Záhony Éva

Hitel repertórium
1935-1944TARTALOM

A repertóriumról
A repertórium
Tematikus kódlap
Mutató
A repertóriumról


A Hitel repertóriumát Záhony Éva állította össze.

Az 1935. januárjában indult első Hitelnek összesen hat száma jelent meg, számonként nyolc lap terjedelemben. A szerkesztők Makkai László és Venczel József voltak. A lap 1935-ben megjelenő számainak külön kiemelt rovata a Könyvekről, mely az új megjelenésű műveket ismertette.

A Hitel nemzetpolitikai szemle a két világháború között (1936-1944) Kolozsvárott jelent meg. A szerkesztők Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita Sándor voltak.

A Hitel megjelenési adatai:
1936. (1. évf.) 1-4. sz. 320. p., 4. t. 1937. (2. évf.) 1-4. sz. 336. p., 2. t. 1938. (3. évf.) 1-4. sz. 325., VIII. p. 1939. (4. évf.) 1-4. sz. (2) 352. p. 1940/1941. (5/6. évf.) 1-3/4. sz. 352. (2) p. 1942. (7. évf.) 1-9. sz. (4) 572. p., 2 t., 1 térk. 1943. (8. évf.) 1-12. sz. jan.-dec. (4, 4) 772. p., 7. t. 1944. (9. évf.) 1-7. sz. jan.-júl. 426. p.

Valamennyi évfolyamban számonként 2-4 p. terjedelmű, színes papírra nyomott melléklet található - szerkesztőségi programnyilatkozatokkal, közleményekkel. A lap címfeje Széchenyi István Hitelének 1830. évi első kiadása címbetűi után készült.

A lap elektronikus repertóriumának felépítése:

Szerző, írás címe, műfaj (csak szépirodalmi művek esetén), rovatcím (amennyiben van: pl. Metamorphosis Transylvaniae), évfolyam, évszám, a folyóirat sorszáma, oldalszámok. A Hitel repertóriumának tételei az 1935-ös év kivételével szakcsoportok szerinti besorolást is tartalmaznak, amely az Egységes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerét követi.

A digitalizált adatbázis létrehozásában Székely István Gergő közreműködött.

 


A repertórium

Az egyes tételek felépítése:

kód/     Szerző/
cím/ műfaj/ rovatcím/ évfolyam/ évszám/ folyóirat sorszáma/ oldalszám/
a cikk témája 1. szint /a cikk témája 2. szint/ a cikk témája 3. szint

(a szintekhez lásd: Tematikus kódlap)

 

 

1    Albrecht Dezső Európa hanyatlása? Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 72-76. p. 0 1

2    Salamon Sándor Lázadás a civilizáció ellen [Stoddard, L. könyve] Szemle 9 1944 6. sz. 371-373. p. 0 1

3    Salamon Sándor A haladás mítosza Szemle 9 1944 7. sz. 420-424. p. 0 1

4    Albrecht Dezső Az építő Erdély 1 1936 1. sz. 1-26. p. 0 1 1

5    Aradi Zsolt Magyar Sziget 1 1936 1. sz. 41-44. p. 0 1 1

6    Vita Zsigmond Nemzeti hivatástudat irodalmunkban 1 1936 3. sz. 189-196. p. 0 1 1

7    Ravasz László Az időfeletti Széchenyi 2 1937 1. sz. 1-4. p. 0 1 1

8    Nagy Ödön Szórvány és beolvadás 3 1938 4. sz. 257-276. p. 0 1 1

9    Szabó Zoltán Zrínyi magyarsága 4 1939 2. sz. 132-139. p. 0 1 1

10    Nemzedéki vallomás 4 1939 3. sz. 189-191. p. 0 1 1

11    Szekfű Gyula A magyar jellem történetünkben 4 1939 4. sz. 292-316. 0 1 1

12    Vita Sándor Magyarságunk megoszlása ellen Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 76-77. p. 0 1 1

13    Parajdi Incze Lajos Változatok székely kesergőgre Eszmék és elvek 5-6. 1940-1941 2. sz. 190-198. p. 0 1 1

14    Reményik Sándor Nemzetpolitikai gondolatok 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 231-233. p. 0 1 1

15    Albrecht Dezső Magyarság a változásban Magyar iránytű 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 307-323. p. 0 1 1

16    László Dezső Korszerű magyarság 7 1942 1. sz. 9-17. p. 0 1 1

17    Szabó István Az asszimiláció a magyarság történetében 7 1942 1. sz. 33-47. p. 0 1 1

18    Szabó István Magyarország tehetségtérképe Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 57-58. p. 0 1 1

19    Venczel József Állam és nemzet [Szekfű Gyula könyve] Szemle 7 1942 3. sz. 189-190. p. 0 1 1

20    Parajdi Incze Lajos Kisebbségben [Németh László könyve] Szemle 7 1942 3. sz. 190-191. p. 0 1 1

21    Makkai László A magyarság és a szlávok [szerk. Szekfű Gyula] Szemle 7 1942 3. sz. 191-192. p. 0 1 1

22    Jakó Zsigmond A magyarság életrajza 7 1942 4. sz. 193-205. p. 0 1 1

23    Zathureczky Gyula A magyar szellem forradalma 7 1942 5. sz. 279-292. 0 1 1

24    Tavaszy Sándor Az új magyar gondolkozásmód követelményei 7 1942 6. sz. 327-332. p. 0 1 1

25    Makkai László A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben 7 1942 7. sz. 404-409. p. 0 1 1

26    Bónis György Magyar törvény – magyar lélek 7 1942 7. sz. 410-421. p. 0 1 1

27    Albrecht Dezső Magyar hivatás 8 1943 3. sz. 129-133. p. 0 1 1

28    Albrecht Dezső Teleki Pál öröksége Magyar Figyelő 8 1943 4. sz. 234-236. p. 0 1 1

29    Szabó István Magyarország a Duna térségében Magyar Figyelő 8 1943 6. sz. 379-380. p. 0 1 1

30    Szabédi László Ész és bűbáj. Vita a magyar jelképrendszer körül Szemle 8 1943 6. sz. 384-388. p. 0 1 1

31    Berényi Ádám A magyarság egységének problémája [Szombatfalvy György könyve] Magyar Figyelő 8 1943 10. sz. 629-633. p. 0 1 1

32    Szabó István A magyarság híre külföldön 9 1944 1. sz. 42-50. p. 0 1 1

33    Mikecs László A magyarság és szomszédai 9 1944 4. sz. 189-202.p. 0 1 1

34    Albrecht Dezső Merjünk magyarok lenni Magyar Figyelő 9 1944 4. sz. 244-249. p. 0 1 1

35    Vásárhelyi Z. Emil Remete művészek 1 1936 1. sz. 57-61. p. 0 1 2

36    Venczel József Művelődéspolitikai vázlat 1 1936 2. sz. 131-148. p. 0 1 2

37    Venczel József A Múzeum-Egyesület lehetőségei Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 91-93. p. 0 1 2

38    Venczel József Tudománymívelésünk múltjának idézése Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 87-88. p. 0 1 2

39    Dániel István Új magyar művelődés 3 1938 4. sz. 317-320. p. 0 1 2

40    Venczel József Művelődéspolitikai terv Magyar Népközösség 4 1939 1. sz. 73-82. p. 0 1 2

41    Juhász István Magyar észjárás, magyar műveltség [Karácsony Sándor] Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 3. sz. 248-252. p. 0 1 2

42    Biró József Az erdélyi magyar műemlékpolitika feladatai 5 1940 1. sz. 13-26. p. 0 1 2

43    Szabó T. Attila Az erdélyi tudománypolitika kérdéséhez 5-6. 1940-1941 2. sz. 183-189. p. 0 1 2

44    Kéki Béla Magyar szellemi decentralizáció Magyar Figyelő 7 1942 2. sz. 121-123. p. 0 1 2

45    Szabó István A kolozsvári színjátszás mai kérdései 7 1942 3. sz. 158-165. p. 0 1 2

46    Vita Sándor A Györffy István Kollégium Magyar Figyelő 7 1942 6. sz. 372-373. p. 0 1 2

47    Román kultúrélet a magyar Erdélyben Magyar Figyelő 7 1942 8. sz. 504-506. p. 0 1 2

48    Biró József Erdély műemlékeinek sorsa a belvederi döntés után 8 1943 1. sz. 36-51. p. 0 1 2

49    Szabó István A háborús Berlin szellemi élete Szemle 8 1943 1. sz. 60-64. p. 0 1 2

50    Parajdi Incze Lajos Kolozsvári hivatás Magyar Figyelő 8 1943 2. sz. 116-117. p. 0 1 2

51    Szőcs Lajos Román művelődési ünnepélyek Észak-Erdélyben [Pusztai-Popovits József könyve] 8 1943 7. sz. 445-447. p. 0 1 2

52    Salamon Sándor Filmpolitikai szempontok Magyar Figyelő 8 1943 10. sz. 633-635. p. 0 1 2

53    Tinódi Gábor A dél-erdélyi magyarság szellemi élete 9 1944 2. sz. 69-83. p. 0 1 2

54    Teleki Ádám Az elhanyagolt népkönyvtárügy 3 1938 320-323. p. 0 1 3

55    Parádi Ferenc Népkönyvtáraink helyzete 4 1939 2. sz. 158-169. p. 0 1 3

56    Szabó István A Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának előadásai Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 88-90. p. 0 1 4

57    A néma bál Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 94. p. 0 1 4

58    "Méltó keretek közt..." [Petőfi emlékünnepség] Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 2. sz. 175-176. p. 0 1 4

59    Tamási Áron Jelünk a háromágú csillag. Egy fiatalokból álló népközösségi értekezlet megnyitó beszéde Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 4. sz. 337-339. p. 0 1 4

60    Vita Sándor A budapesti Sol-klub emlékkönyve Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 78-79. p. 0 1 4

61    Székely Márton Intő közgyűlési példa Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 79-81. p. 0 1 4

62    Nagy Géza, I. Az E.M.E. Magyar Figyelő 7 1942 3. sz. 182-183. p. 0 1 4

63    Kakas István Egyetemi ifjúságunk útja Magyar Figyelő 8 1943 1. sz. 53-56. p. 0 1 4

64    Bözödi György Az EMKE népművelő munkája Magyar Figyelő 8 1943 4. sz. 236-238. p. 0 1 4

65    Vita Sándor Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet közgyűlése Magyar Figyelő 8 1943 7. sz. 442-444. p. 0 1 4

66    Nagy Géza Az EME besztercei vándorgyűlése Magyar Figyelő 8 1943 9. sz. 562-565. p. 0 1 4

67    Százéves az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Magyar Figyelő 9 1944 3. sz. 186-188. p. 0 1 4

68    Vita Zsigmond A megszűnt "Tanu" és a reform-gondolat Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 2. sz. 166-168. p. 0 1 5

69    Kéki Béla 1938 "Egyedül vagyunk" Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 3. sz. 253-255. p. 0 1 5

70    Tamási Áron A magyar sajtó magatartása Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 3. sz. 255-256 p. 0 1 5

