Vissza a kezdőlapra


Nagy méretű kép
NAGYÍTHATÓ KÉP

(Nemzedékek) 1932
Olaj, ezüst és arany porfesték, vászon, 103x77,8 cm
Magyar Nemzeti Galéria

MŰELEMZÉSEK
 
Pogány Ö. Gábor elemzése
P. Brestyánszky Ilona írása
Borbély László elemzése
 
VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
Nemzedékek (1932) című kompozíciója a jövő ígérete. Egy jellegzetesen munkástípusú férfi piros fedelű könyvet olvas, a mögötte levő falon tükör lóg, melyben a képsík előtti helyzetre nyílik betekintés, az olvasó munkás családjára, a gyermekét etető anyára és egy bekeretezett portréra, mely a szakállas nagyapáé is lehet, tulajdonképpen Marx Károlyt ábrázolja. A festmény továbbvitele annak a szerkesztő elvnek, amely már az Én és a felesésem megalkotásakor is érvényesült, a mondanivaló tolmácsolására kiválasztott motívum a képzetet koncentráló kivágásban jelenik meg, a térképzés a síkszerűség szabályainak megsértése nélkül történik, a kolorit meg - elhagyva a naturális véletleneket - a rokonhangzások ökonómiájára épül. A. marxizmuson művelődő proletárban feltör a látszatvilág megváltoztatásának igénye, gyermekeire már az anyagi és szellemi javak birtokbavétele vár.

Forrás: Pogány Ö. Gábor: Derkovits Gyula, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp., 1961, 18. oldal
A festő a kép előterében önmagát ábrázolta munkás képében, amint egy pirosfedelű könyvet olvas. Feje mögött tükör, amelyben gyermekét etető felesége képe látszik. A tükör Derkovits festészetében igen nagy szerepet játszik. A kép fő síkja és a tükör egységbe foglalja a kép síkjait. Hátul a falon Marx arcképe. A festményt a művész úgy szerkesztette meg, hogy az egymás mögött elhelyezkedő fejek a nemzedékek egymást váltogatását, az élet folytatását érzékeltetik. Derkovits ezzel a köznapi ténnyel a valóságot emeli a sorsszerű jelkép rangjára. A hideg és meleg színcsoportokkal, az előtérben ragyogó aranyló vörösökkel, a rózsaszínekkel, a háttér ezüstszürkéjével a munkásosztály küldetését fejezi ki festői nyelven.

Forrás: P. Brestyánszky Ilona: Kernstok, Derkovits, Dési Huber (Az én múzeumom sorozat 23.)
             Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp., 1967, 20. oldal
A művészeket a század eleje, elsősorban a futurizmus fellépése óta fokozottan foglalkoztatta a negyedik dimenzió, az idő képi realizálása. Derkovits e téren is példamutatónak bizonyult. Az előtérben olvasó munkás a jelenkor. Mögötte a falon levő tükör vetíti elénk a múltat, egy ezüst csillogású Marx-portrét, s a jövőt, az anya gyermekével együttest. A több nézőpontos szerkesztés ilyen formában egyetlen nézőpont szintézisévé vált, egységbe foglal három időben, térben különböző mozzanatot. Segítségével Derkovits társadalmi fogalmakat rögzít, a proletariátus erkölcsi egyeduralmát hirdeti a József Attila-i "tudatos jövőbe látó" munkás típusának megfogalmazásával. Az időábrázolás hasonló megoldása már 1929-ben megjelenik Derkovitsnál a Szőlőevőkben és pasztell önarcképében, majd az 1930-as Aukciónál. Tartalmi téren, az európai művészetben a könyvet olvasó munkástípus, miként arra Aradi Nóra és Németh Lajos tanulmánya egyaránt felhívja a figyelmet, Masereel Egy ember passiója gázlámpának támaszkodó figurájával jelentkezik először. Derkovits festményét több, ma jórészt lappangó rajz előzte meg, köztük a Proletár két vázlata, egyiken egy félreérthetetlen Marx-portréval és a Beszélgető munkások egy MAR(X) feliratú képpel. A közvetlen előzmény az ugyancsak 1932-ben festett Család (Proletárcsalád). E képén azonban Derkovits mellőzött minden felesleges, csendéletszerű elemet, redukálta a figurákat, a környezetet. A főszereplőkre koncentrált, s ezt a koncentrációt húzza alá a színek alkalmazása is. Bár a mű a hideg és meleg színek puha kontrasztjára épül, a finom ezüst- és kékesszürkék, a rózsaszínek, aranyló okkerek közül a színszimbolika lehetőségeit kihasználva hangsúlyozott szerepet kap a közülük kicsendülő vörös: a könyv.

Forrás: 20. századi magyar festészet és szobrászat
             A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusa (főszerk.: Csorba Géza)
             Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1986, 139. oldalVissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére