35. KISCÉG

1329-ben Minor Ceeg néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 343.) 1356-ban Cheg, 1450-ben Kys Cheeg, 1467-ben Kyszeg, 1502-ben Kysszeg formában írják. (C. Suciu: i.m.)

1333-ban a zeegi Ilyés pap a pápai tizedjegyzék szerint 14 garast fizet, tehát plébánia-temploma van. (Beke: Az erd. egyházmegye. 139.)

A Documente ezt az adatot Székre vonatkoztatja, de valószínűbb a Beke véleménye, mert a felsorolásban nem a dobokai plébániák között szerepel, hanem inkább a kolozsiak között. (Documente. XIV. C.; III. 165.)

Korán elpusztul egyháza és hívei elapadnak, mert később nem fordul elő temploma az okiratokban.