JEGYZETSZÓTÁR

Abnoba-hegység (vagy silva Marciana) - A mai Feketeerdő.

Accius - Római tragédiaíró (i. e. 170-90). Drámáit a patetikusság és a fennkölt stílus jellemzi.

Achaia (Akhaia) - Görög tartomány a Peloponnészosz északi partvidékén. I. e. 146-ban lett római provincia, miután Mummius Korinthoszt feldúlta.

Actium - Földnyelv Görögország nyugati részén, az ambrakiai-öböl partján. I. e. 31-ben Octavianus itt aratta egyeduralmát megalapozó győzelmét Antonius ellen.

adók - A régi Rómában kétféle adó volt: egyenes (tributum) és közvetett (vectigal). A nagy hódítások korától a római polgárok, később egész Italia mentesült a vagyon- és birtokadó alól, az államkincstárt a provinciák adói tartották fenn. A közvetett adók viszont megszaporodtak a császárkorban.

Adrana - Folyó a chattusok földjén, a mai Eder.

Adrumetum - A mai Sousse (Hammamat), Karthagótól délre.

aedilis - A városi rendfenntartásra, a város élelmiszer-ellátására és a nyilvános játékok megszervezésére ügyelő főtisztviselő. Az aedilis plebis eredetileg a néptribunusok segítőtársa; aedilis curulis-t pedig kezdetben csak patriciusok közül választottak.

aeduusok - A Loire és a Saône vidékén élő gall néptörzs. Fővárosuk Augustodunum (a mai Autun) volt.

Aegeae - Város a isszoszi öböl partján.

Aegialus - Nero felszabadított rabszolgája.

Aegium - Város a Peloponnészoszi-félsziget északi részén.

Aelius Seianus, Lucius - Seius Strabo fia (örökbefogadással került az Aelius-nemzetségbe), Tiberius mindenható kegyeltje. Később összeesküvést szőtt a császár ellen, hogy magának szerezze meg a trónt. 31. október 18-án kivégezték.

Aemiliana - A Mars-mező mellett, a Capitolium és a Quirinalis között elterülő városrész.

Aemilius Lepidus - Az i. e. 181-ben meghalt Ptolemaiosz Epiphanész gyermekeinek volt a gyámja, illetve Róma hatalmi érdekeinek képviselője Egyiptomban.

Aemilius Pacensis - A városi csapatok tribunusa volt; Galba elbocsátotta állásából. Otho a Gallia Narbonensis elleni vállalkozás egyik fővezérévé nevezte ki. A Capitolium ostrománál halt meg (69. év).

Afer, Domitius - Az i. sz. I. század 40-50-es éveinek egyik legnevesebb szónoka.

Africa - Észak-Afrika - Karthago meghódítása után - római provinciává szervezett része. Nyugaton Numidiával, keleten Kürénaikával volt határos.

Africanus, Iulius - Híres szónok az i. sz. I. század közepén, Domitius Afer vetélytársa.

Agrippa, Marcus Vipsanius - Augustus hadvezére; i. e. 63-ban született alacsony származású családból. 31-ben az actiumi csatát vezette. Mint aedilis nagyszabású építkezéseket kezdeményezett Rómában. 21-ben feleségül vette Augustus leányát, Iuliát; fiaikat, L. és C. Caesart később a császár adoptálta, de Agrippa i. e. 12-ben meghalt.

Agrippa Postumus - M. Vipsanius Agrippa és Iulia i. e. 12-ben (atyja halála után) született fia. I. sz. 4-ben Augustus (Tiberiusszal együtt) utódául jelölte ki, Livia intrikái miatt azonban 7-ben Planasia szigetére száműzte. Augustus halála után megölték.

Aeschines (Aiszkhinész) - A tíz attikai szónok egyike, Démoszthenész híres ellenfele. I. e. 390-ben született Athénban.

Akadémia - Liget Athén közelében. Itt tanítottak Platón és követői.

Albai vár - Domitianus villája a Mons Albanus tövében.

Albania - Ázsiai ország a Kaukázus és a Kaspi-tenger között, lakói az albanusok. I. e. 65-ben Pompeius hódította meg.

Albigaunum - A liguriai ingaunusok fővárosa; eredetileg Album Ingaunum. Ma Algebna.

Albinovanus Pedo - Ovidius költő barátja; verset írt Germanicus északi-tengeri expedíciójáról.

Albintimilium - Liguriai város, ma: Ventimiglia.

Albinus, Lucceius - 62-65-ig Iudaea procuratora, később Mauretania helytartója.

Albis - Az Elba.

Alesia - A mandubinusok városa Gallia Lugdunensisben; itt zajlott le Caesar galliai háborújának egyik döntő csatája. A győztes rómaiak az ostrom után felgyújtották a várost.

Alexander - Nagy Sándor, Makedonia világhódító királya (i. e. 356-323).

Alexander, Tiberius Iulius - Eredetileg egyiptomi zsidó, majd hitét elhagyva 46-tól Iudaea procuratora, 67-től Egyiptom kormányzója, 70-től Titus mellett praefectus praetorio.

Alexandria - Egyiptom fővárosa a Ptolemaioszok idejében. Nagy Sándor alapította 331-ben a Nílus deltájában.

allobroxok - Az Isère, a Rhône, a Genfi-tó és az Alpok közt, Dauphiné északi részén és Savoyában élt gall néptörzs.

Altinum - A venetusok városa Gallia Transpadanában Patavium és Aquileia között. Romjai a mai Altino falu mellett vannak.

Amisia - A mai Ems.

ampsivariusok - Az Amisia mentén élő germán néptörzs.

amunclaei tenger - Öböl a volscusok lakta parton (a mai Terracina és Gaeta között).

Anagnia - Latiumi város Rómától délkeletre.

Ancus - Ancus Martius, a negyedik római király.

andecavusok - Gall törzs a Loire alsó folyásánál (Anjou vidékén).

angliusok - Germán néptörzs, Britannia későbbi meghódítói.

angrivariusok - Germán néptörzs a Weser középső folyásánál.

Annius Gallus - Otho egyik vezére. Vitellius bukása után Vespasianus Felső-Germaniába küldte a batavus felkelés lecsillapítására.

Antenor - Trójai vezér, a görögökkel való megegyezés híve. A róla szóló mondák egyik változata (Vergilius, Livius) szerint Trója bukása után a paphlagóniai venetusokkal együtt az Adria északnyugati partján vándorolt, és ott megalapította Pataviumot (Padovát).

Antiochia - Szíria fővárosa.

Antiochus király - IV. Antiokhosz Epiphanész Szíria királya i. e. 176-164-ig. Uralkodása alatt robbant ki a Makkabeusok felkelése.

Antipolis - Város Gallia Narbonensisben (ma Antibes).

Antium - Város a latiumi tengerparton (ma Anzio). A monda szerint Odüsszeusz és Kirké fia alapította.

Antonius, Felix - Pallasnak, Claudius kegyeltjének (Antonia felszabadított rabszolgájának) a testvére. Az Antonius nevet a császár anyjától, a triumvir Antonius leányától kapta.

Antonius, Marcus - Iulius Caesar hadvezére és híve, a második triumviratus tagja (83-30). Octavianus mint egyeduralmi törekvéseinek utolsó akadályát az actiumi győzelemmel (i. e. 31) tette félre az útjából. Cicero ellene írta tizennégy híres philippikáját.

Antonius, Naso - 78-ban Vespasianus és Titus procuratora Bithyniában.

Antonius Novellus - Otho vezére a Gallia Narbonensis elleni támadásban.

Antonius Primus - Galba, Otho, majd Vespasianus galliai születésű hadvezére. Cremonában kétszer megverte Vitellius seregét. Rómában, miután a harcoló felek felgyújtották a Capitoliumot, korlátlan hatalommal uralkodott, míg Mucianus, Vespasianus helyettese meg nem érkezett.

Antonius Taurus - Praetorianus tribunus, Galba elbocsátotta állásából.

Aper, Marcus - Galliai származású római szónok Vespasianus idejében. Tacitus Dialogus-ának egyik főszereplője: a modern szónoklat védelmezője.

Aphrodisias - Határváros Phrügia és Karia között.

Apollodoros - Pergamoni rhetor, a fiatal Octavianus mestere volt Apollóniában.

Apollonios (Apollóniosz Rhodiosz) - Az i. e. III. században élt alexandriai származású epikus költő és grammatikus; az "Argonauták" című eposz szerzője.

Aponius Saturninus, Marcus - Nero alatt pótconsul, majd Asia proconsula, később kormányzó Moesiában.

Appius Claudius Caecus (másik mellékneve szerint Centimanus, "százkezű") - A 312. év censora; a régi Róma egyik legjelentősebb alakja, a római irodalomnak is egyik kezdeményezője. Beszédeit Cicero még olvasta.

Appuleia Varilla - Nagyanyja Augustus idősebb féltestvére, Octavia maior lehetett, apja, Sextus Appuleius, i. e. 29-ben Augustus consultársa volt. 17-ben felségsértés és házasságtörés miatt kiutasították a városból.

Appuleius, Sextus - Appuleia Varilla testvére, Octavia unokája, az i. e. 29. év consulának fia.

Aqua Marcia - Róma vízvezetékrendszerének egy része, i. e. 149-ben Q. Marcius Rex építtette. Hossza kb. 100 km volt.

Aquae Sextiae - Római colonia Marseille közelében (ma Aix). Meleg gyógyfürdőjét C. Sextius Salvinus alapította i. e. 123-ban.

Aquileia - Felső-italiai római colonia (ma Aquileia).

Aquinum - Római colonia Latiumban (ma Aquino).

Aquitania - Augustus óta a Pireneusok, a tenger, a Loire és a Cévennek által határolt terület neve.

aranykor - A boldog ősi saturnusi kor, amikor az emberek a mítosz szerint az istenekkel még zavartalan harmóniában éltek.

Arar - A mai Saône folyó.

Arausio - Colonia Gallia Narbonensisben (ma Orange).

araviscusok (vagy eraviscusok) - Buda környékén élt néptörzs. Tacitus szerint az osusokéval azonos pannoniai nyelven beszéltek.

Arelate - i. e. 46-ban alapított város Gallia Narbonensisben (ma Arles).

Aricia - Latium egyik legrégibb városa az Albanus-hegy tövében, a Via Appia mentén (ma Ariccia).

Ariminum - Ősi umbriai város, ma Rimini.

Ariovistus - A suebusok vezére, Iulius Caesar 58-ban legyőzte Galliában.

Aristonicus (Arisztonikosz) - Pergamoni trónigénylő. I. e. 130-ban megverte Licinius Crassus proconsult, de még ugyanebben az évben Perpenna consul elfogta. 129-ben Rómában kivégezték.

Arminius - Germán hadvezér, i. sz. 9-ben megsemmisítette Quintilius Varus hadseregét a teutoburgi erdőben.

Arrecinus Clemens - A 93. év consula, Domitianus bizalmas barátja és besúgója; a császár parancsára megölték.

Arria, az idősebb - A Camillus Scribonianus összeesküvésében való részvétel miatt elítélt Caecina Paetus lánya. Halálra ítélt férjét saját példamutatásával bátorította.

Arrius Antoninus - Antonius Pius császár anyai nagyapja. Consul volt, majd Asiában proconsul. Görög epigrammákat és iambusokat írt.

Arruntius, Lucius - Az i. sz. 6. év consula. Tiberius veszedelmes ellenfelének tartotta, és még azt sem hagyta, hogy tartományát, Hispaniát önállóan irányítsa. A zaklatások miatt 37-ben öngyilkos lett.

Arruntius Camillus Scribonianus, Lucius - A 8. év consulának, Marcus Furius Camillusnak volt a fia, illetve Lucius Arruntiusnak adoptált fia; 42-ben zendülést szervezett Claudius ellen.

Arsaces - Az Annales VI. könyvében szereplő Arszakész Artabanus király idősebb fia. Csak rövid ideig uralkodott, mert Mithridatész utasítására megölték.

Arsacidák - I. Arsaces utódai, a parthus királyi ház tagjai; Parthiában i. e. 256-tól i. sz. 226-ig, Nagy-Armeniában i. e. 103-tól i. sz. 250-ig uralkodtak.

Artabanus - Armeniai király. Anyai ágon az Arszakida-dinasztiához tartozott. Vonones elűzése után megszerezte a parthus trónt. Kezdetben szolgálatkész volt, később megromlott a viszonya a rómaiakkal.

Arulenus Rusticus - A 69. év praetora. A sztoa híve volt. Domitianus kivégeztette, mivel az ellenzéki Thrasea Paetust és Helvidius Priscust egyik iratában szent emlékezetű férfiaknak nevezte.

arvernusok - Aquitaniában élt gall nép.

Asciburgium - Germaniai város, talán a mai Asberg.

Asia - Kisázsia; i. e. 130 óta római provincia.

asianizmus - A hellenisztikus kor ékes és dagályos szónoki stílusa.

Asinius Agrippa, Marcus - Asinius Pollio és Marcus Agrippa unokája, a 25. év consula. 27-ben halt meg.

Asinius Gallus - Asinius Pollio fia, maga is híres szónok. Augustus híve, Tiberius alatt a senatus egyik hangadója. A császár féltékenységből bevádolta a senatusnál, 33-ban éhhalált halt.

Asinius Pollio, Gaius - Híres szónok és államférfi Iulius Caesar idejében és Augustus uralkodásának elején. A kor irodalmi életének egyik szervezője.

Asinius Saloninus - Asinius Gallus fia. Germanicus lányát kellett volna feleségül vennie.

Ateste - Ma: Este.

Atia - C. Silanus anyja, Augustus anyjának rokona.

Atilius Calatinus - Az i. e. 258. és 254. év consula.

atticizmus - Az attikai prózai nyelv és stílus felé való orientálódás a római ékesszólásban. Szigorúan fegyelmezett nyelvhasználatra törekedett.

Attius - Cicero korában élt szónok.

Attus Clausus - A Claudiusok patriciusi nemzetségének őse. 504-ben Sabinumból Rómába költözött, és Claudius Sabinus néven clienseivel együtt külön tribust alkotott.

Augusta Taurinorum - Város Észak-Italiában. Augustus előtt Taurasia volt a neve. Ma Torino.

Augustalis-papok - Papi testület, melyet az isteni Augustus és a Iuliusok nemzetségének tiszteletére Tiberius szervezett i. sz. 14-ben.

Augustodunum - Az aeduusok fővárosa Gallia Lugdunensisben. Ma Autun.

Aulus Licinius - Görög költő, Cicero szónoklatban védelmezte római polgárjogát.

Aurelia - Aurelius Cotta lánya, Iulius Caesar anyja.

Auspicium - 1. Az istenektől küldött jósjel. 2. A fővezéri hatalom, amely a császárkorban az uralkodót illeti meg, mint aki az auspiciumok megfigyelésére egyedül volt illetékes.

Aventicum - A helvétek fővárosa, ma Avenches.

Avernus-tó - A campaniai Cumae mellett, a rómaiak hite szerint az Alvilág bejárata.


Bactria
- A perzsa birodalom egyik legészakibb tartománya.

Baduhenna ligete - Baduhenna germán istennőnek szentelt erdő a frízek földjén.

Baeterrae - Colonia Gallia Narbonensisben (ma Beziers).

Baetica - Senatusi provincia Hispaniában, Andalusia és Granada vidékén.

Baiae - Campaniai kikötőváros Misenum és Puteoli között, nagyvilági fürdőhely.

baiaei tó (más néven Lucrinus). - A mai Pozzuoli-öböl.

ballisták - Várostromnál, később nyílt csatában is használt hajítógépek.

Barea Soranus - 52-ben consul, 62-ben proconsul Asiában. Barátja és tanítója, P. Egnatius Celer vallomása alapján Nero kivégeztette.

basilica - Fedett csarnokú épület; a törvénykezés és kereskedelmi tárgyalások célját szolgálta.

Bassus, Saleius - Vespasianus alatt élt epikus költő. Tehetségét Quintilianus is elismerte.

bastarnák - Valószínűleg az első germán nép, amely a görög-római világgal kapcsolatba került. Már az i. e. II. században eljutottak a Duna torkolatáig. Egészen az i. sz. II. századig harcban álltak a rómaiakkal.

batavusok - Germán néptörzs a Rajna torkolatában. A rómaiakkal való szövetségüket csak a Civilis-felkelés szakította meg. Az antik irodalom általában flegmatikus vérmérsékletükre, sőt eltompultságukra hivatkozik.

Bathyllus - Maecenas szabadonbocsátottja, híres színész (pantomimus) Rómában.

Bauli - Campaniai tengeri fürdő.

Bedriacum - Felső-italiai helység Cremona és Verona között. Vitellius seregei 69-ben két győzelmet arattak itt Otho felett.

Belgica - Gallia északkeleti része a Sequana folyó, a tenger, a Rajna, a Rhodanus és az Arar közt. Az elnevezés Augustustól származik.

Belius - Föníciához tartozó folyó, a Ptolemais (Akko) mellett ömlik a Földközi-tengerbe. Ma Bahr Naaman.

Berenice - I. Herodes Agrippa zsidó király lánya, a nagy Herodes unokája, a khalkhiszi Herodes felesége. Titus magával vitte Rómába.

Berytus - Ma Bejrút.

Bestia, Lucius - Catilina híve. Cicero később sikertelenül védelmezte egy peres ügyében.

Bibaculus, Furius Marcus - Iulius Caesar kortársa, neves költő, csípős epigrammák szerzője.

bíborszegély (clavus) - A tunica felső végétől az alsó végéig érő szegély. Széles bíborszegélyű togát senatorok, keskeny szegélyűt pedig lovagok hordhattak.

Bithynia - Kisázsiai ország. Augustus külön senatusi provinciává szervezte.

Bocchoris - Egyiptomi király, i. e. 721-től 715-ig uralkodott.

Bodotria-öböl - Ma Firth of Forth (Edinburghnál).

boiok - Germán törzs.

Bonna - Az ubiusok törzsének városa, a mai Bonn.

Bononia - Ma Bologna.

Boudicca - A britanniai icenusok királynője. Sikertelen Róma-ellenes felkelése után öngyilkos lett.

Bovillae - Kis latiumi város a Via Appia mellett, az Albanus-hegy tövében.

brigasok - A legnagyobb britanniai törzs, fővárosuk Eboracum volt (ma York).

Brixellum - Város a Padus jobb partján Parma közelében, ma Brescello.

bructerek - Germania északnyugati részében, a Lupia és az Amisia folyó között lakó nép.

Brundisium - Calabria legjelentősebb kikötője, ma Brindisi.

Brutus, Decimus Iunius (i. e. 84-43) - A Caesar elleni összeesküvés résztvevője, az Antonius elleni harcban halt meg.

Brutus, Lucius Iunius - A hagyomány szerint a Tarquiniusok elűzője és a köztársaság megteremtője. Róma első consula i. e. 509-ben.

Brutus, Marcus Iunius - A Caesar elleni összeesküvés vezetője, a köztársasági eszme következetes híve. A philippi csata után öngyilkos lett. Cicero róla nevezte el egyik rhetorikai művét.

burusok - Germán néptörzs, később Decebal szövetségesei.


Cadius Rufus
- Claudius alatt Bithynia helytartója. 49-ben zsarolás miatt elítélték, Otho rehabilitálta.

Cadmus (Kadmosz) - A görög mitológiában Agénór föníciai király fia, Théba városának megalapítója.

Caecina, Alienus - Felső-germaniai legioparancsnok, Galbától Vitelliushoz, tőle Vespasianushoz állt át. Titus 75-ben megölette.

Caecina, Aulus - I. e. 69-ben Cicero beszédet mondott érdekében. Ez a beszéd a római jogfejlődés tanulmányozása szempontjából jelentős dokumentum.

Caecina Servus, Aulus - I. e. 1-ben consul, majd Moesia helytartója.

Caecina Tuscus - Suetonius szerint Nero tejtestvére, később Egyiptom alkirálya.

Caelius Rufus, Marcus - Cicero szónok barátja és levelezőtársa.

Caelius Sabinus, Cn. Arulenus - Consul, tekintélyes jogtudós, Vespasianus rokona.

Caepio, Servilius - Az i. e. 106. év consula. A következő évben mint proconsul súlyos vereséget szenvedett a kimberektől.

Caledonia - Britannia északi része, a mai Skócia.

Cales - Campaniai város, a mai Calvi.

Caligula, Gaius Caesar - Római császár, 37-41-ig uralkodott. A római katonáktól kapta a Caligula (kiscsizma) melléknevet.

Calpurnius Fabatus - Az ifjabb Plinius feleségének nagyapja.

Calvisius Sabinus, Gaius - Az i. sz. 26. év consula. Caligula alatt Pannonia helytartója. 39-ben öngyilkos lett.

Calvus, C. Licinius - Szónok, Catullus baráti körének tagja. Az atticizmus híve, a szónoklatban csak Démoszthenészt ismerte el példaképnek. 56-ban beszédet mondott a Cicero védte Vatinius és Drusus ellen. Cicero aznap érte el Drusus felmentését, amikor Vatiniusét, úgyhogy Calvus egy nap kétszer maradt alul Cicero ellenében.

Campus Idistaviso - Valószínűleg Minden és Rinteln között fekvő terület volt, a Weser völgyét északon lezáró hegyvonulattól délre.

Camulodunum - Britanniai helység, ma Colchester.

canninefasok - A batavusok szigetén élő néptörzs, Tiberius hódította meg őket. A Civilis-felkelés mellett álltak.

Canutius - Szónok, Cicero kortársa.

Caratacus - Cunobellinus (Shakespeare-nél Cymbeline) fia; 43-ban a római invázió ellen harcoló britek vezére.

Garbo, Gaius Papirius - I. e. 131-ben Tiberius Gracchus néptribunus társa. 120-ban mint consul védte Opimiust, akinek felbujtására Gaius Gracchust megölték. 119-ben a fiatal Crassus bevádolta, és öngyilkosságra kényszerítette.

Garbo, Cnaeus Papirius - Az előbbi testvére. 113-ban a noricumi Noreiánál vereséget szenvedett a kimberektől.

carecinusok - Kis samniumi néptörzs.

carmaniusok - Szkíta törzs, a parthus birodalom déli részén, a Perzsa-öböl partján laktak.

Carrinas Secundus - Rhetor, Caligula száműzte. Az Annales XV. könyvének 45. fejezetében valószínűleg a fiáról van szó.

Carsulae - Jelentős umbriai város a mai Carigliano nevű falu helyén.

Carus Mettius - Hírhedt besúgó Domitianus idejében.

Cassius, C. Longinus - A Iulius Caesar elleni összeesküvés egyik vezetője, a philippi csata után öngyilkos lett.

Cassius Chaerea - A praetori gárda tribunusa, Caligula gyilkosa. Claudius megölette.

Cassius Longinus, Lucius - I. e. 111-ben praetor, Marius consultársa. 107-ben a tigurinusok és a helvétek ellen harcolva esett el.

Castores - Helység Cremona mellett, nevét Castor és Pollux szentélyétől kapta.

Catilina, Lucius Sergius (i. e. 108-62) - Római patricius, 63-ban szőtt összeesküvését Cicero leplezte le.

Cato, Marcius Porcius Censorius, az idősebb (i. e. 234-149) - Konzervatív római államférfi. Mint censor megtisztította a senatust a korrupt elemektől. A korai római irodalom és szónoklat nevezetes képviselője. Ránk csak a földművelésről írott műve maradt.

Cato, Marcus Porcius Uticensis, az ifjabb (i. e. 95-46) - A Pompeius mögé sorakozó senatusi párt egyik oszlopa, aki Caesar thapsusi győzelme után a zsarnokság helyett inkább a halált választotta. A császárkori ellenzék ünnepelt hőse. Curiatius Maternus tragédiát írt róla.

Catonius Iustus - Claudius alatt praefectus praetorio volt; 43-ban Messalina felbujtására megölték.

censorok - Magas rangú tisztviselők, akik a polgárokat vagyonbecslés alapján ötévenként osztályokba sorolták. Feladatuk a polgárok névjegyzékének összeállítása, a senatus kiegészítése, a közerkölcsökre ügyelés és a város pénzügyeinek ellenőrzése. A tisztség a császárkorban elsorvadt.

census - Vagyonbecslés az adózás és a katonáskodás irányítása céljából, később a közerkölcsök őrzése.

centuria - 1. Servius Tullius osztályozása alapján a polgárok egy választócsoportja. 2. Katonai egység, 60 emberből álló csapat.

centurio - Százados. Egy manipulushoz két centurio tartozott, a jobbszárny centuriója (centurio prior) az egész manipulust vezényelte, tehát tekintélyesebb volt a balszárny parancsnokánál (centurio posterior).

Cerialia - Ceres istennő ünnepe április 12-én.

Cerialis, Petilius Quintus - 61-ben vereséget szenvedett ugyan Britanniában, de később Vespasianus egyik legjobb vezéreként küzdött Civilis ellen, majd Britannia helytartójaként.

Chalcedon (Khalkédon) - Város a Bosporus ázsiai partján Byzantiummal (a későbbi Konstantinápollyal) szemben.

chaldaeusok - Babülóni származású csillagjósok. Nagyrészt szélhámosok voltak, Rómából gyakran kitiltották őket.

chamavusok - Germán néptörzs az Alsó-Rajna vidékén. Az i. sz. III. században a frank birodalomhoz tartoztak.

chasuariusok - Germán néptörzs, a chamavusok szomszédai.

chattusok - Germán néptörzs. Sokat harcoltak a rómaiak, főleg Germanicus ellen. Nevük utoljára az i. sz. IV. században tűnik fel. Talán a mai hesseniek ősei.

chaucusok - Germán néptörzs az Északi-tenger mentén, a rómaiak ellenségei.

cheruscusok - Germán néptörzs az Albis és a Visurgis között.

Chobus - Az Elbrusból eredő folyó, a Phaszisz közelében torkollik a Fekete-tengerbe.

Cibyra - Város Phrügia és Lüdia határán.

cieták - Kilikia nyugati részén élő nép.

Cilicia (Kilikia) - Ázsia délkeleti partvidéke. Pompeiusnak a kalózok felett aratott győzelme után, 67-ben, római provincia lett.

Cingonius Varro - Kijelölt consul. Galba 68 augusztusában végeztette ki; consulatusát 68 utolsó négy hónapjában kellett volna viselnie.

Cinna, Lucius Cornelius - Néppárti vezér, Sulla ellenfele, 87-84-ig consul. 84-ben a Sulla elleni harcban halt meg.

Cinyras (Kinürasz) - A monda szerint Apollón fia, Küprosz királya, Paphosz alapítója. Utódai, a Kinüradák, Tamiras utódaival együtt Aphrodité papjai.

Cirta - Város Numidia északnyugati részén.

Civica Cerealis - Moesia legatusa 82-ben. Domitianus felségárulás címén asiai helytartósága alatt végeztette ki.

Clanis - A Tiberis mellékfolyója Etruriában, ma Chiana.

Clarus (Klarosz) - Ióniai város Kolophón közelében, Apollón-szentélyéről és jóshelyéről híres.

Claudia Pulchra - M. Valerius Messalla Barbatus Appianusnak és Marcellának, Octavia leányának gyermeke, Quintilius Varus felesége, 26-ban elítélték házasságtörés miatt.

Claudia Quinta - I. e. 204-ben Magna Mater Phrügiából hozott képmását Ostiából Rómába vitte.

Claudia Silana - M. Iunius Silanus lánya, 33-ban férjhez ment Caligulához. Rövid házasság után meghalt.

cliens - Eredetileg patriciusi nemzetséghez tartozó, szabad, de nem teljes polgárjoggal rendelkező ember, akit a nemzetség feje, a patronus véd bírósági ügyekben is.

Clodius Macer - Africa helytartója, aki a főváros kiéheztetésével akart zavart kelteni, hogy Galbától elszakadjon.

Clota-öböl - Ma Firth of Clyde, az a fjord, amelybe Glasgow-nál a Clyde ömlik.

Cluvius Rufus - Tacitus egyik forrása. A 41. év consula. Valószínűleg része volt Caligula meggyilkolásában. Galba alatt hispaniai helytartó, később Vitellius híve.

Cocceius Nerva - Jogtudós, Tiberius állandó kísérője. 33-ban önkéntes éhhalált halt. (A későbbi Nerva császár nagyapja.)

coelaleták - A Haemus és a Rhodope vidékén lakó nép.

Cogidumnus - Britanniai király, egy felirat Cogidubnusnak őrizte meg a nevét.

cohors - Eredetileg a szövetségesek csapategysége. Marius katonai reformja óta minden legio tíz - egyenként 300-600 főnyi - cohorsból áll. A császárkorban a segédcsapatok cohorsai részben italiai polgárok, részben provincialakó - nem római - polgárok egységei. Az utóbbiak annak a népnek a nevét viselték, ahol toborozták őket. A cohors praetoriák, praetorianusok csapatai, az imperator testőrségét alkották. Parancsnokuk a praefectus praetorio volt. A cohors urbana városi rendőri alakulat: feje a praefectus urbi.

Colonia Agrippinensis - Az ubiusok Augusta tiszteletére emelt oltára körül épült város, nevében Germanicus felesége, Agrippina emlékét őrzi. Ma Köln.

Colonia Senensis - Ma Siena.

Colophon (Kolophón) - Ióniai város.

comitium - Népgyűlés. A comitia curiata, a patriciusok 30 curiájának gyűlései a Servius Tullius-féle reform előtt működtek. A comitia centuriatán, a centuriák szerinti népgyűléseken az egész polgárság gyakorolta politikai jogait; a kivégzések színhelyéül szolgáló tér.

Commagene (Kommagéné) - Szeleukida-birodalom északi része; i. sz. 18-ig önálló, aztán a szíriai helytartó alá rendelték.

Concordia - A római vallásban az egyetértést, különösen a polgárok és az uralkodó egyetértését megszemélyesítő istennő. Több templomot emeltek tiszteletére, különösen a császárkorban.

consulok - A legfőbb hatalmat gyakorló két tisztviselő. A császárkorban méltóságuk üres cím. Az uralkodók a tisztség egyéves időtartamát néhány hónapra szállították le, hogy minél több hívüket kitüntethessék vele.

consuli rangú helytartó - A császári provinciák helytartója.

Cornelia - A Gracchusok anyja.

Cornelius Laco - Galba alatt praefectus praetorio, Galba bukása után Otho parancsára megölték.

Cosa - Etruriai kikötőváros.

cotinusok - A régi Germania keleti határán élő, gall nyelven beszélő nép.

Cottiusi Alpok - A Dauphinét Piemontétól elválasztó hegylánc neve.

Cous - Görög sziget Halikarnasszosz és Knidosz között. Ma Sztanko.

Crassus Frugi, Licinius Marcus - Az i. sz. 27. év consula, Piso Licinianus apja.

Crassus Licinius, Lucius - Kiváló szónok. Támadására a kétszínű politikát folytató Papirius Carbo i. e. 119-ben öngyilkos lett. 95-ben consul volt. 91-ben halt meg.

cugernusok - Az ubiusok és a batavusok között a Niers mellett élő néptörzs.

curia - 1. A régi Róma három tribusa egyenként tíz curiát foglalt magába. 2. Tanácsház, pl. a senatus ülésének helye.

Curio - Előkelő plebeius nemzetség.

Curtius Atticus - Római lovag, Ovidius barátja, Tiberius kísérője. Seianus buktatta meg.

Curtius medencéje - A monda szerint a szabin nők elrablása utáni csatában Mettius Curtius szabin vezér lovastul csaknem beleveszett a későbbi forum közepén levő mocsárba. A csata emlékére nevezték el a helyet Curtius medencéjének.

Cusus - A Duna mellékfolyója, valószínűleg a Vág.

cynicus (künikosz) iskola - Túlzott igénytelenséget hirdető görög filozófiai irányzat, megalapítója Antiszthenész.

Cyrene (Küréné) - Terület Afrika északi partján, i. e. 67 óta római provincia.

Cyrrhus (Kürrhosz) - Város Szíria északi részén.

Cyrus (Kürosz) - Perzsa király (i. e. 559-529).

Cythnus (Küthnosz) - A Küklaszok egyik szigete, ma Thermia.

Cyzicus (Küzikosz) - Város a Márvány-tenger partján.


dandaridák
- A Bosporustól keletre, a Don és a Kaukázus közt élő szarmata törzs.

Decebal - A dákok királya, Traianus ellenfele. 107-ben, amikor végső vereséget szenvedett a rómaiaktól, öngyilkos lett.

decemvir - Tíz tagból álló (pl. földosztás vagy törvényhozás céljából alakult) testület tagja.

decurio - 1. Tizedes; 2. municipiumokban: községi tanácsos.

Deiotarus - Galatia Rómához hű fejedelme. Cicero védelmezte egy perében.

Demaratus - A hagyomány szerint Korinthoszból Küpszelosz türannosz elől Etruriába menekült; Tarquinius Priscus apja volt.

Demetrius - Thrasea Paetus baráti körének tagja, Vespasianus száműzte Rómából.

denarius - 16 as értékű római ezüstpénz.

dictator - A köztársaságban nagy veszély esetén hat hónapra kinevezett, korlátlan hatalommal rendelkező rendkívüli magistratus.

Diodotos - Sztoikus filozófus, a dialektika mestere. Szoros szálak fűzték Ciceróhoz, az ő házában élt és halt meg 59-ben.

Dis pater - Pluto, az Alvilág ura; Hadész római megfelelője.

Diurpaneus - A dákok királya.

Divodurum - A mediomatricusok fővárosa Galliában. Ma Metz.

Dolabella, Cnaeus - Az i. e. 81. év consula. Hortensius felmentette a zsarolás vádja alól.

Dolabella, Cnaeus Cornelius - Galba híve. Otho halála után visszatért Rómába, ahol egy hamis feljelentés alapján Vitellius meggyilkoltatta.

Domitia Decidiana - A dél-galliai származású Domitius Decidius senator lánya.

Domitius Ahenobarbus, Cnaeus - I. e. 92-ben volt censor.

Domitius Ahenobarbus, Cnaeus - Az ifjabb Agrippina férje, Nero császár apja. 32-ben volt consul.

Domitius Ahenobarbus, Lucius - Az Actium előtt Octavianushoz átállt Cn. Domitius fia, előbbi apja, az i. e. 16. év consula. I. e. 12-ben Africában volt proconsul. Eredményesen harcolt a germánok ellen.

donativum - A népnek ünnepi alkalmakkor osztogatott gabona-, bor-, olaj-, étel- vagy pénzajándék.

Drusus Caesar - Tiberius császár és Vipsania Agrippina fia. I. e. 15-ben született, i. sz. 23-ban Seianus megmérgeztette.

Drusus Caesar - Germanicus és Agrippina kisebbik fia, Tiberius trónörököse. Seianus intrikái következtében a császár halálra ítélte.

Ducenius Geminus - Volt consul, Nero az államkincstárt illető bevételek intézésére nevezte ki. Később Galba alatt praefectus urbi volt.

Duilius - Az i. e. 260-i Mylae melletti tengeri csata győztes hadvezére.

Dyrrachium - Illyriai kereskedőváros, i. e. 229 óta római birtok.


edictum
- Magistratusok vagy a császár rendelete, amelyet általában nyilvános helyeken függesztettek ki.

Egnatius Celer, Publius - Berytusi származású, elgörögösödött föníciai, aki azonban a római polgárjogot is elnyerte. Barea Soranus feljelentője.

