16. DRÁG

1332-ben már Drág néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 67.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1398-ban ismét Drág, 1427-ben Drágh, 1587-ben Draagh a neve. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 50 dénárt, majd 60 új banálist fizet, 1333-ban 6 garast, 3 pensa dénárt és 31 dénárt, 1334-ben 10 garast. (Beke: Az erd. egyházmegye. 111.; Documente. XIV., C. III. 136, 168.)

1574-ben szász lakói vannak (Piérre Cescapolier utazó feljegyzése szerint).

A XVII. században a tatár-török betörések a templomot lerombolják, Drág híveit pusztítják. 1744-ben Wesselényi Ferenc újjáépítteti a templomot. Ismét romlásnak indul, 1845-ben újítják. (Ref. Névkönyv. 1883. 13.) Egyedül a Sipos Dávid-féle szószéket mentik meg és helyezik el a bánffyhunyadi református templomban. (Kelemen: Művészett. I. 268/44).

Középkori katolikus lakói a reformáció során reformátusok lesznek, a templommal együtt. A XVIII. században még református anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.)

A századok folyamán a hívek annyira elapadnak, hogy a templomnak sincs már híve s megszűnik az egyházközség is. Így jut a templom az 1860-as években a görögkeletiek kezére, akik lebontják. Csak az anyaga érdekelte őket.