 (1924. jan.) 50-51.


Elbeszélő forrás

Kelemen Lajos

Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok: 1854 / Mezőkövesdi Ujfalvi Sándor; bev.: Gyalui Farkas. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1927. – XVI, 86 p. – (Minerva-könyvtár: 8.)

Ism: Kelemen Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 97-98.


Elek Oszkár (1880-1945)

György Lajos

Bethlen Gábor és egy francia költő / Elek Oszkár. – [François de Bois-Robert (1592-1662) francia költő ódájában Bethlen Gábort névszerint megénekli.] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 245-246.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.


Életmű

Balogh Artúr

Széchenyi emlékezete / Balogh Arthur. – [Felolvasó ülésen elhangzott előadás.] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 393-410.

Borbély István

Kuthy Lajos: Született 1813. jan. 13. Érdmihályfalván, Biharmegyében – Meghalt 1864. aug. 27-én, Nagyváradon / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 353-356.

Dékáni Kálmán

A két Bólyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest: Németh, 1923. – X, 202 p.: 2 t.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 418-419.

Hirschler József

Nel centenario della nascita del Petőfi / Berzeviczy Albert. In: Nuova Antologia: Di lettere, scienze ed arti. – Roma, 1923

Ism: Berzeviczy Albertnek olasz nyelvű tanulmánya Petőfiről / Hirschler József

1:2 (1924. febr.) 128-129.

Jancsó Elemér

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla. – Budapest: Athenaeum, [1923] – 207 p.: 47 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Tormay Cecile / Hankiss János. – Budapest: Studium, [1928] – 48 p.: 1 t. – (Kortársaink: 5.). – [bibliográfiával]

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Móricz Zsigmond / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – 46 p.: 1 t. – (Kortársaink: 4.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 143.

Babits Mihály / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – IV, 47 p.: 1 t. – (Kortársaink: 1.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Zilahy Lajos / Ruzitska Mária. – Budapest: Studium, é. n. – 45 p.: 1 t. – (Kortársaink: 6. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Csathó Kálmán / Szondy György. – Budapest: Studium, [1929] – 39 p.: 1 t. – (Kortársaink: 2. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Herczeg Ferenc / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Studium, é. n. – 44 p.: 1 t. – (Kortársaink: 3. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 148-149.

Kész Antal

Mécs László / Farkas Gyula. – Budapest: Studium, 1929. – 63 p.: 1 t. – (Kortársaink: 7. sz.)

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 359.

Kristóf György

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.

Kiss József élete és munkássága / Rubinyi Mózes. – Budapest: Singer és Wolfner, 1926. – 160 p.

Ism: Kristóf György

4:1 (1927. jan-márc.) 92-93.

Moldován Gergely

Coşbuc / Octavian Goga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1923. – 53 p. – (Acad. Română. Dîscursuli de recepţiune: 54.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Goga Octavian Coşbuc Györgyről / Moldován Gergely

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 224-230.

Vita Zsigmond

Gárdonyi Géza élete és költészete / Szabolcska László. – Temesvár: Helikon, 1926. – 135 p.

Ism: Vita Zsigmond

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198-199.


Életrajz

Biró Vencel

Márki Sándor / Biró Vencel. – [A tanulmány előtt számozatlan tábla, Márki Sándor fotójával.] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 129-158.

Erdély középkori püspökei / Temesváry János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – 476 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 35-36.

Bitay Árpád

Zöld Péter egyénisége / Bitay Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172.

Buday Árpád

Reinbold Ignác önéletírása / Buday Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 173-186.

Gál Kelemen

Apáczai Csere János személyisége és világnézete: Születésének háromszázadik évfordulójára / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56 p. – (Minerva Könyvtár: 1)

Ism: Gál Kelemen

2:8 (1925. okt.) 389-391.

György Lajos

Kölcsey Ferenc / Angyal Dávid. – Budapest: Pallas, 1927. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 16. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában / Badics Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 23 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Erdély Széchenyi Istvánja / Takáts Sándor. – [Kendeffy Ádám gr.] In: Budapesti Szemle. – 211-612 (1928) 172-186.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159.

Herepei János

Kolozsvári Igaz Kálmán ref. kollégiumi tanár: (1620-1667) / Herepei János. – 2:3,4 (1925. márc., ápr.) 141-144, 173-177.

Kiss Ernő

Brassai Sámuel élete / Boros György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 372 p.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 96-97.


Ellenzék (napilap)

Borbély István

Nyírő József mint novellaíró és "Rapsonné rózsája" / Borbély István. – [Az "Ellenzék" c. lap 1923-ban meghirdetett pályázatának pályadíjas munkája.] – 1:2 (1924. febr.) 73-81.

Kovács Ferenc

Az "Ellenzék" történeti novella-pályázata / Kovács Ferenc. – [Az Ellenzék c. lap 1924-ben meghirdetett pályázatának díjnyertesei: Berde Mária, Sipos Domokos.] – 2:8 (1925. okt.) 383-387.


Emigráció, gazdasági

Jancsó Elemér

Magyarok Kanadában / Paizs Ödön. – Budapest: Athenaeum, é. n. – 218 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.


Eminescu, Mihai (1850-1889)

Moldován Gergely

Eminescu Mihály kálváriája / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 130-136.


Emlékirat

Biró Vencel

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből / Scheffler János. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 93 p. + 1 mell. – (A Szent István Akadémia hittud.-bölcsészeti oszt. felolvasásai: II. 1.). – [Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában.]

Ism: Biró Vencel

6:1-2 (1929) 154.

Gyalui Farkas

Emlékezések: I-III. kötet / Rákosi Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – (Rákosi Jenő Művei: 1-3.)

Ism: Rákosi Jenő emlékezései / Gyalui Farkas

6:1-2 (1929) 133-136.

György Lajos

Emlékezés a székely hadosztályról: (1918-1919) / Kratochwil Károly. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3 (1929) 354-365.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.

Herepei János

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.


Endrődi Sándor (1850-1920)

Bitay Árpád

Endrődi Sándor egyik költeménye Coşbucnál / Bitay Árpád. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335.


Eötvös József (1813-1871)

Borbély István

"A XIX. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra": Egy ismét aktuális könyvről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 269-274.


Építészet

Buday Árpád

Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen / Emil Sigerius. – V. vál. kiad. – Hermannstadt: Kunstverlag J. Drotleff, 1923. – 16 p. 52 t.

Ism: Buday Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 219-221.

Veress Endre

Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez / Veress Endre. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 60-61.


Erdély és Magyarország uniójának eszméje

Ferenczi Miklós

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés / Asztalos Miklós. – Budapest: Collegium Transilvanicum; Pécs: Haladás ny. RT., 1928. – 205 [3] p. – ("Híd" könyvtára: 1. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 150-151.


Erdélyi fejedelemség

Lásd még: fejedelmi szertartás

Annuae Litterae Societatis Jezu de rebus Transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) / Coll. et ed. Veress Endre. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1921. – XVI, 306 p.: 7 t. – (Erdélyi történelmi források: V.)

Ism: B.

6:3-4 (1929) 377.

Biró Vencel

Az erdélyi fejedelmek temetkezése / Biró Vencel. – 6:1-2 (1929) 74-91.

Bethlen Miklós kancellár: 1642-1716 / Gyárfás Elemér. – Dicsőszentmárton: Erzsébet ny., 1924. – 226 p.

Ism: Gyárfás Elemér legújabb könyve / Bíró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 41-45.

György Lajos

Teleki Mihály levelezése: Nyolcadik kötet 1678-1679 / szerk.: Gergely Sámuel. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 576 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159-160.

Az erdélyi állam iskolapolitikája: 1556-1690 / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 34 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 354.

Rónay Elemér

Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye / Rónay Elemér. – 6:1-2 (1929) 49-61.


Erdélyi Irodalmi Szemle (folyóirat)

Új főmunkatársaink. – 1:2 (1924. febr.) 160.

Tanulmányok és Értekezések. – [Az Erdélyi Irodalmi Szemle önálló mellékleteként induló sorozat.] – 1:3-4 (1924. márc.) 236.

Változás főmunkatársaink névsorában. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 334-335.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle előfizetési ára. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle kibővült programja és új főmunkatársai. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 432-433.

Bianu, Ioan

A Román Akadémia elnökségének levele az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztőjéhez / I. Bianu. – 1:3-4 (1924. márc.) 165-166.

Borbély István

Előszó / A szerkesztő

1:1 (1924. jan.) 1-2.


Erdélyi Irodalmi Társaság

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.


Erdélyi Lajos (1871-1932)

Csűry Bálint

Magyar nyelvi tanulmányok: I. kötet / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, Kókai, 1926. – 157 p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 377-378.

Magyar nyelvi tanulmányok / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, 1929. – 128 p.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 141-142.


Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság (1793-1801)

Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.


Erdélyi magyarság története

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.


Erdélyi medence

Balogh Ernő

Kvarc az erdélyi medence felső mediterrán gipszeiben / Balogh Ernő. – [illusztrált] – 3:3-4 (1926. júl.dec.) 352-371.


Erdélyi Múzeum Egyesület

Pályatételek. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 96.

Buday Árpád

Az Erdélyi Múzeumegyesület utolsó öt éve: (1919-1923) / Buday Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 151-156.

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Kristóf György

Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület / Kristóf György. – [illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 78-86.

Erdély Széchenyi Istvánja / Kristóf György. – [Vita Takáts Sándor: Erdély Széchenyi Istvánja (Budapesti Szemle, 1928. 612. sz. 172-186.) c. tanulmánnyal.] – 6:3-4 (1929) 328-337.

Szabó T. Attila

Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei / Szabó T. Attila. – 6:3-4 (1929) 281-304.


Erdélyi országgyűlés, 1706-1707

Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.


Erdélyi országgyűlés, 1791

Gál Kelemen

Az 1791. évi erdélyi országgyűlés közoktatásügyi bizottsága / Gál Kelemen. – 6:1-2 (1929) 43-48.


Erdélyi románság

Lásd: nemzetiség, román


Eszmetörténet

Jancsó Elemér

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157-158.

Perényi József

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusban / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 103-104.


Eszterházy Miklós (1765-1833)

Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Esztétika

György Lajos

Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt / Kristóf György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 149 p. – (Minerva Könyvtár: 14-15. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142-143.

Jancsó Elemér

Esztétikai imperializmus / Ajtay Miklós. – Paris: Les Presses Universitaires de France, é. n. – 59 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 140.

A magyar esztétikai irodalom története / Mitrovics Gyula. – Budapest: Csáthy Ferenc, 1928. – 446 [8] p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143-144.

Kész Antal

A színjátszás esztétikájának vázlata / Németh Antal. In: Budapesti Szemle. – 213:617, 618 (1929) 75-101, 281-305.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 371.

Kristóf György

Az esztétika nemzetközi problémái / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 107-113.

Varga Béla

Benedetto Croce újabb esztétikai művei / Várdai Béla. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 41 p.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Ethnographia – Népélet (folyóirat)

Roska Márton

Ethnographia – Népélet: A Magyar Néprajzi Társaság közleményei. – 37:1 (1926)

Ism: Roska Márton

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 405-406.


Etika, orvosi

Török Imre

Orvosi etika: Előadások az orvosi élet helyes folytatásáról / Imre József. – Budapest: Studium rt., 1925. – 290 p.

Ism: Török Imre

3:1 (1926. jan.-márc.) 105-107.


Etimológia

Lásd még: földrajzi nevek etimológiája, személynevek etimológiája

Borbély István

Adalékok a balkánfélszigeti románok északra vándorlásának történetéhez / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 395-401.

Csűry Bálint

Erloschenes Magyarentum im Siebenbürger Sachsenlande / Gustav Kisch. In: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. – Hermannstadt. – 42:1 (1924) 135-160.

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 229-230.

Magyar etymologiai szótár: VIII. füzet: Csobontos-Drau / Gombocz Zoltán. – Budapest: Akadémia, 1926. – 1121-1280. p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 378-379.

Szabirok és magyarok / Németh Gyula. In: Magyar Nyelv. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 81-88.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372.

Karácsonyi János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" és "Székely" szavak eredetéhez / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 167-169.

Steuer János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek / Steuer János. – 2:5 (1925. máj.) 218-220.

A székely-kérdés válaszútján: I. A magyar ethnológia nagy tévedései / II. A gepida-eredet kérdése / Steuer János. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 318-334.


Etnográfia

Lásd: néprajz


Ezernyolcszáznegyvennyolcas szabadságharc

Lásd: szabadságharc, 1848-1849


Fadrusz János (1858-1903)

Jancsó Elemér

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla. – Budapest: Athenaeum, [1923] – 207 p.: 47 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.


Familia (folyóirat)

Keresztúry Sándor

Familia. – 1:1-5 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 417-419.


Farkas Gyula (1894-1958)

Borbély István

Vörösmarty az ember / Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1924. – 52 p.

Ism: bi.

1:7 (1924. jún.) 197.

György Lajos

Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete / Farkas Gyula. – Budapest: Pallas, 1928. – 45 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 23. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148-149.

Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty / Julius Farkas. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 359.

Kész Antal

Mécs László / Farkas Gyula. – Budapest: Studium, 1929. – 63 p.: 1 t. – (Kortársaink: 7. sz.)

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 359.

Makkai Sándor

Erdélyi költők: Gyűjtemény erdélyi lírikusok műveiből: 1918-1924 / Szerk.: Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 124 p.

Ism: Makkai Sándor

2:3 (1925. márc.) 133-136.

Szabó T. Attila

Romános – romántos – romantikus / Farkas Gyula. – Budapest: [Dunántúl ny.], 1929. – 30 p. – (Minerva Könyvtár: 22.)

Ism: Sz.

6:3-4 (1929) 359.


Farkas Lajos (1841-1921) római jogász

György Lajos

Farkas Lajos l. tag emlékezete / Kolosváry Bálint. – Budapest: MTA, 1928. – 16 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 20. 5.)

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 144.


Fehér Dezső (1869-1935)

Jancsó Elemér

"Ha hív az acélhegyű ördög": --Újságírói és publicisztikai írásai / Ady Endre; összeáll. és kortörténeti ismeretekkel bev.: Fehér Dezső. – [Nagyvárad: Szent László ny.], 1927. – 256 p.: 1 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 145.


Fejedelmi szertartás

Biró Vencel

Az erdélyi fejedelmek temetkezése / Biró Vencel. – 6:1-2 (1929) 74-91.


Fekete József

Kiss Ernő

Széchenyi vallomásai és tanításai: Széchenyi-antológia / összeáll.: Fekete József – Váradi József. – Budapest: Studium, 1927. – 507 p.: 1 t.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 88.


Felekezetközti viszony

Valentiny Antal

Erdélyi problémák / Gyárfás Elemér. – Cluj-Kolozsvár: E.I.T., 1923. – 268 p.

Ism: "Erdélyi problémák." / Dr. V. A.

1:1 (1924. jan.) 43-45.


Felső Oltszoros

Lásd: Oltszoros, Felső


Felsőoktatás

Blédy Géza

A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen: (1921/22-1929/30): Az erdélyi magyar tanárképzés problémája / Blédy Géza. – 6:3-4 (1929) 338-343.

Demeter János

A főiskolai hallgatók az 1927/28. tanévben. In: Magyar Statisztikai Szemle. – 7:4 (1929) 349-355.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 353.

György Lajos

A magyar tudománypolitika alapvetése / szerk.: Magyary Zoltán. – Budapest: Kir. Magyar Egyetemi ny., 1927. – 628 p.

Ism: György Lajos

(1927. jan.-márc.) 82-86.


Felvidék

György Lajos

Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete / Farkas Gyula. – Budapest: Pallas, 1928. – 45 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 23. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148-149.


Felvilágosodáskori magyar irodalom

Lásd: irodalomtörténet, felvilágosodáskori


Fényquantum elmélet

Lásd: fizika


Ferenc-rend

Lásd: szerzetesrend


Ferencz József (1835-1928) unitárius püspök

György Lajos

Ferencz József unitárius püspök emlékezete / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 15.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.


Ferenczi János (1789-1868) néprajzi író

Csűry Bálint

Székely tájszótár nyoma 1833-ból / Csűry Bálint. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 316-317.


Ferenczi Zoltán (1857-1927)

Csűry Bálint

List of the translations of Jókai's works into foreign languages = A Jókai fordítások jegyzéke / Zoltán Ferenczi. – Budapest: Grill, 1926. – 43 p. – (Bibliofil könyvtár: 1.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.


Fessler Ignác Aurél (1756-1839) történetíró

Jancsó Elemér

Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok / Papp Zoltán. – Pécs: Dunántúl ny., é. n. – 87 p. – (Eötvös-füzetek: 10.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 146.


Filmzene

Gampe József

Fonofilm és színházkultúra / Surányi Miklós. In: Napkelet. – 13:12 (1929) 918-922.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.


Filológia, román

Bitay Árpád

A román filológusok idei kongresszusa / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 195.


Filozófia

Bárány Gerő

Tragikus misztérium / Bárány Gerő. – 5:1-4 (1928) 21-27.

Farkas Gyula

Berlini irodalmi levél / Farkas Gyula. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 406-409.

Gál Kelemen

Filozofia stilului / Lucian Blaga. – Bucureşti: Cultura Natională, 1924. – 83 p.

Ism: Gál Kelemen

2:3 (1925. márc.) 127-133.

A subsistentia fajai: (Adatok a hyparchológiához) / Varga Béla. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 80 p. – (Értekezések a filozófia és társadalmi tudományok köréből: III. kötet, 4. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 128-129.

György Lajos

Psychologia és philosophia / Pauler Ákos. In: Magyar Psychologiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 42-51.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 372.

Hirschler József

Aquinói szent Tamás: Jubiláris gondolatok / Hirschler József. – 1:3-4. (1924. márc.) 190-199.

Jancsó Elemér

Kelet nagy gondolkodói / Mester János. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 59. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143.

Két filozófus / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 174 p. – (Kultúra és Tudomány: 57. sz.). – [Platon és Kant]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 144.

Spinoza levelei / ford., bev. jegyz.: Posch Árpád. – Budapest: Franklin Társulat, [1926] – 327 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sorozat [5])

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.

Kész Antal

Etikai világrend / Bárány Gerő. In: Széphalom. – 3:5-6 (1929) 153-166.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 355.

Kiss Elek

Egy természettörvény és az emberiség jövője / Cs. Lázár László. – II. bőv. kiad. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 145 p.

Ism: Kiss Elek

4:1 (1927. jan.-márc.) 86-88.

Kiss Ernő

Taine / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, 1922. – 186 p. – (Ember és természet: 1. sz.)

Ism: Kiss Ernő

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 213-216.

Kristóf György

Mi a filozófia? / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 68 p.

Ism: -f. -y.

5:1-4 (1928) 144.

Makkai Sándor

Kant: Születésének 200 éves évfordulójára / Makkai Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 203-207.

Mátéffi Zs.

Meister Eckehart und Laotse / Otto Folberth. – Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1925

Ism: Mátéffi Zs.

3:1 (1926. jan.-márc.) 102-103.

Perényi József

Preludiumok / Windelband Vilmos; sajtó alá rend., ford.: Szemere Samu. – Budapest: Franklin, 1925. – 214 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sor. IV.)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 101-102.

Tavaszy Sándor

A tudományok rendszere: I-II. rész / Tavaszy Sándor. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 373-384, 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 52-59.

A logikai érték problémája és kialakulásának története / Varga Béla. – Budapest: MTA, 1922. – 149 p. – (Értekezések a philos és társadalomtud. köréből: II. köt. 5.)

Ism: Tavaszy Sándor

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 221-223.

Kant / Bartók György. – Torda: "Az Út", 1925. – 121 p.

Ism: Tavaszy Sándor

3:1 (1926. jan.-márc.) 100-101.

Böhm Károly / Bartók György. – Budapest: Franklin-Társulat, 1928. – 166 p. – (Kultúra és Tudomány)

Ism: Tavaszy Sándor

5:1-4 (1928) 140-141.

Az ember világa: Philosophiai kutatások: V. rész. Az erkölcsi érték tana / Böhm Károly; sajtó alá rend. és bev.: Bartók György. – Budapest: Luther Társ.; Békéscsaba: Körös ny., 1928. – XXIII, 278 p. – (A Luther Társaság kiadványai: Új sor. 6.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 123-125.

Valóság és érték: Az ismeretlen élet és értékelmélet alapproblémája / Varga Sándor. – Szeged: M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Barátainak Egyesülete, 1928. – 90 p. – (Acta Litterarum ac Sci. Regiae Univ. Francisco-Josephinae: Sectio: Philosophica. Tom III.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 139-140.

A "Rendszer" filozófiai vizsgálata / Bartók György. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 45 p. – (Értekezések a filozófiai és társadalomtudományok köréből: III. köt. 5. sz.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 397-398.

Varga Béla

Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában / Varga Béla. – 2:5, 6 (1925. máj., jún.) 209-218, 263-273.

Világnézeti kérdések / Tavaszy Sándor. – Torda: "Az Út", Füssy ny., 1925. – 185 p.

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 227-230.

Az ethikai világrend útjelzői / Bárány Gerő. – Budapest: Lampel, Franklin ny., 1925. – 207 p.

Ism: Varga Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 397-399.


Finnország

Reischel Artur

A finn nemzeti irodalom története / Bán Aladár. – Budapest: Szent István Társulat, 1926. – 160 p. – (Szent István Könyvek: 39)

Ism: Reischel Artur

3:1 (1926. jan.-márc.) 96-97.


Finta Gerő (1889-1981)

Reményik Sándor

A fák / Finta Gerő. – (Székelyudvarhely): Globus ny., 1923. – 75 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Fischer Vilmos (1904-?)

György Lajos

A Kisfaludy-Társaság története a szabadságharcig / Fischer Vilmos. – Budapest: Egyetemi ny, Pécs, 1928. – 71 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.


Fizika

Firneisz György

Jedlik Ányos az elektrotechnika magyar úttörője / Zelovich Kornél. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 1-30.

Ism: Firneisz György

6:1-2 (1929) 149.

Széll Kálmán

Az anyag atomos összetétele és az atomok szerkezete I-II. / Széll Kálmán. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 296-304, 385-394.

Mi a fény? / Széll Kálmán. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 425-431.

Wildt József

Erdélyi magyar matematikusok és fizikusok tudományos munkálkodása 1919 óta / Wildt József. – [Sz. Nagy Gyula matematikus és Széll Kálmán fizikus munkásságáról.] – 1:3-4 (1924. márc.) 199-202.

Az anyag szerkezete / Széll Kálmán. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 83 p. – (Minerva Könyvtár: 4. sz.)

Ism: Wildt József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 210-211.


Flechtenmacher, Christian (1785-1843)

Bitay Árpád

Gróf Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában / Bitay Árpád. – [Ch. Flechtenmacher szász író által.] – 1:2 (1924. febr.) 136-141.

Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből / Bitay Árpád. – [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.] – 5:1-4 (1928) 84-98.


Folberth, Otto (1896-?)

Mátéffi Zs.

Meister Eckehart und Laotse / Otto Folberth. – Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1925

Ism: Mátéffi Zs.

3:1 (1926. jan.-márc.) 102-103.


Folklór

Lásd: néprajz, szellemi


Folyóiratkatalógus

Catalogul revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj / E. G. Racoviţă. – Cluj: Universitatea din Cluj, 1926. – XXIV, 455 p.

Ism: Ferenczy Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 400-401.


Forgách Zsuzsánna (17. sz.)

Gyalui Farkas

Egy asszonyért: Regény / Petelei István. – Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1924. – 98 p.

Ism: Gyalui Farkas

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 173-174.


Forráselemzés

Drăganu, Nicolae

Marţian román nyelvű röpiratai "Erdély" nevének eredetéről / Drăganu Miklós. – 2:7 (1925. szept.) 319-326.

Csűry Bálint

Bod Péter Szent Hiláriusának forrása / Csűry Bálint. – [Heidfeld, Johann Gottfried (16-17. sz.) műve] – 5:1-4 (1928) 99-116.

Juhász Kálmán

A Gellért-legenda / Juhász Kálmán. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 305-319.

Karácsonyi János

Kakuktojás / Karácsonyi János. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 196-203.


Forráskiadás

Lásd még: emlékirat, elbeszélő forrás

Biró Vencel

Az unitárius egyház rendszabályai: 1626-1850 / Tóth György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – XVI, 226 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 34-35.

Bitay Árpád

Tanulságos adat az erdélyi magyar neveléstörténethez: Adalék báró Kemény Zsigmond életrajzához / Bitay Árpád. – [Levél 1827-ből] – 6:1-2 (1929) 102-103.

Ferenczi Miklós

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.

A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben: 1849. június 13 – augusztus 27.: I-II. közlemény / Paget János feljegyzései; közli: Horváth Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:3, 4 (1928) 349-362, 482-496.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 154.

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz / közli: Gyalui Farkas. In: Erdélyi Helikon. – 1:3 (1928) 350-364.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.

Teleki Mihály levelezése: Nyolcadik kötet 1678-1679 / szerk.: Gergely Sámuel. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 576 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159-160.

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Herepei János

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.

Jánossy Béla, P.

Az Erdélyi Római Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai / közli: Igazgatótanács. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 46 p.

Ism: P. Jánossy Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 387-389.

Kiss Ernő

Blick és kisebb döblingi iratok: III. kötet / Széchenyi István; szerk., bev.: Tolnai Vilmos. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1925. – XII, 933 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 384-386.

Széchenyi vallomásai és tanításai: Széchenyi-antológia / összeáll.: Fekete József – Váradi József. – Budapest: Studium, 1927. – 507 p.: 1 t.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 88.

Kristóf György

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarical aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.

Cronica lui Szamosközy: 1566-1608: Insemnări privitoare la Istoria Românilor / Ioachim Crăciun. – Cluj: Ardealul, 1928. – 214 p.

Ism: A. P.

6:3-4 (1929) 356.

Szász Károly

Madách kiadatlan levelei az "Ember tragédiájá"-ról / Szász Károly. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 252-254.

Török Pál

II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye: Pótlék a Nagyenyedi Albumhoz / közli: Török Pál. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 118-124.


Forráskritika

Lásd: oklevélhamisítás


Földbirtok

Bitay Árpád

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.


Földessy Gyula (1874-1964)

Jancsó Elemér

Újabb Ady-tanulmányok / Földessy Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1927. – 190 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 149.


Földrajz

Lásd még: történeti földrajz, városföldrajz

Xántus János

A földfelszín formáinak ismerete / Cholnoky Jenő. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1927. – 296 p.: illusztr.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 99-100.

A leíró földrajz alapvonalai: II. Tengerentúli földrészek / Hettner Alfréd; ford.: Littke Aurél. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1926. – 437 p.: illuszt.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100.

Tíz esztendő a Tűzföldön / Alberto M. De Agostini; ford.: Cholnoky Béla. – Budapest: Lampel rt., 1926. – 209 p.: 28 t. + 3 tp. – (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára)

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100-101.


Földrajzi Közlemények (folyóirat)

Tulogdy János

Földrajzi Közlemények: Magyar Földrajzi Társaság. – 54:1-6 (1926)

Ism: Tulogdy János

4:1 (1927. jan.-márc.) 105.


Földrajzi nevek etimológiája

Die Ortsnamen des Seklergebietes in Siebenbürgen / Otto Liebhart. – Leipzig, 1927. – 97 p.

Ism: A.

5:1-4 (1928) 151.

Borbély István

"Erdély" neve / Borbély István. – [Erdély-Ardeal-Transilvania-Dacia-Siebenbürgen-Septem Castra.] – 1:5-6. (1924. ápr.-máj.) 177-186.

Újabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 305-311.

Csűry Bálint

Erloschenes Magyarentum im Siebenbürger Sachsenlande / Gustav Kisch. In: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. – Hermannstadt. – 42:1 (1924) 135-160.

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 229-230.

Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra / Melich János. In: Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére: Születésének ötvenedik évfordulóján. – Budapest: Rákosi Jenő Bp-i Hirlap rt., 1925. – p. 163-167.

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr-jún.) 199-200.

Erdély ősi földrajzi neveinek eredetéhez / Melich János. – [Vita N. Iorga véleményével, mely szerint Déva ősi dák eredetű helynév.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6 (1928. máj.-jún.) 161-164.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Drăganu, Nicolae

Marţian román nyelvű röpiratai "Erdély" nevének eredetéről / Drăganu Miklós. – 2:7 (1925. szept.) 319-326.

György Lajos

A székely helynevek és a politika / Karácsonyi János. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1927. – 15 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405.

Karácsonyi János

Miért nem hívták a magyarok Erdélyt "hét vár"-nak? / Karácsonyi János. – 1:7 (1924. jún.) 216-218.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Mégegyszer "Siebenbürgen" és "Székely" szavak eredetéhez / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 167-169.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Mégegyszer "Siebenbürgen" / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 221-222.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Fennmaradt-e a régi magyar nyelvben a gepida név nyoma? / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 222-224.

Melich János

"Küküllő" / Melich János. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 359-366.

Krassó / Melich János. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 29-34.

Nemes József

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" / Nemes József. – [Hibaigazítás: 2:5 (1925. máj.) 221.] – 2:4 (1925. ápr.) 169-173.

Steuer János

A "Siebenbürgen", "székely", "magyar"" és egyéb ősi nevek eredete: I-II. / Steuer János. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 313-316, 413-417.

Adalékok Erdély régi történetéhez: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek / Steuer János. – 2:5 (1925. máj.) 218-220.

Sulyok István

Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között / Sulyok István. – [M. Constantinescu és N. Iorga, valamint Székely János és Melich János vitája.] – 6:1-2 (1929) 157-163.


Földtan

Lásd: geológia


Francia irodalom

Jancsó Elemér

André Gide / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 125 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149.

Paul Valéry / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 144 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.

Rass Károly

A párisi irodalom 1925-ben / Rass Károly. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 334-351.


Francia Tudományos Akadémia

Hirschler József

A Francia Tudományos Akadémia által 1923-ban megjutalmazott művek / dr. H. J. – 1:2 (1924. febr.) 158-159.


Fráter György (1482-1551)

Opra Benedek

Fráter György francia életírója / Hankiss János. – [A. Béchet francia kanonoknak 1715-ben megjelent monográfiájáról.] In: Történeti Szemle. – 13:1-4 (1928) 79-112.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 362-363.


Freisingi Otto (1111 után-1158) püspök, krónikaíró

Gombos Albin

Freisingi Ottó világszemlélete / Gombos Albin. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 199-211.


Függetlenségi Párt

Feleky László

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája / Feleky László. – 2:5 (1925. máj.) 196-199.


Gál Kelemen (1869-1945)

György Lajos

A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre / Gál Kelemen. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 34 p. – (Minerva Könyvtár: 11. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141-142.


Galamb Sándor (1886-1972)

Csűry Bálint

Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből / Galamb Sándor. – Budapest: Pallas, 1926. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 3. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 197-198.

György Lajos

A "Zord Idő" mint opera-libretto / Galamb Sándor. In: Budapesti Szemle. – 211:612 (1928) 285-290.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.


Gálos Rezső (1885-1954)

Bitay Árpád

Legrégibb Biblia fordításunk / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1926. – 40 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 9. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 376-377.

György Lajos

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.

Kekel Béla

Egy ismeretlen Bánkbán dráma / Gálos Rezső. – [Szerzője feltehetően Horváth Elek József. A magyar irodalomban ez a harmadik Bánk bán-feldolgozás.] In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 44-54.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 360.


Gândirea (folyóirat)

Keresztúry Sándor

Gândirea. – 5:1-3 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Keresztúry Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 219-220.


Gárdonyi Géza (1863-1923)

Vita Zsigmond

Gárdonyi Géza élete és költészete / Szabolcska László. – Temesvár: Helikon, 1926. – 135 p.

Ism: Vita Zsigmond

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198-199.


Gáspár Pál

György Lajos

A pedagógiai pacifizmus / Gáspár Pál. In: Magyar Pedagógia. – 38:3-6 (1929) 125-134.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.


Gazdaság

Lásd: egyes gazdasági ágazatoknál


Gazdasági emigráció

Lásd: emigráció, gazdasági


Geleji Katona István (1589-1649)

Bitay Árpád

A XVII. századbeli erdélyi református püspökök ezen címéről: "orthodoxus oláhok püspöke" / Bitay Árpád. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 452.


Gellért-legenda

Juhász Kálmán

A Gellért-legenda / Juhász Kálmán. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 305-319.


Genealógia

Bitay Árpád

A Székhelyi gr. Majláth család előnevéről / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117.


Genovéva-legenda

Rajka László

A Genovéve-legenda és népkönyv története / György Lajos. – Budapest: Pallas Rt., 1929. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 34. sz.)

Ism: Rajka László

6:3-4 (1929) 361-362.


Geológia

A Felső Oltszorosok geológiai viszonyai / Bányai János. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 379-387.

Balogh Ernő

Kvarc az erdélyi medence felső mediterrán gipszeiben / Balogh Ernő. – [illusztrált] – 3:3-4 (1926. júl.dec.) 352-371.

Erdély geológiája / Tulogdy János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 62 p. – (Minerva Könyvtár: 2)

Ism: Balogh Ernő

3:1 (1926. jan.-márc.) 104-105.

Bányai János

Az alsórákosi bazalt erupciók és az Olt-áttörés kora / Bányai János. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 187-190.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.

Tulogdy János

Kolozsvár környékének pleistocen képződményei / Tulogdy János. – 2:6 (1925. jún.) 274-281.


Georgescu, Ioan

Jancsó Elemér

Dr. Ion Raţiu: 1828-1902: 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni / Ioan Georgescu. – Sibiu: Tip. "Foaia poporului", 1928. – 217 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Gergely Sámuel (1845-1935)

György Lajos

Teleki Mihály levelezése: Nyolcadik kötet 1678-1679 / szerk.: Gergely Sámuel. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 576 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159-160.


Gide, André (1869-1951)

Jancsó Elemér

André Gide / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 125 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149.


Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Jancsó Elemér

Goethe: Egy ember élete / Ludwig Emil; ford.: Turóczi József. – Budapest: Dick Manó, [1928] – 587 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Rajka László

Goethes Herz ein Kieselstein / Josef Turóczi-Trostler. – Budapest: Verfasser, 1928. – 24 p. – (Geist und Literatur: 1.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.


Gogánváralja (Gogan-Varolea) Kis-Küküllő vm. most Maros m.

Kelemen Lajos

A gogánváraljai mennyezetfestmény készíttetője és kora / Kelemen Lajos. – [illusztrált] – 5:1-4 (1928) 13-20.


Gombocz Zoltán (1877-1935)

Csűry Bálint

Magyar etymologiai szótár: VIII. füzet: Csobontos-Drau / Gombocz Zoltán. – Budapest: Akadémia, 1926. – 1121-1280. p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 378-379.

A magyar történeti nyelvtan vázlata: IV. Jelentéstan. – Pécs: Danubia, 1926. – 114 p. – (Tudományos Gyűjtemény: 16. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 379-380.

Mi a mondattan? / Gombocz Zoltán. In: Magyar Nyelv. – 25:1-2 (1929. jan.-febr.) 1-7.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 142.


Gozsdu Emanuel (1802-1870)

Bitay Árpád

Gozsdu Emánuel magyar versei: 1826 / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 263.


Görög katolikus egyház

Lásd: egyház, görög katolikus


Gragger Róbert (1887-1926) irodalomtörténész

Csűry Bálint

Ungarische Jahrbücher. – 7:1 (1927). – [Gragger Róbertről fotó, valamint publikációinak jegyzéke az Ung. Jahrbücherben.]

Ism: Gragger Róbert emlékezete / Csűry B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 102-103.

György Lajos

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Magyar népballadák / bev., jegyz.: Gragger Róbert; [A kiadást a szerző hagyatékából gondozta Gálos Rezső] – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1927. – 212 p. – (A Napkelet Könyvtára: 19.)

Ism: György Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 403.


Grai şi Suflet (folyóirat)

Csűry Bálint

Grai şi Suflet: Revista "Instititului de Filologie şi Folklor" = Nyelv és Lélek. – 2:2 (1926)

Ism: Román folyóiratok / Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 220-221.

Pop, Sever

Grai şi suflet. – 1:1 (1923). – Bucureşti. – 168 p.

Ism: Pop Sever

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 233-234.


Gulácsy Irén, P. (1894-1945)

Kiss Ernő

Hamueső / P. Gulácsy Irén. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 161 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 1.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 175-185.

Förgeteg: Regény / P. Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 248 p. – (Pásztortűz Könyvtár: 1-2)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 316-326.

Kristóf György

Fekete vőlegények: Regény: I-III. kötet / P. Gulácsy Irén. – Budapest: Singer és Wolfner, 1927. – 221, 281, 236 p.

Ism: Erdélyi regények / Kristóf György

4:1 (1927. jan.-márc.) 79-81.

Kuncz Aladár

"A Valuta": P. Gulácsy Irén pályadíjnyertes színdarabja / Kuncz Aladár. – 2:4 (1925. ápr.) 155-158.

Márkos Albert

Förgeteg: Regény / Pálffyné Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 248 p. – (Pásztortűz könyvtár: 1-2)

Ism: Márkos Albert

2:5 (1925. máj.) 224-226.


Gulyás Pál (1881-1963)

Jancsó Elemér

Válogatott kritikai tanulmányai / Brunetiere Ferdinand; ford.: Gulyás Pál. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – 159 p. – (Kultúra és Tudomány: 58. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 147-148.

Kelemen Lajos

Magyar írók élete és munkái: Új sorozat, I. köt. 3. füzet: Aixinger-Altmann / Gulyás Pál. – Budapest: Lantos rt., 1925. – 257-384. hasáb

Ism: Kelemen Lajos

3:1 (1926. jan.-márc.) 107-108.


Gyallay Domokos (1880-1970)

Kiss Ernő

Vaskenyéren: Történeti regény / Gyallay Domokos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 181 p. – (Pásztortűz-Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 78-79.

Rass Károly

Föld népe: Elbeszélések / Gyallay Domokos. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 81 p.

Ism: Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 421-423.


Gyalókay Jenő (1874-1945)

György Lajos

Bethlen Gábor mint hadvezér: I-II. közlemény / Gyalókay Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3, 4 (1929) 288-330, 417-463.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.


Gyalui Farkas (1866-1952)

György Lajos

Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz / közli: Gyalui Farkas. In: Erdélyi Helikon. – 1:3 (1928) 350-364.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.

Kelemen Lajos

Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok: 1854 / Mezőkövesdi Ujfalvi Sándor; bev.: Gyalui Farkas. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1927. – XVI, 86 p. – (Minerva-könyvtár: 8.)

Ism: Kelemen Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 97-98.


Gyárfás Elemér (1884-1945)

Bíró Vencel

Bethlen Miklós kancellár: 1642-1716 / Gyárfás Elemér. – Dicsőszentmárton: Erzsébet ny., 1924. – 226 p.

Ism: Gyárfás Elemér legújabb könyve / Bíró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 41-45.

Valentiny Antal

Erdélyi problémák / Gyárfás Elemér. – Cluj-Kolozsvár: E.I.T., 1923. – 268 p.

Ism: "Erdélyi problémák." / Dr. V. A.

1:1 (1924. jan.) 43-45.

Várady Aurél

Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek / Gyárfás Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1924. – 126 p.

Ism: Várady Aurél

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 207-209.


Gyógyszerészettörténet

Nagy László, S.

Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története / Orient Gyula. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1926. – 263 p.

Ism: S. Nagy László

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.


Gyöngyösi István (1629-1704)

György Lajos

Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában / Badics Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 23 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Kristóf György

Gyöngyösi István népszerűsége / Kristóf György. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335-336.


Győrffy István (1884-1939)

György Lajos

Magyar népművészet / Visky Károly, Bátky Zsigmond, Győrffy István. – Budapest: Egyetemi ny., 1928. – XXIII, 240 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 161.


György Lajos (1890-1950)

"Néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani" magyar változatai / György Lajos. In: Ethnographia: (Népélet): A Magyar Néprajzi Társaság közlönye. – 39:3-4 (1928) 183-185.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.

Egy magyarnyelvű híres spanyol pikaro-regény / György Lajos. In: Katholikus Szemle. – 43:5 (1929. máj.) 423-431.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.

Blédy Géza

Poggio- és Arlotto-elemek a magyar anekdota-irodalomban / György Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 56-90.

Ism: B.

6:3-4 (1929) 360-361.

Csűry Bálint

Az erdélyi magyarság szellemi élete / György Lajos. – Budapest: Pallas, 1926. – 77 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 12.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 94.

Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836 / Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher. – 8 (1928) 52-86.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 150.

Jancsó Elemér

La vie intellectuelle des hongrois de Transylvanie: (1919-1925) / György Lajos. – Paris: Champion, 1928. – 24 p. – Klny. a Revue des Etudes Hongroises 2-3. sz.-ból

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 361.

Kristóf György

Magyar elemek a világirodalomban / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 48 p.

Ism: Kristóf György

1:8 (1924. szept.-okt.) 329-330.

Rajka László

Irodalmi olvasókönyv: Prózai irodalom. Retorika: A középiskolák V. osztálya számára / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1924. – 254 p.

Ism: Retorika / Rajka László

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 209-212.

A Genovéve-legenda és népkönyv története / György Lajos. – Budapest: Pallas Rt., 1929. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 34. sz.)

Ism: Rajka László

6:3-4 (1929) 361-362.

S.

Anekdóták forrásai / György Lajos. In: Irodalomtörténet. – 18:3-4 (1929) 98-100.

Ism: S.

6:1-2 (1929) 142-143.

Vásárhelyi János

Pásztortűz-almanach / szerk.: György Lajos. – Kolozsvár: Minerva, 1925. – 270 p.

Ism: Vásárhelyi János

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 76-79.


Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Török Pál

II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye: Pótlék a Nagyenyedi Albumhoz / közli: Török Pál. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 118-124.

Veress Endre

Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez / Veress Endre. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 60-61.


Gyulafehérvári püspöki levéltár

Bitay Árpád

Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez / Bitay Árpád. – 1:9-10 (1924. nov-dec.) 436.


Gyulafehérvári-fogarasi görög kat. egyházmegye

Gyárfás Elemér

A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög-katolikus egyházmegyében / Gyárfás Elemér. – 6:3-4 (1929) 193-224.


Gyulai Pál (1826-1909)

Bitay Árpád

Kemény Zsigmond egyik regényalakjáról / Bitay Árpád. – [A fiatal Gyulai Pál volt a regényalak] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 434.

Gyulai Pál és Pataki Emilia / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 22 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 26. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.

Császár Károly

Gyulai Pál / Császár Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 1-13.

Csűry Bálint

Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához / Csűry Bálint. – 6:1-2 (1929) 98-101.

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Kristóf György

Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület / Kristóf György. – [illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 78-86.


Habsburg-birodalom

Ferenczi Miklós

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.

Kristóf György

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarical aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.


Hadtörténet

Ferenczi Miklós

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.

A tűzérség története Magyarországon kezdetétől 1711-ig: 1-12. közlemény / Iványi Béla. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 27-29 (1926-1928)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.

György Lajos

Bethlen Gábor mint hadvezér: I-II. közlemény / Gyalókay Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3, 4 (1929) 288-330, 417-463.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.

Emlékezés a székely hadosztályról: (1918-1919) / Kratochwil Károly. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3 (1929) 354-365.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.


Hajnal László (1902-1944)

Rass Károly

Ilyen vagyok: Versek / Hajnal László. – Cluj-Kolozsvár: Szilágyi, Corvin ny., 1924. – 94 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 351-353.


Halász Gábor (1901-1945)

Gampe József

A líra halála / Halász Gábor. In: Napkelet. – 13.11 (1929) 833-839.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 362.


Halici, Mihail (1643-1712) erdélyi román szótárkészítő, tanár

Kristóf György

Mihail Halici: Contribuţie la istorie culturală românească din sec. XVII. / N. Drăganu. In: Dacoromânie. – 4 (1926) p. 77-168.

Ism: Kristóf György

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 408-410.


Hám János (1781-1857) esztergomi prímás

Biró Vencel

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből / Scheffler János. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 93 p. + 1 mell. – (A Szent István Akadémia hittud.-bölcsészeti oszt. felolvasásai: II. 1.). – [Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában.]

Ism: Biró Vencel

6:1-2 (1929) 154.


Hanglejtés

Csűry Bálint

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái II.: A szerző jegyzetei a fenti bírálathoz / Csűry Bálint. – 2:6 (1925. jún.) 285-286.

Az "éneklő" hanglejtés kérdéséhez: Válaszul Pálffi Mártonnak / Csűry Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 327-332.

Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái III.: A bíráló válasza / Pálffi Márton. – 2:6 (1925. jún.) 287-290.

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társ., 1925. – 44 p. – (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Közleményei: 22)

Ism: Pálffi Márton

2:6 (1925. jún.) 281-284.


Hangtan

Csűry Bálint

A magyar helyesírás a tatárjárásig / Kniezsa István. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6, 7-8, 9-10 (1928) 188-197, 257-265, 318-327.25:1-2 (1929) 27-34.

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 143.


Hankiss János (1893-1950)

Blédy Géza

Szellemi fegyverek / Hankiss János. – [A magyar kultúra és tudomány eredményeit idegennyelvű kiadványban kell propagálni külföldön.] In: Debreceni Szemle. – 3:3 (1929. márc.) 126-132.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.

A fordítás nyomorúsága / Hankiss János. In: Debreceni Szemle. – 3:7 (1929. szept.) 333-336.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.

Jancsó Elemér

Tormay Cecile / Hankiss János. – Budapest: Studium, [1928] – 48 p.: 1 t. – (Kortársaink: 5.). – [bibliográfiával]

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Kekel Béla

A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne: Első közlemény / Hankiss János. In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 54-86.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 362.

Opra Benedek

Fráter György francia életírója / Hankiss János. – [A. Béchet francia kanonoknak 1715-ben megjelent monográfiájáról.] In: Történeti Szemle. – 13:1-4 (1928) 79-112.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 362-363.


Háromszék megye

Csűry Bálint

Székely tájszótár nyoma 1833-ból / Csűry Bálint. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 316-317.


Havasalföld

Bitay Árpád

Szontagh Sámuel (1806-1855) magyar gyógyszerész Havasalföldön / Bitay Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 161-162.

Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez / Bitay Árpád. – 1:9-10 (1924. nov-dec.) 436.

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.

György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.

Moldován Gergely

Istoria literaturii române moderne: Intăii poeţi Munteni / G. Bogdan-Duică. – Cluj: Ardealul, 1923. – VI, 318 p. – (Biblioteca Dacoromânieii: 1)

Ism: G. Bogdan-Duică könyve / Moldován Gergely

1:3-4 (1924. márc.) 222-230.


Házi Jenő (1892-1986)

Csűry Bálint

A soproni virágének / Vitéz Házi Jenő. – [Gugelweit János városi jegyzőtől származik a 15. sz. végéről.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 88-91.

Ism: -nt.

6:3-4 (1929) 364.


Hegedüs Sámuel (1781-1844)

Kristóf György

Hegedüs Sámuel síremléke / Kristóf György. – 1:7 (1924. jún.) 262.


Heim Pál (1875-1929)

Gál Kelemen

A gyermekek táplálkozása / Heim Pál. – Budapest: Studium, [1926] – 55 p. – (Szülők Könyvtára: 4. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 131-132.


Heltai Gáspár, ifj. (16. sz.-1618)

Kiss Ernő

Ifj. Heltai Gáspár Három Nyelvű Szótára 1587-ből / Bev., sajtó alá rend.: Csűry Bálint. – Kolozsvár: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. – 29 p. – (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből 1.)

Ism: Kiss Ernő

1:8 (1924. szept.-okt.) 328-329.


Helyesírás, magyar

Csűry Bálint

Lej vagy leu? / Csűry Bálint. – 1:1 (1924. jan.) 65.

A magyar helyesírás szabályai: Újabban átvizsgálta, 1922. május 29-i összes ülésén elfogadta és kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Hornyánszky ny., 1922. – 97 p.

Ism: A magyar akadémiai új helyesírás / Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 63-65.


Helyesírás, német

Csűry Bálint

A Grimm-féle helyesírás / Petz Gedeon. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929) 91-97.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372-373.


Helytörténet

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.

Biró Vencel

Tibiscum: Adatok múltjáról és buzdítás emlékei felkutatásához / Jakabffy Elemér. – Lugos: Husvéth-Hoffer ny., 1924. – 29 p.

Ism: Biró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 62.

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Bitay Árpád

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.

Juhász Kálmán

A Temesköz felvirágzása a tatárjárás után / Juhász Kálmán. – [16-17. p. között számozatlan tp.: A Csanád-nemzetség birtokai 1256-ban.] – 6:1-2 (1929) 16-24.

Rajka László

Aus der Vergangenheit Klausenburgs / Rudolf Schuller. – Cluj-Kolozsvár: Viaşa, 1924-25

Ism: Rajka László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 211-214.


Heraldika

Kelemen Lajos

A gogánváraljai mennyezetfestmény készíttetője és kora / Kelemen Lajos. – [illusztrált] – 5:1-4 (1928) 13-20.

Sebestyén József, Köpeczi

A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 13-32.

A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család címere / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált, + 3 számozatlan tábla.] – 5:1-4 (1928) 69-83.


Herczeg Ferenc (1863-1954)

Jancsó Elemér

Herczeg Ferenc / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Studium, é. n. – 44 p.: 1 t. – (Kortársaink: 3. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 148-149.


Herderische Verlagshandlung

Hirschler József

A Herder-könyvkiadócég jubileuma / Hirschler József. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 257-259.


Hermányi Dienes József (1699-1763)

Herepei János

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.


Hettner, Alfred

Xántus János

A leíró földrajz alapvonalai: II. Tengerentúli földrészek / Hettner Alfréd; ford.: Littke Aurél. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1926. – 437 p.: illuszt.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100.


Hevesy Vilmos

Jancsó Elemér

Munda, Magyar, Maori: An indian link between the antipodes: News tracks of Hungarian origins / F. A. Uxbond. – London: Luzac, 1928. – XII, 432 [8] p.: 8 t. – [A szerző álnév alatt megjelent kiadványa szerint a magyar nyelv az austric nyelvcsaládból való.]

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 150.


Hirschler József (1874-1936)

Buday Árpád

X. Pius pápa síremléke / Hirschler József. In: Erdélyi Magyar Lányok: Ifjúsági folyóirat. – 3-4 (1922/23-1923/24)

Ism: Buday Árpád

1:1 (1924. jan.) 36-38.

György Lajos

A bronzkapuk mögött / Hirschler József. – Cluj-Kolozsvár: Lengyel S. Ny., 1928. – 231 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.


Hóman Bálint (1885-1953)

Kristóf György

A magyar hún-hagyomány és hún-monda: A MTA Rökk Szilárd jutalmával kitüntetett pályamunka / Hóman Bálint. – Budapest: Studium, 1925. – 107 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 382-384.


Homoród vidéke

Bányai János

Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben / Bányai János. – [illusztrált: 322-323. p., német rezümé: 325-327. p.] – 6:3-4 (1929) 320-327.


Honfoglaláskori Magyarország

Csűry Bálint

A honfoglaláskori Magyarország / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1925. – 434 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 74-76.

A honfoglaláskori Magyarország: 1. rész, 2. / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1926. – 81-160 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 380-381.


Horea-Cloşca felkelés (1784)

Kántor Lajos

Odobescu Sándor magyar vonatkozású levelezése / Kántor Lajos. – 6:3-4 (1929) 274-280.


Horváth Cirill (1856-1941)

György Lajos

Szent-László legendáink eredetéről / Horváth Cirill. – Budapest: Pallas, 1928. – 57 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 31. sz.). – [Akadémiai székfoglaló előadás]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 150.

Jancsó Elemér

Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága / Horváth Cirill. – Budapest: Budapesti Hirlap ny., 1928. – 79 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.


Horváth János (1878-1961)

Kristóf György

A középkori magyar vers ritmusa / Horváth János. – Berlin: Voggenreiter, 1928. – 159 p.

Ism: Kristóf György

6:3-4 (1929) 364.


Horváth Jenő (1881-1950)

Ferenczi Miklós

A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben: 1849. június 13 – augusztus 27.: I-II. közlemény / Paget János feljegyzései; közli: Horváth Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:3, 4 (1928) 349-362, 482-496.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 154.


Hunyadi-ház címerei

Sebestyén József, Köpeczi

A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 13-32.


Huszadik századi magyar irodalom

Lásd: irodalomtörténet, 20. századi


Huszita mozgalom

Borbély István

Az erdélyi huszita mozgalmak hatása a román irodalomra / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 433-434.


Hytier, Jean

Jancsó Elemér

Les romans de l'individu / Jean Hytier. – Paris: Les art et le livre, 1928. – 336 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 365.


Iaşi

Moldován Gergely

Liszt Ferenc Iaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.

Eminescu Mihály kálváriája / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 130-136.


Igaz Kálmán (1620-1667)

Herepei János

Kolozsvári Igaz Kálmán ref. kollégiumi tanár: (1620-1667) / Herepei János. – 2:3,4 (1925. márc., ápr.) 141-144, 173-177.


Imets Béla (1896-1944)

Márkos Albert

Havasaljai csokrosrózsa: Kis regény / Imets Béla. – Gheorgheni-Gyergyószentmiklós: Szerző, 1923. – 120 p.

Ism: Márkos Albert

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 166-168.


Imre József (1884-1945)

Gál Kelemen

A gyermek szemének gondozása. A fül, orr, torok bajai és gondozása. A gyermek bőrének gondozása / Imre József, ifj., Wein Zoltán, Poór Ferenc. – Budapest: Studium, [1926] – 54 p. – (Szülők Könyvtára: 5. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

Török Imre

Orvosi etika: Előadások az orvosi élet helyes folytatásáról / Imre József. – Budapest: Studium rt., 1925. – 290 p.

Ism: Török Imre

3:1 (1926. jan.-márc.) 105-107.


Imre Lajos (1888-1974)

György Lajos

A modern nevelési rendszerek kritikája / Imre Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 37 p. – (Minerva Könyvtár: 12. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142.


Imre Sándor (1877-1945)

Gál Kelemen

Neveléstan: Bevezetés az iskolai nevelés munkájába / Imre Sándor. – Budapest: Studium, 1928. – 336 p.

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 125-127.

A családi nevelés fő kérdései: Bevezetés a szülői gondolkodásba / Imre Sándor. – Budapest: Studium, [1926] – 154 p. – (Szülők Könyvtára: 1-3 sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 130-131.


Iorga, Nicolae (1871-1940)

Bitay Árpád

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.


Íráskultúra

Csűry Bálint

A látható nyelv / Zolnai Béla. – Budapest: Dunántúl ny., 1926. – 56 p. – (Minerva-könyvtár: 3.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 94-95.


Irodalmi élet

Alszeghy Zsolt

A magyarországi kritikai irodalom új termékei: (1919-1923) / Alszeghy Zsolt. – 1:2 (1924. febr.) 93-96.

Bélteky László

Az elszakított országrészek szerepe irodalmunkban / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 31-43.

Ism: Bélteky László

6:1-2 (1929) 141.

Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.

Három hónap magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 6-16.

Csűry Bálint

Az erdélyi magyarság szellemi élete / György Lajos. – Budapest: Pallas, 1926. – 77 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 12.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 94.

Farkas Gyula

Berlini irodalmi levél / Farkas Gyula. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 406-409.

György Lajos

Azoknak, akik félnek a kritikától / György Lajos. – [Hibaigazítás 1:3-4 (1924. márc.) 240.] – 1:3-4 (1924. márc.) 172-175.

Jancsó Elemér

La vie intellectuelle des hongrois de Transylvanie: (1919-1925) / György Lajos. – Paris: Champion, 1928. – 24 p. – Klny. a Revue des Etudes Hongroises 2-3. sz.-ból

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 361.

Jánossy Béla, P.

Drámai előadások a kolozsvári magyar színházban / P. Jánossy Béla. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 357-359.


Irodalom, egyházi

Lásd: egyházi irodalom


Irodalom, nemzeti

György Lajos

Irodalmunk nemzeti jelleme / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 213:617 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 141.


Irodalom, nemzetiségi

Erdély magyar irodalomtörténeti munkássága / György Lajos. – [Bibliográfia: 101-106. p.] – 1:2 (1924.febr.) 97-106.

Borbély István

Osváth Kálmán és Kádár Imre / Borbély István. – 2:7 (1925. szept.) 299-304.

Csűry Bálint

Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben / Csűry Bálint. – 2:4 (1925. ápr.) 159-162.

Jancsó Elemér

Zece ani de viaţă literară a ungurimii din Ardeal / George Kristóf. In: Transilvanîa, Banatul, Crîşana, Maramureşul: 1918-1928: II. k. – Bucureşti: Cultură Naţională. – p. 1153-1174.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 367-368.


Irodalomtörténet

Lásd még: antik irodalom, drámatörténet, költészet, összehasonlító irodalomtörténet, regényelmélet, egyházi irodalom


Irodalomtörténet (folyóirat)

Csűry Bálint

Irodalomtörténet: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. – 15:1 (1926)

Ism: Cs. B.

3:2 (1926. ápr.-jún.) 223.

Irodalomtörténet: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. – 15:3-4 (1926)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 106-107.


Irodalomtörténet, 20. századi

Jancsó Elemér

Újabb Ady-tanulmányok / Földessy Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1927. – 190 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 149.

Tormay Cecile / Hankiss János. – Budapest: Studium, [1928] – 48 p.: 1 t. – (Kortársaink: 5.). – [bibliográfiával]

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Móricz Zsigmond / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – 46 p.: 1 t. – (Kortársaink: 4.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 143.

Babits Mihály / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – IV, 47 p.: 1 t. – (Kortársaink: 1.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.

Zilahy Lajos / Ruzitska Mária. – Budapest: Studium, é. n. – 45 p.: 1 t. – (Kortársaink: 6. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Csathó Kálmán / Szondy György. – Budapest: Studium, [1929] – 39 p.: 1 t. – (Kortársaink: 2. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.

Herczeg Ferenc / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Studium, é. n. – 44 p.: 1 t. – (Kortársaink: 3. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 148-149.

A modern magyar irodalom / Várkonyi Nándor. – Pécs: Danubia, 1929. – 466 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 376.

Kelemen Lajos

Magyar írók élete és munkái: Új sorozat, I. köt. 3. füzet: Aixinger-Altmann / Gulyás Pál. – Budapest: Lantos rt., 1925. – 257-384. hasáb

Ism: Kelemen Lajos

3:1 (1926. jan.-márc.) 107-108.

Kész Antal

Mécs László / Farkas Gyula. – Budapest: Studium, 1929. – 63 p.: 1 t. – (Kortársaink: 7. sz.)

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 359.

Rass Károly

Magyar fa sorsa: A vádlott Ady költészete / Makkai Sándor; illusztr.: Bánffy Miklós. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1927. – 144 p: 5 t.

Ism: Rass Károly

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 388-399.


Irodalomtörténet, abszolutizmus kori

Bitay Árpád

Kemény Zsigmond egyik regényalakjáról / Bitay Árpád. – [A fiatal Gyulai Pál volt a regényalak] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 434.

Csűry Bálint

Arany János képzelete / Császár Elemér. – Debrecen: Studium, 1927. – 30 p. – (A debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. kiadványai: II. 6.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 89.

György Lajos

Mindszenty Gedeon / Magyar Bálint. In: Katholikus Szemle. – 43:8 (1929) 700-701.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 369.

Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején / Szinnyei Ferenc. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1929. – 132 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 375-376.

Szász Károly (1865-1950)

Madách kiadatlan levelei az "Ember tragédiájá"-ról / Szász Károly. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 252-254.


Irodalomtörténet, angol

György Lajos

Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében / Dézsi Lajos. – [Johannes Sambucus irodalmi hatását véli felfedezni a tanulmány Shakespeare-nél] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 235-242.

Ism: Gy.

|4|6:3-4 (1929) 357.

Jancsó Elemér

Az angol regény mesterei / Kundt Ernő. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 374 p. – (Kultúra és Tudomány: 60. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.


Irodalomtörténet, dualizmus kori

Romemlékek I-II.: Tanulmányok I.: Beszédek II. / Beöthy Zsolt. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 368, 324 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 126-128.

Császár Károly

Gyulai Pál / Császár Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 1-13.

Csűry Bálint

Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához / Csűry Bálint. – 6:1-2 (1929) 98-101.

Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből / Galamb Sándor. – Budapest: Pallas, 1926. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 3. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 197-198.

Gyalui Farkas

Emlékezések: I-III. kötet / Rákosi Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – (Rákosi Jenő Művei: 1-3.)

Ism: Rákosi Jenő emlékezései / Gyalui Farkas

6:1-2 (1929) 133-136.

Kiss Ernő

Bayer József r. t. emlékezete / Császár Elemér. – Budapest: Akadémia, 1926. – 57 p. – (A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 19. k. 7. sz.)

Ism: Kiss Ernő

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400-401.

Kristóf György

Irodalmunk "nemzetietlen korának" okai / Rácz Lajos. – Debrecen: Studium, 1928. – 39 p.

Ism: -f-y.

6:1-2 (1929) 146-147.

Vita Zsigmond

Gárdonyi Géza élete és költészete / Szabolcska László. – Temesvár: Helikon, 1926. – 135 p.

Ism: Vita Zsigmond

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198-199.


Irodalomtörténet, felvilágosodás kori

Csűry Bálint

Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836 / Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher. – 8 (1928) 52-86.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 150.

Gampe József

Magyar preromantika / Szerb Antal. – [Önállóan megjelent: Minerva Könyvtár, 18. sz.] In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 3-69.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.

György Lajos

Egy régi híres könyvreklám: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban / György Lajos. – [R. Dodsley: The Oeconomy of Human Life c. mű magyar fordítása 1777-ben] – 6:1-2 (1929) 62-73.

Báróczi Sándor "Amália" c. regényének forrása / György Lajos. – [J. F. Marmontel regénye] – 6:1-2 (1929) 103-105.

Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.


Irodalomtörténet, finn

Reischel Artur

A finn nemzeti irodalom története / Bán Aladár. – Budapest: Szent István Társulat, 1926. – 160 p. – (Szent István Könyvek: 39)

Ism: Reischel Artur

3:1 (1926. jan.-márc.) 96-97.


Irodalomtörténet, francia

Borbély István

Moliere emlékezete / Borbély István. – [Székfoglaló előadás] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 432-448.

György Lajos

Bethlen Gábor és egy francia költő / Elek Oszkár. – [François de Bois-Robert (1592-1662) francia költő ódájában Bethlen Gábort névszerint megénekli.] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 245-246.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

Jancsó Elemér

Kritikai harcok a romanticizmus százéves fordulója körül / Jancsó Elemér. – 6:1-2 (1929) 113-122.

A francia irodalom / Benedek Marcell. – Budapest: Athenaeum, 1928. – 363 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 146.

Válogatott kritikai tanulmányai / Brunetiere Ferdinand; ford.: Gulyás Pál. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – 159 p. – (Kultúra és Tudomány: 58. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 147-148.

Le roman français des Origines a nos jours / Vass Béla; bev.: S. Rocheblave. – Paris: Académie La Fontaine, 1927. – 192 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.

Marcel Proust / Paul Sonday. – Paris. – – (106 p.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149-150.

Le naturalisme / Léon Deffoux. – Paris: "Les Oeuvres representatives", 1929. – 284 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 357.

Les romans de l'individu / Jean Hytier. – Paris: Les art et le livre, 1928. – 336 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 365.

Rass Károly

A legújabb francia irodalom hatása külföldön: Nouvelles litteraires / Rass Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 114-117.


Irodalomtörténet, horvát

György Lajos

Horvát eposz Kálmán királyról / Bajza József. – [Akadémiai székfoglaló.] In: Budapesti Szemle. – 211:611 (1928) p. 11-50.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.


Irodalomtörténet, magyar ősköltészet

Kristóf György

A magyar hún-mondák kérdésének mai állása / Császár Elemér. – Második kiadás. – Budapest: Pallas, 1925. – 31 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926.júl.-dec.) 382-384.


Irodalomtörténet, német

Farkas Gyula

Berlini irodalmi levél / Farkas Gyula. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 406-409.

Rajka László

Goethes Herz ein Kieselstein / Josef Turóczi-Trostler. – Budapest: Verfasser, 1928. – 24 p. – (Geist und Literatur: 1.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.


Irodalomtörténet, olasz

Szabó T. Attila

A százéves Manzoni-regény / Várdai Béla. – Budapest: Szent István Akadémia, 1927. – 27 p. – [Manzoni, Alessandro: I promessi sposi = A jegyesek c. romantikus regényről]

Ism: Sz.

6:1-2 (1929) 148.


Irodalomtörténet, összefoglaló

Császár Elemér

A magyar irodalom története: A legrégibb időktől 1825-ig: Jegyzetekkel ellátott kiadás a művelt közönség számára / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 414 p.

Ism: Császár Elemér

1:8 (1924. szept.-okt.) 322-328.

György Lajos

Magyar irodalomtörténet: Zsebkiadás a művelt közönség számára / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1924. – 232 p.

Ism: György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 211-212.

A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1928. – 30 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 29. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.

Jancsó Elemér

Magyar irodalomtörténet: I-II. kötet / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 389, 330 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 152-153.

Kristóf György

Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1925. – 292 p.

Ism: Kristóf György

3:1 (1926. jan.-márc.) 95-96.

Rajka László

Entwicklungsgang der ungarischen Literatur: I. / Turóczi-Trostler József. – Budapest: Verfasser, 1928. – 36 p. – (Geist und Literatur: 2.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.


Irodalomtörténet, reformkori

Bitay Árpád

Hogy született meg Petőfi lelkében "A székelyek" c. költemény? / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszaemlékezése alapján] – 1:3-4 (1924. márc.) 238-239.

Borbély István

Kuthy Lajos: Született 1813. jan. 13. Érdmihályfalván, Biharmegyében – Meghalt 1864. aug. 27-én, Nagyváradon / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 353-356.

Vörösmarty az ember / Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1924. – 52 p.

Ism: bi.

1:7 (1924. jún.) 197.

Csűry Bálint

Petőfinek "Egy telem Debreczenben" című verséhez / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

György Lajos

A Kisfaludy-Társaság története a szabadságharcig / Fischer Vilmos. – Budapest: Egyetemi ny, Pécs, 1928. – 71 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.

A Kérők mintája / Waldapfel József. – [Bartsai László 1793-ban megjelent: "A jártos költes vőlegény" alapján írta Kisfaludy K.] In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:1 (1929) 48-56.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 148.

Jancsó Elemér

Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok / Papp Zoltán. – Pécs: Dunántúl ny., é. n. – 87 p. – (Eötvös-füzetek: 10.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 146.

Kekel Béla

Egy ismeretlen Bánkbán dráma / Gálos Rezső. – [Szerzője feltehetően Horváth Elek József. A magyar irodalomban ez a harmadik Bánk bán-feldolgozás.] In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 44-54.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 360.

Kristóf György

A Zalán futása / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1926. – 23 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 4. sz.)

Ism: Kristóf György

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198.

Reischel Artur

Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / Brisits Frigyes. – Budapest: Pallas, 1926. – 155 p.: 1 t.

Ism: Reischel Artur

4:1 (1927. jan.-márc.) 91-92.

Szabó T. Attila

Romános – romántos – romantikus / Farkas Gyula. – Budapest: [Dunántúl ny.], 1929. – 30 p. – (Minerva Könyvtár: 22.)

Ism: Sz.

6:3-4 (1929) 359.


Irodalomtörténet, régi magyar

Csűry Bálint

Bod Péter Szent Hiláriusának forrása / Csűry Bálint. – [Heidfeld, Johann Gottfried (16-17. sz.) műve] – 5:1-4 (1928) 99-116.

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 93-94.

György Lajos

Két dialógus régi magyar irodalomunkban / György Lajos. – [A 44-45. p. között tábla: az EME könyvtárában őrzött 17. sz.-i dialógus címlapja. -"Julius dialógus" (1513), "Krisztus urunk beszélgetése Szent Péterrel" (1560)] – 5:1-4 (1928) 28-68.

A weinsbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 347-348.

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában / Badics Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 23 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

A magyar Simplicissimus szerzője / Siklóssy László. – [Bucholz György, id. (1643-1724) szepesi prédikátor] In: Budapesti Szemle. – 210:608 (1928) 117-127.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.

Kristóf György

A középkori magyar vers ritmusa / Horváth János. – Berlin: Voggenreiter, 1928. – 159 p.

Ism: Kristóf György

6:3-4 (1929) 364.

Rajka László

Horologium turcicum / Rosnyai Dávid; bev. és jegyz. ell.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – 260 p. – (Régi Magyar Könyvtár: 38)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 89-90.

Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez / Szilády Áron; sajtó alá rend.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – p. 321-426. – (Régi Magyar Költők Tára: 7.)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 90-91.

Ujvári Gyula

Hol keressük a Balassi Menyhért árultatásáról írt Comoedia szerzőjét? / Ujvári Gyula. – 5:1-4 (1928) 120-122.


Irodalomtörténet, román

Moldován Gergely

Eminescu Mihály kálváriája / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 130-136.

Istoria literaturii române moderne: Intăii poeţi Munteni / G. Bogdan-Duică. – Cluj: Ardealul, 1923. – VI, 318 p. – (Biblioteca Dacoromânieii: 1)

Ism: G. Bogdan-Duică könyve / Moldován Gergely

1:3-4 (1924. márc.) 222-230.

Coşbuc / Octavian Goga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1923. – 53 p. – (Acad. Română. Dîscursuli de recepţiune: 54.). – [Akadémiai székfoglaló értekezés]

Ism: Goga Octavian Coşbuc Györgyről / Moldován Gergely

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 224-230.


Irodalomtörténet, szerb

Kekel Béla

Szerb költők magyarul / Bajza József. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 340-372.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 354-355.


Irodalomtörténeti Füzetek

Kristóf György

Irodalomtörténeti Füzetek: 1-7. sz. – Budapest: Pallas, 1926

Ism: Kristóf György

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 373-376.


Irodalomtörténeti Közlemények

Kristóf György

Irodalomtörténeti Közlemények. – 29-33 (1921-1923)

Ism: Az Irodalomtörténeti Közlemények 1919-1923. évfolyama / -f.

1:7 (1924. jún.) 231-232.


Iskoladráma

Bitay Árpád

Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből / Bitay Árpád. – [Az iskoladráma Ştefan cel Mare moldvai fejedelemről szól.] – 1:1 (1924. jan.) 61.

Csűry Bálint

Érdekes fölfedezések / Csűry Bálint. – [1.) A gothai könyvtárban előkerült Bornemissza Péter elveszettnek hitt Elektra-fordítása 2.) A bécsi levéltárban magyar nyelvemlékek vannak.] – 1:3-4 (1924. márc.) 236-238.

György Lajos

Egy mikházi ferences misztérium / Timár Kálmán. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 176-177.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 376.


István, III. (Nagy) román fejedelem (uralk.: 1457-1504)

Bitay Árpád

Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből / Bitay Árpád. – [Az iskoladráma Ştefan cel Mare moldvai fejedelemről szól.] – 1:1 (1924. jan.) 61.


Iványi Béla (1878-1964)

Ferenczi Miklós

A tűzérség története Magyarországon kezdetétől 1711-ig: 1-12. közlemény / Iványi Béla. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 27-29 (1926-1928)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Jakabffy Elemér (1881-1963)

Biró Vencel

Tibiscum: Adatok múltjáról és buzdítás emlékei felkutatásához / Jakabffy Elemér. – Lugos: Husvéth-Hoffer ny., 1924. – 29 p.

Ism: Biró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 62.

Bitay Árpád

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.

Gál Kelemen

Erdély statisztikája / Jakabffy Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1923. – VII, 143 p.

Ism: g. k.

1:7 (1924. jún.) 223-225.


Jakubovich Emil (1883-1935)

Csűry Bálint

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.


Jávorka Sándor (1883-1961)

Balogh Ernő

Magyar flóra: Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve = Flora Hungarica / Jávorka Sándor. – Budapest: Studium rt., 1925. – CII, 1307 p. (2 db): 1 tp., illuszt.

Ism: Balogh Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 206-208.


Jedlik Ányos (1800-1895)

Firneisz György

Jedlik Ányos az elektrotechnika magyar úttörője / Zelovich Kornél. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 1-30.

Ism: Firneisz György

6:1-2 (1929) 149.


Jezsuita-rend

Lásd: szerzetesrend


Jog, egyházi

Gyárfás Elemér

A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög-katolikus egyházmegyében / Gyárfás Elemér. – 6:3-4 (1929) 193-224.

Jánossy Béla, P.

Az Erdélyi Római Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai / közli: Igazgatótanács. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 46 p.

Ism: P. Jánossy Béla

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 387-389.


Jog, nemzetiségi

Lásd: kisebbségvédelem


Jogtörténet

Ferenczi Miklós

Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban: I-II. közlemény / R. Kiss István. In: Századok. – 62:7-8, 9-10 (1928) 733-765, 849-868.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Jókai Mór (1825-1904)

Balázs András

Jókai / Balázs András. – 2:3 (1925. márc.) 97-99.

Borbély István

Egy magyar nábob: A kolozsvári Magyar Színház 1925. febr. 28-án tartott ifjúsági előadásának bevezető beszéde / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 100-103.

Csűry Bálint

Centennáris Jókai-irodalom Erdélyben / Csűry Bálint. – 2:4 (1925. ápr.) 159-162.

List of the translations of Jókai's works into foreign languages = A Jókai fordítások jegyzéke / Zoltán Ferenczi. – Budapest: Grill, 1926. – 43 p. – (Bibliofil könyvtár: 1.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.

Jancsó Elemér

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.

Kovács Ferenc

Jókai szerelmei / S. Nagy László. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56, 8 p.

Ism: Kovács Ferenc

2:7 (1925. szept.) 335-336.

Kristóf György

Az Erdély Aranykora színpadon / Kristóf György. – [A regényt dramatizálta Haray Viktor.] – 2:4 (1925. ápr.) 181-182.


Jósika Miklós (1794-1865)

Bitay Árpád

Jósika Miklós / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 39 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 22. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.


Jövevényszó

Bitay Árpád

Bütürmesz (bütürmez) / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 66.

Valacho-Turcica / Ladislaus Rázsonyi Nagy. – Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927. – 29 p. – [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet. – Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.]

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 153-154.

Csűry Bálint

Bütürmesz (bütürmez) / Cs. B. – 1:1 (1924. jan.) 66.

A honfoglaláskori Magyarország / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1925. – 434 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 74-76.

Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra / Melich János. In: Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére: Születésének ötvenedik évfordulóján. – Budapest: Rákosi Jenő Bp-i Hirlap rt., 1925. – p. 163-167.

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr-jún.) 199-200.

A honfoglaláskori Magyarország: 1. rész, 2. / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1926. – 81-160 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 380-381.

Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen I. / L. Treml. In: Ungarische Jahrbücher. – 8:1 (1928) 25-51.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 155.

Melich János

"Küküllő" / Melich János. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 359-366.

Krassó / Melich János. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 29-34.

Sarolt / Melich János. – 2:6 (1925. jún.) 256-262.

Steuer János

A "Siebenbürgen", "székely", "magyar"" és egyéb ősi nevek eredete: I-II. / Steuer János. – 1:8, 9-10 (1924. szept.-okt, nov.-dec.) 313-316, 413-417.

A székely-kérdés válaszútján: I. A magyar ethnológia nagy tévedései / II. A gepida-eredet kérdése / Steuer János. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 318-334.


Jövő Útjain (folyóirat)

Gál Kelemen

A Jövő Útjain: Pedagógiai folyóirat. – 1:1 (1926)

Ism: Gál Kelemen

3:1 (1926. jan.-márc.) 109-110.

A Jövő Útjain. – 2:1-2 (1927)

Ism: Gál Kelemen

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 414-419.


Juhász Géza (1894-1968)

Jancsó Elemér

Móricz Zsigmond / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – 46 p.: 1 t. – (Kortársaink: 4.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 143.

Babits Mihály / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – IV, 47 p.: 1 t. – (Kortársaink: 1.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.


Juhász Kálmán (1892-1966)

György Lajos

Balázs püspök, a csanádi egyházmegye újralapítója: 1243-1254 / Juhász Kálmán. In: Katholikus Szemle. – 43:7 (1929) 608-614.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Rajka László

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.


Kádár Imre (1894-1972)

Borbély István

Osváth Kálmán és Kádár Imre / Borbély István. – 2:7 (1925. szept.) 299-304.


Kájoni János (1629-1687)

Boros Fortunát

A Kajoni-Kódex első írói / Boros Fortunát. – 1:7 (1924. jún.) 261-262.


Kalotaszeg

Kiss Ernő

Varju-nemzetség: Krónika / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 224 p: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 3.). – [A szerző illusztrációjával.]

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 74-75.


Kálti Márk (14. sz.)

Csűry Bálint

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.


Kanada

Jancsó Elemér

Magyarok Kanadában / Paizs Ödön. – Budapest: Athenaeum, é. n. – 218 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.


Kant, Immanuel (1724-1804)

Makkai Sándor

Kant: Születésének 200 éves évfordulójára / Makkai Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 203-207.

Tavaszy Sándor

Kant / Bartók György. – Torda: "Az Út", 1925. – 121 p.

Ism: Tavaszy Sándor

3:1 (1926. jan.-márc.) 100-101.


Kapcsolat az anyanemzettel

Bélteky László

Az elszakított országrészek szerepe irodalmunkban / Császár Elemér. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 31-43.

Ism: Bélteky László

6:1-2 (1929) 141.


Kapcsolat, amerikai-magyar

Patay József

Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig / Piványi Jenő. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 55 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Magyar-amerikai kapcsolatok / Patay József

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405-406.


Kapcsolat, angol-magyar

György Lajos

A "Zord Idő" mint opera-libretto / Galamb Sándor. In: Budapesti Szemle. – 211:612 (1928) 285-290.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.


Kapcsolat, francia-magyar

Blédy Géza

Francia-magyar történelmi kapcsolatok / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 212:615 (1929) 161-173.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 368.

Jancsó Elemér

Edgar Quinet és a magyarok / Tóth Béla. In: Debreceni Szemle. – 2:5 (1928) 303-312.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.

Opra Benedek

Magyar grófnő és francia tudós százéves levelezése / Buday Árpád. – [br. Jósika Jánosné = gr. Csáky Rozália és Felix Lajard francia akadémikus, régész levelezéséből.] In: Napkelet. – 14:19 (1929) 403-410.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 355.

Fráter György francia életírója / Hankiss János. – [A. Béchet francia kanonoknak 1715-ben megjelent monográfiájáról.] In: Történeti Szemle. – 13:1-4 (1928) 79-112.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 362-363.


Kapcsolat, interetnikus

Bitay Árpád

Magyarizmusok egy 1701-ből való román levélben / Bitay Árpád. – [Kiegészítés hozzá: 6:1-2 (1929) 106. p.] – 5:1-4 (1928) 119-120.

Jancsó Elemér

Românii şi Ungurii în trecut: Relaţiunile lor politici în desvoltarea statului român şi a românilor de perte munţi / Dimitrie Onciul. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1928. – 36 p. – (Memoiriile Sectiunii Istorice: Seria III. Tom. IX. Mem. 3.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Kapcsolat, irodalmi

"Néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani" magyar változatai / György Lajos. In: Ethnographia: (Népélet): A Magyar Néprajzi Társaság közlönye. – 39:3-4 (1928) 183-185.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.

Egy magyarnyelvű híres spanyol pikaro-regény / György Lajos. In: Katholikus Szemle. – 43:5 (1929. máj.) 423-431.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.

Bitay Árpád

Angol-magyar-román irodalmi kapcsolat a XVII. századból / Bitay Árpád. – [Kézdivásárhelyi Matkó István és Joan din Vinţi román pópa egyházi kapcsolata.] – 1:1 (1924. jan.) 61-62.

Endrődi Sándor egyik költeménye Coşbucnál / Bitay Árpád. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335.

Blédy Géza

Wagner a magyar lírában / Pukánszky Béla. In: Muzsika. – 1: (1929. jún.) 30-33.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 373.

Csűry Bálint

Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836 / Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher. – 8 (1928) 52-86.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 150.

György Lajos

Egy régi híres könyvreklám: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban / György Lajos. – [R. Dodsley: The Oeconomy of Human Life c. mű magyar fordítása 1777-ben] – 6:1-2 (1929) 62-73.

Petrarca két anekdótája irodalmunkban / György Lajos. – 6:3-4 (1929) 348-349.

Horvát eposz Kálmán királyról / Bajza József. – [Akadémiai székfoglaló.] In: Budapesti Szemle. – 211:611 (1928) p. 11-50.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146.

Műfordítások román költőkből / Bitay Árpád. – Cluj-Kolozsvár: EIT, Minerva rt., 1928. – 136 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében / Dézsi Lajos. – [Johannes Sambucus irodalmi hatását véli felfedezni a tanulmány Shakespeare-nél] In: Irodalomtörténet. – 18:7-8 (1929) 235-242.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357.

Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty / Julius Farkas. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 359.

Kauntzné Engel Ella

Le bacha de Bude / Zoltán Baranyai. – [Victor de Gingius de Moiry 18. sz.-i svájci író regényéről, amelyet 1791-ben Aranka György fordított magyarra.] In: Biblioteque Universelle et Revue Suisse. – 1922 júl.

Ism: "Le bacha Bude". A budai basa / Kauntzné Engel Ella

1:7 (1924. jún.) 228-229.

Kekel Béla

Szerb költők magyarul / Bajza József. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 340-372.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 354-355.

Kristóf György

Magyar elemek a világirodalomban / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 48 p.

Ism: Kristóf György

1:8 (1924. szept.-okt.) 329-330.

Pálffi Márton

Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint / G. Kristóf. In: Dacoromania: Buletinul "Muzeului limbei române". – 3 (1922-1923) 550-560.

Ism: Pálffi Márton

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 212-213.

Rajka László

Horologium turcicum / Rosnyai Dávid; bev. és jegyz. ell.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – 260 p. – (Régi Magyar Könyvtár: 38)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 89-90.

Goethes Herz ein Kieselstein / Josef Turóczi-Trostler. – Budapest: Verfasser, 1928. – 24 p. – (Geist und Literatur: 1.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.

Rass Károly

A legújabb francia irodalom hatása külföldön: Nouvelles litteraires / Rass Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 114-117.

S.

Anekdóták forrásai / György Lajos. In: Irodalomtörténet. – 18:3-4 (1929) 98-100.

Ism: S.

6:1-2 (1929) 142-143.


Kapcsolat, kulturális

A magyar irodalomtörténet Jorga Miklós szabadegyetemén. – [N. Iorga meghívására Bitay Árpád tart előadásokat a román szabadegyetemen.] – 1:1 (1924. jan.) 67.

Bitay Árpád

Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből / Bitay Árpád. – [Az iskoladráma Ştefan cel Mare moldvai fejedelemről szól.] – 1:1 (1924. jan.) 61.

Szontagh Sámuel (1806-1855) magyar gyógyszerész Havasalföldön / Bitay Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 161-162.

Adalékok a román irodalomhoz és történelemhez / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 230-233.

Ponori Thewrewk József: A román közmondások első magyar fordítója / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 263-264.

Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 106-107.

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.

Kristóf György

Szigligeti Szökött katonája románul / Kristóf György. – [A román színielőadás Brassóban, 1847. máj. 13-án volt.] – 6:3-4 (1929) 346-347.

Moldován Gergely

Liszt Ferenc Iaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.

Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Kapcsolat, német-magyar

Csűry Bálint

Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836 / Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher. – 8 (1928) 52-86.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 150.

György Lajos

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty / Julius Farkas. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 359.


Kapcsolat, román-magyar

Bitay Árpád

Moşiile familiei Béldy din Ţara Românească = A Béldy-család havasalföldi birtokai / N. Iorga. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 30 p.: illusztr. – (Academie Română MSI: S. III. T. 4. M. 6.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 391-392.


Kapcsolat, svájci-magyar

Kauntzné Engel Ella

Le bacha de Bude / Zoltán Baranyai. – [Victor de Gingius de Moiry 18. sz.-i svájci író regényéről, amelyet 1791-ben Aranka György fordított magyarra.] In: Biblioteque Universelle et Revue Suisse. – 1922 júl.

Ism: "Le bacha Bude". A budai basa / Kauntzné Engel Ella

1:7 (1924. jún.) 228-229.


Kapcsolat, történelmi

Bitay Árpád

Szent István király és a román köznép / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 103.

Jancsó Elemér

Românii şi Ungurii în trecut: Relaţiunile lor politici în desvoltarea statului român şi a românilor de perte munţi / Dimitrie Onciul. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1928. – 36 p. – (Memoiriile Sectiunii Istorice: Seria III. Tom. IX. Mem. 3.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Kapcsolat, tudományos

Bitay Árpád

Gróf Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában / Bitay Árpád. – [Ch. Flechtenmacher szász író által.] – 1:2 (1924. febr.) 136-141.

Virág Benedek és a román irodalomtörténet / Bitay Árpád. – 2:4 (1925. ápr.) 178-180.

Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből / Bitay Árpád. – [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.] – 5:1-4 (1928) 84-98.

Kristóf György

Mihail Halici: Contribuţie la istorie culturală românească din sec. XVII. / N. Drăganu. In: Dacoromânie. – 4 (1926) p. 77-168.

Ism: Kristóf György

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 408-410.


Kapcsolat, vallási

Bitay Árpád

Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez / Bitay Árpád. – 1:9-10 (1924. nov-dec.) 436.

Borbély István

Az erdélyi huszita mozgalmak hatása a román irodalomra / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 433-434.


Karácsonyi János (1858-1929) történetíró

A

Karácsonyi János, a történetíró / Némethy Gyula. – Nagyvárad: Szent László ny., 1929. – 8 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.

Biró Vencel

A görögkatholikus magyarok eredete / Karácsonyi János. – Budapest: Stephanaeum, 1924. – 24 p.

Ism: Biró Vencel

2:3 (1925. márc.) 136-138.

Dékáni Kálmán

A magyar nemzet őstörténete 896-ig / Karácsonyi János. – Nagyvárad: Szent-László ny., 1924. – 100 p.: 3 tp.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 423-425.

György Lajos

A székely helynevek és a politika / Karácsonyi János. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1927. – 15 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405.

Dr. Karácsonyi János / Biró Vencel. In: Erdélyi Helikon. – 1:6, 7 (1928) 443-456, 518-525.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Hirschler József

Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig / Karácsonyi János. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1923. – – [A mű első kötetéről.]

Ism: Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 23-31.


Karakterológia

Kekel Béla

Charakterológia / Waldapfel János. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 373-412.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 377.


Karánsebes (Caransebeş) Temes vm.

Biró Vencel

Tibiscum: Adatok múltjáról és buzdítás emlékei felkutatásához / Jakabffy Elemér. – Lugos: Husvéth-Hoffer ny., 1924. – 29 p.

Ism: Biró Vencel

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 62.


Karl János (1891-?)

György Lajos

Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez / Karl János. – [Cserey Farkas (1773-1842) és Ercsey József (1792-1868) kéziratos botanikai munkáiról.] In: Debreceni Szemle. – 3:4 (1929. ápr.) 173-175.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.


Károli Gáspár (1529 körül-1591)

György Lajos

Károli Gáspár új életrajzához / Hegyaljai Kiss Géza. In: Protestáns Szemle. – 38:5 (1929) 326-330.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 366.


Kárpáti Aurél (1884-1963)

Jancsó Elemér

A kétkedő kritikus / Kárpáti Aurél. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 203 p. – (Kultúra és Tudomány: 61. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.


Katolikus egyház

Lásd: egyház, római katolikus


Kazinczi Ferenc (1759-1831)

Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.


Kéky Lajos (1879-1946)

György Lajos

Vajda János / Kéky Lajos. – Budapest: Pallas, 1927. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 24. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 151.

Kekel Béla

Csathó Kálmán / Kéky Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 452-462.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 365-366.


Kelemen Lajos (1877-1963)

Herepei János

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.


Kemény János (1607-1662) fejedelem

Rónay Elemér

Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye / Rónay Elemér. – 6:1-2 (1929) 49-61.


Kemény Zsigmond (1814-1875)

Bitay Árpád

Kemény Zsigmond egyik regényalakjáról / Bitay Árpád. – [A fiatal Gyulai Pál volt a regényalak] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 434.

Tanulságos adat az erdélyi magyar neveléstörténethez: Adalék báró Kemény Zsigmond életrajzához / Bitay Árpád. – [Levél 1827-ből] – 6:1-2 (1929) 102-103.

Kemény Zsigmond / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 46 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 21. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.

Csűry Bálint

Kemény Zsigmond regényforrásaihoz / Csűry Bálint. – [A Ködképek a kedély láthatárán c. regény főalakját a szerző Dujardin József 18. sz.-i erdélyi báróról mintázta.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 71-78.

György Lajos

A "Zord Idő" mint opera-libretto / Galamb Sándor. In: Budapesti Szemle. – 211:612 (1928) 285-290.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.


Kémia

A magyar chémiai szakirodalom kiadása Románia erdélyi részében 1918. év végétől kezdve napjainkig / Referens. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 186-189.


Kendeffy Ádám (1795-1834) erdélyi főúr

György Lajos

Erdély Széchenyi Istvánja / Takáts Sándor. – [Kendeffy Ádám gr.] In: Budapesti Szemle. – 211-612 (1928) 172-186.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159.

Kristóf György

Erdély Széchenyi Istvánja / Kristóf György. – [Vita Takáts Sándor: Erdély Széchenyi Istvánja (Budapesti Szemle, 1928. 612. sz. 172-186.) c. tanulmánnyal.] – 6:3-4 (1929) 328-337.


Kenderesy Mihály (1758-1824)

Bitay Árpád

Kenderesy Mihály emlékezete: 1758-1824 / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 256-257.


Kenyeres Elemér (1891-1933)

Gál Kelemen

A gyermek beszédének fejlődése: Képeskönyv, mese, idegennyelv / Kenyeres Elemér. – Budapest: Studium, [1928] – 118 p. – (Szülők Könyvtára: 6-8. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Képzőművészet

Dürer Albert / Várdai Béla. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 24 p. – [Halálának négyszáz éves fordulója alkalmából adta ki a Szent István Akadémia.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 156.


Keresd (Criş) Nagyküküllő vm. most Maros m.

Rónay Elemér

Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye / Rónay Elemér. – 6:1-2 (1929) 49-61.


Kereszténység

Lásd: egyháztörténet, vallástudomány


Keresztury Dezső (1904-1996)

X

Michael Babits, der Lyriker / Dezső Keresztury. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 110-116.

Ism: X

6:3-4 (1929) 365.


Kertész Manó (1881-1942)

Csűry Bálint

Szokásmondások: Nyelvünk művelődéstörténeti elemei / Kertész Manó. – Budapest: Révai ny., 1922. –

Ism: Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 38-43.


Kéziratkatalógus

György Lajos

A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke / összeáll.: Brisits Frigyes. – [Budapest]: Magyar Tudományos Akadémia, 1928. – 396 p.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 140.


Kéziratos könyvek

Lásd még: kódex

György Lajos

A csikcsobotfalvi kézirat / Domokos Pál Péter. In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:2 (1929) 209-214.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 357-358.

Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez / Karl János. – [Cserey Farkas (1773-1842) és Ercsey József (1792-1868) kéziratos botanikai munkáiról.] In: Debreceni Szemle. – 3:4 (1929. ápr.) 173-175.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Kristóf György

Gyöngyösi István népszerűsége / Kristóf György. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 335-336.

Szabó T. Attila

Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei / Szabó T. Attila. – 6:3-4 (1929) 281-304.


Királyhágómelléki Református egyházkerület

Kristóf György

Az erdélyi királyhágómelléki református egyházkerületek együttmunkálkodása a történelem folyamán / Csernák Béla. – Nagyvárad: ny. n., 1929. – 23 p.

Ism: -f -y

6:3-4 (1929) 356.


Királyi Magyar Egyetemi Nyomda

Lásd: Egyetemi nyomda


Kisch, Gustav (1869-?)

Csűry Bálint

Erloschenes Magyarentum im Siebenbürger Sachsenlande / Gustav Kisch. In: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. – Hermannstadt. – 42:1 (1924) 135-160.

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 229-230.


Kisebbségi kérdés

Lásd: nemzetiségi kérdés


Kisebbségvédelem

Balogh Artúr

A kisebbségi jogok kérdése a román jogi irodalomban / Balogh Arthur. – 6:3-4 (1929) 225-229.

A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve / Baranyai Zoltán. – Második, átdolg. kiad. – Berlin: Voggenreiter, 1925. – 318 p.

Ism: Balogh Arthur

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 389-390.

Sulyok István

A kisebbségek nemzetközi védelme: A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján / Balogh Arthur. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1928. – 329 p.

Ism: Sulyok István

6:3-4 (1929) 394-395.


Kisfaludy Károly (1788-1830)

György Lajos

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.

Kisfaludy Károly / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 19. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154-155.


Kisfaludy Sándor (1772-1844)

György Lajos

A Dunántul a két Kisfaludy költészetében / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1927. – 74 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 18. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149-150.


Kisfaludy Társaság

Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.

György Lajos

A Kisfaludy-Társaság története a szabadságharcig / Fischer Vilmos. – Budapest: Egyetemi ny, Pécs, 1928. – 71 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 149.


Kiss Géza, Hegyaljai (1893-1966)

György Lajos

Károli Gáspár új életrajzához / Hegyaljai Kiss Géza. In: Protestáns Szemle. – 38:5 (1929) 326-330.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 366.


Kiss István, Rugonfalvi (1881-1957)

Ferenczi Miklós

Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban: I-II. közlemény / R. Kiss István. In: Századok. – 62:7-8, 9-10 (1928) 733-765, 849-868.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Kiss József (1843-1921) költő

Kristóf György

Kiss József élete és munkássága / Rubinyi Mózes. – Budapest: Singer és Wolfner, 1926. – 160 p.

Ism: Kristóf György

4:1 (1927. jan-márc.) 92-93.


Kiváltságlevél

Biró Vencel

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Bitay Árpád

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.


Kivándorlás

Lásd: emigráció, gazdasági


Klebelsberg Kuno (1875-1932)

A magyar tudománypolitika és a magyar természettudomány jövő feladatai / György Lajos. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 261-276.


Klingsor (folyóirat)

Gál Kelemen

Klingsor: Siebenbürgische Zeitschrift. – 3:6-10 (1926)

Ism: Gál Kelemen

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 406-409.

Rajka László

Klingsor: Siebenbürgische Zeitschrift. – 3:1-3 (1926)

Ism: Rajka László

3:1 (1926. jan.-márc.) 112-113.


Kniezsa István (1898-1965)

Csűry Bálint

A magyar helyesírás a tatárjárásig / Kniezsa István. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6, 7-8, 9-10 (1928) 188-197, 257-265, 318-327.25:1-2 (1929) 27-34.

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 143.


Kódex

Bitay Árpád

Legrégibb Biblia fordításunk / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1926. – 40 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 9. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 376-377.

Borbély István

Catechismul luteran-românesc / Andreiu Bârseanu. – Bucureşti: Acad. Română, 1923. – 8 p. – (Memoriile secţiunii literare: Seria III. Tom. I. mem. 3.)

Ism: Borbély István

1:1 (1924. jan.) 54-59.

Boros Fortunát

A Kajoni-Kódex első írói / Boros Fortunát. – 1:7 (1924. jún.) 261-262.

Juhász Kálmán

A Gellért-legenda / Juhász Kálmán. – [Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i felolvasó ülésén.] – 6:3-4 (1929) 305-319.


Kolosváry Bálint (1875-1954)

György Lajos

Farkas Lajos l. tag emlékezete / Kolosváry Bálint. – Budapest: MTA, 1928. – 16 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 20. 5.)

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 144.


Kolozsvár (Napoca, Cluj, Cluj-Napoca)

Herepei János

A kolozsvári ref. leánygimnázium és paplak alapozásakor előkerült neolitkori és XVI-XVII. századbeli leletek / Herepei János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 212-223.

Jánossy Béla, P.

Drámai előadások a kolozsvári magyar színházban / P. Jánossy Béla. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 357-359.

Kristóf György

Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában: A Kolozsvárt megjelenő hírlapok / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 25-42.

Rajka László

Aus der Vergangenheit Klausenburgs / Rudolf Schuller. – Cluj-Kolozsvár: Viaşa, 1924-25

Ism: Rajka László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 211-214.

Tulogdy János

Kolozsvár környékének pleistocen képződményei / Tulogdy János. – 2:6 (1925. jún.) 274-281.


Kolozsvári Egyetem Történeti Intézete

Kristóf György

"Erdély története" / -f. -y. – [Pályázati felhívás] – 2:4 (1925. ápr.) 183.


Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár működése az 1925-ik évben. – [Hivatalos jelentés] – 3:1 (jan.-márc.) 89-90.


Kolozsvári ref. Kollégium könyvtára

Csűry Bálint

Régi magyar bejegyzések egy XVI. századbeli könyvben / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 410-412.


Konkordátum, román (1927)

Gyárfás Elemér

A püspökválasztási jog a gyulafehérvár-fogarasi görög-katolikus egyházmegyében / Gyárfás Elemér. – 6:3-4 (1929) 193-224.


Kornis Gyula (1885-1958)

Jancsó Elemér

Magyarország közoktatásügye a világháború óta / Kornis Gyula. – Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 1927. – 555 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 158.

Opra Benedek

Nemzeti megújhodás: I-II. közlemény / Kornis Gyula. In: Napkelet. – 13:7, 8 (1929) 481-494, 561-576.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 366-367.


Korunk (folyóirat)

Pakocs Károly

Korunk: Havi szemle. – 1:1-2 (1926)

Ism: PK.

3:1 (1926. jan.-márc.) 119-121.


Kós Károly (1883-1977)

György Lajos

A lakóház művészete / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p.: 16 t.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

Kiss Ernő

Varju-nemzetség: Krónika / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 224 p: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 3.). – [A szerző illusztrációjával.]

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 74-75.


Kossuth Lajos (1802-1894)

Feleky László

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája / Feleky László. – 2:5 (1925. máj.) 196-199.

Ferenczi Miklós

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés / Asztalos Miklós. – Budapest: Collegium Transilvanicum; Pécs: Haladás ny. RT., 1928. – 205 [3] p. – ("Híd" könyvtára: 1. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 150-151.


Kovács Dezső (1866-1935)

Rass Károly

Apostolok és csavargók: Elbeszélések / Kovács Dezső. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1924. – 126 p.

Ism: Rass Károly

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 169-170.


Kovács Dezsőné (1865-1937)

Jancsó Elemér

Petőfi Sándor és szülei / Kovács Dezsőné. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1928. – 68 p. – (A "Magyar Nép" Könyvtára: 30. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 144.


Kovács Gábor

Jancsó Elemér

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157-158.

Perényi József

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusban / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 103-104.


Kozma Ferenc (1844-1923), történetíró

Gál Kelemen

Kozma Ferenc l. tag emlékezete / Márki Sándor. – Budapest: Akadémia, 1923. – 10 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 3.)

Ism: Kozma Ferenc emlékezete / Gál Kelemen

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 426-427.


Költészet

Összes költeményei / Petőfi Sándor. – Dicsőszentmárton: E.I.T., 1922. – 599 p.

