30. KALOTADÁMOS

1408-ban villa Damus, 1451-ben Damos, 1473-ban Damas, 1508-ban Damws néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Templomának építési idejére nincsenek pontos adatok. Bizonyos azonban, hogy a reformáció előtt épült katolikus templom, legkésőbb a XIII. században. Ezt bizonyítja a templom gótikus korából megmaradt néhány stílusforma: a nyolcszög három oldalával záródó szentély, a fali szentségfülke, a torony alatti nyugati kapu, a félköríves diadalív. A diadalív alapján feltételezik, hogy a gótikus szentély a régebbi román kori hajóhoz épült a hajóval egy szélességben, a régi szentély helyett. (Kovács: Magyar ref. templomok. I. 228., II. 663.) A mennyezetet mind a hajóban, mind a szentélyben festett kazetták fedik. Mennyezetkazettáit Umling Lőrinc festi 1753-ban.

1701-ben általános javítást végeznek. Fatornyát kőtoronnyal helyettesítik. Ekkori a szószék koronája is. (Balogh J.: Magyar fatornyok. 161.)

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt. A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom