15. DEZMÉR

1315-ben Desmer néven jelentkezik először a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 346.) 1333-ban Dezmer, 1424-ben Dezmyr, 1451-ben Magyardezmer, Wolahdezmer, 1469-ben utraque Desmer, 1522-ben Magyardezmer formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Márk a pápai tizedjegyzék szerint 50 új banálist fizet, majd 20 új és 10 kicsi banálist, 1333-ban 12 keresztes banálist, de ekkor István a pap; 1334-ben 4 garast, de a pap megnevezése nélkül. (Beke: Az erd. egyházmegye. 131.; Documente XIV. C., III. 130, 146, 167, 180.; Györffy: i.h.)

Középkori temploma és egyháza valószínűleg a XVII. század kezdetén elpusztul, mert később már nem jelentkezik az egyházak között.

Középkori katolikus lakosságát az is jelzi, hogy a XV. és XVI. században a két Dezmér közül az egyik Magyar előnévvel szerepel, tehát katolikus.