Bodrogi Tibor műveinek válogatott jegyzéke


1949

Yabim drums in the Biró Collection. Folia Ethnographica, 1949 (I), 205–222.


1951

Bíró Lajos. Ethnographia, 1951 (LXII), 217–221.

A gyarmati népek kipusztulásának kérdéséhez – Tasmania. Ethnographia, 1951(LXII), 351–369.

Colonisation and Religious Movemente in Melanesia. Acta Ethnographica, 1951 (II), 259–292.

Bíró Lajos emlékkiállítás. Szabad Művészet, 1951 (VIII), 300.

Bíró Lajos emlékkiállítás az Országos Néprajzi Múzeumban. Múzeumi Híradó 1951/2, 7–8.

A Csendes-óceán szigetvilága. Múzeumi Híradó, 1951/2, 8–9.


1952

Gyarmati népek élete és szabadságharcai. Budapest, MMOK. 1952. 11. pp.

Gyarmati népek élete és szabadságharcai. Múzeumi Híradó, 1952/3, 17–21.


1953

Some Notes on the Ethnography of New-Guinea. I–II. Acta Ethnographica, 1953 (III), 91–184.


1954

Fazekasság az észak-új-guineai Astrolabe-öbölben. Néprajzi Értesítő, 1954 (XXXVI), 87–104.

Vértes László: Az Őskor társadalmának néhány kérdéséről. Ethnographia, 1954 (LXV), 259–273.

Fenichel Sámuel. Ethnographia, 1954 (LXV), 467–580.

A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége. Ethnographia, 1954 (LXV), 581–592.

Richard Thurnwald. Ethnographia, 1954 (LXV), 617–618.


1955

Art in New-Guinea. III. Néprajzi Értesítő, 1955 (XXXVII), 243–246.

Kínai Népköztársaság. Néprajzi Értesítő, 1955 (XXXVII), 308–309.

Indiai Köztársaság. Néprajzi Értesítő, 1955 (XXXVII), 309–310.

Indiai festészet. Szabad Művészet, 1955/11, 509–518.


1956

Néprajzi kutatás az új Kínában. Ethnographia, 1956 (LXVII), 29–55.

Külföldi utazások 1955-ben. Ethnographia, 1956 (LXVII), 169–171.

India. Természet és Társadalom, 1956/2, 81–85.

Bíró Lajos, az etnográfus. Természet és Társadalom. 1956/8, 456–460.

Néger-Afrika népei – Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Természet és Társadalom, 1956/10, 541.

Az etnográfus Bíró Lajos. Múzeumi Híradó, 1956/III, 189–191.

Új-Guinea nagy magyar kutatója. Szabad Nép, 1956. VIII. 29.

Utószó: Thor Heyerdal: Tutajjal a Csendes-óceánon. Budapest, Művelt Nép, 1956. 233–240.

Óceánia művészete. Budapest, Történeti Múzeum, 1956. 6. pp.

Art in New-Guinea. IV. Acta Etnographica, 1956 (V), 189–193.


1957

Maya-Magi, a hét nővér. Ausztráliai legendák. (Válogatás, jegyzetek, utószó.) Budapest, Európa K., 1957. 120 p.

A néprajzi terminológia kérdéséhez. Társadalomszervezet: vérségi kapcsolatok. Ethnographia, 1957 (LXVIII), 1–55.

A. R. Radcliffe-Brown. Ethnographia, 1957 (LXVIII), 175–176.

Nyomtatás Kínában. Ethnographia, 1957 (LXVIII), 515–521.

Néger-Afrika népei. A Néprajzi Múzeum kiállítása. Néprajzi Értesítő, 1957 (XXXIX), 307–308.

Schollenschlägel aus dem Nordosten Neuguineas. Acta Ethnographica, 1957 (VI), 243–245.


1959

Óceánia művészete. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1959. 46 pp, 170 pl.

Oceanian Art. Budapest, Corvina, 1959. 41 pp. 170 pl.

New-Guinean Style Provinces. The Style Province „Astrolabe Bay”. In: Opuscula Ethnologica Memoriae Ludovici Biró Sacra. Ed. T. Bodrogi and L. Boglár. Budapest, Akadémiai K., 1959. 39–99.

Po úrfi és a tigris. Burmai népmesék. Budapest, Európa K., 130 pp. (Utószó, jegyzetek.)

Ein Beitrag zur Kunst der Gunantuna (Gaselle Halbinsel, Neubrittanien). Acta Ethnographica, 1959 (VIII), 345–348.

