Jacobus de Voragine


LEGENDA AUREA


Válogatta, az utószót, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Madas Edit

Fordította Bárczi Ildikó [et al.]


Budapest : Neumann Kht., 2004TARTALOM

Szent András apostol [november 30.]
Szent Borbála [december 4.]
Szent Miklós püspök [december 6.]
Szent Luca szűz [december 13.]
Szent Tamás apostol [december 21.]
Szent Anasztázia [december 25.]
Szent István első vértanú [december 26.]
Szent János apostol és evangélista [december 27.]
Canterbury Szent Tamás [december 29.]
Szent Szilveszter [december 31.]
Remete Szent Pál [január 10. vagy 15.]
Szent Hilarius [január 14.]
Szent Félix [január 14.]
Szent Marcellus [január 16.]
Remete Szent Antal [január 17.]
Szent Fábián [január 20.]
Szent Sebestyén [január 20.]
Szent Macarius [január 20.]
Szent Ágnes szűz [január 21.]
Szent Vince [január 22.]
[Nagy] Szent Vazul püspök [január 23.]
Alamizsnás Szent János [január 23.]
Szent Pál apostol megtérése [január 25.]
Szent Paula [január 26.]
Szent Brigitta [február 1.]
Szent Ignác [február 1.]
Szent Balázs [február 3.]
Szent Ágota szűz [február 5.]
Szent Dorottya [február 6.]
Szent Apollónia [február 9.]
Szent Bálint [február 14.]
Szent Julianna [február 16.]
Szent Péter székfoglalása [február 22.]
Szent Mátyás apostol [február 24.]
[Nagy] Szent Gergely [március 12.]
Szent Longinus [március 15.]
Szent Patrik [március 17.]
Szent Benedek [március 21.]
Egyiptomi Szent Mária [április 2.]
Szent Ambrus [április 4.]
Szent György [április 23. vagy 24.]
Szent Márk evangélista [április 25.]
Szent Vitalis [április 28.]
Szent Fülöp apostol [május 1.]
[ifjabb] Szent Jakab apostol [május 1.]
Szent János a Porta Latina előtt [május 6.]
Szent Pongrác [május 12.]
Szent Bonifác vértanú [május 14.]
Szent Zsófia és három leánya [május 15.]
Szent Orbán [május 25.]
Szent Petronella [május 31.]
Szent Barnabás apostol [június 11.]
Szent Vitus és Modestus [június 15.]
Szent Marina szűz [június 18.]
Keresztelő Szent János születése [június 24.]
Szent János és Pál [június 26.]
[Nagy] Szent Leó pápa [június 28.]
Szent Péter apostol [június 29.]
Szent Pál apostol [június 30.]
Szent Henrik császár [július 15.]
[Antiochiai] Szent Margit [július 13. vagy 20.]
Szent Elek [július 17.]
Szent Praxedis [július 21.]
Szent Mária Magdolna [július 22.]
Szent Apollinaris [július 23.]
Szent Krisztina [július 24.]
Idősebb Szent Jakab apostol [július 25.]
Szent Kristóf [július 25.]
Szent Márta [július 29.]
Szent Abdon és Sennen [július 30.]
Bilincses Szent Péter [augusztus 1.]
Szent István pápa [augusztus 2.]
Szent Domonkos [augusztus 4.]
Szent Donát [augusztus 7.]
Szent Lőrinc [augusztus 10.]
Szent Bernát [augusztus 20.]
Szent Bertalan [augusztus 24.]
Szent Ágoston [augusztus 28.]
Szent Egyed [szeptember 1.]
Szent Adorján és társai [szeptember 8.]
Szent Prothus és Jácint [szeptember 11.]
Aranyszájú Szent János [szeptember 14.]
Szent Kornél és Ciprián [szeptember 16.]
Szent Lambert [szeptember 17.]
Szent Máté apostol [szeptember 21.]
Szent Móric és társai [szeptember 22.]
Szent Jusztina szűz [szeptember 26.]
Szent Kozma és Damján [szeptember 27.]
Szent Forseus püspök [szeptember 28.]
Szent Mihály arkangyal [szeptember 29.]
Szent Jeromos [szeptember 30.]
Szent Ferenc [október 4.]
Szent Thais, a parázna asszony [október 8.]
Szent Dénes [október 9.]
Szent Lukács evangélista [október 18.]
Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz [október 21.]
Szent Hylarion [október 21.]
Szent Simon és Júdás apostol [október 28.]
Szent Euszták [november 2. vagy szeptember 20.]
Szent Lénárd [november 6.]
Szent Márton püspök [november 11.]
Szent Bereck püspök [november 13.]
Szent Erzsébet [november 19.]
Szent Cecília [november 22.]
Szent Kelemen pápa [november 23.]
[Alexandriai] Szent Katalin [november 25.]
Szent Mózes apát
Szent Agathon apát
Szent Barlám és Jozafát
Nagy Károly császár

Utószó
Szerkesztői megjegyzések
Irodalom
A bibliai könyvek rövidítése
Idézett szerzők és művek
Magyar nyelvű kódexekben szereplő Legenda Aurea-fordítások
A római birodalom császárai