Szent Marcellus
 [január 16.]

Marcellus annyi, mint ‚aki távol tartja magától a rosszat’ (arcens malum a se), vagy Marcellus annyit jelent, mint ‚aki leigázza a tengert’ (maria percellens), azaz lecsap és lábbal tipor az e világi bajokra. A világ ugyanis olyan, mint a tenger, ahogy Aranyszájú Szent János mondja egyik Máté-homiliájában: „A tengerrel együtt jár a zavaros morajlás, az állandó rettegés, a halál árnyéka, a hullámok fáradhatatlan összecsapása, folytonos mozgása.”

 

Marcellus római pápa volt, aki megfeddte Maxentius császárt a keresztények elleni féktelen kegyetlenkedése miatt. Egy matróna templommá szentelt házában szokott volt misét mondani, amely házat a felbőszült császár istállóvá alakíttatta, és odaparancsolta Marcellust, hogy viselje gondját az állatoknak. Ebben a szolgaságban nyugodott el az Úrban sok esztendő elmúltával, az Úr 287. esztendeje táján.

 

fordította: Madas Edit
Hátra Kezdőlap Előre