Egnatius Rufus, Marcus - Augustus ellen i. e. 19-ben összeesküvést szervezett, kivégezték.

élelmiszerosztás (congiarium) - Eredetileg egy mértékegységnyi élelmiszer (congius "kagyló", mint űrmérték 3,28 liter). A császárkorban ünnepi alkalmakkor osztogatott ajándék (élelmiszer, ruha, pénz).

Elephantine - Sziget a Níluson, Szüéné várossal szemben.

Elymais (Elümaisz) - A Tigris alsó folyása és a Perzsa-öböl mentén elterülő vidék neve. A perzsa birodalom része volt.

emeritaiak - A lusitaniai Augusta Emerita (ma Merida in Estremadura) lakói.

Epiphanes - Antiokhosz kommagénéi király fia, aki a polgárháború kitörésekor éppen Rómában tartózkodott.

Eporedia - Város Gallia Cisalpinában, ma Ivrea.

Erycus (vagy Eryx) - Hegy Szicília nyugati részén, ma Erice.

Eumolpidák - A legtekintélyesebb athéni papi család, az eleusziszi misztériumok vezetői.


Fabius Maximus, Paulus
- Az i. e. 11. év consula. Ovidius több levelet írt hozzá a Fekete-tenger mellől. Röviddel Augustus előtt halt meg.

Fabius Rusticus - Nero kortársa, Seneca barátja. Saját koráról írt történeti művét Tacitus nagyra tartja.

Fabius Valens - Galba, majd Vitellius híve, a bedriacumi csata egyik vezére. Vespasianus kivégeztette.

Fanum Fortunae - Umbriai város, ma Fano.

felszabadított (libertus) - A szabadon bocsátott (libertus, libertinus) rabszolgák nem élveztek jogokat, felszabadításuk után is függő viszonyban maradtak urukkal.

Ferentinum - Latiumi helység. Ma Ferentino, Anagni közelében.

fetialisok - A nemzetközi jogra, diplomáciai viszonyokra ügyelő húsztagú papi testület tagjai.

Fidenae - Város öt mérföldnyire Rómától a Via Salaria mentén.

flamen - Valamelyik isten papi testületének tagja.

Flora - Ősi italiai istennő, a virágzás és az ifjúság istene.

Florentia - Firenze.

Fonteius Capito - I. sz. 67-ben consul, később Alsó-Germania helytartója.

Formiae - Latiumi város a Via Appia mentén, ma Mola di Gaeta.

Fors Fortuna (és Fortuna) - A véletlen szerencse istennője a rómaiaknál.

Forum Alieni - Észak-italiai város, ma Legnano.

Forum Iulii - Város Gallia Narbonensisben, ma Fréjus.

frízek - Germaniai néptörzs.

Frontinus, Sextus Iulius - I. sz. 74-ben consul, 75-77-ig britanniai helytartó, 100 után halt meg.

Fucinus - Tó Rómától keletre, a mai Lago di Celano.

Fulvus Aurelius - A III. legio (Gallica) legatusa, Antonius Pius császár nagyapja. 85-ben Domitianusszal együtt volt consul.

fundi hegyek - Fundi latiumi város közelében (a mai Fondi).

Funisulanus Vettonianus - Legioparancsnok, 85-ben pannoniai helytartó. Katonai pályafutásáról több feliratos emlék tanúskodik.

Furius Camillus Scribonianus - Dalmatia helytartója, 42-ben sikertelen felkelést szervezett Claudius ellen.

Furnius, Cnaeus - Szónok, politikus, i. e. 50-ben néptribunus. Cicero elismeréssel tartotta számon.


Gabinianus, Sextus Iulius
- Felkapott galliai rhetor, Tacitus ironikusan túlbecsüli.

Gaius - Caligula.

Galatia - Kisázsiai ország, Augustus i. e. 25-ben római provinciává szervezte.

galbianusok - Galba császár hívei.

Gallio Iunius - Ovidius barátja; örökbe fogadta a filozófus Seneca fivérét; egy retorikai tankönyv és számos fiktív beszéd szerzője.

Gallus Didius - Britanniai helytartó.

garamasok - Afrika belsejében élő nép.

Gelduba - Az ubiusok törzsének helye a mai Düsseldorf közelében.

Germania - 1. A germánok lakta terület neve. 2. Római provincia a Rajna és az Elba között.

Germanicus Caesar - Drusus és az ifjabb Antonia fia. Tiberius adoptálta. Hadvezéri tehetségét Tacitus különösen a germaniai háborúkban értékeli nagyra. I. sz. 19-ben hirtelen halt meg Szíriában.

geták - Thrakiai néptörzs, Crassus viselt ellenük hódító háborút.

Gotarzes - Armeniai király, III. Artabanus fogadott fia és utóda.

Gracchusok - Tiberius (i. e. 162-133) és öccse, Gaius (153-121) néptribunusok, forradalmi agrárreform végrehajtói.

Graji Alpok - A Kis Szent Bernát-hágó környéke.

Graupius-hegy - Caledoniai hegység. Közelében verte meg Agricola Calgacust.


Haemus-hegység
- A mai Balkán hegység.

Halicarnassus (Halikarnasszosz) - Város a kisázsiai Kariában.

Hammon - az egyiptomiak főistene, a görög Zeusszal azonosították.

hariusok - Germán törzs, nevük arius alakban is előfordul.

háromtagú bizottság - Főbenjáró ügyekben illetékes bíróság.

haruspex - 60 tagból álló, főként villámlásból és áldozati állatok beléből jósló papi testület tagja.

Haterius Decimus - Az i. sz. 22. év consula.

Haterius Quintus - Nagy hírű szónok, tekintélyes senator, az i. e. 9. év consula. 26-ban halt meg.

helvétek - Eredetileg a mai Majna és a Neckar vidékén élő nép. Caesar idejében már a mai Svájc nyugati vidékére húzódtak, de hajdani hazájuk még sokáig a helvét pusztaság nevét viselte.

Helvidius Priscus - Filozófus, politikus, a császárkori ellenzék egyik jeles képviselője. Vespasianus halálra ítélte.

heniochusok - A Fekete-tenger északkeleti partján élő kalóznép.

Hercules Monoecus - Ma Monaco.

Hercyniai-erdő - Germaniai hegység. A mai Cseh-erdőt, az Érchegységet és a Szudétákat jelöli.

Hermagoras - I. e. 150 táján élt rhetor, stílusát Cicero is száraznak jellemezte.

herminonok - Az ingaevonok és az istaevonok között élő germán néptörzs.

hermundurok - A mai Saale folyó vidékén élő germán törzs.

Herodes Agrippa I. - Caligula kegyéből egész Iudaea királya (meghalt 44-ben).

Herodes Agrippa II. - I. Herodes Agrippa fia, Berenice testvére, II. Herodes halála után Khalkhisz királya.

Herodes Antipas - Nagy Herodes fia, Galilaea és Peraea fejedelme, i. sz. 39-ben halt meg.

Herodes, Nagy - Iudaea királya, i. e. 3-ban halt meg.

Herodes II. - Khalkhisz uralkodója, Berenice férje (meghalt 48-ban).

hiberek - A Kaukázustól délre, az albanusoktól nyugatra élő nép.

Hibernia - A mai Írország.

Hierosolyma - Jeruzsálem.

Hirtius, Aulus - Az i. e. 43. év consula.

Hispalis - Római colonia Baetica provinciában. Ma Sevilla.

Hordeonius Flaccus - Felső-Germania legatusa.

Hortalus, Marcus - A híres Quintus Hortensius unokája 16-ban már ötvenéves lehetett. Az Augustustól kapott egymillió sestertius a senatori census összegének felelt meg.

Hortensius Hortalus, Quintus - Híres ügyvéd és szónok, Ciceróig a forum legünnepeltebb nagysága (114-50).

Hostilia - Helység Mantovától délkeletre a Pó bal partján, ma Ostiglia.

Hypaepa - Lüdiai város Szardesztól délre.

Hyperides (Hüpereidész) - Híres IV. századi attikai szónok.

hyrcanusok - A Kaspi-tenger vidékén élő nomád nép.


Icelus
- Galba libertusa, felszabadításától Marcianus a neve.

icenusok - Britanniai törzs, a mai Norfolk és Suffolk területén élt.

Ilium - Trója.

imperator - A katonai főhatalom birtokosa, a köztársaságkorban a hadvezér, később a császár.

ingaevonok - Az Északi-tenger vidékén élő germán nép.

Interamna (Interamnium) - Umbriai város, ma Terni.

Intimilium - Lásd Albintimilium.

Isauricus, Publius Servilius - I. e. 48-ban Caesar consultársa, 46-ban Asia proconsula.

Iuba - Numidia királya, a Pompeius-párt híve. A thapsusi csata után i. e. 46-ban öngyilkos lett.

Iulia, az idősebb - Augustus és Scribonia lánya. Agrippa, Marcellus, majd Tiberius felesége. I. sz. 14-ben száműzetésben halt meg.

Iulia, az ifjabb - Az idősebb Iulia és Agrippa lánya, L. Almilius Paulus felesége. Erkölcstelen életmódja miatt Augustus száműzte. 28-ban halt meg.

Iulius Briganticus - Civilis unokaöccse és ellenfele.

Iulius Celsus - 32-ben a városi csapatok parancsnoka, részt vett Seianus összeesküvésében.

Iulius Civilis - A batavusok felkelésének vezetője 68-69-ben.

Iulius Classicus - A treverek lovassági parancsnoka. Civilis felkelése mellé állt.

Iulius Florus - A treverek felkelésének vezetője i. sz. 21-ben.

Iulius Frontinus - 74-ben consul, Britannia helytartóságában Agricola elődje. Nerva alatt curator aquarum (vízügyi tisztviselő). Róma vizeiről és hadmérnöki kérdésekről szerkesztett műveivel íróként is nevet szerzett magának.

Iulius Sabinus - Civilis híve, azon fáradozott, hogy a trevereket és a lingókat a felkelés mellé állítsa.

Iulius Sacrovir - Az aeduusok felkelésének vezetője i. sz. 21-ben. A felkelés leverése után öngyilkos lett.

Iulius Tutor - A Rajna-part parancsnoka, Iulius Sabinus szövetségese.

Iuliusi Alpok - Venetiában. Pannonia felé vannak átjárói.

Iunius Blaesus - Seianus nagybátyja; Pannonia helytartója. 36-ban öngyilkos lett.

Iunius Gallio, Lucius (Annaeus) - Híres szónok, Seneca testvére. Neve eredetileg Annaeus Novatus. Nero később őt is megölette. Az Apostolok cselekedeteiben proconsulként szerepel (l. Seneca 104. 1. levél), ez is hozzájárulhatott a Pál apostol és Seneca közti levelezés fikciójának felbukkanásához.

Iunius Silanus Torquatus - Az 53. év consula. Unokája az ifjabb Iuliának, Augustus unokájának.

Iuppiter Dis - Az alvilági Iuppiter: Pluto.

Iustus Fabius - Az ifjabb Plinius baráti körének tagja, 102-ben consul suffectus volt.

Iuvenalia - Nero alapította színházi játékok az előkelő ifjúság számára.


katapulták
- Föníciai eredetű lövő- és hajítógépek. Várostromnál és nyílt csatában is használták őket.

Kaukázus átjárói - Media és Hyrcania közt, a Kaspi-tenger délnyugati oldalán vezető szűk út.

kettős fogat (biga) - Kétfogatú versenykocsi vagy harci szekér.

kijelölt consul (consul designatus) - A consulválasztó gyűlés által megválasztott, de hivatalba még nem lépett consul.

kimberek - Germán néptörzs az Északi-tenger partján, a Rajna-torkolat vidékén.


Laelius, C.
- Az ifjabb Scipio filozófus barátja, "A barátságról" szóló Cicero-mű címzettje.

Laodicea - Szíriai város, Küprosszal átellenben.