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Blédy Géza

Wagner a magyar lírában / Pukánszky Béla. In: Muzsika. – 1: (1929. jún.) 30-33.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 373.

György Lajos

Toldi: 1847 / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Bernát ny., 1923. – 48 p. – (Klasszikus olvasmányok: I.)

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Minden munkái / Balassa Bálint; Bev. jegyz.: Dézsi Lajos. – Budapest: Génius, 1923. – 796 p. – (Nagy írók – nagy írások)

Ism: Balassa Bálint minden munkái / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 125-126.

Toldi: Költői elbeszélés / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt, 1924. – 79 p.

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Műfordítások román költőkből / Bitay Árpád. – Cluj-Kolozsvár: EIT, Minerva rt., 1928. – 136 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Jancsó Elemér

Ady Endre költészete / Nagy Sándor. – Budapest: Szerző, 1927. – 129 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Kekel Béla

Misztikus elemek Arany János költészetében / Trencsény Károly. In: Budapesti Szemle. – 214:621 (1929) 161-180.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 376.

Kristóf György

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.

Nagy Sándor

Arany "Toldi"-jának egy szerkezeti sajátossága / Nagy Sándor. – 2:4 (1925. ápr.) 163-166.


Könyvnyomtatás

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története: 1577-1927 / Czakó Elemér. – Budapest: Egyetemi ny., [1927] – 202 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 157.

György Lajos

A romániai könyv- és könyvnyomdák statisztikája / György Lajos. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 87.

Hirschler József

A Herder-könyvkiadócég jubileuma / Hirschler József. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 257-259.

Pop, Sever

Cea mai veche Rákócziană: Studii, texte şi glosar = A legrégibb Rákóczi-könyv / N. Drăganu. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj pe 1921-22. – , 1922. – p. 161-278.

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 232-234.


Könyvtáralapítás, 17-18. sz.

Csűry Bálint

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.

Siklóssy László

A régi Erdély amatőrjei / Siklóssy László. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 57-68.


Körösi Csoma Sándor (1784-1842)

Bitay Árpád

Kenderesy Mihály emlékezete: 1758-1824 / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 256-257.

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.


Kőrösi Csoma-Archív

György Lajos

Kőrösi Csoma-Archiv: Zeitschrift für türkische Philologie und verwandte Gebiete. – 2:3 (1926)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 422-423.


Közigazgatási törvény

Lásd: törvény, közigazgatási


Közoktatáspolitika

Lásd még: oktatáspolitika

György Lajos

Az erdélyi állam iskolapolitikája: 1556-1690 / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 34 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 354.

A pedagógiai pacifizmus / Gáspár Pál. In: Magyar Pedagógia. – 38:3-6 (1929) 125-134.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.


Krassó folyónevek

Melich János

Krassó / Melich János. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 29-34.


Krassó vármegye

Bitay Árpád

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.


Kratochwil Károly (1869-1946)

György Lajos

Emlékezés a székely hadosztályról: (1918-1919) / Kratochwil Károly. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3 (1929) 354-365.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.


Kristóf György (1878-1965)

György Lajos

Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt / Kristóf György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 149 p. – (Minerva Könyvtár: 14-15. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142-143.

Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön / Kristóf György. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 141-149.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.

Jancsó Elemér

Mauriciu Jókai: Biografie şi caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani dela maşterea lui / Gheorghe Kristóf; Árpád Bitay, traducerede. – Cluj: Minerva, 1925. – 142, 2 p. – ( – 1 t.)

Ism: Jancsó Elemér

2:8 (1925. okt.) 391-392.

Zece ani de viaţă literară a ungurimii din Ardeal / George Kristóf. In: Transilvanîa, Banatul, Crîşana, Maramureşul: 1918-1928: II. k. – Bucureşti: Cultură Naţională. – p. 1153-1174.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 367-368.

Kovács Ferenc

Erdély lelke: Gyűjtemény élő erdélyi novellisták műveiből / összeáll. és előszóval ellátta: Kristóf György. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1924. – 148 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 419-421.

Pálffi Márton

Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint / G. Kristóf. In: Dacoromania: Buletinul "Muzeului limbei române". – 3 (1922-1923) 550-560.

Ism: Pálffi Márton

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 212-213.


Krisztics Sándor (1890-1966)

György Lajos

Magyar kormányzati bibliográfia az 1924-ik évi törvények, kormányrendeletek... alapján: Társadalomtudományi bibliográfia Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei alapján / szerk.: Krisztics Sándor. – Budapest: Pfeifer, 1926. – VIII, 375, 946 hasáb. – (Magyar Sociographiai Intézet

kiadványa: 1-2. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 399-400.


Kritika

Alszeghy Zsolt

A magyarországi kritikai irodalom új termékei: (1919-1923) / Alszeghy Zsolt. – 1:2 (1924. febr.) 93-96.

Bajza József

Kritika kell közöttünk / Bajza József. – 1:2 (1924. febr.) 71-73.

György Lajos

Azoknak, akik félnek a kritikától / György Lajos. – [Hibaigazítás 1:3-4 (1924. márc.) 240.] – 1:3-4 (1924. márc.) 172-175.

Jancsó Elemér

A kétkedő kritikus / Kárpáti Aurél. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 203 p. – (Kultúra és Tudomány: 61. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 150.


Kríza János (1811-1875)

Kristóf György

Kríza János / Kristóf György. – 2:4 (1925. ápr.) 145-151.


Krónikások

Csűry Bálint

Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez: Ki volt Anonymus és Márkus krónikás? / Jakubovich Emil. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társaság, 1924. – 19 p.

Ism: Csűry Bálint

2:3 (1925. márc.) 136.

György Lajos

Altungarische Erzählungen / Ausgewählt u. übersetzt v. Robert Gragger. – Berlin: Walter de Gruyter; Leipzig, 1927. – 220 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 400.

Kántor Lajos

Attilas Tod in Geschichte und Sage / Julius Moravcsik. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 36 p.

Ism: Kántor Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 404-405.


Krüzselyi Erzsébet (1874-1953)

Rass Károly

Hangtalan lírán: Új versek / Krüzselyi Erzsébet. – Máramarossziget: Hermes, 1924. – 78 p.

Ism: Rass Károly

1:8 (1924. szept.-okt.) 318-321.


Kundt Ernő (1879-?)

Jancsó Elemér

Az angol regény mesterei / Kundt Ernő. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 374 p. – (Kultúra és Tudomány: 60. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.


Kuthy Lajos (1813-1864)

Borbély István

Kuthy Lajos: Született 1813. jan. 13. Érdmihályfalván, Biharmegyében – Meghalt 1864. aug. 27-én, Nagyváradon / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 353-356.


Küküllő (folyó)

Melich János

"Küküllő" / Melich János. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 359-366.


Lao-ce (i.e. 6-5. sz.) kínai filozófus

Mátéffi Zs.

Meister Eckehart und Laotse / Otto Folberth. – Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1925

Ism: Mátéffi Zs.

3:1 (1926. jan.-márc.) 102-103.


Lăpedatu, Alexandru (1876-1954)

Pop, Sever

Anuarul Institutului de istorie naţională / publ.: Alex. Lăpedatu, Ioan Lupaş. – 1 (1921-1922), 2 (1923). – Cluj: Ardealul; Bucureşti: Cartea Românească, 1922, 1924. – XV, 434, XV, 544 p.

Ism: Pop Sever

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 401-405.


Lázár Béla (1869-1950)

Jancsó Elemér

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla. – Budapest: Athenaeum, [1923] – 207 p.: 47 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.


Lázár László, Cs.

Kiss Elek

Egy természettörvény és az emberiség jövője / Cs. Lázár László. – II. bőv. kiad. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 145 p.

Ism: Kiss Elek

4:1 (1927. jan.-márc.) 86-88.


Laziczius Gyula (1896-1957)

György Lajos

Báthory István lengyel történetírója / Laziczius Gyula. – [Joannes Lasitius (1534-1599 után) protestáns teológus.] In: Magyar Könyvszemle. – 35:1-4 (1928. jan.-dec.) 67-72.

6:3-4 (1929) 368.


Legenda

Lásd: Szent László-legenda, Gellért-legenda, Genovéva-legenda


Lélektan

Lásd: pszichológia


Lexikon

Kelemen Lajos

Magyar írók élete és munkái: Új sorozat, I. köt. 3. füzet: Aixinger-Altmann / Gulyás Pál. – Budapest: Lantos rt., 1925. – 257-384. hasáb

Ism: Kelemen Lajos

3:1 (1926. jan.-márc.) 107-108.

Kristóf György

Erdélyi Lexikon / szerk.: Osvát Kálmán. – Oradea-Nagyvárad: Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó, 1928. – 318 p.

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 137-138.


Liebhart, Otto

Die Ortsnamen des Seklergebietes in Siebenbürgen / Otto Liebhart. – Leipzig, 1927. – 97 p.

Ism: A.

5:1-4 (1928) 151.


Ligeti Ernő (1891-1944)

Kiss Ernő

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; illusztr.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 170-175.

Rass Károly

Én jót akartam / Ligeti Ernő. – Satu Mare – Szatmár: Szabadsajtó, 1924. – 112 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 347-351.

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; ill.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépműves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4.)

Ism: Rass Károly

3:1 (1926. jan.-márc.) 91-93.


Líra

Alszeghy Zsolt

A magyarországi líra friss hajtásai / Alszeghy Zsolt

1:1 (1924. jan.) 3-5.

Borbély István

Szombati Szabó István költeményei / Borbély István. – 1:7 (1924. jún.) 176-186.

Új hangok az erdélyi magyar lírában / -rb-. – [Kövér Erzsébet, Molnár János és Bárd Oszkár verseinek elemzése.] – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 22-28.

Császár Elemér

Egy félév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 337-346.

Gampe József

A líra halála / Halász Gábor. In: Napkelet. – 13.11 (1929) 833-839.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 362.

Kristóf György

A műhelyből: Versek / Reményik Sándor. – Budapest: Studium, 1924. – 88 p.

Ism: Kristóf György

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 174-176.

Makkai Sándor

Erdélyi költők: Gyűjtemény erdélyi lírikusok műveiből: 1918-1924 / Szerk.: Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 124 p.

Ism: Makkai Sándor

2:3 (1925. márc.) 133-136.

Pakocs Károly

Rabszolgák énekelnek / Mécs László. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1925. – 151, 5 p.

Ism: Pakocs Károly

2:3 (1925. márc.) 138-140.

Rass Károly

Reményik Sándor / Rass Károly. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 411-424.

Forró szavak: Versek / Pakocs Károly. – Satu Mare. Szatmár: Katholikus Élet, 1924. – 96 p.

Ism: Rass Károly

1:7 (1924. jún.) 190-192.

Hangtalan lírán: Új versek / Krüzselyi Erzsébet. – Máramarossziget: Hermes, 1924. – 78 p.

Ism: Rass Károly

1:8 (1924. szept.-okt.) 318-321.

Én jót akartam / Ligeti Ernő. – Satu Mare – Szatmár: Szabadsajtó, 1924. – 112 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 347-351.

Ilyen vagyok: Versek / Hajnal László. – Cluj-Kolozsvár: Szilágyi, Corvin ny., 1924. – 94 p.

Ism: Erdélyi modern költők / Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 351-353.

Zeniten: Versek / Serestély Béla. – Déva: Laufer, 1924. – 74, 2 p.: 1 t.

Ism: Rass Károly

2:1 (1925. jan.-febr.) 80-83.

Reischel Artur

Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / Brisits Frigyes. – Budapest: Pallas, 1926. – 155 p.: 1 t.

Ism: Reischel Artur

4:1 (1927. jan.-márc.) 91-92.

Reményik Sándor

Gladiátorarc / Olosz Lajos. – (Kolozsvár): Minerva ny., 1923. – 132 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

A fák / Finta Gerő. – (Székelyudvarhely): Globus ny., 1923. – 75 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

A vágyaim: Versek / Walter Gyula. – Székelyudvarhely: Globus ny., 1923. – 94 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.

Virágok a Golgotáról: Versek: (1919-1923) / Szabó Jenő. – Kézdivásárhely: Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt., 1923. – 130 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Liszt Ferenc (1811-1886)

Moldován Gergely

Liszt Ferenc Jaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.


Littke Aurél (1872-1945)

Xántus János

A leíró földrajz alapvonalai: II. Tengerentúli földrészek / Hettner Alfréd; ford.: Littke Aurél. – Budapest: Kir. M. Egyetemi ny., 1926. – 437 p.: illuszt.

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100.


Logika

Tavaszy Sándor

A logikai érték problémája és kialakulásának története / Varga Béla. – Budapest: MTA, 1922. – 149 p. – (Értekezések a philos és társadalomtud. köréből: II. köt. 5.)

Ism: Tavaszy Sándor

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 221-223.

Varga Béla

Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában / Varga Béla. – 2:5, 6 (1925. máj., jún.) 209-218, 263-273.


Ludwig, Emil (1881-1948)

Jancsó Elemér

Goethe: Egy ember élete / Ludwig Emil; ford.: Turóczi József. – Budapest: Dick Manó, [1928] – 587 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.


Lukács György (1865-1950)

Blédy Géza

Francia-magyar történelmi kapcsolatok / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 212:615 (1929) 161-173.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 368.

Demeter János

A kisebbségi kérdés / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 213:619 (1929) 331-343.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 368-369.


Lukinich Imre (1880-1950)

Ferenczi Miklós

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.

Teleki László életéhez / Lukinich Imre. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928. dec.) 321-348.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Lupaş, Ioan (1880-?)

Pop, Sever

Anuarul Institutului de istorie naţională / publ.: Alex. Lăpedatu, Ioan Lupaş. – 1 (1921-1922), 2 (1923). – Cluj: Ardealul; Bucureşti: Cartea Românească, 1922, 1924. – XV, 434, XV, 544 p.

Ism: Pop Sever

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 401-405.


Madách Imre (1823-1864)

György Lajos

Az ember tragédiája / Madách Imre. – Cluj-Kolozsvár: Lepage-könyvkereskedés, 1923. – 215 p.

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Szász Károly (1865-1950)

Madách kiadatlan levelei az "Ember tragédiájá"-ról / Szász Károly. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 252-254.


Magyar Bálint (1886-1957)

György Lajos

Mindszenty Gedeon / Magyar Bálint. In: Katholikus Szemle. – 43:8 (1929) 700-701.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 369.


Magyar Bibliofil Szemle (folyóirat)

Csűry Bálint

Magyar Bibliofil Szemle. – 2:4 (1925)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 109-110.

György Lajos

Magyar Bibliofil Szemle: Évnegyedes folyóirat. – 1.1 (1924. jan.-márc.)

Ism: Magyar bibliofilia / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 212-213.


Magyar Illés (14. sz.) ferencrendi szerzetes

Boros Fortunát

Magyar misszionárius Keleten a XIV. században / Boros Fortunát O.F.M. – 6:1-2 (1929) 96-97.


Magyar Kisebbség (folyóirat)

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.


Magyar Könyvszemle (folyóirat)

Csűry Bálint

Magyar Könyvszemle: A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának közlönye. – U. f. 32:1-4 (1925)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 108-109.


Magyar nemzeti mozgalom

Lásd: nemzeti mozgalom, magyar


Magyar nemzetiség

Lásd: nemzetiség, magyar


Magyar Nyelv (folyóirat)

Csűry Bálint

Magyar Nyelv. – 20:1-10 (1924)

Ism: Magyar Nyelv 1924 (XX.) évfolyam / Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 63-65.

Magyar Nyelv: Közérdekű folyóirat a művelt közönség számára. – 21:1-10 (1926)

Ism: Magyar Nyelv 1925. évfolyama / Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 223-225.

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 22:1-10 (1926)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 107-108.

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára: Szinnyei-emlékkönyv. – 23 (1927). – [A kötet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.


Magyar őstörténet

Csűry Bálint

Szabirok és magyarok / Németh Gyula. In: Magyar Nyelv. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 81-88.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372.

Dékáni Kálmán

A magyar nemzet őstörténete 896-ig / Karácsonyi János. – Nagyvárad: Szent-László ny., 1924. – 100 p.: 3 tp.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 423-425.

Jancsó Elemér

Munda, Magyar, Maori: An indian link between the antipodes: News tracks of Hungarian origins / F. A. Uxbond. – London: Luzac, 1928. – XII, 432 [8] p.: 8 t. – [A szerző álnév alatt megjelent kiadványa szerint a magyar nyelv az austric nyelvcsaládból való.]

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 150.

Kristóf György

A magyar hún-hagyomány és hún-monda: A MTA Rökk Szilárd jutalmával kitüntetett pályamunka / Hóman Bálint. – Budapest: Studium, 1925. – 107 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 382-384.

A magyar hún-mondák kérdésének mai állása / Császár Elemér. – Második kiadás. – Budapest: Pallas, 1925. – 31 p.

Ism: A hún-mondák legújabb irodalmából / Kristóf György

3:3-4 (1926.júl.-dec.) 382-384.


Magyar Pedagógia (folyóirat)

Gál Kelemen

Magyar Pedagogia. – 36:1-2 (1926)

Ism: Gál Kelemen

4:1 (1927. jan.-márc.) 110-112.


Magyar Tudományos Akadémia

Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.

Kristóf György

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada: Az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédek és előadások. – Budapest: MTA, Franklin Társulat, 1926. – 461 p.

Ism: -f -y.

5:1-4 (1928) 158-159.


Magyary Zoltán (1888-1945)

György Lajos

A magyar tudománypolitika alapvetése / szerk.: Magyary Zoltán. – Budapest: Kir. Magyar Egyetemi ny., 1927. – 628 p.

Ism: György Lajos

(1927. jan.-márc.) 82-86.


Majláth-család

Bitay Árpád

A Székhelyi gr. Majláth család előnevéről / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117.


Major Ervin

Blédy Géza

Erdély zenéjének ismertetése 1814-ből / Major Ervin. In: Muzsika: Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. – 1:2 (1929. ápr.) 41-51.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 370.


Makkai Sándor (1890-1951)

Borbély István

Élet fejedelme: Elbeszélések / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: "Az Út", 1924. – 131 p.

Ism: Borbély István

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 170-172.

Gál Kelemen

"Zörgessetek és megnyittatik néktek": Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések stb. / Makkai Sándor. – Kolozsvár: Az Út, 1925. – 332 p.

Ism: Gál Kelemen

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 65-73.

Kiss Ernő

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 75-77.

Rass Károly

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Rass Károly

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 451-457.

Magyar fa sorsa: A vádlott Ady költészete / Makkai Sándor; illusztr.: Bánffy Miklós. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1927. – 144 p: 5 t.

Ism: Rass Károly

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 388-399.


Malonyay Dezső (1866-1916)

Jancsó Elemér

A magyar nép művészete: I-III. kötet / Malonyai Dezső. – Új kiadás. – Budapest: Athenaeum, é. n.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.


Manuilă, Sabin

Babeş, Victor

Járványos betegségek Erdélyben 1921-ben / Babeş Viktor. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 366-373.


Marinescu, Constantin

A. P.

Melanges d'histoire Générale / publ. par Constantin Marinescu. – Cluj: Cartea Românească, 1927. – 381 p. – [A kolozsvári egyetem Egyetemes Történettudományi Intézetének tanulmánykötete.]

Ism: A. P.

6:1-2 (1929) 155-156.


Márki Sándor (1853-1925)

Biró Vencel

Márki Sándor / Biró Vencel. – [A tanulmány előtt számozatlan tábla, Márki Sándor fotójával.] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 129-158.

Ferenczi Miklós

Márki Sándor irodalmi munkássága: Folytatásul és kiegészítésül Szinnyei: Magyar írók élete és munkái VIII. kötetéhez / összeáll.: Ferenczi Miklós. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 265-276.

Gál Kelemen

Kozma Ferenc l. tag emlékezete / Márki Sándor. – Budapest: Akadémia, 1923. – 10 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 3.)

Ism: Kozma Ferenc emlékezete / Gál Kelemen

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 426-427.


Martinuzzi György

Lásd: Fráter György


Marxizmus bírálata

Ferencz József

A történelmi materializmusról / Ferencz József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 35-41.


Matematika

Dékáni Kálmán

A két Bólyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – Budapest: Németh, 1923. – X, 202 p.: 2 t.

Ism: Dékáni Kálmán

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 418-419.

Wildt József

Erdélyi magyar matematikusok és fizikusok tudományos munkálkodása 1919 óta / Wildt József. – [Sz. Nagy Gyula matematikus és Széll Kálmán fizikus munkásságáról.] – 1:3-4 (1924. márc.) 199-202.


Mécs László (1895-1978)

Kész Antal

Mécs László / Farkas Gyula. – Budapest: Studium, 1929. – 63 p.: 1 t. – (Kortársaink: 7. sz.)

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 359.

Pakocs Károly

Rabszolgák énekelnek / Mécs László. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1925. – 151, 5 p.

Ism: Pakocs Károly

2:3 (1925. márc.) 138-140.


Medgyes (Mediaş) Nagy-Küküllő vm. most Szeben m.

Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.


Melich János (1872-1963)

Csűry Bálint

A honfoglaláskori Magyarország / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1925. – 434 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 74-76.

Hazai német helynévi példák a nyelvi elvonásra / Melich János. In: Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére: Születésének ötvenedik évfordulóján. – Budapest: Rákosi Jenő Bp-i Hirlap rt., 1925. – p. 163-167.

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr-jún.) 199-200.

Magyar etymologiai szótár: VIII. füzet: Csobontos-Drau / Gombocz Zoltán. – Budapest: Akadémia, 1926. – 1121-1280. p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 378-379.

A honfoglaláskori Magyarország: 1. rész, 2. / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1926. – 81-160 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 380-381.

Erdély ősi földrajzi neveinek eredetéhez / Melich János. – [Vita N. Iorga véleményével, mely szerint Déva ősi dák eredetű helynév.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6 (1928. máj.-jún.) 161-164.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Elnöki megnyitó beszéd: A Magyar Nyelvtud. Társaság 1928. jan. 24-én tartott közgyűlésén / Melich János. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számra. – 24:1-2 (1928. jan.-febr.) 1-10.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.


Méltatás

György Lajos

Dr. Karácsonyi János / Biró Vencel. In: Erdélyi Helikon. – 1:6, 7 (1928) 443-456, 518-525.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 147.

Márki Sándor

Följegyzések Salamon Ferencről I-II. / Márki Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 212-216., 2:6 (1925. jún.) 250-255.


Mester János (1879-1954)

Jancsó Elemér

Kelet nagy gondolkodói / Mester János. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 59. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143.


Mezőgazdaság

Buday Árpád

Erdély juhai: Erdély juhtenyésztése: A múlt, a jelen, a jövő / Szentkirályi Ákos. – Cluj-Kolozsvár: Providenţia, 1923. – 132 p. – (Erdélyi Gazd. Egylet: 60.)

Ism: Buday Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 220-221.

Szent-Iványi József

Üzemtani problémák az agrár-reform után / Szent-Iványi József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 46-51.


Micu-Clain, Samoil (1745-1806)

Bitay Árpád

Virág Benedek és a román irodalomtörténet / Bitay Árpád. – 2:4 (1925. ápr.) 178-180.


Mikó Imre (1805-1876)

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Kristóf György

Erdély Széchenyi Istvánja / Kristóf György. – [Vita Takáts Sándor: Erdély Széchenyi Istvánja (Budapesti Szemle, 1928. 612. sz. 172-186.) c. tanulmánnyal.] – 6:3-4 (1929) 328-337.


Mindszenty Gedeon (1829-1877)

György Lajos

Mindszenty Gedeon / Magyar Bálint. In: Katholikus Szemle. – 43:8 (1929) 700-701.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 369.


Minerva (folyóirat)

György Lajos

Minerva. – 6:1-3 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 423.

Kiss Ernő

Minerva. – 5:1-5 (1926)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 409-412.


Miskolczy Gyula (1892-1962)

Ferenczi Miklós

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.


Mitrovics Gyula (1871-1965)

Jancsó Elemér

A magyar esztétikai irodalom története / Mitrovics Gyula. – Budapest: Csáthy Ferenc, 1928. – 446 [8] p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 143-144.


Moldva

Bitay Árpád

Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez / Bitay Árpád. – 1:9-10 (1924. nov-dec.) 436.

Moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924 ápr.-máj.) 259.

Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál: 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-ból / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 264-266.

A moldvai magyarság: Történeti áttekintés / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 129-151.

Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből / Bitay Árpád. – [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.] – 5:1-4 (1928) 84-98.

Moldvai magyar kath. egyházfőgondnokság létesítése terve 1700 tájt / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 117-118.

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.

Boros Fortunát

Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén / közli Boros Fortunát O.F.M. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 62-69.

György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.

Moldován Gergely

Liszt Ferenc Jaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.

Eminescu Mihály kálváriája / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 130-136.


Moličre (1622-1673)

Borbély István

Moličre emlékezete / Borbély István. – [Székfoglaló előadás] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 432-448.


Molnár Ferenc (1878-1951) író, drámaíró

X

Molnár Ferenc mint drámaíró / Szász Károly. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 151-160.

Ism: X

6:3-4 (1929) 375.


Molter Károly (1890-1981)

Kovács László

Özvegyország: Vígjáték 3 felvonásban / Molter Károly. – Târgu-Mureş-Marosvásárhely: Révész Ernő kiad., Bólyai ny., 1926. – 99 p.

Ism: Kovács László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 196-197.


Monostor

Juhász Kálmán

Középkori művelődési központok a Maros-Tisza-Temes-közben / Juhász Kálmán. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 190-194.

Rajka László

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.


Moravcsik Gyula (1892-1972)

Kántor Lajos

Attilas Tod in Geschichte und Sage / Julius Moravcsik. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 36 p.

Ism: Kántor Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 404-405.


Morfológia

Lásd: földrajz


Móricz Zsigmond (1879-1942)

Jancsó Elemér

Móricz Zsigmond / Juhász Géza. – Budapest: Studium, [1928] – 46 p.: 1 t. – (Kortársaink: 4.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 143.


Muzsika (folyóirat)

Blédy Géza

Muzsika: Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. – 1:1-5 (1929)

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 370.


Műemlék

Buday Árpád

Az erdélyi műemlékek ügye a román impérium alatt / Buday Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 208-211.

Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen / Emil Sigerius. – V. vál. kiad. – Hermannstadt: Kunstverlag J. Drotleff, 1923. – 16 p. 52 t.

Ism: Buday Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 219-221.

Köblössy Béla

Revendicările artistice ale Transilvaniei = Az erdélyi művészeti emlékek visszakövetelése / Coriolan Petranu. – Arad, 1925

Ism: Köblössy Béla

3:2 (1926. ápr.-jún.) 214-216.


Műfordítás

Blédy Géza

A fordítás nyomorúsága / Hankiss János. In: Debreceni Szemle. – 3:7 (1929. szept.) 333-336.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.


Műgyűjtemény, 16-18. sz.

Siklóssy László

A régi Erdély amatőrjei / Siklóssy László. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 57-68.


Művelődés

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár működése az 1925-ik évben. – [Hivatalos jelentés] – 3:1 (jan.-márc.) 89-90.

Ferenczi Sándor

Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről / összeáll.: Zoltai Lajos. – Debrecen: Városi ny., 1927. – 37 p.: 3 t. – (Debrecen sz. kir. város múzeumának kiadványa: 21.)

Ism: Ferenczi Sándor

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 406-407.

György Lajos

A romániai könyv- és könyvnyomdák statisztikája / György Lajos. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 87.

Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete / Farkas Gyula. – Budapest: Pallas, 1928. – 45 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 23. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148-149.

Kántor Lajos

Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei / Bene Lajos; bev.: Bodó János. – Budapest: Centrum ny., 1926. – 52 p. – (A Falu könyvtára: 32. sz.)

Ism: Kántor Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 98-99.

Kapi Béla

Az olvasás művészete / Kapi Béla. – 2:8 (1925. okt.) 369-382.

Veress Miklós

Az erdélyi könyv-, zenemű- és papírkereskedők statisztikája / Veress Miklós. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 88-89.


Művelődéstörténet

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története: 1577-1927 / Czakó Elemér. – Budapest: Egyetemi ny., [1927] – 202 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 157.

Biró Vencel

Az erdélyi fejedelmek temetkezése / Biró Vencel. – 6:1-2 (1929) 74-91.

Bitay Árpád

Kenderesy Mihály emlékezete: 1758-1824 / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 256-257.

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.

Császár Elemér

A magyar irodalom története: A legrégibb időktől 1825-ig: Jegyzetekkel ellátott kiadás a művelt közönség számára / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 414 p.

Ism: Császár Elemér

1:8 (1924. szept.-okt.) 322-328.

Csűry Bálint

Szokásmondások: Nyelvünk művelődéstörténeti elemei / Kertész Manó. – Budapest: Révai ny., 1922. –

Ism: Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 38-43.

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.

Ferenczi Miklós

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.

György Lajos

Egy régi híres könyvreklám: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban / György Lajos. – [R. Dodsley: The Oeconomy of Human Life c. mű magyar fordítása 1777-ben] – 6:1-2 (1929) 62-73.

Adatok az erdélyi magyar botanika történetéhez / Karl János. – [Cserey Farkas (1773-1842) és Ercsey József (1792-1868) kéziratos botanikai munkáiról.] In: Debreceni Szemle. – 3:4 (1929. ápr.) 173-175.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 365.

Herepei János

Hermányi Dienes József emlékirata / sajtó alá rend.: Kelemen Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – XII, 93 p. – (Minerva Könyvtár: 3)

Ism: Herepei János

3:1 (1926. jan.-márc.) 98-100.

Kelemen Lajos

Szentmártoni Bodó János halála ideje / Kelemen Lajos. – 6:3-4 (1929) 344-346.

Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok: 1854 / Mezőkövesdi Ujfalvi Sándor; bev.: Gyalui Farkas. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1927. – XVI, 86 p. – (Minerva-könyvtár: 8.)

Ism: Kelemen Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 97-98.

Kristóf György

Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában: A Kolozsvárt megjelenő hírlapok / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 25-42.

Nagy László, S.

Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története / Orient Gyula. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1926. – 263 p.

Ism: S. Nagy László

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.

Orient Gyula

Erdélyi alchimisták / Orient Gyula. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 335-378.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.

Siklóssy László

A régi Erdély amatőrjei / Siklóssy László. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 57-68.

Veress Endre

Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez / Veress Endre. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 60-61.

Vita Zsigmond

Magyar régiségek és furcsaságok / Trócsányi Zoltán. – Budapest: Dante, Geniusz, 1925. – 141 p.

Ism: Vita Zsigmond

3.1 (1926. jan.-márc.) 97-98.


Művelődéstörténet, román

Bitay Árpád

Anton Kurz contra D. Cantemir / Bitay Árpád. – [Anton Kurz (1799-1849) művében cáfolja Dimitrie Cantemir (1673-1723) "természettudományi" állítását.] – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

Latinita e cristianesimo nell'evoluzione storica del popolo romeno: Latinság és kereszténység a román nép történeti fejlődésében / Emil Panaitescu. – Roma: Publ. Instituto per l'Europa Orientale, 1923. – 36 p.

Ism: Bitay Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 234-235.

Kristóf György

Mihail Halici: Contribuţie la istorie culturală românească din sec. XVII. / N. Drăganu. In: Dacoromânie. – 4 (1926) p. 77-168.

Ism: Kristóf György

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 408-410.

Moldován Gergely

Liszt Ferenc Jaşiban / Moldován Gergely. – 1:2 (1924. febr.) 87-90.


Művészettörténet

Lásd még: képzőművészet

György Lajos

A bronzkapuk mögött / Hirschler József. – Cluj-Kolozsvár: Lengyel S. Ny., 1928. – 231 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

Jancsó Elemér

Fadrusz János élete és művészete / Lázár Béla. – Budapest: Athenaeum, [1923] – 207 p.: 47 t.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Kelemen Lajos

A gogánváraljai mennyezetfestmény készíttetője és kora / Kelemen Lajos. – [illusztrált] – 5:1-4 (1928) 13-20.

Schneller Vilmos

A régészet és művészettörténelem utóbbi öt éve Magyarországon / Schneller Vilmos. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 189-196.

Sebestyén József, Köpeczi

A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei / Keöpeczi Sebestyén József. – [illusztrált] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 13-32.

Szokolai Béla

A nagybányai művésztelep / Szokolay Béla. – [bibliográfia: 259-260.] – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 241-260.


Nagy István (Ştefan cel Mare) román fejedelem

Lásd: István III. román fejedelem


Nagy Iván (1898-1977)

György Lajos

Európa kisebbségei: Nemzetiségi statisztikai vázlat / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 53 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 370-371.

Az európai kisebbségi intézetek / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 39 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 371.


Nagy József

Jancsó Elemér

Két filozófus / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 174 p. – (Kultúra és Tudomány: 57. sz.). – [Platon és Kant]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 144.

Kiss Ernő

Taine / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, 1922. – 186 p. – (Ember és természet: 1. sz.)

Ism: Kiss Ernő

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 213-216.

Tavaszy Sándor

A fejlődés eszméje / Nagy József. – Budapest: Magyar Filozófiai Társaság, 1929. – 59 p. – (Filozófiai értekezések: 3. sz.)

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 398-399.


Nagy Sándor (1875-1940)

Jancsó Elemér

Ady Endre költészete / Nagy Sándor. – Budapest: Szerző, 1927. – 129 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.


Nagybányai Festők Társasága

Szokolai Béla

A nagybányai művésztelep / Szokolay Béla. – [bibliográfia: 259-260.] – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 241-260.


Nagyszeben (Cibinium, Sibiu)

Steuer János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Cibinium, Szeben, Sibiu és a székelyek / Steuer János. – 2:5 (1925. máj.) 218-220.


Napoca

Lásd még: Kolozsvár

Orosz Endre

Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában / Orosz Endre. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 69-71.


Napóleoni háborúk

Buday Árpád

Reinbold Ignác önéletírása / Buday Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 173-186.

Ferenczi Miklós

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.


Negyvennyolcas Párt

Feleky László

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája / Feleky László. – 2:5 (1925. máj.) 196-199.


Nemesi felkelés, 1809

Ferenczi Miklós

Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesi fölkelésről: I-II. közlemény / közli: Lukinich Imre. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:1, 2 (1928) 88-101, 212-227.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 152.


Német helyesírás

Lásd: helyesírás, német


Német nemzetiség

Lásd: nemzetiség, német


Németh Antal (1903-1968)

Kész Antal

A színjátszás esztétikájának vázlata / Németh Antal. In: Budapesti Szemle. – 213:617, 618 (1929) 75-101, 281-305.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 371.


Németh Gyula (1890-1976)

A

Karácsonyi János, a történetíró / Németh Gyula. – Nagyvárad: Szent László ny., 1929. – 8 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.

Blédy Géza

Az urali és török nyelvek ősi kapcsolata / Németh Gyula. In: Nyelvtudományi Közlemények. – 47:1 (1928) 62-84.

Ism: Blédy Géza

6:1-2 (1929) 145.

Csűry Bálint

Szabirok és magyarok / Németh Gyula. In: Magyar Nyelv. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 81-88.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372.


Nemzeti identitás

Balás Károly

Nyelvében él a nemzet / Balás Károly. – 2:3 (1925. márc.) 103-107.

György Lajos

A nemzeti közszellem pedagógiája / Barankay Lajos. – Pécs: Egyetemi ny., é. n. – 296 p. – [Az MTA által Halmos-díjjal jutalmazott pályamunka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 140.

A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 26 p. – (Minerva Könyvtár: 10. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre / Gál Kelemen. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 34 p. – (Minerva Könyvtár: 11. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141-142.

A mai közszellem pszichologiája / Varga Béla. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 43 p. – (Minerva Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 144-145.

Tavaszy Sándor

Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése / Tavaszy Sándor. – 5:1-4 (1928) 3-12.


Nemzeti mozgalom, magyar

Kristóf György

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarical aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.


Nemzetiség, horvát

Ferenczi Miklós

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.


Nemzetiség, magyar

Lásd még: erdélyi magyarság története

Biró Vencel

Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez: 1919-1929 / Balázs András. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1929. – 265 p.

Ism: Biró Vencel

6:3-4 (1929) 395-397.

György Endre

Magyarok a régi Romániában / György Endre. – 2:5 (1925. máj.) 199-208.

György Lajos

Az elszakított felvidék magyarságának szellemi élete / Farkas Gyula. – Budapest: Pallas, 1928. – 45 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 23. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148-149.

Tavaszy Sándor

Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése / Tavaszy Sándor. – 5:1-4 (1928) 3-12.


Nemzetiség, német

György Lajos

A szatmárvidéki asszimiláció: Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 81,3 p. – Klny: Magyar Kisebbség VII. évf.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 355.

Rajka László

Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart / Fr. Teutsch. – 2. bőv. kiad. – Hermannstadt: W. Krafft Verlag, 1924. – VII, 367 p.

Ism: Az erdélyi szászok legújabb "története" / Rajka László

1:8 (1924. szept.-okt.) 274-287.

Aus der Vergangenheit Klausenburgs / Rudolf Schuller. – Cluj-Kolozsvár: Viaşa, 1924-25

Ism: Rajka László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 211-214.


Nemzetiség, román

György Lajos

Erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt / Román források alapján kiadja a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., é. n. – 65 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358-359.

Jancsó Elemér

Dr. Ion Raţiu: 1828-1902: 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni / Ioan Georgescu. – Sibiu: Tip. "Foaia poporului", 1928. – 217 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.

Românii şi Ungurii în trecut: Relaţiunile lor politici în desvoltarea statului român şi a românilor de perte munţi / Dimitrie Onciul. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1928. – 36 p. – (Memoiriile Sectiunii Istorice: Seria III. Tom. IX. Mem. 3.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Nemzetiségi kérdés

Demeter János

A kisebbségi kérdés / Lukács György. In: Budapesti Szemle. – 213:619 (1929) 331-343.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 368-369.

Ferenczi Miklós

Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus / Asztalos Miklós. – Pécs: Karl könyvesbolt, 1927. – 62 p. – (Symposion Könyvek: 5. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 151.

A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában: I-II. kötet / kiad. és bev.: Miskolczy Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1927. – 640, 576 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153-154.

György Lajos

A kisebbségi történetírás feladatai és módszerei / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1929] – 24 p. – Klny. a Magyar Kisebbség VIII. évf.-ból

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 353-354.

Az európai kisebbségi intézetek / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 39 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 371.

Jancsó Elemér

Egykorú román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről / J-cs. – [Gh. Bariţiu tanulmánya a Transilvania 1874. 4-10. sz.-ban.] – 6:1-2 (1929) 105.

Valentiny Antal

Erdélyi problémák / Gyárfás Elemér. – Cluj-Kolozsvár: E.I.T., 1923. – 268 p.

Ism: "Erdélyi problémák." / Dr. V. A.

1:1 (1924. jan.) 43-45.


Nemzetiségi követelés, román

Gyárfás Elemér

A Supplex Libellus Valachorum / Gyárfás Elemér. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. febr. 17-én Kolozsvárt] – 6:1-2 (1929) 3-15.

Jancsó Elemér

Dr. Ion Raţiu: 1828-1902: 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni / Ioan Georgescu. – Sibiu: Tip. "Foaia poporului", 1928. – 217 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.

Moldován Gergely

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Nemzetiségi nyelvhasználat

Gyárfás Elemér

A Supplex Libellus Valachorum / Gyárfás Elemér. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. febr. 17-én Kolozsvárt] – 6:1-2 (1929) 3-15.


Nemzetiségi politika

Feleky László

Kossuth Lajos nemzetiségi politikája / Feleky László. – 2:5 (1925. máj.) 196-199.

Jancsó Elemér

Egykorú román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről / J-cs. – [Gh. Bariţiu tanulmánya a Transilvania 1874. 4-10. sz.-ban.] – 6:1-2 (1929) 105.


Nemzetiségkutatás

György Lajos

A székely helynevek és a politika / Karácsonyi János. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1927. – 15 p.

Ism: Gy. L.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405.


Nemzetközi Esztétikai Kongresszus, 1927. Halle

Kristóf György

Az esztétika nemzetközi problémái / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 107-113.


Nemzetközi Tanító Egyesület (Internationale Vereinigung der Lehrerverbände)

György Lajos

A berlini első internacionális pedagógiai kongresszus / György Lajos. – 5:1-4 (1928) 123-139.


Neonacionalizmus

Opra Benedek

Nemzeti megújhodás: I-II. közlemény / Kornis Gyula. In: Napkelet. – 13:7, 8 (1929) 481-494, 561-576.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 366-367.


Népköltészet

Csűry Bálint

A magyar népköltészet forrásaihoz / Csűry Bálint. – 1:2 (1924. febr.) 90-92.

Vörösmarty "Petikéje" / Csűry Bálint

1:2 (1924. febr.) 160.

György Lajos

Magyar népballadák / bev., jegyz.: Gragger Róbert; [A kiadást a szerző hagyatékából gondozta Gálos Rezső] – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1927. – 212 p. – (A Napkelet Könyvtára: 19.)

Ism: György Lajos

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 403.

Kristóf György

Kríza János / Kristóf György. – 2:4 (1925. ápr.) 145-151.

Perényi József

A magyar népdal / Bartók Béla. – Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1926. – 142 p.

Ism: Perényi József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 200-201.


Népköltészet, román

Pálffi Márton

Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint / G. Kristóf. In: Dacoromania: Buletinul "Muzeului limbei române". – 3 (1922-1923) 550-560.

Ism: Pálffi Márton

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 212-213.


Néprajz

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.

Gampe József

Bevezetés a néptudományba: (Beköszöntő előadás az újonnan szervezett Néptani Tanszéken): Szeged, 1929. szept. 20. / Solymossy Sándor. In: Napkelet. – 14:21 (1929) 584-590.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 374.

György Lajos

Magyar népművészet / Visky Károly, Bátky Zsigmond, Győrffy István. – Budapest: Egyetemi ny., 1928. – XXIII, 240 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 161.

Negyven év után: Elnöki megnyitó beszéd / Solymossy Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 65-68.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 374.


Néprajz, szellemi

Borbély István

A magyar tánc és zene kifejlődése / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 118-122.

György Lajos

Cigányadomák / Dömötör Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 82-106.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358.

A "lisztlopó" anekdóta és a passió-játékok / K. Posonyi Erzsébet. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 74-81.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373.

Jancsó Elemér

Magyar néphit és népszokások / Róheim Géza. – Budapest: Athenaeum, [1925] – 342 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Perényi József

A magyar népdal / Bartók Béla. – Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1926. – 142 p.

Ism: Perényi József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 200-201.


Néprajz, tárgyi

György Lajos

A lakóház művészete / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p.: 16 t.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

Jancsó Elemér

A magyar nép művészete: I-III. kötet / Malonyai Dezső. – Új kiadás. – Budapest: Athenaeum, é. n.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Népszínmű

Moldován Gergely

A népszínmű: Nyilt levél Szentgyörgyi István színművész úrhoz / Moldován Gergely. – [Moldován Gergely: A templom küszöbén c. népszínművének bemutatója alkalmából.] – 1:7 (1924. jún.) 197-202.


Néptánc

Lásd: néprajz, szellemi


Népzene

Lásd: néprajz, szellemi


Neveléstan

Lásd: pedagógia


Nosz Gusztáv

A

A világirodalomban a XVIII. század közepétől napjainkig kialakult egyes költői irányok és azoknak főbb képviselői: I. kötet / Nosz Gusztáv. – Nagyvárad: Szent László nyomda, 1928. – 174 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.


Nouvelles Litteraires (folyóirat)

Rass Károly

A legújabb francia irodalom hatása külföldön: Nouvelles litteraires / Rass Károly. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 114-117.


Novella

Borbély István

Nyírő József mint novellaíró és "Rapsonné rózsája" / Borbély István. – [Az "Ellenzék" c. lap 1923-ban meghirdetett pályázatának pályadíjas munkája.] – 1:2 (1924. febr.) 73-81.

Erdélyi magyar novellaírók és novellák / Borbély István. – 1:3-4 (1924. márc.) 176-187.

Élet fejedelme: Elbeszélések / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: "Az Út", 1924. – 131 p.

Ism: Borbély István

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 170-172.

Császár Károly

Jézusfaragó ember: Elbeszélések / Nyírő József. – Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 165 p.

Ism: Császár Károly

1:7 (1924. jún.) 187-190.

Kovács Ferenc

Az "Ellenzék" történeti novella-pályázata / Kovács Ferenc. – [Az Ellenzék c. lap 1924-ben meghirdetett pályázatának díjnyertesei: Berde Mária, Sipos Domokos.] – 2:8 (1925. okt.) 383-387.

Erdély lelke: Gyűjtemény élő erdélyi novellisták műveiből / összeáll. és előszóval ellátta: Kristóf György. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia ny., 1924. – 148 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 419-421.

Jókai szerelmei / S. Nagy László. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56, 8 p.

Ism: Kovács Ferenc

2:7 (1925. szept.) 335-336.

Rass Károly

Apostolok és csavargók: Elbeszélések / Kovács Dezső. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1924. – 126 p.

Ism: Rass Károly

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 169-170.

Föld népe: Elbeszélések / Gyallay Domokos. – Berlin: Voggenreiter; Pozsony: Concordia, 1924. – 81 p.

Ism: Rass Károly

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 421-423.


Nőmozgalom

Kauntzné Engel Ella

Gertrud Bäumer: A lelki krízis / Kauntzné Engel Ella. – [Az ismertetett mű nem azonosítható.]

2:5 (1925. máj.) 230-232.


Növénytan

Lásd: botanika


Nyelvemlék, csángó

Bitay Árpád

Moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke / Bitay Árpád. – 1:5-6 (1924 ápr.-máj.) 259.


Nyelvemlék, magyar

Bitay Árpád

Legrégibb Biblia fordításunk / Gálos Rezső. – Budapest: Pallas, 1926. – 40 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 9. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 376-377.

Csűry Bálint

Érdekes fölfedezések / Csűry Bálint. – [1.) A gothai könyvtárban előkerült Bornemissza Péter elveszettnek hitt Elektra-fordítása 2.) A bécsi levéltárban magyar nyelvemlékek vannak.] – 1:3-4 (1924. márc.) 236-238.

Régi magyar bejegyzések egy XVI. századbeli könyvben / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 410-412.

A soproni virágének / Vitéz Házi Jenő. – [Gugelweit János városi jegyzőtől származik a 15. sz. végéről.] In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929. márc.-ápr.) 88-91.

Ism: -nt.

6:3-4 (1929) 364.

Kiss Ernő

Ifj. Heltai Gáspár Három Nyelvű Szótára 1587-ből / Bev., sajtó alá rend.: Csűry Bálint. – Kolozsvár: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. – 29 p. – (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből 1.)

Ism: Kiss Ernő

1:8 (1924. szept.-okt.) 328-329.


Nyelvemlék, román

Borbély István

Catechismul luteran-românesc / Andreiu Bârseanu. – Bucureşti: Acad. Română, 1923. – 8 p. – (Memoriile secţiunii literare: Seria III. Tom. I. mem. 3.)

Ism: Borbély István

1:1 (1924. jan.) 54-59.

Pop, Sever

Cea mai veche Rákócziană: Studii, texte şi glosar = A legrégibb Rákóczi-könyv / N. Drăganu. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj pe 1921-22. – , 1922. – p. 161-278.

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 232-234.


Nyelvészet

Az utolsó öt év magyar nyelvtudománya / Csűry Bálint. – 1:2 (1924. febr.) 106-110.

Lásd még: etimológia, hanglejtés, hangtan, jövevényszó, összehasonlító nyelvészet

Csűry Bálint

Szokásmondások: Nyelvünk művelődéstörténeti elemei / Kertész Manó. – Budapest: Révai ny., 1922. –

Ism: Csűry Bálint

1:1 (1924. jan.) 38-43.

A nyelv és a nyelvek: Bevezetés a nyelvtudományba / Schmidt József. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 238 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 215-218.

Magyar nyelvi tanulmányok: I. kötet / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, Kókai, 1926. – 157 p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 377-378.

A magyar történeti nyelvtan vázlata: IV. Jelentéstan. – Pécs: Danubia, 1926. – 114 p. – (Tudományos Gyűjtemény: 16. sz.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 379-380.

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára: Szinnyei-emlékkönyv. – 23 (1927). – [A kötet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.

Ungarische Jahrbücher. – 7:2 (1927). – [A füzet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.

Mi a mondattan? / Gombocz Zoltán. In: Magyar Nyelv. – 25:1-2 (1929. jan.-febr.) 1-7.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 142.

Elnöki megnyitó beszéd: A Magyar Nyelvtud. Társaság 1928. jan. 24-én tartott közgyűlésén / Melich János. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számra. – 24:1-2 (1928. jan.-febr.) 1-10.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Gampe József

Körmondat és tiráda / Zolnai Béla. In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 92-116.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 377-378.

Steuer János

"Székely" és "csángó" / Steuer János. – [Reflexió Bitay Árpád írására, 5:1928 117. p.] – 6:1-2 (1929) 101-102.

Érintkezésen alapuló átvitel / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929. – 57 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Steuer János

6:3-4 (1929) 356-357.


Nyelvészet, román

Bitay Árpád

Valacho-Turcica / Ladislaus Rázsonyi Nagy. – Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927. – 29 p. – [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet. – Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.]

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 153-154.

Borbély István

Újabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 305-311.

Adalékok a balkánfélszigeti románok északra vándorlásának történetéhez / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 395-401.

[Dacoromania] / [Sextil Puscario] – [3 (1923)]

Ism: Szerkesztő

1:7 (1924. jún.) 260.

Csűry Bálint

Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen I. / L. Treml. In: Ungarische Jahrbücher. – 8:1 (1928) 25-51.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 155.

Drăganu, Nicolae

Marţian román nyelvű röpiratai "Erdély" nevének eredetéről / Drăganu Miklós. – 2:7 (1925. szept.) 319-326.

Pop, Sever

Dacoromania: Buletinul Muzeului limbei române. – 1: (1920-21), 2: (1921-22). – Cluj. – VI, 608 p., VIII, 490 p.

Ism: Pop Sever

1:2 (1924. febr.) 141-145.

Dacoromania / condus: Sextil Puşcario. – 3 (1923)

Ism: Pop Sever

1:7 (1924. jún.) 258-260.


Nyelvjárás, magyar

Pályatételek. – 2:1-2(1925. jan.-febr.) 96.

Csűry Bálint

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái II.: A szerző jegyzetei a fenti bírálathoz / Csűry Bálint. – 2:6 (1925. jún.) 285-286.

Az "éneklő" hanglejtés kérdéséhez: Válaszul Pálffi Mártonnak / Csűry Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 327-332.

Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái III.: A bíráló válasza / Pálffi Márton. – 2:6 (1925. jún.) 287-290.

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társ., 1925. – 44 p. – (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Közleményei: 22)

Ism: Pálffi Márton

2:6 (1925. jún.) 281-284.


Nyelvjárás, székely

Csűry Bálint

Székely tájszótár nyoma 1833-ból / Csűry Bálint. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 316-317.

Magyar nyelvi tanulmányok / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, 1929. – 128 p.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 141-142.

Erdélyi Lajos

Székely tájszók egybevetése magyarországi megfelelőjükkel / Erdélyi Lajos. – 2:3 (1925. márc.) 107-111.

Steuer János

Székely nyelv és székely eredet / Steuer János. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 449-451.


Nyelvjáráskutatás

Csűry Bálint

Magyar nyelvi tanulmányok / Erdélyi Lajos. – Budapest: Szerző, 1929. – 128 p.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 141-142.


Nyelvművelés

Gál Kelemen

Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen / Gál Kelemen. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 283-317.

György Lajos

A jelenkori nyelvújítás / Császár Károly. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 32 p. – (Minerva Könyvtár: 13. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 148.

Perényi József

Aranka György és Kazinczy Ferenc: Egy fejezet a magyar irodalom erdélyi múltjából / Perényi József. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 1-12.


Nyelvtan, román

Pop, Sever

Tüzetes román alaktan: Nyelvtani példatár Cheresteşiu Viktor román-magyar és magyar-román kézi- és zsebszótárához. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1924. – XXIII, 186 p.

Ism: Pop Szevér

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 83-85.


Nyelvtörténet

Blédy Géza

Az urali és török nyelvek ősi kapcsolata / Németh Gyula. In: Nyelvtudományi Közlemények. – 47:1 (1928) 62-84.

Ism: Blédy Géza

6:1-2 (1929) 145.

Borbély István

"Erdély" neve / Borbély István. – [Erdély-Ardeal-Transilvania-Dacia-Siebenbürgen-Septem Castra.] – 1:5-6. (1924. ápr.-máj.) 177-186.

Csűry Bálint

A honfoglaláskori Magyarország / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1925. – 434 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 74-76.

A honfoglaláskori Magyarország: 1. rész, 2. / Melich János. – Budapest: Akadémia, 1926. – 81-160 p. – (A magyar nyelvtudomány kézikönyve: I. 6.)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 380-381.

A magyar helyesírás a tatárjárásig / Kniezsa István. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 24:5-6, 7-8, 9-10 (1928) 188-197, 257-265, 318-327.25:1-2 (1929) 27-34.

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 143.

Elnöki megnyitó beszéd: A Magyar Nyelvtud. Társaság 1928. jan. 24-én tartott közgyűlésén / Melich János. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számra. – 24:1-2 (1928. jan.-febr.) 1-10.

Ism: Cs. B.

6:1-2 (1929) 144.

Jancsó Elemér

Munda, Magyar, Maori: An indian link between the antipodes: News tracks of Hungarian origins / F. A. Uxbond. – London: Luzac, 1928. – XII, 432 [8] p.: 8 t. – [A szerző álnév alatt megjelent kiadványa szerint a magyar nyelv az austric nyelvcsaládból való.]

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 150.

Karácsonyi János

Miért nem hívták a magyarok Erdélyt "hét vár"-nak? / Karácsonyi János. – 1:7 (1924. jún.) 216-218.


Nyelvtörténet, román

Pop, Sever

Locul limbii române între limbile romanice = A román nyelv helye a román nyelvek között / Sextil Puşcario. – Bucureşti, 1920. – 54 p. – (Acad. Română discursuri de recepţiune: 49)

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 230-232.


Nyírő József (1889-1953)

Borbély István

Nyírő József mint novellaíró és "Rapsonné rózsája" / Borbély István. – [Az "Ellenzék" c. lap 1923-ban meghirdetett pályázatának pályadíjas munkája.] – 1:2 (1924. febr.) 73-81.

Császár Károly

Jézusfaragó ember: Elbeszélések / Nyírő József. – Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 165 p.

Ism: Császár Károly

1:7 (1924. jún.) 187-190.


Nyomdászat

Lásd: könyvnyomtatás


Odobescu, Alexandru (1834-1895)

Kántor Lajos

Odobescu Sándor magyar vonatkozású levelezése / Kántor Lajos. – 6:3-4 (1929) 274-280.


Oker-Blom Miksa

Gál Kelemen

A gólya-mese helyett / Oker-Blom Miksa; ford.: Pálfy Márton. – Budapest: Studium, [1928] – 63 p. – (Szülők Könyvtára: 9-10. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Oklevélhamisítás

Karácsonyi János

Kakuktojás / Karácsonyi János. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 196-203.

Az argyasi püspökség / Karácsonyi János. – 2:4 (1925. ápr.) 182-183.


Ókor

Hirschler József

Roma e dintorni / Euclide Sabatini

Ism: Róma őstörténetéről / Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 52-53.


Oktatás

Lásd még: felsőoktatás

Dékáni Kálmán

1920 óta Romániában megjelent magyar nyelvű történeti tankönyveink / Dékáni Kálmán. – 1:2, 3-4 (1924. febr., márc.) 110-117, 202-207.

Gál Kelemen

Tarlózások az oktatásügyi törvények mezején / Gál Kelemen. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 152-164.

Az 1926. évi bakkalaureátusi vizsgálatok / Gál Kelemen. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 305-315.

Az 1791. évi erdélyi országgyűlés közoktatásügyi bizottsága / Gál Kelemen. – 6:1-2 (1929) 43-48.

György Lajos

Erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt / Román források alapján kiadja a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., é. n. – 65 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 358-359.

Jancsó Elemér

Magyarország közoktatásügye a világháború óta / Kornis Gyula. – Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 1927. – 555 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 158.


Oktatás, nemzetiségi

Biró Vencel

Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez: 1919-1929 / Balázs András. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1929. – 265 p.

Ism: Biró Vencel

6:3-4 (1929) 395-397.

Blédy Géza

A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen: (1921/22-1929/30): Az erdélyi magyar tanárképzés problémája / Blédy Géza. – 6:3-4 (1929) 338-343.

Gál Kelemen

Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből / Gál Kelemen. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 14-46.


Oktatási törvény

Lásd: törvény, oktatási


Oláh Gábor (1881-1942)

György Lajos

Csokonai / Oláh Gábor. – Budapest: Pallas, 1928. – 27 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 30. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.


Oláh Miklós (1493-1568) román származása

Jancsó Elemér

Familia lui Nicolae Olahus / Ştefan Bezdecki. – Cluj: Ardealul, 1927. – Extras din Anuarul institutului de istorie naţională

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.


Olosz Lajos (1891-1977)

Reményik Sándor

Gladiátorarc / Olosz Lajos. – (Kolozsvár): Minerva ny., 1923. – 132 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Olt folyó

Bányai János

Az alsórákosi bazalt erupciók és az Olt-áttörés kora / Bányai János. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 187-190.


Oltszoros, Felső

A Felső Oltszorosok geológiai viszonyai / Bányai János. – [illusztrált] – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 379-387.


Onciul, Dimitrie (1856-1923)

Jancsó Elemér

Românii şi Ungurii în trecut: Relaţiunile lor politici în desvoltarea statului român şi a românilor de perte munţi / Dimitrie Onciul. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1928. – 36 p. – (Memoiriile Sectiunii Istorice: Seria III. Tom. IX. Mem. 3.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Orbán Balázs (1830-1890)

György Lajos

Ki volt Orbán Balázs?: Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján: 1829. február 3-1929. február 3. – Odorheu-Székelyudvarhely: Globus ny.; Székelykeresztúr: Kaszinó, 1929. – 64 p. – [A születési év a lexikonokban 1830. febr. 3.]

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 145-146.

Jancsó Elemér

Egykorú román lapvélemény br. Orbán Balázs művéről / J-cs. – [Gh. Bariţiu tanulmánya a Transilvania 1874. 4-10. sz.-ban.] – 6:1-2 (1929) 105.


Orient Gyula (1869-1940)

Nagy László, S.

Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története / Orient Gyula. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1926. – 263 p.

Ism: S. Nagy László

4:1 (1927. jan.-márc.) 101.


Orosz-török háború, 1877-1878

Csűry Bálint

A székely puccs 1877-ben: Székely légió szervezése az orosz-török háborúban / Szádeczky K. Lajos. – Budapest: Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, Terminus ny., 1920. – 151 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 213-215.


Országgyűlés

Lásd: erdélyi országgyűlés


Osvát Kálmán (1880-1953)

Borbély István

Osváth Kálmán és Kádár Imre / Borbély István. – 2:7 (1925. szept.) 299-304.

Kristóf György

Erdélyi Lexikon / szerk.: Osvát Kálmán. – Oradea-Nagyvárad: Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó, 1928. – 318 p.

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 137-138.


Ószentiván (Csongrád m.)

Banner János

Kampóskeresztes edények egy változata / Banner János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 159-164.


Őslakók a Dunamedencében

Karácsonyi János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Fennmaradt-e a régi magyar nyelvben a gepida név nyoma? / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 222-224.


Őslénytan

Bányai János

Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben / Bányai János. – [illusztrált: 322-323. p., német rezümé: 325-327. p.] – 6:3-4 (1929) 320-327.


Összehasonlító irodalomtörténet

A

A világirodalomban a XVIII. század közepétől napjainkig kialakult egyes költői irányok és azoknak főbb képviselői: I. kötet / Nosz Gusztáv. – Nagyvárad: Szent László nyomda, 1928. – 174 p.

Ism: A.

6:1-2 (1929) 145.

Blédy Géza

Poggio- és Arlotto-elemek a magyar anekdota-irodalomban / György Lajos. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 56-90.

Ism: B.

6:3-4 (1929) 360-361.

Jancsó Elemér

Három mester / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 54. sz.). – [Honoré de Balzac (1799-1850), Charles Dickens (1812-1870), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881)]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156-157.

Kristóf György

Magyar elemek a világirodalomban / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 48 p.

Ism: Kristóf György

1:8 (1924. szept.-okt.) 329-330.

Rajka László

A Genovéve-legenda és népkönyv története / György Lajos. – Budapest: Pallas Rt., 1929. – 36 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 34. sz.)

Ism: Rajka László

6:3-4 (1929) 361-362.

V.

Egy magyarnyelvű híres spanyol pikaro-regény / György Lajos. In: Katholikus Szemle. – 43:5 (1929. máj.) 423-431.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 142.


Összehasonlító nyelvészet

Pop, Sever

Locul limbii române între limbile romanice = A román nyelv helye a román nyelvek között / Sextil Puşcario. – Bucureşti, 1920. – 54 p. – (Acad. Română discursuri de recepţiune: 49)

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 230-232.


Őstörténet

Lásd még: magyar őstörténet, román őstörténet

Hirschler József

Roma e dintorni / Euclide Sabatini

Ism: Róma őstörténetéről / Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 52-53.


Pacifizmus

Jehlicska Rezső

Az örök béke / Jehlicska Rezső. – 2:7 (1925. szept.) 297-299.


Padányi-Frank Antal

Gál Kelemen

Jó gyermekek – rossz gyermekek / Frank Antal. – Budapest: Studium, [1929] – 51 p. – (Szülők Könyvtára: 11. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Paget, John (1808-1892)

Ferenczi Miklós

A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben: 1849. június 13 – augusztus 27.: I-II. közlemény / Paget János feljegyzései; közli: Horváth Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:3, 4 (1928) 349-362, 482-496.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 154.


Pais Dezső (1886-1973)

Bitay Árpád

Magyar Anonymus: Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről / ford., bev., jegyz.: Pais Dezső. – Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1926. – 15 p.: 1 tp. – (Napkelet Könyvtára: 14. sz.)

Ism: Bitay Árpád

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 395-396.


Paizs Ödön

Jancsó Elemér

Magyarok Kanadában / Paizs Ödön. – Budapest: Athenaeum, é. n. – 218 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.


Pakocs Károly (1892-1966)

Rass Károly

Forró szavak: Versek / Pakocs Károly. – Satu Mare. Szatmár: Katholikus Élet, 1924. – 96 p.

Ism: Rass Károly

1:7 (1924. jún.) 190-192.


Pálfy Márton

Gál Kelemen

A gólya-mese helyett / Oker-Blom Miksa; ford.: Pálfy Márton. – Budapest: Studium, [1928] – 63 p. – (Szülők Könyvtára: 9-10. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Pály Ede (1849-1925) róm. kat. plébános, költő

Magyar Bálint

Pály Ede: 1849-1925 / Magyar Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 304-310.


Panaitescu, Emil

Bitay Árpád

Latinita e cristianesimo nell'evoluzione storica del popolo romeno: Latinság és kereszténység a román nép történeti fejlődésében / Emil Panaitescu. – Roma: Publ. Instituto per l'Europa Orientale, 1923. – 36 p.

Ism: Bitay Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 234-235.


Papp Ferenc (1871-1943)

Bitay Árpád

Kemény Zsigmond / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 46 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 21. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.

Gyulai Pál és Pataki Emilia / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 22 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 26. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.


Papp Zoltán

Jancsó Elemér

Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok / Papp Zoltán. – Pécs: Dunántúl ny., é. n. – 87 p. – (Eötvös-füzetek: 10.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 146.


Pârvan, Vasile (1882-1927)

Ferenczi Sándor

Consideraţiuni asupra tezaurului dela Vâlci-Trân lângâ Plevna (Bulgaria) / Andrieşescu, Ioan; kieg. jegyz. ellátta: V. Părvan. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 42 p. + 1 mell.

Ism: Ferenczi Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 209-210.


Pásztortűz-almanach

Vásárhelyi János

Pásztortűz-almanach / szerk.: György Lajos. – Kolozsvár: Minerva, 1925. – 270 p.

Ism: Vásárhelyi János

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 76-79.


Pataki Emilia (1827-1856)

Bitay Árpád

Gyulai Pál és Pataki Emilia / Papp Ferenc. – Budapest: Pallas, 1928. – 22 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 26. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 152.


Pauler Ákos (1876-1933)

Gampe József

A modern ember lelke / Pauler Ákos. In: Napkelet. – 13:10 (1929) 721-726.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 372.

György Lajos

Psychologia és philosophia / Pauler Ákos. In: Magyar Psychologiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 42-51.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 372.

Varga Béla

Böhm Károly r.t. emlékezete / Pauler Ákos. – Budapest: Akadémia, 1924. – 11 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 17.)

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 226-227.

Pauler Ákos logikája és jelentősége a magyar filozófiában / Varga Béla. – 2:5, 6 (1925. máj., jún.) 209-218, 263-273.


Pedagógia

Gál Kelemen

Pedagógia és pszichológia / Gál Kelemen. – [Székfoglaló értekezés az Erdélyi Irodalmi Társaság 1927. febr. 27-i ülésén.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 33-45.

Apáczai Csere János személyisége és világnézete: Születésének háromszázadik évfordulójára / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56 p. – (Minerva Könyvtár: 1)

Ism: Gál Kelemen

2:8 (1925. okt.) 389-391.

Neveléstan: Bevezetés az iskolai nevelés munkájába / Imre Sándor. – Budapest: Studium, 1928. – 336 p.

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 125-127.

A családi nevelés fő kérdései: Bevezetés a szülői gondolkodásba / Imre Sándor. – Budapest: Studium, [1926] – 154 p. – (Szülők Könyvtára: 1-3 sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 130-131.

A gyermek beszédének fejlődése: Képeskönyv, mese, idegennyelv / Kenyeres Elemér. – Budapest: Studium, [1928] – 118 p. – (Szülők Könyvtára: 6-8. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

A gólya-mese helyett / Oker-Blom Miksa; ford.: Pálfy Márton. – Budapest: Studium, [1928] – 63 p. – (Szülők Könyvtára: 9-10. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

Jó gyermekek – rossz gyermekek / Frank Antal. – Budapest: Studium, [1929] – 51 p. – (Szülők Könyvtára: 11. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.

György Lajos

A berlini első internacionális pedagógiai kongresszus / György Lajos. – 5:1-4 (1928) 123-139.

A nemzeti közszellem pedagógiája / Barankay Lajos. – Pécs: Egyetemi ny., é. n. – 296 p. – [Az MTA által Halmos-díjjal jutalmazott pályamunka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 140.

A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre / Gál Kelemen. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 34 p. – (Minerva Könyvtár: 11. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141-142.

A modern nevelési rendszerek kritikája / Imre Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 37 p. – (Minerva Könyvtár: 12. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 142.

A pedagógiai pacifizmus / Gáspár Pál. In: Magyar Pedagógia. – 38:3-6 (1929) 125-134.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 360.


Pénz- és hitelügy

Gyárfás Elemér

A leu árfolyama 1919-1924-ben / Gyárfás Elemér. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 287-296.

Szent-Iványi József

Üzemtani problémák az agrár-reform után / Szent-Iványi József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 46-51.

Várady Aurél

Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek / Gyárfás Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1924. – 126 p.

Ism: Várady Aurél

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 207-209.


Perényi József

György Lajos

A "Boldogasszony Anyánk" kora és szerzője / Perényi József. – [Szentmihályi Mihály egri kanonok a szerző, a 18. sz. végén] In: Katholikus Szemle. – 43:4 (1929. ápr.) 316-325.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 146.


Petelei István (1852-1910) író, újságíró

Gyalui Farkas

Egy asszonyért: Regény / Petelei István. – Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1924. – 98 p.

Ism: Gyalui Farkas

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 173-174.

György Lajos

Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz / közli: Gyalui Farkas. In: Erdélyi Helikon. – 1:3 (1928) 350-364.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 152.


Petőfi Sándor (1823-1849)

Bitay Árpád

Hogy született meg Petőfi lelkében "A székelyek" c. költemény? / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszaemlékezése alapján] – 1:3-4 (1924. márc.) 238-239.

Csűry Bálint

Petőfinek "Egy telem Debreczenben" című verséhez / Csűry Bálint. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 435.

György Lajos

Összes költeményei / Petőfi Sándor. – Dicsőszentmárton: E.I.T., 1922. – 599 p.

Ism: Három magyar klasszikus erdélyi kiadása / György Lajos

1:2 (1924. febr.) 82-87.

Hirschler József

Nel centenario della nascita del Petőfi / Berzeviczy Albert. In: Nuova Antologia: Di lettere, scienze ed arti. – Roma, 1923

Ism: Berzeviczy Albertnek olasz nyelvű tanulmánya Petőfiről / Hirschler József

1:2 (1924. febr.) 128-129.

Jancsó Elemér

Petőfi Sándor és szülei / Kovács Dezsőné. – Cluj-Kolozsvár: Minerva RT., 1928. – 68 p. – (A "Magyar Nép" Könyvtára: 30. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 144.

Kristóf György

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.


Petőfi Társaság

Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.


Petranu, Coriolan

Köblössy Béla

Revendicările artistice ale Transilvaniei = Az erdélyi művészeti emlékek visszakövetelése / Coriolan Petranu. – Arad, 1925

Ism: Köblössy Béla

3:2 (1926. ápr.-jún.) 214-216.


Petz Gedeon (1863-1943)

Csűry Bálint

A Grimm-féle helyesírás / Petz Gedeon. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. – 25:3-4 (1929) 91-97.

Ism: Cs. B.

6:3-4 (1929) 372-373.


Pieron, Henri

Jancsó Elemér

Psychologie experimentule / Pieron. – Paris: Armand Colin, 1927. – 220 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.


Pintér Jenő (1881-1940)

György Lajos

Magyar irodalomtörténet: Zsebkiadás a művelt közönség számára / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1924. – 232 p.

Ism: György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 211-212.

Jancsó Elemér

Magyar irodalomtörténet: I-II. kötet / Pintér Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 389, 330 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 152-153.


Pitroff Pál (1884-1965)

Varga Béla

Keresztény forma és stílus / Pitroff Pál. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 14 p. – [Székfoglaló a Szent István Akadémia III. osztályában.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Pius pápa, X. (1835-1914)

Buday Árpád

X. Pius pápa síremléke / Hirschler József. In: Erdélyi Magyar Lányok: Ifjúsági folyóirat. – 3-4 (1922/23-1923/24)

Ism: Buday Árpád

1:1 (1924. jan.) 36-38.


Piványi Jenő (1873-1946)

Patay József

Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig / Piványi Jenő. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 55 p. – [Székfoglaló értekezés]

Ism: Magyar-amerikai kapcsolatok / Patay József

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 405-406.


Politikatörténet

Ferenczi Miklós

Teleki László életéhez / Lukinich Imre. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928. dec.) 321-348.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.

Kristóf György

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.


Politológia

Albrecht Ferenc

Újabb szempontok a politikai tudományban / Albrecht Ferenc. – 2:8 (1925. okt.) 365-369.

A történelmi realizmus rendszere / Réz Mihály; irodalmi hagyatékából [kiad.] a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Studium, 1923. – 209 p.

Ism: Albrecht Ferenc

1:8 (1924. szept.-okt.) 331-333.


Ponori Thewrewk József (1793-1870)

Bitay Árpád

Ponori Thewrewk József: A román közmondások első magyar fordítója / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 263-264.


Pontificio Accademia dei Lincei

Hirschler József

A Vatikánban működő tudományos akadémiának munkássága / Hirschler József. – 1:2 (1924. febr.) 157-158.


Poór Ferenc (1871-1936)

Gál Kelemen

A gyermek szemének gondozása. A fül, orr, torok bajai és gondozása. A gyermek bőrének gondozása / Imre József, ifj., Wein Zoltán, Poór Ferenc. – Budapest: Studium, [1926] – 54 p. – (Szülők Könyvtára: 5. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Posch Árpád

Jancsó Elemér

Spinoza levelei / ford., bev. jegyz.: Posch Árpád. – Budapest: Franklin Társulat, [1926] – 327 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sorozat [5])

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.


Posonyi Erzsébet, K. (1897-1971)

György Lajos

A "lisztlopó" anekdóta és a passió-játékok / K. Posonyi Erzsébet. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 74-81.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373.


Pozsony (Bratislava)

György Lajos

A pozsonyi magyar színészet története 1867-ig / Benyovszky Károly. – Bratislava-Pozsony: Steiner Zsigmond kiad., 1928. – 287 p. – [Az MTA által jutalmazott munka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146-147.


Prinz Gyula (1882-1973)

Kiss Ernő

Európa városai / Prinz Gyula. – Pécs: Danubia ny., 1923. – 92 p. – ()

Ism: Kiss Ernő

1:7 (1924. jún.) 225-228.


Proust, Marcel (1871-1922)

Jancsó Elemér

Marcel Proust / Paul Sonday. – Paris. – – (106 p.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149-150.


Pszichológia

Gál Kelemen

Pedagógia és pszichológia / Gál Kelemen. – [Székfoglaló értekezés az Erdélyi Irodalmi Társaság 1927. febr. 27-i ülésén.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 33-45.

Gampe József

A modern ember lelke / Pauler Ákos. In: Napkelet. – 13:10 (1929) 721-726.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 372.

György Lajos

Psychologia és philosophia / Pauler Ákos. In: Magyar Psychologiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 42-51.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 372.

Pszichológia és természettudomány / Ranschburg Pál. In: Magyar Pszichológiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 9-41.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373-374.

Jancsó Elemér

Psychologie experimentule / Pieron. – Paris: Armand Colin, 1927. – 220 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.

Kekel Béla

Charakterológia / Waldapfel János. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 373-412.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 377.

Varga Béla

A fausti és a karamazovi lélek / Varga Béla. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. május 12-én.] – 6:3-4 (1929) 230-240.


Publicisztika

Gál Kelemen

"Zörgessetek és megnyittatik néktek": Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések stb. / Makkai Sándor. – Kolozsvár: Az Út, 1925. – 332 p.

Ism: Gál Kelemen

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 65-73.


Pukánszky Béla (1895-1950)

Blédy Géza

Wagner a magyar lírában / Pukánszky Béla. In: Muzsika. – 1: (1929. jún.) 30-33.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 373.


Puşcario, Sextil (1877-1948)

Pop, Sever

Locul limbii române între limbile romanice = A román nyelv helye a román nyelvek között / Sextil Puşcario. – Bucureşti, 1920. – 54 p. – (Acad. Română discursuri de recepţiune: 49)

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 230-232.


Quinet, Edgar (1803-1875) francia költő, politikus

Jancsó Elemér

Edgar Quinet és a magyarok / Tóth Béla. In: Debreceni Szemle. – 2:5 (1928) 303-312.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.


Racoviţă, Emil G. (1868-1947)

Catalogul revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj / E. G. Racoviţă. – Cluj: Universitatea din Cluj, 1926. – XXIV, 455 p.

Ism: Ferenczy Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 400-401.


Rácz Lajos (1864-1934

Kristóf György

Irodalmunk "nemzetietlen korának" okai / Rácz Lajos. – Debrecen: Studium, 1928. – 39 p.

Ism: -f-y.

6:1-2 (1929) 146-147.


Rákóczi Ferenc, II. (1676-1735)

Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.

Csűry Bálint

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.


Rákóczi György, I. (1593-1648)

Pop, Sever

Cea mai veche Rákócziană: Studii, texte şi glosar = A legrégibb Rákóczi-könyv / N. Drăganu. In: Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj pe 1921-22. – , 1922. – p. 161-278.

Ism: Pop Sever

1:3-4 (1924. márc.) 232-234.


Rákóczi György, II. (1621-1660)

Török Pál

II. Rákóczy György ismeretlen iskolatörvénye: Pótlék a Nagyenyedi Albumhoz / közli: Török Pál. – 4:1 (1927. jan.-márc.) 118-124.


Rákóczi-szabadságharc

Lásd: szabadságharc, 1703-1711


Rákosi Jenő (1842-1929)

Gyalui Farkas

Emlékezések: I-III. kötet / Rákosi Jenő. – Budapest: Franklin Társulat, [1927] – (Rákosi Jenő Művei: 1-3.)

Ism: Rákosi Jenő emlékezései / Gyalui Farkas

6:1-2 (1929) 133-136.


Ranschburg Pál (1870-1945)

György Lajos

Pszichológia és természettudomány / Ranschburg Pál. In: Magyar Pszichológiai Szemle. – 1:1-2 (1928) 9-41.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 373-374.


Rásonyi-Nagy László

Bitay Árpád

Valacho-Turcica / Ladislaus Rázsonyi Nagy. – Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927. – 29 p. – [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet. – Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.]

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 153-154.


Raţiu, Ion (1828-1902)

Jancsó Elemér

Dr. Ion Raţiu: 1828-1902: 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni / Ioan Georgescu. – Sibiu: Tip. "Foaia poporului", 1928. – 217 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 155.


Református egyház

Lásd: egyház, református


Reformkori magyar irodalom

Lásd: irodalomtörténet, reformkori


Regény

Császár Elemér

Egy félév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 337-346.

Márkos Albert

Havasaljai csokrosrózsa: Kis regény / Imets Béla. – Gheorgheni-Gyergyószentmiklós: Szerző, 1923. – 120 p.

Ism: Márkos Albert

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 166-168.


Regény, életrajzi

Borbély István

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Tabéry Géza legújabb regénye / Borbély István

2.7 (1925. szept.) 311-318.

Jancsó Elemér

Goethe: Egy ember élete / Ludwig Emil; ford.: Turóczi József. – Budapest: Dick Manó, [1928] – 587 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Kiss Ernő

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 70-74.


Regény, kisebbségi

Kiss Ernő

Felfelé!: Regény / Szabó Mária; illusztr.: Kós Károly. – Budapest: Egyetemi ny., 1925. – 413 p. – (A Napkelet Könyvtára: 10-11)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 165-170.

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; illusztr.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 170-175.

Rass Károly

Föl a bakra: Regény / Ligeti Ernő; ill.: Kós Károly. – Kolozsvár: Erdélyi Szépműves Céh, 1925. – 159 p.: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 4.)

Ism: Rass Károly

3:1 (1926. jan.-márc.) 91-93.


Regény, pszichológiai

Kiss Ernő

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 327-330.

A szent szégyen / R. Berde Mária. – Târgu-Mureş – Marosvásárhely: Révész, 1925. – 180 p. – (Erdélyi könyvbarátok társasága: 1)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 331-333.

Kristóf György

Haláltánc: Regény / Berde Mária. – Budapest: Athenaeum, 1924. – 262 p.

Ism: Kristóf György

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 60-62.


Regény, román-magyar kapcsolat

Bitay Árpád

Moartea unei Republici roşii = Egy vörös köztársaság halála / F. Aderca. – Bucureşti: Ancora, 1924. – 208 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.

Nebunia lumii = A világ őrültsége / George Cornea. – Bucureşti: Poporul, 1924. – 165 p.

Ism: Két magyar tárgyú román regény / Bitay Árpád

3:1 (1926. jan.-márc.) 93-95.


Regény, romantikus

Csűry Bálint

Kemény Zsigmond regényforrásaihoz / Csűry Bálint. – [A Ködképek a kedély láthatárán c. regény főalakját a szerző Dujardin József 18. sz.-i erdélyi báróról mintázta.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 71-78.


Regény, társadalmi

Kiss Ernő

Felfelé!: Regény / Szabó Mária; illusztr.: Kós Károly. – Budapest: Egyetemi ny., 1925. – 413 p. – (A Napkelet Könyvtára: 10-11)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 165-170.

Hamueső / P. Gulácsy Irén. – Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 161 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. 1.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 175-185.

Förgeteg: Regény / P. Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 248 p. – (Pásztortűz Könyvtár: 1-2)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 316-326.

Márkos Albert

Förgeteg: Regény / Pálffyné Gulácsy Irén. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 248 p. – (Pásztortűz könyvtár: 1-2)

Ism: Márkos Albert

2:5 (1925. máj.) 224-226.


Regény, történeti

Borbély István

A történeti regényről / Borbély István. – 1:1 (1924. jan.) 14-22.

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Tabéry Géza legújabb regénye / Borbély István

2.7 (1925. szept.) 311-318.

Gyalui Farkas

Egy asszonyért: Regény / Petelei István. – Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1924. – 98 p.

Ism: Gyalui Farkas

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 173-174.

Kiss Ernő

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 70-74.

Varju-nemzetség: Krónika / Kós Károly. – Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. – 224 p: illuszt. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 3.). – [A szerző illusztrációjával.]

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 74-75.

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 75-77.

Vaskenyéren: Történeti regény / Gyallay Domokos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 181 p. – (Pásztortűz-Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 78-79.

Kovács Ferenc

Hangzatka: Regény / Sziklay Ferenc. – Berlin: Ludwig Voggenreiter Verlag, 1924. – 88 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:7 (1924. jún.) 192-196.

Kristóf György

Fekete vőlegények: Regény: I-III. kötet / P. Gulácsy Irén. – Budapest: Singer és Wolfner, 1927. – 221, 281, 236 p.

Ism: Erdélyi regények / Kristóf György

4:1 (1927. jan.-márc.) 79-81.

Rass Károly

Ördögszekér: Erdélyi regény: I-II. kötet / Makkai Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Lapkiadó Rt., 1925. – 156, 165-288 p. – (Erdélyi Szépmíves Céh: I. sor. 5-6.)

Ism: Rass Károly

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 451-457.


Regényelmélet

György Lajos

A regény: A belső világ rajza a regényben / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1926. – 107 p. – (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XXIV. k. 9. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 372-373.


Régészet

Buday Árpád

Az erdélyi műemlékek ügye a román impérium alatt / Buday Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 208-211.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.

Schneller Vilmos

A régészet és művészettörténelem utóbbi öt éve Magyarországon / Schneller Vilmos. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 189-196.

Zarándi

Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem archeológiai Intézetéből. – 2: (1926). – Szeged

Ism: Zarándi

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 403-405.


Régészet, bronzkor

Ferenczi Sándor

Consideraţiuni asupra tezaurului dela Vâlci-Trân lângâ Plevna (Bulgaria) / Andrieşescu, Ioan; kieg. jegyz. ellátta: V. Părvan. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925. – 42 p. + 1 mell.

Ism: Ferenczi Sándor

3:2 (1926. ápr.-jún.) 209-210.

Pârvan, Vasile

A dákok Trójában / Pârvan Bázil; ford.: Ferenczi Sándor. – [Illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 47-56.


Régészet, honfoglaláskori

Roska Márton

Adatok a magyarság erdélyi honfoglalásához / Roska Márton. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 258-264.


Régészet, klasszikus

Hirschler József

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores / összeáll.: Angelus Silvagni. – Roma: Befani

Ism: Az "Inscriptiones Christianae Urbis Romae" újabb sorozata / Dr. H. J.

1:1 (1924. jan.) 51-52.

Orosz Endre

Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában / Orosz Endre. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 69-71.

Tompek József

A XIII. ikerlégió munkavezetői Apulumban: A Gyulafehérvári Régészeti Múzeum tégláinak feliratai alapján / Tompek József. – 6:3-4 (1929) 351-352.


Régészet, kőkor

Banner János

Kampóskeresztes edények egy változata / Banner János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 159-164.

Herepei János

A kolozsvári ref. leánygimnázium és paplak alapozásakor előkerült neolitkori és XVI-XVII. századbeli leletek / Herepei János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 212-223.

Tulogdy János

Az ősrégészet kézikönyve: I. A régibb kőkor / Roska Márton. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 351 p.

Ism: Tulogdy János

3:2 (1926. ápr.-jún.) 208-209.


Régészet, középkor

Herepei János

A kolozsvári ref. leánygimnázium és paplak alapozásakor előkerült neolitkori és XVI-XVII. századbeli leletek / Herepei János. – [illusztrált] – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 212-223.


Régi magyar irodalom

Lásd: irodalomtörténet, régi magyar


Reinbold Ignác (1774-1851?) osztrák származású katonaorvos

Buday Árpád

Reinbold Ignác önéletírása / Buday Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 173-186.


Reményik Sándor (1890-1941)

Kristóf György

A műhelyből: Versek / Reményik Sándor. – Budapest: Studium, 1924. – 88 p.

Ism: Kristóf György

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 174-176.

Rass Károly

Reményik Sándor / Rass Károly. – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 411-424.


Retorika

Rajka László

Irodalmi olvasókönyv: Prózai irodalom. Retorika: A középiskolák V. osztálya számára / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1924. – 254 p.

Ism: Retorika / Rajka László

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 209-212.


Revue de Geneve (folyóirat)

Kauntzné Engel Ella

Revue de Geneve. – 1924. jún.-okt.

Ism: Kauntzné Engel Ella

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 429-431.


Revue de Hongrie (folyóirat)

Revue de Hongrie. – 12:34-36 (1926. júl.-aug., szept., okt.)

Ism: B.

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 414-415.


Revue de la Societe Hongroise de Statistique (folyóirat)

Ferenczi Miklós

Revue de la Societe Hongroise de Statistique. – 6:1-2 (1926)

Ism: Ferenczi Miklós

4:1 (1927. jan.-márc.) 112.


Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes (folyóirat)

Csűry Bálint

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 1:1-2, 3-4 (1923). – Paris

Ism: Csűry Bálint

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 216-220.

Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:1 (1924)

Ism: Csűry Bálint

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 79-80.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:2-3 (1924)

Ism: Csűry Bálint

3:1 (1926. jan.-márc.) 114.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 2:4 (1924)

Ism: Csűry Bálint

3:2 (1926. ápr.-jún.) 225-227.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 3:3-4 (1926)

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 412-414.

Revue des Etudes Hongroises et Finno-ougriennes. – 4:1-4 (1926), 5:1-2 (1927)

Ism: Csűry Bálint

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 423-426.


Réz Mihály (1878-1921)

Albrecht Ferenc

A történelmi realizmus rendszere / Réz Mihály; irodalmi hagyatékából [kiad.] a Magyar Tudományos Akadémia. – Budapest: Studium, 1923. – 209 p.

Ism: Albrecht Ferenc

1:8 (1924. szept.-okt.) 331-333.


Riedl Frigyes (1856-1921)

Csűry Bálint

Gyulai Pál széljegyzetei Riedl Arany Jánosához / Csűry Bálint. – 6:1-2 (1929) 98-101.

Kristóf György

Petőfi Sándor / Riedl Frigyes. – Budapest: Kisfaludy-Társaság, 1923. – 236 p.

Ism: Kristóf György

1:2 (1924. febr.) 122-125.


Rivera, Giuseppe (1846-1924) olasz történetíró

Hirschler József

Rivera Giuseppe herceg halála / H. J. – 1:2 (1924. febr.) 160-161.


Rocheblave, Samuel-Elie

Jancsó Elemér

Le roman français des Origines a nos jours / Vass Béla; bev.: S. Rocheblave. – Paris: Académie La Fontaine, 1927. – 192 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.


Rodostó (Tekirdag) Törökország

Csűry Bálint

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.


Róheim Géza (1891-1953)

Jancsó Elemér

Magyar néphit és népszokások / Róheim Géza. – Budapest: Athenaeum, [1925] – 342 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 161.


Róma

Hirschler József

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores / összeáll.: Angelus Silvagni. – Roma: Befani

Ism: Az "Inscriptiones Christianae Urbis Romae" újabb sorozata / Dr. H. J.

1:1 (1924. jan.) 51-52.

Roma e dintorni / Euclide Sabatini

Ism: Róma őstörténetéről / Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 52-53.


Római katolikus egyház

Lásd: egyház, római katolikus


Román nemzetiség

Lásd: nemzetiség, román


Román nemzetiségi követelés

Lásd: nemzetiségi követelés, román


Román nyelvű biblia

Lásd: biblia, román nyelvű


Román őstörténet

Lásd még: dákoromán elmélet, nyelvészet, román

Borbély István

Újabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 305-311.

Adalékok a balkánfélszigeti románok északra vándorlásának történetéhez / Borbély István. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 395-401.

Pop, Sever

Anuarul Institutului de istorie naţională / publ.: Alex. Lăpedatu, Ioan Lupaş. – 1 (1921-1922), 2 (1923). – Cluj: Ardealul; Bucureşti: Cartea Românească, 1922, 1924. – XV, 434, XV, 544 p.

Ism: Pop Sever

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 401-405.


Román Tudományos Akadémia

Bianu, Ioan

A Román Akadémia elnökségének levele az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztőjéhez / I. Bianu. – 1:3-4 (1924. márc.) 165-166.

Borbély István

A Román Tudományos Akadémiának munkássága 1918. nov. 23-tól kezdve: (1918. XI. 23.-1919) / Borbély István. – 1:2 (1924. febr.) 146-151.


Roska Márton (1880-1961)

Tulogdy János

Az ősrégészet kézikönyve: I. A régibb kőkor / Roska Márton. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 351 p.

Ism: Tulogdy János

3:2 (1926. ápr.-jún.) 208-209.


Rosnyai Dávid (1641-1718)

Rajka László

Horologium turcicum / Rosnyai Dávid; bev. és jegyz. ell.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – 260 p. – (Régi Magyar Könyvtár: 38)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 89-90.


Rubinyi Mózes (1881-1965)

Kristóf György

Kiss József élete és munkássága / Rubinyi Mózes. – Budapest: Singer és Wolfner, 1926. – 160 p.

Ism: Kristóf György

4:1 (1927. jan-márc.) 92-93.


Ruzitska Mária (1890-1959)

Jancsó Elemér

Zilahy Lajos / Ruzitska Mária. – Budapest: Studium, é. n. – 45 p.: 1 t. – (Kortársaink: 6. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.


Sabatini, Euclide

Hirschler József

Roma e dintorni / Euclide Sabatini

Ism: Róma őstörténetéről / Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 52-53.


Sajtó (folyóirat)

György Lajos

A Sajtó. – 1:1-3 (1927)

Ism: Gy.

4:3-4 (1927.júl.-dec.) 419.


Sajtótörténet

Demeter János

A Magyarországon megjelenő időszaki sajtótermékek újabb adatai. In: Magyar Statisztikai Szemle. – 7:3 (1929) 334-335.

Ism: Demeter János

6:3-4 (1929) 353.

Kristóf György

Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus korában: A Kolozsvárt megjelenő hírlapok / Kristóf György. – 6:1-2 (1929) 25-42.


Salamon Ferenc (1825-1892) történetíró

Márki Sándor

Följegyzések Salamon Ferencről I-II. / Márki Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 212-216., 2:6 (1925. jún.) 250-255.


Sarolt, Szt. István kir. anyja

Melich János

Sarolt / Melich János. – 2:6 (1925. jún.) 256-262.


Savage, Minot Judson

Gál Kelemen

A kereszténység fejlődéstörténete / M. J. Savage; ford.: Kovács Lajos. – Odorheu-Székelyudvarhely: Globus, 1927. – 156, 4 p.

Ism: g. k.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 407-408.


Scheffler János (1887-1952)

Biró Vencel

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből / Scheffler János. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 93 p. + 1 mell. – (A Szent István Akadémia hittud.-bölcsészeti oszt. felolvasásai: II. 1.). – [Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában.]

Ism: Biró Vencel

6:1-2 (1929) 154.


Schmidt József (1868-1933)

Csűry Bálint

A nyelv és a nyelvek: Bevezetés a nyelvtudományba / Schmidt József. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 238 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 215-218.


Schuller, Rudolf

Rajka László

Aus der Vergangenheit Klausenburgs / Rudolf Schuller. – Cluj-Kolozsvár: Viaşa, 1924-25

Ism: Rajka László

3:2 (1926. ápr.-jún.) 211-214.


Sebestyén Károly (1872-1945)

Márkos Albert

A római irodalom kistükre / Sebestyén Károly. – Budapest: Athenaeum, 1923. – 159 p.

Ism: Márkos Albert

1:3-4 (1924. márc.) 218-219.


Sée, Edmond

Jancsó Elemér

Le theâtre français contemporain / Edmond Sée. – Paris: Armand Colin, 1928. – 202 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.


Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe)

György Lajos

Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön / Kristóf György. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 141-149.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.


Serestély Béla (1883-1968)

Rass Károly

Zeniten: Versek / Serestély Béla. – Déva: Laufer, 1924. – 74, 2 p.: 1 t.

Ism: Rass Károly

2:1 (1925. jan.-febr.) 80-83.


Sibiu

Lásd: Nagyszeben


Sigerius, Emil

Buday Árpád

Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen / Emil Sigerius. – V. vál. kiad. – Hermannstadt: Kunstverlag J. Drotleff, 1923. – 16 p. 52 t.

Ism: Buday Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 219-221.


Siklóssy László (1881-1951)

György Lajos

A magyar Simplicissimus szerzője / Siklóssy László. – [Bucholz György, id. (1643-1724) szepesi prédikátor] In: Budapesti Szemle. – 210:608 (1928) 117-127.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.


Silvagni, Angelus

Hirschler József

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores / összeáll.: Angelus Silvagni. – Roma: Befani

Ism: Az "Inscriptiones Christianae Urbis Romae" újabb sorozata / Dr. H. J.

1:1 (1924. jan.) 51-52.


Sincai, George (1753-1816)

Bitay Árpád

Virág Benedek és a román irodalomtörténet / Bitay Árpád. – 2:4 (1925. ápr.) 178-180.


Síremlék

Kristóf György

Hegedüs Sámuel síremléke / Kristóf György. – 1:7 (1924. jún.) 262.


Sírfelirat

Hirschler József

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores / összeáll.: Angelus Silvagni. – Roma: Befani

Ism: Az "Inscriptiones Christianae Urbis Romae" újabb sorozata / Dr. H. J.

1:1 (1924. jan.) 51-52.

Kristóf György

Hegedüs Sámuel síremléke / Kristóf György. – 1:7 (1924. jún.) 262.


Solymossy Sándor (1864-1945)

Gampe József

Bevezetés a néptudományba: (Beköszöntő előadás az újonnan szervezett Néptani Tanszéken): Szeged, 1929. szept. 20. / Solymossy Sándor. In: Napkelet. – 14:21 (1929) 584-590.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 374.

György Lajos

Negyven év után: Elnöki megnyitó beszéd / Solymossy Sándor. In: Ethnographia: Népélet. – 40:2 (1929) 65-68.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 374.


Sonday, Paul

Jancsó Elemér

André Gide / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 125 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149.

Paul Valéry / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 144 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.

Marcel Proust / Paul Sonday. – Paris. – – (106 p.)

Ism: Jancsó Elemér

6:1-2 (1929) 149-150.


Speneder Andor (Solt Andor) (1904-1978)

György Lajos

Csiky Gergely a regényíró / Speneder Andor. – Budapest: Pallas, 1928. – 20 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 32. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.


Spengler, Oswald (1880-1936)

Tavaszy Sándor

A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében: I-IV. rész / Tavaszy Sándor. – 1:2, 3-4, 5-6, 7 (1924. febr.-jún.) 118-122, 207-211, 203-207, 218-223.


Spinoza, Baruch (1632-1677)

Jancsó Elemér

Spinoza levelei / ford., bev. jegyz.: Posch Árpád. – Budapest: Franklin Társulat, [1926] – 327 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sorozat [5])

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 140.


Statisztika, nemzetiségi

Gál Kelemen

Erdély statisztikája / Jakabffy Elemér. – Lugos: Magyar Kisebbség, 1923. – VII, 143 p.

Ism: g. k.

1:7 (1924. jún.) 223-225.

György Lajos

Európa kisebbségei: Nemzetiségi statisztikai vázlat / Vitéz Nagy Iván. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., 1929. – 53 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 370-371.


Stilisztika

Gál Kelemen

Filozofia stilului / Lucian Blaga. – Bucureşti: Cultura Natională, 1924. – 83 p.

Ism: Gál Kelemen

2:3 (1925. márc.) 127-133.

Gampe József

Körmondat és tiráda / Zolnai Béla. In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 92-116.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 377-378.


Studi Rumeni (folyóirat)

Bitay Árpád

Studi Rumeni. – 1:1 (1927)

Ism: Bitay Árpád

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 410-413.


Supplex Libellus

Bitay Árpád

A "Supplex Libellus" kifejezésről / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.

Még egy bizonyíték a Supplex Libellus kifejezés igazi értelme mellett / Bitay Árpád. – [V. ö.: 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.] – 5:1-4 (1928) 118-119.

Gyárfás Elemér

A Supplex Libellus Valachorum / Gyárfás Elemér. – [Székfoglaló az Erdélyi Irodalmi Társaságban 1929. febr. 17-én Kolozsvárt] – 6:1-2 (1929) 3-15.


Surányi Miklós (1882-1936)

Gampe József

Fonofilm és színházkultúra / Surányi Miklós. In: Napkelet. – 13:12 (1929) 918-922.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.


Sütő Nagy László

Kovács Ferenc

Jókai szerelmei / S. Nagy László. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. – 56, 8 p.

Ism: Kovács Ferenc

2:7 (1925. szept.) 335-336.


Szabadságharc, 1703-1711

Csutak Vilmos

Adatok az 1706. évi medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc-országgyűlés történetéhez / Csutak Vilmos. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 187-198.


Szabadságharc, 1848-1849

Biró Vencel

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből / Scheffler János. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 93 p. + 1 mell. – (A Szent István Akadémia hittud.-bölcsészeti oszt. felolvasásai: II. 1.). – [Székfoglaló értekezés a Szent István Akadémiában.]

Ism: Biró Vencel

6:1-2 (1929) 154.

Bitay Árpád

Hogy született meg Petőfi lelkében "A székelyek" c. költemény? / Bitay Árpád. – [Koós Ferenc erdélyi ref. pap visszaemlékezése alapján] – 1:3-4 (1924. márc.) 238-239.

Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány / sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 101 p.

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 158.

Ferenczi Miklós

A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben: 1849. június 13 – augusztus 27.: I-II. közlemény / Paget János feljegyzései; közli: Horváth Jenő. In: Hadtörténelmi Közlemények. – 29:3, 4 (1928) 349-362, 482-496.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 154.

Moldován Gergely

Viaţa şi ideile lui Simon Bărnuţiu / G. Bogdan-Duică. – Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 244 p. – (Academia Română. Studii şi cercetări: 8.)

Ism: Bogdan-Duică: Bărnuţiu-ról / Moldován Gergely

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 86-95.


Szabó Jenő (1867-1934)

Reményik Sándor

Virágok a Golgotáról: Versek: (1919-1923) / Szabó Jenő. – Kézdivásárhely: Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt., 1923. – 130 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Szabó Károly (1824-1890) történetíró

Bíró Vencel

Szabó Károly mint történetíró: Születésének századik évfordulójára / Bíró Vencel. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 17-21.

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Kristóf György

Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület / Kristóf György. – [illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 78-86.


Szabó Mária, Szentmihályiné (1888-1982)

Kiss Ernő

Felfelé!: Regény / Szabó Mária; illusztr.: Kós Károly. – Budapest: Egyetemi ny., 1925. – 413 p. – (A Napkelet Könyvtára: 10-11)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

3:2 (1926. ápr.-jún.) 165-170.


Szabolcsi Bence (1899-1973)

Csűry Bálint

Tinódi zenéje: Tinódi dallamok hasonmásával és átirataival / Szabolcsi Bence. – Budapest: Tipográfiai Műintézet ny., 1929. – 20 p. – (Magyar zenei dolgozatok: 6. sz.)