70/a    Visszapillantás [Hitel] 5-6. 1940-1941 2. sz. 91-102. p. 0 1 5

71    Szabó István "Március" Magyar Figyelő 7 1942 4. sz. 248-249. p. 0 1 5

72    A Hitel felolvasó estjei Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 181-182. p. 0 1 5

73    Réthy Andor A Pásztortűz szerkesztőjének felelőssége Magyar Figyelő 8 1943 5. sz. 309-312. p. 0 1 5

74    Barta István Idegen nyelvű magyar folyóiratok Szemle 9 1944 5. sz. 290-295. p. 0 1 5

75    Domokos Sámuel A pesti Luceafarul írói köre 9 1944 7. sz. 413-419. p. 0 1 5

76    Kovrig Béla Széchenyi szelleme 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 234-246. p. 1 2 6

77    László Dezső Hatalom és erkölcs 8 1943 3. sz. 148-153. p. 1 2 6

78    Albrecht Dezső Márton Áron Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 4. sz. 313-314. p. 2 3

79    Albrecht Dezső Három közgyűlés [Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye; Erdélyi Református Egyházkerület; Erdélyi Unitárius Egyház Főtanácsa] Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 3. sz. 246-248. p. 2 3

80    Erőss Alfréd A lélek püspöke. Mailáth érsek emlékezete Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 68-71. p. 2 3

81    Marosi Péter Az európai kereszténység megújhodása Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 172-175. p. 2 3

82    Kiss Jenő Forrongás katolikus szellemi életünkben 9 1944 1. sz. 29-41. p. 2 3

83    Tucci, Giuseppe Kőrösi Csoma Sándor 7 1942 2. sz. 65-70. p. 2 4

84    Szabó Zoltán A társadalomkutatás célja 1 1936 3. sz. 167-172. p. 3 5 7

85    Albrecht Dezső Társadalmunk átalakulása 2 1937 3. sz. 177-188. p. 3 5 7

86    Szabó T. Attila A transylván magyar társadalomkutatás 3 1938 1. sz. 1-22. p. 3 5 7

87    Venczel József A társadalomkutatás vitatása 3 1938 1. sz. 90-92. p. 3 5 7

88    Szabó T. Attila Néhány pótló adat a transylván magyar társadalomkutatás kérdéséhez 3 1938 2. sz. 161-164. p. 3 5 7

89    Lazányi Endre Mit olvas a diákság? 2 1937 4. sz. 306-313. p. 3 5 8

90    Debreczy Sándor Irodalmi műveltségünk néhány kérdése 3 1938 3. sz. 213-220. p. 3 5 8

91    Debreczy Sándor Népművelődésünk néhány aggasztó kérdése 4 1939 3. sz. 205-210. p. 3 5 8

92    Venczel József Nem vádak, hanem egészséges ötletek Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 4. sz. 341-344. p. 3 5 8

93    Pongrácz Kálmán A népi és európai gondolat küzdelme a magyarságban 1 1936 2. sz. 121-130. p. 3 5 9

94    Szenczei László Világnézeti túlbuzgóság Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 2. sz. 165-167. p. 3 5 9

95    Albrecht Dezső A szellem kötelessége 4 1939 3. sz. 253-256. p. 3 5 9

96    Venczel József Az eltorzított nemzedék-fogalom Eszmék és elvek 4 1939 4. sz. 317-322. p. 3 5 9

97    Makkai Sándor Szellemi vezetés 7 1942 3. sz. 129-132. p. 3 5 9

98    Marosi Péter A nemzetnevelés kérdése folyóiratainkban Szemle 8 1943 3. sz. 183-192. p. 3 5 9

99    Miles Transsylvanicus A román lelkiség alakulása a bécsi döntés óta 8 1943 11. sz. 649-671. p. 3 5 9

100    Tóth Zoltán, I. Cotorea Gerontius és az erdélyi román nemzeti öntudat ébredése 9 1944 84-95. p. 3 5 9

101    Albrecht Ferenc A transzilván szabadelvűség 1 1936 4. sz. 279-287. p. 3 5 10

102    Vita Sándor Metamorphosis Transylvaniae 1 1936 4. sz. 315-320. p. 3 5 10

103    Szenczei László Néhány szó a liberalizmusról 2 1937 1. sz. 66-70. p. 3 5 10

104    Tamási Áron Erdélyi jelentés a magyar szellem küzködéseiről 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 323-333. p. 3 5 10

105    Bárdossy László Teleki Pál Széchenyi nyomdokában 7 1942 1. sz. 1-8. p. 3 5 10

106    Tamási Áron Divatos népiség 7 1942 9. sz. 517-522. p. 3 5 10

107    Makkai János A politikai boldogság-rendszerek 8 1943 10. sz. 613-623. p. 3 5 10

108    (szi.) Az erdélyiség változatai és újabb kérdései Magyar Figyelő 8 1943 11. sz. 698-701. p. 3 5 10

109    Salamon Sándor A népiség válsága Magyar Figyelő 8 1943 11. sz. 701-703. p. 3 5 10

110    Venczel József, Albrecht Dezső Nemzedékváltás elvben és gyakorlatban 2 1937 4. sz. 314-320. p. 3 5 11

111    Dániel Antal A nemzedékváltás kérdései 3 1938 1. sz. 34-48. p. 3 5 11

112    Vita Sándor Az új nemzedék közszelleme Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 82-86. p. 3 5 11

113    Hollósy István Szervezhető-e a magyarság? 3 1938 4. sz. 287-294. p. 3 5 11

114    Albrecht Ferenc A patriarchalizmus 3 1938 3. sz. 209-212. p. 3 5 12

115    Venczel József Metamorphosis Transylvaniae 1 1936 1. sz. 73-80. p. 3 5 13

116    Albrecht Dezső Metamorphosis Transylvaniae 1 1936 2. sz. 156-166. p. 3 5 13

117    Albrecht Dezső Józseffalva Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 2. sz. 177-178. p. 3 5 13

118    Incze Lajos "Földmíves és munkásosztályunk" Eszmék és elvek 4 1939 4. sz. 322-327. p. 3 5 13

119    Vita Sándor Metamorphosis Transylvaniae 5-6. 1940-1941. 3-4. sz. 334-347. p. 3 5 13

120    Csizmadia Andor Társadalompolitika a háborúban 7 1942 5. sz. 271-278. p. 3 5 13

121    Makkai Sándor A magyar otthon 8 1943 4. sz. 198-203. p. 3 5 13

122    Zathureczky Gyula Jelek és változások Magyar Figyelő 8 1943 5. sz. 312-314. p. 3 5 13

123    Tamási Áron Kérdés és felelet 8 1943 9. sz. 521-523. p. 3 5 13

124    Csizmadia Andor Szociális város – szociális Kolozsvár 8 1943 11. sz. 688-696. p. 3 5 13

125    [Vass László, Darvas József, Tóth László] Erdély újságíró-szemmel Szemle 8 1943 11. sz. 704-708. p. 3 5 13

126    Jeney Endre Népi erőink megőrzése 9 1944 7. sz. 409-412. p. 3 5 13

127    Nagy Ödön A mai főiskolás ifjúság Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 93-96. p. 3 5 14

128    Lőrinczi László Tizennyolc pályaválasztó fiatal Metamorphosis transylvaniae 2 1937 2. sz. 169-170. p. 3 5 14

129    Bözödi György A Székelyföld kapujában 2 1937 3. sz. 219-229. p. 3 5 14

130    Venczel József Bözödi György társadalomkutató műve [Bözödi György: Székely bánja] 3 1938 2. sz. 169-172. p. 3 5 14

131    Parajdi Incze Lajos Székelyföld az országépítésben 5-6. 1940-1941 2. sz. 113-127. p. 3 5 14

132    Aldobolyi Nagy Miklós Örmény Szamosújvár – magyar Szamosújvár 9 1944 2. sz. 96-108. p. 3 5 14

133    Kéki Béla Metamorphosis Transylvaniae 1 1936 3. sz. 241-245. p. 3 5 15

134    Kós Balázs Egy falu mezőgazdaságának rajza 1 1936 4. sz. 297-309. p. 3 5 15

135    Szabó T. Attila Az első munkatábor 2 1937 1. sz. 51-65. p. 3 5 15

136    Bitay Pál A falu értelmiségi rétege 2 1937 3. sz. 219-229. p. 3 5 15

137    Albrecht Dezső Falusi iskolásgyermekek 3 1938 1. sz. 23-33. p. 3 5 15

138    Nohn György Telepes község a határmentén 3 1938 2. sz. 144-150. p. 3 5 15

139    Vita Sándor Kötelező falumunka Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 2. sz. 167-169. p. 3 5 15

140    Incze Lajos Parajd község és népe 3 1938 3. sz. 193-208. p. 3 5 15

141    Illyés Elemér Egyke helyett kivándorlás 3 1938 4. sz. 309-312. p. 3 5 15

142    Padányi Gulyás Jenő A magyar paraszt három arca Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 2. sz. 174-177. p. 3 5 15

143    Venczel József Csík népe és népesedési viszonyai 4 1939 3. sz. 229-241. p. 3 5 15

144    Bereczky Sándor Táj és népkutatás Eszmék és elvek 4 1939 4. sz. 327-331. p. 3 5 15

145    Molter Péter Falukutatás Bálványosváralján 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 285-306. p. 3 5 15

146    Paku Imre Három könyv a magyar faluról [Ujszászy Kálmán: A falu; Erdei Ferenc: Magyar falu; Fodor Ferenc: Az elnemsodort falu] 7 1942 8. sz. 507-508. p. 3 5 15

147    Fekete János Ügyvédek, orvosok, mérnökök adózása Transylvániában 1 1936 3. sz. 236-240. p. 3 6 16

148    Venczel József A székely népfelesleg 7 1942 1. sz. 18-32. p. 3 6 16

149    Aldobolyi Nagy Miklós Magyarok a Kis-Szamos mellékén 8 1943 6. sz. 346-358. p. 3 6 16

150    Szeben András Transylvania népmozgalma 1 1936 2. sz. 81-101. p. 3 6 17

151    Venczel József Öt oltmenti székely község népmozgalma 2 1937 1. sz. 31-44. p. 3 6 17

152    A. D. Vegyes házasságok Transylvániában Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 92-93. p. 3 6 17

153    Manyák Ernő Adatok Ditró népegészségügyéhez Falukutatás 4 1939 1. sz. 45-53. p. 3 6 17

154    Tonk Emil Csecsemőhalandóság Erdélyben 5-6. 1940-1941 2. sz. 128-147. p. 3 6 17

155    Magyarország népmozgalma 1941-ben Magyar Figyelő 7 1942 2. sz. 123. p. 3 6 17

156    Csizmadia Andor Kolozsvár 1942. évi népmozgalma Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 178-179. p. 3 6 17

157    Heszke Béla Német tudós könyve a francia népmozgalomról [Reithinger, A. – Wenger, L.: Le suicide biologique et economique de la France] Magyar Figyelő 8 1943 4. sz. 241-242. p. 3 6 17

158    Barát Jenő Magyarország népmozgalma 1942-ben 8 1943 5. sz. 303-305. p. 3 6 17

159    Kállay Ernő Magyar-román vegyesházasságok négy erdélyi községben 9 1944 3. sz. 149-162. p. 3 6 17

160    Domokos Pál Péter A moldvai magyarság történeti számadatai 3 1938 4. sz. 295-308. p. 3 6 18

161    Barát Jenő Háború és népszaporodás Magyar Figyelő 7 1942 7. sz. 442-444. p. 3 6 18

162    Gesztelyi Nagy Zoltán A magyar népesedés kérdései [Antal Lajos könyve] Magyar Figyelő 8 1943 2. sz. 114-116. p. 3 6 18

163    Schneller Károly Kalotaszeg népesedési problémái, I. 9 1944 5. sz. 273-289. p. 3 6 18

164    Schneller Károly Kalotaszeg népesedési problémái, II. 9 1944 6. sz. 347-370. p. 3 6 18

165    Sinka József Adatok a kolozsvári iparos és kereskedő ifjúság társadalmi viszonyainak tanulmányozásához 2 1937 3. sz. 197-212. p. 3 6 19

166    Venczel József Az 1935-36. évi statisztikai évkönyv tájékoztató adatai 3 1938 1. sz. 73-80. p. 3 6 19

167    Dávid László Városunk főiskoláinak magyar hallgatói 3 1938 2. sz. 155-160. p. 3 6 19

168    Vita Sándor Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben 5 1940 1. sz. 27-43. p. 3 6 19

169    Venczel József Magyarság és nemzetiségek Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 52-53. p. 3 6 19

170    Ruisz Rezső Ipar és kereskedelem az erdélyi városokban 9 1944 7. sz. 401-408. p. 3 6 19

171    Polónyi Nóra A román propaganda hatása Nyugat-Európa közvéleményére 8 1943 8. sz. 492-506. p. 3 7 20

172    Palotás Zoltán A geopolitika mint államtudomány 8 1943 2. sz. 98-109. p. 3 7 21

173    vitéz nagybányai Horthy István [Nekrológ] 7 1942 6. sz. 325-326. p. 3 7 22

174    Ottlik László "Két világ között" Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 167-172. p. 3 7 22

175    A hetvenöt éves Horthy Miklós 8 1943 7. sz. 389-391. p. 3 7 22

176    [Teleki Béla] Teleki Béla beszéde a magyar reformról Magyar Figyelő 8 1943 9. sz. 558-562. p. 3 7 22

177    [Roman Ciorogariu] Az osztrák "divide et impera’" – politika román megvilágításban. Roman Ciorogariu cikke. Ford. Szőcs Lajos 8 1943 12. sz. 766-767. p. 3 7 22

178    Zathureczky Gyula Politikai irodalmunk három új műve [Bárdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után; Makkai János: Politika – Isten rabságában; Borsody István: Benes] Szemle 9 1944 2. sz. 109-116. p. 3 7 22

179    Bodor György Kossuth 9 1944 3. sz. 125-129. p. 3 7 22

180    Hantos László A csehszlovákiai magyarság 1 1936 4. sz. 247-261. p. 3 7 23

181    Albrecht Dezső A második kör 2 1937 1. sz. 5-14. p. 3 7 23

182    Szemlér Ferenc, I. Elvek és törvények 2 1937 1. sz. 70-76. p. 3 7 23

183    Albrecht Dezső Transsylván Diéta Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 77-80. p. 3 7 23

184    Gyallay Pap Zsigmond Tanulságos múlt Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 88-90. p. 3 7 23

185    Kiss Árpád Az ügyvéd-mozgalom Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 2. sz. 84-86. p. 3 7 23

186    Mester Miklós Nemzetiségi küzdelmek tanulságai 2 1937 2. sz. 97-104. p. 3 7 23

187    Szvatkó Pál Új szellem Szlovenszkón 2 1937 2. sz. 114-122. p. 3 7 23

188    Mikó Imre A román kisebbségi statútum 3 1938 3. sz. 177-192. p. 3 7 23

189    Vita Sándor A szudétanémetek 3 1938 3. sz. 221-232. p. 3 7 23

190    Juhász István Közösségi életünk erkölcstana Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 3. sz. 247-250. p. 3 7 23

191    Venczel József Pro domo Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 2. sz. 171-173. p. 3 7 23

192    Kese Attila Népközösség és társadalomnevelés Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 2. sz. 178-179. p. 3 7 23

193    Mikó Imre Erdélyi politika 5-6. 1940-1941 2. sz. 176-182. p. 3 7 23

194    Zathureczky Gyula Metamorphosis Transylvaniae 5-6. 1940-1941 2. sz. 199-230. p. 3 7 23

195    Veégh Sándor Kazinczy és a románok Magyar Figyelő 7 1942 5. sz. 312-314. p. 3 7 23

196    Zathureczky Gyula A magyar nemzetiségi politika 7 1942 8. sz. 463-474. p. 3 7 23

197    Mikó Imre A nemzetiségi kérdés a képviselőházban Magyar Figyelő 7 1942 8. sz. 491-498. p. 3 7 23

198    Deér József Állam és nemzetiség a régi Magyarországon 8 1943 3. sz. 134-147. p. 3 7 23

199    Mikó Imre Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája 8 1943 9. sz. 537-551. p. 3 7 23

200    Guoth Kálmán A nem magyar népelemek helyzete középkori társadalmunkban 8 1943 12. sz. 721-735. p. 3 7 23

201    Bálint Béla Vendek a Muravidéken Magyar Figyelő 8 1943 12. sz. 763-767. p. 3 7 23

202    Időszerű politikai kérdések folyóiratainkban 9 1944 1. sz. 61-64. p. 3 7 23

203    Mikó Imre Eötvös és Deák nemzetiségi politikája 9 1944 3. sz. 143-148. p. 3 7 23

204    Ravasz László A zsidókérdés Magyarországon 3 1938 2. sz. 97-106. p. 3 7 24

205    Vita Sándor Az egység körül Magyar Figyelő 9 1944 5. sz. 317-321. p. 3 7 25

206    Erdei Ferenc Parasztságunk legújabb alakulása 7 1942 4. sz. 211-224. p. 3 7 26

207    Parajdi Incze Lajos Urambátyám országa [Makkai János könyve] 7 1942 5. sz. 314-316. p. 3 7 26

208    Venczel József Néhány adat a székely kivándorlás hátteréből 1 1936 4. sz. 309-314. p. 3 7 27

209    Oberding József György A vándorló bukovinai magyarok 4 1939 3. sz. 192-204. p. 3 7 27

210    Oberding József György A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe 4 1939 4. sz. 256-272. p. 3 7 27

211    Parajdi Incze Lajos Egy telepítés tanulságai 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 277-284. p. 3 7 27

212    Szabó T. Attila A románok újabbkori erdélyi betelepülése 7 1942 3. sz. 133-143. p. 3 7 27

213    Ottlik László "Pax britannica" 7 1942 4. sz. 206-210. p. 3 7 27

214    Oberding József György A bánsági telepítések rövid története 8 1943 154-164. p. 3 7 27

215    Ottlik László Szent István birodalma az új Európában 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 247-257. p. 3 7 28

216    Zathureczky Gyula Herre Paul az új európai rendről [Herre, Paul: Deutschland- und die europäische Ordnung] Magyar Figyelő 7 1942 1.sz. 54-55. p. 3 7 28

217    Heszke Béla Az új Goncourt-díjas író és a francia átalakulás [Pourrat, Henri: Vent de Mars] Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 55-57. p. 3 7 28

218    Zathureczky Gyula Magyar politika Európában 7 1942 2. sz. 71-76. p. 3 7 28

219    Heszke Béla Francia szó a németekről [Chardonne, Jacques: Voir la Figure. Réflexions sur ce temps] Magyar Figyelő 7 1942 2. sz. 120-121. p. 3 7 28

220    Ullein-Reviczky Antal Az olasz-magyar barátság századokon át 7 1942 5. sz. 261-270. p. 3 7 28

221    Heszke Béla A francia-angol viszony Luchaire könyvében [Luchaire, Jean: Les Anglais et nous] Magyar Figyelő 7 1942 7. sz. 440-441. p. 3 7 28

222    Heszke Béla A mai Spanyolország Lyautey útinaplójában [Lyautey, Pierre: Espagne d'aujourd'hui. Notes d'un voyageur] Magyar Figyelő 7 1942 8. sz. 502-504. p. 3 7 28

222/a    Ottlik György Európa legnyugatibb országa 7 1942 9. sz. 531-539. p. 3 7 28

223    Csizmadia Andor Az új olasz testületi állam 8 1943 1. sz. 1-7. p. 3 7 28

224    Heszke Béla A Renner-terv Magyar Figyelő 8 1943 2. sz. 112-114. p. 3 7 28

225    Vita Sándor Balkáni kérdések 8 1943 5. sz. 290-302. p. 3 7 28

226    Heszke Béla Demaison a francia válság értelméről [Demaison, André: Le sens du conflit] Magyar Figyelő 8 1943 7. sz. 444-445. p. 3 7 28

227    Vájlok Sándor Benes külpolitikája 8 1943 8. sz. 473-482. p. 3 7 28

228    Nagy József Az olasz változások Magyar Figyelő 8 1943 8. sz. 507-512. p. 3 7 28

229    Szabó Endre Közép-Európa és a pánszlávizmus Szemle 8 1943 8. sz. 516-520. p. 3 7 28

230    Pongrácz Kálmán Az első cseh emigráció és a magyar kérdés 8 1943 10. sz. 598-612. p. 3 7 28

231    Mikó Imre Angolszász hadicélok a két világháborúban 8 1943 10. sz. 624-627. p. 3 7 28

232    Hungarus Viator Spanyolország és Erdély 8 1943 12. sz. 716-722. p. 3 7 28

233    Finnország, a válaszúton álló kisállam Magyar Figyelő 9 1944 2. sz. 118-122. p. 3 7 28

234    A sztálini külpolitika Magyar Figyelő 9 1944 3. sz. 181-186. p. 3 7 28

235    Mikó Imre Wesselényi Szózata 9 1944 6. sz. 323-332. p. 3 7 28

236    Kovács Imre A Márciusi Front 2 1937 2. sz. 154-159. p. 3 7 29

237    Albrecht Dezső A Magyar Párt három napja Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 2. sz. 163-166. p. 3 7 29

238    Tamási Áron Hősökhöz, nehéz időben. Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal magyar szellemiség Vásárhelyi Találkozóján 2 1937 3. sz. 173-176. p. 3 7 29

239    A Vásárhelyi Találkozó 2 1937 3. sz. 230-257. p. 3 7 29

240    Petrovay Tibor A Magyar Párt nagygyűlése Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 3. sz. 260-264. p. 3 7 29

241    Juhász István Az új értelmű román nacionalizmus 2 1937 4. sz. 321-327. p. 3 7 29

242    A Vásárhelyi Találkozó hatása Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 4. sz. 321-327. p. 3 7 29

243    Albrecht Dezső Magyar Szövetség Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 81-82. p. 3 7 29

244    Dániel Antal Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó után 3 1938 3. sz. 233-243. p. 3 7 29

245    Albrecht Dezső Újból: A Magyar Szövetség Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 3. sz. 245-247. p. 3 7 29

246    A Vásárhelyi Találkozó és a Keleti Újság Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 3. sz. 250-253. p. 3 7 29

247    Albrecht Dezső Időszerű kérdések Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 4. sz. 314-317. p. 3 7 29

248    Albrecht Dezső Új helyzetben Magyar Népközösség 4 1939 1. sz. 54-64. p. 3 7 29

249    Csiki Ferenc A magyar munkáskérdés Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 1. sz. 88-89. p. 3 7 29

250    Csortán Márton A kolozsvári Tizes Szervezet 8 1943 4. sz. 218-232. p. 3 7 29

251    Venczel József Új székely kongresszust! Magyar Figyelő 8 1943 4. sz. 238-240. p. 3 7 29

252    Takácsy Miklós Számadás a balatonszárszói konferenciáról Magyar Figyelő 8 1943 9. sz. 565-568. p. 3 7 29

253    Zathureczky Gyula Pártpolitikai küzdelmek Magyar Figyelő 9 1944 6. sz. 374-378. p. 3 7 29

254    Vita Sándor Erdélyi szövetkezetek 1 1936 1. sz. 45-56. p. 3 8 30

255    Vita Sándor Két közgyűlés Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 2. sz. 171-172. p. 3 8 30

256    Sáry István A romániai szövetkezeti mozgalom 4 1939 1. sz. 13-36. p. 3 8 30

257    Sáry István Diákszövetkezeti mozgalom 4 1939 2. sz. 140-147. p. 3 8 30

258    Taschek Ernő Az iskolaszövetkezetek Magyar Figyelő 7 1942 6. sz. 376-379. p. 3 8 30

259    V[ita] S[ándor] A magyar bankkérdés Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 2. sz. 181-183. p. 3 8 31

260    Szakács Gusztáv Háborús áralakulás Magyarországon Magyar Figyelő 7 1942 8. sz. 498-500. p. 3 8 31

261    Rajty Tivadar Munkabér-rendszerek Szemle 7 1942 8. sz. 509-516. p. 3 8 31

262    Boér Elek, ifj. Az arany és a kliring harca 8 1943 6. sz. 359-372. p. 3 8 31

263    Téchy Olivér Széchenyi hatása a magyar hiteljog fejlődésére 8 1943 7. sz. 392-407. p. 3 8 31

264    Jónás Magda, R. A létfenntartási költségindex és a drágulás 8 1943 7. sz. 428-437. p. 3 8 31

265    Parajdi Incze Lajos Országos példa: Az E.M.G.E. Magyar Figyelő 7 1942 4. sz. 246-248. p. 3 8 32

266    László Gyula A Kárpát-medence népvándorlási kereskedelme 7 1942 6. sz. 357-369. p. 3 8 32

267    Vita Sándor A németek Erdély gazdasági életében Magyar Figyelő 8 1943 6. sz. 375-379. p. 3 8 32

268    Petrovay Tibor Kisebbségi magyar gazdaságpolitika 1 1936 4. sz. 262-278. p. 3 8 33

269    Katona József Lakásépítés Romániában 2 1937 1. sz. 15-24. p. 3 8 33

270    Vita Sándor A Székelyföld iparosítása Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 3. sz. 264-267. p. 3 8 33

271    Vita Sándor A Székelyföld önellátása 2 1937 4. sz. 269-284. p. 3 8 33

272    Csiki Ferenc Arányszám és érték Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 2. sz. 172-174. p. 3 8 33

273    Vita Sándor Gazdaságpolitikánk lehetőségei Magyar Népközösség 4 1939 1. sz. 64-73. p. 3 8 33

274    Vita Sándor Gazdasági kitartottak Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 50-52. p. 3 8 33

275    Boér Elek, ifj. Nagy tér-gazdaság 7 1942 3. sz. 166-175. p. 3 8 33

276    Szakács Gusztáv A Nemzeti Önállósítási Alap Erdélyben 8 1943 4. sz. 204-210. p. 3 8 33

277    Hantos László Változások a magyar nemzetgazdaság szerkezetében 8 1943 8. sz. 483-491. p. 3 8 33

278    Ruzitska Lajos Erdélyi vasutak 8 1943 9. sz. 552-557. p. 3 8 33

279    A vidék érvényesülése Magyar Figyelő 9 1944 2. sz. 122-124. p. 3 8 33

280    Asztalos Sándor Az új mezőgazdasági törvény Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 86-87. p. 3 8 34

281    Oberding J[ózsef] György Románia mezőgazdaságának átszervezése 2 1937 2. sz. 133-140. p. 3 8 34

282    Fodor Pál A székely közbirtokosság néhány időszerű kérdése 3 1938 2. sz. 126-134. p. 3 8 34

283    Vita Sándor Erdély mezőgazdaságának helyzetképe 4 1939 3. sz. 211-228. p. 3 8 34

284    Venczel József Erdély és az erdélyi román földreform 5-6. 1940-1941 3-4. sz. 258-276. p. 3 8 34

285    Parajdi Incze Lajos Csallóközi földbirtokpolitika Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 49-50. p. 3 8 34

286    Vita Sándor Földbirtokpolitika és magántulajdon Magyar Figyelő 7 1942 4. sz. 244-246. p. 3 8 34

287    Birtokmegoszlás Erdélyben Magyar Figyelő 7 1942 5. sz. 318-319. p. 3 8 34

288    Venczel József Tallózás az erdélyi földreform irodalmában 8 1943 1. sz. 8-24. p. 3 8 34

289    Fogarasi Géza Románia külkereskedelme 1 1936 3. sz. 173-188. p. 3 8 35

290    Mikó Imre Kormányzó és kormányzóhelyettes 7 1942 8. sz. 453-462. p. 3 9 36

291    Primorság és címkórság Magyar Figyelő 7 1942 8. sz. 501-502. p. 3 9 36

292    Bónis György A történeti alkotmány 9 1944 6. sz. 333-346. p. 3 9 36

293    Tárkány Szűcs Ernő Erdély öröklési jogszokásai 9 1944 7. sz. 379-400. p. 3 9 36

294    Fazakas János A kisebbségi jogvédelem útjai 1 1936 1. sz. 25-37. p. 3 9 37

295    Mikó Imre A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt 1 1936 3. sz. 197-223. p. 3 9 37

296    Mikó Imre Románia új alkotmánya 3 1938 1. sz. 49-57. p. 3 9 38

297    Csekey István Alkotmány és alkotmányfejlesztés 8 1943 5. sz. 257-266. p. 3 9 38

298    Csizmadia Andor A mi alkotmányunk 9 1944 1. sz. 20-28. p. 3 9 38

299    A választások eredményei Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 4. sz. 333-336. p. 3 9 39

300    Mikó Imre Az országgyűlés elnapolása – közjogi megvilágításban Magyar Figyelő 8 1943 7. sz. 440-442. p. 3 9 39

301    Mikó Imre A magyar országgyűlés 8 1943 11. sz. 751-760. p. 3 9 39

302    László Dezső A képviselőház és Erdély 9 1944 1. sz. 1-5. p. 3 9 39

303    Martonyi János Közigazgatásunk reformja 7 1942 2. sz. 100-115. p. 3 10 40

304    Martonyi János Új magyar közigazgatás felé 8 1943 6. sz. 325-335. p. 3 10 40

305    Csizmadia Andor Tisztviselő és közönség 8 1943 7. sz. 408-418. p. 3 10 40

306    Nagy Elek Román uralom Odesszában Magyar Figyelő 9 1944 1. sz. 55-61. p. 3 10 40

307    Albrecht Dezső Franco Vellani Dionisi Magyar Figyelő 7 1942 6. sz. 371. p. 3 10 41

308    Almay Béla Néhány szó a katonai döntésről Magyar Figyelő 7 1942 7. sz. 438-439. p. 3 10 41

309    László Dezső Ocsúdó magyarság [Karácsony Sándor könyve] Szemle 7 1942 3. sz. 189-190. p. 3 11 42

310    Bakk Péter Népoktatásunk mai kérdései 8 1943 1. sz. 25-35. p. 3 11 42

311    Horváth Jenő A politikai nevelésről. 9 1944 4. sz. 209-224. p. 3 11 42

312    Atzél Ede Az EGE gazdasági népnevelése Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 1. sz. 80-83. p. 3 11 43

313    Márton Áron Népnevelésünk feladatai 2 1937 3. sz. 189-196. p. 3 11 43

314    Pálffy Károly Néhány elvi és gyakorlati szempont az iskolánkívüli népműveléshez Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 179-191. p. 3 11 43

315    Kelemen Béla Osztály-keresztmetszet 2 1937 1. sz. 25-30. p. 3 11 44

316    Debreczy Sándor Pályaválasztás előtt Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 4. sz. 327-330. p. 3 11 44

317    Vita Zsigmond A tanárképzés a nemzetnevelés szolgálatában Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 4. sz. 331-333. p. 3 11 44

318    Vita Zsigmond Középiskolai nevelésünk és követelményei 3 1938 2. sz. 107-117. p. 3 11 44

319    V. J. Okos pályaválasztás Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 2. sz. 174-175. p. 3 11 44

320    Márton Áron "A nagy időkhöz nagy nemzedék kell" Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 3. sz. 242-246. p. 3 11 44

321    Vita Zsigmond A magyarság kérdései nevelésünkben 5 1940 1. sz. 59-67. p. 3 11 44

322    Veégh Sándor Nemzetiségi középiskoláink Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 175-177. p. 3 11 44

323    Juhász István Dél-erdélyi iskoláink és a románság 8 1943 11. sz. 680-687. p. 3 11 44

324    Padányi G. Jenő A magyar nép építészete 1 1936 3. sz. 231-235. p. 3 12

325    Palotay Gertrud Népi szőtteseink és varrottasaink 1 1936 4. sz. 288-296. p. 3 12

326    Kovács László, K. A finn néprajzi mozgalom 3 1938 4. sz. 277-286. p. 3 12

327    Vita Zsigmond A nép hagyományvilága és nevelésügyünk feladatai 4 1939 1. sz. 37-44. p. 3 12

328    Juhász István Népi műveltségünk és az ifjúság ["Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez" c. mű ismertetése] Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 1. sz. 85-86. p. 3 12

329    Györffy István Az új magyar művelődés alapjai 4 1939 2. sz. 97-121. p. 3 12

330    Incze Lajos A korondi fazék 4 1939 2. sz. 122-131. p. 3 12

331    Nagy Ödön Györffy István, 1884–1939 Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 4. sz. 332-334. p. 3 12

332    Kovács László, K. Magyar nép – magyar föld [Györffy István könyve] Szemle 7 1942 3. sz. 185-187. p. 3 12

333    Nagy András A népegészségvédelem 1 1936 1. sz. 38-40. p. 6 13 46

334    Parádi Kálmán A néptáplálkozás 1 1936 2. sz. 102-114. p. 6 13 46

335    Heinrich Mihály A nép táplálkozása kalóriaértékekben 2 1937 2. sz. 105-113. p. 6 13 46

336    Nagy András Egészségpolitikai vázlat 3 1938 1. sz. 58-72. p. 6 13 46

337    Nagy András Népegészségügy Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 4. sz. 324-325. p. 6 13 46

338    Csíky János Adatok a gyergyói néptáplálkozáshoz 4 1939 4. sz. 281-291. p. 6 13 46

339    Tangl Harald A korszerű néptáplálkozás irányelvei 7 1942 6. sz. 350-356. p. 6 13 46

340    Tonk Emil A Székelyföld anya- és csecsemővédelmének kérdése Magyar Figyelő 7 1942 9. sz. 566-568. p. 6 13 46

341    Jakab Antal Vérbajmegbetegedések a Székelyföldön Magyar Figyelő 8 1943 6. sz. 380-383. p. 6 13 46

342    Berényi Ádám A Beveridge-terv Magyar Figyelő 8 1943 8. sz. 513-515. p. 6 13 46

343    Tisztasági vizsgálatok két városban Magyar Figyelő 8 1943 11. sz. 703. p. 6 13 46

344    Üzlet és szellem Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 4. sz 339-341. p. 6 14 47

345    A. D. Nyírő József – ponyván Metamorphosis Transylvaniae 5 1940 1. sz. 81. p. 6 14 47

346    Szabédi László Könyvnapok – 1942 Szemle 7 1942 3. sz. 184-185. p 6 14 47

347    Biró József Nemzeti művészet 1 1936 2. sz. 115-120. p. 7 15 48

348    Balogh Jolán Magyar mecénások Transzilvániában 2 1937 2. sz 123-132. p. 7 15 48

349    Entz Géza Mai művészetünk irodalma Szemle 7 1942 2. sz. 124-128. p. 7 15 48

350    László Gyula A kolozsvári Műcsarnok és az élő erdélyi képzőművészet szemléje Szemle 8 1943 4. sz 243-256. p. 7 15 48

351    Tiba István A kolozsvári egyetemi ifjúság finn kiállítása Magyar Figyelő 8 1943 5. sz. 307-309. p. 7 15 48

352    Entz Géza A Barabás Miklós-Céh kiállítása Kolozsvárt Szemle 8 1943 12. sz. 768-772. p. 7 15 48

353    Entz Géza Erdélyi kastélyok [Biró József könyve] Magyar Figyelő 9 1944 1. sz. 51-55. p. 7 15 48

354    Entz Géza A székelyföldi ösztöndíjas festők kiállítása Szemle 9 1944 3. sz. 175-178. p. 7 15 48

355    Vákár Tibor Az új kolozsvári városháza 8 1943 11. sz. 672-679. p. 7 15 49

356    Kéki Béla Népzenénk és a cigányzene 1 1936 2. sz. 149-155. p. 7 15 50

357    Domokos Pál Péter A magyar népzene és énekkari műveltségünk 3 1938 2. sz. 133-143. p. 7 15 50

358    Bereczky Sándor "Mi mindig mindenről elkésünk" Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 1. sz. 83-85. p. 7 15 50

359    Vincze Lajos Siter község énekkultúrája 4 1939 4. sz. 273-280. p. 7 15 50

360    Gagybátori E. László Kodály Zoltán és kórusai 7 1942 8. sz. 523-530. 7 15 50

361    Szőllősy András Magyar zeneírás Szemle 8 1943 5. sz. 315-324. p. 7 15 50

362    Lakatos István Liszt Ferenc Erdélyben 8 1943 12. sz. 736-750. p. 7 15 50

363    Bözödi György Az erdélyi színjátszás 2 1937 2. sz. 141-153. p. 7 15 51

364    Németh Antal Erdélyi drámairodalom a Nemzeti Színházban Magyar Figyelő 7 1942 3. sz. 180-182. p. 7 15 51

365    [Káli Nagy Lázár] Káli Nagy Lázár emlékezései a kolozsvári színjátszás hőskorára Magyar Figyelő 8 1943 1. sz. 56-59. p. 7 15 51

366    Vojnovich Géza illetékessége Magyar Figyelő 8 1943 1. sz. 56-59. p. 7 15 51

367    Kéki Béla Kolozsvár színházi és zenei élete Szemle 8 1943 7. sz. 448-452. p. 7 15 51

368    Szűcs Elemér Magyar Sport Transylvániában 1 1936 3. sz. 224-230. p. 7 15 52

369    Szűcs Elemér N.T.K. [Nagyenyedi Testgyakorlók Köre] Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 180-191. p. 7 15 52

370    Mikecs László Magyar nevek 8 1943 8. sz. 453-472. p. 8 16 53

371    Thurzó Gábor A második erdélyi nemzedék költői 1 1936 1. sz. 62-64. p. 8 16 54

372    Szabédi László Balázs Ferenc, 1901-1937 Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 2. sz. 160-163. p. 8 16 54

373    Kováts József Koós-Kovács István, 1910-1937 Metamorphosis Transylvaniae 2 1937 3. sz. 258-260. p. 8 16 54

374    Kéki Béla Kováts József, 1906-1937 Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 86-87. p. 8 16 54

375    Kiss Jenő Dsida Jenő emlékezete 3 1938 2. sz. 118-126. p. 8 16 54

376    Kéki Béla Írás és nemzedék 3 1938 2. sz. 151-154. p. 8 16 54

377    Albrecht Dezső Szülőföldem [Tamási Áron regénye] Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 1. sz. 87-88. p. 8 16 54

378    Jancsó Elemér A hatvanéves Móricz Zsigmond és Szabó Dezső Metamorphosis Transylvaniae 4 1939 4. sz. 334-336. p. 8 16 54

379    Kiss Jenő Szekták a magyar irodalomban 7 1942 2. sz. 93-99. p. 8 16 54

380    Kiss Jenő Még egyszer az irodalmi szektákról 7 1942 5. sz. 293-309. 8 16 54

381    Féja Géza Móricz Zsigmond útja 7 1942 6. sz. 333-340. p. 8 16 54

382    Heszke Béla Mai háborús regények Szemle 7 1942 9. sz. 569-572. p. 8 16 54

383    Réthy Andor A "Termés" és írói köre 8 1943 2. sz. 91-97. p. 8 16 54

384    Hankiss János Magyar magatartás az irodalom tükrében 8 1943 4. sz. 211-217. p. 8 16 54

385    Salamon Sándor A románság képe a magyar irodalomban 1875-ig 8 1943 7. sz. 419-427. p. 8 16 54

386    Erőss Alfréd Mítosz, vallás és irodalom 8 1943 9. sz. 524-536. p. 8 16 54

387    Csekey István A százéves "Szózat" és a külföld 8 1943 12. sz. 709-715. 8 16 54

388    Jékely Zoltán Az igazi messiásodás. Emlékeztetés a 25. éve halott Adyra 9 1944 2. sz. 65-68. p. 8 16 54

389    Szemlér Ferenc Ember és táj vers 1 1936 1. sz. 65. p. 8 16 55

390    Szemlér Ferenc Kortárs vers 1 1936 1. sz. 65-66. p. 8 16 55

391    Bözödi György Temetés vers 1 1936 1. sz. 66. p. 8 16 55

392    Dsida Jenő A sötétség verse vers 1 1936 1. sz. 67. p. 8 16 55

393    Az uccaseprő vers 1 1936 1. sz. 67-68. p. 8 16 55

394    Varró Dezső Dohányvirág vers 1 1936 1. sz. 68. p. 8 16 55

395    Varró Dezső Virágvasárnap vers 1 1936 1. sz. 68. p. 8 16 55

396    Kiss Jenő Kertben vers 1 1936 1. sz. 69-70. p. 8 16 55

397    Koós-Kovács István Szerelem vers 1 1936 1. sz. 77. p. 8 16 55

398    Flórián Tibor Mindenki testvérem nekem vers 1 1936 1. sz. 72. p. 8 16 55

399    Száznegyvenéves vers Erdély állapotáról vers 8 1943 6. sz. 373-375. p. 8 16 55

400    Tamási Áron Készülődés húsvét ünnepére novella 4 1939 1. sz. 1-12. p. 8 16 56

401    Jakab Antal Az orosz élet – szovjet írók szemével 9 1944 3. sz. 130-142. p. 8 16 57

402    Lévay Endre Három arc a horvát irodalomból [Vladimír Nazor, Miroszláv Krlezsa; Mile Budak] 9 1944 4. sz. 203-208. p. 8 16 57

403    László Gyula A magyar őstörténelem régészetéről 7 1942 3. sz. 144-157. p., 1. t. 9 17 58

404    László Gyula A honfoglaló magyarság lelki alkatáról. Jegyzetek a Kolozsvár – Zápolya-utcai ásatásokhoz 7 1942 9. sz. 540-551. p., 1. t. 9 17 58

405    Incze Andor A magyar földrajz huszonkét éve Szemle 9 1944 3. sz. 163-175. p. 9 18 59

406    Domokos Pál Péter A moldvai magyarság történeti számadatai 3 1938 4. sz. 295-308. p. 9 19 60

407    Altorjai István Gróf Knyphausen romániai útirajza [Anton Gráf Knyphausen: Rumanische Palette – Das Land der Hirten und Bauern] Magyar Figyelő 7 1942 5. sz. 316-317. p. 9 19 60

408    Balogh Jolán Kolozsvár régi lakói 7 1942 8. sz. 475-482. p. 9 19 60

409    Salamon Sándor Erdélyi román utazó a múltszázadi Magyarországról [Ion Codru Dragusanu: Calatoriile unui Român Ardelean în tara si in strainatate. 1835-44. Peregrinul Transilvan] Magyar Figyelő 7 1942 9. sz. 564-565. p. 9 19 60

410    Makkai László Népiségtörténet Szemle 7 1942 1. sz. 59-64. p. 9 20 61

411    Guoth Kálmán Magyar középkor Szemle 7 1942 4. sz. 250-260. p. 9 20 61

412    Jancsó Elemér Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus 5 1940 1. sz. 43-58. p. 9 20 62

413    Paku Imre A magyar művelődés táji megosztása 7 1942 6. sz. 341-349. 9 20 62

414    Gáldi László Kolozsvár és a román-magyar művelődési kapcsolatok 7 1942 9. sz. 552-559. p. 9 20 62

415    Szabó István Az európai sorskérdés német megfogalmazása Szemle 7 1942 7. sz. 445-452. p. 9 20 63

416    Nagy Elek Román uralom Odesszában Magyar Figyelő 9 1944 1. sz. 55-61. p. 9 20 63

417    Bethlen János Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 94. p. 9 20 34

418    Juhász István Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői 4 1939 2. sz. 148-157. p. 9 20 64

419    Zrínyi Miklós Mátyás király életéről való elmélkedések 5 1940 1. sz. 1-12. p. 9 20 64

420    Juhász István A "Kelet Népe" [Széchenyi István] 5-6. 1940-1941. 2. sz. 103-112. p. 9 20 64

421    Makkai László Magyarok és románok Máramarosban Magyar Figyelő 7 1942 2. sz. 118-120. p. 6 20 64

422    Makkai László Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása 7 1942 4. sz. 225-242. p. 9 20 64

423    László Dezső A legújabb Széchenyi-irodalom Szemle 7 1942 5. sz. 320-324. p. 9 20 64

424    Entz Géza Szász író Erdély történelméről [Zillich, Heinrich: Siebenbürgen und seine Wehrbausen] 7 1942 7. sz. 422-435. p. 9 20 64

425    Benda Kálmán Bethlen Miklós kancellár 7 1942 8. sz. 501-502. p. 9 20 64

426    Wass Albert A múlt négy oszlopa Magyar Figyelő 7 1942 9. sz. 563-546. p. 9 20 64

427    Bárdossy László Két világ között [A szerző "Magyar politika a mohácsi vész után" cím alatt készülő munkájának bevezetése] 8 1943 2. sz. 65-79. p. 9 20 64

428    Zathureczky Gyula Erdélyi szászok és magyarok. Pukánszky Béla könyve 8 1943 2. sz. 80-90. p. 9 20 64

429    Tóth Zoltán, I. Román vonatkozású magyar történeti irodalom Szemle 8 1943 2. sz. 118-128. p. 9 20 64

430    Mályusz Elemér Mátyás király 8 1943 4. sz. 193-197. p. 9 20 64

431    Mályusz Elemér A magyarság a középkori Erdélyben 8 1943 5. sz. 267-289. p. 9 20 64

432    Pukánszky Béla Szászok a magyarság és a románság közt 8 1943 6. sz. 336-345. p. 9 20 64

433    Bárdossy László A váradi egyezség 8 1943 10. sz. 585-597. p. 9 20 64

434    Wellmann Imre Parasztnépünk múltjának feltárása Szemle 9 1944 4. sz. 225-243. p. 9 20 64

435    Bözödi György A székely társadalom 1848-ban 9 1944 5. sz. 251-272. p. 9 20 64

436    Wellmann Imre Parasztnépünk múltjának feltárása, II. 9 1944 5. sz. 296-316. p. 9 20 64

437    [özv. Ady Lőrincné] özv. Ady Lőrincné végrendelete Metamorphosis Transylvaniae 3 1938 1. sz. 95-96. p. 9 20 65

438    [Bocskai István] Bocskai István végrendeletéből Magyar Figyelő 7 1942 1. sz. 48-49. 9 20 65

439    Erdei Ferenc Tessedik Sámuel, a magyar önismeret úttörője Magyar Figyelő 7 1942 2. sz. 116-117. p. 9 20 65

440    [Bethlen Miklós] Bethlen Miklós az olvasás hasznáról Magyar Figyelő 7 1942 3. sz. 176. p. 9 20 65

441    [Gyulai Pál] Gyulai Pál a magyar-román viszonyról 1851-ben Magyar Figyelő 7 1942 4. sz. 243-244. p. 9 20 65

442    [Mocsáry Lajos] Mocsáry Lajos az erdélyi társadalomról 1855-ben Magyar Figyelő 7 1942 5. sz. 310-311. p. 9 20 65

443    [Wesselényi Miklós] Wesselényi Miklós az alkotmány megújításának két útjáról Magyar Figyelő 7 1942 6. sz. 370-371. p. 9 20 65

443/a    [Móricz Zsigmond, Cs. Szabó László, Darvas József, Márai Sándor, Illyés Gyula] Magyar írók Erdélyben [Móricz Zsigmond; Cs. Szabó László, Darvas József, Márai Sándor, Illyés Gyula cikkei Erdélyről] Szemle 7 1942 6. sz. 386-388. p. 9 20 65

444    [II. Rákóczi Ferenc] II. Rákóczi Ferenc emlékezései szabadságharcának megindulásáról Magyar Figyelő 7 1942 7. sz. 436-437. p. 9 20 65

445    [Kazinczy] Kazinczy erdélyi leveleiből Magyar Figyelő 7 1942 9. sz. 560-562. p. 9 20 65

446    [Ujfalvi Sándor] Ujfalvi Sándor emlékiratai a Primorokról Magyar Figyelő 8 1943 1. sz. 52-53. p. 9 20 65

447    [Kemény Zsigmond] Kemény Zsigmond az erdélyi közéletről Magyar Figyelő 8 1943 2. sz. 110-112. p. 9 20 65

448    [Zrínyi Miklós] Zrínyi Miklós Mátyás királyról Magyar Figyelő 8 1943 3. sz. 165-166. p. 9 20 65

449    [Bisztray Károly] Bisztray Károly az erdélyi Unió előzményeiről Magyar Figyelő 8 1943 4. sz. 233. p. 9 20 65

450    [Jakab Elek] Jakab Elek az erdélyi Unióról Magyar Figyelő 8 1943 5. sz. 306-307. p. 9 20 65

451    [Götffy Borbála] Götffy Borbála emlékirata a Hóra-lázadás kitöréséről Magyar Figyelő 8 1943 7. sz. 438-440. p. 9 20 65

452    [Jánosfalvi Sándor István] Jánosfalvi Sándor István a székelyek csalárd jobbágyosításáról Magyar Figyelő 8 1943 10. sz. 628-629. p. 9 20 65

453    [Apor Péter] Apor Péter az erdélyiek régi nyájasságáról Magyar Figyelő 8 1943 11. sz. 697-698. p. 9 20 65

454    [Gyulai Pál] Hogyan vívta meg Báthory István Velikie Luki várát 1580-ban? Gyulai Pál emlékiratából Magyar Figyelő 8 1943 12. sz. 761-763. p. 9 20 65

455    [Pázmány Péter] Pázmány Péter két levele Bethlen Gáborhoz Magyar Figyelő 9 1944 2. sz. 117-118. p. 9 20 65

456    [Kossuth Lajos] Kossuth Lajos irataiból Magyar Figyelő 9 1944 3. sz. 179-181. p. 9 20 65

457    A veszprémi országgyűlés meghívó levele 1531-ben Magyar Figyelő 9 1944 4. sz. 250. p. 9 20 65

458    [Kemény Zsigmond] Kemény Zsigmond írásaiból Magyar Figyelő 9 1944 5. sz. 322. p. 9 20 65

459    Széchenyi István A nemzeti jövő gondja [Részlet a "Kelet Népe" c. műből] Magyar Figyelő 9 1944 7. sz. 425-426. p. 9 20 65

460    Makkai László Balkáni és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben 5-6. 1940-1941 2. sz. 148-175. p. 9 20 66

461    Tamás Lajos A román nép és nyelv kialakulása 7 1942 2. sz. 77-91. p. 9 20 66

462    Juhász István Román szerep Európában Magyar Figyelő 7 1942 3. sz. 176-180. p. 9 20 66

463    Tóth Zoltán Román élet nyolcvan évvel ezelőtt [Oroszhegyi Jósa: A mai oláhföld és népe természeti, történeti, közéleti, erkölcsi, forgalmi szokásai s társadalmi viszonyainak rajza] Magyar Figyelő 7 1942 6. sz. 373-376. p. 9 20 66

464    Kniezsa István A román őshaza kérdése és a román nyelvatlasz 7 1942 8. sz. 483-488. p. 9 20 66

465    Makkai László Román történetírás a két világháború között, I. Szemle 8 1943 9. sz. 569-584. p. 9 20 66

466    Makkai László Román történetírás a két világháború között, II. Szemle 8 1943 10. sz. 636-648. p. 9 20 66

467    Takácsy Miklós, ifj. Külföldi könyvek a románokról 9 1944 1. sz. 619. p. 9 20 66

 

 

1 b    Makkai Sándor Mi lesz velünk? 1 1935 1. sz. 1. p.

2 b    Szekfű Gyula A nagymagyar út [Részlet a "Három nemzedék..." új kiadásából.] 1 1935 1. sz. 1-2. p.

3 b    Juhász István Hitel 1 1935 1. sz. 2. p.

4 b    Kárász József Este Regényrészlet 1 1935 1. sz. 3. p. 8

5 b    I. Szemlér Ferenc Kortárs Vers 1 1935 1. sz. 3. p. 8

6 b    Cros, Guy-Charles Ofélia (ford. Szabédi László) Vers 1 1935 1. sz. 3. p. 8

7 b    Szenczei László Metafizikus és szociológus 1 1935 1. sz. 4. p.

8 b    Wolf von Aichelburg Stefan George és a költő erkölcsisége 1 1935 1. sz. 4. p.

9 b    Venczel József Határnemzedék: erdélyi magyar húszévesek 1 1935 1. sz. 5. p.

10 b    Nagy Géza, ifj. Leszámolás 1 1935 1. sz. 6. p.

11 b    Vigh Károly Talán inkább magyar? 1 1935 1. sz. 6. p.

12 b    Heszke Béla A mai lengyel irodalom 1 1935 1. sz. 7. p.

13 b    Camoens Szonett (ford. Szabédi László) Vers 1 1935 1. sz. 7. p. 8

14 b    Kiss Jenő I. Szemlér Ferenc: Ember és Táj. (Versek. Erdélyi Szépmíves Céh, 1934.) Könyvekről 1 1935 1. sz. 8. p.

15 b    Szenczei László Tamási Áron: Énekes madár. (Magyar írás, 1934.) Könyvekről 1 1935 1. sz. 8. p.

16 b    Makkai László Szerb Antal: A Pendragon-legenda (Franklin, 1934.) Könyvekről 1 1935 1. sz. 8. p.

17 b    Bözödi György Illyés Gyula: Oroszország. (Nyugat, 1934.) Könyvekről 1 1935 1. sz. 8. p.

18 b    Heszke Béla Aniante, A.: Un jour tres calme. (Paris, 1934.) Könyvekről 1 1935 1. sz. 8. p.

19 b    Venczel József A HITEL és a közvélemény. 1 1935 2. sz. 1. p.

20 b    Makkai László Álláspont. Bevezető a Hitel világnézeti cikkeihez. 1 1935 2. sz. 2. p.

21 b    Juhos László Hetyike átka Novella 1 1935 2. sz. 3. p. 8

22 b    Flórián Tibor A fonál elszakadhat Vers 1 1935 2. sz. 3. p. 8

23 b    Valéry, Paul A csend (Heszke Béla ford.) Vers 1 1935 2. sz. 3. p. 8

24 b    Kiss Jenő Tóban tükrözött szonett Vers 1 1935 2. sz. 3. p. 8

25 b    Szabédi László Gyönyörű hazugság. Az ismeretlen Petőfi. 1. r. 1 1935 2. sz. 4. p.

26 b    Vásárhelyi Z. Emil Kolozsvár képzőművészeti élete a kiállítások tükrében 1 1935 2. sz. 5. p.

27 b    Szenczei László Ideálizmus és materializmus 1 1935 2. sz. 6. p.

28 b    Nagy Géza, ifj. Amit a román ifjúságtól várnak 1 1935 2. sz. 6. p.

29 b    Vigh Károly Élő történelem. Az emberiség története 1 1935 2. sz. 7. p.

30 b    Nemzedék-folyóiratok: Válasz, Apolló 1 1935 2. sz. 7. p.

31 b    Makkai László Németh László: Ember és szerep. (Tanu-kiadás, Kecskemét, 1934.) Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

32 b    Makkai László Tamási Áron: Ábel Amerikában. (Erdélyi Szépmíves Céh, 1934.) Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

33 b    Kiss Jenő Hobán Jenő: Megsiratnak, de megbocsátnak. (Versek, Kolozsvár, 1934.) Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

34 b    Kárász József Darvas József: Fekete kenyér Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

35 b    K. J. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. (Bp., Pázmány Péter Irod. Társ., 1934.) Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

36 b    Heszke Béla Istrati, Panait: Mediterranée: lever du soleil. (Paris, Rieder, 1934.) Könyvekről 1 1935 2. sz. 8. p.

37 b    Makkai László A virtuális nemzedék 1 1935 3. sz. 1. p.

38 b    Nagy Ödön Az egyke Kalotaszegen 1 1935 3. sz. 2. p.

39 b    Bözödi György A pásztor Novella 1 1935 3. sz. 3. p. 8

40 b    Jékely Zoltán Fordítások: Villon balladája a szerelemről; Villon búcsú-balladája Vers 1 1935 3. sz. 3. p. 8

41 b    Szabédi László Egy szellem martaléka. – Petőfi állandó forradalma. – 2. r. 1 1935 3. sz. 4. p.