Larok - Védőistenek; a meghalt ősök lelkei, akik a házat őrzik; az állam védelmezői.

latiumi jog - Eredetileg a latiumi városoknak, később coloniáknak is adományozott jog. A teljes római polgárjognál korlátozottabb szabadságot biztosít. I. e. 90-ben a lex Iuliában egész Italiára kiterjesztették a római polgárjogot.

Legatus - Követ; senatori rangú alvezér. A császárkorban a legio fővezére (legatus legionus) vagy a császári provincia helytartója (legatus Caesaris pro praetore consulari potestate).

legio - Római hadosztály. Marius óta minden legio tíz cohorsból (zászlóaljból), minden cohors három manipulusból állt. A legiók létszáma 4200 és 6000 között váltakozott. A hagyomány szerint Romulusnak egész hadserege egy legio volt, a korai köztársaságkorban rendszerint négy legiót állítottak ki, Caesarnak 40, Octavianusnak az actiumi csata után 50 legiója volt. Augustus halálakor 25 legio volt, a korai császárkorban megint 30 lett. Elnevezésük általában Iulius Caesartól ered.

Lentulus, Cn. Cornelius - Az i. e. 18. év consula, eredményesen harcolt a dákok és a szarmaták ellen. Drusus kísérője Pannoniában.

Lentulus, Cn. Cornelius - Az i. e. 18. év consula, a dacusok és a geták ellen harcolt. I. sz. 25-ben halt meg.

Lentulusok - Előkelő patriciusi nemzetség.

Leptis Minor - Város Africa provinciában.

Leucophrys (Leukophrüsz) - Kariai város híres Artemisz-templommal. Innen származik az istennő Leukophrüéné mellékneve.

leucusok - Galliai törzs a Matrona (ma Marne) és Mosella (ma Mosel) között.

lex Cassia - I. e. 45-ben L. Cassius Longinus alkotta; a törvény a plebeius származásúaknak a patriciusok sorába való iktatásáról szól.

lex Saenia - I. e. 27-ben hozott törvény plebeiusok fölvételéről a patriciusi rendbe.

Libo Drusus - Anyai dédapja a nagy Pompeius volt, Scribonia (Iulia anyja) pedig nagyapjának a nővére, apját Livia adoptálta. Így Tiberius és általában a Caesarok unokatestvére volt.

liburniai hajó - Az illyriai liburnusoktól eredő, két-evezősoros, gyors hadihajó.

Licinius Proculus - A praetorianusok parancsnoka, Otho bizalmas barátja, majd Vitellius embere.

lingók - Gall törzs Gallia Lugdunensis és Belgica határán.

Linus (Linosz) - Legendás görög dalnok.

Liris - A mai Garigliano folyó Közép-Italiában.

Livia - Augustus felesége.

Livia (Livilla) - Az ifjabb Drusus felesége; Seianus felbujtására közreműködött férje tönkretételében.

Lollius Paulinus, M. - Horatius IV. 9. ódájának címzettje, Galatia, majd Germania helytartója, Gaius Caesar kísérője Armeniában.

Londinium - London.

lovagok - Kezdetben a legvagyonosabb polgárokból szervezett lovas katonák. Később külön társadalmi réteg, amelybe a pénzemberek, kereskedők, vállalkozók tartoztak.

lovasegység (ala) - A szövetséges segédcsapatok önálló, a legióval szerves összefüggésben nem álló lovasalakulata. 300 emberből állt, tíz kisebb szakaszra, turmára, ez pedig 3-3 decuriára volt osztva. Római tisztek irányították. A lovasegység nevét megalapítójáról kapta, vagy arról a népről, ahol toborozták.

Lucanus, Annaeus - A "Pharsalia" szerzője, Seneca unokaöccse.

Luceria - Apuliai város.

Lucilius, Gaius - Szatíraköltő, i. e. 101-ben halt meg.

Lucus - A vocontiusok városa, ma Luc (Dauphinéban).

Lugdunum - Gallia Lugdunensis fővárosa, ma Lyon.

lugiusok - Sziléziában élő germán nép.

Lupia - A Rajna mellékfolyója, a mai Lippe.

Lusitania - Római provincia Hispania nyugati részén.

Lutatius-nemzetség - Híres plebeius nemzetség.

Lycia (Lükia) - Ország Kisázsia déli partján, a Lükiai-tenger mentén.

Lydus (Lüdosz) - Atüsz király fia, a lüdek ősatyja.

Lysias (Lüsziasz) - Híres IV. századi attikai szónok.


magánember (privatus)
- Magistraturát nem viselő római polgár.

Magnesia - 1. Kariai város Epheszosztól északnyugatra, a Maiander mellett. 2. Lüdiai város a Szipülosz-hegység tövében.

Mallius Maximus - I. e. 106-105-ben consuli serege vereséget szenvedett a kimber Boiorixtól.

manipulus - Alegység, szakasz, a cohors harmadrésze. A római hadrendben egy-egy harcvonalban tíz manipulus (1200 ember) állt.

Manlius Valens - Britanniai legioparancsnok, az i. sz. 96. év consula.

Marcellus, M. Claudius - Augustus unokaöccse, Iulia férje. A császár adoptálta, de Marcellus fiatalon, i. e. 23-ban meghalt.

Marcellus-színház - Augustus unokaöccse emlékére épült, 15 000 nézőt befogadó színházépület a Capitolinus és a Tiberis között.

Marcodurum - Helység Köln közelében, ma Düren.

mardusok - Media és Armenia területén élő törzs, feltehetőleg a Van-tótól északkeletre tanyázott.

marhavásártér (Forum boarium) - A Palatinus nyugati szélén terült el. Itt, a Circus Maximus északi végénél volt a Herculesnek szentelt Ara maxima.

Marius Celsus - Eredetileg Galba híve, majd Otho hadvezére.

Marius, G. - Plebeius származású hadvezér és államférfi, a Iugurtha elleni és a kimber-teuton háború hőse. Küzdelme Sullával a polgárháborúk egyik legvéresebb időszaka volt.

markomannok - Germán néptörzs a suebusok, majd a mai Csehország területén.

Maroboduus - A markomannok fejedelme. Nagy birodalmat alapított, mely i. sz. 19-ben megbukott.

Mars-mező - Sík terület a régi város határán kívül (északra), itt tartották a comitia centuriatát. Később középületekkel, színházakkal, fürdőkkel épült be.

Mars Ultor temploma - Templom Augustus forumán, melynek építésére Octavianus a philippi csatában tett fogadalmat.

marsacusok - Gallia Belgicában, a Rhenus torkolatánál élő gall néptörzs.

marsusok - Régi italiai nép, a szövetséges háborúban (i. e. 90-88) Róma fő ellenfele.

Marus - A Duna mellékfolyója, a mai Morva.

Massilia - Marseille.

Maternus Curiatius - Tragédiaíró az i. sz. I. században.

mattiacusok - Germán néptörzs, a chattusok része, lakóhelyükön volt a meleg forrásairól híres Aquae Mattiacae (ma Wiesbaden).

Mattium - A mattiacusok névadó városa, a chattus főváros.

Mediolanum - Ma Milano.

mediomatricusok - Gall nép a treverektől délre, a Mosella táján.

Mefitis - Az italiai kénes források istene. Sok helyen volt szentélye.

Melitene - Kappadokiai város az Eufrátesz partján.

Menandros - Az attikai újkomédia legjelentősebb képviselője.

menapiusok - Galliai nép a Rhenus két partján.

Messala, M. Valerius Corvinus - Augustus korában élt szónok, tudomány- és irodalompártoló nagyúr (i. e. 64-i. sz. 8).

Messala, M. Valerius Corvinus - A szónok Messala Corvinus fia, i. e. 3-ban consul, i. sz. 6-ban Dalmatiában és Pannoniában legatus. Ovidius barátja.

Messalinus, Aurelius Cotta Maximus - Az előbbi testvére, Tiberius besúgója. Ovidiusszal jó barátságban lehetett.

Messalla Vipstanus - Vespasianus tribunusa, szónok, történetíró.

Metellus, Caecilius - Az i. e. 113. év consula.

Metellusok - Régi római nemzetség.

Metrodorus (Métrodórosz) - Epikurosz tanítványa.

Mevania - Umbriai város Róma és Ancona között.

Milo, T. - Néptribunus, Cicero védte i. e. 52-ben.

Minos - Kréta szigetének mondai királya.

Minturnae - Város Latiumban a Liris folyó torkolatánál.

mithridatesi háborúk - Róma és VI. Mithridatész Eupatór pontoszi király három részletben lezajlott és végül a rómaiak győzelmével zárult háborúja i. e. 89-84-ben, 83-82-ben és 74-64-ben.

Moesia - Római provincia Szerbia (Felső-Moesia) és Bulgária (Alsó-Moesia) területén.

Mogontiacum - A vangiók városa, a mai Mainz.

Mona szigete - A mai Anglesey Anglia és Írország között.

morinusok - A nerviusoktól nyugatra élő gall nép, Caesar hódította meg őket.

Mosa - Folyó Gallia Belgicában, a mai Maas.

moschusok - Strabón szerint a Fekete-tenger délkeleti partjain, Plinius szerint a Phaszisz forrásvidékén élő néptörzs; támogatást nyújtott Traianusnak.

Mucianus Licinius - 67-től Szíria helytartója. Otho, majd Vespasianus híveként harcolt Vitellius ellen, ő helyettesítette Vespasianust Rómába érkezéséig.

Mucius Scaevola, Q. - Az "Augur"; kiváló jogász, Cicero tanítómestere (i. e. 159-88).

Mulvius-híd - Két mérföldre Rómától a Via Flaminiát vezette be a városba.

Mummius, L. - Az i. e. 146. év consula, Korinthosz lerombolója.

municipiumok - Római polgárjoggal nem rendelkező közösségek városai, önálló közigazgatásuk volt. Rangban a coloniák után álltak.

Mutina - Ma Modena.

Mytilene (Mütiléné) - Leszbosz sziget legnagyobb városa.


Nabalia
- Folyó Germania északi részén, talán a mai Yssel vagy Vechte.

nabataeus - Arábiai nép. 104-106-ban Traianus szüntette meg végleg az önállóságukat, és provinciát alakított a területen Arabia néven.

nahanarvalok - A lugiusok csoportjához tartozó germán nép.

Narbo Martius - Város Gallia Narbonensisben, ma Narbonne.

naristusok - Germán törzs a markomannok szomszédságában.

Narnia - Város a Via Flaminia mentén, ma Narni.

naryxek - Az euboiai öböl mellett fekvő Naryx város lokrisi eredetű lakói.

nasamók - Kürénaika közelében élt nomád néptörzs.

Nauportus - Nyugat-pannoniai helység.

nemesek - Germán néptörzs, székhelye Noviomagus (ma Speyer) volt.

népgyűlés (comitium) - A római nép legfőbb határozathozó gyűlése fontos állami ügyekben. Döntéseit a senatus szentesítette. A császárkorban már csak formai jelentősége volt.

néptribunusok (tribuni plebis) - A plebs legfőbb tisztviselői, rendkívüli hatalmú védelmezői a patriciusokkal szemben. Személyük szent és sérthetetlen, vétójoguk volt, összehívhatták a senatust és a népgyűlést. Augustus is megszerezte magának ezt a méltóságot, és ezt tette császári hatalma formális jogi alapjává.

Nero Caesar - Germanicus és Agrippina idősebb fia, a császári trón örököse. Tiberius száműzte, 31-ben öngyilkos lett.

Nero, Tiberius Claudius - Tiberius császár apja, Livia első férje.

nerviusok - Gall néptörzs, Caesar legyőzte őket.

Nicetes Sacerdos - Két hasonló nevű rhetor. Az idősebbik Tiberius korában élt, a fiatalabb az ifjabb Plinius szmürnai tanítómestere volt. Tacitus az utóbbit említi a Dialógusban.

Nicopolis - Római colonia az ambrakiai öböl bejáratánál, Actiummal szemben.

Nicostratus - Legyőzhetetlen görög birkózóbajnok a császárkor elején.

Ninos - Ninive (Moszul közelében).

Nisibis - Mezopotámiai helység.