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 156.


Szabolcska László (1897-1957)

Vita Zsigmond

Gárdonyi Géza élete és költészete / Szabolcska László. – Temesvár: Helikon, 1926. – 135 p.

Ism: Vita Zsigmond

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198-199.


Szabolcska Mihály (1861-1930)

Reményik Sándor

Szabolcska Mihály / Reményik Sándor. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 141-142.


Szádeczky Kardoss Lajos (1859-1935)

Csűry Bálint

A székely puccs 1877-ben: Székely légió szervezése az orosz-török háborúban / Szádeczky K. Lajos. – Budapest: Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, Terminus ny., 1920. – 151 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 213-215.


Szamoshát

Csűry Bálint

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái II.: A szerző jegyzetei a fenti bírálathoz / Csűry Bálint. – 2:6 (1925. jún.) 285-286.

Az "éneklő" hanglejtés kérdéséhez: Válaszul Pálffi Mártonnak / Csűry Bálint. – 2:7 (1925. szept.) 327-332.

Pálffi Márton

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái III.: A bíráló válasza / Pálffi Márton. – 2:6 (1925. jún.) 287-290.

A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái / Csűry Bálint. – Budapest: Magyar Nyelvtud. Társ., 1925. – 44 p. – (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Közleményei: 22)

Ism: Pálffi Márton

2:6 (1925. jún.) 281-284.


Szamosközy István (1570-1612)

A. P.

Cronica lui Szamosközy: 1566-1608: Insemnări privitoare la Istoria Românilor / Ioachim Crăciun. – Cluj: Ardealul, 1928. – 214 p.

Ism: A. P.

6:3-4 (1929) 356.


Szász Károly (1829-1905)

Szász Károly (1865-1950)

Madách kiadatlan levelei az "Ember tragédiájá"-ról / Szász Károly. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 252-254.


Szász Károly (1865-1950)

X

Molnár Ferenc mint drámaíró / Szász Károly. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 151-160.

Ism: X

6:3-4 (1929) 375.


Szász nyelv magyar elemei

Csűry Bálint

Erloschenes Magyarentum im Siebenbürger Sachsenlande / Gustav Kisch. In: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. – Hermannstadt. – 42:1 (1924) 135-160.

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 229-230.


Szászok

Lásd: nemzetiség, német


Szászok története

Rajka László

Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart / Fr. Teutsch. – 2. bőv. kiad. – Hermannstadt: W. Krafft Verlag, 1924. – VII, 367 p.

Ism: Az erdélyi szászok legújabb "története" / Rajka László

1:8 (1924. szept.-okt.) 274-287.


Szászváros (Orăştie)

Kristóf György

Hegedüs Sámuel síremléke / Kristóf György. – 1:7 (1924. jún.) 262.


Szatmár megye

György Lajos

A szatmárvidéki asszimiláció: Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928] – 81,3 p. – Klny: Magyar Kisebbség VII. évf.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 355.


Századok (folyóirat)

Ferenczi Miklós

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 59:1-3, 4-6 (1925)

Ism: Ferenczi Miklós

3:2 (1926. ápr.-jún.) 227-229.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 59:7-8, 9-10 (1925)

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 419-422.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye. – 60:1-3 (1926)

Ism: Ferenczi Miklós

4:1 (1927. jan.-márc.) 113-114.


Széchényi Ferenc (1754-1820)

Bitay Árpád

Gróf Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában / Bitay Árpád. – [Ch. Flechtenmacher szász író által.] – 1:2 (1924. febr.) 136-141.


Széchenyi István (1791-1860)

Balogh Artúr

Széchenyi emlékezete / Balogh Arthur. – [Felolvasó ülésen elhangzott előadás.] – 2:9-10 (1925. nov.-dec.) 393-410.

Bitay Árpád

Gróf Széchenyi Istvánnak és apjának híre és egykorú ismertetése Romániában / Bitay Árpád. – [Ch. Flechtenmacher szász író által.] – 1:2 (1924. febr.) 136-141.

Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből / Bitay Árpád. – [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.] – 5:1-4 (1928) 84-98.

Még egy román kortárs magasztaló megemlékezése Széchenyi Istvánról / Bitay Árpád. – 6:1-2 (1929) 106-107.

Borbély István

Gróf Széchenyi István: Az 1825-ik év eseményeinek centenáriuma alkalmából / Borbély István. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 1-5.

Ferenczi Miklós

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.

Gróf Széchenyi István görög tanulmányai / Darkó Jenő. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928) 349-367.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 141.

Kiss Ernő

Blick és kisebb döblingi iratok: III. kötet / Széchenyi István; szerk., bev.: Tolnai Vilmos. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1925. – XII, 933 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 384-386.

Széchenyi vallomásai és tanításai: Széchenyi-antológia / összeáll.: Fekete József – Váradi József. – Budapest: Studium, 1927. – 507 p.: 1 t.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 88.


Székely hadosztály (1918-1919)

György Lajos

Emlékezés a székely hadosztályról: (1918-1919) / Kratochwil Károly. In: Hadtörténelmi Közlemények: Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. – 30:3 (1929) 354-365.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.


Székely légió, 1877

Csűry Bálint

A székely puccs 1877-ben: Székely légió szervezése az orosz-török háborúban / Szádeczky K. Lajos. – Budapest: Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, Terminus ny., 1920. – 151 p.

Ism: Csűry Bálint

1:3-4 (1924. márc.) 213-215.


Székely Nemzeti Múzeum

György Lajos

Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön / Kristóf György. In: Budapesti Szemle. – 214:620 (1929) 141-149.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 367.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Székely Oklevéltár

Bíró Vencel

Szabó Károly mint történetíró: Születésének századik évfordulójára / Bíró Vencel. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 17-21.


Székely rovásírás

Melich János

Néhány megjegyzés a székely írásról / Melich János. – 2:8 (1925. okt.) 357-364.


Székelyek eredete

Karácsonyi János

Nyilasok voltak-e a székelyek ősei? / Karácsonyi János. – 2:8 (1925. okt.) 387-389.

Steuer János

A székely-kérdés válaszútján: I. A magyar ethnológia nagy tévedései / II. A gepida-eredet kérdése / Steuer János. – 4:3-4 (1927. júl.-dec.) 318-334.

A székely-kérdés válaszútján: Második közlemény / Steuer János. – [Első rész: 4:3-4 (1927) 318-334.- Karácsonyi János 4:2 (1927) 224-250. cikkére reflexió.] – 6:3-4 (1929) 241-252.


Székelyek története

Karácsonyi János

A három nemzetiségű székelyek / Karácsonyi János. – 2:8 (1925. okt.) 353-357.

Új adatok és új szempontok a székelyek régi történetéhez / Karácsonyi János. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 224-250.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Székelyföld

Die Ortsnamen des Seklergebietes in Siebenbürgen / Otto Liebhart. – Leipzig, 1927. – 97 p.

Ism: A.

5:1-4 (1928) 151.

Bányai János

Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben / Bányai János. – [illusztrált: 322-323. p., német rezümé: 325-327. p.] – 6:3-4 (1929) 320-327.

Császár Károly

Jézusfaragó ember: Elbeszélések / Nyírő József. – Kolozsvár: Minerva Rt., 1924. – 165 p.

Ism: Császár Károly

1:7 (1924. jún.) 187-190.

Gál Kelemen

Kozma Ferenc l. tag emlékezete / Márki Sándor. – Budapest: Akadémia, 1923. – 10 p. – (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek: 18. 3.)

Ism: Kozma Ferenc emlékezete / Gál Kelemen

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 426-427.

Rajka László

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerk.: Csutak Vilmos. – Sespsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Kolozsvár: Minerva RT, 1929. – 780 p.: 7 t., 1 tp.

Ism: Rajka László, Herepei János, Balogh Ernő

6:3-4 (1929) 379-393.


Szekfü Gyula (1883-1955)

Kristóf György

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez: 1790-1848 / szerk., bev.: Szekfü Gyula. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1926. – VIII, 664 p. – (Fontes Hist. Hungarical aevi recent.)

Ism: Apor Péter

3:2 (1926. ápr.-jún.) 201-206.


Széll Kálmán (1884-1952)

Wildt József

Az anyag szerkezete / Széll Kálmán. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1926. – 83 p. – (Minerva Könyvtár: 4. sz.)

Ism: Wildt József

3:2 (1926. ápr.-jún.) 210-211.


Személynevek etimológiája

Bitay Árpád

Valacho-Turcica / Ladislaus Rázsonyi Nagy. – Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927. – 29 p. – [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet. – Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.]

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 153-154.

Melich János

Sarolt / Melich János. – 2:6 (1925. jún.) 256-262.


Szemere Samu (1881-1978)

Perényi József

Preludiumok / Windelband Vilmos; sajtó alá rend., ford.: Szemere Samu. – Budapest: Franklin, 1925. – 214 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sor. IV.)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 101-102.


Szent Benedek, nursiai (480 körül – 550 körül)

György Lajos

Szent Benedek emlékkönyv: 529-1929. – [A kiadványban 13 tábla: Szt. Benedek, Monte Cassino, Pannonhalma fotói.] In: Pannonhalmi Szemle. – 4:1 (1929) 1-339.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 147.


Szent István Társaság

Császár Elemér

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.


Szent László-legenda

György Lajos

Szent-László legendáink eredetéről / Horváth Cirill. – Budapest: Pallas, 1928. – 57 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 31. sz.). – [Akadémiai székfoglaló előadás]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 150.


Szentgyörgyi István (1842-1931) színész

Moldován Gergely

A népszínmű: Nyilt levél Szentgyörgyi István színművész úrhoz / Moldován Gergely. – [Moldován Gergely: A templom küszöbén c. népszínművének bemutatója alkalmából.] – 1:7 (1924. jún.) 197-202.


Szentkirályi Ákos (1851-1933)

Buday Árpád

Erdély juhai: Erdély juhtenyésztése: A múlt, a jelen, a jövő / Szentkirályi Ákos. – Cluj-Kolozsvár: Providenţia, 1923. – 132 p. – (Erdélyi Gazd. Egylet: 60.)

Ism: Buday Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 220-221.


Szentmártoni Bodó János (1600 körül-1648)

Kelemen Lajos

Szentmártoni Bodó János halála ideje / Kelemen Lajos. – 6:3-4 (1929) 344-346.


Szépirodalom

Alszeghy Zsolt

A magyarországi széppróza friss termése / Alszeghy Zsolt. – 1:1 (1924. jan.) 6-9.

Császár Elemér

Egy negyedév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:7 (1924. jún.) 161-176.

Egy félév magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 337-346.

Három hónap magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 6-16.

György Lajos

A magyarországi széppróza erdélyi múltjából / György Lajos. – [18. század.] – 1:1 (1924. jan.) 10-14.

Kekel Béla

A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne: Első közlemény / Hankiss János. In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 54-86.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 362.


Szerb Antal (1901-1945)

Gampe József

Magyar preromantika / Szerb Antal. – [Önállóan megjelent: Minerva Könyvtár, 18. sz.] In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 3-69.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.

György Lajos

A magyar újromantikus dráma / Szerb Antal. – Budapest: Pallas, 1927. – 31 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 17. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154.


Szerkesztőségi közlemény

Tanulmányok és Értekezések. – [Az Erdélyi Irodalmi Szemle önálló mellékleteként induló sorozat.] – 1:3-4 (1924. márc.) 236.


Szerzetesrend

Az erdélyi Ferencrendiek / P. Boros Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura, 1927. – 318 p.: illuszt.

Ism: Sz.

6:1-2 (1929) 151-152.

Annuae Litterae Societatis Jezu de rebus Transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) / Coll. et ed. Veress Endre. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1921. – XVI, 306 p.: 7 t. – (Erdélyi történelmi források: V.)

Ism: B.

6:3-4 (1929) 377.

Biró Vencel

A csiksomlyói harminckét confrater / Boros D. Fortunát. – Cluj-Kolozsvár: Szent Bonaventura ny., 1923. – 79 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 36.

Boros Fortunát

Magyar misszionárius Keleten a XIV. században / Boros Fortunát O.F.M. – 6:1-2 (1929) 96-97.

György Lajos

Szent Benedek emlékkönyv: 529-1929. – [A kiadványban 13 tábla: Szt. Benedek, Monte Cassino, Pannonhalma fotói.] In: Pannonhalmi Szemle. – 4:1 (1929) 1-339.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 147.

Hirschler József

Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig / Karácsonyi János. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1923. – – [A mű első kötetéről.]

Ism: Hirschler József

1:1 (1924. jan.) 23-31.

Juhász Kálmán

Középkori művelődési központok a Maros-Tisza-Temes-közben / Juhász Kálmán. – [illusztrált] – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 190-194.

Rajka László

Die Stiffe der Tschanader Diözese im Mittelalter: Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Banats / Koloman Juhász. – Münster in Westfalen: Aschendorffsche Verlag, 1927. – VIII, 333 p.

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 130.


Sziklay Ferenc (1883-1943)

Kovács Ferenc

Hangzatka: Regény / Sziklay Ferenc. – Berlin: Ludwig Voggenreiter Verlag, 1924. – 88 p.

Ism: Kovács Ferenc

1:7 (1924. jún.) 192-196.


Szilády Áron (1837-1922)

Rajka László

Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez / Szilády Áron; sajtó alá rend.: Dézsi Lajos. – Budapest: Akadémia, 1926. – p. 321-426. – (Régi Magyar Költők Tára: 7.)

Ism: Rajka László

4:1 (1927. jan.-márc.) 90-91.


Szilágyi Ferenc (1797-1876)

Kántor Lajos

Odobescu Sándor magyar vonatkozású levelezése / Kántor Lajos. – 6:3-4 (1929) 274-280.


Szilágyi M. Dózsa

Makkai Sándor

Örök igazságok a XX. században: Egyházi beszédek / Szilágyi M. Dózsa. – Arad: Vasárnap, 1924. – XVI, 178 p. – (A Vasárnap Könyvtára: 1)

Ism: Makkai Sándor

1:9-10 (1924. nov.-dec.) 427-429.


Szilágyi Sándor (1827-1899) történetíró

Patay József

Szilágyi Sándor: 1827-1899 / Patay József. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 251-257.


Színjátszás

Borbély István

Egy magyar nábob: A kolozsvári Magyar Színház 1925. febr. 28-án tartott ifjúsági előadásának bevezető beszéde / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 100-103.

Császár Elemér

Három hónap magyar szépirodalma / Császár Elemér. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 6-16.

Gampe József

Fonofilm és színházkultúra / Surányi Miklós. In: Napkelet. – 13:12 (1929) 918-922.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 375.

György Lajos

A pozsonyi magyar színészet története 1867-ig / Benyovszky Károly. – Bratislava-Pozsony: Steiner Zsigmond kiad., 1928. – 287 p. – [Az MTA által jutalmazott munka.]

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 146-147.

Jancsó Elemér

Le theâtre français contemporain / Edmond Sée. – Paris: Armand Colin, 1928. – 202 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.

Jánossy Béla, P.

Drámai előadások a kolozsvári magyar színházban / P. Jánossy Béla. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 357-359.

Kész Antal

A színjátszás esztétikájának vázlata / Németh Antal. In: Budapesti Szemle. – 213:617, 618 (1929) 75-101, 281-305.

Ism: Kész Antal

6:3-4 (1929) 371.

Kristóf György

Az Erdély Aranykora színpadon / Kristóf György. – [A regényt dramatizálta Haray Viktor.] – 2:4 (1925. ápr.) 181-182.

Szigligeti Szökött katonája románul / Kristóf György. – [A román színielőadás Brassóban, 1847. máj. 13-án volt.] – 6:3-4 (1929) 346-347.

Kuncz Aladár

"A Valuta": P. Gulácsy Irén pályadíjnyertes színdarabja / Kuncz Aladár. – 2:4 (1925. ápr.) 155-158.

Moldován Gergely

A népszínmű: Nyilt levél Szentgyörgyi István színművész úrhoz / Moldován Gergely. – [Moldován Gergely: A templom küszöbén c. népszínművének bemutatója alkalmából.] – 1:7 (1924. jún.) 197-202.


Szinnyei Ferenc (1875-1947)

György Lajos

A regény: A belső világ rajza a regényben / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1926. – 107 p. – (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XXIV. k. 9. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 372-373.

Kisfaludy Károly / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 19. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 154-155.

Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején / Szinnyei Ferenc. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1929. – 132 p.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 375-376.

Kristóf György

Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig / Szinnyei Ferenc. – Budapest: Akadémia, 1925. – 292 p.

Ism: Kristóf György

3:1 (1926. jan.-márc.) 95-96.


Szinnyei József (1857-1943)

Csűry Bálint

Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára: Szinnyei-emlékkönyv. – 23 (1927). – [A kötet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.

Ungarische Jahrbücher. – 7:2 (1927). – [A füzet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.


Szombati Szabó István (1887-1934) költő, ref. lelkész

Borbély István

Szombati Szabó István költeményei / Borbély István. – 1:7 (1924. jún.) 176-186.


Szondy György (1889-1961)

Jancsó Elemér

Csathó Kálmán / Szondy György. – Budapest: Studium, [1929] – 39 p.: 1 t. – (Kortársaink: 2. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.


Szontagh Sámuel (1806-1855)

Bitay Árpád

Szontagh Sámuel (1806-1855) magyar gyógyszerész Havasalföldön / Bitay Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 161-162.


Szótár

Bitay Árpád

Elkészült az angol nyelv nagy szótára / Bitay Árpád. – 6:3-4 (1929) 350.

A görög nyelv nagy szótára / Bitay Árpád. – 6:3-4 (1929) 350.

Csűry Bálint

Magyar etymologiai szótár: VIII. füzet: Csobontos-Drau / Gombocz Zoltán. – Budapest: Akadémia, 1926. – 1121-1280. p.

Ism: Csűry Bálint

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 378-379.

Kiss Ernő

Ifj. Heltai Gáspár Három Nyelvű Szótára 1587-ből / Bev., sajtó alá rend.: Csűry Bálint. – Kolozsvár: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. – 29 p. – (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből 1.)

Ism: Kiss Ernő

1:8 (1924. szept.-okt.) 328-329.


Tabéry Géza (1890-1958)

Borbély István

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Tabéry Géza legújabb regénye / Borbély István

2.7 (1925. szept.) 311-318.

Kiss Ernő

Szarvasbika: Regény / Tabéry Géza. – Budapest: Athenaeum, 1925. – 232 p.

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 70-74.


Taine, Hippolite Adolphe (1828-1893)

Kiss Ernő

Taine / Nagy József. – Budapest: Franklin Társulat, 1922. – 186 p. – (Ember és természet: 1. sz.)

Ism: Kiss Ernő

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 213-216.


Tájszó

Bitay Árpád

Bütürmesz (bütürmez) / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 66.

Csűry Bálint

Bütürmesz (bütürmez) / Cs. B. – 1:1 (1924. jan.) 66.

Erdélyi Lajos

Székely tájszók egybevetése magyarországi megfelelőjükkel / Erdélyi Lajos. – 2:3 (1925. márc.) 107-111.


Tájszótár

Csűry Bálint

Székely tájszótár nyoma 1833-ból / Csűry Bálint. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 316-317.


Takáts Sándor (1860-1932)

György Lajos

Erdély Széchenyi Istvánja / Takáts Sándor. – [Kendeffy Ádám gr.] In: Budapesti Szemle. – 211-612 (1928) 172-186.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159.


Tamás Lajos (1904-1984)

Csűry Bálint

Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen I. / L. Treml. In: Ungarische Jahrbücher. – 8:1 (1928) 25-51.

Ism: -nt.

5:1-4 (1928) 155.


Tánctörténet

Borbély István

A magyar tánc és zene kifejlődése / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 118-122.


Tankönyv, tansegédeszköz

Dékáni Kálmán

1920 óta Romániában megjelent magyar nyelvű történeti tankönyveink / Dékáni Kálmán. – 1:2, 3-4 (1924. febr., márc.) 110-117, 202-207.

György Lajos

Toldi: Költői elbeszélés / Arany János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt, 1924. – 79 p.

Ism: Új erdélyi Toldi-kiadások / György Lajos

1:3-4 (1924. márc.) 187-189.

Pop, Sever

Tüzetes román alaktan: Nyelvtani példatár Cheresteşiu Viktor román-magyar és magyar-román kézi- és zsebszótárához. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1924. – XXIII, 186 p.

Ism: Pop Szevér

2:1-2 (1925. jan.-febr.) 83-85.

Rajka László

Irodalmi olvasókönyv: Prózai irodalom. Retorika: A középiskolák V. osztálya számára / György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1924. – 254 p.

Ism: Retorika / Rajka László

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 209-212.


Târgu-Ocna (Aknavásárhely) Moldva

Bitay Árpád

Privilegiile şangăilor dela Târgu-Ocna / N. Iorga. In: Analele A. R.: Memoriile Secţ. Istorice: Tom. 37. – Bucureşti: Academie, 1914. – p. 245-263.

Ism: Bitay Árpád

4:1 (1927. jan.-márc.) 95-96.


Társadalmi gondolkodás

Borbély István

"A XIX. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra": Egy ismét aktuális könyvről / Borbély István. – 1:8 (1924. szept.-okt.) 269-274.

A magyarországi szociális mozgalmak kifejlődése, s a tanulságok: Részlet egy nagyobb tanulmányból / Borbély István. – 2:6 (1925. jún.) 241-249.

György Lajos

A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 26 p. – (Minerva Könyvtár: 10. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre / Gál Kelemen. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 34 p. – (Minerva Könyvtár: 11. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141-142.

A mai közszellem pszichologiája / Varga Béla. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 43 p. – (Minerva Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 144-145.

Jancsó Elemér

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157-158.

Kauntzné Engel Ella

Gertrud Bäumer: A lelki krízis / Kauntzné Engel Ella. – [Az ismertetett mű nem azonosítható.]

2:5 (1925. máj.) 230-232.

Opra Benedek

Nemzeti megújhodás: I-II. közlemény / Kornis Gyula. In: Napkelet. – 13:7, 8 (1929) 481-494, 561-576.

Ism: Opra Benedek

6:3-4 (1929) 366-367.

Perényi József

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusban / Dános Árpád, Kovács Gábor. – Budapest: Pantheon, 1925. – XII, 388 p. – (A Pantheon ismerettára)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 103-104.


Társadalmi mozgalmak

Borbély István

A magyarországi szociális mozgalmak kifejlődése, s a tanulságok: Részlet egy nagyobb tanulmányból / Borbély István. – 2:6 (1925. jún.) 241-249.


Társadalomtudomány

Ferencz József

A történelmi materializmusról / Ferencz József. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 35-41.

György Lajos

Magyar kormányzati bibliográfia az 1924-ik évi törvények, kormányrendeletek... alapján: Társadalomtudományi bibliográfia Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei alapján / szerk.: Krisztics Sándor. – Budapest: Pfeifer, 1926. – VIII, 375, 946 hasáb. – (Magyar Sociographiai Intézet

kiadványa: 1-2. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 399-400.


Tavaszy Sándor (1888-1951)

Kristóf György

Mi a filozófia? / Tavaszy Sándor. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 68 p.

Ism: -f. -y.

5:1-4 (1928) 144.

Varga Béla

Világnézeti kérdések / Tavaszy Sándor. – Torda: "Az Út", Füssy ny., 1925. – 185 p.

Ism: Varga Béla

2:5 (1925. máj.) 227-230.


Technikatörténet

Firneisz György

Jedlik Ányos az elektrotechnika magyar úttörője / Zelovich Kornél. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 1-30.

Ism: Firneisz György

6:1-2 (1929) 149.


Teleki Domokos (1773-1798)

Bitay Árpád

A csángó név első értelmezője / Bitay Árpád. – 5:1-4 (1928) 118.


Teleki László (1811-1861)

Ferenczi Miklós

Teleki László életéhez / Lukinich Imre. In: Budapesti Szemle. – 211:613 (1928. dec.) 321-348.

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 153.


Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellár

György Lajos

Teleki Mihály levelezése: Nyolcadik kötet 1678-1679 / szerk.: Gergely Sámuel. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 576 p.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 159-160.


Telepátia

Bitay Árpád

Új kutatások a metapszichika, az emberi test rádio-aktivitása és az agykéreg rezgései körül / -y. -d. – [Mirahorian, L. román ideggyógyász előadásáról.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 86-87.


Temesköz

Juhász Kálmán

A Temesköz felvirágzása a tatárjárás után / Juhász Kálmán. – [16-17. p. között számozatlan tp.: A Csanád-nemzetség birtokai 1256-ban.] – 6:1-2 (1929) 16-24.


Temesváry János

Biró Vencel

Erdély középkori püspökei / Temesváry János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – 476 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 35-36.


Templomerőd

Buday Árpád

Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen / Emil Sigerius. – V. vál. kiad. – Hermannstadt: Kunstverlag J. Drotleff, 1923. – 16 p. 52 t.

Ism: Buday Árpád

1:3-4 (1924. márc.) 219-221.


Teológia

Lásd: vallástudomány


Természettudomány

A magyar tudománypolitika és a magyar természettudomány jövő feladatai / György Lajos. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 261-276.


Természettudományi Közlöny (folyóirat)

Tulogdy János

Természettudományi Közlöny. – 58:1-10 (1926)

Ism: Tulogdy János

4:1 (1927. jan.-márc.) 114-116.


Természettudományi szemle

Olasz Péter

Természettudományi szemle: A komoly és megbízható természettudományos folyóiratok legújabb tudósításai / Olasz Péter, P.S.J. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 117-119.

Természettudományi szemle: Új könyvek: Folyóiratok újdonságai / P. Olasz Péter S. J. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 230-231.


Tétény nemzetség

Karácsonyi János

Kakuktojás / Karácsonyi János. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 196-203.


Teutsch, Friedrich

Rajka László

Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart / Fr. Teutsch. – 2. bőv. kiad. – Hermannstadt: W. Krafft Verlag, 1924. – VII, 367 p.

Ism: Az erdélyi szászok legújabb "története" / Rajka László

1:8 (1924. szept.-okt.) 274-287.


Timár Kálmán (1884-1960)

György Lajos

Egy mikházi ferences misztérium / Timár Kálmán. In: Irodalomtörténet. – 18:5-6 (1929) 176-177.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 376.


Tinódi Lantos Sebestyén (1505-10 között-1565)

Csűry Bálint

Tinódi zenéje: Tinódi dallamok hasonmásával és átirataival / Szabolcsi Bence. – Budapest: Tipográfiai Műintézet ny., 1929. – 20 p. – (Magyar zenei dolgozatok: 6. sz.)

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 156.


Tolnai Vilmos (1870-1937)

Kiss Ernő

Blick és kisebb döblingi iratok: III. kötet / Széchenyi István; szerk., bev.: Tolnai Vilmos. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1925. – XII, 933 p. – (Magyarország újabbkori történetének forrásai)

Ism: Kiss Ernő

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 384-386.


Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910)

Jancsó Elemér

Tolsztoj / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 164 p. – (Kultúra és Tudomány: 63. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.


Tormay Cecil (1876-1937)

Jancsó Elemér

Tormay Cecile / Hankiss János. – Budapest: Studium, [1928] – 48 p.: 1 t. – (Kortársaink: 5.). – [bibliográfiával]

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 143.


Torockó (Rimetea) Torda vm.

Biró Vencel

A régi Torockó / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1927. – 176 p.

Ism: Biró Vencel

4:1 (1927. jan.-márc.) 95.

Kiss Ernő

Vaskenyéren: Történeti regény / Gyallay Domokos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1926. – 181 p. – (Pásztortűz-Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Erdélyi regények / Kiss Ernő

4:1 (1927. jan.-márc.) 78-79.


Tóth Béla

Jancsó Elemér

Edgar Quinet és a magyarok / Tóth Béla. In: Debreceni Szemle. – 2:5 (1928) 303-312.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 159.


Tóth György (1871-1942)

Biró Vencel

Az unitárius egyház rendszabályai: 1626-1850 / Tóth György. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1922. – XVI, 226 p.

Ism: Biró Vencel

1:1 (1924. jan.) 34-35.


Törökország

Erdély követei a Portán / Biró Vencel. – Cluj-Kolozsvár: Minerva ny., 1921. –

Ism: Lukinich Imre

1:1 (1924. jan.) 33-34.


Történetfilozófia

Gombos Albin

Freisingi Ottó világszemlélete / Gombos Albin. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 199-211.

Tavaszy Sándor

A fejlődés eszméje / Nagy József. – Budapest: Magyar Filozófiai Társaság, 1929. – 59 p. – (Filozófiai értekezések: 3. sz.)

Ism: Tavaszy Sándor

6:3-4 (1929) 398-399.


Történeti földrajz

Juhász Kálmán

A Temesköz felvirágzása a tatárjárás után / Juhász Kálmán. – [16-17. p. között számozatlan tp.: A Csanád-nemzetség birtokai 1256-ban.] – 6:1-2 (1929) 16-24.


Történetírás

A. P.

Cronica lui Szamosközy: 1566-1608: Insemnări privitoare la Istoria Românilor / Ioachim Crăciun. – Cluj: Ardealul, 1928. – 214 p.

Ism: A. P.

6:3-4 (1929) 356.

Biró Vencel

1918 óta Erdélyben megjelent magyar nyelvű eredeti történeti művek / Biró Vencel. – 1:1 (1924. jan.) 32-36.

Szabó Károly mint történetíró: Születésének századik évfordulójára / Bíró Vencel. – 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 17-21.

György Lajos

A kisebbségi történetírás feladatai és módszerei / Asztalos Miklós. – Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1929] – 24 p. – Klny. a Magyar Kisebbség VIII. évf.-ból

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 353-354.

Hirschler József

Rivera Giuseppe herceg halála / H. J. – 1:2 (1924. febr.) 160-161.

Márki Sándor

Följegyzések Salamon Ferencről I-II. / Márki Sándor. – 1:7 (1924. jún.) 212-216., 2:6 (1925. jún.) 250-255.

Sulyok István

Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között / Sulyok István. – [M. Constantinescu és N. Iorga, valamint Székely János és Melich János vitája.] – 6:1-2 (1929) 157-163.


Törvény, közigazgatási

Dózsa Endre

Megjegyzések a romániai új közigazgatási törvényjavaslatra / Dózsa Endre. – 2:3 (1925. márc.) 112-117.


Törvény, oktatási

Gál Kelemen

Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből / Gál Kelemen. – 3:1 (1926. jan.-márc.) 14-46.

Tarlózások az oktatásügyi törvények mezején / Gál Kelemen. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 152-164.


Törvénytár

György Lajos

Magyar kormányzati bibliográfia az 1924-ik évi törvények, kormányrendeletek... alapján: Társadalomtudományi bibliográfia Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei alapján / szerk.: Krisztics Sándor. – Budapest: Pfeifer, 1926. – VIII, 375, 946 hasáb. – (Magyar Sociographiai Intézet

kiadványa: 1-2. sz.)

Ism: György Lajos

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 399-400.


Transzilvanizmus

Borbély István

Osváth Kálmán és Kádár Imre / Borbély István. – 2:7 (1925. szept.) 299-304.

Kristóf György

Transilvanizmus / Kristóf György. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 277-304.


Trencsény Károly

György Lajos

Arany János és az eposzi közvagyon / Trencsény Károly. – Budapest: Pallas, 1928. – 50 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 25. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 155.

Kekel Béla

Misztikus elemek Arany János költészetében / Trencsény Károly. In: Budapesti Szemle. – 214:621 (1929) 161-180.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 376.


Trócsányi Zoltán (1886-1971)

Vita Zsigmond

Magyar régiségek és furcsaságok / Trócsányi Zoltán. – Budapest: Dante, Geniusz, 1925. – 141 p.

Ism: Vita Zsigmond

3.1 (1926. jan.-márc.) 97-98.


Trója i.e. 10-7. sz.

Pârvan, Vasile

A dákok Trójában / Pârvan Bázil; ford.: Ferenczi Sándor. – [Illusztrált.] – 3:1 (1926. jan.-márc.) 47-56.


Tudományos élet

A magyar chémiai szakirodalom kiadása Románia erdélyi részében 1918. év végétől kezdve napjainkig / Referens. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 186-189.

Hírek. – [Az erdélyi magyar tudományos élet eseményei 1929 első felében.] – 6:1-2 (1929) 164-165.

Bitay Árpád

A román filológusok idei kongresszusa / Bitay Árpád. – 3:2 (1926. ápr.-jún.) 195.

Blédy Géza

Szellemi fegyverek / Hankiss János. – [A magyar kultúra és tudomány eredményeit idegennyelvű kiadványban kell propagálni külföldön.] In: Debreceni Szemle. – 3:3 (1929. márc.) 126-132.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 363.

Borbély István

A Román Tudományos Akadémiának munkássága 1918. nov. 23-tól kezdve: (1918. XI. 23.-1919) / Borbély István. – 1:2 (1924. febr.) 146-151.

Buday Árpád

Az Erdélyi Múzeumegyesület utolsó öt éve: (1919-1923) / Buday Árpád. – 1:2 (1924. febr.) 151-156.

Császár Elemér

Irodalmi levél / Császár Elemér. – 1:3-4 (1924. márc.) 167-172.

Irodalmi levelek Budapestről / Császár Elemér. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 235-251.