Újabb ásatások a nigériai Ifében. Élet és Tudomány, 1959 (XIV) 35, 1117–1118.

Kutatások Belső-Új-Guineában. Élet és Tudomány, 1959 (XIV) 37, 1167–1171.

A Kalahári busmanjai. Élet és Tudomány, 1959 (XIV) 52, 1647–1651.

Kőkori emberek a XX. században – Új-Guinea. In: Fiúk Évkönyve, Budapest, Móra K., 1959. 185–187.

Cápavadászat hurokkal Óceániában. Salamon-szigetek. In: Fiúk Évkönyve, Budapest, Móra K., 1959. 255–256.


1960

Die Kunst Ozeaniens. Würzburg-Wien, Zettner-Corvina, 1960.41 pp, 170 pl.


1961

Mesterségek születése. Kis egyetemes tárgyi néprajz. Budapest, Gondolat K., 1961. 177 pp.

Art in North-East New-Guinea. Budapest, Akadémiai K., 1961. 227 pp, 8 pl.

L'art de l'Océanie. Paris, 1961. 41 pp, 170 pl.

Morgan, L. H.: Az ősi társadalom. Budapest, Gondolat K., 1961. 451 pp. (Fordítás, bevezetés, jegyzetek)

Az oroszlán-menyasszonyok. Dél-afrikai népmesék. Budapest, Európa K., 1961. 176 pp. (Válogatás, jegyzetek, utószó).

Damm, H.: Kanaka. Budapest, Gondolat K., 1961. 363 pp., 1 map. fordítás.

A régi Nigéria művészete (Benin és Ife). Művészet, 1961 (II) 1, 25–28. A régi baluba művészet. Művészet, 1961 (II) 5, 14–17.

A Tami-stílus (Északkelet-Új-Guinea). Művészet, 1961 (II) 9, 13–16.

Gyarmatosítás és messianizmus. Világosság, 1961 (II) 2, 26–31.

Emberevés és „istenevés” a primitív társadalomban. Világosság, 1961 (II) 7, 20–24.

A magyar rokonsági terminológia vizsgálatának néhány kérdése. Műveltség és Hagyomány, 1961 (III), 129–148.

Az Antropológiai és Etnológiai Tudományok VI. Nemzetközi Kongresszusa (Paris, 1960). Ethnographia, 1961 (LXXII), 154–157.

„Kapkap in Melanesien”. In Beiträge zur Völkerforschung, Leipzig, 1961. Hans Damm zum 65. Geburtstag. 50–65 pp., pl. 3–14. Fig. 1–21.


1962

Társadalmak születése. Budapest, Gondolat K., 187 pp.

Arte Oceanica. Budapest–Róma, 1962. Editori Riuniti. 47 pp., 170 pl.

A csillagok szíve. Afrikai mesék. Budapest, Móra Ifjúsági Könyvkiadó, 1962. (Válogatás, jegyzetek)

Mikluho-Makláj, N. N.: Pápuák között. Budapest, Gondolat K., 1962. 445 pp. (Utószó).

Cook, J.: Utazások a világ körül. Első utazás. 2. kiadás Budapest, Gondolat K., 1962. 4 pp. (Előszó).

Some Problems Regarding Investigations into the Hungarian Kinship Terminology. Acta Ethnographica, 1962 (XI), 273–291.

Die Kunst in Nordost-Neuguinea. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 1962. Gesellschaft und sprachwissenschaftliche Reihe, JG. XI (1962) 3, 489–498. Fig. 1–11. Musée d'Ethnographie. Museum, 1962 (XV) No. 4, 212–215.


1963

A Cápaisten. Hawaii mesék és mondák. Budapest, Európa K., 1963. 201 pp. (Utószó)

Gunda Béla: A magyar néprajztudomány időszerű kérdései. MTA I. Osztályának Közleményei, 1963 (XX), 125–129.

Maszkok-álarcok. Néprajzi Múzeum, 1963. 22. pp.

A dan-kran művészet. Művészet, 1963 (IV) 2, 13–15.

Új-Guinea művészete. Kiállítás a bázeli Kunsthalleban. Művészet, 1963 (IV) 4, 32–33.

Régi kongói művészet: Abakuba stílus. Művészet, 1963 (IV) 9, 10–12.


1964

Az ifjúavatás. Világosság, 1964 (V) 5, 305–309.

Hol volt a polinéziaiak őshazája? Élet és Tudomány, 1964 (XIX) 2, 82–86.


1965

Frazer, J. G.: Az aranyág. Budapest, Gondolat K., 1965. 440 pp. (Előszó, válogatás, fordítás)

Óceánia és Ausztrália népei. Tasmania. In: A Világ Népei. Budapest, Közgazdasági és Jogi K. 1965. 1020–1059.

Afrikai művészet. In: Művészeti Lexikon. I. Budapest, Akadémiai K., 1965. 21–25.

Ausztrália művészete. In: Művészeti Lexikon. I. Budapest, Akadémiai K., 1965. 119–121.

Indonézia. Élet és Tudomány, 1965 (XX) 28, 1318–1319; 1965 (XX) 39, 1366–1371; 1965 (XX) 40, 1414–1419.

Indonézia – Ötszáznyelvű nemzet. Magyarország, 1965 (II) 25, 12.


1966

Az antropológia távlatai. (Horizons of Anthropology. Ed. Sol Tax.) Ethnographia, 1966 (LXXVII), 298–303.

Tanulmányúton Indonéziában. Néprajzi Értesítő, 1966 (XLVIII), 129–165.

Régi afrikai művészet: Dél-Kamerun–Gabon. Művészet, 1966 (VII) 2, 12–13.

Néger képzőművészeti kiállítások Dakarban. Művészet, 1966 (VII) 7, 39–40.

Afrikai maszkok – kiállítás a prágai Náprstek-Múzeumban. Művészet, 1966 (VII) 9, 24.

A néger művészetek első világfesztiválja. Világ Ifjúsága, 1966 (XX) 9, szept. 5.


1967

Afrika művészete. Budapest, Corvina K., 1967. 120 pp, 191 fig.

Afrikanische Kunst. Gemeinschaftsausgabe von Corvina Verlag, Budapest, Verlag Anton Schroll and Co., Wien–München und VEB E. A. Seemann, Leipzig, 1967. 131 pp, 99 pl.

Óceánia művészete. In: Művészeti Lexikon. Budapest, Akadémiai K., 1967. 542–546.

Malangans in North New Ireland. Acta Ethnographica, 1967 (XVI), 61–77.

Carl A. Schmitz 1920–1966. Acta Ethnographica, 1967 (XVI), 385.

Régi afrikai művészet – nyugat-szudáni absztrakt stílusok. Művészet, 1967 (VIII) 9, 8–9.


1968

Art in Africa. Corvina, 1968. Published in Cooperation with McGraw-Hill Company – New York, London, Toronto, Sydney. 131 pp., 99 pl.

Sztuka Afryki. Wroclav, Ossolinskich-Wydawnictwo, 131 pp., 191. fig.

A bőbeszédű teknősbéka. Mesék. Budapest, Móra K., 1968. 190 pp. (Válogatás, jegyzetek)

A művészetetnológia helyzete és problémái. Műveltség és Hagyomány, 1968 (X), 93–120.

Skanzen in Szentendre. Budapester Rundschau, 1968 (II) No. 26. 7.


1969

L'Art en Afrique. Paris, Éditions Cercle D'Art, 1969. 132 pp, 99 pl.

Das Herz der Sterne. Budapest, Corvina Verlag, 1969. 436 pp. 1972. (Válogatás, jegyzetek)

A Néprajzi Múzeum. In: Budapest Múzeumai. Budapest, Corvina K., 1969. 45–48.

Musée Ethnographique. In Les Musées de Budapest. Budapest, Corvina K., 1969. 45–47.

Das Ethnographische Museum. In: Die Museen von Budapest. Budapest, Corvina Verlag, 1969. 49–53.

Data Regarding the Ethnography of Umboi and the Siassi Islands (Northeast New Guinea). Acta Ethnographica, 1969 (XVIII), 187–228.

Birket-Smith, K.: A kultúra ösvényei. Általános etnológia. Budapest, Gondolat K., 1969. 477 pp. (Fordítás.)

Akwapim Six. (Egy kiállítás tanulságai.) Művészet, 1969 (X) 11, 35–37.

Az országos múzeumok szervezeti kérdései. Múzeumi Közlemények, 1969/1, 5–10.


1970

Óceánia. In Mitológiai ABC. Budapest, Gondolat K., 1970. 355–375.

Margaret Mead: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban. Budapest, Gondolat K., 1970. 338 pp. (Válogatás, szerkesztés, jegyzetek, utószó.)

Társadalmi struktúra és strukturalizmus. Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970 (IV), 307–323.

Beiträge zu den Bestattungsbräuchen der Sadang-Toradja. (Zentral-Celebes.) Acta Ethnographica, 1970 (XIX), 21–38.

Parasztok és pásztorok. Néprajzi Értesítő, 1970 (LII), 5–8.

The Art of the Sadang Toradja in Central Celebes. Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1970 (XII), 221–225.


1971

Indonézia művészete. Budapest, Corvina K., 1971. 130 pp, 157 pl.

Kunst van Indonesie. Den Haag, W. Gaade N. V., 1971. 130 pp, 157 pl.

Zur Ethnographie der Vitu-(French-) Inseln. Baessler-Archiv, 1971 NF. Bd. XIX, 47–71.

Die Neuen Ausstellungen im Museum für Völkerkunde zu Berlin. Acta Ethnographica, 1971 (XX), 134–136.

The Religious Significance of the Malangan Rites in North New Ireland. Studia Ethnographica et Folkloristica in Honorem Béla Gunda. Műveltség és Hagyomány, 1971 (XIII–XIV), 127–140.

[Megjegyzések] V. Bromlej: Etnosz és etnoszociális szervezet. Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1971 (V–VI), 482–485.


1972

Art. of Indonesia. New York Graphie Society Ltd. Greenwich, Conn. – Corvina, Budapest, 1972. 140 pp., 157 pl.

L'Art de l'Indonésie. Cercle d'Art. Paris – Corvina Budapest, 1972. 130 pp., 157 pl.

Kunst in Indonesien. Verlag Anton Schroll et Co. Wien–München, Seemann Verlag Leipzig, 1972. 130 pp, 157 pl.

A tigrisember. Indonéziai mesék. Budapest, Európa K., 1972. 2701. (Válogatás, jegyzetek, utószó.)

Malinowski, Bronislaw: Baloma. Válogatott írások. Budapest, Gondolat K., 1972. 462 pp. (Válogatás, jegyzetek, utószó)

Lanternari, Vittorio: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak. Budapest, Kossuth K., 1972. 405 pp. (Bevezetés.)

Afrika és Óceánia művészete. Tihany, Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága, 1972. 59 pp.

„A néprajzi jelenkutatás problémái”. (Bevezetés, zárszó). Magyar Filozófiai Szemle, 1972 (XVI), 518–519, 538–539.

Afrika és Óceánia törzsi művészete. Művészet, 1972 (XIII) 7, 38–39.


1973

Art of Indonesia. London, Academy Editions, 1973. 140 pp, 157 pl.

Navaring, az óriás. Mítoszok és mesék Új-Guineából. Budapest, Európa K., 1973. 202 pp. (Válogatás, jegyzetek, utószó.)

Jóslatok a múltról. Jegyzetek egy vitatandó könyv újrakiadásához. Népszabadság, 1973 (XXXI) 1/10.


1974

Fekete Dekameron. Budapest, Európa K., 1974. 180 pp. (Válogatás, előszó, jegyzetek)

„Nézzük meg együtt” a budapesti Néprajzi Múzeum egy totok figuráját. Művészet, 1974 (XV) 2, 30–31.

Észak-Ausztrália kéregfestményei. Művészet, 1974 (XV) 9, 30–32.

Ausztrália és őslakói. I–II. Élet és Tudomány, I. 1974 (XXIX) 31, 1462–1468. II. 1974 (XXIX) 32, 1520–1526.

Nyakas Miklósné, a népművészet mestere. Alföld, 1974 (XXV) 6, 75–77.


1975

Die Gesellschaftsorganisation der Finnisch-Ugrischen Völker. Zur Frage des Verhältnisses des ungarischen und des „uralischen Verwandtschaftssystems”. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum, Budapest, 1975/1, 103–120.

Speere aus der Astrolabe-Bai (Nordost-Neuguinea). Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde, Dresden–Berlin, 1975. Bd. 34. 507–521.

Indonézia, Óceánia és Ausztrália nyelvei. Zsebenciklopédia. Budapest, Gondolat K., 1975. 251–253.

Az istenfiú városa. Kambodzsai mondák és mesék. Budapest, Európa K., 1975. 126 pp. (Jegyzetek)

Egy elmélet kalandjai. (Thor Heyerdahl: A Kon Tikitől a Raig.) Könyvvilág, 1975 (XX) 1, 13.


1976

Táncol a hullámsapkás tenger. Óceánia népeinek költészete. Budapest, Európa K., 1976. 310 pp. (Válogatás, jegyzetek, utószó.)

Koch, S.: A szép delfinlány. Mítoszok és mesék a Gilbert- és Ellice-szigetekről. Budapest, Európa K., 1976. 158 pp. (Jegyzetek)

A koponya a művészetben. Művészet, 1976 (XVII) 9, 41–43.

Őstársadalmak művészete. Népművészeti Akadémia. Budapest, 1976/I, 27–45.

A „Népművészet mesterei”-nek kitüntetése. Nyelvünk és Kultúránk, 1976/dec. (25. sz.) 48–51.

A pápuák kutatója. Múzsák, 1976/3, 16–19.

Moszkvai tanácskozás, 1976. március 29–április 3. Néprajzi Hírek, 1976 (V), 1–2.

Mészáros Dezső szobrainak kiállítása. Esztergomi Vármúzeum. 1976.


1977

A magyar és az urali rokonsági rendszer viszonyának kérdéséhez. Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1977 (X), 9–33.

A Húsvét-szigetek művészete I. Élet és Tudomány, 1977 (XXXII) 3, 78–81.

A Húsvét-szigetek művészete II. Élet és Tudomány, 1977 (XXXII) 4, 111–114.

Ady Endre duk-duk afférja – és egy melanéziai titkos társaság. Élet és Tudomány, 1977 (XXXII) 29, 919–921.

Sisakmaszk a Vitu-szigetekről. Élet és Tudomány, 1977 (XXXII) 43, 1375.

Száz éve halt meg Truganini. Tasmania őslakóinak végső pusztulása. Élet és Tudomány, 1977 (XXXII) 51, 1609–1612.


1978

Messzi népek magyar kutatói I–II. Budapest, Gondolat K., 1978. I. 411 pp., II. 414 pp. (Szerkesztés, bevezetés, jegyzetek.)

Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. Néprajzi tanulmányok. Budapest, Akadémiai K., 1978. 412 pp. (Szerkesztés, előszó)

A Mask from the Astrolabe Bay Area. The Minneapolis Institute of Arts Bulletin. Vol. LXIV. 1978–1980, 81–87.

A Kilibob-Manub mítosz problematikája. In: Mítosz és történelem. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1978. 219–234.

Törzsi művészet. (Egy kutatásterület körvonalai.) MTA I. Oszt. Közl. 1978 (30), 393–426.

Bestattungsbräuche der Sadang-Toradja. Kleine Beiträge aus dem Staatlichen Museum für Völkerkunde, Dresden, 1978. 17–22.

Ausztrália őslakói. Róheim Géza emlékkiállítás. Néprajzi Múzeum, 1978. (Kiállítás megnyitó)

Helyzetkép. Népművészet, háziipar, 1978 (XIX) 10, 3.


1979

Style Provinces and Trading Areas in North and Northeast New Guinea. In: Exploring the Visual Art of Oceania. Ed by S. M. Mead Honolulu, University Press of Hawaii, 1979. 265–277.

Lajos Bíró 1856–1931. Ein ungarischer Pionier der Neuguinea-Forschung. Kleine Beiträge aus dem Staatlichen Museum für Völkerkunde, Dresden 3. 1979/80. 44–45.

Magasabb hatványon. Kritika, 1979/3, 8–9.


1980

Temetés–vallás–társadalom. Hajdú-Bihar Temetőművészete. Debrecen, Alföldi Ny., 1980. 9–71.

Történetek a hat asszonyról, akik felmentek a holdba. Mesék Pápua-Új-Guineából. Budapest, Európa K., 1980. 163 pp. (Válogatás, utószó)

Grundzüge der Verwandtschaftstheorie von Lévi-Strauss. Kultur und Ethnos. Akademie Verlag, Berlin, 1980. 219–226.

A néprajz ma és holnap. Köznevelés, 1980 (XXXVI) 1, 4.

A népművészet elvi kérdései. In: Népi Iparművészetünk Időszerű Kérdései I. Budapest, 1980. 89–95.


1981

Törzsi művészet I–II. Budapest, Corvina K., 1981. I. 248 pp, 380 fig., II. 230 pp., 238 fig.

Leo Frobenius: Afrikai kultúrák. Budapest, Gondolat K., 1981. 401 pp. (Válogatás, jegyzetek, utószó.)


1982

Stammeskunst. I–II. Budapest, Corvina K., 1982. I. 307 pp., 380 fig. II. 274 pp., 238 fig.

Morgan száz éve. MTA I. Oszt. Közleményei, Akadémiai K., 1982 [1985] (XXXIII), 73–96.

Stílusprovinciák és kereskedelmi térségek Északkelet-Új-Guineában. In: Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen, 1982. 943–964.

Mészáros Dezső szobrai. Székesfehérvár, 1982.

Művészet Észak-Új-Guineában az Astrobale-öböl térségében. Művészet, 1982 (XXIII) 10, 39–43.

Stammeskunst. Bücher aus Ungarn, 1982/1–2, 5–7.

Tribal Art. Hungarian Book Review, 1982/1–2, 5–6.


1983

A magyar társadalomnéprajz Ortutay Gyula korai műveiben. Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1982 (XIII), 11–19.


1984

Morgan és az indiánkérdés. In: Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Folklór, életrend, tudománytörténet. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1984. 42–51.

Tárkény Szűcs Ernő. (In Memoriam.) Néprajzi Hírek, 1984 (XIII) 3–4, 77–78.


1985

Etnikus folyamatok a kontinentális és inzuláris Délkelet-Ázsiában. In: Történelem és Kultúra, 1. Kultúrák sorsa a fejlődő világban. Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. 75–79.

Hozzászólás. In: Történelem és kultúra, 1. Kultúrák sorsa a fejlődő világban. Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985. 162–163.

Népi iparművészetünk a mában. In: Népi iparművészetünk időszerű kérdései II. Budapest, Népi Iparművészeti Tanács, 1985. 21–30.

Magyar–vietnami néprajzi együttműködés. Néprajzi Hírek, 1985 (XIV) 1, 30–31.

Magyar matriarchátus? Tények és problémák. Ethnographia, 1985 (XCVI), 461–492.


1986

G. Vargyas: Data on the Pictorial History of North-East Papua New Guinea. Budapest, Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1986. 90 pp, 69 pl. (Occassional Papers in Anthropology 1.) Előszó.


1987

A tetoválás etnológiája. Forrás, 1987/19/3, 110–142.

Morgantól Godelier-ig: a rokonság kutatása. Népi Kultúra – Népi Társadalom 1987 (XIV), 7–48.

Bíró Lajos: Hat év Új-Guineában. Válogatott írások. Budapest, Gondolat K., 1987. (Válogatás, bevezető, jegyzetek)

A művészi befogadás határai. In: Feliratos falvédők. Budapest, Corvina K., 1987. 9–11.


1988

The Ethnology of Tattooing – A tetoválás etnológiája. 1–3. Interpress Graphic 1988/1–3. 18–29; 2–5; 22–29; 7–10; 53–65.


1989

Bíró Lajos etnomedicinai feljegyzései. In: Babulka Péter – Borsányi László – Grynaeus Tamás szerk.: Síppal, dobbal… Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Budapest, Mezőgazdasági K., 1989. 79–85.

New Aquisition from Australia–Oceania–Indonesia.

Néprajzi Értesítő 63–66 (1981–1984/1989) 61–70.


1990

Hungarian Matriarchy? Facts and Problems. Acta Ethnographica 36 (1990) 3–40.


1991

Az Ancient Society előzményei. Népi Kultúra – Népi Társadalom 16 (1991) 9–63.

 


Kézirat:


1981

L. H. Morgan és a XIX. századi evolucionizmus. 860 gépelt lap.

 


Megemlékezések, nekrológok

Filep Antal: (In Memoriam) Bodrogi Tibor. Néprajzi Hírek XV/1 (1986) 32–34.

Voigt Vilmos: In Memoriam Tibor Bodrogi/Décés de Tibor Bodrogi. Africana Budapest No 2. (1986) 90–91.

Biernaczky Szilárd: On a major scholar with lessons for culture in Hungary / La vie d'un grand savant comme enrichessement pour la culture hongroise. Africana Budapest No. 2. 1986. 92–94.

(Bodrogi Tibor válogatott bibliográfiája). Ugyanott: 94–97.

(Sárkány Mihály) Tibor Bodrogi 1924–1986. Acta Ethnographica 33/1–4 (1984–85 /1986/) 5–8.

Voigt Vilmos: Bodrogi Tibor művészetetnológiai felfogása. Előadás 1986. szeptember 26-án a „Törzsi művészet és/mint kommunikáció” c., Bodrogi Tibor emlékére szentelt konferencián.

Boglár Lajos és Sárkány Mihály: Előadások a Bodrogi Tibor emlékülésen, 1986. november 1.

 
Hátra Kezdőlap