Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Dallos Sándor: A nap szerelmese (Életrajzi regény)
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967

Dallos Sándor Aranyecset (Életrajzi regény)
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967

Gál György Sándor: Munkácsy Mihály élete
Budapest : Móra Könyvkiadó 1969. (Nagy emberek élete)

*

Karták Pál: Munkácsy Mihály. Életrajzi vázlat
Pozsony - Budapest, 1886

Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály élete és munkái
Budapest : Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1898

Szana Tamás: Munkácsy Mihály
Budapest, 1900

Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály I-II.
Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), 1907

Feleky Géza: Munkácsy
Budapest, 1913

Lázár Béla: A Munkácsy-kérdés
Budapest, 1936

Farkas Zoltán: Munkácsy Mihály
Budapest, 1941

Lázár Béla: Munkácsy Mihály. 1844-1944
Budapest, 1944

Munkácsy Mihály válogatott levelei / Szerk. és az idegen nyelvű leveleket ford. Farkas Zoltán, bev. Végvári Lajos
Budapest, 1952

Déri Múzeum képtára / Összeáll. Telepy Katalin, Balogh István
Debrecen, 1954

Végvári Lajos: Munkácsy élete és festménykatalógusa
Budapest, 1958

Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei
Budapest, 1958

Czeglédi Imre: Munkácsy Gyulán
Gyula, 1961

Végvári Lajos: Munkácsy Mihály
Budapest, 1961

Lyka Károly: Munkácsy 1844 -1900
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1964

Perneczky Géza: Munkácsy Mihály
Budapest, 1970

Szabó Júlia: Markó, Barabás, Munkácsy ("Az én múzeumom" sorozat)
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1972

Czeglédi Imre: Munkácsy Békéscsabán
Békéscsaba, 1975

Székely András: Munkácsy
Budapest : Corvina Könyvkiadó, 1977

Végvári Lajos: Munkácsy Mihály 1844-1900
Budapest, 1983

Munkácsy Mihály Krisztus-képei / Kürti Katalin, Sz.
Debrecen, 1993CIKKEK, TANULMÁNYOK


Lyka Károly: Munkácsy
Élet, 1891. I. 4. 271-284. oldal

Lyka Károly: Munkácsy művészete
Új Idők, 1900. 418-421. oldal

Szana Tamás: Munkácsy
Vasárnapi Újság, 1900. 279. oldal

Éber László: Munkácsy Mihály (1844-1900)
Új Magyar Szemle, 1900. 209-244. oldal

Munkácsy Mihály őseiről
Művészet, 1903. 66-68. oldal

Odry Lebel: Emlékezés Munkácsy Mihályra
Vasárnapi Újság, 1908. 764. oldal

Uhde, Fritz von: Munkácsy Mihályról
Új Idők, 1911. I. kötet. 249-251. oldal

Bálint Aladár: Munkácsy Mihály jubiláris kiállítása
Nyugat, 1914. 491-492. oldal

Lázár Béla: Krónika. Munkácsy-kiállítás
Művészet, 1914. 332-344. oldal

Presz Kálmánné: Amit Munkácsy Mihályról kevesen tudnak
Új Magyarság, 1943. márc. 14.

Petrovics Elek: Munkácsy Mihály
Klny. A Budapesti Szemle 1944. évi dec.-i számából (Budapest, 1944), 233-247. oldal

Gerevich Tibor: Munkácsy Mihály
Szépművészet, 1944. 73-83. oldal

Farkas Zoltán: Munkácsy és Sedelmeyer
Magyar Műv.tört. Munkaközösség Évkönyve, 1953. Budapest, 1954. 607-611. oldal

Ybl Ervin: Lev Tolsztoj és Munkácsy. Visszaemlékezéseimből
Művészet, 1965. 2. 7-8. oldal

Szelesi Zoltán: Munkácsy Honfoglalás-a Szegeden
Csongrád megyei múzeumok füzetei, Móra Ferenc Múzeum, 1966. 3-21. oldal

Pusztai József : Munkácsy Mihály Pécsett
Dunántúli Napló, 1974. febr. 17.

Bueno, Salvador: José Marti Munkácsyról
Művészet, 1975. 11. 45. oldal

Bartha Attila: A Munkácsy hagyaték fotográfiáiról
Művészet, 1978. 7. 8-11. oldal

Sinkó Katalin: A Munkácsy kérdés a művészettörténetben
BUKSZ, II. 1990. ősze, 3. sz. 362-67. oldal

Kürti Katalin, Sz.: Munkácsy emlékév
Ausztráliai Magyar Élet, 1993. június 17.

Pandur József : Munkácsy és rokonsága
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, 1994.

Borors Judit: Munkácsy Mihály Honfoglalása
Művészettörténeti értesítő, 49. sz., 2000. 1-2., 139-149. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


Száz év a magyar művészet történetéből / Szana Tamás
Budapest : Athenaeum, 1901

Magyar Művészet / Fülep Lajos
Budapest, 1923

Az új magyar festőművészet története / Genthon István
Budapest : Magyar Szemle Társaság, 1935

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1970

A magyarországi művészet története / főszerk. Fülep Lajos ; szerk. Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Corvina, 1973

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna ; [név- és helymutató Bán András, Jávor Anna]
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Budapest : Corvina Kiadó, 1985Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére