Ajánlás

"A Mosoly Fintora" című kötetet olvasva, egy kortalan költő alkotásai tárulkoznak a kedves olvasó elé. A mindennapok megélt realitását tárja elénk, T. Fiser Ildikó felszabadult élményekben gazdag lírai világa. Költeményeit, már volt alkalmam több esetben olvasni. Gondolatvilágának ezerarcúsága teszi még szebbé és olvasmányosabbá művészetét. Nem a tetszelgős poéta hivalkodó benyomását közvetíti felénk, hanem az egyszerű őszinte kitárulkozós szerény, de mégis megkapó alkotó benyomását kelti bennem és azokban az irodalmat szerető emberekben, akik még elkötelezettjei ennek a műfajnak. Műveire nem a hosszú véget nem érő versszakok jellemzőek. A négysorosai sokatmondóan szépek és legalább annyira figyelem felkeltők.

Alkotásaiban egyformán éli meg a mélységet, de ugyanakkor minden nehézség nélkül emelkedik föl, és szóra bírja minden, ami körülötte, vele történik. Keresi helyét a nagyvilágban a magyar irodalom zegzugos útvesztőiben, és teszi ezt, mint nő és anya, szép eredményeket produkálva. Eddigi életszakaszát, pályáját nem titkolva önmagát valósítja meg.

Az ösztönök, vágyak, mint könnycseppek csordulnak ki soraiból. A láng, amely benne ég új és új erőre kapva dobogtat meg minden zord szívet. Az olykor szomorú verssorok, vidám, hullámzó rímcsengőkbe kapaszkodva őszintén felvidítanak. A szabályos és szabálytalan verselési formának a költőnél nincs jelentősége. Így érezhetjük igazán át a költői szabadság jelentőségét, amit a szerző talán tudatosan alkalmaz.

Soha nem volt könnyű dolga az elemzőnek, hiszen a költők lelkivilágát értelmezni valójában több féleképpen, lehet. Én mégis vállalom e kis gyűjtemény ajánlását. Tudom, hogy a kedves olvasók közül sokan osztoznak majd véleményemen és lesznek, akik vitatják, esetleg másképpen értelmezik a költő verseit. Talán éppen ez motivál arra, hogy ne emeljek ki műveket, idézeteket a kis irodalmi kötetből.

Mégis kitartok azon álláspontom mellett, hogy a költészet produktum. Nem mindenki képes rá, hogy szép verseket írjon. Nagy eleinknek is voltak sikeresebb és sikertelenebb alkotásai. Az adott kor, mindig meghatározója volt egy-egy kiemelkedő "nagy költőnk" pályafutásának. Volt, akit a mindenkori politika tett naggyá és szépszámmal akadtak olyanok, akiket a politika tett örök vesztessé.

T. Fiser Ildikó a békeidők poétája, mégis ha kell, verseit úgy meri ringatni a költészet bölcsőjében, hogy érezni lehet a lázadó nő minden szívdobogását és lélekrezdülését. Sokoldalúságát alátámasztja, hogy diplomája mellett ismét az iskolapad elkötelezettje. Képzi magát, s ez által embertársainak is többet nyújt.

Jó szívvel ajánlom T. Fiser költészetét a kedves olvasónak. Tudom, hogy mindenki megtalálja e kis kötetben a hozzá legközelebb álló verset, prózát. Sokan magukra ismernek majd, és sokan mások életét vélik majd felfedezni egy-egy egy alkotásban. Lesznek olyan olvasók, akik tanulnak belőle, de olyanok is, akiknek már volt részük ilyen és hasonló élettörténetekben.

Számomra felemelő és kellemes időtöltés volt a költő érzelemvilágában barangolni. Arról már nem is beszélve: - az olvasás annyira lekötötte figyelmem, hogy még a Tv-t is elfelejtettem bekapcsolni...

Tamás István
Közművelődési és Oktatási
Újságírók Szakosztálya