42 b    Kéki Béla A magyar zenetudomány eseménye: Bartók Béla könyve. [Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje.] 1 1935 3. sz. 5. p.

43 b    Vásárhelyi Z. Emil A fametsző Molnár C. Pál és az újklasszicizmus 1 1935 3. sz. 6. p.

44 b    Barokk művészet városunkban 1 1935 3. sz. 6. p.

45 b    Nagy Géza, ifj. A román falumunka 1 1935 3. sz. 7. p.

46 b    T. Z. László Dezső. A siető ember. [Tanulmánykötet.] Könyvekről 1 1935 3. sz. 8. p.

47 b    Nagy István Pap Béla: Társadalmi rendszerváltozás: Evangélium. (Soli Deo Gloria kiadása.) Könyvekről 1 1935 3. sz. 8. p.

48 b    Juhász István Korlátok és lehetőségek. Őszinte szó nemzedékemhez 1 1935 4. sz. 1-2. p.

49 b    Thurzó Gábor Erdélyi József Új írók 1 1935 4. sz. 2. p.

50 b    Toldalaghy Pál Tájkép japáni modorban Vers 1 1935 4. sz. 2. p. 8

51 b    Szenczei László Az őstehetség (A Székely Apokalipszisből) Novella 1 1935 4. sz. 3. p. 8

52 b    Venczel József Az új intelligencia útja 1 1935 4. sz. 4. p.

53 b    Baczó Gábor Elhanyagolt feladatok 1 1935 4. sz. 5. p.

54 b    Molnár Albert Több műveltséget! 1 1935 4. sz. 5. p.

55 b    Henter Kálmán A nép orvosa: az egészségesek nevelője 1 1935 4. sz. 6. p.

56 b    V. Z. E. [Vásárhelyi Z. Emil] Román egyházművészeti kiállítás 1 1935 4. sz. 6. p.

57 b    Thurzó Gábor Kodolányi János Új írók 1 1935 4. sz. 7. p.

58 b    Wolf von Aichelburg Az erdélyi német-magyar együttműködés lehetőségeiről 1 1935 4. sz. 7. p.

59 b    Erdős Jenő Keszi Imre: A versírás mesterség (Apolló kiadás) Könyvekről 1 1935 4. sz. 8. p.

60 b    Szenczei László Darvas József: Vízkereszttől Szilveszterig. (Kéve, 1934.) Könyvekről 1 1935 4. sz. 8. p.

61 b    Cselényi Béla Szentmártoni Kálmán: János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza. (1934.) Könyvekről 1 1935 4. sz. 8. p.

62 b    Szenczei László Schöpflin Aladár: Ady Endre Könyvekről 1 1935 4. sz. 8. p.

63 b    Venczel József Tamás József: Prohászka Ottokár társadalom-szemlélete. (Budapest, 1934. Magyar Fiatalok kiadás) Könyvekről 1 1935 4. sz. 8. p.

64 b    Kéki Béla Magyar kultúrpolitikát Erdélyben! 1 1935 5. sz. 1. p.

65 b    Gr. Mikó Imre A történeti alapok megőrzése. [Részlet gr. Mikó Imre. Irányeszmék c. könyvéből. 1861.] 1 1935 5. sz. 2. p.

66 b    Szabédi László Rovásírás Vers 1 1935 5. sz. 3. p. 8

67 b    Szabédi László Műkedvelő napszámos Novella 1 1935 5. sz. 3-5. p. 8

68 b    Kiss Jenő Párbeszéd Vers 1 1935 5. sz. 5. p. 8

69 b    Thurzó Gábor Márai Sándor Új írók 1 1935 5. sz. 6. p.

70 b    Thurzó Gábor Illyés Gyula Új írók 1 1935 5. sz. 6. p.

71 b    Venczel József Erdélyi kultúrproblémák 1 1935 5. sz. 7-9. p.

72 b    I. Nagy Géza Tudományos utánképzés 1 1935 5. sz. 10. p.

73 b    I. Nagy Géza, Nagy Ödön Pár kérdés az erdélyi magyar színjátszással kapcsolatban 1 1935 5. sz. 10. p.

74 b    Szemlér Ferenc, ifj. Mircea Eliade, egy nemzedék példázója 1 1935 5. sz. 11. p.

75 b    Toldalaghy Pál Kedvesem, ébredj! Vers 1 1935 5. sz. 11. p. 8

76 b    Széfeddin Sefket Bey Elrezdülő kép Vers 1 1935 5. sz. 11. p. 8

77 b    Szenczei László Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve Könyvekről 1 1935 5. sz. 12. p.

78 b    Ádám Zsigmond Kovács György: A tűz kialszik. (Brassói Lapok, 1935.) Könyvekről 1 1935 5. sz. 12. p.

79 b    Venczel József Erdélyi Tudományos Füzetek Könyvekről 1 1935 5. sz. 12. p.

80 b    Venczel József Magyar önismeret 1 1935 6. sz. 1. p.

81 b    Makkai László Közeledés vagy távolodás? 1 1935 6. sz. 1. p.

82 b    (m. l.) Az erdélyi szász irodalom 1 1935 6. sz. 2. p.

83 b    Adolf Meschendörfer versei Fekete tenger, Erdélyi Elégia [Dsida Jenő ford.] Vers 1 1935 6. sz. 2. p. 8

84 b    Thurzó Gábor Pap Károly Új írók 1 1935 6. sz. 3. p.

85 b    Hegyi Endre Álom Vers 1 1935 6. sz. 3. p. 8

86 b    Enyingi Sándor Cyrano utolsó dala Vers 1 1935 6. sz. 3. p. 8

87 b    Flórián Tibor Ravasz hódító Vers 1 1935 6. sz. 3. p. 8

96 b    Gy. Szabó Béla fametszetei 1 1935 6. sz. 3. p.

88 b    Popa, Grigore A mai román líráról 1 1935 6. sz. 4. p.

89 b    Blaga, Lucian Tagadások [Makkai László ford.] Vers 1 1935 6. sz. 4. p. 8

90 b    Bacovia, G. Mélabú [I. Szemlér Ferenc ford.] Vers 1 1935 6. sz. 4. p. 8

91 b    Arghezi, Tudor Bőség Vers 1 1935 6. sz. 4. p. 8

92 b    Benes, V. Demian Tassy, a román pásztorének képírója 1 1935 6. sz. 5. p.

93 b    Makkai László, Venczel József Válasz. 1 1935 6. sz. 6. p.

94 b    – – Flórián Tibor: Felhők fölött, felhők alatt Szemle 1 1935 6. sz. 6. p.

95 b    Liber Miserorum [Gy. Szabó Béla fametszetes könyve] Szemle 1 1935 6. sz. 6. p.

 

 


Tematikus kódlap

I. Szint

0 ÁLTALÁNOS MŰVEK TUDOMÁNY.
Tudományos tevékenység. Intézmények. Testületek. Írásművek és kiadványok általában
1 FILOZÓFIA
2 VALLÁS. TEOLÓGIA
3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK. ORVOSTUDOMÁNY. TECHNIKA. MEZŐGAZDASÁG
7 MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORTOK
8 NYELV ÉS IRODALOM
9 FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

II. Szint

1 Művelődés. Civilizáció. Kultúra. Haladás
2 Erkölcs. Erkölcstan. Etika
3 Keresztény egyházak. Általános egyháztörténet
4 Nem-keresztény vallások
5 Szociológia. Társadalmi kérdés. Szociográfia
6 Statisztika
7 Politika
8 Gazdaság. Közgazdaságtudomány
9 Jog. Jogtudomány
10 Államigazgatás. Közigazgatás. Hadtudomány
11 Nevelés és oktatás. A szabad idő felhasználása
12 Néprajz. Etnográfia. Etnológia. Folklór
13 Orvostudomány
14 Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemvezetés. Üzemszervezés
15 Képzőművészetek. Építészet. Iparművészet. Színház. Zene. Játék. Sport
17 Régészet
18 Földrajz
19 Honismeret
20 Történelem

III. Szint

1 Hungarológia
2 Művelődéspolitika
3 Könyvtárügy. Könyvtárak
4 Szervezetek, testületek és más együttműködési formák
5 Hírlapok. Újságírás. Sajtóügy
6 Társadalmi erkölcs. Szociáletika
7 Szociológia általában
8 Olvasásszociológia
9 Nemzeti érzelmek, csoporttudat
10 Politikai ideológia
11 Társadalmi alakulatok. Társadalmi csoportok A nemzedékváltás kérdései
12 Szociológiai irányzatok és iskolák
13 A társadalmi kérdés általában. A politikai és társadalmi szervezet kritikája. Reformok. Gyakorlati szociális problémák.Társadalompolitika
14 Szociográfia. Társadalomrajz
15 Falukutatás
16 Statisztika
17 Népmozgalom (Demográfia)
18 A népesség növekedése és csökkenése
19 A népesség megoszlása és összetétele. Népsűrűség
20 Közvélemény. Politikai propaganda
21 A politikai szervezet formái. Az állam mint politikai hatalom
22 Belpolitika
23 Nemzeti mozgalmak. Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek
24 Faji megkülönböztetés
25 Állam és népesség
26 Osztályok. Társadalmi csoportok és rétegek
27 Vándorlás. Telepítés
28 Nemzetközi politika. Külpolitika. Nemzetközi kapcsolatok
29 Politikai pártok és mozgalmak Népfront
30 Szövetkezetügy
31 Pénzügy, bankügy, hitelügy
32 Gazdaságtörténet
33 Gazdaságpolitika
34 Agrárpolitika
35 Kereskedelem
36 Jogtörténet
37 A kisebbségek joga. A nemzetiségek joga
38 Az alkotmány
39 Parlamenti jog. Népképviselet. Parlament. Országgyűlés. Nemzetgyűlés
40 Államigazgatás. Közigazgatás
41 Hadászat
42 Nevelés és oktatás
43 Iskolán kívüli nevelés és oktatás. Népművelés
44 Nemzetiségek, kisebbségi csoportok nevelése és oktatása
46 Közegészségügy
47 Könyvkiadás. Könyvkereskedelem
48 Művészettörténet
49 Építészet
50 Zene
51 Színházművészet. Színháztudomány
52 Sport
53 A nyelvészet és filológia kérdései általában. Személyek, csoportok, népek nevei
54 Magyar irodalomtörténet
55 Magyar szépirodalom. Versek
56 Magyar szépirodalom. Elbeszélések
57 Egyéb irodalmak története
61 Általános kérdések. Történettudomány
62 Művelődéstörténet
63 Európa története
64 Magyar történelem - Nemzetiségtörténet
65 Magyar történelmi források
66 Román történelem

 

 


Mutató

 

Név Előfordulás szerzőként Előfordulás referenciaként
     
Ádám Zsigmond 78b  
Ady Endre   62b, 388
Ady Lőrincné, özv. 437  
Aichelburg, Wolf von 8b, 58b  
Albrecht Dezső 1, 4, 15, 27, 28, 34, 78, 79, 85, 95, 110, 116, 117, 137, 181, 183, 237, 243, 245, 247, 248, 307, 377  
Albrecht Ferenc 101, 114  
Aldobolyi Nagy Miklós 132, 149  
Almay Béla 308  
Altorjai István 407  
Aniante, A.   18b
Antal Lajos   162
Apor Péter 453  
Aradi Zsolt 5 35b
Arghezi, Tudor 91b  
Asztalos Sándor 280  
Atzél Ede 312  
Bacovia, George 90b  
Baczó Gábor 53b  
Bakk Péter 310  
Balázs Ferenc   372
Bálint Béla 201  
Balogh Jolán 348, 408  
Barát Jenő 158, 161  
Bárdossy László 105, 427, 433 178
Barta István 74  
Bartók Béla   42b
Báthory István   454
Benda Kálmán 425  
Benes, Edvard   178, 227
Benes, V. 92b  
Bereczky Sándor 144, 358  
Berényi Ádám 31, 342  
Bethlen Gábor   455
Bethlen János   417
Bethlen Miklós 440 425
Biró József 42, 48, 347  
Bisztray Károly 449  
Bitay Pál 136  
Blaga, Lucian 89b  
Bocskai István 438  
Bodor György 179  
Boér Elek, ifj. 262, 275  
Bónis György 26, 292  
Borsody István   178
Bözödi György 64, 129, 363, 391, 435, 17b, 39b 130
Budák, Mile   402
Camoens 13b  
Chardonne, Jacques   219
Ciorogariu, Roman 177  
Cros, Guy-Charles 6b  
Csekey István 297, 387  
Cselényi Béla 61b  
Csiki Ferenc 249, 272  
Csíky János 338  
Csizmadia Andor 120, 124, 156, 223, 298, 305  
Csortán Márton 250  
Dániel Antal 111, 244  
Dániel István 39  
Darvas József 125, 443/a 34b
Dávid László 167  
Deák Ferenc   203
Debreczy Sándor 90, 91, 316  
Deér József 198  
Demaison, André   226
Domokos Pál Péter 160, 357  
Domokos Sámuel 75  
Dsida Jenő 392, 393, 83b 375
Eliade, Mircea   74b
Entz Géza 349, 352, 353, 354, 424  
Enyingi Sándor 86b  
Eötvös Károly   203
Erdei Ferenc 206, 439 146
Erdélyi József   49b
Erdős Jenő 59b  
Erőss Alfréd 80, 386  
Fazakas János 294  
Féja Géza 381  
Fekete János 147  
Flórián Tibor 398, 22b, 87b 94b
Fodor Ferenc   146
Fodor Pál 282  
Fogarasi Géza 289  
Gagybátori E. László 360  
Gáldi László 414  
George, Stefan   8b
Gesztelyi Nagy Zoltán 162  
Götffy Borbála 451  
Gr. Mikó Imre 65b  
Guoth Kálmán 200, 411  
Gy. Szabó Béla 95b  
Gyallay Pap Zsigmond 184  
Györffy István 329 331, 332
Gyulai Pál 441, 454  
Hankiss János 232, 384  
Hantos László 180, 277  
Hegyi Endre 85b  
Heinrich Mihály 335  
Henter Kálmán 55b  
Herre, Paul   216
Heszke Béla 157, 217, 219, 221, 222, 224, 226, 382, 12b, 18b, 23b, 36b  
Hobán Jenő   33b
Hollósy István 113  
Horthy István, vitéz nagybányai   173
Horthy Miklós   175
Horváth Jenő 311  
Hungarus Viator (Hankiss János álneve) 232, 384  
Illyés Elemér 141  
Illyés Gyula 443/a 17b
Incze Andor 405  
Istrati, Panait   36b
Jakab Antal 341, 401  
Jakab Elek 450  
Jakó Zsigmond 22  
Jancsó Elemér 378, 412 77b
János Zsigmond (Erdély: fejedelem)   61b
Jánosfalvi Sándor István 452  
Jékely Zoltán 388, 40b  
Jeney Endre 126  
Jónás Magda, R. 264  
Juhász István 41, 190, 241, 323, 328, 418, 420, 462, 3b, 48b  
Juhos László 21b  
Kakas István 63  
Káli Nagy Lázár 365  
Kállay Ernő 159  
Karácsony Sándor   41, 309
Kárász József 4b, 34b  
Katona József 269  
Kazinczy Ferenc 445 195
Kéki Béla 44, 69, 133, 356, 367, 374, 376, 42b, 64b  
Kelemen Béla 315  
Kemény Zsigmond 447, 458  
Kese Attila 192  
Keszi Imre   59b
Kiss Árpád 185  
Kiss Jenő 82, 375, 380, 396, 14b, 24b, 33b, 68b  
Kniezsa István 464  
Knyphausen, Anton   407
Kodály Zoltán   360
Kodolányi János   57b
Koós-Kovács István 397 373
Kós Balázs 134  
Kossuth Lajos   179, 456
Kovács György   78b
Kovács Imre 236  
Kovács László, K. 326, 332  
Kováts József 373 374
Kovrig Béla 76  
Kőrösi Csoma Sándor   83
Krlezsa, Miroszlav   402
Lakatos István 362  
László Dezső 16, 77, 302, 309, 423 46b
László Gyula 266, 350, 403, 404  
Lazányi Endre 89  
Lévay Endre 402  
Liszt Ferenc   362
Lőrinczi László 128  
Luchaire, Jean   221
Lyautey, Pierre   222
Mailáth Gusztáv Károly (r. k. püspök) 80  
Makkai János 107 178, 207
Makkai László 21, 25, 410, 421, 422, 460, 465, 466, 16b, 20b, 31b, 32b, 37b, 81b, 82b, 89b, 93b  
Makkai Sándor 97, 121, 1b  
Mályusz Elemér 430, 431  
Manyák Ernő 153  
Márai Sándor 443/a  
Marosi Péter 81, 98, 145  
Márton Áron (r. k. püspök) 313, 320 78
Martonyi János 303, 304  
Mátyás (Magyarország: király), I.   419, 448
Meschendörfer, Adolf 83b  
Mester Miklós 186  
Mikecs László 33, 370  
Mikó Imre 188, 193, 197, 199, 203, 231, 235, 290, 295, 296, 300, 301  
Miles Transsylvanicus 99  
Mocsáry Lajos 442  
Molnár Albert 54b  
Molnár C. Pál   43b
Molter Péter (Marosi Péter álneve) 81, 98, 145  
Móricz Zsigmond 443/a 381, 378
Nagy András 333, 336, 337  
Nagy Elek 306, 416  
Nagy Géza, I. 62, 66  
Nagy Géza, ifj. 10b, 28b, 45b, 72b, 73b  
Nagy István 47b  
Nagy József 228  
Nagy Ödön 8, 127, 331, 38b, 73b  
Nazor, Vladimír   402
Németh Antal 364  
Németh László   20, 31b
Nonn György 138  
Nyírő József   345
Oberding József György 209, 210, 214, 281  
Oroszhegyi Jósa   463
Ottlik György 222/a  
Ottlik László 174, 213, 215  
Padányi Gulyás Jenő 142, 324  
Paku Imre 146, 413  
Pálffy Károly 314  
Palotás Zoltán 172  
Palotay Gertrud 325  
Pap Béla   47b
Papp Károly   84b
Parádi Ferenc 55  
Parádi Kálmán 334  
Parajdi Incze Lajos 13, 20, 50, 118, 131, 140, 207, 211, 265, 285, 330  
Pázmány Péter 455  
Petőfi Sándor   58, 25b, 41b
Petrovay Tibor 240, 268  
Polónyi Nóra 171  
Pongrácz Kálmán 93, 230  
Popa, Grigore 88b  
Pourrat, Henri   217
Prohászka Ottokár   63b
Pukánszky Béla 428, 432  
Pusztai Popovits József 51  
Rajty Tivadar 261  
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. 444  
Ravasz László 7, 204  
Reithinger, A,   157
Reményik Sándor 14  
Réthy Andor 73, 383  
Ruisz Rezső 170  
Ruzitska Lajos 278  
Salamon Sándor 2, 3, 52, 109, 385, 409  
Sáry István 256, 257  
Schneller Károly 163, 164  
Schöpflin Aladár   62b
Sinka József 165  
Szabédi László 30, 346, 372, 25b, 41b, 66b, 67b  
Szabó Dezső   378
Szabó Endre 229  
Szabó István 17, 18, 29, 32, 45, 49, 56, 71, 415  
Szabó László, Cs. 443/a  
Szabó T. Attila 43, 86, 88, 135, 212  
Szabó Zoltán 9, 84  
Szakács Gusztáv 260, 276  
Szeben András 150  
Széchenyi István 459 7, 76, 199, 423
Széfeddin Sefket Bey 76b  
Székely Márton 61  
Szekfű Gyula 11, 2b 19, 21
Szemlér Ferenc, I. 182, 389, 390  
Szemlér Ferenc, id. 5b, 14b, 90b  
Szemlér Ferenc, ifj. 74b  
Szenczei László 94, 103, 7b, 15b, 27b, 51 60b, 62b, 77b  
Szentmártoni Kálmán   61b
Szerb Antal   16b
Szombatfalvy György   31
Szőcs Lajos 51  
Szőllősy András 361  
Szűcs Elemér 368, 369  
Szvatkó Pál 187  
Takácsy Miklós 252  
Takácsy Miklós, ifj. 467  
Tamás József   63b
Tamás Lajos 461  
Tamási Áron 59, 70, 104, 106, 123, 238, 400 377, 15b, 32b
Tangl Harald 339  
Tárkány Szűcs Ernő 293  
Taschek Ernő 258  
Tassy, Demian   92b
Tavaszy Sándor 24  
Téchy Olivér 263  
Teleki Ádám 54  
Teleki Béla 176  
Teleki Pál   28, 105
Tessedik Sámuel   439
Thurzó Gábor 371, 49b, 57b, 69b, 70b, 84b  
Tiba István 351  
Tinódi Gábor 53  
Toldalaghy Pál 50b, 75b  
Tonk Emil 154, 340  
Tóth László 125  
Tóth Zoltán, I. 100, 429, 463  
Tucci, Giuseppe 83  
Ujfalvi Sándor 446  
Ujszászy Kálmán   146
Ullein-Reviczky Antal 220  
Vájlok Sándor 227  
Vákár Tibor 355  
Valéry, Paul 23b  
Varró Dezső 394, 395  
Vásárhelyi Z. Emil 35, 26b, 43b, 56b  
Vass László 125  
Veégh Sándor 195, 322  
Venczel József 19, 36, 37, 38, 40, 87, 92, 96, 110, 115, 130, 143, 148, 151, 166, 169, 191, 208, 251, 284, 288, 9b, 19b, 52b, 63b, 71b, 79b, 80b, 93b  
Vigh Károly 11b, 29b  
Villon, Francois 40b  
Vincze Lajos 359  
Vita Sándor 12, 46, 60, 65, 102, 112, 119, 139, 168, 189, 205, 225, 254, 255, 259, 267, 270, 271, 273, 274, 283, 286  
Vita Zsigmond 6, 68, 317, 318, 321, 327  
Vojnovich Géza 366  
Wass Albert 426  
Wellmann Imre 434, 436  
Wenger, L.   157
Wesselényi Miklós 443 199, 235
Zathureczky Gyula 23, 122, 178, 194, 196, 216, 218, 253, 428  
Zillich, Heinrich   424
Zrínyi Miklós 419, 448 9