THURY ZOLTÁN

ÖSSZES MŰVEINyomatott a kiadó Kner Izidor könyvnyomdájában

GYOMA
1908

TARTALOM

ELSŐ KÖTET
KETTY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK

Ketty
A sztrájk
A sütemény
Kőmüvesek
Becsület
Az egér
A legszegényebb vértanu
A vacsora
A miniszter vendégei
A hatodik
Az ezred
A gyermek
Kálvária
Az igazság
Anna
A vasut
Urak és parasztok
Este
Éjjel
Orvosságok
Szerencsétlenség
A botrány
A két Glubovitz
A komponista
A szerző
Rubin urnál
Az öregrendü ur
A tisztességes emberek
Az utolsó órában
Két boltos
Tercsa néni gyermeket nevel
Logika
Át kell dolgozni a könyvet
Sötétség
A király és a pipacs
A farkas
A két fiu
Raffay tisztelendő ur
A specziálista
A Flórián filozófiája
A lovak

MÁSODIK KÖTET
EMBERHALÁL ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK

Emberhalál
Virágfakadás
A szinész
A szegény emberek pártja
A divat
A birtok és a ház
Az első lépés
Virtus
Katonák
Leányvásár
Az éjszaka
Sedan
A fecskék
Tizenegy esztendő
Tamás
A kis grófné
Az öreg gazda
Viharok
Harminczezer forint
Sokoloff
Vén politikusok
Jávor főhadnagy
A kis vörös zászló
A kés
Szivárvány
Papp Sárika
A Becski-leány
Meghalt az öreg
Kende Miklós végrendelete
A lapatyi malom mellett
A megbolondulás
Ki a házból
Egy kis fertályóra
Egy gyár története
A szabót ki kellett dobni
A fiákeres ur
Hogy a gyerekeknek egy kis mulatságuk legyen
A szemtelen ember
A második asszony
Vadölő kisasszony
Hubanek ur és a fia
Az utazás

HARMADIK KÖTET
A KAPITÁNY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK

A kapitány
Károly
Szerelem
A kicsi király
A tanítók sztrájkja
Harmincz percz
Gőzös a határban
Öt esztendő
Gondviselés
Ő fensége
A csizmadiák lapja
A zsobokai plébános
Pedagogia
Az uzsorás
Osztozkodás
Ötven forint
Pintyőke
A mese
A másik társaság
A vers
A katonagyerek
A főhadnagy
A penzió
A csend
Az asszony
A töltés alatt
A törpék
A hitetlenek
A Fekete-leányok
A parádé
A szerencsétlenség
Az urak
A szegény ember dolga
A munka
A betegek
Az anarkisták
György és Ferencz urak
Luiz
Az uj tanítónő

NEGYEDIK KÖTET
A SOROMPÓ ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK

A sorompó
A gabalyi kis káplár
Fellegek
A Rosen testvérek malma
Az ember, a ki hazaballagott
A párbaj
Valahogy élni
Három leány
A dráma
A Zsadó ur lánya
A rossz Gold és a jó Kapornay
A szerencse
A büntetés
Az özvegy javára
Egy ember a gyárban
A kis családi ház
A szobaur
Van igazság
A kenyér dolgában
Kifelé
A vénség
Az ég s a föld között
A szikla
Hajnalodás
Az óriás asszony
Az igazi ur
Vihar
Pityu bácsi
Boldogság
A leczkék
Hat kis fehér ponny
A gróf és a kisasszonyai
A doktor
Róza
A részeges Orbán
A Kleinreiter ur szabásza
Rák
A szörnyeteg
A gyámoltalanok
Mielőtt az öreg batár kimegy az udvarból
Lizi
Tovább
A jellem
A banda
Két drámairó