Nola - Ősi campaniai város.

Nonianus, Servilius - A 35. év consula, a császárkor egyik legjelentősebb történetírója.

Noricum - Római provincia Raetia és Pannonia között.

Novaesium - Az ubiusok városa, ma Neuss.

Novaria - Város Gallia Transpadanában, ma Novara.

Nuceria - Dél-campaniai város.

Numa - Numa Pompilius, a második római király.

numidák - A mai Algéria területén volt Numidia nomád lakói, kiváló lovasok voltak.

Numisius Lupus - A nyolcadik legio legatusa volt.

Nymphidius Sabinus - Nero besúgója, a testőrség parancsnoka, majd Galba embere. Saját katonái ölték meg.


Obultronius Sabinus
- Nero alatt, 56-ban quaestor.

Ocriculum - Umbriai város a Via Flaminia mentén.

Octavia - Augustus testvére, Antonius felesége, Marcellus anyja.

Octavius, C. - Augustus császár apja, Catilina seregeinek megsemmisítője.

odrusák - A Hebrus mentén élő thrák nép.

Oea - Ma Tripoli.

Ofonius Tigellinus - Nero bizalmas barátja, majd Galba híve. Otho öngyilkosságra kényszerítette.

optimaták - A köztársaságkorban a konzervatív párt főként patricius származású hívei.

Orcades - Szigetcsoport Britannia északi részén, a mai Orkney és Shetland szigetek.

ordovixok - Wales északi részein, a siluroktól északra élő nép.

oscusjáték - Az Atellana nevű, Campaniából (Atellából) származó, népi eredetű dráma.

Ostorius Scapula, Publius - A britanniai csapatok főparancsnoka. Megbízatását 47-ben vette át Aulus Plautiustól.

osusok - Germán törzs, Tacitus szerint pannoniai nyelven beszéltek.

ovatio - Kis diadalmenet. A vezér gyalog vagy lóháton vonult be a városba, és a Capitoliumon juhot áldozott.

összeírt atyák - A senatorok megszólítása.

Pacorus - Arszakida király, Orodész fia, i. e. 40-ben a renegát Labienusszal együtt elfoglalta Kisázsiának az Eufrátesztől Ióniáig terjedő részét.

Pacuvius - Tragikus költő, Ennius unokaöccse (i. e. 220-130).

Padus - A mai Pó folyó.

paelignusok - Szabin eredetű, közép-italiai nép.

Pamphylia - Kisázsia partszegélye Lükia és Kilikia között.

Pandateria - Sziget a nápolyi öbölben, ide száműzte többek között Augustus Iuliát, Nero Octaviát.

Pansa, Vibius - Az i. e. 43. év consula.

Paphos - Küprosz Aphrodité-szentélyéről híres keleti városa.

Passienus Crispus, C. - Az i. sz. 44. év consula, ünnepelt szónok. Első felesége, Domitia révén Nero nagybátyja, Agrippinával kötött második házassága alatt Nero mostohaapja.

Patavium - A mai Padova.

patriciusok - Eredetileg a senatorok utódai, született nemesek, Iulius Caesar óta szokás volt plebeius családokat fölvenni a patriciusok közé.

patronus - Pártfogó, a kliens jogi védelmezője.

Pedius Blaesus - Kréta és Küréné proconsula, Nero alatt zsarolásért elítélték.

Pedius, Quintus - Hirtius és Pansa halála után az i. e. 43. év consula.

Pelops - Mondai hős, Oinomaosz legyőzője, az olümpiai játékok megalapítója.

peripatetikusok - Az arisztotelészi iskolához tartozó filozófusok. A név onnan ered, hogy Arisztotelész sétálva oktatta tanítványait.

Perpenna, M. - Az i. e. 129-ben Pergamonban Arisztonikosz vezetésével kitört rabszolgafelkelés leverője.

Perses (Perseus) - Makedonia királya, a Püdna melletti csatában i. e. 168-ban megadta magát a rómaiaknak.

Perusia - Etruszk eredetű város, a mai Perugia.

perusiai háború - Octavianus és Antonius küzdelme. I. e. 41-ben kezdődött és Octavianus győzelmével 40-ben ért véget.

Petronius Turpilianus - Az i. sz. 64. év consula, britanniai helytartó.

Philippopolis - Thrákiai város a Hebrus partján.

Philippus Macedo (Philipposz) - Makedonia uralkodója (i. e. 359-336), a makedón birodalom megalapítója, Nagy Sándor apja.

Philon - Larisszai születésű filozófus. 105 táján az Akadémia feje, a 80-as évek elején Rómába költözött.

IV. Phraates - Parthia királya i. e. 37-32-ig. 36-ban megverte Antonius seregét, a római foglyokat és hadijelvényeket csak 20-ban adta vissza Augustusnak.

Phrixus - Athamasz és Nephelé fia. Mostohaanyja üldözése elől az aranygyapjas kos hátán Kolkhiszba menekült. Vele menekülő húga, Hellé útközben a tengerbe veszett (Hellészpontosz).

Picenum - Umbriától délre eső közép-italiai tartomány.

Piso, Cn. Calpurnius - Brutus és Cassius híve. I. e. 23-ban Augustusszal együtt volt consul.

Piso, Cn. Calpurnius - Az előző fia, az i. e. 7. év consula, később Szíria helytartója. Germanicus megmérgezésével gyanúsították. A bűnvádi eljárás alatt meghalt.

Piso, L. Calpurnius - Az előző fia, az i. sz. 27. év consula, majd városparancsnok.

Piso, C. Calpurnius - Nero ellen összeesküvést szervezett, 65-ben megölték.

Piso, L. Calpurnius - Az i. e. 15. év consula. I. e. 11-ben győzelmet aratott a thrákok felett. Tiberius alatt városparancsnok. (Nővére, Calpurnia, Caesar felesége volt.)

Piso Licinianus, L. - Galba császár kiszemelt örököse. A testőrök Galbával együtt megölték.

Placentia - Város Gallia Cisalpinában, ma Piacenza.

Planasia - Tyrrhen-tengeri sziget, Agrippa Postumus száműzetési helye.

Planicus Varus, M. - Vespasianus alatt Bithynia, majd Asia proconsula.

Plautius, Aulus - I. sz. 43-ban Britannia helytartója, győzelmes hadvezér.

Plautius Lateranus - Az előző unokaöccse. A Piso-féle összeesküvésben való részvételéért kivégezték.

Poeninusi-hágó - A Nagy Szent Bernát-hágó.

Poetovio - Felső-pannoniai város, ma Ptuj.

polgárkoszorú - Katonai kitüntetés. Tölgykoszorú, amelyet római polgár életének megmentéséért adtak.

Polyclitus - Nero felszabadított rabszolgája. 61-ben rendkívüli teljhatalommal Britanniába küldte Suetonius Paulinus helytartó ellenőrzésére. 68-ban Galba megölette.

Pompeius Magnus, Cn. - A nagy Pompeius idősebb fia, a Munda melletti csatában halt meg i. e. 45-ben.

Pompeius Magnus, Cn. - Claudius császár veje, Messalina megölette.

Pompeius Magnus, Sextus - A nagy Pompeius fiatalabb fia, a triumvirek ellenfele. Naulokhosz melletti veresége után i. e. 35-ben Kisázsiában megölték.

Pompeius, Sextus - I. sz. 14-ben consul, majd Asia helytartója, Ovidius barátja volt.

Pompeius-színház - Róma első kőszínháza a Mars-mezőn. Később összeépítették vele Pompeius oszlopcsarnokát, ahol Iulius Caesart meggyilkolták.

pontifexek - A legfőbb papi testület tagjai. Az évkönyveket és a consulok lajstromát vezették, az időszámítást szabályozták, nagy politikai befolyásuk volt. A testület feje a pontifex maximus, a császárkorban maga a császár.

Pontus (Pontosz) - 1. A Pontus Euxinus, a mai Fekete-tenger. 2. Ország Kisázsia északkeleti részén.

Poppaea Sabina - Cn. Poppaeus Sabinus lánya, i. e. 47-ben Messalina féltékenységből öngyilkosságba kergette.

Poppaea Sabina, az ifjabb - Az idősebb Poppaea és Titus Ollius lánya, Nero felesége.

Poppaeus Sabinus, Cnaeus - I. sz. 9-ben consul, 12-től 35-ig, haláláig Moesia helytartója.

Porta Collina - Róma Servius Tullius idejében épült védőfalának egyik kapuja.

praefectus - Elöljáró; a birodalom valamelyik részének kormányzója; a hadseregben a szövetséges alakulatok parancsnoka, cohorsparancsnok.

praetexta - Ld. bíborszegély.

praetorok - Bírói, igazságszolgáltatói hatalommal rendelkező magistratusok. A távollevő consult helyettesítették. A praetor urbanus (városi praetor) a római polgárok, a praetor peregrinus idegenek peres ügyeiben ítélt. A praetorok hivatali évük leteltével kisebb jelentőségű provinciát igazgattak.

praetori vádformula - A római peres eljárás két részre tagolódott: in iure (a praetor előtt) és in iudicio (a bíróságon). A praetor formulája alapján vizsgálták, hogy a vád fennáll-e, de a praetor hivatalból is dönthetett az ügyben.

praetorianusok - A cohors praetoriának, a császár testőrségének a tagjai. A császárkorban nagy befolyásuk volt. Parancsnokuk a praefectus praetorio.

praetorianus tábor - A praetorianusok laktanyája Rómában a porta Viminalis környékén. Tiberius császár szervezte.

primipilaris centurio - A legio első cohorsának rangidős centuriója. Leszerelés után jelentős végkielégítéssel jutalmazták, sőt a lovagi rangot is megkaphatta.

princeps - Augustus császár címe: első a polgárok között; az állam első férfia.

proconsul - Valamelyik provincia helytartója, hivatali évét letöltött consul. A császárkorban volt praetorokra is ruháztak proconsuli hatalmat. Ebben az időben a senatusi provinciák helytartóit jelölték ezzel a névvel.

procuratorok - Eredetileg magánemberek ügyintéző rabszolgái. A császárkorban pénztári főtisztviselők, császári provinciákban a pénzügyi igazgatás általában lovagrendű vezetői. Egyes provinciákban a kormányzó neve (pl. Pontius Pilatusé Iudaeában).

Propontis - a mai Márvány-tenger.

propraetor - Volt praetor, valamelyik meghódított provincia kormányzója. A császárkorban a császári provinciák - volt consulok vagy volt praetorok közül kinevezett - helytartója.

proskripció - Gazdag és befolyásos polgárok vagyonelkobzásra és halálra ítélése. A proskribáltak névsorát kiáltványban tették közzé, ettől kezdve bárki megölhette őket. Sulla 40 senatort és 1000 lovagot proskribált, a második triumviratus tagjai 150 senatort és számos más polgárt.

provincia - Italián kívül fekvő, ellenségtől meghódított és római közigazgatás alatt megszervezett terület. A köztársaságkorban az ellenségtől háborgatott tartományokat consulok kormányozták (provincia consularis), a békéseket praetorok (provincia praetoria). Augustus i. e. 27-ben a katonai megszállást igénylő provinciákat a császár hatáskörébe utalta, a többit a senatuséba. A consulok és a praetorok közül sorshúzással jelölték ki a provinciák helytartóit.

Ptolemaeus - II. Iuba mauretaniai király fia és utóda. 40-ben Caligula Rómába csalta, és megölette.

Ptolemaeus (V) Epiphanes (Ptolemaiosz Epiphanész) - Egyiptom uralkodója, i. e. 181-ben halt meg. Fiainak M. Aemilius Lepidus volt a gyámja.

Ptolemaeus (III.) Euergetes (Ptolemaiosz Euergetész) - Egyiptom uralkodója i. e. 277-től 222-ig.

Ptolemaeus Soter (Ptolemaiosz Szótér) - Nagy Sándor makedón származású hadvezére, Egyiptom helytartója, a Lagidák dinasztiájának megalapítója.

Puteoli - Cumae kikötője, a mai campaniai Pozzuoli.

Pyramus - Folyó Kilikában.


quadok
- A suebusok csoportjába tartozó germán néptörzs.

quaestorok - A királyság idejében gyilkossági ügyeket vizsgáló bírók, később az állampénztár felügyelői, a tartományokban a pénzügyek intézői, a hadsereg gazdasági és élelmezési ügyeinek vezetői. A tisztségre 25 éves korban lehetett pályázni.

quaestori provincia - Az a - sorsolással kiválasztott - tartomány, ahol a hivatalából leköszönő quaestor a következő évben tevékenykedett.

quindecemvirek - A Sibylla-könyveket őrző, tizenöt férfiból álló testület tagja.

Quinquatrus - Minerva ünnepe március 19. és 23. között.

Quirinus - Az istenné lett Romulus neve.


Raetia
- Augustus óta római provincia a mai Svájc keleti részén, Tirol és Dél-Bajorország területén.

Raetiai-hágó - A Brenner-szoros.

Reate - Helység Rómától északra. Ma Rieti.

Regium Lepidum - Helység Parma és Mutina között. Ma Reggio.

Regulus, Aquilius - Nero besúgója. Sok ember halálát okozta, de nem esett bántódása. Még Domitianus halála után is tartottak tőle.

Regulus, P. Memmius - Az i. sz. 31. év consula, később Moesia és Asia helytartója.

remusok - Erős gall törzs Gallia Belgicában, Róma szövetségesei.

rendőri alakulatok - Hét cohorsból álló városi rendőrség és tűzoltóság. Katonái általában felszabadított rabszolgákból rekrutálódtak.

reudignusok - Germania északi részén, az Albis folyó jobb partján lakó törzs.

Rhacotis - Alexandria délnyugati városrésze. Itt volt az Akropolisz és a Serapeion.

rhetorok - Nyilvánosan szereplő szónokok; az ékesszólás tanítói. Az előkelő római ifjak vagy Görögország rhetoriskoláiban (pl. Rhodoszon), vagy a római szónokiskolákban sajátították el a szónoklást.

Rhodanus - Gallia főfolyója, a mai Rhône.

Rhodus, Rhodosz - Égei-tengeri sziget Karia közelében.

rhoxolánok - Szarmata néptörzs a mai Besszarábia területén.

Rigodulum - A treverek városa Gallia Belgicában, ma Reol.

Roscius Caelius - A 20. legio parancsnoka Agricola előtt. 81-ben consul suffectus.

Roscius Otho, L. - I. e. 67-ben néptribunus. A nevéhez fűződő lex Roscia szerint a színház orchestrájában ülő senatorok mögötti 14 sor illette meg a lovagokat. A cirkuszban a senatorok csak Claudiustól kaptak külön helyeket, a lovagok pedig Nerótól.

Roscius Quintus - Híres tragikus színész Sulla korában.

rostra - Szónoki emelvény a forumon. I. e. 388-ban Gaius Maenius az antiumi hajók orrával (rostrum) díszítette, innen ered a neve.

Rubellius Plautus - Agrippina saját fia, Nero helyett uralkodóvá akarta tenni, ezért Nero 62-ben kivégeztette.

Rubrius Gallus - Nero hadvezére, később Otho híve. Vespasianus alatt 70-ben mint Moesia helytartója legyőzte a szarmatákat.

Rufrius Crispinus - Az ifjabb Poppaea Sabina első férje. Nero utolsó éveiben kényszerült öngyilkosságra.

Rufus Atilius - Agricola kortársa, Pannonia, majd Szíria helytartója.

Ruminalis - A hagyomány szerint az a fügefa, amely alatt a nőstény farkas Romulust és Remust a tejével táplálta.

Rutilius Rufus, P. - A Scipio-kör tagja, Panaitios tanítványa, az i. e. 105. év consula, Aemilius Scaurus politikai ellenfele. Cicero nagyra tartotta.


Sabinus, Flavius
- Otho alatt, majd 72-ben volt consul.

Sabinus, Flavius - Vespasianus testvére. Hét évig Moesia helytartója, majd római városparancsnok.

Sabrina - Folyó Britannia nyugati partján, ma Severn.

Salius-papok - Mars és Quirinus papjai. Március elsején pajzzsal a kezükben, énekelve-táncolva járták be a várost.

Sallustius Crispus, C. - Híres történetíró (i. e. 86-35).

Sallustius Crispus - A történetíró unokaöccse, Augustus és Tiberius bizalmas embere. I. sz. 20-ban halt meg.

sallustiusi kertek - A történetíró Sallustius híres kertjei, a Via Flaminia közelében.

Salus - Az állam üdve és a polgárok egészsége fölött őrködő római istennő.

Salvius Otho Titianus, L. - Otho császár testvére, az 52. és 69. év consula.

samnisok - Ősi italiai nép, Róma i. e. 296-ban győzte le.

Sanquinius Maximus - Alsó-Germania helytartója, 47-ben halt meg.

santonok - Gall nép Aquitaniában.

Sardes - Lüdia fővárosa.

Saturnalia - Saturnus isten ünnepe december 17. és 24. között, amikor farsangi szabadossággal idézték vissza a saturnusi aranykort.

Saturnus - A vetések ősi latin istene.

Scaurus, M. Aemilius - Az i. e. 115. és 107. év consula, Rutilius Rufus politikai ellenfele. Cicero nagyra tartotta.

Scaurus Aurelius - I. e. 105-ben vereséget szenvedett a kimberektől, Boiorix király megölte.

Scaurus Mamercus - Az i. sz. 21. év consula, szónok és drámaíró.

Scipio, P. Cornelius, Africanus maior - Híres hadvezér, Hannibal legyőzője.

Scipio Aemilianus, P. Cornelius Africanus minor - A harmadik pun háború hőse. Tacitus a Beszélgetésben arra utal, hogy Tiberius Gracchus és M. Porcius Cato megtámadta.

Scipio, P. Cornelius - Az idősebb Poppaea Sabina férje, 24-ben consul suffectus.

Scribonia - Octavianus második felesége, Iulia anyja.

Scribonia - Piso Licinianus anyja.

Scribonianus Crassus - Piso Licinianus testvére. Domitianus alatt kivégezték.

sedochezusok - Kaukázusi néptörzs.

segédcsapat (auxilia) - A provinciák lakóiból toborzott könnyű hadosztályok.

Segestes - Cheruscus törzsfő, az Arminius elleni háborúban a rómaiak szövetségese.

Seius Strabo - Seianus apja, 17-től Egyiptom kormányzója.

Seius Tubero - Seianus testvére, Germanicus legatusa.

Seleucia - Szíriai város Antiochiától nyugatra.

Seleucus (I.) Szeleukosz Nikatór - Nagy Sándor egyik vezére, Szíria királya, a Szeleukida-dinasztia megalapítója.

semnók - A suebusokkal rokon, az Elba és az Odera vidékétől dél felé húzódó germán törzs.

Senecio, Herennius - Az ifjabb Plinius barátja. Helvidius Priscus dicséretéért Domitianus 93-ban kivégeztette.

senonok - Gall törzs, i. e. 390-ben szállta meg Rómát.

septemvirek - Hét tagból álló papi testület, melyet a második pun háború után szerveztek. Feladatkörük a pontifexekével volt rokon.

sequanusok - Gall törzs az aeduusok és a lingók szomszédságában.

Seriphus, Szeriphosz - A Küklasz-csoport egyik szigete.

Serapis - Egyiptomi isten. A hellenisztikus korban attribútumai részint az Alvilágra, részint Démétérre, Perszephoné anyjára, a termékenység istennőjével való rokonságra utalnak.

Sertorius, Quintus - Hadvezér, Sulla ellenfele. Marius híveiből Hispaniában erős hadsereget szervezett. Pompeius verte le i. e. 72-ben.

Servius Tullius - A hatodik római király, nevéhez fűződik a polgárjog reformja.

sestertius - Két és fél as, később négy as értékű római ezüstpénz.

Severus Cassius - Augustus-kori szónok; a császár száműzte Rómából. 33-ban halt meg.

Sextius Africanus, Titus - I. sz. 59-ben consul suffectus. T. Sextiusnak, Caesar Numidiában harcoló legatusának az utóda, tőle örökölte az Africanus melléknevet.

Sibylla-könyvek - A hagyomány szerint a cumaei Sibylla (jósnő) jóslatainak gyűjteménye. Az állam szent könyvei, a Capitoliumon őrizték őket. Amikor az i. e. 83-as tűzvészben elégtek, a senatus Kisázsiából új jóskönyveket hozatott.

Silanus Creticus, Quintus Caecilius Metellus - Az i. sz. 7. év consula, majd Szíria helytartója.

Silanus, Marcus Iunius - Az i. sz. 15. évben consul suffectus; lánya, Iunia Claudilla Caligula felesége volt. Caligula megölette.

Silanus, M. Iunius - I. sz. 65-ben Nero gyanakvásának áldozata.

Silius Italicus - I. sz. I. századi költő, a második pun háborúról írt eposza őrzi nevét.

Silius Nerva, A. Licinius - Az i. sz. 7. év consulának fia, a 65. év consula.

silurok - Dél-Walesban élő néptörzs.

Sinope - Paphlagonia fővárosa.

Sinuessa - Hévízforrásairól híres fürdőhely Latium és Campania határán.

siracusok - A Bosporustól keletre, a Don és a Kaukázus közt élő szarmata törzs.

Sisenna, L. Cornelius - Az i. e. 78. év praetora, Pompeius legatusaként a kalózok elleni háborúban halt meg 67-ben.

Smyrna (Zmyrna) - Régi kisázsiai város Lüdiában.

Sohaemus - A szíriai Emesa fejedelme. Nero jóvoltából a Kappadokia és Armenia közt elterülő Szóphéné királya.

speculatorok - A praetorianus csapatok tagjai, a császár testőrei.

Stratonicia (Sztratonikeia) - Kariai város.

suasoria - Történeti vagy mitológiai alakok szájába adott fiktív szónoklat.

Subrius Dexter - Szardínia procuratora.

suebusok - Germán nép az Alsó-Majna vidékén; több germán törzs összefoglaló neve.

Suetonius Paulinus - 41-ben a mauretaniai zendülés leverésében tűnt ki, 59-től 61-ig Britannia főparancsnoka volt. 66-ban lett consul, a polgárháborúban Otho vezére volt Vitellius ellen.

sugamberek - Germán törzs a mai Lippe és Sieg folyó vidékén. I. e. 8-ban Augustus a Rhenus bal partjára telepítette őket.

Suillius Rufus, P. - Domitius Corbulo és Caesonia (Caligula felesége) féltestvére, Ovidius mostohalányának férje.

Sulla, L. Cornelius - Senatusi párti politikus, Róma véres kezű diktátora (i. e. 138-78).

Sulpicius-nemzetség - Ősi római patriciuscsalád.

Surena - A királykoronázásra jogosult parthus nemzetség mindenkori feje (mint pl. a római császárok Caesar neve).

Syene - Egyiptomi város, ma Asszuán.

százszemélyes bíróság (centumviri) - A praetor vezetése alatt álló, állandó polgári törvényszék.

Szent út (Sacra via) - A forumról a capitoliumi Iuppiter-templomhoz vezető út. Ezen ment végig az áldozatvivő pap és a diadalmenetet tartó hadvezér.


Tacfarinas
- A Tiberius ellen föllázadt numidiaiak vezére. P. Cornelius Dolabella consul győzte le i. sz. 24-ben.

Tamesa - A mai Themze.

Tanais - A Don. A római ember számára ez a folyó szinte a világ végét jelentette.

Tanaus (Taus) - A mai Tyne-fjord vagy a jóval északabbi Tyne Britanniában.

Tanfana - Germán istennő.

Tarquinius Priscus - Az ötödik római király. Uralkodása alatt rakták le a capitoliumi szentély alapkövét.

Tarracina - Város a Via Appia mentén, a Pomptini-mocsarak között (ma Terracina).

Tarraco - Hispania citerior fővárosa, ma Tarragona.

Tartarus folyó - Ma Tartaro, a Pó mellékfolyója.

Tatius, Titus - Mondai szabin király. A rómaiak és a szabinok megegyezése után Romulusszal közösen kormányozta a népet.

teknősbéka (testudo) - Pajzsokkal védett, szorosan zárt csatarend a rómaiaknál.

Telamon - Aiakosz fia, Aiasz és Teucer apja a görög mitológiában.

telebousok - Illyr törzs a közép-görögországi Akarnaniában.

tencterek - Germán törzs az usipusok szomszédságában.

Tengeri Alpok - A mai Olaszország és Franciaország közti terület. Augustus óta senatusi provincia volt.

Ténosz (Tenus) - A Küklaszok egyik szigete.

Termes - Város Hispania Tarraconensisben.

tetrarcha - Vazallus fejedelem.

Teucer - Telamon fia, a Trója alatt harcoló görögök kiváló hőse. A háború után apja elűzte Salamisból.

teutonok - Germán törzs, az Északi-tenger vidékéről vonult délre.

Thebae - 1. Théba: egyiptomi város a Nílus partján. 2. Thébai: görög város Athéntól északnyugatra.

Theodosius - Római császár i. sz. 379-től 395-ig, letelepítette a gótokat a birodalom területére.

Thrasea Paetus - Az 56. év sztoikusan elvhű consula, Nero 66-ban kivégeztette.

thyrsus - Repkénnyel és szőlőlevéllel befont bot, Dionüszosznak és kísérőinek jelvénye.

Ticinum - Város Gallia Cisalpinában, ma Pavia.

Tigranes II. - Armenia királya i. e. 94-56-ig. Pompeiustól döntő vereséget szenvedett.

Tigranocerta - Armenia fővárosa, II. Tigranes alapította i. e. 80 körül.

Tiro - Cicero szabadon bocsátott rabszolgája, irodalmi titkára.

Titianus, L. Salvianus Otho - Otho császár bátyja, majd 69-ben consul. Otho seregeinek főparancsnoka volt.

Titius-testület - Papi kollégium, Titus Tatius szabin király alapította.

Titus - Vespasianus idősebb fia, 79-től 81-ig uralkodott.

tizenkét táblás törvény - A patriciusok és a plebeiusok harcát lezáró, i. e. 449-ben hozott törvények, amelyek a római jog alapjául szolgáltak.

Tolbiacum - Az ubiusok városa Gallia Belgicában, ma Zülpic.

Tölgyes (Querquetulanus) - Róma egyik dombjának, a Mons Caeliusnak régi neve.

Trachalus, P. Galerius - A 68. év consula, Otho híve. Mivel rokonságban volt Galeriával, Vitellius feleségével, Otho bukása után sem esett bántódása.

Traianus - 98-tól 117-ig uralkodott.

Tralles - Város Kariában, Epheszosztól nyugatra.

Trapezus - Szinópé coloniája a Fekete-tenger délkeleti partján.

Trebellius Maximus - Nero alatt consul, 63-ban Britannia helytartója.

treverek (trevirek) - Gall törzs a Mosel és a Rajna között.

tribocusok - Germán törzs a Rhenus bal partján.

tribunusok - 1. Néptribunusok. 2. Katonai tribunusok: consuli jogkörrel ellátott, plebeius származású magistratusok i. e. 443 és 389 között: 3. Legioegységek vezetői.

tribunusi hatalom - A néptribunusok rendkívüli jogköre; később a császári hatalomnak is ez volt a magva.

tribus - Városrész, kerület, szavazási egység.

trierarchus - Hajóskapitány.

trinobasok - Britannia provincia északi részén élő nép, fővárosuk Camulodunum (ma Colchester) volt.

Trio, L. Fulcinius - Tiberius besúgója, a 31. év consula. Később vád alá helyezték, és öngyilkos lett.

triumphus - A győztes hadvezér senatusi határozat alapján, ünnepélyes külsőségek között megrendezett diadalmenete.

triumvirek - Az i. e. 43-ban alakult, triumviratusnak nevezett, főhatalmat gyakorló katonai érdekközösség tagjai: Antonius, Octavianus és Lepidus. Az első triumviratus (Caesar, Pompeius és Lepidus megegyezése) magánszövetség volt.

Trivia - A keresztutakon tisztelt istennő, Diana.

tubasok - Germán törzs az usipusoktól északra.

Tubero, Q. Aelius - A Gracchusok kortársa és sztoikus ellenfele.

Tullus - Tullus Hostilius, Róma harmadik királya.

tungerek - Gallia Belgicában élő nép, az ubiusok és a nerviusok szomszédai.

turonusok - Gallia Lugdunensisben, a mai Touraine vidékén élt nép.

Turpio Ambivius - Híres színész Terentius korában, a Terentius-darabok főszereplője.

Turranius, L. - Évtizedeken át a gabonaellátás főfelügyelője, Claudius bizalmas híve.

Tusculum - Kisváros Rómától északra, ma Frascati.

Tyrrhenus - Az etruszkok mondai ősatyja, Atüsznak, Lüdia királyának fia.


ubiusok
- Erős germán törzs a Rajna jobb partján, a rómaiak hívei, még a Civilis-felkelés idején is kitartottak mellettük.

Urgulania - M. Plautius Silvanusnak, az i. e. 2. év consulának anyja. Jó barátságban volt Liviával.

Urvinum - Umbriai város, ma Urbino.

usipusok - Germán nép a Rajna mellett. Caesar visszaverte őket, amikor Belgiumba betörtek, de a császárkor elején is nagy gondot okoztak a rómaiaknak.


Valerius Asiaticus
- Caligula alatt consul, részt vett a császár meggyilkolásában. Később Messalina feljelentette, és öngyilkosságra kényszerítette.

Valerius Asiaticus - Az előbbi fia. Nero alatt csatlakozott a Vindex-lázadáshoz. Vitellius mellett harcolt, 69-ben halt meg.

vangiók - Ariovistus seregében harcolt germán törzs.

Vardanes - III. Artabanus armeniai király fia.

varinusok - Germán törzs a mai Jütland területén.

városi katonaság - A főváros teljes katonasága: 9 testőrcsapatból (cohors praetoria) és 3 városi csapatból (cohors urbana) álló rendőrség.

Varro, M. Terentius - Római író, grammatikus. A latin nyelvről és a földművelésről írt főművein kívül történeti munkáiról is tudunk.

Varro Murena, Terentius - Az i. e. 23. év consula, Maecenas sógora. Az Augustus elleni összeesküvésben való részvételéért kivégezték.

Varus, Quintilius - Augustus hadvezére. A cheruscusok fellázadtak ellene, és Arminius vezetésével i. sz. 9-ben a teutoburgi erdőben megsemmisítették 3 legióját. Öngyilkos lett.

Varus, Quintilius - Arminius szerencsétlen sorsú ellenfelének fia, anyai ágon Tiberius rokona.

vascók - Hispania Tarraconensisben élt nép, a mai baszkok ősei.

Vatinius - Nero hírhedt kegyeltje és besúgója. Galba idején már nem volt életben.

Vatinius, P. - Caesar legatusa, Cicero 52-ben védelmezte.

Velabrum - tér a Palatinustól nyugatra.

Veleda - A bructer törzsből való jósnő, aki a batavus felkelők győzelmét jövendölte, Vespasianus alatt római fogságba került.

Velinus-tó - Reate és Interamna közelében.

venetusok - Gallia Lugdunensis nyugati részén a mai Bretagne-ban élt nép.

Ventidius Bassus - Alacsony sorból felemelkedett hadvezér, i. e. 38-ban vereséget mért a parthus Pacorusra.

Veranius, Quintus - Germanicus alvezére. I. sz. 20-ban feljelentette és elítéltette Pisót Germanicus megmérgezéséért.

Veranius, Quintus - Az i. sz. 49. év consula, 58-tól Britannia helytartója.

Vercellae - Város Gallia Transpadanában, ma Vercelli.

Verginius Rufus, L. - Felső-Germania helytartója, Otho vezére. 97-ben, harmadik consulsága alatt halt meg.

Verres, Gaius - Szicília helytartója. Hivatali éve lejárta után i. e. 70-ben a szicíliaiak feljelentették zsarolás miatt. A Cicero tartotta vádbeszéd hatására Verres önkéntes száműzetésbe ment. Cicero később öt könyvben kiadta ellene írt szónoklatait.

Vescularius Flaccus - Római lovag, Tiberius bizalmas embere, 32-ben kivégezték.

Vesta-szentély - A forum délnyugati oldalán, a Palatinus lábánál volt.

Vesta-szüzek - Vesta papnői. Vesta templomában a családi élet és tisztaság örök tüzét őrizték.

Vestinus Atticus - A 65. év consula, Nero áldozata.

Vestricius Spurinna - Az ifjabb Plinius barátja, lírai költő.

veteránok - Továbbszolgálók, akik katonaidejük letöltése után ismét beléptek a hadseregbe. Különféle kiváltságokat élveztek: magasabb zsoldot, kilátást az előléptetésre, mentesítést a nehéz munkától.

Vettius Bolanus - 69-70-ben Britannia helytartója, majd Vespasianus alatt Asia proconsula.

vexillariusok - A legióból külön vezetés és külön zászló (vexilla) alatt és meghatározott céllal kiküldött csapatrészek katonái. (Pl. Nero a Germaniában állomásozó legiókból ilyen egységeket rendelt át a keleti háborúba.)

Via Appia - A Rómából Capuába vezető út, Appius Claudius Caecus építette i. e. 312-ben.

Via Flaminia - A Rómát Ariminummal (Rimini) összekötő út. Gaius Flaminius censor építette i. e. 220-ban.

Via Salaria - Ősi út Rómából Fidenaen át Reatéba. Neve a sószállítással függött össze.

Vibius Crispus, Q. - Gazdag és befolyásos szónok, Nero besúgója. Domitianus alatt halt meg.

Vibius Marsus - Germanicus alvezére keleten, később Africa, majd Szíria kormányzója.

Vibius Secundus - V. Marsus testvére, Mauretania helytartója.

Vicetia - Venetiai város, ma Vicenza.

Vienna - Az allobrox törzs fővárosa. Ma Vienne (Dauphinéban).

villa - A falusi ház, a majorság neve a rómaiaknál. Így hívták a városon kívül álló nyaralókat is.

vindelicusok - A Bodensee, az Inn, a Duna és Raetia között élő kelta eredetű nép.

Vindex Iulius - Gallia Lugdunensis helytartója. 68-ban felkelést szervezett Nero ellen, melyet Verginius Rufus vert le.

Vindonissa - A helvétek városa Gallia Belgicában, ma Windisch.

Vinius Titus - 69 elején consul, Galba kegyeltje, a császárral együtt ölték meg.

Vipsania - M. Agrippa lánya, Tiberius, majd Asinius Gallus felesége.

Visurgis - A mai Weser folyó.

Vitellius - Vitellius császár apja, Claudius bizalmas embere.

Vitellius, L. - A császár testvére. Róma bevétele után Antonius Primus katonái végezték ki.

Vitellius, P. - Germanicus legatusa Germaniában és keleten, Piso vádlója.

Vocetius - Hegység a Jura keleti nyúlványán.

vocontiusok - Gallia Narbonensisben lakó nép. Fővárosuk Vasio (Vaison) volt.

Vologaeses - Vonones parthus király fia, az egyik legjelentősebb parthus uralkodó (i. sz. 52-78).

Volusius, L. - I. e. 12-ben consul suffectus, majd Africa proconsula.

Vonones II. - Parthia királya i. sz. 51-től 54-ig.

Votienus Montanus - Híres szónok Tiberius idejében, 25-ben száműzték.

Vulsinii - Etruriai város, ma Bolsena.


Zeno
- Germanicus jóvoltából Armenia királya Artaxias néven.

Zeugma - Város Szíriában, az Eufrátesz jobb partján.
Hátra Kezdőlap