Csűry Bálint

Az erdélyi magyarság szellemi élete / György Lajos. – Budapest: Pallas, 1926. – 77 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 12.)

Ism: Csűry Bálint

4:1 (1927. jan.-márc.) 94.

Farkas Gyula

Berlini irodalmi levél / Farkas Gyula. – 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 406-409.

György Lajos

Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz / közli: György Lajos. – 3:1,2,3-4 (1926. jan.-dec.) 122-128, 232-237, 458-467.

Hirschler József

A Vatikánban működő tudományos akadémiának munkássága / Hirschler József. – 1:2 (1924. febr.) 157-158.

A Francia Tudományos Akadémia által 1923-ban megjutalmazott művek / dr. H. J. – 1:2 (1924. febr.) 158-159.

Jancsó Elemér

La vie intellectuelle des hongrois de Transylvanie: (1919-1925) / György Lajos. – Paris: Champion, 1928. – 24 p. – Klny. a Revue des Etudes Hongroises 2-3. sz.-ból

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 361.

Kristóf György

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada: Az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédek és előadások. – Budapest: MTA, Franklin Társulat, 1926. – 461 p.

Ism: -f -y.

5:1-4 (1928) 158-159.

Schneller Vilmos

A régészet és művészettörténelem utóbbi öt éve Magyarországon / Schneller Vilmos. – 1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 189-196.

Wildt József

Erdélyi magyar matematikusok és fizikusok tudományos munkálkodása 1919 óta / Wildt József. – [Sz. Nagy Gyula matematikus és Széll Kálmán fizikus munkásságáról.] – 1:3-4 (1924. márc.) 199-202.


Tudománypolitika

A magyar tudománypolitika és a magyar természettudomány jövő feladatai / György Lajos. – 3:3-4 (1926. júl.-dec.) 261-276.

György Lajos

A magyar tudománypolitika alapvetése / szerk.: Magyary Zoltán. – Budapest: Kir. Magyar Egyetemi ny., 1927. – 628 p.

Ism: György Lajos

(1927. jan.-márc.) 82-86.


Tudománytörténet

Kristóf György

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada: Az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédek és előadások. – Budapest: MTA, Franklin Társulat, 1926. – 461 p.

Ism: -f -y.

5:1-4 (1928) 158-159.


Tulogdi János (1891-1979)

Balogh Ernő

Erdély geológiája / Tulogdy János. – Cluj-Kolozsvár: Minerva Rt., 1925. – 62 p. – (Minerva Könyvtár: 2)

Ism: Balogh Ernő

3:1 (1926. jan.-márc.) 104-105.


Turóczi-Trostler József (1888-1962)

Jancsó Elemér

Goethe: Egy ember élete / Ludwig Emil; ford.: Turóczi József. – Budapest: Dick Manó, [1928] – 587 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 151.

Rajka László

Goethes Herz ein Kieselstein / Josef Turóczi-Trostler. – Budapest: Verfasser, 1928. – 24 p. – (Geist und Literatur: 1.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.

Entwicklungsgang der ungarischen Literatur: I. / Turóczi-Trostler József. – Budapest: Verfasser, 1928. – 36 p. – (Geist und Literatur: 2.)

Ism: Rajka László

6:1-2 (1929) 150.


Tűzföld

Xántus János

Tíz esztendő a Tűzföldön / Alberto M. De Agostini; ford.: Cholnoky Béla. – Budapest: Lampel rt., 1926. – 209 p.: 28 t. + 3 tp. – (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára)

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100-101.


Újfalvi Sándor (1792-1866) földbirtokos

Kelemen Lajos

Az erdélyi régi és közelebbi vadászatok: 1854 / Mezőkövesdi Ujfalvi Sándor; bev.: Gyalui Farkas. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1927. – XVI, 86 p. – (Minerva-könyvtár: 8.)

Ism: Kelemen Lajos

4:1 (1927. jan.-márc.) 97-98.


Ungarische Jahrbücher (folyóirat)

Csűry Bálint

Ungarische Jahrbücher. – 1-4 (1921-1924)

Ism: Csűry Bálint

1:7 (1924. jún.) 233-239.

Ungarische Jahrbücher. – 7:1 (1927). – [Gragger Róbertről fotó, valamint publikációinak jegyzéke az Ung. Jahrbücherben.]

Ism: Gragger Róbert emlékezete / Csűry B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 102-103.

Ungarische Jahrbücher. – 7:2 (1927). – [A füzet első számozatlan tábláján Szinnyei József fotója.]

Ism: Emlékkönyvek Szinnyei József hetvenedik születésnapjára / Csűry B.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 401-403.


Unitárius egyház

Lásd: egyház, unitárius


Unitárius Könyvtár (könyvsorozat)

Csűry Bálint

Unitárius Könyvtár / Cs. B. – [A könyvsorozat beindításáról] – 2:4 (1925. ápr.) 183-184.


Unitárius Szószék (folyóirat)

Gál Kelemen

Unitárius Szószék. – 20:1-4 (1926)

Ism: Gál Kelemen

4:1 (1927. jan.-márc.) 116-117.


Utibeszámoló

Ferenczi Miklós

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.

Xántus János

Tíz esztendő a Tűzföldön / Alberto M. De Agostini; ford.: Cholnoky Béla. – Budapest: Lampel rt., 1926. – 209 p.: 28 t. + 3 tp. – (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára)

Ism: Xántus János

4:1 (1927. jan.-márc.) 100-101.


Ürmösy Sándor 19.sz. unit. lelkész, népmesegyűjtő

Bitay Árpád

Az elbujdosott magyarok Oláhországban / Ürmösy Sándor. – Kolozsvár: ev. ref. ny., 1844. – 107 p.

Ism: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékából / Bitay Árpád

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 255-256.


Vajda János (1827-1897)

György Lajos

Vajda János / Kéky Lajos. – Budapest: Pallas, 1927. – 32 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 24. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 151.


Vajdakamarási Lőrinc (16. sz.) unitárius prédikátor

Kelemen Lajos

Vajdakamarási Lőrinc pap / Kelemen Lajos. – 6:1-2 (1929) 92-95.


Valéry, Paul (1871-1945)

Jancsó Elemér

Paul Valéry / Paul Sonday. – Paris: Simon Kra., é. n. – 144 p.

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 149.


Vallástudomány

Gál Kelemen

A kereszténység fejlődéstörténete / M. J. Savage; ford.: Kovács Lajos. – Odorheu-Székelyudvarhely: Globus, 1927. – 156, 4 p.

Ism: g. k.

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 407-408.

György Lajos

A duális létbölcselet és theológiája / Borbély István. – Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928. – 76 p. – (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára: 4. k.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 141.

Tavaszy Sándor

Az erdélyi magyar kálvinizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban / Tavaszy Sándor. – 1:1 (1924. jan.) 45-50.

Varga Béla

A kereszténység helye a világ vallásai között / Carpenter Estlin János; ford.: Kiss Elek. – Székelykeresztur: Unitárius Irodalmi Társaság, 1923. – 70 p.

Ism: Dr. V. B.

1:1 (1924. jan.) 50-51.

Keresztény forma és stílus / Pitroff Pál. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 14 p. – [Székfoglaló a Szent István Akadémia III. osztályában.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Váradi József

Kiss Ernő

Széchenyi vallomásai és tanításai: Széchenyi-antológia / összeáll.: Fekete József – Váradi József. – Budapest: Studium, 1927. – 507 p.: 1 t.

Ism: (k. e.)

4:1 (1927. jan.-márc.) 88.


Várak

Karácsonyi János

Adalékok Erdély régi történetéhez: Mégegyszer "Siebenbürgen" / Karácsonyi János. – 2:5 (1925. máj.) 221-222.

Nemes József

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" / Nemes József. – [Hibaigazítás: 2:5 (1925. máj.) 221.] – 2:4 (1925. ápr.) 169-173.


Várdai Béla (1879-1953)

Dürer Albert / Várdai Béla. – Budapest: Stephaneum, 1928. – 24 p. – [Halálának négyszáz éves fordulója alkalmából adta ki a Szent István Akadémia.]

Ism: V.

6:1-2 (1929) 156.

Szabó T. Attila

A százéves Manzoni-regény / Várdai Béla. – Budapest: Szent István Akadémia, 1927. – 27 p. – [Manzoni, Alessandro: I promessi sposi = A jegyesek c. romantikus regényről]

Ism: Sz.

6:1-2 (1929) 148.

Varga Béla

Benedetto Croce újabb esztétikai művei / Várdai Béla. – Budapest: Franklin Társulat, 1928. – 41 p.

Ism: V.

6:1-2 (1929) 139.


Varga Béla (1886-1942)

Gál Kelemen

A subsistentia fajai: (Adatok a hyparchológiához) / Varga Béla. – Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928. – 80 p. – (Értekezések a filozófia és társadalmi tudományok köréből: III. kötet, 4. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 128-129.

György Lajos

A mai közszellem pszichologiája / Varga Béla. – Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928. – 43 p. – (Minerva Könyvtár: 9. sz.)

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 144-145.

Tavaszy Sándor

A logikai érték problémája és kialakulásának története / Varga Béla. – Budapest: MTA, 1922. – 149 p. – (Értekezések a philos és társadalomtud. köréből: II. köt. 5.)

Ism: Tavaszy Sándor

1:5-6 (1924. ápr.-máj.) 221-223.


Varga Sándor, Kibédi (1902-?)

Tavaszy Sándor

Valóság és érték: Az ismeretlen élet és értékelmélet alapproblémája / Varga Sándor. – Szeged: M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Barátainak Egyesülete, 1928. – 90 p. – (Acta Litterarum ac Sci. Regiae Univ. Francisco-Josephinae: Sectio: Philosophica. Tom III.)

Ism: T. S.

6:1-2 (1929) 139-140.


Várkonyi Nándor (1896-1975)

Jancsó Elemér

A modern magyar irodalom / Várkonyi Nándor. – Pécs: Danubia, 1929. – 466 p.

Ism: Jancsó Elemér

6:3-4 (1929) 376.


Városföldrajz

Kiss Ernő

Európa városai / Prinz Gyula. – Pécs: Danubia ny., 1923. – 92 p. – ()

Ism: Kiss Ernő

1:7 (1924. jún.) 225-228.


Városok

Nemes József

Adalékok Erdély régi történetéhez: Még egyszer "Siebenbürgen" / Nemes József. – [Hibaigazítás: 2:5 (1925. máj.) 221.] – 2:4 (1925. ápr.) 169-173.


Vass Béla

Jancsó Elemér

Le roman français des Origines a nos jours / Vass Béla; bev.: S. Rocheblave. – Paris: Académie La Fontaine, 1927. – 192 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.


Vatikán

György Lajos

A bronzkapuk mögött / Hirschler József. – Cluj-Kolozsvár: Lengyel S. Ny., 1928. – 231 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 160.

Hirschler József

A Vatikánban működő tudományos akadémiának munkássága / Hirschler József. – 1:2 (1924. febr.) 157-158.


Veress Endre (1868-1953)

Annuae Litterae Societatis Jezu de rebus Transylvanicis temporibus principum Báthory (1579-1613) / Coll. et ed. Veress Endre. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1921. – XVI, 306 p.: 7 t. – (Erdélyi történelmi források: V.)

Ism: B.

6:3-4 (1929) 377.


Verne, Jules (1828-1905)

Kekel Béla

A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne: Első közlemény / Hankiss János. In: Budapesti Szemle. – 215:623 (1929) 54-86.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 362.


Viola József (1770-1849) orvos

Bitay Árpád

Viola József: A moldvai fejedelem udvari orvosa, mint a moldvai magyar népköltés gyűjtője / Bitay Árpád. – 1:1 (1924. jan.) 59-61.


Virág Benedek (1754-1830)

Bitay Árpád

Virág Benedek és a román irodalomtörténet / Bitay Árpád. – 2:4 (1925. ápr.) 178-180.


Viski Károly (1883-1945)

György Lajos

Magyar népművészet / Visky Károly, Bátky Zsigmond, Győrffy István. – Budapest: Egyetemi ny., 1928. – XXIII, 240 p.: illuszt.

Ism: Gy.

5:1-4 (1928) 161.


Vörösmarty Mihály (1800-1855)

Borbély István

Vörösmarty az ember / Farkas Gyula. – Berlin: Voggenreiter Verlag, 1924. – 52 p.

Ism: bi.

1:7 (1924. jún.) 197.

Csűry Bálint

Vörösmarty "Petikéje" / Csűry Bálint

1:2 (1924. febr.) 160.

György Lajos

A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke / összeáll.: Brisits Frigyes. – [Budapest]: Magyar Tudományos Akadémia, 1928. – 396 p.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 140.

Ein deutsches episches Gedicht von Vörösmarty / Julius Farkas. In: Ungarische Jahrbücher. – 9:1 (1929) 25-40.

Ism: Gy.

6:3-4 (1929) 359.

Kristóf György

A Zalán futása / Császár Elemér. – Budapest: Pallas, 1926. – 23 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 4. sz.)

Ism: Kristóf György

3:2 (1926. ápr.-jún.) 198.

Reischel Artur

Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / Brisits Frigyes. – Budapest: Pallas, 1926. – 155 p.: 1 t.

Ism: Reischel Artur

4:1 (1927. jan.-márc.) 91-92.


Wagner, Richard (1813-1883)

Blédy Géza

Wagner a magyar lírában / Pukánszky Béla. In: Muzsika. – 1: (1929. jún.) 30-33.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 373.


Waldapfel János (1866-1935)

Kekel Béla

Charakterológia / Waldapfel János. In: Budapesti Szemle. – 214:622 (1929) 373-412.

Ism: Kekel Béla

6:3-4 (1929) 377.


Waldapfel József (1904-1968)

Bitay Árpád

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.

Csűry Bálint

Balassi költeményeinek kronológiája / Waldapfel József. – Budapest: Pallas, 1927. – 43 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 15.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 93-94.

György Lajos

A Kérők mintája / Waldapfel József. – [Bartsai László 1793-ban megjelent: "A jártos költes vőlegény" alapján írta Kisfaludy K.] In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 39:1 (1929) 48-56.

Ism: Gy.

6:1-2 (1929) 148.


Walter Gyula (1892-1965)

Reményik Sándor

A vágyaim: Versek / Walter Gyula. – Székelyudvarhely: Globus ny., 1923. – 94 p.

Ism: Négy erdélyi magyar poéta / Reményik Sándor

1:2 (1924. febr.) 71-73.


Wein Zoltán

Gál Kelemen

A gyermek szemének gondozása. A fül, orr, torok bajai és gondozása. A gyermek bőrének gondozása / Imre József, ifj., Wein Zoltán, Poór Ferenc. – Budapest: Studium, [1926] – 54 p. – (Szülők Könyvtára: 5. sz.)

Ism: Gál Kelemen

6:1-2 (1929) 132.


Wesselényi Istvánné, Jósika Ágnes

Ferenczi Miklós

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.


Wesselényi Miklós (1796-1850)

Ferenczi Miklós

Báró Wesselényi Miklós útinaplója: 1821-1822 / [Közreadja: Wesselényi Istvánné Jósika Ágnes] – Cluj-Kolozsvár: Concordia ny., 1925. – 174 p.

Ism: Ferenczi Miklós

3:3-4 (1926. júl.-dec.) 386-387.

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés / Asztalos Miklós. – Budapest: Collegium Transilvanicum; Pécs: Haladás ny. RT., 1928. – 205 [3] p. – ("Híd" könyvtára: 1. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 150-151.

Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus / Asztalos Miklós. – Pécs: Karl könyvesbolt, 1927. – 62 p. – (Symposion Könyvek: 5. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 151.


Windelband, Wilhelm

Perényi József

Preludiumok / Windelband Vilmos; sajtó alá rend., ford.: Szemere Samu. – Budapest: Franklin, 1925. – 214 p. – (Filozófiai Írók Tára: Új sor. IV.)

Ism: Perényi József

3:1 (1926. jan.-márc.) 101-102.


Wlassics Gyula (1884-1962)

Kristóf György

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései / bev. tanulmánnyal ell.: Wlassics Gyula; közzétette: Csengery Loránt. – Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1928. – [8], 578 p. – (Magyarország újabbkori történetének forásai)

Ism: Kristóf György

6:1-2 (1929) 152-153.


Wünscher Frigyes (1892-1946)

Ferenczi Miklós

Csonka Magyarország sajtója: I. rész / Wünscher Frigyes. – Budapest: Csáth Ferenc RT., 1927. – 101 p. – (A Sajtó Könyvtára: 3. sz.)

Ism: Ferenczi Miklós

6:1-2 (1929) 148.


Zelovich Kornél (1869-1935)

Firneisz György

Jedlik Ányos az elektrotechnika magyar úttörője / Zelovich Kornél. In: Budapesti Szemle. – 212:614 (1929) 1-30.

Ism: Firneisz György

6:1-2 (1929) 149.


Zenetörténet

Lásd még: filmzene

Blédy Géza

Erdély zenéjének ismertetése 1814-ből / Major Ervin. In: Muzsika: Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat. – 1:2 (1929. ápr.) 41-51.

Ism: Blédy Géza

6:3-4 (1929) 370.

Borbély István

A magyar tánc és zene kifejlődése / Borbély István. – 2:3 (1925. márc.) 118-122.

Csűry Bálint

Tinódi zenéje: Tinódi dallamok hasonmásával és átirataival / Szabolcsi Bence. – Budapest: Tipográfiai Műintézet ny., 1929. – 20 p. – (Magyar zenei dolgozatok: 6. sz.)

Ism: -nt.

6:1-2 (1929) 156.

Papp Viktor

Beethoven magyar vonatkozásai / Papp Viktor. – [Mellékelve 1 db Beethoven-levél Eszterházy Miklósnak és 1 db válaszlevél Beethovennek.] – 4:1 (1927. jan.-márc.) 46-59.


Zilahy Lajos (1891-1974)

Jancsó Elemér

Zilahy Lajos / Ruzitska Mária. – Budapest: Studium, é. n. – 45 p.: 1 t. – (Kortársaink: 6. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 147.


Zolnai Béla (1890-1969)

Csűry Bálint

II. Rákóczi Ferenc könyvtára / Zolnai Béla. – Budapest: Egyetemi ny., 1926. – 27 p.

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 92.

A látható nyelv / Zolnai Béla. – Budapest: Dunántúl ny., 1926. – 56 p. – (Minerva-könyvtár: 3.)

Ism: Cs. B.

4:1 (1927. jan.-márc.) 94-95.

Gampe József

Körmondat és tiráda / Zolnai Béla. In: Minerva. – 8:1-3 (1929) 92-116.

Ism: Gampe József

6:3-4 (1929) 377-378.


Zoltai Lajos (1861-1939)

Ferenczi Sándor

Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről / összeáll.: Zoltai Lajos. – Debrecen: Városi ny., 1927. – 37 p.: 3 t. – (Debrecen sz. kir. város múzeumának kiadványa: 21.)

Ism: Ferenczi Sándor

4:3-4 (1927. júl.-dec.) 406-407.


Zöld Péter (1727-1795)

Bitay Árpád

Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál: 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-ból / Bitay Árpád. – 1:7 (1924. jún.) 264-266.

Zöld Péter egyénisége / Bitay Árpád. – 4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172.


Zsigmond Ferenc (1883-1949)

Bitay Árpád

Jósika Miklós / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Pallas, 1927. – 39 p. – (Irodalomtörténeti Füzetek: 22. sz.)

Ism: Bitay Árpád

5:1-4 (1928) 156.

Jancsó Elemér

Az Ady-kérdés története: (Idézetek) / Zsigmond Ferenc. – Mezőtúr: Török, 1928. – 143 p.

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156.

Herczeg Ferenc / Zsigmond Ferenc. – Budapest: Studium, é. n. – 44 p.: 1 t. – (Kortársaink: 3. sz.)

Ism: J. E.

6:1-2 (1929) 148-149.


Zweig, Stefan (1881-1942)

Jancsó Elemér

Három mester / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 232 p. – (Kultúra és Tudomány: 54. sz.). – [Honoré de Balzac (1799-1850), Charles Dickens (1812-1870), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881)]

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 156-157.

Tolsztoj / Stefan Zweig. – Budapest: Franklin Társulat, é. n. – 164 p. – (Kultúra és Tudomány: 63. sz.)

Ism: J. E.

5:1-4 (1928) 157.

 


Bokrosított tárgyszójegyzék

Csángó kérdés

Berkuce, Joannes Baptista, Bukovina, Csángó népköltészet, csángók, Csöbörcsök, egyház, római katolikus, Moldva, nyelvemlék csángó, Zöld Péter (1727-1795)

Egyházak, vallás

Csanádi egyházmegye, egyház, görög katolikus, református, római katolikus, unitárius, egyházi irodalom, egyháztörténet, felekezetközti viszony, Kájoni János, kapcsolat vallási, konkordátum román, szerzetesrend, vallástudomány

Erdélyi fejedelemség története

Apafi-család, Báthori Anna, Báthori István, Bethlen Gábor (1580-1629), Bethlen Miklós (1468-1520), Bethlen Miklós (1642-1716), Csáky István, Diplomácia (16-18.sz.), Erdélyi Fejedelemség, fejedelmi szertartás, Fráter György (1482-1551), Geleji Katona István (1589-164 ), Kemény János (1607-1662), Rákóczi György I. (1593-1648), Rákóczi György II. (1621-1660), Teleki Mihály (1634-1690)

Erdélyi magyar irodalom

Balogh Endre, Gulácsy Irén, irodalom nemzetiségi, Kádár Imre, Kiss József, líra, novella, Nyírő József, Osvát Kálmán, Pály Ede, Petelei István, regény életrajzi,- kisebbségi, -pszichológiai, -romantikus, -társadalmi, történeti, Reményik Sándor, Szabolcska Mihály, Szombati Szabó István

Filozófia

Aquinoi Szent Tamás (1225-127 ), Böhm Károly, Eckhart mester (1260-1327), filozófia, Kant Emmanuel (1724-1804), Lao-Ce, logika, Pauler Ákos (1876-1933), Spengler, Oswald (1880-1936), Spinoza, Baruch, Taine, Hippolite Adolfphe, történetfilozófia

Földrajzi nevek, helységek, megyék nevei (Erdély és csángóvidék)

Alsórákos, Apulum, Argyas (Hunyad megye) Bács (Kolozs megye) Bánát, Beszterce (Bîstriţa), Brassó (Braşov), Bukovina, Csík megye, Csíksomlyó (Sumulen), Csöbörcsök (Kubierzi) Gogánváralja (Gogan-Varolea), Gyulafehérvár, Háromszék megye, Homoród vidéke, Kalotaszeg, Karánsebes, Keresd (Criş), Kolozsvár (Napoca) Krassó vármegye, Medgyes (Mediaş), Moldva, Nagyszeben, Napoca, Olt folyó, Oltszoros, Felső, Ószentiván (Csongrád megye), Sepsiszentgyörgy (Sfîntu-Gheorghe), Szamoshát, Szászváros (Oreştie), Szatmár megye, Székelyföld, Târgu-Ocna, Temesköz, Torockó

Gazdaság, társadalom, mentalitás

állattenyésztés, bányászat, Csanád nemzetség birtoka, egészségügy, emigráció, gazdasági, fejedelmi szertartás, földbirtok, kiváltságlevél, mezőgazdaság, pénz- és hitelügy, statisztika egészségügyi

Genealógia

Apafi-család, Becse-Gergely nemzetség, Bethlen-család Bethleni, Geneológia, Majláth-család, Oláh Miklós román származása, Tétény nemzetség

Hadtörténet

hadtörténet, Napóleoni háborúk, nemesi felkelés (1809), Orosz-török háború (1877-1878), Paget John, Reinbold Ignác, székely hadosztály, székely légió (1877)

Irodalmi reminiszcenciák

kapcsolat, angol-magyar, horvát-magyar, német-magyar, román-magyar, svájci-magyar, összehasonlító irodalomtörténet, Wagner Richard

Képzőművészet

Dürer Albrecht (1471-1528), építészet, Fadrusz János (1858-1903), képzőművészet, műemlék, műgyüjtemény 16-18.sz., művészettörténet, Nagybányai Festők Társasága, szobrászat, templomerőd

Könyv- és könyvtártörténet

Bibliográfia, Egyetemi Nyomda, folyóiratkatalógus, Herderische Verlagshandlung, kéziratkatalógus, kéziratos könyvek, kódex, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára, könyvnyomtatás, könyvtáralapítás (17-18.sz.)

Középkori magyar történelem

Anonymus, Árpád-házi királyok kora, helytörténet, Huszita mozgalom, Kálti Márk 14.sz., krónikások, oklevélhamisítás

Magyar irodalomtörténet

anekdóta, drámatörténet, Gellért legenda, irodalom, nemzeti, irodalomtörténet, -- magyar, ősköltészet, -- régi magyar, -- felvilágosodás-kori,-- reformkori,-- abszolutizmuskori, --dualizmuskori, -- 20.századi, -- összefoglaló, iskoladráma, költészet, népszínmű, regényelmélet, retorika, Szent László-legenda

Magyar írók, költők

Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, Báróczi Sándor, Csathó Kálmán, Csiky Gergely, Csokonai Vitéz Mihály, Endrődi Sándor, Gárdonyi Géza, Gyöngyösi István, Gyulai Pál, Herczeg Ferenc, Jókai Mór, Josika Miklós, Kemény Zsigmond, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Madách Imre, Mécs László, Mindszenty Gedeon, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Rákosi Jenő, Szász Károly, Tinódi Lantos Sebestyén, Tormay Cecil, Vajda János, Virág Benedek, Vörösmarty Mihály, Zilahy Lajos

Magyar őstörténet, honfoglalás

Attila hun király, földrajzi nevek etimológiája, honfoglaláskori Magyarország, Krassó folyónevek, Küküllő, magyar őstörténet, őslakók a Duna-medencében, Sarolt, székely rovásírás, székelyek eredete, székelyek története, Tétény nemzetség, Vita a székelyek eredetéről

Művelődéstörténet

Alkimia, Brunswich-család, fejedelmi szertartás, könyvtáralapítás (17-18.sz.), műgyűjtemény 16-18. sz., művelődés, művelődéstörténet, nyelvemlék magyar, nyelvművelés, sajtótörténet, statisztika kulturális, tájszótár

Néprajz

anekdóta, népköltészet, --román, néprajz, --szellemi, -- tárgyi

Nemzetállam, nacionalizmus, nemzetiségi kérdés

államnyelv, asszimiláció, dákoromán-elmélet, kapcsolat az anyanemzettel, kapcsolat interetnikus, kisebbségvédelem, konkordátum román (1927), nemzeti identitás, nemzeti mozgalom magyar, nemzetiség horvát, nemzetiség magyar, nemzetiség német, nemzetiség román, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi követelés román, nemzetiségi politika, nemzetiségi nyelvhasználat, nemzetiségkutatás, neonacionalizmus, oktatás nemzetiségi, statisztika nemzetiségi, Suplex libellus, szászok története

Nyelvészet

etimológia, földrajzi nevek etimológiája, hanglejtés, hangtan, Heltai Gáspár, ifj. (16.sz.) helyesírás magyar, -- német, jövevényszó, íráskultúra, Krassó folyónevek, Küküllő, nyelvemlék csángó, nyelvemlék magyar, nyelvészet, nyelvjárás magyar, nyelvjárás székely, nyelvjáráskutatás, nyelvművelés, nyelvtörténet, Sarolt, szász nyelv magyar elemei, személynevek etimológiája, Szinnyei József (1857-1943), tájszó, tájszótár, vita "Erdély" nevéről, vita a szamosháti nyelvjárásról

Oktatás

Apáczai Csere János, felsőoktatás, kolozsvári egyetem Történeti Intézete, közoktatáspolitika, oktatás, -- nemzetiségi, tankönyv, tansegédeszköz

Politika

Állameszme, asszimiláció, Függetlenségi Párt, konkordátum román, Negyvennyolcas Párt, nemzetiségi politika, politikatörténet, politológia, Suplex libellus, tudománypolitika

Politikusok

Csengery Antal, Eötvös József, Kemény János, Kendeffy Ádám, Klebelsberg Kunó, Kossuth Lajos, Mikó Imre, Rákóczi Ferenc II., Rákóczi György I., Rákóczi György II., Széchényi Ferenc, Széchenyi István, Teleki László, Teleki Mihály, Wesselényi Miklós

Régészet

Apulum, Bács, Dácia i.e. 10-7.sz., Kolozsvár, Napoca, Ószentiván (Csongrád megye), őslakók a Duna-medencében, régészet, -- bronzkor, -- honfoglaláskori, -- klasszikus, -- kőkor, Trója, i.e. 10-7.sz.

Román irodalomtörténet

Codru-Drâguşanu Ion, Coşbuc George, Eminescu Mihai, filológia román, Gozsdu, Emanuel, irodalomtörténet román, Micu-Clain Samoil, népköltészet román, Odobescu Alexandru, regény, román-magyar kapcsolat, stilisztika

Román művelődéstörténet

Biblia román nyelvű, Havasalföld, Huszita mozgalom, kapcsolat román-magyar, Micu-Clain Samoil, Moldva, művelődéstörténet román, nemzetiség román, nyelvemlék román, oktatás, Oláh Miklós román származása, Vivla József

Román nyelvészet

Filológia román, Halici Mihail, nyelvemlék román, nyelvészet román, nyelvtan román, nyelvtörténet román, összehasonlító nyelvészet

Román őstörténet, román történelem és történetírás

Balázsfalvi gyűlések, Bârnuţiu, Simon, dákoromán elmélet, Horea-Cloşca felkelés, konkordátum román, nemzetiség román, nemzetiségi követelés román, nemzetiségi nyelvhasználat, nyelvészet román, Raţiu Ion, román őstörténet, Şoincai George, Suplex libellus

Színjátszás

Bayer József tanár színháztörténész, Csiky Gergely, Czakó Zsigmond, dráma, drámatörténet, iskoladráma, Moliére, Szentgyörgyi István, színjátszás

Társadalmi, politikai gondolkodás; – mozgalmak

eszmetörténet, marxizmus bírálata, nemzeti identitás, nemzeti mozgalom, magyar, neonacionalizmus, nőmozgalom, pacifizmus, társadalmi mozgalmak, társadalmi-, politikai gondolkodás, társadalomtudomány, transzilvánizmus

Természettudományok, alkalmazott tudományok

botanika, fizika, földrajz, geológia, gyógyszerészettörténet, kémia, matematika, őslénytan, technikatörténet, természettudomány

Történetírók, történetírás

dáko-román elmélet, Fessler Ignác Aurél, Horea-Cloşca felkelés, Karácsonyi János, Kozma Ferenc történetíró, Márki Sándor, Salamon Ferenc, Szabó Károly, Székely Oklevéltár, Szilágyi Ferenc, Szilágyi Sándor, Taine, Hippolite Adolphe, történetírás

Történeti segédtudományok

genealógia, heraldika, Hunyadi-ház címerei, kronológia, statisztika, történeti földrajz, lásd még:

Törvényalkotás, jog

alkotmányjog, erdélyi országgyűlés 1706-1707., erdélyi országgyűlés, 1791., jog egyházi, jogtörténet, törvény közigazgatási, -- oktatási, törvénytár

Tudományos intézmények, társadalmi szervezetek

Erdélyi Irodalmi Társaság, Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, Francia Tudományos Akadémia, Kisfaludy Társaság, Kolozsvári Egyetem Történeti Intézete, Kolozsvári Egyetem Könyvtár, Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára, Magyar Tudományos Akadémia, Nagybányai Festők Társasága, Nemzetközi Esztétikai Kongresszus, Nemzetközi Tanító Egyesület, Petőfi Társaság, Pontificio Accademia dei Lincei, Román Tudományos Akadémia, Székely Nemzeti Múzeum, Szent István Társaság

Tudósok

Apáczai Csere János, Aranka György, Bólyai Farkas, Bólyai János, Böhm Károly, Brassai Sámuel, Croce, Benedetto, Farkas Lajos, Ferenczi János, Fessleri Ignác Aurél, Gragger Róbert, Jedlik Ányos, Kant Immanuel, Karácsonyi János, Kazinczi Ferenc, Kőrösi Csoma Sándor, Kriza János, Márki Sándor, Orbán Balázs, Pauler Ákos, Ponori Thewrewk József, Riedl Frigyes, Spengler Oswald, Spinoza Baruch, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Szinnyei József (1857-1943), Taine, Hippolite Adolphe

Újkori magyar történelem

Balázsfalvi gyűlések, Csengery Antal, Erdély és Magyarország uniójának tervezete, Erdélyi országgyűlés 1706-1707., Erdélyi országgyűlés, 1791., Habsburg-birodalom, Hám János, helytörténet, Kossuth Lajos, Rákóczi Ferenc II., szabadságharc 1703-1711., szabadságharc 1848-1849.

Világirodalom

Antik irodalom, Gide Andre, Goethe Johann Wolfgand von, irodalomtörténet, angol, -- finn, -- francia, -- horvát, -- német, -- olasz, -- román, -- szerb, Moliére, összehasonlító irodalomtörténet, Proust Marcel, Tolsztoj Lev Nikolajevics, Valery Paul, Verne Jules

Zene, tánc

Beethoven Ludvig von, Eszterházy Miklós, filmzene, tánctörténet, zenetörténet